Podejte rozvod bez souhlasu manžela nebo manželky

Pokud jde o rozvod v rodinných vztazích, málokdy se stane, že iniciativa přijde od obou manželů. Obvykle jeden z partnerů rozvod iniciuje a druhý přijímá nevyhnutelnost a souhlasí, nebo kategoricky nesouhlasí s rozvodem manželství. Je možné ukončit rodinný vztah, pokud partner udělá vše pro to, aby rozvodu zabránil?

Rozvod bez souhlasu druhého z manželů

Ukončit rodinné vztahy bez vzájemného souhlasu je možné pouze prostřednictvím soudu. Existují však výjimky, kdy dojde k jednostrannému rozvodu s nesouhlasícím partnerem v matričním úřadu:

 • Manžel, který nesouhlasí s rozvodem, je úředně považován za právně nezpůsobilého;
 • Manžel, který je proti rozvodu, je dlouhodobě uvězněn (více než tři roky).

V případě jednostranného rozvodu se iniciátor obrátí na pracovníka matriky s žádostí o rozvod, vyplněnou ve formuláři č. 9, kde uvede osobní údaje obou partnerů a také důvod rozvodu. K žádosti je třeba přiložit kopii soudního rozhodnutí o nezpůsobilosti manžela nebo soudního rozsudku o jeho uvěznění, dále cestovní pas žadatele, potvrzení o zaplacení státního poplatku a oddací list. Po 30 dnech se žadatel musí dostavit na matriční úřad pro potvrzení o rozvodu.

Ve všech ostatních případech dochází k rozvodu bez souhlasu jednoho z manželů u soudu. Soud je povinen rozvést manžele, pokud během doby určené soudcem k usmíření stran partner nezměnil názor a nadále trvá na ukončení manželského vztahu.

Jedinou výjimkou je odmítnutí rozvodu ženou, která nedávno porodila nebo je těhotná.

Iniciátor rozvodu musí kvalifikovaně vypracovat návrh na rozvod. Musí obsahovat tyto údaje: příjmení, jméno, příjmení každého z manželů, adresu bydliště, popis důvodu rozvodu, údaje na oddacím listu, příjmení, která budou manželé nosit po rozvodu, a seznam finančních nároků a přání ohledně budoucího bydliště dětí. V záhlaví žádosti o rozvod se uvádí celý název pobočky soudu, kde se návrh podává.

K reklamaci je třeba přiložit následující dokumenty:

 1. Kopie prohlášení o nároku;
 2. Oddací list, kopie a originál;
 3. Potvrzení o zaplacené státní povinnosti;
 4. Výpis z domovní knihy;
 5. Kopie pasu žadatele;
 6. Rodné listy dětí;
 7. Informace o společném majetku;
 8. Další dokumenty, které mohou ovlivnit rozhodnutí soudu.

Všechny shromážděné doklady musí být předloženy v místě bydliště žalovaného. Pokud má však iniciátor rozvodu zdravotní problémy nebo s ním žije malé dítě, lze dokumenty předložit soudu na adresu žadatele.

Jak se rozvést bez souhlasu manžela?

Jak se rozvést bez souhlasu manžela

K rozvodu bez souhlasu manžela dochází jednostranně podle standardního schématu: manželka podá žalobu na rozvod a připraví potřebný balík dokumentů, které následně předloží soudu. Soud kontroluje správnost žalobního návrhu a také dostupnost dokumentů k němu připojených. Začíná soudní řízení o rozvodu, o termínu jednání budou manželé informováni předvoláním. Při soudním jednání se vyslechnou argumenty obou partnerů a zvažují se podrobnosti případu.

Pokud manžel při jednání vysloví kategorický nesouhlas s rozvodem, soud podle svého uvážení stanoví lhůtu pro smíření stran, od 1 do 3 měsíců. Po této lhůtě soudce rozhodne o rozvodu, pokud si to manželé nerozmyslí. K dokončení rozvodového řízení se pár bude muset dostavit se soudním příkazem na matriční úřad a vyzvednout si rozvodový list.

Za účelem urychlení rozvodu bez souhlasu manžela může manželka v žalobě uvést důvody, pro které soud stanovení lhůty pro smíření stran není relevantní: manželovy špatné návyky, jeho urážlivé nebo nemorální chování , použití násilí vůči manželce nebo dětem. Je vhodné podložit tato slova důkazy. Vhodné jsou listinné důkazy, výpovědi očitých svědků, fotografie, fotografie bití a lékařská potvrzení.

READ
Labilita - nemoc nebo psychologický rys

Rozvod bez souhlasu manželky

Pokud se manželka nerozvede, můžete se s ní rozvést i bez jejího souhlasu jednostranně. Rozvodu nezabrání, i když bude ignorovat soudní jednání. Po její třetí nepřítomnosti bez vážného důvodu rozvod stejně proběhne.

Jedinou výjimkou je nesouhlas s rozvodem ženy, která nedávno porodila nebo je těhotná. V tomto případě manželství zanikne až ve věku jednoho roku dítěte. Toto pravidlo platí pouze pro situace, kdy je iniciátorem rozvodu muž. Chce-li se těhotná žena nebo žena krátce po porodu rozvést, soud její žádosti vyhoví.

Jak dlouho soud trvá a co bude dál?

Po podání žádosti o rozvod u soudu může trvat nejméně měsíc, než bude rozhodnuto o zrušení manželství. Soudce může tuto lhůtu podle svého uvážení prodloužit na tři měsíce, aby manželům poskytl příležitost ke smíření. Strana, která si rozvod nepřeje, může také požádat soudce o poskytnutí času na obnovení manželství.

Po uplynutí lhůty stanovené soudcem je manželství zrušeno a výpis z rozhodnutí soudu je předán do tří dnů matričnímu úřadu, ve kterém bylo manželství uzavřeno. Účastníci rozvodového řízení se budou muset dostavit na matriční úřad, předložit rozhodnutí soudu a získat rozvodové listy.

Účastníci rozvodového řízení nemají právo zakládat nové rodiny, dokud neobdrží dokumenty o zániku manželského svazku.

Iniciátor rozvodu musí mít na paměti, že rozvod bez souhlasu druhého partnera je vždy zdlouhavý proces, proto byste měli být trpěliví a nepočítat s rychlým rozvodem.

Kolik stojí rozvod na matrice a přes soud

Nejlevnějším a nejrychlejším způsobem je mimosoudní rozvod. Manželství tedy můžete rozpustit, pokud:

 • oba manželé souhlasí;
 • žádný majetkový spor;
 • žádné nezletilé děti.

K tomu stačí přijít na matriční úřad v místě registrace jednoho z manželů nebo na ten, kde muž a žena zapsali manželství. Žádost podává každý z manželů, můžete napsat jednu společnou.

Můžete se také přihlásit online prostřednictvím „Gosuslugi“ ve vašem osobním účtu. Služba se jmenuje „Zápis rozvodu“ – je potřeba vybrat matriku a datum. Jakmile jeden z manželů formulář odešle, bude druhý z manželů požádán o potvrzení žádosti ve svém osobním účtu.

Pokud mají oba manželé vylepšený elektronický podpis, pak se žádost podepisuje online. V určený den si pak můžete jednoduše přijít vyzvednout potvrzení o rozvodu. Pokud UKEP neexistuje, pak budete muset vyplnit obecnou žádost na papíře již na podatelně.

Státní povinnost – 650 rublů. Dříve byla 30% sleva při platbě přes “Gosuslugi”, ale od roku 2023 již není. Není tedy žádný rozdíl, jak platit státní povinnost.

Manželé budou rozvedeni bez soudu na žádost pouze jednoho z nich v těchto případech:

 • druhý z manželů je odsouzen na více než 3 roky;
 • druhý z manželů je prohlášen za nezpůsobilého;
 • druhý manžel byl soudem prohlášen za nezvěstného.

V těchto případech lze žádat pouze osobně, i když existuje vylepšený elektronický podpis.

V jakých případech je možné se rozvést pouze soudní cestou a kolik to stojí

V těchto případech lze rozvod provést pouze u soudu:

 • mít společné nezletilé děti;
 • druhý z manželů nesouhlasí se zánikem manželství;
 • dochází k majetkovým sporům.

Nuance s posledním důvodem: rozvod a majetkové řízení jsou dva různé případy. Ve skutečnosti by se manželé mohli po vzájemné dohodě rozvést bez soudu, ale to nemá vliv na majetkové poměry. Bývalý manžel nebo manželka může podat návrh na rozdělení majetku do tří let. Tyto dva případy však lze spojit i společně s rozvodovou žalobou.

READ
Jak pochopit, že vztah skončil a je čas odejít

Totéž platí pro alimenty. Vlastnická práva dětí nezávisí na tom, zda jsou rodiče rozvedení či nikoli. O výživné tedy můžete žádat spolu s žádostí o rozvod, stejně jako kdykoli – před i po rozvodu.

Zde jsou dokumenty, které potřebujete k podání rozvodu prostřednictvím soudu:

 • prohlášení o nároku. Pokud spolu s žádostí o rozvod plánujete požádat o rozdělení majetku nebo o stanovení alimentů, je lepší vydat dokument prostřednictvím právníka. Pokud je případ jednoduchý, zde je šablona, ​​kterou Ministerstvo spravedlnosti Republiky Tatarstán navrhuje použít;
 • kopii oddacího listu;
 • plná moc, pokud vás u soudu zastupuje advokát;
 • kopie rodných listů dětí;
 • platební příkaz k zaplacení státního cla. Bez dalších požadavků – 600 rublů;
 • kopii reklamace. Soud ji pošle druhému manželovi.

Žádost se podává buď u magistrátu, nebo u okresního soudu. První instance pouze pokud:

 • manželé mají předmanželskou smlouvu a souhlasí s ní všechny strany;
 • Majetek si manželé rozdělili samostatně. Tato skutečnost musí být uvedena v žalobním návrhu. Je také možné rozdělit majetek s pomocí smírčího soudce, ale celková hodnota by neměla přesáhnout 50 tisíc rublů;
 • manželé samostatně určili, s kým nezletilé dítě zůstane. To se nejlépe odráží v notářské dohodě před soudem.

Ve všech ostatních případech se žaloba podává u okresního soudu.

Žaloba se podává u soudu na adresu registrace žalovaného. Pokud je pro vás ze zdravotních důvodů nebo kvůli dětem nerentabilní projednávat věc na adrese žalovaného, ​​může se obrátit na soud na adrese jeho registrace. Volba soudu bude muset být odůvodněna.

Adresy soudů naleznete v místě své registrace v GAS “Pravosudie” – je potřeba zvolit stupeň instance a následně vyplnit údaje na formuláři. Chybět nebudou ani telefonní čísla, otevírací doba a další informace.

Jaké požadavky lze spojit s rozvodovým řízením?

V rozvodové žalobě můžete podat najednou tolik žádostí, kolik chcete – současně na výživné na bývalého manžela a děti, na rozdělení majetku a podobně. Je však důležité pamatovat na to, že čím více požadavků, tím více jednání bude soud potřebovat. Druhá nuance: pokud jeden z manželů není spokojen s tím, jak soud majetek rozdělil, pak se proti rozhodnutí v celém rozsahu odvolá. To znamená, že budete stále považováni za manžele, protože rozhodnutí nenabylo právní moci. Proto je lepší nároky oddělit.

Jak se rozvést, když máte děti

Pokud mají manželé nezletilé děti, pak je rozvod zpravidla formalizován pouze prostřednictvím soudů. Ale existuje několik výjimek:

 • druhý z manželů je odsouzen na více než 3 roky;
 • druhý z manželů je prohlášen za nezpůsobilého;
 • druhý manžel je soudem prohlášen za nezvěstného;
 • manželé nemají společné děti.

V těchto případech se na matriční úřad podává žádost o rozvod. Tento postup byl popsán výše.

Samostatně stojí za zmínku situace, kdy je žena těhotná nebo má rodina dítě mladší jednoho roku. V tomto případě se manžel nemůže domáhat rozvodu bez souhlasu manželky, i když není biologickým otcem dítěte. Když je novorozenci jeden rok, rozvod je formalizován prostřednictvím soudu, pokud se jedná o společné dítě. Pokud ne, tak přes matriku.

READ
Co je důležité mít na paměti při výchově dívky

Při schůzkách musí soudce určit, u kterého rodiče dítě zůstane. Soud přihlíží nejen k výdělkům a životním podmínkám, ale také k rodinným poměrům – k vazbě dítěte a k osobním kvalitám rodičů. Kromě toho může soudce nařídit opatrovnickým orgánům průzkum bydlení rodičů. Sestaví zákon, kde se dítěti žije lépe. K posudku nezletilého je soud povinen přihlédnout, pokud je starší 10 let.

Druhým požadavkem, který je zpravidla v žalobě uveden, je výživné. To lze provést bez účasti soudu. Chcete-li to provést, můžete jednoduše souhlasit slovy – to je nespolehlivé, nebo sepsat notářskou dohodu – 250 rublů.

Nedojde-li k dohodě, určí výši alimentů soud. To lze provést jak v průběhu rozvodového řízení, tak i po něm kdykoliv. Státní povinnost za prohlášení o nároku na výživné je 150 rublů.

Výživné lze vyplácet ve formě:

 • Pevná částka. Soud může částku uvedenou v žalobě snížit nebo zvýšit v závislosti na příjmu žalovaného a jeho finančním zajištění.
 • Podíly na příjmu. Zpravidla činí alimenty v tomto případě 25 % z výdělku. Pokud se alimenty platí na dvě děti, činí výše alimentů 33 % z příjmu, na tři a více – 50 %.
 • Smíšené platby. Pokud má plátce výživného nepravidelný příjem, pak bude platit jak procentem z výdělku, tak pevnou částkou zároveň.

Jak se dělí majetek při rozvodu

Bývalí manželé nejsou povinni sdílet majetek. Zákon o rodině upřesňuje, co se považuje za společné a co za osobní, ale nejsou zde žádné požadavky na dělení majetku. Každý z manželů má právo rozhodnout se, že za jakýchkoli podmínek nebo bez nich přenechá druhému vše, co nabyl.

Majetek lze rozdělit vzájemnou dohodou před svatbou, během rodinného života, při rozvodu a do tří let po něm.

Obvykle je vše rozděleno rovným dílem. Nezáleží na tom, jakou částkou každý z manželů přispěl na nemovitost. Pokud však pár má děti, proces je mírně odlišný.

Jednoduchý příklad: pokud rodiče během rodinného života koupili byt a přihlásili jej pro své děti, pak se toto bydlení při rozvodu nerozděluje. Totéž platí pro podíl nezletilých.

Státní povinnost za rozdělení majetku závisí na jeho hodnotě – čím dražší, tím více musíte zaplatit. Chcete-li vypočítat státní povinnost, musíte použít jeden ze vzorců:

Až 20 tisíc rublů včetně

4% z částky pohledávky, ale ne méně než 400 rublů

Od 20 001 do 100 tisíc rublů

800 rublů plus 3 % z částky pohledávky přesahující 20 tisíc rublů

Od 100 001 do 200 tisíc rublů

3 200 RUB plus 2 % z částky nároku přesahující 100 XNUMX RUB

Od 200 001 do 1 milionu rublů

5 200 RUB plus 1 % z částky nároku nad 200 XNUMX RUB

Více než 1 milion rublů

13 200 RUB plus 0,5 % z částky nad 1 milion RUB, ale ne více než 60 XNUMX RUB celkem

Před rozvodem se mohou manželé dohodnout, jak si společně nabytý majetek rozdělí. Tu není ze zákona nutné sepisovat, ale spolehlivější je sepsat dohodu o rozdělení majetku a ověřit ji u notáře. Připomeňme, že bývalý manžel má po rozvodu tři roky na soudní rozdělení majetku.

READ
Jak rozumně rozdělit rodinný rozpočet

Státní povinnost za potvrzení dohody o rozdělení majetku je 0,5 % tržní nebo katastrální hodnoty nemovitosti, nejméně však 300 rublů a nejvýše 20 tisíc rublů.

Jak funguje rozvod manželství

Pokud mají manželé nezletilé děti, budou se muset v každém případě rozvést prostřednictvím soudu, i když byla uzavřena manželská smlouva. Tato dohoda se dotýká pouze majetkových poměrů mezi manžely, nelze tedy předepsat, u kterého rodiče děti zůstanou.

Pokud však existuje předmanželská smlouva a všechny strany s jejími ustanoveními souhlasí, pak bude soud rychlejší bez majetkových nároků. Dohodu lze napadnout.

Soud může prohlásit smlouvu zcela nebo zčásti za neplatnou, pokud ustanovení listiny staví jednoho z manželů do nepříznivého postavení. Například ani na základě smlouvy nelze jednu ze stran zcela připravit o veškerý nabytý majetek – podíly mohou být nestejné, nikoli však nulové. Za neplatné jsou považovány i manželské smlouvy, které nejsou ověřeny notářem.

Státní povinnost k podání žádosti o ukončení manželské smlouvy je 300 rublů.

Podmínky rozvodu za přítomnosti dětí a společného majetku

Dobu rozvodu prostřednictvím soudu ovlivňují neshody manželů o místě bydliště společných dětí a rozdělení majetku. Oficiálně smírčí soudce posuzuje rodinné případy do jednoho měsíce a okresní soudy – až dva měsíce.

V praxi je vše jinak. Pokud přijdou všechny strany připravené a mají k sobě důvěru, můžete se na všem dohodnout předem a prohlásit, že manželé mají řešení, která vyhovují všem. Pak se vše rozhodne na jednom nebo dvou jednáních.

Když jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, dá soudce čas na smíření. Pak se soudní rozvod protáhne na tři měsíce a pár bude mít čtyři týdny na to, aby se pokusil vztah zachránit.

Pokud jsou strany v akutním konfliktu a nedokážou se v klidu dohodnout, při dělení majetku nebo dětí se rozvod protáhne na měsíce. Proto se doporučuje neslučovat majetkové nároky s rozvodovým řízením: na to budete mít ještě tři roky po zániku manželství a v případě výživného do 18 let věku dítěte.

Kolik stojí rozvod. Výsledek

Konečné náklady na rozvod závisí na mnoha okolnostech a počtu vznesených nároků. V nejjednodušším případě – bez účasti soudu – bude zrušení manželství stát pouze 650 rublů. Nejdražší rozvod je, když si manželé potřebují rozdělit majetek a určit, u kterého rodiče dítě zůstane.

Náklady na právní služby se liší. Záleží na regionu a na konkrétních okolnostech případu. Průměrná cena jedné právní konzultace o rodinných záležitostech stojí Rusy podle Rosstatu 980 rublů. Advokáti sepisují dokumenty a doprovázejí u soudu za úplatu – ceny mohou být buď v pevné výši, nebo jako procento z hodnoty nemovitosti.

Kromě služeb advokáta budete muset zaplatit i státní povinnost. Zde je tabulka s výší každého z poplatků:

650 rublů (slevy za platbu prostřednictvím „Gosuslugi“ ne od roku 2023) – každý z manželů platí

Žádost o rozvod

Žalobní návrh s požadavkem na stanovení postupu při komunikaci s dětmi a další nepeněžní náležitosti

300 rublů za každý nárok a za každé dítě

Nárok na rozdělení majetku

až 4 % z hodnoty nemovitosti

Žádost o alimenty

Je možné vymáhat právní náklady po bývalém manželovi?

Ano, a poražená strana vždy platí náklady na právníky a poplatky státu. V případě jednoduchého rozvodu, kdy oba souhlasí s rozpuštěním manželství, je možné požadovat náhradu právních výdajů, ale nestojí to za to – zkazíte pouze poslední vztah a dostanete až 1 4 rublů. Pokud se bavíme o majetkových sporech, tak toto stojí za zamyšlení – žalobce zaplatí státní povinnost až do výše XNUMX % z hodnoty nemovitosti, plus jistě zaplatí i služby advokáta. Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat: musíte mít podpůrné dokumenty, že jste utratili peníze na soud. Může to být dohoda s advokátní kanceláří nebo účtenka od advokáta.

READ
Přivést zpět milovanou osobu - psychologie

Řízení o majetkových sporech se lze vyhnout, pokud je to předem dohodnuto pomocí dohody nebo manželské smlouvy. Tyto dokumenty musí být ověřeny notářem. Zde je tabulka s výší státní povinnosti za notářské osvědčení:

Dohoda o rozdělení společného jmění manželů

0,5 % tržní nebo katastrální hodnoty nemovitosti, ale ne méně než 300 rublů a ne více než 20 tisíc rublů

Dohoda o placení alimentů

Dohoda o rodinněprávních smlouvách (o místě bydliště dětí, postupu při schůzkách s druhým rodičem atd.)

Zde je však uvedena pouze výše státního poplatku. Za služby právní a technické povahy si notáři zpravidla účtují příplatek. Pak se cena za jednu službu mnohonásobně zvyšuje – například v Moskvě budete muset spolu se všemi dalšími platbami za dohodu o rozdělení společného majetku zaplatit dalších 8 až 10 tisíc rublů a za certifikaci svatební smlouva – až 11 tisíc rublů.

Jak se rozvést v roce 2023. poznámka

 • Pokud manželé nemají společné nezletilé děti a majetkové spory, pak se můžete rozvést bez soudu. K tomu stačí požádat o „Gosuslugi“ – s rozpadem manželství však musí souhlasit oba.
 • Pokud jsou nezletilé děti, rozvod může být pouze soudní cestou. A je jedno, zda máte dohodu o rozdělení majetku a manželskou smlouvu či nikoliv.
 • Cena rozvodu závisí na konkrétních okolnostech. Nejlevněji je to přes “Gosuslugi” nebo matriku. Bude to stát 650 rublů na manžela a trvá méně než měsíc. Nejnákladnějším případem je dělení majetku a určení místa bydliště dětí. V tomto případě bude státní daň činit až 4% hodnoty majetku a 300 rublů za každý nárok na každé dítě. Plus právní poplatky.
 • Načasování rozvodu prostřednictvím soudů se také liší. Pokud se předem dohodnete na pozicích a vyhlásíte je u soudu, pak se manželé rozvedou během jedné nebo dvou schůzek. Majetkové spory a spory o děti mohou trvat měsíce.
 • Pokud jste si majetek rozdělili sami a máte notářsky ověřenou dohodu o místě bydliště dětí, pak je potřeba se obrátit na Smírčí soud. Ve všech ostatních případech – do okresu.
 • Během rozvodového řízení můžete uplatnit tolik nároků, kolik chcete, ale za každý budete muset zaplatit samostatnou státní povinnost, a pokud o nich nebudou žádné předchozí dohody, bude se případ posuzovat dlouho. A celou tu dobu zůstanete manželi.
 • Je lepší neslučovat více žalob do jednoho soudního řízení. Manželé budou mít po rozvodu tři roky na podání majetkových nároků a výživné na dítě lze podat kdykoli, dokud dítě nedosáhne 18 let.

n nttt nttt nttt nt”,”obsah”:”tt

ntttu0412u044b u043du0435 u0430u0432u0442u043eu0440u0438u0437u043eu0432u0430u043du044b u043du0430 u0441u0430u0439u0442u0435.ntt ntt

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: