Může se člověk změnit a jak to udělat?

Neustále slyšíte od ostatních tvrzení, že lidé se nemění. Proto pokud nejste spokojeni s něčím na sobě nebo někom jiném, pak vám nezbývá, než se s tím smířit a žít dál. Ale podívejte se teď na sebe – byli jste opravdu stejní před 5 nebo 10 lety, měli jste rádi stejné věci a snažili jste se o stejné věci, které děláte nyní?

Přestaňte věřit všemu, co říkají kolem vás. Neexistuje okamžik, kdy by se člověk stal zcela úplným a srozumitelným člověkem. Každý, koho vidíte, včetně sebe, je zobrazen ve vývoji. K myšlenkám, zvykům a činům, které v tuto chvíli vykonáváte, jste přišli díky zkušenostem, které jste získali dříve. Lidé se mění, a to z mnoha dobrých důvodů.

1. Priority se s věkem mění.

To, co jste od života chtěli jako dítě, se často stává irelevantním pro vaši současnou situaci, když vyrůstáte. Vaše priority se mění – a to je normální. Bylo by zvláštní, kdybyste ve 20 nebo 30 letech usilovali o totéž, co jste dělali předtím.

Místo krutonů s kečupem si v obchodě vyberete zeleninu do salátu a místo pozdně nočních posezení s přáteli až do rána se rozhodnete spát, abyste se ráno v práci cítili normálně. Postupem času pochopíte mnoho věcí v životě a to nakonec určuje, o co usilujete.

2. Chování a myšlení člověka závisí na jeho prostředí

To, jak přemýšlíte a jak se chováte, závisí do značné míry na tom, kým se obklopujete. Pokud jsou ve vašem okolí lidé, kteří si nekladou žádné výrazné cíle, spokojí se s málem a nechtějí ve svém životě nic měnit, pak s největší pravděpodobností patříte k těm stejným. Pokud se dokážete od této společnosti odpoutat a obklopit se těmi, kteří jsou úspěšnější než vy, brzy je doženete. Princip „s kým si rozumíš. “ vlastně funguje skvěle, nezapomínejte na něj.

3. Traumatické události mají na člověka hluboký vliv.

Občas se v životě stane něco, co nečekáte nebo na to prostě nejste připraveni. V takových chvílích zažíváte extrémní stres, zdá se vám, že se vám hroutí celý svět. Musíte přehodnotit své hodnoty, změní se váš myšlenkový pochod a postoj k mnoha důležitým věcem.

READ
Neuroleptický maligní syndrom, neurolepsie - co to je: příznaky

Typickým příkladem takového vlivu je bolestivý rozchod. Pokud jste svou přítelkyni velmi milovali, upřímně věřili, že jste předurčeni být spolu na celý život a jste do ní citově investováni, ale vztah z nějakého důvodu nefungoval, můžete znehodnotit věrnost, lásku a instituci manželství.

4. Člověk se zbaví návyků, které mu značně kazí život.

Pokud vám nějaký zlozvyk velmi kazí kvalitu života – negativně ovlivňuje vaše zdraví, brání vám budovat normální vztahy s lidmi nebo snižuje vaše sebevědomí, určitě vynaložíte veškeré úsilí, abyste se ho zbavili. Jednoduše proto, že je pro člověka těžké tolerovat negativní důsledky svého jednání. Časem vás to začne nudit a vy se rozhodnete radikálně změnit svůj život.

Pokud je pro vás důvod vaší touhy po změně dostatečně silný, můžete to udělat, i když ve vás nikdo nevěří.

5. Člověk může některé návyky nahradit jinými.

Když vám nějaký zvyk způsobí škodu nebo nepříjemnosti, ale je pro vás těžké se tohoto jednání vzdát, můžete ho jednoduše nahradit jiným.

Například místo toho, abyste si vybíjeli svou agresi na lidech kolem sebe, můžete začít chodit do posilovny nebo si jít zaběhat, abyste uvolnili své emoce. Nebo si místo rychlého občerstvení na útěku vezmete s sebou do práce oříšky, ovoce nebo zdravé tyčinky.

Jednoduše hledáte možnost, která by vám vyhovovala a zároveň vám pomohla přestat páchat negativní činy.

6. Moc mění člověka

Získání moci může člověka velmi změnit a někdy ne k lepšímu. Začnete si dovolovat víc a víc, stavíte se nad ostatní a využíváte své postavení k sobeckým účelům. Máte pocit, že nyní jste schopni ovlivňovat druhé lidi, jejich myšlení a jednání a měnit různé situace, které vám nevyhovují. V důsledku toho se z vás časem stane úplně jiný člověk a nepoznáváte se.

7. Člověk se může změnit kvůli starostem blízkých

Změny můžete iniciovat na žádost dítěte nebo jednoduše proto, že se o vás vaši rodiče budou velmi bát. Hlavním kritériem je zde zájem ze strany vašich blízkých. Když vidíte, že jim způsobujete úzkost, stres a špatné zdraví, stydíte se a stydíte se za své chování. Postupem času v sobě potlačujete to, co u vašich blízkých vyvolává negativní emoce.

READ
Proč mají ženy rády velké ptáky?

8. Peníze ovlivňují to, jak člověk myslí a co dělá.

Když se změní úroveň vašeho příjmu, můžete si dovolit více: posilovnu, dobrou výživu, pestrý volný čas, nové známosti a rozvoj. Získáváte spoustu nových příležitostí, které ve vás mohou odhalit nečekané talenty, zlepšit vaše osobní kvality a dramaticky zvýšit vaši životní úroveň.

Peníze jsou skvělým nástrojem pro někoho, kdo touží po změně – doslova vám otevírají všechny dveře. Budete muset uznat, že váš plat přímo souvisí s vašimi povahovými vlastnostmi, myšlením a dokonce i výběrem prostředí.

Když se ocitnete v určitých životních okolnostech, můžete si položit otázku: „Jak se může člověk změnit? To se může týkat vás osobně (když si uvědomíte, že je potřeba provést určité změny), nebo možná vašich příbuzných, přátel nebo blízké osoby. V tomto článku si povíme o tom, zda jsou možné změny u zavedené osobnosti a jak se stát lepším.

Je možná změna?

muž s úsměvem

Člověk s rozvinutou vůlí je schopen změnit svůj charakter, často má motivaci v podobě milovaného člověka.

Může se člověk změnit? Možná, zvláště pokud tomu předcházela nějaká vážná, často traumatická událost. Člověk je také schopen z vlastní iniciativy způsobit změny, včetně povahových.

Současně se moderní společnost drží dvou názorů:

 • není možné změnit osobu (pokud dojde ke změnám, budou dočasné);
 • změny jsou možné (ke změnám stačí dobrá motivace a neustálá praxe v upevňování nových dovedností).

Psychologie zvažuje dva hlavní důvody, které ovlivňují touhu stát se lepším:

 • vliv milované osoby, a to může být buď žádost o změnu, nebo přímé požadavky a dokonce vydírání;
 • osobní touhu změnit se, stát se lepším. Taková potřeba může nastat jak v situaci, kdy si jedinec uvědomí, že svým chováním otravuje život svým blízkým, tak v případě, kdy je nablízku někdo, kdo se stává vzorem. Jedinec k tomu začíná být přitahován a objevuje se touha zapojit se do sebezdokonalování. Navíc k takovým změnám může dojít jak vědomě, tak na nevědomé úrovni.

Je důležité pochopit, že jak stárnete, je velmi obtížné provést změny v životě člověka. Jeho povaha, chování a každodenní návyky jsou již dávno formovány, je téměř nemožné cokoliv změnit. A i když se jedinec ve stáří rozhodne pro změnu, jeho cesta bude dlouhá a pracná.

READ
Je možné mít anální sex bez kondomu?

Co může způsobit změnu?

Žena složí prsty ve tvaru srdce

Závažné životní situace, vážná nemoc blízkého, úmrtí, finanční bankrot ovlivňují zjevné změny v chování. Existují určité faktory, které mohou vyvolat změny osobnosti.

  jak se hromadí znalosti a nové dovednosti. Nashromážděné zkušenosti ovlivňují změny charakteru.
 1. Změny mohou ovlivnit chování člověka, který dokončil studium na vysoké škole, sloužil v armádě, nebo někoho, kdo zažil vznik vztahů s opačným pohlavím.
 2. Sebepřijetí potřeby provést úpravy ve svém chování. Situace, kdy se jedinci nelíbí některé rysy své povahy a snaží se jich zbavit.
 3. Postavení ve společnosti, společenské postavení zanechávají v jednotlivci určitý otisk, mění člověka samotného v průběhu času.
 4. Změny v životě mohou být způsobeny výrazným šokem. Může to být buď negativní, nebo šťastná událost (například narození dítěte).
 5. Změny prostředí v případech směnného provozu, stěhování, které může ovlivnit i změny osobnosti.
 6. Jak vzhled velkých peněz, tak jejich absence může vést ke změně. často vyvolává výskyt metamorfóz, které mohou mít buď dočasný projev, nebo se usadit natrvalo.
 7. Příchod k náboženství ovlivňuje změny v charakteru.
 8. Detekce vážné nemoci u sebe nebo blízkého člověka, kontakt se smrtí může ovlivnit temperament člověka.

Charakter člověka se může stát tvrdším kvůli prožitým traumatickým událostem, které mohou ovlivnit ztrátu něhy, nezralost, vznik dospělejšího pohledu na život a neschopnost těšit se z toho, co se děje.

Jakých charakterových vlastností byste se měli zbavit?

Naštvaná žena

Utváření charakteru jedince je ovlivněno:

 • chování rodičů;
 • vyrůstat v určitém prostředí;
 • vliv učitelů;
 • formování osobnosti během puberty;
 • další korekce v dospělosti.

Mezi vnější faktory ovlivňující vývoj osobnosti patří:

 • prostředí, ve kterém se člověk nachází, např. život na vesnici a v metropoli bude na rostoucího jedince působit jinak;
 • Lidé v okolí. Bezprostřední prostředí má přímý vliv na rozvoj osobnosti a zanechává otisk na charakteristikách chování.

Pokud se rozhodnete upravit svůj život, pak je důležité si uvědomit, které charakterové vlastnosti jsou oprávněně považovány za negativní, boj proti nim je oprávněný.

  , což vede k problémům jak s blízkými, tak se strážci zákona.
 1. Bezohlednost a lhostejnost. Dříve nebo později takový postoj k ostatním povede k tomu, že se vnitřní kruh začne k jednotlivci chovat stejně.
 2. Složitost, vyvolávající pochybnosti o sobě, vedoucí k degradaci osobnosti.
 3. Autoritářství hraničí s despotismem. Tento charakterový rys dříve nebo později povede k osamělosti. inertní chování vede ke strachu ze změny, monotónnosti života a touze jít s proudem.
 4. Zvýšená podezřívavost a důvěřivost vás nutí pochybovat o svých činech a bránit rozvoji a kariérnímu růstu.
 5. Podvod. Tento charakterový rys povede k problémům ve vztazích a v práci.
 6. Hazardní hry vedou ke zhoršování vztahů s lidmi a finančním problémům. S mírou to může být užitečný charakterový rys.
 7. Nezodpovědnost, neschopnost převzít odpovědnost za své činy, budovat normální vztahy s lidmi nebo stoupat po kariérním žebříčku. . Člověk, který myslí jen na sebe, dříve nebo později ztratí všechny přátele a zůstane sám se svou milovanou.
READ
Hvězda z nebe aneb jak potěšit svou milovanou

Fáze změny

Muž v myšlenkách

Existuje názor, že k upevnění nových pozitivních charakterových vlastností musí člověk projít řadou fází.

 1. Negace. Člověk se snaží bránit změně, popírá existenci problému a přesvědčuje sám sebe, že jeho negativní vlastnosti nejsou tak špatné. Někdo tuto fázi překoná a přejde do další fáze, zatímco jiní, kteří v ní uvízli, zůstávají u svých starých zvyků.
 2. Odraz. Přichází uvědomění si problému. Člověk má myšlenky na to, že je opravdu možné upravit jeho život. Tato fáze může trvat jeden až tři týdny. Tento proces může být urychlen přítomností blízkého prostředí, které změnu ovlivňuje.
 3. Příprava na změnu. Důležitá fáze, přeskakování, které je pro člověka těžké upevnit změny. Pro tuto fázi je charakteristické přijímání nových závazků a probouzení emocí.
 4. Akce. Jedinec začíná zavádět do svého života nové návyky. Je skvělé, když jsou v této fázi lidé, kteří chválí a motivují.
 5. Ukládání výsledků. Velmi obtížná etapa, ale nezbytná. To je přesně ta chvíle, kdy to někteří vzdávají. Například poté, co přestanou kouřit, se zlomí a začnou kouřit a přesvědčí se, že mohou znovu projít touto cestou odvykání cigaret. V této fázi je velmi důležité pokračovat v následování své myšlenky, nepodléhat žádným pokušením a jít za svým zamýšleným cílem. Tato fáze může trvat jeden až dva měsíce.
 6. Konsolidace. Fáze, ve které se člověku podaří zavést nový návyk až k automatizaci.

Změnit jedince proti jeho vůli je téměř nemožné. Je nepravděpodobné, že vaše hrozby a skandály přispějí ke změně. Člověk v takové situaci často zahořkne, vypěstuje si silné přesvědčení, že není milován.

Doporučení

šťastná žena

 1. Přehodnoťte svůj život. Udělejte si rozbor, jaké charakterové vlastnosti vám nevyhovují, co byste chtěli ve svém životě změnit.
 2. Zhodnoťte své pozitivní a negativní vlastnosti. Bylo by hezké mít pohled zvenčí. Nechte člověka z vašeho nejužšího okruhu zhodnotit vaši osobnost.
 3. Zjistěte, jaké vlastnosti vám brání v dosažení vašeho cíle. Stává se, že přítomnost jedné vlastnosti neumožňuje zbavit se nejnegativnější kvality.
 4. Při řešení svých nedostatků se zaměřte na své přednosti. Můžete také použít antagonisty špatných vlastností, například velkorysostí vymýtit chamtivost.
 5. Pracujte na svém vnitřním světě. Jakmile se zbavíte jedné negativní vlastnosti, začněte vymýtit druhou. Zlepšete se zlepšením kvality svého života.
READ
Syndrom vyhoření: pojem a příznaky

Když začnete dělat změny ve svém životě, nečekejte okamžité změny. Tento proces je dlouhý a vyžaduje úsilí. Ale výsledek stojí za to.

Je důležité pochopit, že člověk je schopen se změnit k lepšímu, pokud to opravdu chce, je to od něj iniciativa. Bez akceptování potřeby nadcházejících změn je těžké někoho donutit, aby byl lepší nebo aby provedl úpravy své postavy bez vnějšího vlivu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: