Vlastnosti mateřského komplexu u mužů

Jednou z nejčastějších mužských nervových poruch je mateřský komplex. Takoví muži mají často problémy s komunikací, nemohou se realizovat a často zůstávají celý život osamělí. Často také onemocní. Psychický stav těchto mužů i ve vědomém věku zůstává na dětské úrovni.

Mateřský komplex

Mateřský komplex je u mužů velmi častý

Mateřský komplex

Mateřský komplex je aktivním prvkem psychiky každého jedince. Podvědomí přijímá informace jako výsledek komunikace s matkou a dalšími ženskými představitelkami, které jedinec považuje za potenciálně důležité pro sebe, a také z postojů vnucených společností. Mateřský komplex zahrnuje emocionální spojení s vlastní matkou, která buď krmí, pečuje, miluje nebo vládne životním cyklům dítěte, což způsobuje negativní mateřský komplex.

Při narušení utváření pudů dochází ke splynutí dvou mateřských archetypů, což vyvolává vznik fantazií odlišné povahy. To vše může vést k neurózám různé závažnosti. Tlak mateřského komplexu může mít různé účinky na mentální a behaviorální charakteristiky mužů a žen.

Na jedné straně je takový syndrom vždy spojen s psychotraumatem. Ale na druhou stranu, v širším měřítku, lze vidět aspekty, které pozitivně ovlivňují psychiku jedince. U mužů s mateřským komplexem mohou být namísto heterosexuality nebo jako její doplněk hyperjemně vyvinuty následující:

  • intuitivní pocit;
  • estetické cítění;
  • nadání;
  • vhled a takt charakteristické pro dívky.

Takový chlap se může stát dobrým přítelem a bude věrný. Don Juanismus lze také vyjádřit jako odvaha, odhodlání, schopnost odolávat hlouposti, potlačovat lenost a bojovat za spravedlivou věc až do konce. Při vzdorování mateřskému komplexu si muži vypěstují workoholismus, který kompenzuje popírání jejich přirozenosti. Schopnosti vládnout, trpět a přežít jsou dobře rozvinuté, ale schopnost milovat a vcítit se nikoli.

Projev u mužů

Mateřský komplex se u mužů projevuje láskou k opačnému pohlaví a homosexualitou. Homosexuálové se ve své heterosexualitě nevědomě snaží být jako jejich matka. Don Juanizing hledají v každém představiteli opačného pohlaví obraz matky.

Náklonnost k opačnému pohlaví se dělí na 2 typy.

  1. Don Juan je srdcař, který se snaží zničit ženu zevnitř, čímž se snaží pomstít své matce.
  2. Casanova – pomáhá ženě dosáhnout vrcholu její přirozené přitažlivosti a schopností.

Na základě rozdílů mezi pohlavími se takový komplex nemůže vytvořit v chlapovi v jeho čisté podobě. Spolu s mateřským archetypem hraje v podvědomí jedince důležitou roli obraz mužského erotického principu. Zároveň v mužské psychice existují personifikované projevy ženskosti: touha po umění, přirozená čistota, schopnost cítit lásku.

Matka je první ženou v životě dítěte. Pro muže je to první vztah se ženou v životě. Vědomě nebo náhodně manipuluje s mužstvím svého syna pomocí své ženskosti.

To vede k různým důsledkům. Chlapec se s ní může spojit, odolat tomuto jevu, odmítnout svou vlastní podstatu, sexuální přitažlivost. Tyto faktory značně komplikují proces utváření osobnosti a normální duševní vývoj.

READ
Láska jako příznaky nemoci: pozorně studujte

U dívek se přirozeně vyvíjí mateřský komplex. Zde dochází buď k nadměrnému rozvoji ženských projevů, nebo k jejich odbarvení, až úplné absenci.

První případ je charakterizován tím, že dívka ztrácí svou individualitu. Ve druhém se všechny instinkty promítají pouze do matky.

Žena s negativním mateřským komplexem je vybíravá, neumí si rozumět s mužem, protože je celá jedna nepřetržitá negace image své matky, díky čemuž vypadá jako představitelka opačného pohlaví.

Má chladnou mysl a skutečně mužné uchopení podnikání, díky čemuž může obsazovat vedoucí pozice. Mateřské pudy se v ní probouzejí velmi pozdě nebo se neprojevují vůbec.

Dalším způsobem, jak žena projevuje svůj mateřský komplex, je popření své krásy. Předem se odsoudí k osamělosti, prožívá osud čarodějnice. Jak víte, nikdy se neoženili, takže psychologové vybrali tento obrázek jako analogii s negativním mateřským komplexem u dívek. Odpor matky se může projevit odchylkami menstruačního cyklu a neplodností.

Mateřský komplex u žen

Mateřský komplex u žen se vyskytuje přirozeně

Vypracování komplexu pro ženy

Práce v komplexu ženské matky zahrnuje hledání příčin jeho výskytu. Je třeba zvážit vztah dítěte k jeho matce a pochopit, co bylo impulsem pro vytvoření zkresleného vnímání sebe sama jako ženy, jedinečné a krásné.

Chcete-li vymýtit negativní mateřský syndrom, musíte přežít a zcela opustit stávající linii chování, která se vyvinula v průběhu let. Je vyvolána poklesem sebevědomí, matka se vždy snažila svou dceru, ať už cíleně či nevědomě, potlačit. Četli jste o syndromu hlídače?

Syndrom negativního mateřství

Představuje naprosté popření všeho spojeného s mateřským obrazem, což se projevuje zvláštními behaviorálními a psychologickými znaky. Tvorba komplexu zcela závisí na povaze vztahu matky s dítětem. Ženy, které nechtějí mít děti, s nimi nemohou najít společnou řeč, neustále hledají chyby, trestají a křičí. Místo podpory a náklonnosti se dítěti dostává výčitek. Matka formuje v dítěti vědomí jeho bezvýznamnosti, zbytečnosti, viny za to, že se narodilo.

V takových rodinách si dítě často vypěstuje představu, že není možné milovat jen tak, ale jen pro něco nebo za nějakých podmínek. Když se v životě takového člověka objeví žena nebo muž, kteří jsou schopni nebo schopni poskytnout chybějící náklonnost, péči nebo jen přátelství, matka začne být divoce žárlivá a vždy reaguje agresivně. Pokusí se zničit vztah svého dítěte.

READ
Panenská dívka: jak ji správně deflorovat

U dívek probouzí projev negativního mateřského komplexu touhu projevit skutečnou péči o své dítě, ale pokud dítě z nějakého důvodu vychovává sama, situace se zhoršuje a začarovaný kruh nelze prolomit.

Žena se nemůže zbavit svých komplexů tím, že do nich ponoří své dítě. V důsledku toho se rodinné vztahy každým rokem zhoršují.

U mužů vyvolává negativní mateřský syndrom výskyt psychosomatických onemocnění, stresu a pocitu bezmoci. Je jako mokré kotě v mrazu. Takoví muži si za manželky vybírají starší ženy, které vypadají jako jejich matka. Stejně složité a hloupé. Muž s negativním mateřským komplexem často trpí narcistickou poruchou.

Matka a dítě

Žena s komplexem to může přenést na své dítě

Rodičovský komplex

Rodičovský komplex je v psychologii chápán jako soubor myšlenek, pocitů, obrazů spojených s rodiči, na základě jejich vlivu a osobní zkušenosti. Archetypální obrazy předků podle Junga žijí v psychice každého člověka. Podle toho obrazy vlastní hranice s primitivem. Zvláštní význam v jeho teorii má rodičovský komplex, který spočívá v neustálém strachu z duchů rodičů.

Z pohledu moderních psychoanalytiků by byl přesnější výraz „rodičovský Imago“ – obraz, který podmíněně reprodukuje objekt, který vzniká v důsledku specifického vnímání a vlivu samotných rodičů. V dětství dítě zcela věří, že jsou pouze takové, jaké je vidí ve své mysli (zpočátku myslí převážně v obrazech). Když rodiče zemřou, jejich tváře člověka neustále doprovázejí a je to, jako by skutečně byl nezávisle existujícím duchem. Dnes se tomuto projevu říká také komplex matky nebo komplex otce.

Závěrečná část

Mateřský komplex muže se může projevovat v různých podobách. Podle toho, jak se matka chovala, může muž zaznamenat projevy pozitivního mateřského komplexu, který mu dodává aspirace na vysoké cíle, odvahu, žízeň po umění, vynikající vkus, přirozený magnetismus nebo negativní mateřský komplex, který z něj dělá dítě. . Ten výrazně snižuje kvalitu života jedince, brání mu navazovat vztahy, což vede k různým somatickým a duševním poruchám.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: