Jak se naučit cítit svého muže na dálku

Pojďme si promluvit o znameních: Pokud vás svědí levé ucho, může to znamenat, že s vámi někdo mluví negativně. Pokud vás ale svědí pravé ucho, znamená to, že vám někdo říká něco dobrého a můžete se uvolnit.

Jak se naučit cítit svého muže na dálku

Je možné vnímat člověka na dálku? Nebo se to děje pouze ve fantasy a mystických příbězích? Pokud z dálky cítíte člověka, co to je a jak se to vůbec děje? Nebo se nám to jen zdá? Cítit člověka, milovaného člověka na dálku – mýtus nebo realita?

Láska má být energií, a proto podléhá stejným energetickým zákonům jako všechno ostatní. Dobrý člověk může například zatáhnout do špatné hry tím, že nenávidí druhého, ale často cítí vibraci nenávisti nebo jiných negativních emocí vycházejících z druhé osoby. Totéž se děje s láskou.

Proč jeden člověk cítí druhého na dálku? Jakkoli může být tato otázka složitá, odpověď je poměrně jednoduchá. Nejčastěji jako v kaluži cítíme ty, na které neustále myslíme, v jejichž myšlenkách se utápíme.

A ženy se často trápí tím, zda si na ně jejich milenec vzpomene, když na ně pomyslí, zda cítí vzdálenost, zda o nich sní, zda je chce vidět.

Každý člověk cítí, co si o něm ten či onen myslí. Vše záleží na tom, zda je s tím člověk v souladu. Co to tedy je a jak se to děje?

Cítit muže napříč dálkami: mystika nebo realita?

Někdy můžete slyšet matku říkat, že cítí srdce svého dítěte. To je energie, o které mnozí neslyšeli, někteří v ni nevěří. Mezitím existují případy, kdy příbuzní náhle pociťují nepohodlí v nebezpečných okamžicích a pak si uvědomí, že nejde o nehodu. Zde platí, že čím blíže je vám dotyčný, tím pravděpodobněji to pocítíte.

Je také překvapivé, že někdy chceme zavolat muži nebo ženě a on v tu chvíli zvedne telefon a vytočí naše číslo. Nebo se člověk na jiném místě náhle a nečekaně objeví tam, kde jsme, ale to se stane ve chvíli, o které mluvíme nebo si ji emocionálně pamatujeme už delší dobu.

Co se stane s mužem, když na něj někdo vytrvale myslí? Najednou ho v určité chvíli napadne letmá myšlenka, že po něm někdo touží. To je vysvětleno docela jednoduše – energie, která dokáže člověka přimět na chvíli přemýšlet o tom, na koho vzpomíná. V takovou chvíli jako by ucítil lehký vánek.

Proč se toto děje?

 1. Mentální spojení (vysvětleno karmickým spojením a astrologií)

Takzvaná karma neboli osud je mnohými esoteriky vysvětlován jako jakýsi zázrak, kdy je osud postaven do středu lidských vztahů a vše je vysvětlováno prizmatem jednoduchého spojení na úrovni, která je pro většinu pouhých smrtelníků nepochopitelná.

Existují určité známky duchovního spojení mezi lidmi:

 • prožívají k sobě nevysvětlitelné city – zdá se, že jsou k sobě přitahováni;
 • jen spolu se cítí dobře;
 • jsou si v mnoha ohledech podobní: mají společné chutě, preference, touhy;
 • dokážou si rozumět beze slov.

Vědci se domnívají, že mentální spojení existuje, ale je vysvětleno jinými, všednějšími okolnostmi. Za prvé, dva lidé se v procesu dlouhodobé komunikace vzájemně přizpůsobují a „rozumí“ si. Jejich mozek (nejen oba, ale odděleně a společně) začne přemýšlet podobným způsobem, když se objeví společná témata konverzace, společné problémy, společné sny atd. Vzniká mezi nimi úzké citové spojení, které se postupem času upevňuje a nabývá podoby duchovního spojení. Pak říkají: “Žijí v dokonalé harmonii”, “Rozumějí si beze slov.”

Najít takové duchovní spojení je ta nejlepší věc:

 • trávit spolu co nejvíce času;
 • respektovat a vážit si jeden druhého;
 • identifikovat body pro jednotu;
 • dosáhnout maximálního vzájemného porozumění a důvěry;
 • být spolu „a smutku, v radosti“.
 1. Psychologická vysvětlení

Znalost vašich psychotypických rysů vám umožňuje předvídat vaše činy; Společný život vyžaduje osvojení návyků a vzorců chování. Psychotyp je koncept, který popisuje typ osobnosti člověka, jeho hodnoty a přesvědčení, životní styl, zvyky a psychologické vlastnosti. To znamená, že je docela možné předvídat chování mužského zástupce. Pokud žena zná psychologický typ muže, snadno odhadne, jak v jakékoli situaci na něco zareaguje, jak se zachová, co v konkrétní chvíli udělá. To je považováno za schopnost vnímat na dálku.

READ
Psychologie vnitřního hlasu

Naše myšlenky

Zpočátku až dodnes se věřilo, že myšlenky jsou hmotné. Lidé však již od pradávna respektovali myšlenky. Všichni víme, že než něco řekneme, musíme se dobře zamyslet. Přesně takovou radu dávají moudří lidé.

Z metafyzického hlediska jsou myšlenky určitým množstvím energie. Tato energie má určitý směr a může obsahovat určité informace. Má také určitou frekvenci vibrací a může mít určitý tvar, pokud je velmi intenzivní.

Zde se nevydáváme pouze na cestu do metafyziky. Pokud pochopíme, že myšlenky jsou energie, můžeme také pochopit, proč jiný člověk něco cítí, když o tom soustředěně přemýšlíme. Otázka původu a vlivu myšlenek zajímá vědce již dlouho. Panoval názor, že náš mozek produkuje myšlenku, jako jiný orgán vytváří hádanku.

Koncem 19. století dospěli vědci k závěru, že není možné vysvětlit, jak určité myšlenky v mozku vznikají. Dnes tento úhel pohledu v zásadě zůstává, ale byl mírně rozšířen. Vědci například věří, že myšlenky a vše mentální, co existuje v našem mozku, není jen tam a zůstává, ale promítá se do světa kolem nás.

Jak to ovlivní toho druhého?

Pokud na člověka neustále myslíte, cítí to? Ano, ale možná si to ani neuvědomuje. Když přemýšlíme, vytváříme si určitý mentální obraz a promítáme ho do světa kolem nás. A pak se samotná myšlenka dostane k příjemci, tedy k osobě, na kterou jste mysleli, s určitým energetickým nábojem.

Jinými slovy, napadá jeho prostor. Ale také se věří, že pokud o někom přemýšlíte po dlouhou dobu, můžete mezi sebou vytvořit psychologické spojení. To znamená, že pokud na někoho neustále myslíte, on to cítí. Chápeme-li toto tvrzení správně, je mnohé jasné.

Často se dívka chová falešně, chladně a odtažitě, když chce ukázat mladému muži, že o něj nemá zájem. Neustále na něj však myslí, aniž by se zastavila. Ale mladý muž to neví a na nějakou dobu podlehne dívčině hře, že o něj nemá zájem, ale pak začne ztrácet zájem. Proč se tohle děje? Děje se tak proto, že nevědomě cítí konflikt mezi vnější a vnitřní povahou dívky.

Ve skutečnosti si nedokáže vysvětlit ani důvody svého slábnoucího zájmu, ale ve skutečnosti jsou velmi jednoduché. Bylo by mnohem lepší, kdyby dívka neskrývala své skutečné pocity. Samozřejmě není potřeba se na někoho ohánět, ale je důležité upřímně ukázat své city.

Je také důležité, že jste člověk. Mnoho vztahových koučů o tom mluví. Říká se, že dívka by měla mít svůj vlastní prostor, být zajímavá a zaneprázdněná. Někdo důležitost tohoto sdělení chápe, jiný ho však vnímá jen povrchně. Vytvářejí pouze dojem, že mají živý a zajímavý život. Ale musíte pochopit, že svět není tak hloupý, všechno je mnohem složitější a hlubší. Na nevědomé úrovni člověk tomu druhému stále rozumí, cítí, s jakými zájmy a myšlenkami žije. Není tedy důvod podvádět. Člověk tráví svou mentální energii a čas snahou vytvořit si nějaký vzhled. To je naprosto zbytečné, je lepší strávit tento čas hledáním něčeho, co dělat a bavit se. Můžeme tedy dojít k závěru, že když vám muž chybí, cítí to také. A skutečně je.

Telepatická komunikace – skutečnost nebo fikce?

Téma telepatie bylo zkoumáno po staletí, přičemž někteří tvrdili, že tato interakce je skutečná, jiní odmítají myšlenku komunikace prostřednictvím myšlení. Několik svědeckých výpovědí však existenci tohoto jevu potvrzuje.

READ
Psychologie vztahů muže a vdané ženy

Pouto mezi pokrevními příbuznými je silnější, zejména mezi matkou a dítětem. V tomto případě platí pravidlo: pokud na člověka myslíte, cítíte ho, funguje to. Náhlá volání po myšlence, podobné dary, podobné nápady – to jsou nejčastější příklady duševní interakce mezi rodičem a dítětem.

To je zajímavé: Matthewův efekt: proč někteří dostanou vše, zatímco jiní nedostanou nic. Proč je pro někoho vším a pro jiného nic?

Tento jev je také často pozorován u párů, ale v tomto případě je těžké s jistotou říci, protože jejich myšlenky jsou neustále zaměstnány navzájem. Nelze však popřít shodu snů a úzkostí milujících srdcí.

Zajímavější je případ telepatických zpráv cizímu člověku nebo kdysi milované osobě. V tomto případě výsledek přímo závisí na energetické citlivosti partnera. Pokud je imunní vůči jemným věcem, pak je docela možné, že nebude cítit absolutně nic a bude se dál věnovat svému podnikání.

Pokud se však vyznačuje jemnou mentální organizací, pak je pravděpodobné, že člověk pocítí neurčitou úzkost a najednou se vynoří myšlenky na člověka, na kterého dlouho nemyslel. V tomto případě výrok: Když člověk přemýšlí o člověku, cítí ho jako skutečného.

Neustále přemýšlet o člověku – je to dobré?

Je třeba také vzít v úvahu, že výskyt obsedantních myšlenek člověka výrazně vyčerpává. Jeho vnitřní energie nesměřuje k dosažení vlastních cílů, ale k energetickému ovlivňování objektu. V situaci, kdy člověk o člověku hodně přemýšlí, existuje několik možností pro vývoj událostí.

Duševně silný člověk, který je na vrcholu svého energetického obsahu, může pocítit náhlý nárůst síly. Myslící člověk na něj tedy přenese svou sílu a pomůže mu splnit jeho sny, což znamená, že i takové obsesivní situace mu přinesou užitek.

Na druhou stranu, pokud je člověk v této době energeticky slabý nebo ve fázi mentálního úpadku, může být přemýšlení o tom škodlivé. Bude pociťovat neurčitou úzkost, nebude se moci soustředit na své myšlenky, ztratí schopnost koncentrace, která je plná problémů.

Je nesmírně těžké zbavit se úzkostných myšlenek na člověka. Je však důležité pochopit, že takové telepatické zprávy mohou výrazně zkomplikovat život člověka. A pokud mluvíme o milovaném člověku, pak má smysl řešit, zda je možné na něj myslet, pokud by mu to mohlo ublížit. Pokud je odpověď ne, existují tipy, jak se této touhy zbavit.

Zkuste své myšlenky zaměstnat úplně jinými lidmi, věcmi a událostmi. Zapojte se více společensky a neizolujte se. Můžete se spřátelit s podobnými zájmy, jako je získání členství v tělocvičně nebo kurz řemesel. Atmosféra na takových místech je příznivá pro komunikaci s podobně smýšlejícími lidmi.

A pak, samozřejmě, ne hned, život bude jiskřit novým způsobem a otevře dveře do nových a vzrušujících světů, kde není místo pro melancholické a opakující se myšlenky. Hlavní je nebát se pustit nit, která vás spojuje s minulostí či nesplněnými sny.

Když se objeví první znepokojivé myšlenky, je důležité si přiznat, že komplikují život oběma stranám telepatické komunikace. A najít odvahu s nimi bojovat, protože před námi je dlouhá a šťastná cesta.

žádá: Olga (2011. 04. 24 06:59:27)

Ahoj. Někdy se mi zdá, že na mě někdo z blízkých myslí a já mám zvláštní pocit, z nějakého důvodu chápu, že je to on. Prosím, řekněte mi, je to možné nebo jsem to jen já? Předem děkuji, těším se na vaši odpověď!

To vše je velmi možné. Tomuto jevu se říká synchronicita: pokud se známe déle než jeden den, tak nějak tušíme, kdy má člověk volno, kdy má pauzu v práci, kdy většinou odpočívá :)))) – proč se nezamyslet nad to :))) ) – Samozřejmě, když ví trochu o vašem rozvrhu a zvycích, může předpokládat totéž. Ale když jste na různých místech současně, nedostatek komunikace automaticky vyvolá vzpomínky na vašeho milovaného – vaše ruka sahá po telefonu nebo klávesnici.

READ
10 známých důvodů, proč muži vystříkají rychleji než ženy?

To je jen začátek – pokud s člověkem žijete několik let, můžete pochopit, jak se cítí, podle jeho hlasu, očí, rukou atd. To je empatie – schopnost rezonovat s druhým člověkem na emocionální úrovni; děti do 10 let, ale i vyšší savci (psi, kočky, delfíni) – kteří cítí naši radost, vztek, strach, hrůzu – to moc dobře vědí.

Láska a porozumění! Kristus vstal z mrtvých!

Ahoj Olgo! Mnoho lidí jedná na základě svého projektivního mechanismu „projekce“, který může být oprávněný nebo naopak chybný. Abyste zjistili, jak se věci skutečně mají, musíte zjistit, tzn. dotázat se! Zvláště pokud to děláte ve vztahu s osobou, která je vám velmi blízká, a blízcí lidé komunikují, sdílejí své myšlenky a pocity prostřednictvím kontaktu a interakce! To je nejjistější způsob, jak zjistit pravdu! A pokud přeložíte „porozumění“ do jazyka pocitů, otevřou se vám velké příležitosti a radosti! Přeji ti všechno nejlepší. S pozdravem Vaše Ludmila K.

To je zajímavé: TOP 7 nejlepších mini projektorů pro domácnost: kritéria výběru, klady a zápory, recenze. Kreslený projektor pro děti.

Touha přiblížit se

Mnoho lidí má tendenci věřit, že osud sám lidi spojuje. Ve skutečnosti se zamilujeme na nevědomé úrovni, která cítí, že osoba, která o nás přemýšlí, je schopna uspokojit naše potřeby.

To vysvětluje, proč se ze všech sil snažíme přitáhnout osobu, která nás přitahuje, do svého života a přiblížit ji k sobě. Pokud se tedy určitá osoba často objevuje v naší blízkosti, je to jasná známka toho, že na nás myslí a nevědomě se nám snaží co nejvíce přiblížit.

Dlouhotrvající úsměv

Věnujte pozornost tomu, co děláte. Co uděláš jako první, když uvidíš někoho, koho jsi dlouho neviděl? Pokud se budete usmívat déle než deset sekund, můžete si být jisti, že vám vaše podvědomí signalizuje, že vás tato osoba přitahuje. Stejně tak můžete zjistit, co si o vás muž myslí. Pokud se muž směje, když vás vidí déle než 10 sekund, znamená to, že se mu také líbíte.

Pokud se muži líbíte, komunikuje s vámi nepřirozeným způsobem. Pokud na vás hodně myslí, pocítíte jeho štěstí, když s vámi bude mluvit. To se projeví úsměvem na rtech.

Cítí muž, když na něj neustále z dálky myslíte?

Mnoho dívek, které se zamilovaly do muže svých snů, si klade otázku, zda muž cítí, když na něj neustále myslí z dálky. Tato otázka je velmi zajímavá, podívejme se na ni ze všech stran.

To samozřejmě cítí každý muž, ale záleží na tom, jak přesně rezonujete s jeho energetickou vlnou. Tak pociťuje matka své dítě po celý život. Říká, že to cítí „ve svém srdci“. Toto je energetická složka každé živé bytosti. A čím lépe ji znáte, tím lépe se k vám bude cítit.

Pokud byla žena s mužem a vztah skončil přirozeně, jejich energie se spojily a ona bude přirozeně cítit svého partnera – tak jako on ji. Toto spojení probíhá oběma směry. Za předpokladu, že to opravdu chce.

Ale cítí se muž stejně, když na něj myslí? Najednou se objeví letmá myšlenka, že ten člověk myslí na něj. Je to jako poryv větru – stejně lehký a příjemný. Najednou máte zarudlé tváře nebo ucpané uši, sníte o téhle dívce a tak dále. Je to jako oceán, ve kterém každá kapka cítí tu druhou, když chce. Energie je nekonečná, stejně jako vesmír, a my jsme jeho součástí.

Bude vás bolet, když na vás budete často myslet?

Co tedy mohou způsobit zarudlé uši a tváře nebo špatný spánek? Ale mohou vás k něčemu přinutit. Například volejte, pište SMS nebo se dokonce seznamujte v reálném životě. Sen může být dosažitelný a může odrážet budoucnost. Myšlenka na dívku plnou energie může muže přimět stále častěji na ni myslet. Možná ji bude chtít znovu vidět nebo s ní mluvit, cítit její vlasy nebo se usmát.

READ
Muž je narcis - co je to v psychologii?

Samozřejmě můžete. Muž může nejen cítit, že na něj myslí, ale také se změnit, stát se submisivním. Je to o magii. Ale nedoporučuje se používat tyto techniky, zvláště pokud provádíte rituály sami. To může být velmi nebezpečné, zejména pro vás.

Magie je bílá a černá. Bílá magie je navržena tak, aby zlepšovala, chránila, přinášela dobro a radost. Černá magie na druhou stranu používá démonické síly, které nedělají nic pro nic za nic. A brzy požadují odplatu. To lze přirovnat k laskavému, citlivému člověku, který přijímá životní sílu (energii) z éteru (Vesmír, příroda atd.). Tato energie je energií světla. Člověk, který je energetickým upírem, naopak přijímá špinavou energii. Tuto energii z lidí získává tím, že je uráží, ponižuje a zesměšňuje. Jak se říká, jsou to dva velké rozdíly.

Snažte se neubližovat druhým a život vždy ukáže svou dobrou stránku.

Je možné cítit člověka na dálku? Nebo je to z říše fantazie a mystických příběhů? Pokud cítíte člověka na dálku – co to je a jak se to vůbec děje? Nebo si to možná jen myslíme? Pocit muže, milovaného člověka na dálku – mýtus nebo realita?

Věří se, že láska je energie, a proto podléhá stejným energetickým zákonům jako všechno ostatní. Například ve špatné hře můžete mít dobrou tvář, nenávidět člověka, ale ten často cítí vibrace nenávisti nebo jiné negativní emoce vyzařující z partnera. S láskou je to stejné.

Proč jeden člověk cítí druhého na dálku? I přes složitost samotné otázky je odpověď celkem jednoduchá. Nejčastěji cítíme ty, na které neustále myslíme, do jejichž myšlenek se střemhlav vrháme do kaluže.

A ženy se často obávají, zda si na ně jejich milenec vzpomene, když na něj myslí, zda z dálky necítí, že se jim o něm zdá, že ho chtějí vidět.

Každý člověk může mít pocit, že na něj konkrétní člověk myslí. Vše záleží na tom, zda jste naladěni na jeho vlnovou délku. Takže, co to je a jak se to děje?

Cítit muže napříč dálkami: mystika nebo realita?

Někdy můžete slyšet matku říkat, že cítí své dítě ve svém srdci. To je stejná energie, o které mnozí neslyšeli, někteří v ni nevěří. Mezitím existují případy, kdy ve chvílích nebezpečí pro své blízké začne člověk náhle pociťovat nepříjemnosti, nějaké nepohodlí a pak si uvědomí, že všechno nebylo náhodné. Zároveň platí, že čím blíže je vám dotyčný, tím vyšší je pravděpodobnost, že ho budete cítit.

Úžasný je také fakt, že se občas chystáme zavolat nějakému muži nebo ženě a právě v takové chvíli zvedne telefon a vytočí naše číslo. Nebo se člověk, který je na jiném místě, najednou nečekaně objeví tam, kde jsme my, ale to se stane ve chvíli, kdy o něm už delší dobu nebo emotivně mluvíme, nebo si na něj vzpomínáme.

Jak se to stane muži, když na něj někdo vytrvale myslí? Najednou ho v určité chvíli napadne letmá myšlenka o tom, kdo po něm touží. Vysvětluje se to jednoduše energií, která dokáže člověka přimět na chvíli přemýšlet o tom, kdo si pamatuje. V takovou chvíli člověk jakoby ucítí lehký vánek.

Tak proč se to děje?

 1. Mentální spojení (vysvětleno karmickým spojením a astrologií)

Takzvaná karma neboli osud je mnohými esoteriky vysvětlován jako jakýsi zázrak, kdy je do čela lidských vztahů postavena předurčenost a vše je vysvětlováno prizmatem pouhé komunikace na úrovni, které většina pouhých smrtelníků nerozumí.

READ
Jak se muž chová, pokud opravdu miluje - 10 znamení

Existují určité známky duševního spojení mezi lidmi:

 • prožívají k sobě nevysvětlitelné city – zdá se, že jsou k sobě přitahováni;
 • jen spolu se cítí dobře;
 • jsou si v mnoha ohledech podobní: mají společné chutě, preference, touhy;
 • dokážou si rozumět beze slov.

Vědci se domnívají, že mentální spojení skutečně existuje, ale je vysvětleno jinými, světskými okolnostmi. Za prvé, při dlouhodobé komunikaci dochází k adaptaci mezi dvěma lidmi, kteří si na sebe „zvykají“. Jejich mozek (ne jeden na dva, ale každý jednotlivě, ale společně) začíná uvažovat přibližně stejně, protože se objevují společná témata konverzace, společné záležitosti, společné sny atd. Vytvoří si úzké emocionální spojení, které Postupem času posiluje a nabývá duševní podoby. Tehdy se o lidech říká: “Žijí v dokonalé harmonii!”, “Rozumějí si beze slov!” atd.

K dosažení takového duševního spojení je nejlepší:

 • trávit spolu co nejvíce času;
 • respektovat a vážit si jeden druhého;
 • identifikovat body pro jednotu;
 • dosáhnout maximálního vzájemného porozumění a důvěry;
 • být spolu „a smutku, v radosti“.
 1. Psychologická vysvětlení

Po prostudování psychotypických charakteristik někoho je člověk schopen předvídat své činy; Žít spolu znamená osvojit si zvyky a návyky. Psychotyp je koncept, který charakterizuje typ osobnosti člověka, jeho hodnoty a přesvědčení, životní styl, zvyky a psychologické vlastnosti. To znamená, že předpovídání chování mužského zástupce je ve skutečnosti docela možné. Žena, která zná mužský psychotyp, může snadno odhadnout, jak na něco zareaguje v jakékoli situaci, jak se zachová, co v určitou chvíli udělá. To je přesně to, co vidí jako schopnost cítit na dálku.

Triky nevědomí

Nikdo nezrušil oblast nevědomí u lidí, něco, co je stále uznáváno jako přítomné v člověku, ale zároveň velmi málo studované, protože se neví, kde to hledat.

Je-li vědomí nejvyšší úrovní lidské duševní činnosti, pak je nevědomí sférou nevědomých představ (které se často stávají příčinou vědomých činů). Patří sem i intuice, která je součástí vědomí, ale založená na jiných, rovněž neznámých mechanismech.

To znamená, že žena na úrovni intuice a nevědomí zachytí drobné detaily v mužském chování, shrne je a na základě toho dostane informace, které začne interpretovat a cítit na dálku.

K čemu mohou vést vaše neustálé myšlenky na člověka? Ne, samozřejmě, kvůli tomu tě nebude milovat, pokud tě nemiloval dříve. Ale může mít často myšlenky o vás. Náhodou vás bude chtít potkat, může mít takovou nevysvětlitelnou touhu. Také si muž najednou vzpomene na vůni vaší pokožky nebo vlasů.

Věří se, že právě na takových, jen hlubších okamžicích, je magie založena. Na základě zákonů energie, kterou lidé začnou využívat, někdy vůbec ne pro dobré účely.

Předpokládá se, že jakákoli magie je činem ublížení, protože prostřednictvím energie přitahované k pomoci si člověk začíná podmaňovat myšlenky a pocity druhého. A to, podle stejných energetických zákonů, je plné návratu negativních, negativních projevů těm, kteří takové techniky používají pro neslušné účely.

Závěr

Když si položíte otázku „Proč cítím jinou osobu na dálku?“, je důležité pochopit, že takové pocity jsou jakousi analýzou a syntézou práce vašeho mozku. Když ty, když znáš a chápeš činy svého milovaného, ​​dokážeš je ve skutečnosti předvídat, a když na něj neustále myslíš, začneš si s ním vyměňovat myšlenky nebo emoce, protože v takových chvílích jsi v těsném emocionálním kontaktu.

Pokud tedy cítíte člověka z dálky, znamená to, že je pro vás velmi důležitý. Často s ním v duchu mluvíte, začínáte intuitivně cítit jeho myšlenky, snažíte se mu posílat svou energii, abyste mu připomněli sebe. To samozřejmě může pomoci s uspokojením, ale je důležité pochopit: nikdo nezrušil skutečný život a tady se všechno děje.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: