Karma za poměr s ženatým mužem – to musíte vědět

Život nás nepřestává překvapovat svou nepředvídatelností a rozmanitostí událostí. To platí zejména pro naše osobní vztahy, které se někdy ukáží jako opravdová hádanka.

A pokud jde o vztahy se ženatým mužem, jde obecně o chůzi po velmi tenkém ledě. Jaká karma může pocházet z takového vztahu?

co je karma? existuje?

dívka se modlí

Karma je koncept, který vychází z víry v dopad našich činů a činů na náš osud a život. V nejobecnějším smyslu jde o princip příčiny a následku v kontextu našeho chování. Myšlenky, slova a činy, které činíme, mohou ovlivnit to, co se v budoucnu stane v našem životě.

Existují různé pohledy na to, jak karma funguje. V některých náboženských a filozofických systémech, jako je hinduismus, buddhismus a džinismus, je karma vnímána jako univerzální síla, která zaznamenává naše činy a určuje naši budoucnost v tomto nebo následujících životech.

V těchto přesvědčeních se věří, že dobré skutky vedou k pozitivní karmě a špatné skutky vedou k negativní karmě.

Na druhé straně existují vědecké názory, které jsou skeptické k myšlence karmy jako nějaké mystické síly. V rámci vědeckého přístupu je obtížné prokázat přímou souvislost mezi naším jednáním a budoucími událostmi.

Nicméně, i když nejsme považováni za zastánce mystické karmy, je důležité mít na paměti, že naše chování má důsledky. Pozitivní činy, jako je laskavost a soucit, mohou pomoci vytvořit pozitivní atmosféru kolem nás a vést k vzájemně prospěšným vztahům. Na druhou stranu negativní činy mohou způsobit konflikty a napětí.

I když tedy existence karmy zůstává otevřenou otázkou, je důležité si uvědomit, že to, co děláme dnes, může mít dopad na naši budoucnost. I když nevěříte na mystické aspekty karmy, přistupovat k životu se zodpovědností a zájmem o druhé je vždy cenná kvalita.

20 možností karmy pro vztah s ženatým mužem

 • Prolomení důvěry: Vzájemná důvěra je klíčovým aspektem každého vztahu. Pokud ve vašem vztahu se ženatým mužem není upřímnost, může to zničit důvěru v budoucí vztahy.
 • Emocionální bolest: Skryté vztahy ve vás mohou způsobit neustálé obavy, zažívání emoční bolesti a stresu kvůli utajení vztahu.
 • Destroying Families: Vaše činy by mohly v budoucnu zničit nejen jeho rodinu, ale i vaše vlastní vztahy.
 • Společenské stigma: Uvědomte si, že společnost vás může soudit za to, že jste ve vztahu se ženatým mužem, což může ovlivnit vaši pověst a sebevědomí.
 • Závislost na životě někoho jiného: Být ve vztahu se ženatým mužem vás může učinit závislými na jeho čase a rozhodnutích, protože už má závazky ke své rodině.
 • Nejistota ve vztazích: Nedostatek jasnosti a důvěry ve vztazích může způsobit úzkost a pochybnosti, které ovlivní vaši emoční stabilitu.
 • Problémy s přáteli a rodinou: Interakce s ženatým mužem může způsobit neshody s vašimi blízkými, kteří vaše jednání nemusí schvalovat.
 • Strach z budoucnosti: Být ve vztahu se ženatým mužem může způsobit strach z budoucnosti a nejistotu, jak se bude vztah vyvíjet.
 • Ztráta sebeúcty: Tajemství ve vztahu může podkopat vaši sebeúctu a sebeúctu.
 • Změna životních plánů: Vztah se ženatým mužem může ovlivnit vaše plány do budoucna, protože vás mohou omezovat jeho závazky.
 • Právní důsledky: V některých případech může randění se ženatým mužem vést k právním problémům, zejména pokud porušují zákony.
 • Citová izolace: Můžete se cítit izolovaná, protože váš vztah s ženatým mužem často zůstává skrytý.
 • Nedostatek plné pozornosti: Jeho závazky vůči rodině mohou znamenat, že vám nemusí být vždy schopen věnovat plnou pozornost.
 • Ztráta víry ve vztahy: Zkušenosti se ženatým mužem mohou vést ke ztrátě víry v upřímný a stabilní vztah v budoucnu.
 • Porucha spánku: Neustálý stres a emoční napětí mohou způsobit problémy se spánkem a zdravím.
 • Změna priorit: Možná budete muset změnit své osobní priority pro toto spojení, což může ovlivnit vaši osobnost.
 • Potíže s komunikací: Může být pro vás obtížné komunikovat s přáteli a rodinou, protože nemusí rozumět vašemu jednání.
 • Srovnání s jinou ženou: V neustálém soupeření s jeho rodinou se můžete začít srovnávat se svou ženou, což povede ke komplexům.
 • Negativní karmická stopa: Vztahy založené na negativních činech mohou zanechat stopy na karmě a ovlivnit budoucí události.
 • Emocionálně uzavřená: V důsledku toho, že jste se ženatým mužem, můžete být v budoucích vztazích emocionálně uzavřená a opatrná.
READ
Zimní deprese aneb jak čekat na jaro – rady psychologa

Pamatujte, že každá z těchto možností jsou jen možné důsledky a ne nutně něco, co se určitě stane. Je důležité vždy zvážit své činy a přemýšlet o tom, jak mohou ovlivnit váš život a životy ostatních.

Proč byste neměli vstupovat do vztahu s ženatým mužem: praktické a morální nuance

Pojďme společně prozkoumat, proč může být vstup do vztahu se ženatým mužem nepraktickým a morálně pochybným rozhodnutím. Před takovým rozhodnutím je důležité zvážit praktické a morální aspekty.

 • Omezený čas a pozornost: Ženatí muži mají často rodinné povinnosti, které mohou omezovat čas a pozornost, kterou mohou věnovat novému vztahu.
 • Nejistá budoucnost: Vztah s ženatým mužem může být nestabilní a nejistý. V budoucnu můžete čelit nepředvídatelným změnám.
 • Riziko rozpadu rodiny: Vstupem do vztahu se ženatým mužem se stáváte faktorem destrukce jeho rodiny, což může způsobit citové i praktické potíže.
 • Skrytost a potíže: Vztahy, které je třeba před ostatními skrývat, mohou způsobovat stres a také vytvářet potíže v komunikaci a plánování.
 • Změna životních plánů: Jakmile vstoupíte do vztahu se ženatým mužem, můžete být nuceni změnit své životní plány a priority, abyste se přizpůsobili jeho okolnostem.

Vztahy s ženatým mužem: karma

Vztahy s ženatým mužem: karma

 • Porušení cizího štěstí: Vstupem do vztahu se ženatým mužem se stáváte účastníkem narušování štěstí jeho rodiny a důvěry jeho partnerky.
 • Odpovědnost za emoce: Vaše rozhodnutí mohou manželce a dětem tohoto muže způsobit emocionální trauma a musíte se připravit na převzetí odpovědnosti za své činy.
 • Deformace vaší morální hodnoty: Když vstupujete do vztahu se ženatým mužem, můžete pochybovat o své vlastní morální hodnotě a cítit se pod tlakem společnosti.
 • Potenciálně nižší sebevědomí: Tyto vztahy mohou ovlivnit vaši sebeúctu a způsobit vnitřní konflikt kvůli skutečnosti, že jste součástí něčeho, co nemusí být správné.
 • Potíže v budoucích vztazích: Vztahy, které začaly narušením manželské blaženosti, mohou zanechat stopu na vaší karmě a ovlivnit vaše budoucí vztahy.

Pamatujte, že rozhodnutí vstoupit do vztahu se ženatým mužem je osobní rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení. Je důležité zvážit jak praktické aspekty a jejich potenciální důsledky, tak morální standardy a etické aspekty. Pamatujte, že péče o sebe a ostatní je klíčem ke zdravým a vyváženým vztahům.

Při navazování vztahu s původně zaneprázdněným partnerem se každá žena ptá sama sebe na budoucí osud svazku a důsledky sympatií. Pokud se zamilujete do ženatého muže, karma se nezbytně nezmění, ale vše závisí na vaší konkrétní roli ve vývoji té rodiny a vašich pocitech.

READ
Hlasy ve vaší hlavě: jejich příčiny a jak se jich zbavit

Pojďme se bavit o tom, k čemu vede nelegální svazek.

Co dělat, když najdete karmického manžela

Někdy se stane, že se karmicky určený muž ukáže jako nesvobodný. Zpravidla se tak děje proto, že se tento partner stal osudným jiné ženě. Takový přídomek nelze srovnávat s „osudovým mužem“, protože v prvním případě to znamená pouze to, že manžel je pro dámu katalyzátorem některých vnějších změn. Se svou ženou přitom není karmicky spojen, neboť osud původně chtěl, aby duchovně daný muž změnil právě tu ženu, která se musí spokojit s rolí milenky.

Karmický trest za takový obrat v životě pravděpodobně nenastane, pokud úmyslně nezničíte rodinu někoho jiného a aktivně nezasáhnete do vztahu svého partnera s jeho manželkou (nebo ještě hůře s jeho dětmi). Obvykle osud napravuje své vlastní chyby, takže buď manželství vašeho milého skončí a odejde k vám, nebo od něj budete stále dostávat stejně moudrou zkušenost a životní lekci, kterou potřebujete, ovšem v pozici milenky. Ve druhém případě si žena sama v určité chvíli uvědomí, že se svazek vyčerpal a rozhodne se vztah ukončit.

Karmické spojení s ženatým mužem v této situaci bude spíše léčivé, takže rozchod bude přirozený a bezbolestný.

V takových podmínkách můžete a měli byste bojovat o své štěstí, pokud si dokážete s jistotou říci, že svému partnerovi důvěřujete, věříte mu, že se navzájem milujete. Pokud byť jen na minutu připustíte myšlenku, že je mu lhostejné vaše pocity z této situace nebo vás může dokonce opustit, musíte vztah definitivně přerušit. Nebojte se převzít iniciativu, promluvte si s daným člověkem.

Karmické vztahy s ženatým mužem za trest

Stává se také, že destruktivní vztah, ve kterém se žena ocitne ve statusu milenky, se sám o sobě ukáže jako trest za minulé karmické hříchy. Dáma může splatit dluh například proto, že se v předchozí reinkarnaci chovala špatně vůči svému podváděnému manželovi nebo jeho vášni.

V této situaci samozřejmě nebude za takové spojení následovat další trest. Žena ale čelí spoustě utrpení, starostí a citového neklidu a tento kříž je třeba nést důstojně, pokud tohoto člověka opravdu milujete.

Rodit nemanželské dítě samozřejmě nestojí za to a je nepravděpodobné, že uspěje, protože trest může být doprovázen problémy s reprodukční funkcí nebo může souviset se zdravím dítěte. Nepřipoutejte k sobě partnera s dětmi, protože už se kvůli současným okolnostem cítíte špatně, a pokud váš potomek trpí, bude to jen horší. Pokud máte takový vztah s ženatým člověkem, karma se může přenést na další generaci, protože dluh nesplácíte.

Obvykle se tato karmická situace vyřeší sama, když si člověk řádně a na požadovanou dobu odpracuje svůj dluh a projeví pokoru a podřízení se osudu. Tento vztah můžete přerušit, ale je možné, že se váš život začne vyvíjet ve spirále a vy se opět dostanete do stejného kola nelegálních vztahů, ale s jiným partnerem.

Pokud k tomu dojde, znamená to, že jste se nedokázali správně dostat z vašeho předchozího vztahu a nyní musíte hledat jiné řešení, jak problém vyřešit.

READ
Terapie orientovaná na tělo: co to je, techniky, cvičení

Vztahy s ženatým mužem: karma jako zkouška

Někdy toto spojení působí jako životní překážka zaměřená na duchovní růst obou partnerů. Úkolem člověka v takové situaci je zpravidla sebrat odvahu a ukončit vzájemné utrpení, být k sobě upřímný a vyvodit správné závěry. V takové situaci vás postihne trest ze zákona karmy, pokud chcete podvádět a přesto zůstat s tímto partnerem, aniž byste se změnili. V takových podmínkách zjevně nebude žádné štěstí.

Zde jsou nutná radikální opatření v podobě rozbití svazku, protože nekonečné negativní emoce ze vztahu vytvoří pouze novou negativní karmu, která se přenese do vašeho dalšího života. A vědomé překonání problému naopak posiluje dobrou karmu a chrání vaše budoucí děti posilováním energie předků.

Někdy se stává, že ženatý partner je dán osudem, aby splnil ženský karmický úkol. To znamená, že na jeho postavení nezáleží, tato osoba je potřebná pouze na krátkou dobu, aby se dáma mohla změnit a růst jako osoba. V takové situaci může například žena otěhotnět a zůstat sama.

Pokud máte dítě od ženatého muže, vaše karma se nezhorší, pokud nezničíte rodinu někoho jiného. To také neznamená, že jste tímto způsobem trestáni za hříchy minulých reinkarnací. Osudem bylo prostě zamýšleno, že dívka uskuteční svůj osud na úkor tohoto muže, na kterém později nebude záležet. Za těchto podmínek se žena zpravidla netrápí, že vše skončilo tímto způsobem, uvědomuje si, že je to k lepšímu, protože zmoudřela.

Harmonický vztah s ženatým mužem a karma

Představte si situaci, ve které je žena milenkou a je docela šťastná. Milostný trojúhelník ji baví, ze svazku těží a nijak nestrádá. V takové situaci je možná samotná partnerka karmickou zkouškou nebo trestem pro zákonnou manželku nebo manžela samotného.

V tomto případě vztah skončí, když se někdo z této rodiny rozhodne správně. Je to také možné pro situaci, kdy ani jedna ze stran netrpí vůbec. Pokud všichni souhlasí s těmito podmínkami, pak karmické důsledky vztahu s ženatým mužem vůbec nenastanou, protože nikdo netrpí. Zároveň je velmi důležité, aby netrpěly ani děti narozené v rodině nebo již venku.

Proč nemůžete chodit s ženatým mužem: karma a následky

V některých případech bohužel žádná z výše popsaných situací nesouvisí s realitou. A komunikace s partnerem někoho jiného je prostým rozmarem a rozmarem ženy, která si věci jen zhoršuje, protože si znečišťuje karmu a zvyšuje šance na odpracování velkých dluhů v dalších životech.

Milenka žije v iluzi, že se jedná o jejího karmického partnera, ale mýlí se a ničí pouze silné rodinné vazby, čímž osudového muže odvádí od jeho předurčené ženy. K čemu tato situace vede?

Posílení karmy jediného člověka

Žena, která má muže, který jí není osudem předurčen, ztrácí ze zřetele své potenciální partnery, kteří mění život, a skutečně karmické životní partnery. V důsledku toho může zůstat osamělá, když spojení s jejím nesvobodným společníkem skončí.

Vyčerpání uložené zdravé karmy

Pokud dojde k setkání s ženatým mužem, karma ženské esence ztratí část své zdravé energie, protože veškerý potenciál je vynaložen na realizaci partnera. Historicky se příroda vyvíjela tak, že karmickým cílem slabšího pohlaví je pomoci muži zlepšit se, usadit se v životě, najít sám sebe a díky tomu najít sám sebe jako ženu.

READ
Dechová cvičení ke zmírnění stresu

Ale partner někoho jiného se nikdy nemůže stát účastníkem ekvivalentní energetické výměny. V důsledku toho si paní nedokáže uvědomit svůj skutečný osud, protože je vyčerpaná na energetické, informační i duchovní úrovni. Jak ale ukazuje praxe, žena dává energii nejen svému milenci samotnému, ale i celé jeho rodině, protože přijatý náboj si odnáší zpět domů.

Ještě 7 let po rozchodu zůstává mezi partnery psychické spojení, žena tak zůstává bez energie a trpí mnoho let.

Zachycení osudu někoho jiného

Sexuální kontakt s cizím mužem zvyšuje pravděpodobnost narušení energetických vibrací manželky a převzetí její karmy. Můžete také náhodně převzít karmu svého partnera.

Deformace energetických obalů

Kvůli negativitě, která se může na milenku dostat od tchyně, matky, dětí a přirozeně i manželky partnera, se ženě zaručeně porouchá aura. Jak víte, v jemné hmotě kolem člověka je také vrstva, která je zodpovědná za předchozí životy

Pokud je negativní informace tak silná, že tam pronikne, jsou pro dámu zaručena neštěstí v budoucích reinkarnacích. Prokletí nebo vypnutí je možná nejnebezpečnějším karmickým trestem za poměr s ženatým mužem.

Manželky, které jsou zároveň matkami 2-3 dětí, mají vůči ostatním ženám tolik negativity, že mohou proklínat celou rodinu a klan a pak bude karma dalších generací zkažena. Tuto situaci lze změnit pouze pokáním milenky a odpracováním karmického dluhu po zbytek života.

Problémy s čakrami

Vzhledem k tomu, že energetický systém uvnitř člověka je úzce propojen s jeho vnější aurou, mnoho psychiků si při diagnostikování milenců všimne blokády zdravých toků vitálních sil v oblasti solar plexu. To ovlivňuje nejen příležitosti, ale také schopnost ženy založit rodinu.

Změna karmy nenarozeného dítěte

Překvapivě, pokud žena nerozbije silné karmické uzly se svým minulým vdaným partnerem, předá informace o jeho rodině i tomu miminku, které se narodí o 2-10 let později!

K tomu samozřejmě musíte být dlouho milencem a připoutat se ke svému partnerovi, ale přesto nelze nikdy vyloučit možnost telegonie. Dítě, které má energetické spojení s jinými muži, a ne s vlastním otcem, má velmi slabou rodovou a osobní karmu, jeho osud není určen.

Předávání osudu svým potomkům

Při komunikaci s ženatým mužem se karma skutečné ženy zhoršuje, jak je uvedeno výše. Pokud si ale nestihla najít partnera, který by se k ní skutečně hodil, a ani si neuvědomila svou chybu, nemohla si z tak smutné zkušenosti vzít žádné ponaučení, pak ať se dítě narodí z kohokoli, získá část matčina neúspěšného osobního života. V první řadě se to týká dcer.

Nemoci

Pokud ženatý partner odvádí pozornost ženy od naplnění jejího skutečného karmického cíle, její energie zeslábne, a to povede k oslabení její imunity. V důsledku toho se tělo stává potenciální živnou půdou pro nemoci a ženská intuice je utlumena.

Navíc přítomnost dluhů v karmě způsobené vztahy s manželem někoho jiného vede ke specifickým onemocněním nejen pro milenku. V těle podvedených manželek se tak zvyšuje riziko mastopatie a u podvodníka dochází k přeplnění 2. čakry, která způsobuje adenom. Když člověk brání skutečně milujícím srdcím ve spojení a klame druhé (zejména milenku), zvyšuje pravděpodobnost neurodermatitidy.

READ
Jungova analytická psychologie: podrobně vysvětlena

Za zmínku stojí, že pokud o sobě ženy vědí, při sexu investují do partnera více agresivity a destruktivní energie. To vede k onemocněním urogenitálního systému jak u mužů (jako nositelů této negativity), tak u žen (jako příjemců těchto vibrací).

Návrat bumerangů

Někdy může karma fungovat tak, že muž, který znovu opustil rodinu, začne podvádět novou vášeň. Toto je klasický scénář vrácení karmického dluhu za své chyby, kdy milenka musí snášet stejné nepříjemné pocity, jaké vyvolala v podvedené manželce.

Jak vyčistit karmu: zaplést se s ženatým mužem ze své mysli

První fází osvobození se od zátěže zbytečných vztahů je uvědomění. Nejprve musíte přijít na to, že to opravdu není ten pravý partner pro vás. Obecně to není těžké pochopit. Pokud ženu přestal bavit život, hodně onemocní, pohání ji žárlivost, necítí podporu a pomoc od muže, pak pocit, který zažívá, lze jen těžko nazvat láskou.

Když neexistují společné zájmy, existuje pouze napětí a strach, neexistuje finanční zabezpečení ani duchovní blízkost, je třeba vážně přemýšlet o tom, co lze z tohoto svazku vytáhnout.

Když se zjistí, že vztah nepřináší žádné výhody, musíte pochopit, že jeho udržováním projevujete nechuť k sobě a svým dětem. Napadáte prostor někoho jiného a za to budete zodpovědní osudu v různých formách utrpení, nemocí a problémů. Pak musíte svůj život očistit od vnější přítomnosti této osoby. Změňte si telefonní číslo, změňte bydliště, zahoďte všechny upomínky v podobě dárků a fotografií. Není třeba vzpomínat na minulé příjemné chvíle, je lepší plánovat šťastnou budoucnost s jiným mužem.

Aby byla karma obnovena, musí se ženatý muž vrátit do své původní rodiny. Proto je tak důležité duševně požádat o odpuštění od své zákonné manželky a dětí. Pokud o zradě ví, musíte ji kontaktovat osobně. Můžete se jít do kostela modlit a odpouštět hřích.

Mnoho mistrů jógy radí ženám, které mají vztahy s partnerem někoho jiného, ​​aby se uchýlily ke cvičení na vyčištění karmy od energie někoho jiného. Sám milující muž může použít stejnou praxi:

Postavte se, dejte nohy k sobě, spusťte ruce. Provádějte tzv. tlačenky. při kterém se řitní otvor napne a zvedne vaše zásoby vnitřní energie. Musíte zvýšit průtok na temeno hlavy, k tomu dámy opakují 5 stisků a muži o jedno méně.

Mezi tahy se řitní otvor uvolní. Měli byste cítit stoupající energii naplňující vaši hlavu. Na konci musíte klidně vydechnout a představte si, že se proudy šíří po celém těle. Cvičení provádějte dvakrát denně po pravidelném cvičení. Půjčte si i po rozchodu s partnerem.

Pokud máte upřímnou a silnou lásku k ženatému muži, karma se nezmění a nebude trpět, když to bylo osudem zamýšleno. V takové situaci se vzájemné pocity a dokonce i existující utrpení stávají úrodnou půdou pro sebezdokonalování.

Za jiných okolností má smysl praktikovat cudnost. Pamatujte, že pokud někomu jinému ukradnete karmického partnera, odeberete také přibližně 1/16 vlastní negativní karmy manželky.

Každý z nás musí absolvovat lekce karmy s konkrétními lidmi, takže osud určitě vše zařídí podle svého plánu

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: