Proč se téměř všem dívkám líbí vysocí kluci?

Dnes budeme hovořit o věčném tajemství, které mnoho lidí nutí přemýšlet: proč se tolika dívkám líbí vysocí kluci? Navzdory skutečnosti, že vkus a preference v oblasti atraktivity jsou velmi subjektivní, výška vždy zaujímala zvláštní místo mezi vlastnostmi, které přitahují pozornost a vzbuzují zájem.

Proč se holkám líbí vysocí kluci? 20 možných důvodů

 • Pocit ochrany a bezpečí: Vysoký chlap může dát dívce pocit fyzické ochrany, což bylo v evoluci důležité, když zajišťovalo přežití a blaho potomka.
 • Společenské standardy: Společnost dlouho vštěpovala ideál vysokého muže jako symbolu síly a moci, který ovlivňuje preference dívek.
 • Atraktivní vzhled: Vysoká výška může vytvářet dojem proporcionality a harmonie postavy, což mnoho dívek přitahuje.
 • Ukazatel zdraví: V některých případech může vysoká výška znamenat dobrý zdravotní stav a dobré genetické předpoklady pro potomky.
 • Sebedůvěra: Vysocí kluci často vypadají sebevědoměji, což může být pro dívky atraktivní, protože sebevědomí je považováno za atraktivní vlastnost.
 • Snazší vyniknout v davu: Díky vysoké výšce vyniknete více, což může být atraktivní pro ty, kteří jsou rádi středem pozornosti.
 • Lepší pohled na situaci: Vysocí kluci mohou poskytnout lepší výhled na své okolí, což může vytvořit pocit ochrany.
 • Vyhýbání se nejistotě: Některé dívky mohou preferovat vysoké chlapy, aby se vyhnuly své vlastní výškové nejistotě.
 • Modeling Effect: Vidět vysoké muže v médiích a na veřejných akcích může vytvořit dojem dokonalosti.
 • Vylepšená genetika: Nedobrovolná víra, že děti vysokých rodičů budou také zdravější a silnější.
 • Fotografická atraktivita: Páry s dramatickými výškovými rozdíly mohou na fotografiích vypadat působivěji.
 • Více stylových možností: Vysocí lidé často snáze hledají stylové a módní oblečení.
 • Subkulturní vlivy: V některých sociokulturních skupinách může být vysoká výška považována za známku přitažlivosti.
 • Asociace s úspěchem: Někteří lidé spojují vysokou výšku s úspěchem v životě a kariéře.
 • Snazší provádění fyzických úkolů: Být vysoký může být užitečný v řadě situací, které vyžadují fyzickou sílu a velikost.
 • Životní styl: Některé dívky mohou věřit, že vysoký chlap bude podporovat aktivnější životní styl.
 • Vizuální harmonie: Být vysoký může vyvážit tělesné proporce a vytvořit harmoničtější vzhled.
 • Ambiciózní a dominantní: Vysoké muže lze spojovat s ambicemi a dominancí, což je pro některé dívky atraktivní.
 • Vzor pro děti: Vysoký rodič může být v kontextu budoucí rodiny vnímán jako dobrý vzor pro děti.
 • Psychologický účinek: Vysoká výška může přitahovat dívky vlivem psychologických asociací a dojmů, které má.
READ
Jedna rodina aneb jak zlepšit vztahy s otcem

Výhody randění s vysokým chlapem

 • Atraktivní vzhled v páru: Páry se znatelným výškovým rozdílem jsou poutavé a dokážou přitáhnout pozornost. Váš pár tak může být v očích ostatních živější a zajímavější.
 • Snadněji dosažitelné věci: Doma mohou být každodenní úkoly pohodlnější, když máte vysokého partnera, který snadno dosáhne na předměty v horních policích nebo pomůže s věcmi umístěnými výše nad zemí.
 • Pohodlné na akcích: Vysoký partner může být pohodlným společníkem na akcích, kde je potřeba skenovat dav nebo být viditelný. Váš partner bude snadno viditelný, což může dodat sebevědomí.
 • Příležitost pro všestrannost stylu: Vysocí kluci si často mohou dovolit různé styly oblečení, a to vás může inspirovat k experimentálnějšímu vzhledu.
 • Podpora sportu a pohybových aktivit: Váš partner může být skvělým společníkem pro aktivní životní styl, společně můžete sportovat, chodit na procházky na čerstvý vzduch a užívat si aktivit.
 • Pohodlné cestování: Nemusíte se bát, že byste viděli na obrazovku v letadle, vlaku nebo kině, protože vysoký partner může poskytnout jasný výhled.
 • Atraktivní na fotkách: Vysoký partner může fotkám dodat dramatický efekt a učinit je lépe zapamatovatelnými.

Bude dívka chodit s klukem kratším než ona?

Samozřejmě, že dívka může chodit s klukem, který je nižší než ona. Psychologické aspekty ovlivňující výběr partnera jsou nesmírně rozmanité a individuální. Je důležité si pamatovat, že preference a postoje závisí na mnoha faktorech a výška je jen jedním z mnoha parametrů, které mohou, ale nemusí dokonce ovlivnit atraktivitu partnera.

Je třeba si uvědomit několik klíčových psychologických aspektů:

 • Individuální preference a hodnoty: Lidé mají různé chutě. Stejná výška může být důležitá pro jednoho člověka, ale ne pro druhého. Osobní hodnoty, zájmy, charakter a celkový pohled na život mohou mít na výběr partnera mnohem větší vliv než jeho výška.
 • Emocionální spojení a chemie: Vzájemné porozumění, společné zájmy a emocionální spojení mezi lidmi může učinit jejich vztah pevným a hlubokým, bez ohledu na fyzické vlastnosti.
 • Sebevědomí a sebevědomí: Psychologický aspekt zahrnuje sebevědomí a sebeúctu dívky. Pokud se v blízkosti kratšího partnera cítí pohodlně a sebevědomě, pak to může být základ pro úspěšný vztah.
READ
Nová práce: jak překonat strachy

Proč ženy milují vysoké lidi?

Proč ženy milují vysoké lidi?

 • Vliv společenských norem a kulturních stereotypů: Společnost, média a kulturní stereotypy mohou mít určitý vliv na vnímání atraktivity, včetně výšky. Moderní vztahy se však stále více osvobozují od omezení a stereotypů a lidé si stále častěji vybírají partnera na základě osobní kompatibility spíše než na základě společenských očekávání.
 • Dynamika vztahů: Je důležité pochopit, že dynamika vztahů může jít mnohem hlouběji než vnější aspekty. Čím těsnější a intimnější je vztah, tím méně důležité jsou vnější parametry.
 • Individuální jedinečnost: Každý člověk je jedinečný a jeho přitažlivost může být založena na kombinaci fyzických, emocionálních, intelektuálních a psychologických vlastností.

Dívka tedy může docela šťastně chodit s mužem kratším než ona, pokud ve vztahu existuje vzájemné porozumění, emocionální spojení a hluboké city. Je důležité si uvědomit, že láska a vztahy jsou postaveny na hlubších aspektech, než je jen vzhled.

Je výška pro dívky opravdu tak důležitá?

Výška, stejně jako mnoho dalších fyzických parametrů, může u některých dívek hrát určitou roli v atraktivitě, ale zdaleka to není jediné a ne vždy rozhodující hledisko při výběru partnera. Je důležité pochopit, že preference se liší a každý člověk je jedinečný ve svých názorech a představách o atraktivitě.

Psychologický pohled na tuto záležitost se nemění – každý člověk má svůj vlastní vkus. A to, že se prý holkám líbí výhradně vysocí chlapi, je prostě stereotyp.

Proč se holkám líbí vysocí kluci?

Psychologové a výzkumníci ze všech zemí se shodují, že výběr vyšších chlapů je minulostí. Od pradávna se ženy snažily najít vyššího a silnějšího muže. Jen tak se mohli cítit bezpečně. Takový muž by si měl se získáváním potravy a ochranou rodinného krbu poradit mnohem lépe než nízký samec.

Vysocí muži byli dobří lovci, silnější válečníci a zastávali lepší pozice jako hlavy států.

Za další důvod lze považovat dědičnost. Na podvědomé úrovni každá žena vidí ve svém muži člověka, který jí dá potomka. Děti takových mužů budou samozřejmě také vysoké a silné a budou se snáze vyrovnávat s nemocemi, i když zde existují výjimky. V dnešní době mohou mít malé dítě i dva vysocí lidé, genetika nám dává překvapení tam, kde je nečekáme.

READ
Jak si vzít muže Býka?

Vědci dokázali, že výška přináší mužům štěstí a úspěch, rychleji se žení, zakládají rodinu a mají děti. Dokonce i jejich kariéra postupuje mnohem lépe než kariéra malých lidí. Lidstvo každým rokem roste a každým rokem se průměrná výška na světě posouvá nahoru. Nyní ruští muži prohrávají pouze s Evropany, zejména muži ze severní Evropy.
I doktoři jsou na straně vysokých chlapů, tvrdí, že takoví muži žijí déle než malí chlapi, zdá se, že sama příroda si vybrala ve prospěch výšky. I když u vysokých lidí je pravděpodobnější, že onemocní rakovinou.

Jak se k výšce staví samy dívky?

V dnešní době jsou dívky ve výběru svého muže poměrně konzervativní. Většina z nich ani nepovažuje chlapa menšího než oni sami za sexuálního partnera. I když se vědci domnívají, že menší kluci jsou v posteli mnohem aktivnější, sexuální život dívek slibuje, že bude mnohem jasnější.

Statistiky potvrzují, že existující stereotypy mají vážný dopad na volbu žen. Dá se říci, že na sto párů, ve kterých je muž vyšší než jeho žena, připadá pouze jeden protilehlý. Každá dívka si myslí, co si o ní pomyslí, když ji uvidí s nízkým klukem. Mnohdy se vysocí chlapi berou s sebou na různé akce, aby se předvedli před ostatními ženami.

Názor žen

Pokud se zeptáte na názor samotných žen, na otázku, proč si vybírají vysoké chlapy, můžete slyšet poměrně různorodé odpovědi.

Někteří lidé se vedle vysokého muže cítí bezpečně, jako by byli za kamennou zdí. Někteří lidé prostě chtějí nosit vysoké podpatky a zároveň zůstat ve stínu svého přítele. Někteří lidé se cítí tlustí a nemotorní ve srovnání s nízkým chlapem. A někteří lidé jsou prostě příliš líní se ohýbat pokaždé, když chtějí políbit svého milovaného. S největší pravděpodobností bude mít každá žena svou vlastní jedinečnou odpověď na tuto otázku a své vlastní důvody, proč si vybrat chlapa vyššího, než je ona sama.

Výška muže má samozřejmě významný vliv pouze při prvním setkání.. V budoucnu žena věnuje pozornost vnitřnímu světu svého vyvoleného, ​​jeho charakteru, způsobu komunikace, jeho chování v různých situacích. Přemýšlí, jaký bude otec, jak se bude chovat ke svým rodičům, zda ji bude schopen zajistit a mnoho dalšího.

READ
Jak přimět muže, aby požádal o odpuštění?

Z toho všeho můžeme usoudit, že na malé chlapy je příliš brzy zoufat. Ano, může být pro ně obtížnější potkat dívku, která se jim líbí, ale díky tomu se stanou asertivnějšími a sebevědomějšími, což znamená, že si určitě získají jakoukoli dívku.

Co si o své výšce myslí sami muži?

Mužská polovina planety není tak kategorická ve výběru svého partnera jako ženská polovina. Většina mužů se proti vysoké ženě cítí mnohem jistěji. U některých to výrazně zvyšuje sebevědomí. Někteří kluci dokonce žádají své přítelkyně, aby nosily boty na vysokém podpatku, aby vedle nich vypadaly ještě kratší.

Nízký vzrůst velmi často způsobuje, že se muži cítí zakomplexovaní. Skryjí tento svůj komplex a stávají se vytrvalejšími a zároveň starostlivějšími k dívkám.

Vysocí chlapi jsou mezi ženami velmi oblíbení a opět neradi plýtvají časem, energií, penězi na romantiku a dvoření se dívce. Ženy samy se jich drží, jen si pro sebe vyberou tu pravou.

Nízcí kluci jsou naopak romantičtější a umí svou vyvolenou krásně ohlídat. Věří, že nemají co ztratit, a to je činí odvážnějšími ve vztazích s něžným pohlavím.

Bez ohledu na výšku muže, Hlavní věcí pro všechny ženy zůstává vnitřní svět jejich milovaného a jeho osobní vlastnosti. Nezáleží tedy na tom, zda je mladý muž nízký nebo vysoký, hlavní věcí je získat svou milenku bez ohledu na to, co a štěstí na sebe nenechá dlouho čekat.

Zmizí páry, ve kterých jsou chlapi nižší než jejich dívky?

Navzdory velkému vlivu, který na ženské pohlaví mají instinkty, názory druhých a další vnější faktory, každým rokem roste počet nestandardních párů. Psychologové již dokázali, že takové páry jsou mnohem silnější než obyčejné.

V takovém páru se muž a žena velmi dobře doplňují ve všech oblastech. Rodiny vytvořené z takových vztahů téměř nikdy nekončí rozvodem. V takovém páru žena pomáhá svému muži stát se sebevědomějším, to vše vede k úspěchu nejen v jeho osobním životě, ale také v jeho kariéře. Mladý muž, jako forma vděčnosti, jednoduše zahrne svou milovanou péčí a pozorností. Romantika a překvapení se v takových vztazích stávají neustálým výskytem, ​​dívka prostě svítá láskou.

READ
Jak se chovat k muži: 5 pravidel pravé ženy

Nejdůležitější věc, kterou si každý muž a žena musí zapamatovat, je, že pro lásku neexistují žádné hranice. Ani výška, ani barva pleti či národnost nemohou a nemají stát v cestě skutečným citům. Nemůžete dovolit, aby názor někoho jiného rozhodoval o vašem osudu, rozhodoval za vás nebo vás připravoval o štěstí. Skutečně šťastní lidé jsou ti, kterým se podařilo najít svou spřízněnou duši, která vám dokonale rozumí, vždy s vámi jde životem a nikdy vás neopustí, ať se děje, co se děje.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: