Enská psychologie vztahů

Ženská psychologie je pojem, který je široce používán v každodenním životě, ale má významný rozdíl ve své sémantické zátěži od psychologického chápání ženské psychologie z pohledu zohlednění genderových charakteristik psychiky. Zvláštnosti ženské psychologie jsou z velké části vysvětlovány hormonálními změnami a zvýšenou citlivostí ženského těla na jakékoli vnitřní změny. Vnitřní změny, kromě vlastních fyziologických, zahrnují změny v úzké mezilidské komunikaci, ale vnější globální problémy ovlivní reakce ženy jen nepatrně.

Tyto rysy jsou ženské psychice vlastní evolučně, protože Pro přežití potomků bylo důležitější rozlišovat sebemenší nuance stavu a nálady souseda, sledovat funkčnost a bezpečnost bezprostředního prostředí a také svůj vlastní stav. Koneckonců, pokud si matka z výrazů obličeje dítěte nevšimne, že má hlad, může zemřít na podvýživu; pokud nereaguje na podivný pohyb v sousedním křoví, může být sežrána celá rodina; stejně jako když žena neposlouchá své vlastní vnitřní cykly, pak klesá pravděpodobnost porodu potomka. Zatímco pozornost věnovaná klimatickým podmínkám kontinentu, logické výpočty pohybu kořisti, schopnost zachovat si chladnou hlavu za všech okolností jsou vlastnosti nezbytné pro člověka, určované jeho přirozenou činností.

Nyní genderové rozdíly ve výkonu funkcí a interakci prakticky zmizely, neexistuje dělba genderové práce a týmy se mísí. Je zde tedy velké překvapení, že jakýsi moderní „mamut“ může být „zabit“ ve světlém oblečení uprostřed hlučných diskusí.

Ženy jsou emotivní, protože jim od dětství nebylo zakázáno projevovat city, navíc v intimně-emocionální oblasti jsou opravdu silnější. Ženy jsou nekonzistentní, pokud jde o přímočarou lineární logiku, ale jejich jednání je vždy autentické vůči měnícímu se prostoru (to, co dělá, nemusí být dobře vysvětleno, ale je to nyní potřeba, vezmeme-li v úvahu mnoho faktorů, kterých si muž nemusí ani všimnout. ). Detailní pozornost a posun priorit od dosažení cíle k pohodlí sebe a svých blízkých může způsobit pocity podivného chování a nepodložené závěry.

Psychologie žen ve vztazích

Rozdíl mezi muži a ženami nekončí na fyziologické úrovni a zjednodušené chápání toho, že psychika je asexuální a má své vlastní odlišnosti v typu nervového systému, charakteristických vlastnostech a otiskech dříve přijatých zranění, vede k nepochopení a mylným představám. Genderová psychologie je pro obě pohlaví těžko pochopitelná a hádky a konflikty, které vznikají, vznikají z nepochopení vlastností. Aby se snížil počet konfliktů, měli by muži znát zvláštnosti ženské psychologie.

READ
Jak vysvětlit klukovi, jak moc ho miluji

Prvním markantním rozdílem, kterého si všimli všichni představitelé obou táborů, je zvýšená ženská emocionalita. Žena v zásadě žije především ve světě pocitů a k tomu, aby si uvědomila, že je významná, je vyjádření i negativních emocí vhodnější než jejich úplná absence.

Problémy ženské psychologie spočívají v ujasnění si vlastních i partnerských pocitů, a proto, když muž dokáže odhalit svou vnitřní sféru prožitků a dokáže sdílet radosti i strasti, sbližuje se s ženou. Mýtus rozšířený mezi muži, že projevem mužnosti je tiché a trpělivé snášení utrpení a absence slz, není v ženském vnímání nijak podporován, navíc může někdy vyvolávat pocit chladu a lhostejnosti.

Ve výčtu emočních charakteristik nechybí ani potřeba více času nebo množství uklidňujících faktorů, protože. Ženský nervový systém je vzrušivější, citlivější a silněji reaguje na podněty. Tam, kde muž vidí pouze problém, který vyžaduje řešení, žena začne být úzkostná a po nějaké době bude ohromena. Odtud pochází mnoho případů nedorozumění, kdy už je pro muže po všem a on nechápe, proč je žena dál nervózní. Nejde o nedůvěru nebo touhu otřást jejími nervy, jde o citlivost jejího nervového systému.

Psychologický rozdíl, který nás nutí věnovat péči o svůj zevnějšek spoustu prostředků, je také jedním z klíčových. Když žena tráví hodiny nad svým vzhledem a je rozrušená svými nedostatky, není to kvůli nedostatku problémů nebo neschopnosti upřednostňovat. S prioritami je vše v pořádku, protože. v ženském případě je krása ukazatelem zdraví, který signalizuje schopnost porodit zdravého dědice a zvyšuje její konkurenceschopnost mezi ostatními. Slzy o zničeném účesu obsahují prastarý mechanismus touhy soutěžit o nejsilnějšího muže a realizovat mateřský instinkt.

Ve všech svých projevech se ženy zaměřují na partnera – řeč je postavena na principu dialogu, i když mluví o sobě, protože nemluví tolik o sobě, ale pro vás jsou zajímavé vaše reakce a myšlenky. Množství detailů, vysvětlení, přirovnání, složité struktury – ne pro zatížení mozku, ale pro co nejúplnější vyjádření situace. Zároveň si pamatujte, že pozornost ženy není soustředěná, ale rozptýlená, takže popis bude zahrnovat důležité a sekundární faktory, technické a emocionální detaily toho, co je popsáno.

READ
15 věcí, které musí žena udělat do 30

Problémy ženské psychologie jsou v tom, že tento svět vnímají citlivě a mnohostranně a sdílejí ho stejně. Multitasking při provádění akcí se mužům jeví jako projev čarodějnictví, ale žena může naprosto klidně vařit fondue, povídat si a dívat se na film, přičemž je stejně aktivně přítomna u každé činnosti. Některým mužům se díky svým vrozeným schopnostem nebo nabytým zkušenostem podařilo pochopit tajemství interakce se ženami a ve skutečnosti je vše jednodušší, než se zdá.

Tajemství ženské psychologie

Abychom pochopili ženský pohled na svět jako hlavní příčiny zvláštních reakcí a volby jednání, neměli bychom se řídit ani tak inteligencí a logikou, ale citem a pozorováním. Je nepravděpodobné, že by se ženská demonstrativnost, nekonzistentnost a proměnlivost nálad a tužeb podřídila kontrole nebo pokusům o porozumění během rozhovoru a procesu uzavírání dohod. V takových událostech muži předem prohrají, protože. jednat podle přísných pravidel, bez zaměření na situaci, je pro ženy absolutně netypické. A díky své citlivosti a intuici velmi rychle změní všechna proklamovaná pravidla ve váš neprospěch.

Muž musí zůstat stabilní a neztratit své vnitřní jádro – to ženy prověří svou nestálostí. Ve světě, kde je vše proměnlivé a nespolehlivé, kde samy začínají být taženy různými směry, jsou ženy vedeny vnitřní stabilitou muže, která nepodléhá vlivům, ani vnějším, dokonce ani žena sama (ona ano). nepotřebuje, aby její emocionální stav ovlivnil muže, protože ve chvílích krize bude žena hledat ujištění u něj).

Abychom se sblížili a začali ženě rozumět, stačí jí pokaždé pozorně naslouchat, protože žena nepoloží vyčerpávající otázku. Poslouchejte pozorně a všimnete si, že se v diskutovaném tématu objevily nové detaily nebo se změnil postoj k něčemu, nebo se to možná opakuje, protože nejste spokojeni s možností rozlišení. Každá žena touží po participaci a dialog je pro ni ukazatelem její důležitosti, tím, že ho oprášíte a budete si myslet, že bude mluvit se svými přáteli, stavíte emocionální zeď a vyvoláváte další konflikty. Když žena sdílí problémy, ne vždy očekává, že je muž vyřeší hned, možná nečeká vůbec; povaha psychiky je taková, že jednoduché vyjadřování pomáhá usnadnit zkušenost. S vědomím, že neexistuje žádná poptávka po řešení jejích problémů, když jí žena o ní začne vyprávět druhý den, pak bude snazší jí naslouchat, aniž by si sama uložila odpovědnost za řešení toho, co bylo řečeno.

READ
Můj manžel mě nemiluje, ale neopouští mě: 6 znamení a 4 tipy

Ženská žárlivost – psychologie

Žárlivost v zásadě není příjemný pocit, ale alespoň jednou ji zažije každý. Stále však existují rozdíly i v prožívání a příčinách žárlivosti v závislosti na pohlaví.

Ženská žárlivost je obvykle silnější než mužská, žije déle a může se objevit nejen z konvenčně existujícího důvodu, ale také z vnitřního pocitu sebe sama. Žena s nízkým sebevědomím, která byla v traumatickém vztahu, který zničil důvěru, která se dříve setkala se zradou, může žárlit na muže, který je neustále v její blízkosti a zasypává ji známkami pozornosti. V takových zážitcích je malý kontakt s realitou, existuje mnoho stížností na partnera a neexistuje žádná cesta ven, protože je hledána zvenčí, ale nachází se uvnitř ženy samotné, jejího pocitu já.

Stává se, že ženská žárlivost vypadá jako sebenaplňující se proroctví, kdy bylo zpočátku vše dobré, ale ve vleku nedůvěry a pokusů partnera ovládat žena zničí vztah vlastníma rukama. Vše je postaveno na jednoduchém mechanismu: když se dusí prostor a svoboda člověka, začne usilovat o útěk, čím větší je trest za pohled do strany, tím častěji se chce dívat do strany.

Šance, že se u ženy objeví žárlivost, je vyšší a míra majetnictví je také výrazně mimo žebříčky ve vztahu k mužskému vidění světa. Tento strach být sám je dán tisíci lety evoluce na genetické úrovni, kdy nepřítomnost muže znamenala pro ženu a její děti hladovění (od doby kamenné, kdy byli muži ochránci a živiteli, až po ne tak dávno válečné a socialistické časy, kdy bylo mužů co do počtu méně než žen a nebylo možné žít sám).

Žárlivost vzniká ze strachu ze samoty, který se s člověkem bytostně rodí a nakonec se formuje v dětství, opuštěním, nedostupností matky v kojeneckém smyslu. Při vývoji v rodině, kde nebyla žádná důvěra, došlo ke zradě, došlo k rozvodu, se strach z toho, že zůstane sám, konečně zafixuje v osobní struktuře, má východiska prostřednictvím nedůvěry a odmítání budovat blízké vztahy nebo neustálou žárlivostí. Existuje i dobrá varianta pro vývoj událostí, ale většinou zahrnuje osobní terapeutické vypracování takto zakořeněných podvědomých postojů, nebo při úspěšné kombinaci okolností a citlivosti partnera se tyto bloky vypracovávají samostatně.

READ
Seznam 50 žádoucích a užitečných narozeninových dárků pro každého muže

Specifikem ženské žárlivosti je, že je emocionální povahy a může vzniknout i vůči přátelům a koníčkům (žena snáze odpustí fyzickou než citovou, zatímco muž tomu druhému ani nebude věnovat pozornost). Touha být nejdůležitější součástí mužského života, vlastní od dětství, tlačí k žárlivosti i vůči matce a dětem z předchozího manželství: nejsou výjimky, trávíte-li s někým více času, smějete se hlasitěji, sdílejte více zpráv ochotně – čeká na vás žárlivost. Je to druh zášti, že si ji nevybrali, i když je místo milované ženy v životě tohoto muže pevně a trvale přiděleno jí. Možná vám trochu usnadní osud, když budete vědět, že stejně tak bude žena žárlit na svou nejlepší kamarádku (možná i na nového přítele), dítě (na veselou učitelku ve školce), matku (sestru) atd. .

Autor: Praktický psycholog Vedmesh N.A.

Mluvčí Lékařského a psychologického centra “PsychoMed”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: