Znechucení pro psychologii mužů

Dnes si povíme téma, které se může zdát provokativní, ale určitě vzbuzuje zájem a spoustu emocí. Pojďme otevřít upřímný dialog o tom, proč byste mohli mít negativní pocity vůči klukům.

Pro mnohé z nás se vztahy s opačným pohlavím stávají zdrojem radosti a podpory, ale někteří mohou zažít zklamání a dokonce i pocity nepřátelství. Podívejme se na nejčastější faktory, které mohou tyto negativní emoce ovlivnit, a pokusme se přijít na to, jak pochopit a změnit svůj úhel pohledu.

Proč nenávidím kluky: 20 důvodů

 • Špatné vztahy: Možná jste měli špatnou zkušenost v minulých vztazích s kluky, která se podepsala na vašem názoru na ně.
 • Stereotypy a předsudky: Stereotypy a předsudky společnosti mohou vytvářet negativní vnímání chlapů, což naznačuje, že musí být vždy silní a bez emocí.
 • Selhání komunikace: Pokud jste měli potíže s komunikací s muži, může to vést k pocitům podráždění a nepřátelství.
 • Sexismus a diskriminace: Sexistické poznámky nebo diskriminace ze strany některých mužů mohou způsobit, že se jako skupina budou cítit nenáviděni.
 • Konflikty v rodině: Problémy nebo konflikty v rodině mohou ovlivnit váš postoj k mužům, zvláště pokud se v minulosti vyskytly negativní situace s vaším otcem nebo bratry.
 • Sociokulturní faktory: Vliv sociokulturních aspektů, jako jsou normy chování a očekávání, může vytvářet zaujaté postoje vůči mužům.
 • Srovnávání s ostatními: Pokud se neustále srovnáváte s jinými lidmi, zejména s přáteli, kteří mohou mít ve vztazích různé zkušenosti, může to způsobit závist a odpor.
 • Nespokojenost se sebou samým: Negativní pocity o sobě se mohou přenést do vašeho postoje k chlapům, což vytváří pocit nenávisti.
 • Kulturní rozdíly: Rozdíly v kulturních hodnotách a tradicích mohou způsobit nedorozumění a pocity vzdálenosti.
 • Tlak veřejného mínění: Společenská očekávání a tlak ve vás mohou vyvolat odpor k chlapům, abyste vyhověli přijatým standardům.
 • Problémy s důvěrou: Pokud jste se v minulosti setkali s porušením důvěry od chlapů, může to obecně vytvořit negativní postoj k nim.
 • Egocentrismus: Přílišné zaměření na sebe a své potřeby může vést k negativnímu vnímání mužské poloviny společnosti.
 • Nespravedlnost a diskriminace: Svědectví o nerovnosti a diskriminaci ve společnosti může vést k nenávisti vůči členům stejné skupiny, kteří jsou agresorem.
 • Strach z odmítnutí: Neustálý strach z odmítnutí nebo ignorování ve vás může vyvolat negativní emoce vůči mužům.
 • Frustrace z nedostatku pozornosti: Pocit nedocenění nebo nedostatku pozornosti od kluků může způsobit frustraci a zášť.
 • Neúspěchy ve vašem osobním životě: Neustálé neúspěchy při hledání partnera nebo randění mohou vytvářet přetrvávající pocit zklamání a antipatie vůči mužům.
 • Projekce osobních problémů: Někdy mohou negativní emoce pramenit z osobních vnitřních problémů a můžete je promítnout na chlapy.
 • Životní nespokojenost: Pocit nespokojenosti se životem obecně může ovlivnit váš postoj k ostatním, včetně chlapů.
 • Nepochopení: Nepochopení mužských emocí, potřeb a motivací může způsobit zášť a nenávist.
 • Vlivy prostředí: Vnější faktory, jako jsou názory přátel, rodiny nebo online komunit, mohou utvářet váš postoj k mužům a vytvářet negativní emoce.
READ
Líbí se holkám tlustí kluci?

Je důležité si uvědomit, že tyto důvody nejsou vždy objektivně odůvodněné a jejich povědomí může pomoci zahájit proces překonávání negativních pocitů vůči chlapům. Zamyšlení nad každým bodem vám může pomoci pochopit jejich kořeny a postupně změnit váš úhel pohledu.

Jaký je projev nenávisti vůči chlapům?

Nenávist vůči chlapům se může projevovat v různých aspektech a situacích. Zde je několik příkladů, jak se to může projevit:

 • Agresivní chování a vyjadřování: Můžete se kolem chlapů cítit podrážděně a rozzlobeně, vyjadřovat své emoce hrubými nebo agresivními slovy a gesty. Například můžete často zvýšit hlas, když v interakcích vyjadřujete odpor vůči mužům.
 • Vyhýbání se komunikaci: Nenávist může být vyjádřena tím, že se snažíte vyhýbat jakékoli komunikaci s muži. Můžete například odmítnout účast na společenských aktivitách nebo odložit konverzaci s nimi na později.
 • Negativní myšlení a předsudky: Vaše myšlenky o chlapech mohou být plné negativity a předsudků. Můžete zveličovat jejich nedostatky a věřit, že jsou vždy sobečtí, necitliví nebo nespravedliví.
 • Izolace: Můžete se cítit izolovaní od kluků a nechcete se s nimi spojit. To se může projevit tím, že se vyhýbáte společenským aktivitám nebo dokonce práci a škole, kde jsou chlapi.
 • Potlačování a ignorování: Můžete potlačovat své emoce a ignorovat své pocity a snažit se, aby nevyšly na povrch. Toto chování může vést k hromadění negativních emocí, které se nakonec mohou projevit silnou reakcí.
 • Sarkasmus a ironie: Když mluvíte s muži, můžete použít sarkasmus a ironii, abyste se pokusili vyjádřit své rozhořčení nebo pochybnosti o jejich činech nebo názorech. To může vytvářet napětí a konflikty v komunikaci.
 • Stereotypizace a pohrdání: Nenávist k chlapům může vést k negativním stereotypům a pohrdání. Můžete například věřit, že všichni kluci nejsou schopni porozumět emocím nebo projevit empatii.
 • Vytváření napjaté atmosféry: Být v přítomnosti chlapů ve vás může vyvolat napětí, vytváří atmosféru nespokojenosti a dokonce nepřátelství. To může ovlivnit celkovou náladu kolem vás a ovlivnit vaše okolí.

Je důležité si uvědomit, že nenávidět jakoukoli skupinu lidí, včetně chlapů, vám může také uškodit, protože může potlačit vaše emoce a ovlivnit kvalitu vašeho života.

Jak se zbavit nenávisti k chlapům?

Pojďme si probrat, jak můžete začít překonávat negativní pocity a postupně se zbavit nenávisti k chlapům. Tento proces může vyžadovat čas a sebereflexi, ale důsledností a otevřeností lze dosáhnout pozitivní změny.

READ
Trojka – psychologická deviace nebo příjemné zpestření?

Chcete-li začít se změnou, je důležité ponořit se hluboko do kořenů svých pocitů. Zkuste si vzpomenout na momenty ze svého života, které by mohly ovlivnit utváření negativního vztahu k chlapům. Mohou to být konflikty v rodině, negativní zkušenosti ve vztazích nebo nějaké okolnosti, které způsobily zklamání. Pokuste se pochopit, jaké konkrétní události by se mohly stát výchozím bodem pro hromadění negativních emocí.

Dalším krokem je uvědomit si a rozpoznat své myšlenky a pocity. Jakmile se objeví negativní pocit, pokuste se přesně analyzovat, jaké myšlenky jej způsobují. To vám pomůže uvědomit si, jaké vzorce myšlení jste si vytvořili. Pokud se například cítíte podrážděně, snažte se přesně pochopit, jaké situace nebo chování chlapů tento pocit způsobuje.

Podrobná sebeanalýza pomůže identifikovat falešná přesvědčení a předsudky, které mohou být základem nenávisti. Plachost, zášť a strach mohou vytvořit zkreslené vnímání reality. Zeptejte se sami sebe: „Co přesně ve mně vyvolává negativní pocity vůči klukům? Mohu si být jistý, že jsou všichni takoví?”

Proč ženy nenávidí muže?

Proč ženy nenávidí muže?

Je důležité rozvíjet empatii a porozumění pro druhé. Zkuste se na situaci podívat očima druhé strany. Zkuste se ponořit do motivů a emocí kluků, abyste pochopili, co za tím je. Může jim pomoci vidět, že mohou čelit i svým vlastním potížím a nedokonalostem.

Jedním z klíčových kroků k překonání negativních emocí je pracovat na přijetí sebe sama a svých emocí. Pamatujte, že všichni lidé mají své pozitivní a negativní stránky, a to je normální. V tomto procesu může výrazně pomoci i podpora rodiny a přátel.

Pokud jsou negativní pocity vůči chlapům prožívány příliš intenzivně a začínají zasahovat do každodenního života, doporučuje se poradit se s psychologem. Profesionální poradce vám může pomoci provést hlubší analýzu a poskytnout personalizované strategie pro práci s těmito emocemi.

A konečně, pamatujte, že změna vašeho postoje je cesta a výsledky budou vidět postupně. Je důležité k tomu přistupovat s tolerancí a ochotou k sebezkoumání.

Je mi 19, nejsem ochuzena o mužskou pozornost, ale za všechny ty roky tam byli jen 3 kluci a vztah opravdu nefungoval. A nedávno se zdálo, že jsem našel „toho“, začali jsme si povídat, pak jedno rande, druhé, třetí, čtvrté. Ten chlap je teď do mě hluboce zamilovaný a najednou všechny moje city zmizely a dokonce i nějaký druh znechucení. Vždy takhle! Zpočátku cítím euforii, strašně mi chybíš, těším se na setkání atd. a pak všechno najednou zmizí a je tu prázdno. Je to jako dobyvatelský instinkt. Dosáhla jsem svého cíle, zamilovala jsem se do kluka a ztratila jsem o něj zájem. Nevím, proč je všechno takhle. A teď toho chlapa nechci opustit, protože je opravdu velmi dobrý, ale nemůžu s ním chodit bez citů. Co dělat? Je mi souzeno žít celý život sám?

READ
Kdo jsou polysexuálové: promiskuita nebo nutnost

Dostal jsem 4 rady od psychologů

Dobré odpoledne, Masho.

Masha

a najednou všechny mé pocity zmizely a dokonce i nějaký druh hnusu.

Znechucení obvykle vzniká z přílišného přejídání. Například: máte moc rádi dorty, toto je vaše oblíbené jídlo – a dorty začnete jíst v neomezeném množství – k snídani, obědu i večeři. Co se bude dít? V nejlepším případě vám bude prostě špatně. Přinejhorším se na dorty budete navždy dívat s odporem.
Totéž platí ve vztazích s jinou osobou. Pokud dojde ke ztrátě vzdálenosti, dojde ke ztrátě možnosti vzdálit se a pak se vrátit; pokud dojde k velmi rychlému přiblížení a poté „přilepení“ nebo „absorpci“, aktivuje se „averze“.

Masha

Je mi souzeno žít celý život sám?

Pokud jste si vytvořili mechanismus protizávislosti a nedokážete jej zastavit sami, důsledkem může být nemožnost navázat blízké vztahy. O tom se můžete dočíst v knize manželů Weinholdových „Útěk z intimity“ https://vk.com/doc-55144436_219096397?dl=eb01daeeb906bd4fa0 Protizávislost je v podstatě užitečný mechanismus, který chrání před „přejídáním“ ve vztazích (hnus je část tohoto mechanismu) Když se však tento mechanismus pokaždé zapne a naruší i dobré vztahy, mluvíme o zavedeném vzorci, ze kterého se možná sami nebudete schopni dostat. Potřebujete sezení s psychologem.

Chernysheva Uljana. Konzultace s psychologem na Skype a v Moskvě

Basov Dmitrij Igorevič

Basov Dmitrij Igorevič

Ahoj Masho.

Pokud chceš žít celý život sám, tak ti to s největší pravděpodobností vyjde a dokážeš to krásnými slovy vysvětlit, že je to tak předurčeno! Psychologický význam spočívá v tom, že se vám vztahy zdají nechutné, protože je pro vás těžké přijmout sebe sama (svou stínovou stránku). Znechucení a znechucení jsou druhou stránkou sexuálního vzrušení, které v sobě potlačujete, pravděpodobně díky své výchově. K vyřešení vašeho problému je zapotřebí psychoanalytická psychoterapie.

S pozdravem Dmitrij Basov, psychoanalytický psycholog – Moskva.

Kiselevskaja Světlana Vladimirovna

Kiselevskaja Světlana Vladimirovna

Masha

Nechci teď toho chlapa opustit, protože je opravdu velmi dobrý.

Pro svépomoc – „Deník lásky“: http://psiholog-dnepr.com.ua/be-your-own-therapist/dnevnik-lyubvi

S pozdravem Svetlana Kiselevskaya, magisterský titul, psycholog – tváří v tvář, Skype, telefon

Afanasyeva Liliya Veniaminovna

Afanasyeva Liliya Veniaminovna

Mášo, ve tvé minulosti bylo něco, co formovalo tento vzorec chování, řekl bych, že bylo poněkud destruktivní. Pokud to chcete odstranit, pak byste měli pochopit, co za tím je, a pak můžete se situací pracovat jako s problémem. Dovolte, abych vám poslal jeden ze svých článků, zvu vás na své stránky, mám spoustu materiálů o vztazích a kromě toho pracuji jako psycholog-sexuolog. Hodně štěstí!**

READ
Ryby a Blíženci: kompatibilita iluzí a opatrnosti

Překážky v manželství. Samota žen. Publikováno v článcích | 19. července 2013

Chci s vámi, milí čtenáři, mluvit na toto téma. Snad některá z žen, kterým se dlouhodobě nedaří budovat vztahy a zakládat rodinu, lépe pochopí svou situaci a pochopí samy sebe.

Proč je toto téma tak důležité? – Ale protože žena, která se chce vdát, někdy v sobě nevnímá žádné překážky.

Možná právě teď, milí čtenáři, nastala důležitá chvíle, kdy můžete pochopit sami sebe a pochopit podstatu věcí.

Jako rodinná psycholožka jsem pracovala s mnoha ženami, včetně vytváření podmínek pro „vdávat se“, a zaznamenala jsem některé vzorce, které jsou důležité pro každého.

Pokud s tím má žena problémy, tak v první řadě by měla hledat příčinu sama v sobě. Například moje klientka z Moskvy, které bylo něco málo přes 30. Také se chtěla vdát a mít děti. Finančně se jí dařilo, v práci naplněná, jak se říká – všechno kromě toho hlavního.

Dlouhodobé kontakty s muži neměla. Celý důraz byl kladen na práci. Řekla, že domů chodí jen přespat a chce co nejdříve někam utéct. A víkend pro ni byl spíš stres než relax, klientka čekala, až to skončí.

Při psychoterapeutické schůzce prohlásila svou vnitřní připravenost na manželství a úplnou absenci překážek. V souvislosti s tím měla nedorozumění – proč se to děje, nebyly žádné zjevné problémy. Navenek byla hezká, s dobrým charakterem, jak si myslela. Muži jí věnovali pozornost, ale nějak to nefungovalo.

Během mé práce rodinné psycholožky v Moskvě se ukázalo to hlavní – že měla překážky v manželství, které byly hluboko uvnitř a udržovaly tuto situaci, což jí nedovolovalo příležitost stát se šťastnou.

Prvním důvodem se ukázala být banální lidská závist. Ve stavu transu viděla lidi, kteří zasahovali do jejího osobního života. Víte, v pravoslaví jsou slova, která se používají při zpovědi „ať už slovem, skutkem, myšlenkou. “, zde se tato slova docela hodí – vše bylo přítomno. Tuto situaci jsme vyřešili a změnili postoj klienta vůči ostatním lidem.

Její osobní příběh se dostal do pozadí. Když jí bylo 18 let, měla vztah s chlapem, který se nechoval tak, jak měl (z jejího pohledu). Neudělal první krok. A rozhodla se, že je lepší být sama.

READ
Hysterie u dítěte 1.5, 2, 3, 4 roky - důvody, co dělat

Třetím bodem je mylná představa o mužích, kterou dostala od svého otce. Týkalo se to faktu, že muž mu „může sedět na krku“ a ona bude nucena udělat všechno za něj a bude mít z manželství více problémů než užitku.

To vše se projevilo při práci s klientem. Při provádění určitých technik se divně pohybovala, udělala krok do budoucnosti, hned udělala 2 kroky zpět, tím si značila čas a nic neměnila.

Navíc byly odhaleny takové problematické stavy jako ona: tvrdohlavost, marnotratnost, podezíravost a podezřívavost. Zajímavé bylo, že všechny negativní podmínky dostala, když s ní byla její matka těhotná. Tomu předcházela následující situace: došlo k požáru a matka, která byla v odpovídajícím traumatickém stavu, předala tyto vlastnosti své dceři.

Co také vyšlo, byla její představa o její „zbytečnosti“, kterou dostala poté, co se narodila její mladší sestra. Přirozeně to mělo určitý dopad na její sebevědomí.

Můj klient měl takovou „kytici“ problémů, se kterými jsem vlastně pracoval jako rodinný psycholog, pomáhal jsem je utřídit a vyřešit.

Ze všeho výše uvedeného můžeme vyvodit určité závěry: má cenu pokračovat v čekání na prince na bílém koni, nebo bychom se měli stále vrátit do reality života, když jsme si vyřešili problémový stav a odstranili překážky na cestě k našemu štěstí. Co myslíš?

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: