Co je silná postava a jak ji rozvíjet?

Charakter člověka se utváří od narození. Ovlivňují ji různé faktory, ale především prostředí dítěte. Způsob, jakým s ním vrstevníci a rodiče komunikují. Učí se tím, že se dívá na vztahy druhých lidí, zdůrazňuje pro sebe významné momenty, které jsou uloženy v jeho vědomí. A to se nakonec zformuje do charakteristických rysů. K formování člověka jako jedince dochází přibližně do 18 let. Poté je nepravděpodobné, že se postava změní, pokud do ní nevložíte dostatečné úsilí.

Slabé a silné stránky charakteru

Stává se, že přemýšlíme o svém charakteru. Některé rysy zasahují do života a brání vám v rozvoji a realizaci v životě. V takové situaci se hodí sednout si k poznámkovému bloku a zapsat si do kolonky přednosti a nedostatky své postavy. Tato technika pomáhá utřídit životní problémy a pochopit způsoby, jak je řešit.

Které vlastnosti jsou považovány za silné a které za slabé? Pojďme na to přijít!

Silné stránky vám pomáhají posunout se vpřed se vztyčenou hlavou, navzdory současným okolnostem. Tyto zahrnují:

Odhodlání. Neustále si stanovujeme cíle: někdo chce dosáhnout úspěchu v práci (povýšení na kariérním žebříčku), jiný si stanoví finanční cíle, další sní o hubnutí a stanoví si cíl získat požadované číslo na váze. Ale ne každý dosáhne konečného bodu, chybí jim morální a možná i fyzická síla k realizaci svých plánů. Ale pokud máte takovou vlastnost ve své postavě, pak ani nepochybujte o úspěchu plnění svých úkolů.
Vytrvalost. Ke splnění touhy, snu nebo cíle někdy nestačí jen odhodlání, stane se, že chybí malá dávka vytrvalosti, která člověku pomůže dojít do cíle, splnit zamýšlené úkoly a hrdě říci, že je čas dobývat nové výšiny .

Síla vůle vám umožňuje vyrovnat se s touhami, které nevedou k pozitivnímu výsledku.
Organizovaný. Někdy je těžké zorganizovat si svůj vlastní den. Buď děti rozptylují, nebo problémy v práci a doma. Vše stojí v cestě řešení složitých problémů a sporů. Je snadné rozvinout organizaci v sobě plánováním na den nebo týden najednou. Zapište si do organizéru po hodině, co, kdy, v jakou dobu, kolik času strávíte prováděním jednotlivých akcí a důsledně dodržujte plán. Postupem času budete mít pocit, že už poznámky nepotřebujete a dokážete si poradit sami, zvyknete si na pravidelný denní režim.
Odpovědnost. To je jeden z důležitých a hlavních rysů charakteru člověka. Bez smyslu pro zodpovědnost nebude možné vytvořit harmonickou rodinu, usadit se a dlouhodobě pracovat v prestižní a vysoce placené práci. Odpovědnost by měla být vštěpována mateřským mlékem a známé rčení „jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili“ dokonale vysvětluje potřebu této vlastnosti.
Sociabilita, sociabilita. Tyto vlastnosti umožňují člověku rozvíjet se, nacházet užitečné kontakty, vyjednávat a řešit konfliktní situace.

READ
Jak se vyrovnat se strachem z kachen: příčiny a metody

Kombinace všech těchto vlastností naznačuje, že člověk má silný charakter. Každý z nich je třeba rozvíjet a zlepšovat každý den. Sebezdokonalování nikdy nikomu neublížilo. Proto, pokud chcete dosáhnout všeho, co máte na mysli, chcete mít spolehlivé zázemí (rodina, přátelé, děti), pak přemýšlejte o zlepšení sebe sama.

Slabé charakterové vlastnosti

Pesimistický. Být pesimistický, člověk vnímá vše šedě. To mu brání realizovat plány, doufat v nejlepší, řešit problémy a obecně se život stává nudným, nudným, nezajímavým a fádním. Zdá se, že ze situace není východisko, ale stačí si vyměnit brýle za růžové. Jak rychle se najde řešení. Podívejte se na svět jasným okem a pak se vám bude zdát mnohem atraktivnější.
Citovost. Nadměrná emocionalita narušuje komunikaci mezi lidmi. Týká se to nejen rodinných vztahů, ale i obchodních. Jak často křičíme v kanceláři šéfa a zapomínáme na etiku. Takové chování by za žádných okolností nemělo být povoleno, jinak vůči vám bude manažer chovat zášť. V konečném důsledku dostanete za každé drobné porušení pracovněprávních předpisů napomenutí a vždy se najde důvod k vyhození. Proto je nežádoucí ukazovat tuto kvalitu kdekoli, dokonce i u příbuzných.

Závist ničí vědomí, je jako červ, který žere jablko zevnitř.
Plýtvání, neschopnost se hromadit. Takoví lidé plýtvají životem, nevědí, co to znamená nemít peníze v kapse, utrácejí je za zábavu, pití, chození do klubů, ženy atd. Tato vlastnost pravděpodobně jednoho dne nepomůže vybudovat kapitál , vlastní pevnost, spolehlivou rodinu. Nakonec vše může skončit katastrofou.

Slabé stránky činí člověka zranitelným, neschopným odolávat negativním okolnostem, proto je důležité rozvíjet své myšlenky, dovednosti a vlastnosti.

Jak vyvinout silnou postavu

Charakter je soubor vlastností, které získáváme v průběhu života již od útlého věku. Nemá původ geneticky, nepřenáší se z otce na syna a z matky na dceru. Vlastnosti se vyvíjejí, zlepšují nebo zhoršují, dokud se člověk nestane dospělým. Tento věk je samozřejmě relativní, u některých vyvinutých jedinců se charakter projevuje již v 15-16 letech. Hodně záleží na výchově, duševním vývoji, vzdělání.

Chcete-li rozvíjet silné charakterové rysy, musíte tvrdě pracovat. To je stejné, jako když se zbavíte zlozvyku, který je zakořeněný hluboko v mozku. Chci pokračovat v tom, co jsem dělal předtím, ale musím to dělat jinak. Existuje tedy jasný návod, jak rozvíjet silný charakter?
ani optimista, ani pesimista, nebuď někým, kdo se přizpůsobí podmínkám a povede, tedy buď vůdce.
Jako pokročilý jogín se na každou situaci podívejte zvenčí a přehodnoťte své chování. Přílišná emocionalita nikdy nebude podporovatelem silného člověka, je projevem toho nejslabšího. Tím, že projevujeme agresi, vztek, hrubost, bráníme se, což znamená, že jsme slabí.
Trpělivost. Dosažení cílů vyžaduje čas a čekání na správnou dobu bude vyžadovat hodně trpělivosti.
Odstraňte slabé myšlenky. Jsme jako zahradníci, kteří odstraňují plevel ze zahrady, čistí si hlavu od škodlivých, slabých, zbytečných myšlenek, abychom si vyčistili mysl od nepotřebných věcí. Nalaďte se na pozitivní myšlení.
Pravda a jen pravda. Lháři jsou slabí, aby se stali silnými, říkejte jen pravdu. Pokud lžete někomu blízkému, lžete především sami sobě.
Tvrdě pracovat. “Nemůžeš chytit rybu z rybníka bez námahy.” Tvrdě pracujte, zlepšujte se, zlepšujte se. Nezapomínejte ale na odpočinek, bez něj se kvalitní práce na chybách neobejde.

READ
Jak získat zpět svou milovanou osobu: 5 kroků, jak získat zpět svého muže

Výchova charakteru

Většina obyvatel planety je nespokojená se svým charakterem. Lidé jsou nejistí, plní pochybností a úzkostí a trpí nedostatkem odhodlání a odhodlání. Neřeší problémy a nebojují s obtížemi, vše nechávají náhodě. Výsledkem je nudný a neradostný život. Je možné situaci změnit? Jak vypěstovat silnou postavu?

Co je silný charakter

Silný charakter je schopnost člověka pevně se držet svých zásad a přesvědčení a sebevědomě směřovat k dosažení svých cílů. Nemělo by se to zaměňovat s tvrdohlavostí a pýchou.

Jak silná je postava, závisí na třech jejích složkách:

 1. Síla principů a přesvědčení. Můžeme říci, že jde o postoj člověka k sobě samému, svému životu a budoucnosti. Dobrým příkladem je kodex cti důstojníka nebo samuraje (Bushido).
 2. Síla mysli. Skládá se ze tří samostatných částí: víra, oddanost a nebojácnost. Tyto vlastnosti určují vítězství duchovní složky lidské podstaty nad hmotnou. . Představuje schopnost bojovat s leností a sebelítostí a vytrvale jít za svými cíli.

Člověk se slabou vůlí, na rozdíl od silného, ​​nemá uvedené vlastnosti. Nemá žádné vlastní zásady ani přesvědčení. Často neví, co od života chce, a řídí se příkladem svého okolí.

Jak vyvinout silnou postavu

Jak budovat postavu

Silný charakter si můžete vypěstovat již od raného dětství. V historii jsou takové příklady. Jedná se o rytíře, jejichž výcvik začal ve věku 7 let. Další možností je rozvoj s přibývajícím věkem a řešením životních problémů a také překonáváním některých překážek.

Dalším způsobem, jak se stát silnějším, je pracovat na sobě. Zde budete muset záměrně vytvořit podmínky příznivé pro rozvoj postavy.

Jak je nemožné vypěstovat si silný charakter

Proces vývoje postavy vyžaduje především chuť jednat, čas a někdy i sebeobětování. Existuje řada požadavků, jejichž ignorování sníží veškeré úsilí na nic:

  ;
 • zbavit se lenosti, strachu a otroctví zvyků;
 • rozvíjet se nejen v myšlenkách, ale i v skutcích;
 • cvičit co nejpravidelněji;
 • respektujte se, pamatujte na svou důstojnost (nesrovnávejte se s pýchou a arogancí);
 • bojovat proti účinkům vnějších faktorů;
 • ne nutit, ale ukázňovat se.

Silný charakter nelze vypěstovat ani bez jasně definovaného cíle. Člověk musí mít motivaci. V jeho nepřítomnosti dříve nebo později sejde ze zamýšlené cesty.

READ
Zvyky úspěšných lidí – dřina, aktivita, video

Dobré tipy pro rozvoj silné postavy

Existuje několik způsobů, jak se stát silným a sebevědomým člověkem. Hlavní je nelenit a nelitovat se. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Pokládejte si otázky

Člověk vytváří realitu vlastníma rukama. A to se netýká pouze pozitivních aspektů. Lidé si také vytvářejí negativitu sami, možná z ní i těží.

Žije ve svém vlastním světě

Názorný příklad vám pomůže pochopit výše uvedené. Řekněme, že někdo neúspěšně bojuje s nerozhodností, slabým charakterem a nedostatkem gólů. Odkud tyto vlastnosti vzal? Neobviňujte hned vnější okolnosti. Možná člověk prostě nechce být úspěšný? Bojí se být první nebo vyčnívat z davu. V reakci na tyto obavy tělo formuje a rozvíjí ty charakterové rysy, které chrání před blahobytem. Výsledkem je, že člověk nadále žije ve svém vlastním pohodlném světě, aniž by se ho snažil změnit.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené, je třeba si položit tři důležité otázky:

 1. Proč jsou potřebné určité vlastnosti mé postavy?
 2. Jakou roli hrají v mém životě?
 3. Jak vás tyto vlastnosti chrání před vnějším světem?

Upřímné odpovědi vám pomohou pochopit, co a jak musíte na své postavě změnit, aby se stala silnější.

Zamyslete se nad tím, zda skutečně máte vlastnosti, které vám zasahují do života

Možná takové vlastnosti v charakteru nejsou a názor na jejich existenci vnutili rodiče, přátelé nebo známí. Dítěti se například od dětství říká, že mu rostou ruce na špatném místě a je naprosto netalentované. Zatím si to bude myslet. Ale v určitém okamžiku pochopí, že ve skutečnosti není všechno tak špatné. Dokáže opravit jakékoli poškození nebo něco vytvořit vlastníma rukama. Ukazuje se, že nedostatek je přitažený za vlasy.

Musíme si sednout a vážně analyzovat, zda skutečně existují problémy s charakterovými rysy? Možná jsou to jen výplody fantazie.

Formulujte, jaké vlastnosti chcete získat

Musíte jasně uvést své preference výběrem nejžádanějších charakterových vlastností. Může to být odhodlání, odhodlání, sebevědomí atd.

Psychologové doporučují mluvit o vlastnostech ve dvou frázích: chci přijímat a tyto vlastnosti už mám ve své postavě. Díky tomu bude proces jejich vývoje probíhat rychleji.

READ
Psychologie mužů: jaké ženy se jim líbí a chtějí vedle sebe každý den vidět?

Vzpomeňte si na slavnou osobnost, která má ty správné vlastnosti

Nemusí to být skutečná osoba. Jako příklad si můžete vzít svou oblíbenou postavu z knihy, filmu nebo dokonce karikatury. Hlavní je, že má charakterové vlastnosti, které člověk potřebuje.

Musíte si představit sebe na místě svého vzoru. Měli byste duševně navštívit ty situace, kde byl, a přemýšlet o tom, co byste mohli udělat na jeho místě.

Představte si, že už máte potřebné vlastnosti

Je třeba prezentovat nejen silný charakter, ale také správné činy, sebevědomý pohyb k vašim cílům. Měli byste zapnout fantazii na plnou sílu a výsledný obraz podržet ve vědomí alespoň pár minut. Cvičení je vhodné pravidelně opakovat. Pomůže vám získat další energii ke splnění všech vašich snů.

Překonat obtíže

Jak v sobě tímto způsobem rozvíjet charakter? Mnoho lidí ví, že potíže ho nejlépe posílí. Proto je potřeba opustit svou komfortní zónu. To je nutnost. Pouze v tomto případě budete schopni najít svá slabá místa a změnit se k lepšímu.

Je důležité si uvědomit, že úspěch, který přichází příliš snadno, nikdy nepřinese pocit skutečného uspokojení.

číst knihy

Nezáleží na tom, jaké knihy to jsou. Psychologové doporučují číst literaturu všech žánrů, každá z nich vás naučí něco nového:

 • autobiografie ukazují, jak silný, světově proslulí lidé vyvinuli charakter;
 • umělecká díla přispívají k rozvoji představivosti a povzbuzují člověka k tomu, aby si v mysli přehrával možný vývoj událostí;
 • Svépomocné knihy poskytují motivaci a příležitost naučit se některé užitečné techniky z psychologie.

Podle odborníků můžete začít díly Dalea Carnegieho, Stephena Coveyho a Robina Sharmy („Jak se přestat bát a začít žít“, „7 návyků vysoce efektivních lidí“, „Mnich, který prodal své Ferrari“).

Mějte svůj vlastní názor

Vyjádří svůj názor

Člověk, který má silný charakter a je si jistý, že má pravdu, se nebojí vyjádřit svůj osobní názor. Hájí ji, i když je velmi odlišná od obecně uznávané a je kritizována. Je nesmírně obtížné to udělat, protože lidé se často stávají otroky tužeb a preferencí jiných lidí. Vyjít z otroctví a zachovat si individualitu je projevem silného charakteru.

Musíte si sednout a vážně přemýšlet o tom, které činy a činy jsou páchány pod tlakem zvenčí a které z vaší vlastní vůle. Nestyďte se ukončit konverzaci, která vám způsobuje nepohodlí, jen ze strachu, že urazíte svého partnera. Nebo si dejte jídlo v kavárně, které se vám nelíbí, protože účet už byl zaplacen. Váš názor by měl být na prvním místě. Musíte se naučit bránit. To pomůže nejen stát se sebevědomějším, ale také rozvíjet užitečné charakterové vlastnosti.

READ
Jak se zbavit drogové závislosti?

Stanovte si cíle a dosáhněte jich

K čemu jsou cíle? Znát správný směr pohybu. Musíte si vzít kus papíru a napsat, o co chcete usilovat. Kromě toho se doporučuje jasně uvést časový rámec pro splnění vašich tužeb: týden, měsíc, rok. Po chvíli byste měli zkontrolovat, co již bylo provedeno z toho, co bylo zapsáno, a provést opravy. Můžete přidat nové cíle.

Psychologové radí být konkrétní nejen v datech, ale i v touhách samotných. Není třeba psát vágní fráze. Potřebujete přesnost. Můžete si například naplánovat, že do určitého data zhubnete pár kilogramů, nebo si přečtete zajímavou knihu. Pokud mluvíme o globálnějších cílech, může to být kariérní růst nebo dovolená na novém místě.

Řekni ne

To je obtížná, ale zároveň nezbytná dovednost. Neschopnost odmítnout přímo a upřímně je podle mnoha lidí projevem slabé povahy. Často musí člověk obětovat nejen svůj názor, ale i pohodlí kvůli druhým. Slovo „ne“ pomůže situaci napravit.

Je důležité naučit se respektovat sebe, svůj čas a osobní prostor. Jen tak se k nám budou lidé chovat stejně.

Když se naučíte říkat ne něčemu malému, pomůže vám to říci „ano“ důležitějším věcem v budoucnu. Musíte na ně zaměřit svůj život. Malé věci ničí, berou energii a čas.

Podívejte se blíže na své okolí

Podívejte se blíže na své okolí

Ne všichni přátelé a příbuzní ocení snahu o změnu k lepšímu. A to není překvapivé, protože jsou zvyklí používat člověka pro své vlastní sobecké účely. Stal se pro ně „pohodlným“. Někdo může žárlit, protože kvůli vlastní lenosti, slabosti nebo okolnostem nemůže udělat totéž.

Pokud si chcete vypěstovat silný charakter, je lepší se vyhnout nebo minimalizovat komunikaci s takovými lidmi. Nepomohou vám posunout se vpřed, ale stáhnout vás až na dno. Potřebujeme poblíž lidi, kteří jdou stejnou cestou a jsou vzorem. Musíte být přáteli s těmi, kteří vám pomohou změnit se a stát se silnějšími.

Psychologové doporučují neničit si život vedle těch, kteří už zničili ten váš.

Závěr

Než si tedy postavíte charakter, musíte se na sebe podívat zvenčí a pochopit, co změnit. Měli byste identifikovat nepotřebné vlastnosti a ty, které byste chtěli rozvíjet. Teprve poté pokračujte v akci. Proces nebude snadný, ale výsledek předčí všechna očekávání. Pravidelné lekce pomáhají upevnit váš charakter, stát se sebevědomějším, naučit se bránit svůj názor a důsledně dodržovat vlastní zásady.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: