Je ve vztahu ten chlap?

V mnoha kulturách je patriarchát normou, kterou by nikoho nenapadlo zpochybňovat. Dnes se ale potýkáme s problémem, kdy se muži vzdávají svých pozic – žena se stává lídrem vztahu. Zda je to způsobeno plošným zrovnoprávněním mužů a žen nebo tím, že někteří muži jsou slabí – je pro ně snazší přenést moc a odpovědnost do rukou ženy, není jasné. Ale známe odpověď a chceme vám o ní říct.

1. Jsme ochránci

Jakýkoli vztah mezi mužem a ženou je plněním sociálních rolí. Historicky je muž ochráncem a živitelem a žena je strážkyní krbu. Každý muž je ve své podstatě vůdce a chce vést, zatímco žena chce vedle sebe naopak vidět silného muže, na kterého se může spolehnout. Někdy ambice u dívek a nedostatek páteře u mužů vedou k opačné situaci, kdy ona vede chlapa. Je ale dívka schopna ochránit svou rodinu? Od finančních potíží a dokonce i každodenních – může, ale na krátkou dobu. Pokud existuje skutečné ohrožení zdraví a života, pak je pro dívku mnohem obtížnější ochránit svou rodinu, pokud ovšem nechodíte s Rondou Rousey.

Při hraní role muže ve vztahu žena rychle vyhoří a unaví se, protože to pro ni není normální způsob života. Stejně tak muž, který neřeší problémy, se kterými se jeho rodina potýká, se nebude moci ve společnosti cítit normálně a vnitřní „já“ se bude neustále bouřit, když se ho budou snažit podstrčit. Pouze muž je schopen plně ochránit svou rodinu před vnějšími hrozbami a zajistit klid své ženy. Ochrana je údělem vůdce. To je pro vašeho přítele klíč k normálním vztahům a klidu.

2. Schopnost převzít odpovědnost a činit informovanější rozhodnutí

Muž je přirozeně obdařen chladnější myslí než žena. Žijeme ve světě, kde se rozhodujeme na základě logiky a faktů. Každé rozhodnutí je mnohokrát zváženo a promyšleno. To je vlastnost našeho mozku, díky které jsme schopni se na věci dívat střízlivěji.

Ženy žijí ve světě emocí a často se jimi řídí. Jejich smyslové vnímání světa může zatemnit jejich úsudek, a proto jejich rozhodnutí nejsou vždy správná. Rozhodnutí učiněná pod vlivem emocí mohou být destruktivní a jejich důsledky jsou nevratné. To neznamená, že je to zhoršuje. Jde jen o to, že mozek mužů a žen je strukturován odlišně a tento rozdíl obsahuje funkčnost. Takže rozhodnutí učiněná mužem na základě logiky a střízlivého rozumu budou správnější než rozhodnutí emocionální přítelkyně.

READ
Zodpovědnost a nezodpovědnost: je nutné bojovat s tímto článkem na toto téma

Také muži jsou od dětství cvičeni k zodpovědnosti a nebát se jí. Tento vzorec chování, vyvíjený od mládí, je pro nás normální. Jsme schopni dělat vážná rozhodnutí nejen za sebe, ale i za cizí lidi. Dívky se učí, že muž bude zodpovědný za rodinu, rozhodování zásadních věcí padá na jeho bedra. Když se tedy žena stane hlavou rodiny nebo páru, je pro ni v některých situacích mnohem obtížnější se rozhodovat jen proto, že na taková rozhodnutí není společensky připravena. Tento úkol byl historicky delegován na muže: neměli bychom klást odpovědnost na bedra dívek, ale mít odvahu samostatně činit rozhodnutí, za která budeme muset nést odpovědnost.

3. Ženy nemají rády henpecked chlapy.

Opovrhují jimi. Možná jste od svých přátel slyšeli, že by chtěli vztah, kde by se chlap ve všem podřídil. Taková utopie se může obrátit sama proti sobě. Dívka podvědomě chce být v moci muže a být slabá, a přesto každý den nějakým způsobem testuje vaši obranu na slabiny. Ale pamatujte: ani krok zpět!

Když si s takovým bezpáteřním strašákem dost pohrála, ztratí o něj veškerý zájem. Takový chlap vás začne rozčilovat a nezpůsobí nic jiného než agresi. Co můžeme říci o lásce? Láska přece nemůže existovat bez respektu a v takových vztazích není třeba mluvit o respektu. První muž, který ji „dosadí na její místo“, se v jejích očích zaručeně stane bohem, kterého začne uctívat a zapomene na svého přítele se slabou vůlí.

Chlap pod mocí dívky ztrácí sám sebe: svou individualitu a svobodnou vůli. Taková loutka přestává být mužem i v očích svých přátel. Proto, když své přítelkyni ve všem ustoupíte, zamyslete se nad tím, zda vás chtějí řídit pod palcem? A k čemu by to mohlo vést?

4. Vedení není jen o moci, ale také o povinnostech.

Pamatujte, že obsazením vedoucí pozice v páru přebíráte i zodpovědnost. Vaše kamarádka na vás bude ve všem počítat a vy se stanete garantem jejího klidu a bezpečí. Být vůdcem neznamená pouze dávat příkazy, zakazovat nebo dovolovat, aby se něco dělalo nebo nedělat, a naznačovat, jak správně žít. Jakmile budete v dominantním postavení, převezměte zodpovědnost za vás dva, plňte své závazky a dokažte, že jste muž, který stojí za to následovat.

READ
Jak od sebe odvrátit manžela bez následků - bílá magie

5. Žádné zbytečné spory

Když jste v očích své přítelkyně vůdcem a nezpochybnitelnou autoritou, nebudete mít žádné spory ohledně rozhodnutí, která učiníte. Nebudou žádné konflikty. Samozřejmě byste měli vzít v úvahu názor své kamarádky a nebýt tyranem, který na ni plive. Ale poslední slovo vždy zůstává na vás.

Rozhodnutí pro ni budou a priori pravdivá a správná, protože jak můžete zpochybňovat rozhodnutí svého muže? Tato poloha odstraní nadávky a vaše kamarádka si nebude trápit hlavu zbytečnými otázkami, které jí budou komplikovat život. Nejdůležitější je, že se zastaví nekonečný boj o vedení, protože proč se hádat, když všechny problémy lze vyřešit za vás?

Když se ve vztahu sejdou dvě srdce, vyvstává těžká otázka: kdo je vlastně v tomto příběhu důležitější? Na první pohled se může zdát, že taková otázka nemá význam, protože láska a partnerství jsou postaveny na rovnosti a vzájemném porozumění. V reálném životě však mohou být role a dynamika ve vztazích mnohem složitější.

Kdo je ve vztahu důležitější: kluk nebo holka?

Ve vztahu mezi mužem a dívkou neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, kdo z nich by měl být „velitelem“. Vše záleží na konkrétních lidech, jejich charakterech, hodnotách a dynamice vztahů.

Je důležité pochopit, že by neměla existovat žádná nerovnost nebo dominance jedné strany nad druhou. Zdravé vztahy jsou postaveny na rovnosti, respektu a vzájemném porozumění. Role „hlavního“ se může v různých bodech vztahu lišit a závisí na tom, kdo má v dané situaci více kompetencí, zkušeností nebo znalostí.

Klíčem k úspěšnému vztahu je ochota spolupracovat a vzájemně se podporovat. Je důležité naslouchat a zvažovat názory a pocity svého partnera a rozhodovat se společně. V konečném důsledku je „šéfem“ ve vztahu každý partner, který přispívá k vytvoření zdravého a šťastného páru.

Jak pochopit, kdo je ve vztahu důležitější? 10 důvodů

Pochopení toho, kdo je ve vztahu „šéfem“, může být náročné, protože je založeno na rovnosti a vzájemném respektu. Existuje však několik klíčových znaků a situací, které mohou pomoci určit, kdo může aktuálně hrát ve vztahu dominantnější roli. Zde je 10 důvodů ke zvážení:

  • Znalosti a zkušenosti v určité oblasti: Pokud má jeden z partnerů více zkušeností nebo znalostí v určité oblasti, může to určovat jeho „dominanci“ v této oblasti. Například ve finančních záležitostech může být dominantní někdo, kdo má ekonomické vzdělání nebo větší zkušenosti s finančním řízením.
  • Situační vedení: Různí partneři mohou zaujímat vedoucí pozice v různých situacích. Například v nouzové situaci může jeden z vás převzít aktivnější roli na základě svých dovedností a znalostí.
  • Schopnosti řešení konfliktů: Partner, který je lepší v řešení konfliktů a hledání kompromisů, může dočasně převzít důležitější roli ve vztahu.
  • Podpora a péče: Někdy může být jeden partner ve zranitelnějším stavu a v takových chvílích je důležité, aby druhý partner poskytoval podporu a péči.
  • Finanční nezávislost: Pokud jeden z vás zajišťuje rozpočet domácnosti, pak může mít z finančního hlediska větší slovo ve finančních rozhodnutích.
  • Sdílené cíle: Partner, který je motivovanější a aktivnější při dosahování sdílených cílů a plánů, může dočasně převzít ústřední roli při jejich dosahování.
  • Emoční stabilita: V dobách stresu nebo krize může jeden z partnerů vykazovat silnější emoční vedení a stabilitu.
  • Rozdělení odpovědností: Efektivní rozdělení povinností a odpovědností v každodenních záležitostech může určit, kdo má tyto aspekty na starosti.
  • Časové změny: Vztahy se mohou v průběhu času měnit a role se mohou měnit z jednoho partnera na druhého v závislosti na situaci.
  • Diskuse a dohoda: Nejdůležitějším aspektem při určování „vedení“ je diskuse a dohoda o rolích a odpovědnostech mezi vámi. Otevřená a upřímná komunikace vám pomůže pochopit, které role jsou pro každého z vás v daném okamžiku nejlepší.
READ
Střelec muž a žena taurus žena

Je důležité si uvědomit, že vztahy jsou dynamické a role se mohou měnit v závislosti na okolnostech. Hlavní věcí je usilovat o vzájemné porozumění, podporu a rovnost, abychom vytvořili zdravý a šťastný vztah.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: