Dopis o odpuštění vašemu milovanému příteli

Miláčku, žádám tě o odpuštění, protože jsem nechtěl urazit, ale to už se stalo, věř mi, v životě nás čeká mnoho dalších překážek, ale neobětujme náš vztah, ale vždy najdeme společný jazyk!

Odpusť mi, můj dobrý, jemný a nejmilovanější člověk na světě. Moc si naší lásky vážím, ale někdy dokážu ztratit nervy a říct příliš mnoho. Je mi to líto, má drahá, uznávám svou vinu a slibuji, že se to už nikdy nebude opakovat. Jeden bez druhého se totiž prostě neobejdeme. Naše láska je mnohem silnější než všechny tyto potíže. Obklopím tě svou péčí a láskou a samozřejmě zapomeneš na naši hádku. Hádky totiž nikdy nepřinášejí útěchu. Žádám tě o odpuštění a bezpochyby jsem si jistý, že mi odpustíš, má lásko.

Miláčku, jsi pro mě celý svět. Svět něhy, péče, lásky, podpory a inspirace. Bez tebe je moje existence tak smutná a neradostná, že je dokonce děsivé si to představit. A vím, že ve tvé krásné duši a obrovském srdci bude vždy jiskra lásky a porozumění. Odpusť mi, drahá. Je mi to moc líto a slibuji, že už to nikdy neudělám.

Zlato, řekni mi, co mohu udělat, abych napravil všechno, co jsem udělal. Odpusť mi, nech mě vše napravit a získat zpět tvou důvěru. Slibuji, že tento čin byl spáchán jednou provždy, tato chyba se již nebude opakovat!

Nebudeš tomu věřit, sedím a pláču. Moje srdce je tak hořké a těžké, že to prostě nedokážu vyjádřit. Odpusť mi, prosím, modlím se, čaruji! Nepamatuji si, kdy jsem se naposledy cítil tak špatně, zahanbeně, bolestivě, nesnesitelně. Poslední věc na světě, kterou jsem chtěl, bylo urazit tě a naštvat tě; došlo k nešťastnému nedorozumění. Promiňte. Věř mi, má duše nesnesitelně trpí!/

Před pár měsíci jsem si myslel, že moje štěstí bude trvat navždy. O něco později jsem si ale uvědomil, že jsem se velmi mýlil. Pro mě jsi byl vždycky oblíbený chlap, který mi pomohl se s tím úplně vyrovnat. A teprve teď jsem si uvědomil, že jsem před vámi velmi vinen. A tak mi nezbývá nic jiného, ​​než vás za všechno požádat o odpuštění.

READ
Jak se vyhnout chybám při rozvodu. Nebo se vyplatí zachránit rodinu kvůli dětem?

Myslel jsi někdy, můj milovaný chlape, že se něco takového stane nám? V každém případě mě to nikdy nenapadlo, a proto jsem teď tak smutný. Nemohl jsem se vyrovnat se svým úkolem, a to mě trochu zneklidňuje. To je důvod, proč tak moc chci vše napravit a změnit až do úplného konce, bez ohledu na to, jak obtížné je to udělat.

Milovaní – jste nejlepší na celé planetě. Cítím se vedle tebe tak teplo a příjemně. Ale dnešní hádka může zničit naši lásku, kterou jsme tak pečlivě vytvořili a zachovali. Zapomeňme na všechny směšné křivdy a nechme tuto hádku minulostí. Vím, že za všechno můžu jen já, a proto vás prosím o odpuštění. Miluji tě velmi něžně a uctivě a vždy si tě budu vážit. Odpusť mi, má milovaná, slibuji, že se to už nikdy nestane. Chci být jen s tebou a milovat jen tebe.

Zlatíčko moje! Pro vaše dobro jsem připraven na mnohé, mohu změnit sebe a učinit svět kolem vás úžasným. Omlouvám se, že jsem vás nechtěně urazil. Činím pokání z celé své zraněné duše a chci na tento čin rychle zapomenout.

Moje jediná, drahá, milovaná, moje nejspolehlivější podpora a ochrana! Ze srdce tě prosím, odpusť mi a přestaň se zlobit, má drahá. Jsem si vědom, že jsem před vámi vinen, ale věřte mi, že se tak stalo bez zlých úmyslů – spíše z chvilkové hlouposti. Víš, jak nekonečně jsi mi drahý, jak něžně a uctivě nás střežím. Promiňte!

Můj oblíbený a nejlepší! Prosím o odpuštění a chci říci, že je mi velmi líto, že vše dopadlo takto. Přijměte prosím mou omluvu – a prosím vás, zapomeňte na toto nedopatření. Už se to nebude opakovat. Moc tě miluji a rozčiluji se, když tě zklamu a tvou důvěru. Znovu mi odpusťte!

Drahý, odpusť mi mou tvrdost! Vím: někdy jsem nespoutaná, můžu říct až moc. Moje srdce však zcela patří tobě! Omlouváme se za způsobení potíží. Pokusím se to už nedělat. Slibuji, že budu pružnější a měkčí!

Dojemná slova, odpusťte mi od sebe pro mého milovaného chlapa

Omlouvám se svému milovanému příteli

Moje milovaná, něžná a nejláskavější, nedokážeš si představit, jak je to pro mě teď bez tebe těžké, jak moc mi chybí tvé horké polibky. Jsi můj oblíbený člověk a je mi bez tebe tak špatně. Prosím tě, nezlob se, ale rychle mi odpusť. Slibuji, že udělám vše pro to, abych si zasloužil odpuštění. Vrať se ke mně, prosím tě, jinak prostě ztratíme lásku, a to opravdu nechci. Říká se, že po hádce je láska ještě silnější a silnější, zkontrolujme svého milovaného a začněme znovu.

READ
Jak se omluvit dívce v dopise?

Zapomeň, má lásko, na všechny křivdy a místo tečky v našem vztahu dej čárku. Ať nás dále čeká vaše odpuštění a úžasné usmíření, něžná objetí a vášnivé polibky. Pokusím se neopakovat předchozí chyby. Budete se mnou spokojeni, slibuji.

Má drahá, milovaná, mé teplé a jasné světlo, můj splněný sen a nejneuvěřitelnější pohádka! Prosím odpusť mi! Upřímně lituji toho, co se mezi námi stalo, a z celého srdce chci napravit způsobený přestupek. Můj milý, hodný, nechť toto nedorozumění zahladí má láska k tobě, něha a slib, že se taková situace nebude opakovat!

Ahoj miláčku! Chtěl jsem přidat „moje“, ale cítím se provinile a nevím, jestli mám právo tě nazývat mým. Prosím odpusť mi! Nechtěl jsem zničit náš vztah nebo tě nějak záměrně urazit. Slibuji, že budu v budoucnu opatrnější se svými slovy a činy.

Roztomilý! Odpusť mi prosím! Chápu, že způsobujem spoustu problémů. Pokusím se vás nikdy nezlobit! Nechtěl jsem, aby ses o mě tolik bál. Věřte mi, je mi velmi líto, že se to stalo. Ale budiž, jsem si jist, že tvé laskavé srdce ti nedovolí se dlouho zlobit.

Můj milý, milující a nejúžasnější člověk na světě. Jsem tak hrdý, že tě mám. Vždy mě podpoříte v těžkých chvílích, dáte mi praktické rady nebo prostě řeknete něžná slova. Chci vás požádat o omluvu za můj unáhlený čin. Vím, že jsem tě svou nedůvěrou opravdu urazil. Je to všechno moje chyba a žádám tě, abys mi odpustil, má milovaná. Ať je naše hádka navždy zapomenuta. Dejte mi prosím ještě jeden krok k nápravě mé chyby. Vím, že jsi můj nejlepší, a určitě mi odpustíš.

Upřímná omluva svými vlastními slovy svému milovanému

Vím, drahá, že v žádném případě nejsem anděl, jsem vybíravá, vrtošivá, někdy nedůvěřivá, často žárlivá a prostě nesnesitelná. Ale to všechno je jen proto, že mě přivádíš k šílenství. Tak se nezlob, přijmi omluvu a vzdělávej mě.

Má milovaná, jsi nemocná záští. Byl jsem to já, kdo ti dal tento hrozný virus. Dovolte mi nabídnout vám zázračný elixír. Připravila jsem si ho sama, obsahuje mou lásku a něhu, pokání a vědomí viny, touhu zapomenout na všechno špatné a užít si jeden druhého. Dejte si pár doušků a hned se budete cítit lépe.

READ
Est důvodů, proč je sex ve vztazích ještě důležitější, než si myslíte.

Miláčku, cítím se provinile a nevím, jak to napravit. Bohužel jste teď daleko. Rád bych se podíval do tvých modrých očí a řekl: “Odpusť mi.” Udělám vše pro udržení našeho jasného vztahu. Osud nás nesvedl dohromady náhodou. Jsme dvě poloviny jednoho celku! Jsi muž, který mě inspiruje, abych žila jasný život!

Můj drahý, milý, laskavý a nejmilovanější člověk na celé planetě, neuvěřitelně mě mrzí všechna slova, která jsem řekl, ale věz, že se ti nikdy nepřestanu omlouvat. Vždy tu budu, pomůžu v každé těžké životní situaci, abych vám navždy setřel nezvané slzy z očí.

Odpusť mi, zlato! Teprve teď si uvědomuji, jak moc jsem udělal chybu, jak špatně jsem jednal, ale už to nikdy neudělám. Zapomeňme navždy na tuto směšnou hádku a tento nepříjemný okamžik bude pro mě lekcí!

Je to přesně měsíc, co jsme se mezi sebou hádali. Srdce puká bolestí, v duši je úplná prázdnota, celý svět je v odstínech šedi. Miláčku, vím, že se cítíš stejně špatně jako já. Zapomeňme na všechny křivdy, smiřme se a vše bude s námi v pořádku. Úplně přiznávám svou vinu a omlouvám se, protože jsem byl první, kdo začal tuto nesmyslnou hádku. Neurážejte se mnou, ale znovu mi věnujte svůj jemný úsměv, svůj horký vášnivý polibek. Miluji tě a chci být jen s tebou, můj jediný.

Odpusť mi, milovaní, za hořkost ze slov, která jsem řekl, za pocit v duši z mých činů, za mé směšné chyby, za dny se zkaženou náladou a zlými sny. Buď velkorysý, věř mi, protože lituji tak upřímně, bojím se, že tě ztratím.

Víš, ukázalo se, že s tím pocitem viny před tebou nemůžu vůbec žít. A zpočátku se mi zdálo tak těžké požádat o odpuštění, ať to bude, jak to bude. Ukázalo se, že je těžké, ba nemožné, žít bez vašeho odpuštění a bez vás. Jsem velmi, velmi vinen a dal bych hodně za to, aby se to nestalo. Samozřejmě, možná nevěříte v mou upřímnost, ale myslím, že byste tomu uvěřili jen při pohledu do mých očí – je tam jen bolest. Prosím, zachraň mě před ní, odpusť mi, ať je všechno jako dřív! To se už nikdy nestane, pokud můžete, žádám vás, abyste mi odpustili.

READ
Proč je konflikt mezi otci a dětmi věčný: vysvětlení rady psychologů

Nemohu najít vysvětlení pro své chyby. Je děsivé si představit, že zraňuji své milované srdce, a neexistují pro to žádné omluvy. Jen vás prosím, abyste mi odpustili a věřili, že mě motivují pouze dobré pocity.

Miláčku, prosím, odpusť mi, vím, že jsem se mýlil. Je mi moc líto, že jsem ti ublížil, neexistují slova, kterými bych odčinil své chyby, ale prosím tě, najdi sílu věřit a odpouštět, a už se to nestane.

Bylo mi špatně z toho, co se stalo. Zdálo se mi, že jsi mě úmyslně urazil. Ale když jsem vydechl, uvědomil jsem si, že to všechno bylo jedno velké nedorozumění. Že se nemýlím o nic méně než ty. Prosím, odpusť mi, ale nezlobím se na tebe.

Má drahá, ty víš, jak moc tě miluji! Stalo se, že jsem tě urazil. Bolí mě vidět tě trpět. Odpusť mi, jestli můžeš. Teprve po obdržení tvého odpuštění se mohu uklidnit. Moc se omlouvám a ještě jednou se omlouvám.

Milovaní, vzpomeňte si, jak nás osud k sobě vždy tlačil, jak nás přes všechny zákony svedl dohromady. Nezahazujte všechna tato znamení, která říkají, že máme být spolu, odpusťte mi.

Má drahá, promiň, že jsem se takhle zachoval! Nechtěl jsem tě naštvat ani urazit. Velmi se stydím, že vše dopadlo takto. Prosím, pochopte a odpusťte mi, pokud můžete! Slibuji, že už to nikdy neudělám!

Dokonale rozumím vaší reakci a chci se omluvit za to, že jsem se opravdu mýlil, vždy jste mě chápali, ale já jsem si toho nevážil, odpusťte mi všechny ty potíže a hádky, které se mezi námi staly!

Chci se omluvit, mýlil jsem se. Neschovávám se za bouře na slunci, nepříznivé postavení planet, rozsypanou sůl ani zlé oko škodlivé stařeny. Důvodem jsem já, moje nestřídmost a přílišná emocionalita. Lituji ostrých slov a v budoucnu nedovolím, aby můj impulzivní temperament zvítězil nad rozumem a klidem.

Miláčku, odpusť mi, neurážej se a nemlč. Za všechno může moje nedostatečná zdrženlivost a temperament. Prosím, buďte shovívaví k mým slabostem a já se budu velmi snažit napravit něžnou péčí a vroucí láskou!

READ
Hlavní důvody rozvodu u manželských párů

Miláčku, je mi líto, že se to stalo, že jsem se nedokázal udržet a způsobil ti duševní ránu. Slibuji, že se to v budoucnu nebude opakovat. Opravdu chci věřit, že se k vám má slova dostanou a budou vyslyšena.

I muž může být zraněn, přes veškerou jeho sílu a charakter. Chápu, že jsem ti ublížil, urazil tě a způsobil ti odřeninu u srdce. Chci se omluvit, přiznat svou chybu a ještě víc sním o její nápravě. Promiňte!

Můj nejmilovanější člověk na planetě, prosím, odpusť mi. Nevím, co mě v tu chvíli pohnulo, nevím, co mě k tomu přimělo, ale teď chápu, že jsem se mýlil, že jsem se mýlil. Nechtěl jsem ti ublížit. Odpusť mi, jestli můžeš.

Milovaní, žádám tě, aby ses nevymanil z mého objetí, neukončoval to a neodvracel se od mé prosby. Nechte k nám proniknout pocity vysokého napětí, jako dříve. Dejte si příležitost odpustit mi a nebudete toho litovat, slibuji.

Vážení, odpusťte mi, kvůli nedorozumění mezi námi není moje duše na pravém místě, stydím se, že jsem udělal chybu! Dáme pokoj, v budoucnu už podobné chyby dělat nebudu.

Je pro mě nesnesitelně bolestivé uvědomit si, že jsem tě urazil, teprve teď chápu, že tě šíleně miluji. Opravdu chci napravit vše, co se stalo, a vymazat to z našeho vztahu. Odpusť mi, má lásko!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: