Můj muž je maminčin chlapec

Komu lidé říkají maminčin kluk? Tato definice je dána muži, který v době dospívání nezažil sociální izolaci od své panovačné matky. Je možné vytvořit silnou rodinu s maminčiným chlapcem a jakou linii chování by měla žena ve vztahu s takovým mužem dodržovat?

Co mám dělat, když je můj manžel maminčin chlapec?

Než odpovíme na otázku „co dělat?“, pojďme zjistit, kdo je maminčin chlapec. Známky Mama’s Boy Man Zpravidla se projevují ještě před svatbou, takže máte šanci to před tak důležitým životním krokem rozpoznat. První znamení: muž zavolá matce a opustí ženu během rande a spěchá na její telefonát. Takový incident není jediný, při kterém vyjde najevo, že muž je maminčin chlapec.

I přes takové nepříjemné situace si ženy stále uchovávají naději, že po svatbě se vše změní a muž se bude v rodinném životě chovat jinak. Bohužel, stav věcí se po svatebním obřadu nemění a žena zpravidla nemůže v životě svého manžela nahradit svou matku. Tchyně udělá vše pro to, aby ji sesadila z piedestalu, synova nová manželka neuspěla. Než tedy svěříte svůj život matčinu chlapci, měli byste zvážit šance na vytvoření šťastné rodiny.

Co mám dělat, když je můj manžel maminčin chlapec?

Sissy muž poslouchá svou matku téměř ve všem

Hlavním problémem vytvoření rodiny s maminčiným chlapcem je to, že matka zůstává v životě muže „číslo jedna“. Připravit matku o tuto pozici není snadné. Všechny triky mohou být marné a hlavou vaší rodiny na mnoho let nezůstane manžel, jak se předpokládá v plnohodnotných rodinách, ale jeho matka.

Maminčiny chlapce vychovávají a starají se o ně ženy, které nemají dobrý vztah s mužem. Jsou nešťastní v osobním životě. Takové ženy chtějí od svého syna dostat vše, co nedostaly od svých manželů. Maminovi chlapci jsou zpravidla vychováváni v neúplných rodinách, kde není žádný mužský otec. V důsledku toho, že byl vychován matkou, jejíž osobní život nevyšel, je výsledkem citově nevyzrálý muž, náchylný k nezralosti, který si nedokáže představit existenci bez matčiny vedoucí ruky.

Založit rodinu s maminčiným chlapcem je velká zátěž. Od takového muže byste neměli očekávat věci, které jsou v rodinném životě tak běžné, jako je soucit, pomoc, podpora. Jeho matka z něj udělala úžasného syna, ale ne muže, manžela, hlavu rodiny a otce. Tchyně vidí v manželce svého syna soupeře o jeho pozornost a lásku a snaží se ho vytrhnout z rodiny a vzít mu všechen čas. Žena provdaná za maminčina chlapce je odsouzena trávit večery o samotě, protože muž bude trávit spoustu času se svou matkou, protože „je sama“. Jakékoli gesto snachy vůči tchyni je důvodem ke kritickým prohlášením a obviněním. Matka obrátí syna proti jeho ženě, aby si ho všemi prostředky udržela ve své blízkosti.

Maminčin chlapecký manžel nebude mít odvahu postavit se na stranu své ženy, bude se bát „naštvat svou matku“. Je pro něj snazší uzavřít dohodu se svým svědomím, než vytvořit konfliktní situaci s matkou. Žena vdaná za maminčina chlapce je často bezmocná cokoliv změnit. Když se muž spojí s matkou, začnou útoky z obou stran, a to je předzvěst rozpadu rodiny. Ženy, které mají zkušenost se vztahem s maminčiným chlapcem, vzpomínají na toto období života se zachvěním.

READ
Smysl pro sebeironii člověka je známkou vysoké inteligence, jak se učit, příklad

Spojení s maminčiným chlapcem se často rozpadá, i když se žena rozhodne neodporovat své tchyni.

Nabízí se logická otázka: proč se mámovi chlapci žení? Soudě podle chování v manželství necítí potřebu manželky, lásky ani sexu. Existují dvě možnosti pro předpoklady pro svatbu pro maminčiny chlapce:

Máma chce vnoučata. Pokud je to důvod, tchyně se s těhotnou snachou pohrne jako křišťálová váza. Snacha však po narození vytouženého dítěte ztratí volební právo a výchovu vnuka převezme do svých rukou babička.
Společenský tlak. Známí, příbuzní a přátelé ze všech stran útočí na maminčina chlapce s požadavkem oženit se. Maminčin chlapec, který nemá silnou povahu, se ožení, aby se jeho okolí dostalo za něj.

Ať je to jak chce, rodinné vztahy nezávisí jen na muži. Snad není důvodem jen to, že toho muže takto vychovávala jeho matka?

Chování ženy provdané za maminčina chlapce

Nepochybně, panovačná tchyně a mužské naprosté podřízení se jejímu slovu – hlavní problém manželství s maminčiným chlapcem. Někdy je ale důvod neshod v rodině mnohem bližší. Je to jednoduché: muž se chová jako typický maminčin chlapec, protože žena, kterou miluje, mu to umožňuje. A za to může žena.

Kdo je maminčin chlapec? tohle je infantilní, zvyklý ve všem poslouchat svou matku

Když jste si za svého životního partnera vybrali maminčina chlapce, buďte připraveni stát se jeho matkou a zároveň snášet útoky ze strany své tchyně

Víte, proč muž vstane z pohodlné postele a nechá krásnou ženu v noci na druhém konci města uvařit boršč s jeho matkou? Protože jeho matka stanovila normy pro chování, ale jeho žena ne. Milující muž se bude chovat přiměřeně, pokud jsou mu známy požadavky na chování. Učiní ženu šťastnou, protože pochopí: dodržování požadavků jeho ženy je klíčem k úspěšnému vztahu. Ale pokud manželka nemá žádná pravidla a požadavky, čími zavedenými normami se bude muž řídit? Přesně tak, postoj ženy, která mu řekla, co by snesla a co je nepřijatelné, tedy její matky.

Pokud matka stanovila požadavky na chování svého syna, bude se jimi řídit doslova, protože se bojí následků neposlušnosti. Chová se tak také proto, že požadavky jeho matky se v průběhu času nemění. Jsou to jednoduché požadavky: bezpodmínečná láska, bezmezná úcta, pomoc a ochrana matky. Trvá na těchto standardech chování a muž je jako starostlivý syn nikdy nezpochybní.

To může pokračovat, dokud se v životě muže neobjeví manželka se svými vlastními postoji a požadavky na jeho postoj k ní. Nároky manželky nejsou složité, ale dostávají se do kontaktu s pravidly chování u matky. Zde jsou:

 1. Manželka vyžaduje neméně respekt než matka;
 2. Žena a děti jsou vyšší než všichni kolem nich a matka, včetně;
 3. Každý v mužském sociálním kruhu by měl jasně chápat, že k jeho vztahu s manželkou by se mělo přistupovat s respektem.

Pokud žena dříve taková měřítka nestanovila, proč se pak diví, že muž odejde na první výzvu své matky? Pokud žena mlčí a nedává odůvodněnou nespokojenost s jeho chováním (například když ji nechá s dětmi a jde k matce dači sázet zeleninu, nebo když si matka dovolí na ni zvýšit hlas, nezastane se své ženy), jak potom muž zjistí, že vztah s matkou porušuje požadavky jeho ženy na něj? Mluvte a buďte slyšet.

READ
10 výhod malých prsou a proč mají takovou velikost?

Muži nemají telepatické schopnosti! Pokud se vám něco nelíbí, řekněte mi to.

Snacha nemůže vstoupit do soutěže s tchyní. Koneckonců, matka manžela je žena, která ho naučila chodit a zná ho lépe než kdokoli jiný. Nicméně, manželka může kontrolovat dodržování zásad a pravidel přijatých v manželství. Nechat manželku a děti doma a jít v noci k matce vařit boršč se stane nepřijatelným chováním, až když to sama žena začne považovat za nemožné a upozorní na to svého manžela. Vše, co se od ženy vyžaduje, je vyjádřit svou nespokojenost klidným a rozumným způsobem.

Je šance na svatbu s maminčiným chlapcem?

Vytvořit prosperující rodinu s maminčiným chlapcem není snadné, ale je to možné. Kromě stanovení pravidel a norem chování je třeba vzít v úvahu následující tipy a podmínky:

 • Za ideální je považována rodina maminčina chlapce se soběstačnou ženou.. Paní nebude závislá na manželovi a rodina nebude mít finanční potíže, když tchyně požádá o finanční pomoc. Manželství mezi maminčiným chlapcem a paní, která je o 7-12 let starší než on, se nazývá úspěšné. Muž se zabydlí ve známém prostředí a jeho matka bude mít větší respekt ke své snaše, která je téměř stejně stará jako ona.
 • Snacha musí najít společnou řeč s tchyní, nebo se ještě lépe stát její přítelkyní. Bez této podmínky manželství nevydrží. Tchyně se jistě pokusí zatáhnout manželku svého syna do boje o titul Hlavní ženy v jeho životě, ale taková cesta pro snachu je fatální chybou. Trumf má vždy v rukou matka, takže konkurence s ní je zbytečná. Jediný způsob, jak zachránit rodinu, je udělat z tchyně ne konkurentku, ale spojence.
 • Pokud bydlíte na pozemku své tchyně, první věc, kterou byste měli udělat, je přestěhovat se. Nezáleží na tom, že to bude pronajatý obytný prostor, ale bydlení s matkou je nepřijatelné. Jedině tak lze omezit vliv tchyně na manžela.
 • Odstraňte z manžela mylné představy o rodinném životě vnucené tchyní. Musí se naučit respektovat vlastní rodinu. Nechte muže pochopit, že je hlavou rodiny a na jeho rozhodnutích závisí blaho vás i vašich dětí. Naučte ho chápat důsledky svého chování.
 • Chval muže za sebemenší projev nezávislosti. Rozhodnutí a pochopení jeho následků by v muži nemělo vyvolat paniku, ale spokojenost. Podpořte svého muže, udělejte něco společně, a tím se stane sebevědomějším. Mužské vlastnosti můžete u maminčina chlapce rozvíjet pochvalou. Negativní kritika vás nikam nedostane.
 • V žádném případě nebuď negativní vůči své tchyni. Udržujte neutrální pozici. Podívejte se na situaci z její strany. Manželova matka ztratila svůj raison d’être, když její syn založil vlastní rodinu.

Co mám dělat, když je můj manžel maminčin chlapec? spřátelit se s tchyní!

Co když je můj manžel maminčin kluk? Přátelte se s tchyní!

Málokterá žena má ráda život s maminčiným chlapcem. S takovým mužem hrají dominantní roli a kontrolují stav věcí. Ideální je rodina maminčina chlapce a mocné ženy – on zůstává závislý na rozhodnutí ženy a ona má obvyklou moc.

Pokud mezi tyto ženy nepatříte, pak musíte vzít situaci do svých rukou. Ženy, které v sobě najdou trpělivost, sílu a odvahu, nakonec udrží své manželství a vytvoří prosperující rodinu. Moudrá žena využívá strachu své tchyně ze ztráty syna. Stojí za to chvíli počkat a nesnažit se stát „jedničkou“ v životě svého manžela. Nebraňte svému manželovi v komunikaci s matkou v rozsahu, který ona potřebuje. Poté, co se ujistil, že snacha nezasahuje do komunikace se svým synem, tchyně „zpomalí“ a poté žena pečlivě a pečlivě převezme kontrolu nad situací. Ale neměli byste očekávat, že muž se stane hlavou rodiny v obecném chápání této definice. Je pravděpodobnější, že místo hlavy vám zůstane.

READ
Všechno nejlepší k narozeninám, krásné blahopřání vašemu milovanému muži vašimi vlastními slovy

Nemůžete jen tak říct, že sissy vyrůstá jen s panovačnou matkou. Problémem moderních mužů je, že po celou dobu své formace jako jednotlivci jsou neustále obklopeni mocnými ženami. Ve školce, ve škole, v kroužcích a oddílech. Všude je žena, které je potřeba se podřídit, protože ona je ta hlavní, silná a rozhoduje, kdy vás potrestat a kdy povzbudit.

Jak vzniká závislost na matce

Pokud zároveň není kolem chlapce žádná otcovská postava, pak to nevyhnutelně vede ke vzniku slabé osobnosti, závislé na ženě. Když mluvíme o absenci otcovské postavy, neomezujeme se na koncept „nebyl žádný táta“. Může to být dědeček, trenér, strýc, starší bratr, dokonce i soused, pokud vyjadřují mužský model chování.

Dalším důležitým faktorem je výchova chlapce. Pokud mu matka nebo jiní dospělí neustále říkají: neboj se, neutíkej, neskákej, uhodíš, zraníš se, to je nebezpečné, pak ve své přehnané péči a přehnané ochraně nevědomky potlačují vývoj mužských vlastností.

Takoví kluci se nemohou naučit být silní, riskovat, opustit svou komfortní zónu, rozhodovat se.

Známky sissy

 • neustále tě srovnává s mámou;
 • on a jeho matka jsou finančně závislí (buď je závislý na ní, nebo ona na něm);
 • máte pocit, že jeho matka řídí váš vztah;
 • názor matky je pro něj nejdůležitější a zpravidla není předmětem diskuse;

Můj muž je šikulka! Jak být a co dělat?

Můj muž je šikulka! Jak být a co dělat?

 • při vašich konfliktech s tchyní je absolutně a vždy na straně matky;
 • neustále ovlivňuje vaše plány;
 • matka neustále manipuluje se synem, odkazuje na svůj špatný zdravotní stav nebo se v něm snaží vzbudit pocity viny (dal jsem ti nejlepší roky, už mě nepotřebuješ, zůstal jsem sám);
 • tchyně si je vždy vědoma vašeho osobního, včetně intimního života;
 • cítíte, že existuje vnější síla, která narušuje vaše osobní hranice.

jaké jsou vaše pocity?

Být ve vztahu se sissy, můžete zažít vztek na vaši tchyni, podrážděnost. Samozřejmě se vám nelíbí, že ona, cizí žena, napadá vaši rodinu, neustále vás hodnotí, kritizuje, učí vás, jak se správně chovat.

Zároveň jste již začali chápat, že z jejího pohledu nikdy nebudete moci dělat všechno správně. Vždy si najde důvod, proč zpochybnit váš status „dobré manželky“. Postupně vzniká pocit strachu z této mocné postavy.

Vy sami se můžete začít cítit jako malá dívka, která je souzena. A vy se v tomto případě můžete dostat do psychologické pasti. Ve snaze bránit své hranice se s ní totiž nevyhnutelně dostáváte do konfliktu. Vyhrát tento konflikt je téměř nemožné, protože muž si pravděpodobně zvolí stranu své matky.

READ
Manželův škodlivý koníček aneb jak ho odtrhnout od počítače

I když se vám, zdá se, podařilo vyjít z dalšího konfliktu jako vítěz, máte pocit viny. „Co když jsem byl příliš tvrdý? Možná jsi neměl být tak hrubý? Urazil jsem ji. „Změkneš a pak všechno začne nanovo. A díky tomu se cítíte bezmocní.

Je těžké tomu uvěřit, ale muž v takové situaci zažívá stejné pocity. Jen on tyto pocity ke své matce buď potlačuje, nebo je přenáší na vás. Proč? Protože na matku se nemůžeš zlobit. Máma je dobrá. Máma ho miluje kategoricky, bez důvodu.

Nepotřebuje si nic dokazovat, nemusí se bát svého zklamání, je a priori na jeho straně. To je stav bezpečí, protože matka na rozdíl od manželky neodejde ani nezradí.

Jak zachránit svého muže ze závislosti na matce?

Nejprve je třeba věnovat pozornost sobě. Pokud cítíte vztek, vinu, zášť, být mezi jeho matkou a ním, pak musíte zjistit, co je důvodem. Proč ve vás názor tchyně vyvolává tak násilné pocity? Jste přece dospělý člověk, který ví, jak se vypořádat s nekonstruktivní kritikou. Dokonale chápete, že její kritika s vámi nemá nic společného, ​​ale zároveň ve vás vyvolává spoustu emocí? Jedná se o komplex špatné matky a malé holčičky, která se jí snaží zalíbit.

Proč je důležité takové pocity v sobě rozpoznat a „chytit“? Je to to nejlepší, co můžete v takové situaci udělat. Fyzicky, sama, nemůžete vzít muže za ruku a strhnout ho matce sukni, pokud nechce. V lepším případě, i když jste uspěli, co bude dělat dál? Přilne k vaší sukni a vy už budete působit jako panovačná matka, která:

 • řeší všechny problémy;
 • přebírá zodpovědnost;
 • vybírá mu oblečení;
 • vybírá mu práci;
 • a dokonce řeší své problémy v práci.

Pokud vaším úkolem není odtrhnout muže od jeho matky, ale udělat z něj konečně dospělého, silného muže, podporu a podporu pro vás, pak jejich oddělení a stěhování do jiného města nepřipadá v úvahu. Muž sám si musí psychologicky vybudovat své hranice ve vztazích se svou matkou a uzavřít své komplexy.

Vaší hlavní pomocí v tom není podporovat tuto hru. Nedostávejte se do pozice „zlé“ nebo „malé dívky“, která se také bojí své matky nebo se snaží být na ni hodná. Musíte si zachovat svou pozici nezávislého dospělého a nenechat se emocionálně zapojit do tohoto závislého chování. Váš střízlivý pohled na věc je pro muže nejlepší pomocí.

Muž se chce také zbavit závislosti na matce, z pocitu neustálé úzkosti, viny, strachu, ztráty sebe sama. Možná si to neuvědomuje, ale tato potřeba tu je. Když to pochopíte, už nejste ve válce s ním ani jeho matkou. Spojíte se s ním, protože máte jediný cíl – osamostatnit se od matky.

A ne konkrétně od jeho matky, ale z obrazu té panovačné ženské postavy, která existuje ve vašem podvědomí a která vám brání žít tak, jak chcete.

Co je potřeba k tomu, abyste se dostali ze závislého vztahu se svou matkou?

 • muž musí přijít na to, že vytváří novou rodinu. Do jeho rodiny nevstoupila žena, ani manžel do rodiny manželky. Tvoříte něco nového. Máte společný partnerský projekt, kde se dohodnete na pravidlech, cílech a odpovědnosti za tento projekt. Nemusíte vařit jako jeho máma a on nemusí, řekněme, pořád mýt nádobí (jen proto, že to dělal váš táta);
 • dejte na něj více zodpovědnosti – nemusíte vše řešit sami, nemusíte ho učit, jak se vypořádat s problémy, zvláště pokud vás nepožádá o pomoc. Čím větší zodpovědnost má, tím lépe se rozvíjí jeho sebeuvědomění, více se rozhoduje a cítí svou nezávislost, čímž se stává silnějším;
 • musíte se naučit, jak budovat hranice, psychologické i skutečné – to je náš domov, což znamená, že si v něm určujeme vlastní pravidla. Je to naše dítě, takže se rozhodujeme, jak ho vychováme.
READ
Kompatibilita znamení zvěrokruhu: ona jsou Váhy, on Býk

Existují faktory, které usnadňují proces odloučení muže od jeho matky. Úspěch tohoto do značné míry závisí na tom, jak se muž choval jako člověk profesně, společensky nebo kreativně. Jak je sebeaktualizovaný. Dalším faktem je absence výrazných závislostí (alkohol, workoholismus, hry).

Vyplatí se zahrávat si se sestrou?

Termín “sissy” je tradičně vnímán negativně. Mnoho žen se chlapů bojí jako ohně a snaží se s nimi neprát.

Ale bez ohledu na to, jak paradoxní to může znít, v životě se ze sissy často vyklube zcela přijatelný manžel. Ano, silné psychické a emocionální spojení s vaší matkou má své nevýhody, ale pokud si přejete, můžete toho využít.

Silná a nezávislá žena s tvrdým charakterem si s takovým mužem pravděpodobně nebude rozumět. Na druhou stranu spousta moderních dam chce vedle sebe vidět právě takového partnera – měkkého a pružného, ​​který se nehádá a dělá vše, co se mu řekne.

Jak rychle vás to omrzí? Vše je velmi individuální a záleží pouze na vašem vnímání. Jde mi o to, že byste neměla hned utíkat a shazovat pantofle před mužem, pokud ho poznáte jako maminčina chlapce. Je dost možné, že se vám s ním podaří vybudovat harmonický vztah.

Jak? Hlavním tajemstvím je spřátelit se s jeho matkou. Pokud budete soupeřit s tchyní, tak v každém případě prohrajete, protože matka takového muže bude vždy na prvním místě. Pokud najdete společnou řeč, můžete toho chlapa „provést životem“ společně a zároveň všichni zůstanou v černých číslech.

Nedívejte se tedy na situaci tak kategoricky. Každý člověk má své vlastní nedostatky. Pokud je muž hodný, starostlivý, pracovitý, ale zároveň vysoce závislý na názoru své matky, vůbec to neznamená, že je tato varianta beznadějná. Vše záleží pouze na vás!

Jak nevychovat z vlastního dítěte prcka?

Nyní zvažte situaci z pohledu rodiče. Jistě každá žena touží vychovat úspěšné, samostatné dítě, které může být po dosažení plnoletosti nebo i dříve vypuštěno do „volného plavání“.

Jak vychovat skutečného muže, který bude oporou a právě tou „kamennou zdí“ své budoucí manželce? Jak dát dítěti náklonnost a péči, ale zároveň nezpůsobit citovou a psychickou závislost? Uschovejte si pár užitečných rad, které vám zabrání vychovat sissy.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: