Kompatibilita znamení ženy Lva a muže Ryb

Muž Ryba a žena Lev jsou problematická kombinace. Pro tyto lidi je těžké dosáhnout vzájemného porozumění a dohody. Myslí jinak a vidí stejné věci z opačných úhlů. Kompatibilitu páru zhoršuje obtížná interakce jejich živlů: Voda a oheň zřídka najdou společnou řeč. Kde se jeden snaží zahladit drsné hrany a vyvážit situaci, druhý záměrně podněcuje kontroverze a soutěží o vedení. Budoucnost takového tandemu je možná s hlubokou prací každého znamení na těchto vztazích.

Ryby a Lev: kompatibilita v lásce

Zpočátku máte pocit, že tito lidé jsou úplně jiní a nezajímají se o sebe. Ale jak víte, protiklady se přitahují, takže pár Ryba-Lev není tak neobvyklý.

Dáma živlu Ohně je zvyklá na mužskou pozornost a velké množství fanoušků. Proto bude zmatená chováním svého nového známého: nebude se snažit získat její přízeň a zapůsobit na ni, bude zdrženlivý a bez emocí. Lvice bude takový chlad vnímat jako výzvu a svůj šarm nasměruje na svého odtažitého a nenápadného partnera. Probudí se v ní vášeň pro sport – dobýt nedobytnou pevnost.

Jak se později ukáže, představitel vodního živlu zvolil ve vztahu správnou taktiku. Od přírody je rezervovaný a tajemný a nedává najevo své skutečné city. I když ztratil hlavu kvůli dusné kráse Ohně, zůstane klidný a rozumný. A paní Lva, která se snaží přitáhnout jeho pozornost na svou osobu, si ani nevšimne, jak se zamiluje.

Romantika páru se vyvíjí rychle, ale ne bez potíží. Pro vyvolené není snadné porozumět vzájemným skutečným potřebám a motivům, jako by mluvili různými jazyky. Pro lvici je důležité být v centru dění a vzbuzovat obdiv, ale představitelka vody to považuje za zbytečný patos a pozlátko. Důležitý je pro něj vnitřní klid a sebezdokonalování a dáma to vnímá jako zdlouhavost a ztrátu času, protože je potřeba žít v realitě a ne ve fantaziích a snech. Takový rozdíl v úsudku vede k hádkám v milostných vztazích.

Přehnané požadavky Lvice také povedou ke konfliktům. Je zvyklá dávat najevo své city a od svého vyvoleného očekává dárky, květiny a překvapení. Muž Ryba ale nesplňuje její očekávání, protože vše považuje za ztrátu peněz a času. V lásce je pro něj důležitější projev pozornosti a péče, které se projevují soucitem a účastí na záležitostech jeho společníka.

READ
Asté důvody rozchodů: proč muž odešel za jinou. Co dělat a jak se chovat. 7 tipů od psychologa

Výsledkem je, že obě znamení zůstávají zklamaná chováním svého partnera: Ohnivá dáma se cítí zbytečná, protože jí nejsou dávány dárky, a Vodník se stahuje do sebe, protože vidí, že jeho úsilí nenachází odezvu. Zpravidla se mnoho párů v této fázi rozhodne rozdělit. Horoskop kompatibility doporučuje naslouchat potřebám vyvoleného, ​​pokud chtějí Ryby a Lev udržet jednotu.

Ryby a Lev: Manželská kompatibilita

Tito lidé se zřídka rozhodují oženit se: rozdíly v temperamentu, cílech a touhách způsobují přerušení vztahu. V procentech je u takových párů méně pravděpodobné než u jiných, že budou mít dlouhodobé svazky. Výjimka je možná, pokud jsou vyvolení starší 30 let a mají za sebou praxi. V tomto případě přistupují k tak závažnému kroku vyváženě a snaží se hledat kompromis, spíše než skákat do akce.

Muž Ryba a žena Lev si musí okamžitě rozdělit role v manželství. Faktem je, že je nelze nazvat přívrženci tradiční rodinné struktury. Paní ohně se k titulu hospodyně a strážkyně krbu nijak zvlášť nehodí, domácí práce probouzí v její duši sopku rozhořčení. V profesionálním prostředí se cítí mnohem lépe. Díky vůdčím schopnostem a ambicím dosahuje Lvice postavení ve společnosti a slušné mzdy.

Manžel je úplný opak. Není zvyklý soutěžit o ziskovou pozici ve službě a nesnaží se vydělat velké částky. Toto znamení zvěrokruhu je stresováno náročnými podmínkami a termíny. „Vodní“ muž se s velkou radostí postará o zařizování svého domova a udržování pořádku. Pokud se partneři spokojí s tímto ze společenského hlediska ne zcela tradičním rozdělením povinností, pak bude méně důvodů ke konfliktům.

Děti v takové rodině se stanou spojovacím článkem. Ryby a Lev rádi tráví čas s dítětem a zapojují se do jeho rozvoje. „Ohnivá“ matka se stará o vzhled dítěte a vytváří jedinečný styl a image. A „vodní“ táta je zaměřen na výchovu osobních kvalit – morálky, integrity a soucitu.

Často manžel vytváří důvody k hádkám. Díky své přirozené povaze a neovladatelnosti kategoricky vyjadřuje svůj názor a tlačí na svého nekonfliktního partnera s autoritou. V takových chvílích závisí budoucnost rodiny těchto znamení pouze na trpělivosti manžela. Jeho světská moudrost a zdrženlivost pomáhají řešit nepříjemné situace a dospět ke společnému rozhodnutí.

Ryby a Lev: sexuální kompatibilita

Navzdory rozdílům v životních prioritách a nízké kompatibilitě v každodenním životě si tato znamení budují harmonické vztahy v posteli. Někdy je intimita to jediné, co drží Lva a Ryby pohromadě. „Ohnivá“ dáma je zodpovědná za vášeň a šílenství v páru a „vodní“ muž na sebe bere vytváření romantické atmosféry a udržování citové intimity. Vzájemné úsilí zaručuje sexuální kompatibilitu.

READ
O okamžité „chemii“ mezi vámi očima muže

Nedá se říct, že by k sobě milenci hned našli přístup. Přesto je rozdíl v temperamentu cítit. Lvice je aktivnější a neúnavnější, připravená dopřát si náklonnost kdekoli a několikrát denně. Zástupce Vody je zdrženlivější, nemá potřebu častého fyzického kontaktu. Kvůli partnerce ale zachází až příliš daleko.

V sexu staví muž Ryby do popředí potěšení ze své vyvolené. I přes svou skromnost je to zkušený a pozorný milenec, který ví, jak potěšit. Paní Ohně lichotí, že se o ni její společník tolik stará a zbožňuje ji. Chlapovo úsilí a něha částečně kompenzují nedostatek iniciativy a rozmanitosti.

Problémy v posteli nastávají, pokud se Lvice chová příliš agresivně a sobecky. Ani tak přátelské znamení jako Ryby nebude tolerovat porušování svých práv a ponižování. Autoritářství „ohnivého“ partnera proto často vede k přerušení vztahů.

Druhým extrémem, ke kterému žena jde, je podvádění. Uctivý a láskyplný milenec plně neuspokojuje její potřeby: v hloubi duše sní dáma Lev o silném a charismatickém muži, který projeví aktivitu a vytrvalost. Když vedle sebe uvidí úplně jiný typ, půjde „doleva“.

Ryby a Lev: kompatibilita v přátelství

Je nepravděpodobné, že by tak nepodobní lidé navázali přátelství. Oba jsou společenští, ale pohybují se v různých kruzích a ve svém životním prostoru se neprolínají. Přátelství je možné mezi příbuznými nebo se zjevným věkovým rozdílem. V tomto případě se zástupci znamení budou harmonicky doplňovat.

Chlap vodního živlu se stane „zachráncem“ pro „ohnivou“ dámu. Chodí za ním pro dobrou radu a pomoc v mezilidských vztazích, svěřuje mu tajemství, je přesvědčena o jejich bezpečí. Lvice oceňuje upřímnost a soucit Ryb a obdivuje jeho moudrost a trpělivost.

Dívka se zase stane motivací pro přítele: řekne mu, jak uspět ve své kariéře a dát impuls rozvoji. Žena má široký okruh známých, mezi nimiž vodní zástupce najde nové zaměstnavatele. Při komunikaci s Ohnivou dámou se chlap stává praktičtějším a účelnějším, což má pozitivní vliv na všechny oblasti jeho života.

Přátelství těchto lidí pravděpodobně nebude mít zvláštní hloubku a emocionální zapojení – koneckonců jsou příliš odlišní. Ale každý si váží přátelských vztahů a je připraven přijít na pomoc v těžké chvíli. Jediným faktorem, který negativně ovlivňuje komunikaci, bude hrubost a arogance Lvice. Svými výroky může uraženého soudruha urazit. Nevyvolá hádku, ale jednoduše přeruší všechny kontakty se svou arogantní přítelkyní.

READ
Jak poznat dívku? Top 10 technik

Ryby a Lev: kompatibilita v práci

Profesionální úspěch tandemu Ryby-Lev závisí na moudrosti a zdrženlivosti obou partnerů. Konfliktům se nelze vyhnout, protože tato znamení mají různé přístupy k pracovnímu procesu, ale pokud je spojuje velký a důležitý cíl, zástupci Ohně a Vody se ho snaží dosáhnout.

Harmonická spolupráce se rozvine, když na šéfově židli sedí lvice. Dáma má vůdčí schopnosti, ví, jak racionálně posoudit rizika a vidět vyhlídky. Pod jejím vedením se muž cítí dobře: ona dává jasné příkazy a on je plní kvalifikovaně a přesně.

Problémy v práci začnou, pokud se muž z Ryb stane vůdcem týmu. Vzhledem ke svému přirozenému líčení není připraven na zběsilé tempo a velkou zátěž a nerad přijímá závazky. Dívka nepřijímá příkazy od svého šéfa, kterého považuje za slabšího, než je ona sama, a na základě toho vznikají konflikty.

V případě, že muž Ryby a žena Lev zaujímají rovnocenné pozice, existuje šance na společný triumf. Kolegové sdílejí odpovědnost a vzájemně si nezasahují do oblastí. Povahový rozdíl v takovém tandemu hraje do karet oběma: „ohnivá“ dáma usiluje o uznání a chválu za profesionální výkony a představitel vodního živlu si nedělá nárok na vavříny, je docela spokojený. stabilní plat a odměřená práce. Kompatibilita těchto značek zaručuje úspěch jakéhokoli podnikání.

Neuvěřitelné spojení osudů, obtížná kompatibilita – Lev a Ryby. Jejich společný život je těžký, ale ještě těžší je samotná možnost navázat mezi nimi spojenectví. Ohnivý Lev se svými preferencemi liší od všeho, co přitahuje vodní znamení Ryby. Jak možná je jejich společná životní cesta?

Kompatibilita Lev a Ryby

Charismatický, bystrý Leo se pohybuje ve společnosti a uchvacuje své okolí svým sebevědomým a velkorysým přístupem. Duše firmy a vzor. Lvi nemají velký zájem ponořit se do hledání duše nebo pečlivé introspekce. Ale Ryby jsou kreativní a nerady jsou na očích veřejnosti, preferují samotu nebo úzký okruh blízkých.

A přesto dávají hvězdy páru Lvům a Rybám dobré šance. Kompatibilita znamení je docela možná, pokud si osud přeje dát dohromady tyto velmi odlišné postavy.

Jemnost a nedostatek iniciativy Ryb dává Lvu prostor, aby ukázal své ambice a vedení. Poklidně a s úsměvem sleduje partner Ryby bouřlivé aktivity Lva. Rozdíl v temperamentech není v rozporu, ale úspěšně se doplňuje. Lev se nebude muset pouštět do boje o prvenství; Ryby vždy taktně a klidně přistoupí a využijí výsledků kypící energie vyvoleného. A výsledky vás nenechají čekat, protože Lev, povzbuzován Rybami, je připraven překonat jakékoli překážky.

READ
Má cenu pokračovat ve vztahu, když není láska?

Tabulka kompatibility pro Lva a Ryby

Abychom podrobně zvážili vztah mezi Lvem a Rybami, potřebujeme výchozí data těchto znamení, která tvoří základ podrobnější hvězdné předpovědi.

Komentář astrologa

Vztah Lva a Ryb není jednoduchý, ale může se docela úspěšně rozvíjet. Jen je potřeba proniknout do zvláštností obou postav, pochopit styčné body a možná „ostrá zákoutí“ ve vztahu. K tomu pomůže komentář astrologa.

Klady a zápory vztahů

Anna Rusalkina Praktická astroložka, 5 let praxe

Nevšednost, jemnost a upřímnost Ryb fascinuje Lva. Tato znamení se mohou navzájem skvěle doplňovat. Stabilita Lva plus citlivost Ryb je skvělý recept na dlouhodobý blízký vztah.

Lvi se mohou stát silnými dominantami ve vztazích, tlačit na Ryby, aby odpovídaly jejich vnímání světa, jejich cílům, dokonce je lámat. Nebo mohou být stabilní oporou pro věčně spěchající Ryby, které jim s trochou pepře dodají smysl pro pořádek.

Ryby jsou schopny poskytnout Lvu pocit nejvyššího stupně povznesení a pomoci při dobývání světa pod prapory správných cílů.

Čeho se ve vztahu bát

Lva může unavit nepochopitelnost Ryb, jejich periodický sklon k ústraní, přílišná sebereflexe a také oběti. A to by mohl být konec.

V určitém okamžiku mohou Ryby objevit ve svém partnerovi sobectví a narcismus Lva, postoj „všechno je jen pro mě“, a to může velmi bolet.

Na čem ve vztahu pracovat

Pro Ryby je velmi důležité pracovat na svých osobních hranicích, pochopit, jak je lze a nelze zvládnout, co je přijatelné a co ne. Nejsou-li jasně vymezeny osobní hranice, chybí-li pochopení toho, kde končí vlastní já, kde končí potřeby a začíná partner, začíná proces splynutí a ztráty sebe sama. Výsledkem bude krach vztahu – nikdo nepotřebuje partnera, který ve skutečnosti jako by neexistoval.

Pro Lva je důležité pochopit citlivost Ryb, být jemnější, klidnější. Lea rychle přejde vztek, rychle vychladne a na všechno zapomene. Pouze u Ryb to vše zůstává na velmi dlouhou dobu.

Je důležité budovat vztahy na pochopení rozdílu v povaze těchto znaků. Ryby by se neměly snažit Lva ochočit, učinit ho citlivějším a emocionálnějším. Lvi nemusí očekávat přímočarost jednání, rychlé rozhodování nebo stálost v názorech a aspiracích Ryb.

READ
Vyhoření v práci: příčiny a příznaky poruchy, způsoby nápravy a prevence

Oblíbené otázky a odpovědi

Otázky, které čtenáři vyvstávají, se zpravidla týkají hloubkové analýzy vztahů. Mnohé z nich předpokládáme a snažíme se na ně předem odpovědět.

Jak může žena Lva získat muže Ryb?

— Není těžké upoutat pozornost na tak mimořádnou a jasnou osobnost. Je důležité nepromeškat okamžik, kdy se mu v očích mihl zájem. Měli byste ho povzbudit a projevit oboustranný zájem. Nezapomeňte: Ryby plavou buď za návnadou, nebo s proudem.

Jak může muž Lev získat ženu Ryb?

“Nemusí dělat nic, aby ji od prvního okamžiku oslnil svou brilantností.” To ale vůbec neznamená, že je žena Ryba připravena vrhnout se po hlavě do dobrodružství. Muž Lev bude muset jasně ukázat, že to byla ona, kdo vzbudil jeho zájem a dvořit se jeho vyvolené. A žena Ryba tyto pokroky ochotně přijme.

Jak může žena Ryb získat muže Lva?

– Úkol není snadný – kazí ho pozornost fanoušků a množství snadných vítězství. Musíte dát jasně najevo, že vzbudil zájem, ale zůstat vzdálený a nepřístupný. Marnivost a pocit vlastní neodolatelnosti ho jistě donutí pokusit se dosáhnout reciprocity. S odpovědí na jeho volání byste neměli spěchat, ale ani to neodkládejte.

Jak může muž Ryb získat ženu Lva?

— Romantické tajemno a dokonalý vkus jsou nejlepšími spojenci muže Ryby na této cestě. Můžete poslat květiny nebo žetony pozornosti od neznámého obdivovatele. A teprve poté, co zaujmete vyvolenou, otevřete se jí a pozvěte ji na rande. Ženě Lva může lichotit nevšednost a kouzlo tohoto způsobu sblížení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: