Kozoroh žena Muž a žena Býk

Podobnost povah a světonázorů určuje příznivou kompatibilitu dvou zástupců prvků Země – Býka a Kozoroha. Snadno najdou společnou řeč jak na základě emocionální shody okolností, tak shod v myšlení, plánech či materiálních cílech.

Bez zbytečného zápalu vášně se vztahy vyvíjejí podle typu „Dítě a rodič“, kde zodpovědná role „Rodiče“ náleží moudrému Kozorohu. Býk „Dítě“ respektuje svého partnera pro jeho sílu charakteru, zkušenosti, obezřetnost, naslouchá názorům a vždy hledá praktické rady v obtížných životních situacích. Kozoroh se může chovat jako jakýsi investor v projektech Taurus, stejně jako zkušený otec pomáhá svému zralému synovi s financemi a řízením při rozjezdu vlastního podnikání.

Pro Kozoroha se Býk stává spolehlivým spojencem, se kterým můžete probrat všechny své plány (i když stále po svém), který rychle přijde s nápadem nebo najde nový pohled na problém, který se nebude snažit konkurovat, který kdykoli pomůže s veškerou obětavostí, která je Býkovi vlastní, a která jako jedna z mála dokáže sdílet a chápat duševní stav Kozoroha. Býk je opravdu mocný partner a zároveň vřelý přítel Kozoroha.

Uvědomění si vlastní důležitosti v očích Býka pomáhá posilovat odpovědnost Kozoroha za svazek jako celek a vyvolává touhu vytvořit pohodlné podmínky pro jejich společnou existenci. Většinou se rychle nastěhují do jednoho domu. Ostatně obě znamení sdílejí společné rodinné hodnoty a nejsou ve vztahu k sobě nakloněni letmým románkům – jejich plány jsou opravdu velké a dlouhodobé. Unii posiluje zdravá komerčnost a šetrnost zástupců živlu Země. A jejich celková vytrvalost může přinést neuvěřitelné výsledky při dosahování jejich cílů. Oba partneři jsou ve svých projevech emocí značně zdrženliví a Kozoroh v tomto ohledu není zastáncem publicity. Co se týče veřejného a společenského života, Kozoroh a Býk budou raději chodit do přírody v malé společnosti nejlepších a starých přátel než na hlučnou párty v nočním klubu.

Fyzická stránka vztahu, jak už to u zemských znamení bývá, se může zpočátku stát dominantní, ale po chvíli její význam opadne, i když to samozřejmě nebude znamenat vyblednutí citů. Důraz se jen přesune na nákup a zařizování bydlení, plánování a velmi pečlivě děti, jejich údržbu a výchovu.

READ
Jak věnovat pozornost dívce

Na čem by měli Býk a Kozoroh ve svém vztahu zapracovat?

Problém dominance zde není nejméně důležitým problémem. Vedení ve svazu bezesporu náleží Kozorohu, jakožto nejmocnějšímu znamení živlu Země. I když je to žena. Býk, zvláště je-li mužského pohlaví, se však moci jen tak snadno nevzdá a bude také chtít, aby jeho názor byl zohledněn. A v extrémních případech se dočkáme střetu největších a nejtvrdších rohů v celém Zodiaku. Navíc, čím větší je rovnost sil postavy, tím zuřivější bitva bude. Rada pro Býka: nepřivádějte Kozoroha do bodu varu a nezačínejte jako první skandál. Kozoroh se možná později nepřijde usmířit.

Bohužel existují samostatné kategorie Býka a Kozoroha, kteří jsou svými principy posedlí. A zde nepomůže ani horoskop, ani lék – dodržování zásad ničí páry zemských znamení. Síla charakteru a zásady ne vždy přinášejí ve vztazích výhody.

Emocionální sféra tohoto vztahu může u Býka vyvolávat obavy. Faktem je, že jak již bylo zmíněno, Býk je schopen sdílet stav Kozoroha v smutku i radosti. Ale Kozoroh, bohužel pro Býka, není tak hluboký v citové empatii. A nastanou chvíle, kdy Býk zůstane Kozorohem nepochopený a nevyslyšený. To může vést k nahromadění křivd ze strany Býka, které v kritickém objemu dopadnou na Kozoroha jako tsunami.

Proto v takovém páru, pokud se schyluje k rozchodu, je pravděpodobnější, že Býk jako první odejde kvůli křivdám a emočním deficitům. Kozoroh, pokud považuje Býka za vhodného partnera pro sebe, bude ho držet blízko sebe.

Žena Býk a muž Kozoroh

Spojení ženy Býka s mužem Kozoroha je potenciálně stabilní a přinese štěstí oběma. Tato kombinace je nejpřirozenější, protože muž Kozoroha bude hrát dominantní roli „rodiče“. Bylo by hezké, kdyby to ještě podpořil jeho silnější charakter. Mohou úspěšně tvořit rodinu i podnikatelský pár, pracující na společném podnikání, kde žena Býk bude v rámci možností pomáhat svému chlebodárci Kozorohu a zároveň udržovat celý život v pořádku.

Muž Kozoroha se bude snažit přiměřeně plnit své závazky pro materiální blaho rodiny. Pokud jsou potřeby ženy Býka plně uspokojeny, pak z vděčnosti poskytne svému partnerovi morální podporu a vytvoří atmosféru tepla a pohodlí v domově. Pokud se však Kozoroh z nuly zvedne sám, pak je žena Býk schopna mu pomoci v rané fázi, protože to považuje za své vznešené životní poslání.

READ
Jak napsat dopis Santa Clausovi: čekání na zázrak

Muž Býk a žena Kozoroh

Muž Býk se svou živou myslí, humorem a finanční situací (nebo alespoň vyhlídkami) vzbudí důvěru v silnou a atraktivní ženu Kozoroha. Pak se z velké části stane ideovou inspirátorkou jeho dalšího růstu.

Viděl jsem ale také něco, kde žena Kozoroha vzala svého „býka za rohy“ a zcela ho vedla životem, přinutila ho dát ze sebe 100%, aby zajistil především její požadavky, které každým dnem narůstaly. Co se týče hmotných tužeb, jak muž Kozoroh, tak žena Kozoroh se snaží vzít si ze života všechno možné. Zvlášť pokud jim to dodává někdo, koho mohou ovládat.

Země a Země jsou dvě znamení patřící stejnému prvku. Býk a Kozoroh: kompatibilita v lásce a blízkých vztazích mezi muži a ženami těchto dvou znamení zvěrokruhu by se zdála být ideální, ale pojďme se na to podívat blíže. Kozorohové zpravidla nejsou příliš emocionální, ale jsou spolehliví a pilní. Na Býky se můžete v důležité věci také bezpečně spolehnout, ale na rozdíl od asketů Kozorohů je lze nazvat sybarity. Navzdory tomu, že znamení Kozoroha vládne studený Saturn a Býka teplá Venuše, mají stále více společného než rozdílů.

Kompatibilita s Býkem a Kozorohem

Spojení mezi těmito znameními zvěrokruhu je nejčastěji dlouhodobé, protože stálost a smysl pro povinnost jsou vlastní oběma.

Individuální kompatibilita

Pokud znáte přesné datum narození svého partnera, můžete zjistit přesnou kompatibilitu Býka a Kozoroha podle data narození. Vhodné pro určení kompatibility jakýchkoliv párů: Žena Kozoroh – muž Býk nebo naopak žena Býk – muž Kozoroh.

Kompatibilita horoskopu: znamení partnerů jsou vysoce kompatibilní

Partnerské známky Tele – Kozoroh
Prvky partnerů Země – Země

Kompatibilita mezi mužem Býka a ženou Kozoroha

Kozoroh žena – vnější chlad, výborné způsoby. V mládí vypadá starší, než je její věk, ale po 30 letech nad ní čas nemá moc. Ne vždy úspěšné první milostné vztahy dávají dceři Saturnu zkušenost, která se mění v moudrost a pomáhá jí snadno ovládnout muže. Pro své fanoušky, kterých je s věkem stále více a více, vypadá krásně a nedosažitelně. Navíc je paradoxem, že se jim věnuje stále méně. V její mysli by měl mít muž takové vlastnosti, jako je čestnost, slušnost, mužnost, odvaha, galantnost a vytrvalost. Nemusí to být hezký muž, ale rozhodně musí být slušný člověk.

READ
Jak se chovat k muži po první noci?

Býk muž – spolehlivý, zručný, zásadový a čestný. Jeho praktičnost a účelnost udivuje své okolí od dětství. Na pohled trochu pomalý, syn Venuše, přesto vždy vše zvládne a dosáhne úspěchu tam, kde jiní už boj s okolnostmi vzdávají. Býk má vždy spoustu přítelkyň. I kdyby dal své srdce jedné a jediné, vždy si všimne krásné ženy a bude ji sledovat minimálně svým pohledem. Přes veškerou svou láskyplnou povahu se muž Býk obvykle stává dobrým a věrným manželem. Domácí práce nedělí na pánské a dámské, takže většinou umí dobře vařit a uklidit byt. Vydělává také slušné peníze. Jedinou nevýhodou tohoto ideálního muže je lenost, ale s tou může bojovat každá chytrá žena.

Pro dvě zemská znamení musí být na této zemi místo setkání. I když není tak snadné dát dohromady ženu Kozoroha a muže Býka na jednom místě. Nechodí do pivního baru nebo na hlučnou diskotéku, dává přednost módním restauracím, výstavám a muzeím. Naopak bude spokojený s hlučnou neformální společností, jednoduchým jídlem a ne okázalými místy.

Vynikající možností pro setkání s těmito dětmi Země může být pohodlný letní dům společných přátel. V vřelé, přátelské atmosféře se rozplyne chlad dámy Kozoroha a tvrdohlavý muž Býk si dokáže tuto přísnou dámu získat svým humorem a pečlivostí. Překážky nejenže muže Býka neochlazují, ale dokonce vyvolávají vzrušení a tlačí ho k dobytí nepřístupného vrcholu. Proto je vysoká pravděpodobnost, že vnější chlad Saturnovy dcery v něm vzbudí nejvřelejší pocity.

Datum

Rande pro zástupce zemských znamení určitě musí proběhnout tak, aby si oba užili atmosféru, výborné jídlo nebo místo, kam se vydali. Může to být procházka v parku nebo večeře v trendy, ale útulné restauraci. Muž Býk může klidně pozvat dámu Kozoroha do svého venkovského domu. Zároveň bude Saturnova dcera vypadat stylově a bezvadně kdekoli. A syn Venuše se určitě pokusí vytvořit smyslnou a romantickou atmosféru, aby se rychle sblížil se svou vyvolenou.

Pokud se muži Býka podaří zlomit odpor ženy Kozoroha a pokračovat v rande v soukromějším prostředí, bude mít druhý den ráno kávu v posteli a také luxusní kytici květin. Koneckonců, muži Býci nešetří úsilí a peníze, aby získali hodnou ženu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: