Kompatibilita ženy Panny a muže Raka: přátelství, láska, manželství, sex, práce.

Spojení zástupců znamení Raka a Panny je v mnoha oblastech považováno za harmonické. Kompatibilita povah a životních hodnot tyto lidi spojuje a dělá z nich oddané přátele, milující milence nebo spolehlivé pracovní společníky. Muž Rak a žena Panna jsou na stejné vlně, vzájemně cítí své nálady a pomáhají odhalit atraktivní rysy svého partnera.

Povinnost a loajalita pro ně nejsou jen slova, ale způsob života. Také tato znamení zvěrokruhu oceňují rodinné základy a ctí tradice. Strážci živlů Země a Vody nebudou věci hystericky třídit nebo dokazovat, že jsou správné. Řešení jakéhokoli problému vidí jako konstruktivní dialog, během kterého je možné vyjasnit situaci a nezranit city partnera.

Rak a Panna: kompatibilita v lásce

Muž Rak je ve vztazích selektivní: nebude ztrácet čas s „figurínou“, která se zabývá pouze vnější krásou. Ten chlap u své vyvolené ocení efektivitu, obezřetnost a trpělivost. Pro zástupce vodního živlu je také důležité, aby byla paní srdce domácí, rodinná a ekonomická. Rak si často vybírá partnery podobné jeho matce – tento typ dává pocit klidu a pohodlí.

Pilná a úhledná žena Panna si snadno získá pozornost „vodního“ gentlemana. Působí dojmem rozumné a taktní dámy, která má názor na jakoukoli otázku. Navíc si je jistá, že cesta k mužskému srdci vede přes jeho žaludek. Zástupce elementu země proto s radostí vaří pro Raka a těší se z různých jídel. U zrozených v živlu Vody ji přitahuje citlivost a slušné vychování, hluboký vnitřní svět a originalita názorů.

V lásce obě znamení ukazují své nejlepší vlastnosti: Rak se stává jemným, pozorným a romantickým, Panna obklopuje partnera s péčí a patronuje. Zvenčí takové vztahy připomínají spojení mezi matkou a synem. A pokud je to pro někoho nepřijatelné, pak pro tato znamení je tento formát harmonický: muž Rak se cítí pod chvějícím se křídlem a jeho přítelkyně Panna konečně našla někoho, o koho se může postarat.

Kompatibilita zástupců souhvězdí jim zaručuje klidný vztah, plný uctivé něhy a vzájemného respektu. Podněcovatelem vzácných hádek bude zpravidla Rak, protože je emotivnější a citlivější. „Vodního“ muže v zamilovaných svazcích zraňuje cokoli: ležérní slovo, špatný vtip, špatná nálada Panny. Je nepravděpodobné, že své stížnosti vysloví nahlas. Pravděpodobnější je, že to bude držet uvnitř, bude trpět svými myšlenkami a nechá svého milovaného přemýšlet, co udělala tentokrát špatně.

Rakovina a Panna: Manželská kompatibilita

Rodinný život Raka a Panny slibuje, že bude šťastný. Procentuálně jsou taková manželství méně náchylná k rozvodu než jiná. Lidem se daří vytvářet přátelské rodinné hnízdo, kde se každý cítí pohodlně a útulně. V unii si obě znamení váží tradic a základů, rádi organizují velké slavnostní večeře, kde se scházejí příbuzní.

Žena Panna je klasická manželka. Je těžké ji zaskočit, vždy má vše připravené, uklizené a umyté. Představitelka pozemského živlu ráda dělá domácí práce, zařizuje každodenní život a dovádí své závazky k dokonalosti. Navíc šikovně hospodaří s rodinným rozpočtem: výdaje jsou sepisovány do posledního haléře, sepisují nákupní seznamy a odkládají se peníze na dovolenou.

Muž Rak si váží své ženy za tak promyšlený přístup k řešení naléhavých problémů a je jí z celého srdce oddán. Ten chlap sám oceňuje pohodlí domova, ale není připraven na to vynaložit žádné úsilí. Jeho oblastí odpovědnosti je emoční a psychologické klima v domácnosti. Zástupce „vody“ neúnavně dbá na to, aby byli všichni příbuzní v dobré náladě.

Pokud má někdo potíže nebo neúspěchy, vyslechne a poradí. Rak se bojí slovních přestřelek a otevřených konfliktů jako ohně, proto se snaží zabránit jejich vzniku a vyhlazovat ostré rohy při hádkách. Toto znamení zvěrokruhu se snaží žít v míru s ostatními.

Někdy je touha manžela po úplné harmonii vnímána dámou jako slabý charakter a přílišná měkkost. Žena Panna postrádá pevnou ruku a mužskou sílu. Bez pocitu podpory je nucena převzít odpovědnost. Kvůli starostem a pochůzkám je představitel zemského znamení podrážděný a nevrlý.

Kritikou a otravováním rozzuří každého, a ještě více zranitelného Raka. Manžel vnímá slova vyvolené jako útoky a schovává se do „skořápky“, stahuje se do sebe. „Ticho“ mezi Rakem a Pannou může trvat týdny. Horoskop kompatibility doporučuje k takové situaci nevést: křivdy neumlčovat, ale dávat je najevo.

READ
Pokud jste náhle těhotná svým milencem: co dělat v takové situaci?

Rakovina a Panna: sexuální kompatibilita

V sexu se zástupcům dvou znamení zvěrokruhu nedaří okamžitě dosáhnout harmonie. Zpočátku se Panna cítí omezená, a proto projevuje chlad a odpoutanost. Citlivý a starostlivý Rak však najde klíče od „sněhové královny“ a osvobodí svou partnerku. V posteli je pro oba důležitá pomalost, něha a hmatové vjemy. Proto Rak a Panna věnují předehře náležitou pozornost.

Muž vodního živlu ví, jak dopřát své vyvolené maximální potěšení. Mnoho Raků se zajímá o sexuální techniky, Kámasútru nebo tantru. Nabyté teoretické znalosti rádi uplatňují u své paní. Pro Raka je sex příležitostí, jak poznat sebe a milovanou osobu, udělat vztahy ještě hlubší, důvěřivější a pevnější.

Sexuální kompatibilita Raka a Panny je založena na jejich postoji k intimitě jako procesu: je pro ně důležité, aby milostné hry probíhaly v pohodlných podmínkách – na pohodlné posteli, v útulné atmosféře. Panna přebírá organizaci: pečlivě vybírá svíčky a ložní prádlo, čímž vytváří liknavou atmosféru, ve které je snazší relaxovat. Pro „pozemskou“ ženu je to kritické: pokud totiž něco neodpovídá jejím představám o harmonii a řádu, nedostane myšlenku z hlavy a neužije si ji.

Muž Rak a žena Panna jsou jedním z nejvěrnějších představitelů znamení zvěrokruhu. V takové alianci se není třeba bát jít „doleva“. Jediným faktorem, který riskuje, že se stane katalyzátorem zrady, je Rakova přílišná citlivost.

Muž vodního živlu může v sobě dlouhodobě hromadit negativní emoce a otravovat život jemu i jeho blízkým. Mezitím ten chlap nemá klid, bude se vyhýbat komunikaci, včetně sexuálních kontaktů. Žena Panna, pro kterou je důležité cítit se potřebná, bude situaci vnímat jako přerušení vztahu a bude se snažit najít útěchu na straně.

Rak a Panna: Kompatibilita v přátelství

Přátelství mezi zástupci těchto znamení zvěrokruhu vzniká zřídka. Je to dáno tím, že Rak a Panna jsou natolik kompatibilní, že s větší pravděpodobností vytvoří pár. Mezi příbuznými těchto konstelací se však rozvíjejí vřelé a přátelské vztahy. A také pokud má pár výrazný věkový rozdíl. V tomto případě se z nich stanou nejen kamarádi, ale také spřízněné duše.

V přátelství si oba cení stability, oddanosti a upřímnosti. Dívka Panna sní o tom, že najde moudrého mentora, který povede a poskytne praktické rady. A bude mít štěstí, pokud se Rak stane takovým člověkem: je to on, kdo dokáže pochopit hloubku prožitků ženy zemského znamení.

Mezi mužem Rakem a dospělou dámou v Panně vznikne harmonické přátelství. V tomto případě si představitel vodního živlu najde druhou maminku, na kterou se můžete spolehnout v jakýchkoli životních nesnázích.

V přátelství znamení je nepravděpodobné, že budou společné koníčky a zájmy. Jedná se o spojení dvou lidí, kteří jsou si navzájem odbytištěm: mluvte o vzrušujících tématech, vyjadřujte své zkušenosti a obavy, vyměňujte si rady a motivaci. Komunikace mezi zástupci Země a Vody ve smyslu vzájemné pomoci a návratu nahrazuje jejich návštěvy psychologa. Přátelství takových lidí trvá roky, protože prostě nemají důvod se hádat a cokoliv sdílet.

Rak a Panna: kompatibilita v práci

Spojení, ve kterém se spojí muž Rak a žena Panna, je harmonickým tandemem v profesionální sféře. Oba při své práci dodržují pravidla a předpisy, své povinnosti plní promyšleně, důkladně a přesně. Společnému podnikání může bránit konzervativní styl podnikání: Panna ani Rak nemají rádi inovace a nevyzkoušené technologie, proto jsou zastánci dlouhodobě osvědčených schémat. Díky tomuto přístupu jejich společné podnikání nezažívá prudké vzestupy a pády, ale systematicky směřuje k úspěchu.

Žena Panna v každé společnosti je magnetem na peníze. Ví, jak nejen přilákat finance, ale také zvýšit zisky. V tomto ohledu je pro ni snadné pracovat se zástupcem vodního živlu, protože je také spořivý a rozvážný a nepřijímá nepromyšlená rizika. Muž Rak také vytváří nové nápady, inspiruje a motivuje své kolegy k úspěchu. Profesionální kompatibilita těchto značek zaručuje pohodu a prosperitu v jakékoli oblasti činnosti.

Spojení zemských (Panna) a vodních znamení (Rak) se vyznačuje skutečnou hloubkou citu. Chladnokrevná a stabilní žena Panna se zdá být speciálně stvořená pro muže Raka, který je někdy přehnaně emotivní, a tak potřebuje ženskou péči.

READ
Enské přátelství: jak často se vyskytuje a jak se liší od mužského přátelství?

Jejich láska je tak něžná, že někdy připomíná vztah mezi matkou a synem: Panna projevuje Rakovi skutečně mateřskou péči a on k ní zažívá synovskou náklonnost.

Spojení muže Raka a ženy Panny je velmi něžné

Panna je považována za zdrženlivou, rozumnou dámu, ale to je jen polovina pravdy. Zkušení astrologové říkají, že vnější vyrovnanost Panny se vysvětluje její schopností udržet své emoce na uzdě. Ve své duši prožívá celé spektrum lidských pocitů, ale raději to nedává najevo vnějšímu pozorovateli. Od přírody je žena Panna vážná a skromná a má způsoby skutečné dámy.

Astrologové v redakci uznayvse.ru říkají, že muž Rak je rozený romantik. Je obzvláště emotivní, citlivý, snadno se zraní a někdy může být extrémně odtažitý. Jeho znamení určuje jeho chování: jako krab poustevník se rád schovává v domě, kde je ochoten trávit většinu času, jen aby se nestýkal s ostatními.

Muž Rak žárlivě střeží svůj vnitřní svět a nedovoluje cizincům porušovat jeho osobní hranice. Je pro něj mnohem lepší být v očích ostatních zarytým pragmatikem a jednoduše si s nimi hrát, než ukázat své pravé barvy. Pravda, pokud má Rak pocit, že potkal spřízněnou duši, objeví se před vámi úplně jiný člověk, schopný svou spřízněnou duši milovat a starat se o ni.

Jak může žena Panna získat muže Raka

Ideální žena pro muže Raka je kombinací sofistikované krásy, grácie a inteligence. Přitahují ho stylové, zdvořilé a starostlivé ženy, které jsou asertivní i ženské. Chcete-li získat přízeň takového chlapa, horoskopy radí:

  • Spřátelit se s ním. Buďte připraveni udělat první kroky k přechodu od přátelství k něčemu víc. Zapomeňte na jemné narážky; řekněte mu, jak se cítíte přímo, ale nebuďte příliš dotěrní.
  • Pozvěte ho na večeři. Říká se, že cesta k srdci člověka vede přes žaludek. Pro Raka je to 100% pravda. Pozvěte ho na večeři k vám domů. Pokud umíte chutně vařit, cesta k jeho srdci se mnohem zkrátí.
  • Nespěchejte věci. Muž Rak je tajnůstkářský a pomalý, takže buďte trochu trpěliví. Pokud souhlasí s tím, že bude trávit čas s dívkou v Panně, znamená to, že hodlá pokračovat ve známosti.
  • Buďte laskaví k jeho rodině a přátelům. Snažte se neignorovat jeho blízké. Získání důvěry jeho rodiny je nejlepší způsob, jak být přijat do života chlapa s rakovinou.
  • Nezanedbávejte hmatové vjemy. Muž Rak miluje, když se ho někdo dotýká. Užívá si přátelské objetí nebo polibek na tvář při setkání, jemný dotek na rameni nebo paži při rozhovoru.

Jak může muž Rak získat ženu v Panně

Žena Panna je ve vztazích velmi vybíravá – má jasnou představu o tom, koho potřebuje a rozhodně nebude ztrácet čas maličkostmi. Střízlivě posuzuje všechny výhody a nevýhody případného vyvoleného, ​​poznamenává si, co se jí líbí a na čem musí ještě zapracovat (nebo se smířit). Proto by měl být muž, který má v úmyslu získat srdce takové dámy, být trpělivý – proces námluv bude zdlouhavý. Taková dívka hledá v první řadě laskavost, vnitřní sílu a podporu ve svém budoucím vyvoleném. Muži, kteří se chovají drze a vulgárně, ji nezajímají.

Žena Panna se drží stranou od sukničkářů, líných a nemorálních typů

Bude vděčná za vaši pozornost k detailu. Muž Rak získá zasloužený bonus, když ji rozmazlí praktickými dárky, které projeví jeho zájem. Její náklonnost se zvýší, pokud pochopí, že se jí ten chlap snaží usnadnit život. Chcete-li dobýt ženu Panny, astrologové radí:

  • Oblékej se chytře. Panna je perfekcionistka, chcete-li upoutat její pozornost, musíte vypadat co nejlépe.
  • Apelujte na její smysl pro humor. Pozitivně reaguje na jemný, inteligentní humor, sprosté vtipy pro ni nejsou.
  • Posilte svou pověst. Snažte se zůstat klidní a vyrovnaní a nikdy nenadávejte v přítomnosti ženy v Panně.
  • Zaujměte postoj vyčkávání. V závislosti na tom, jak moc vás má ráda, bude Panna potřebovat čas na analýzu situace a rozhodnutí, zda hra stojí za svíčku.
  • Rozhodujícím faktorem bude pravděpodobně vaše úroveň finanční stability. Materiální zabezpečení je pro ženu Pannu velmi důležité. Muž Rak musí ukázat, že je solventní a utrácí peníze moudře: ona nesnáší všechny druhy plýtvání.
READ
Je možné mít sex s vaginální kandidózou?

Výhody unie

Jedná se o laskavé a jednoduché spojení s dlouhodobými vyhlídkami. Žena Panna se pro Raka stane životní múzou a on jí pomůže se citově otevřít a stát se uvolněnější. Muž Rak bude působit jako strážce jemných vibrací tohoto manželství a Panna si roli strážce krbu ráda vyzkouší. Společně vytvoří útulné hnízdečko, kde bude oběma pohodlí a teplo.

V takovém svazku nejsou žádné násilné vášně, stejně jako hádky a konflikty. Stává se, že Rak dává volný průchod svým emocím, ale ženská moudrost Panny omezuje jeho pudy a konfliktům se vyhne. Trpělivá žena bude mít pochopení pro Rakovy triky.

Jsem Panna, manžel Rak. Vše o nás: je nažhavený jako zápalka, na jeho útoky už nereaguji. Pokud nereagujete, rychle vychladne. Ale obecně je docela pomstychtivý a možná si na to vzpomene i za rok nebo dva později. Natasha, 33 let.

Rak se o svou milovanou pečlivě stará: vedle něj se cítí sebejistě a klidně. Tito dva dávají přednost obchodním jednáním před romantickými večeřemi při svíčkách. Vládnou zde realistické představy a záměry a plánování do budoucna. S inspirací probírají problémy rodinného rozpočtu.

Pokud se někomu zdá takový odměřený život nudný, pak zaručuje Rakovi a Panně pohodlné stáří. Panna většinou zastává roli finanční ředitelky, což Raka naprosto uspokojuje. Žena Panna je rozená bankéřka, bude schopna řídit rodinnou loď tím nejvýhodnějším ekonomickým kurzem.

Nevýhody Unie

Problémem ve vztazích bývá často Rakova dotykovost. Může trucovat z různých důvodů, často pochopitelných jen jemu. Takový muž může být velmi sobecký. Vážným kamenem úrazu pro manželství může být Rakova tendence unikat realitě. Někdy tato vlastnost charakteristická pro měsíční znamení nabývá hypertrofovaných forem v podobě touhy po alkoholu a jiných psychostimulantech.

Přísná kritika a nespokojenost Panny může situaci jen zhoršit. Zavírat oči před škodlivými sklony muže Raka je však nebezpečné. Čím hlouběji se noří do iluzorního světa, tím obtížnější je vytáhnout ho zpět. Opustit svou poustevnickou skořápku bude vyžadovat hodně úsilí.

Problémem vztahů je často nedočkavost muže Raka.

Panna ztělesňuje ideál příkladné manželky: věrná a hospodárná, ale muž Rak má ke klasickému příkladu manžela daleko. Chybí mu pevnost, která by měla být charakteristická pro majitele domu. To však není mínus pro každou Pannu: mnoho dam tohoto znamení je ve svém srdci šťastné, že řeší většinu problémů v rodině. Nejde o to, že by Rakovi nevěřili, ale o to, že rádi drží v ruce všechny provázky.

Mezi nedostatky ženy Panny, které mohou dráždit Raka, stojí za zmínku rozmarnost a patologická touha po pořádku.

Jací to budou rodiče?

Spolehlivé a zodpovědné matky Panny berou mateřství velmi vážně. Chtějí pro své děti to nejlepší, od soukromého školního vzdělávání až po klidný a bezpečný domov, ve kterém mohou relaxovat (a samozřejmě dělat domácí úkoly). Obzvláště se starají o etiku a zajistí, aby děti měly dobré způsoby a vážily si věcí, jako jsou peníze a tvrdá práce.

Všemožně posilují zdraví svých dětí, ať už jde o dietu bez cukru, omezený čas strávený prací s vychytávkami nebo pohyb na čerstvém vzduchu. Někdy mohou být matky Panny až přehnaně přísné, ale tímto způsobem stanoví hranice, ve kterých se děti budou cítit bezpečně.

Rak je jedním z nejlepších otců zvěrokruhu. Podílí se nejuctivěji na všech otázkách souvisejících se životem dítěte. Po narození je schopno, stejně jako jeho matka, miminko nakrmit a vykoupat, ukolébat ho ke spánku a zazpívat ukolébavku. Takový starostlivý otec může mít potíže s výchovou rostoucích dětí, které se snaží získat nezávislost. V takových případech nenechává věcem volný průběh, ale obrací se s prosbou o radu na odbornou literaturu a rodinné psychology.

Jaké budou jejich děti?

Od tatínka Raka zdědí dítě dobře vyvinutou fantazii. Tito malí snílci dokážou proměnit obyčejný předmět ve vzrušující hračku. Vědí, co dělat bez počítačových her a transformačních robotů. Matka Panny předá svým potomkům takové cenné vlastnosti, jako je opatrnost, přesnost a obezřetnost.

READ
Dystymie - příznaky, léčba, typy

Od tatínka Raka zdědí dítě dobře vyvinutou fantazii

Starost rodičů o blaho jejich potomků může v rodině Raka a Panny často nabýt fantastických rozměrů. Dětský život je tak dost stresující. Aby astrologové z uznayvse.ru nepřipravili dítě o šťastné dětství, radí příliš starostlivým rodičům, aby omezili kontrolu nad svými dětmi na rozumnou mez. Jinak riskují, že vychovají zakomplexované dítě, které se bojí vlastního stínu.

Mezi zdravotní problémy genetické povahy je třeba poznamenat, že dítě Panny a Raka je náchylné k onemocněním trávicího traktu.

Intimní život

Od přírody nejsou obě znamení nijak zvlášť vášnivá. V těsné blízkosti však mohou Panna a Rak dosáhnout úžasné harmonie. K tomu se potřebují pouze uvolnit, protože oba jsou náchylní k izolaci a skromnosti.

V této oblasti mohou Panna a Rak dosáhnout úžasné harmonie

Jejich blízký vztah připomíná proces, kdy je životodárná vlhkost absorbována do země. On ji osvěží a ona mu poskytne zdroj osobního růstu. Pocity ženy Panny se prohloubí pokaždé, když se milují. Navzdory svému vnějšímu chladu bude s Rakem schopna uspokojit své emocionální potřeby.

Muž Rak se musí ujmout vedení a umožnit Panně se uvolnit. Takové chvíle jsou čistě pro dva – tohle je jeden z mála případů, kdy Panna opustí svou racionální mysl. Cílem jejího partnera je přivést ji do tohoto stavu a umožnit jí, aby si tento proces co nejvíce užila. V této souvislosti budou vždy vzestupy a pády, ale není důvod se obávat vážných neshod.

Je žena v Panně náchylná k podvádění?

Pro Pannu je nevěra jedním z nejhorších lidských hříchů. Nedovolí, aby se díky svým přísným morálním zásadám sklonila ke zradě. Její vnitřní soudce je nejlepší zárukou manželské stálosti.

Pokud by byl náš svět ideální, o důvěryhodnosti manželky Panny by nebylo pochyb. Ale i v neměnném zákoně se občas vyskytují výjimky.

V těch vzácných případech, kdy se žena Panna rozhodne spáchat zradu, je na vině pocit pomsty. Taková dívka padne do náruče svého milence ne z touhy po zábavě, ale jako odplata za způsobené utrpení: nepozornost, urážky, zrada. V takových situacích žena Panna svá dobrodružství neskrývá, protože jejím cílem je přimět partnera, aby činil pokání z toho, co udělal.

Je muž s rakovinou náchylný k podvádění?

Pro takového chlapa je duchovní intimita vždy na prvním místě. Rodinné hodnoty bere vážně a snaží se stát příkladným manželem a otcem. Navíc chápe, jak bolestivé je být oklamán v těch nejlepších citech, a tak nechce ublížit tomu, na kom mu záleží. Rak je schopen nevěrou zničit partnerčinu důvěru jen výjimečně.

Pokud nový milostný zájem donutil Raka podvádět, bude se cítit depresivně a nepříjemně. Ochotně přenese odpovědnost ze sebe na aktuální okolnosti. Pokusí se dokázat svou nevinu a zároveň si uvědomí, že nemá žádnou omluvu.

Muž Rak je schopen podvádět jen ve výjimečných případech

O Rakově nevěře není těžké uhodnout. Pustí se do dlouhých, spletitých diskuzí o tom, jak těžký je život, jak je svět nedokonalý a jak zákeřná jsou pokušení. Proto truchlí nad zhroucením nadějí na bezmračné štěstí.

Proč se muž Rak a žena Panna hádají?

Muž Rak a žena Panna jsou obtížnou kombinací znamení zvěrokruhu. Oba jsou velmi úzkostliví a zásadoví lidé, takže jejich hádky mohou být velmi tvrdé.

Obvykle se hádají kvůli maličkostem, které se zvenčí zdají bezvýznamné. Rak se na Pannu uráží za kritiku a výčitky. V reakci na to se stahuje a odmítá konstruktivní dialog.

Pannu zase rozčiluje Rakovo otravování, přehnaná emocionalita a odmítání dělat to, co se jí zdá správné. Stává se ještě vybíravější a vyčítá muži nedostatek zdravého rozumu.

Aby se Rak vyhnul hádkám, musí projevit více trpělivosti a nenechat se urážet kritikou. Panna by se zase měla snažit skrýt zuby a rozvíjet empatii. Mohou být spolu velmi šťastní, ale k tomu potřebují na svém vztahu neúnavně pracovat a vzájemně se respektovat.

Čeho se ve vztahu bojí?

Žena Panna má podvědomý strach, že bude při výběru partnera podvedena. Dost často je tento strach způsoben negativními zkušenostmi z předchozího manželství. S novými kandidáty na její ruku a srdce se proto setkává poněkud chladně, s notnou dávkou pesimismu a kritiky. Pokud dívka tohoto znamení není zatížena tíhou neúspěšných vztahů, vidí nového partnera v růžovějším světle.

Muž Rak se bojí autoritativní povahy ženy Panny. Takové dívky se nestydí upozornit partnera na chybu a rovnou navrhnout způsob, jak ji napravit.

Pro zranitelného a sobeckého Raka jsou taková morální učení velmi bolestivá. Je nepravděpodobné, že by se odvážil odporovat svému společníkovi, jen zaboří hlavu hlouběji do písku.

READ
Krize středního věku u žen: příznaky a co dělat

Na čem pracovat

Ve srovnání s emocionálním Rakem zaujímá Panna intelektuální přístup k životu. Je to ona, kdo je pověřen posláním udržovat dobré počasí v domě. Horoskopy jí radí, aby ke svému milovanému muži projevila velkou citlivost a nadhled. Pokud chce Raka převychovat, musí to udělat co nejšetrněji a nejpečlivěji. Kritiku vůči sobě nesnáší více než jiná znamení, pouze laskavost a sympatie pomohou Panně dosáhnout požadovaných změn.

Žena Rak dokáže regulovat vztahy v páru

Rak může velmi těžit z lekcí racionality, které do svého života přináší společník Panny. Potřebuje pochopit, že její náročnost a vybíravost nejsou určeny k ponížení jejího partnera. Snaží se tak učinit svět kolem sebe dokonalejší, včetně svého milovaného.

Jak se chová muž Rak při rozchodu

Je téměř nemožné rozejít se s Rakem z vlastní vůle. Vztah drží se smrtelným sevřením, ne každé ženě se podaří vymanit se z houževnatých drápů. Rakovina je kardinální znamení. To znamená, že není náchylný ke změnám. Rodinný kruh je pro něj základem pro udržení vlastního bezpečí. Zničit to znamená zůstat bez ochrany. Takový chlap se pokusí udělat vše, aby si udržel svou ženu, uchýlil se k vydírání, lítosti a jiným manipulacím.

Pokud je rozchod nevyhnutelný, je těžké vyjádřit smutek muže Raka slovy. S vysokou pravděpodobností se ponoří do dlouhodobé deprese.

Jak rychle se dokáže vyrovnat se zklamáním, závisí na síle vůle jednotlivce. Po rozvodu se Rak bude snažit udržet vztah se svou bývalou a stále doufat v pokračování milostného příběhu.

Jak se chová žena Panna při rozchodu?

Pravděpodobně jste ukončili vztah s Pannou, protože jste už nemohli vydržet její vybíravost, posedlost maličkostmi a nekonečný úklid a pořádek v domácnosti? Nebo vás nebaví nekonečné stížnosti na vaše nemoci a posedlost prací? Žena Panna může iniciovat rozchod, pokud její partner nesplňuje její vysoké ideály. Nebo už prostě nemůže přijmout jeho zvyky, které narušují její spořádaný životní styl.

Podle horoskopu Panna oddaluje rozhodnutí o rozchodu tak dlouho, jak je to možné. I když je tato dáma nešťastná ve svém osobním životě, nechce říct poslední slovo a odkládá konec na později. Nepříznivé vztahy proto pro ženu Pannu nejčastěji končí opuštěním.

Je mezi nimi možné přátelství?

Měsíc (emoce) vládne Raku a Merkur (komunikace) vládne Panně. Přestože se jedná o velmi odlišné planety, obě jsou blízko Slunce a jsou vždy ve vzájemné blízkosti. Mezi Pannou a Rakem vzniká kuriózní přátelství, v němž oba hrají roli spíše psychoterapeutů než soudruhů v zájmech. Společně se oddávají snům a vzájemně si stěžují na zlotřilý osud. Navzdory přítomnosti dalších přátel může toto přátelství zvláštního postavení trvat celý život. Manželé těchto znamení by se neměli bát podvádění. Navzdory duchovní příbuznosti je energie mezi těmito znameními příliš slabá na to, aby je motivovala udělat něco víc.

Přátelství mezi Pannou a Rakem může trvat celý život

Kompatibilita v práci

Obchodní aliance mezi Pannou a Rakem se často nacházejí ve finanční a ekonomické sféře a mezi podnikateli. Peníze k této dvojici přitahují jako magnet díky dobře nakalibrované strategii, vzájemné garanci a tvrdé práci obou stran.

Tito kolegové se raději nehoní za koláčem na obloze. Nikdy se nenechají svést dobrodružstvími a machinacemi. A i když negenerují oslnivé nápady, krůček po krůčku směřují ke svému cíli.

Když žena Panna řídí muže Raka, nemá žádné stížnosti na jeho práci. Pokud je Rak šéf, jejich kompatibilita je také vynikající. Dost často je žena Panna její zástupkyní šéfa, což samo o sobě vypovídá o mnohém.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: