Přechodný věk pro chlapce – od jakého věku a do jakého věku?

Dospívání u chlapců je prudký skok ve fyziologickém a psychickém vývoji, který je spojen s vnějšími i vnitřními změnami u chlapce. V tomto období se chlapci postupně mění v muže a tento náročný proces je spojen se vznikem četných otázek a problémů ve vztazích s dospělými a vrstevníky. V tomto článku vám prozradíme, jak ochránit své dítě před krizemi spojenými s dospíváním a jak pomoci synovi vyrovnat se s nastupujícími změnami.

dospívání u chlapců

Kdy začíná puberta u chlapců?

První známky přechodného období se u chlapců začínají objevovat ve věku 9-13 let. Věk, ve kterém chlapec zaznamená fyzické změny, je ovlivněn mnoha genetickými, vnitřními a vnějšími faktory. Mezi tyto faktory patří: genetika, klima, celkový zdravotní stav, národnost, přítomnost patologií atd.

Vzhledem k množství různých podmínek je obtížné konkrétně určit, kdy obecně u chlapců začíná a kdy končí přechodný věk. Jedno je jisté, pokud budete dostatečně pozorní a s dítětem úzce komunikujete, pak vás toto období nemine.

Známky dospívání u chlapců

Přechodný věk u chlapců se také nazývá puberta, je to způsobeno tím, že právě v tomto období chlapci začínají pubertu. První zjevné známky dospívání se objevují právě v souvislosti se zdůrazněním sekundárních mužských pohlavních znaků a teprve poté se změny projeví na psychické složce osobnosti. Podívejme se na obecné problémy, které se objevují v různých fázích přechodného období, a poté přejdeme ke konkrétním věkovým charakteristikám a problémům s nimi souvisejícími.

dospívání u chlapců

Dospívání u chlapců

Život každého chlapce z hlediska fyziologických a psychických změn lze rozdělit do tří etap, z nichž v každé budou rodiče čelit vlastnímu souboru typických problémů. První etapa – přípravný, v této fázi chlapcovo tělo hromadí potřebné materiály pro další vývoj. Přítomnost této fáze způsobuje poměrně běžnou situaci, kdy chlapec ve věku 10-11 let výrazně přibere, zklidní se a ve věku 14 let se prudce „protáhne“ a zbystří v komunikaci.

Druhá fáze – pubertálníJedná se o velmi přechodný věk, který se vyznačuje četnými změnami probíhajícími v těle. Zvýšená vzrušivost a podrážděnost jsou pro toto období charakteristické především proto, že fyziologické změny s sebou vždy nesou i ty psychické, které vyžadují určitý druh „vniknutí“, než začnou fungovat v plné síle a bez přerušení. V této fázi je potřeba, aby rodiče projevili péči a trpělivost, protože mnohé povahové vlastnosti, které se vám mohou zdát drsné nebo nevhodné pro vychovaného syna, mohou být způsobeny právě fyziologickými změnami, kterými se jen tak snadno neprokouknete.

READ
Jak správně pozdravit manžela z práce

Třetí a poslední fáze – postpubertální. Stádium je charakterizováno především vznikem přitažlivosti k opačnému pohlaví a uvědoměním si vlastní sexuality. To je způsobeno skutečností, že změny, ke kterým došlo u chlapce během puberty, byly již integrovány do systémů celého organismu a začaly fungovat a jednou z hlavních změn byl konec tvorby pohlavních znaků a reprodukčního systému. . Proto v této fázi budou chlapcova matka a otec čelit zvýšené pozornosti dívkám az toho vyplývajícím problémům. Vrátíme-li se k přechodnému období u chlapců, podívejme se na konkrétní změny, ke kterým v jejich tělech dochází.

Přechodný věk 10-12 let

Během tohoto období se chlapcům zvětšují varlata a penis, začínají se objevovat pubické ochlupení, tělo se stále „houpe“, již zahájilo proces změn, ale ještě ne v plné síle.

Právě v tomto věku se děti začínají více zajímat o trávení času s vrstevníky než s rodinou. Můžete si všimnout projevů první agrese a dětské krutosti.

Kdy u chlapců přechází puberta?

Přechodný věk 13-14 let

V této době se chlapcům začínají lámat hlasy v důsledku růstu chrupavek, zvětšování hlasivek a svalů v krku. Aktivní růst ochlupení pokračuje po celém těle, ochlupení se tvoří nad horním rtem. V tomto období dochází k růstovému spurtu a ramena se rozšiřují. Na kůži se objeví vyrážka, je to způsobeno tím, že vstoupí v platnost různé hormonální komplexy. Je to naprosto normální jev a stojí za to o něm svému dítěti říct, aby ho to nevyděsilo a nezahanbilo.

Kdy u chlapců přechází puberta?

Přechodný věk 15-16 let

Přibližně v této době se hlas začíná rozpadat a zabarvení se snižuje. Toto období je charakterizováno aktivním sebeurčením teenagera, touhou předvést a předvést svou vlastní sílu, obratnost a rychlost. Právě v této fázi začíná aktivně docházet ke změně morálních směrnic a systémů hodnocení. Buduje se základ samostatné osobnosti, což vyžaduje určitý životní cíl a aspirace. Tato vývojová fáze je obzvláště náročná z psychologického hlediska, teenager má časté změny nálad, nechuť se učit a nadměrnou touhu po samostatném životě bez vnějších zásahů.

Vlastnosti dospívání ve věku 17-18 let

Toto je poslední fáze změn: puberta postupně končí, rychlost růstu páteře a tkání se znatelně snižuje a touha po opačném pohlaví se zvláště zesiluje, protože To je již postpubertální období vývoje. Toto období se kryje s koncem školní docházky, vznikem nových povinností a potřebou sebeurčení a výběru své cesty v budoucnu. Právě teď se teenager začíná uznávat jako mladý muž, jako jeden z motorů společnosti. V této fázi je zvláště důležité, aby rodiče byli schopni s dítětem mluvit a byli schopni nasměrovat jeho myšlenky správným směrem.

READ
Jak přestat podvádět svou manželku nebo manžela: tipy pro kajícné hříšníky

Tipy pro rodiče

Rodiče se často domnívají, že dospívání by mělo probíhat s minimálními zásahy z jejich strany, a argumentují tím, že jinak si dítě nebude schopno vytvořit vlastní pohled na svět kolem sebe a připravit se na život v něm. Toto prohlášení je extrémně nebezpečné pro vaše děti i vás. Chcete-li, aby z nich vyrostli plnohodnotní jedinci, vděční za dobrou výchovu. Zásah rodičů do procesu vývoje teenagera jako osoby je nezbytný, hlavní věcí je nepřekračovat hranice vzájemné důvěry.

    Komunikace s otcem. V období puberty hraje otec pro chlapce velmi důležitou roli. Je to táta, kdo má potřebnou pravomoc a zkušenosti, aby chlapci vysvětlil, co se s ním v této fázi děje a proč je to důležité. Při komunikaci s otcem se tak chlapec nejenže bude cítit jistější v procesu všech změn, které se s ním dějí, ale také si osvojí sociální model svého otce, moudrého muže, který se svým synem vždy dokáže probrat jakýkoli problém. .

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: