Co je na muži hlavní?

Každý člověk má svůj vlastní seznam osobních vlastností, které by měl mít ideální muž. Někdo chce vedle sebe vidět charismatického člověka, jiný věří, že na muži je nejdůležitější sebevědomí a odhodlání. Existují však vlastnosti, o kterých je zbytečné polemizovat: všechny jsou zosobněním ideálního muže – příkladného partnera, věrného přítele, úspěšného zaměstnance a prostě dobrého člověka. Shromáždili jsme ty nejlepší mužské vlastnosti, které ženy vysoce oceňují a vzbuzují respekt ostatních mužů.

1. Spolehlivost

Spolehlivost je jednou z nejcennějších vlastností muže. Na takového muže se můžete spolehnout: snaží se plnit své sliby, dělat správnou věc ve všech obtížných situacích, udržovat cizí tajemství, dodržovat termíny a napravovat své chyby.

Každá dívka chce vedle sebe vidět spolehlivého muže, se kterým se může cítit klidně a sebejistě. Díky této vlastnosti si můžete od ostatních získat nejen důvěru, ale také hluboký respekt, protože spolehlivost je výsledkem obrovské práce člověka na sobě.

2. Sebevědomí

Nezbytnou podmínkou pro dosažení úspěchu ve všech oblastech života je přiměřené sebevědomí. Bez této vlastnosti nebude muž schopen realizovat svůj vnitřní potenciál, získat respekt ostatních nebo navázat komunikaci s dívkami.

Sebevědomí se projevuje v mnoha činech. Sebevědomý muž se cítí dobře v každé společnosti, adekvátně reaguje na neúspěchy, snadno nabere nit rozhovoru a zapojí se do rozhovoru, bez váhání požádá o pomoc a věří svým schopnostem.

3. Soběstačnost

Ideální muž podle většiny žen musí mít takovou vlastnost, jako je soběstačnost. Muž musí být soběstačný ve všech ohledech – ekonomickém, psychickém i sociálním. To znamená, že by se v dospělosti měl pokud možno obejít bez cizí pomoci: starat se o sebe (vařit, prát, uklízet, žehlit věci), umět se cítit stejně dobře ve vztazích i bez nich, dělat rozhodnutí, která nezávisí na souhlasu přátel a blízkých, žijte odděleně od svých rodičů.

Žena chce vedle sebe zralého partnera a ne muže s puberťáckým smýšlením, o kterého je třeba pečovat – oblékat, obouvat, krmit a dávat peníze na cestování. Neměla by vám suplovat matku ani zastávat pozici pokojské, kuchařky a osobní psycholožky zadarmo. Dokud hledáte mladší verzi své matky a věříte, že soužití s ​​rodiči po 20 letech je pohodlné a výnosné, nelze vás nazývat soběstačným mužem.

READ
Střelec muž a žena taurus žena

4. Poctivost

Upřímnost vyžaduje od člověka velkou odvahu. Je snazší lhát druhým pro osobní prospěch, mlčet, přikrášlovat. Ve společnosti je vysoce ceněna schopnost člověka říci o sobě nebo o něm další nepříjemnou pravdu.

Poctivost jde ruku v ruce s odvahou. Pouze lidé se silnou vůlí jsou upřímní k ostatním, dokážou upřímně činit pokání, prosit o odpuštění, přiznat své chyby a převzít odpovědnost za svá slova.

5. Šlechta

Ušlechtilost je mimořádně vzácná charakterová vlastnost, která se vyznačuje vysokou morálkou, nezištností, nezištností, schopností upřímně se vcítit do cizího neštěstí a být nezaujatá. Tato vlastnost není vrozená a není přenášena geneticky – každý člověk si ji v sobě může vypěstovat. Je to však pracný proces a jen silný duch jej dokáže zvládnout.

Ušlechtilý muž se nebude chovat podceně, lhát ve svých vlastních zájmech, stát stranou, když někdo potřebuje pomoc, a nezradí hodnoty a ideály. Při konání dobrých skutků se člověk řídí svým vnitřním přesvědčením, nikoli zákony a obecně uznávanými požadavky společnosti. Ušlechtilý člověk ctí svá slova a přísahy, dodržuje všechny dohody a plní sliby, i když musí obětovat své vlastní plány nebo pohodlí.

6. Odolnost vůči stresu

Ne všichni muži jsou obdařeni schopností reagovat na vnější podněty železným klidem a vyrovnaností. Důstojný muž si nedovolí zpanikařit a začít jednat pod tlakem obav a pochybností.

Chování muže odolného vůči stresu je dáno více faktory – zdrženlivostí, schopností urovnávat konflikty, řešit nedorozumění bez urážky, křiku a napadání. Muž s touto vlastností nefňuká, nestěžuje si na svůj život a není zaskočen okolnostmi. Důstojný muž nejenže klidně řeší své problémy, ale také dokáže pomáhat méně zdrženlivým kolem sebe.

7. Odhodlání

Je nesmírně důležité, aby muž věděl, jak si stanovit ambiciózní, ale dosažitelné cíle, promyšleně přistupovat k rozdělování dostupných zdrojů a dosáhnout toho, co chce. Cílevědomý člověk se vyznačuje vytrvalostí, zaměřením na výsledky a schopností jít vpřed i přes dočasné potíže a neúspěchy.

Navíc můžete být cílevědomí nejen v práci a financích. Vzorný muž má cíle ve všech oblastech života – od vztahů až po koníčky.

Pro ženy je důležité vědět, že jejich muž – potenciální manžel a otec jejich dětí – není zvyklý spokojit se s málem. Nejde o projev komerčnosti – dívky prostě chápou, že s mužem bez cílů v životě nebudou mít šťastnou budoucnost.

READ
Jak přestat myslet na kluka, který se ti líbí

8. Stanovení

Odhodlání je vlastnost silného a zralého muže. Nemůže si dovolit nechat se vést strachy a pochybnostmi. Místo snů a dlouhého plánování dává muž přednost dělat klíčová rozhodnutí a jednat, přičemž se drží jasné pozice.

Odhodlaný muž se nezříká odpovědnosti za následky svých činů. Nehledá viníky, nevymlouvá se, umí být zodpovědný za slova i činy, klidně přijímá neúspěchy a sám činí důležitá rozhodnutí.

9. Kázeň

Jedna věc je, když je muž nucen kázně v rodině nebo v práci, vyhrožovat pokutou, vydírat, apelovat na hlas svědomí. Jiná věc je, když má člověk vyvinutou sebekázeň.

Tuto vlastnost v sobě můžete donekonečna zlepšovat (zapojit se do sebevzdělávání, hledat motivaci, získávat užitečné dovednosti, generovat skvělé nápady), ale to nepřinese výsledky, pokud jste líní, nepotřební a raději se oddáváte svým slabostem.

Sebedisciplína je, když děláte to, co nechcete, abyste dosáhli toho, co chcete. To je schopnost jít k cíli každý den, bez ohledu na to, zda máte sílu, čas, náladu, inspiraci nebo motivaci. Propracovat se nechci je těžké, ale disciplinovaní muži vědí, že úsilí se vyplatí dvojnásob.

10. Věrnost

Věrnost je úžasná lidská vlastnost, kterou vysoce oceňují muži i ženy. S věrným mužem se dívka nebojí plánovat společnou budoucnost, porodit dítě, změnit váhu, jezdit na služební cesty nebo zestárnout. Muž bude respektovat sám sebe a svou volbu.

Věrnost se může projevovat oddaností svým hodnotám, ideálům, slovu, rodině a přátelům. Když si muž zvolí určitý standard chování a životní pokyny, bude se jimi řídit, i když se ho někdo snaží přesvědčit nebo do něj zasahovat.

30 hlavních vlastností skutečného muže, se kterým budete mít ideální vztah:

Tuto vlastnost je rozhodně potřeba postavit do popředí, pokud žena hledá muže pro budování dlouhodobého vztahu včetně založení rodiny.

Je velmi důležité, aby byl muž otevřený a upřímný. Schopnost přiznat si chyby je něco, co dokážou jen silní lidé, kteří jsou schopni dělat kompromisy.

3. Inteligence a smysl pro humor

Tyto vlastnosti jsou neoddělitelné. Jen skutečně chytrý člověk dokáže krásně vtipkovat a své chyby léčit s humorem. Navíc je prostě příjemné komunikovat s inteligentním mužem.

READ
Nehmotná motivace: jak správně chválit zaměstnance

To odkazuje nejen na schopnost muže chránit svou milovanou, ale také na vnitřní jádro, které ho nutí chránit ty, kteří jsou všemi možnými způsoby slabší.

Ne každý muž je schopen řešit vzniklé problémy sám a nepřehazovat je na bedra ostatních, někdy dokonce i ženy po jeho boku.

Schopnost muže dávat si cíle a dosahovat jich je vynikající vlastností, která si zaslouží respekt. Vždy chcete takového muže následovat.

7. Schopnost jednat

V dnešní době můžete mezi muži potkat spoustu stratégů křesel. Bohužel se jim nikdy nepodaří stát se oporou rodiny, proto je lepší se jim vyhnout.

Nesmí být zaměňována s arogancí. Skutečná sebedůvěra pochází ze síly. Tento muž je prostě úžasný.

V rodině se z vyrovnaného muže nikdy nestane tyran. Naopak s každým problémem bude zacházet s pochopením a hledat způsoby, jak jej vyřešit.

Pro muže je velmi důležité nespěchat ze strany na stranu. Důslednost v jednání je známkou inteligence, síly a dokonce moudrosti.

Žena rozhodně nemůže být přitahována k muži, který hází hysterii, tím méně se stává agresivním. Schopnost zachovat klid ve stresových situacích je známkou skutečné mužnosti a síly.

12. Jasné duchovní pokyny

Vůbec nemluvíme o religiozitě – to je osobní věc každého. Pro muže je však velmi důležité jasně chápat hranice toho, co je přijatelné a nepřijatelné, dobré a špatné.

To je velmi důležitá vlastnost. S takovým člověkem můžete přežít jakékoli potíže a jít životem ruku v ruce.

14. Úhlednost a smysl pro styl

Každá žena je potěšena, když vedle ní vidí elegantního a dobře oblečeného muže. Navíc je to krok na cestě k úspěchu.

15. Schopnost dodržet slovo

Bez toho bude život těžký. Muž musí dodržet své sliby a dodržet slovo. Nezáleží na tom, zda jde o dohodu s ostatními, nebo o slib daný sobě.

Každá žena chce vedle sebe vidět hodného a úspěšného muže, který se dokáže postarat o ni a její děti.

17. Schopnost orientovat se v obtížné situaci

S takovým mužem si žena odpočine, protože je schopen vyřešit každou složitou situaci – najít správné lidi, finance atd.

READ
Jak zvýšit IQ doma

Je vždy příjemné, když je muž schopen vést konverzaci nebo je dokonce životem party. Žena je vedle něj vždy pohodlná a veselá.

19. Schopnost radovat se z maličkostí

Tato vlastnost činí muže neuvěřitelně atraktivním, protože vždy zůstane pozitivní a přátelský.

20. Laskavost a štědrost

Tato vlastnost je jistě důležitá pro každého člověka, tedy i pro muže. Je úžasné, když je manžel a otec velkorysý člověk, schopný soucítit a pomáhat. Je snadné a příjemné procházet životem s takovým člověkem.

Způsob, jakým muž píše a mluví, je velmi důležitý. Některé ženy z principu nebudou komunikovat s gentlemanem, který dělá gramatické chyby nebo v konverzaci používá slang.

To je velmi důležitá vlastnost, která znamená respekt k ostatním, citlivý přístup k nedostatkům jiných lidí.

Muž, který má různé koníčky, je mnohem zajímavější než nuda pohovky. Vždy je s ním o čem mluvit a koníčky se mohou v budoucnu stát společnými.

24. Udržování kondice

Stane se – dívka se zamiluje do zdatného mladíka, který se po pár letech promění v gentlemana s břichem. Je velmi důležité, aby se muž vždy snažil zůstat v dobré sportovní kondici.

Vždy je příjemné, když muž ví, jak opravit zásuvku, zatlouct hřebík nebo připájet přerušený drát. Samozřejmě, nyní můžete pozvat odborníka k vám domů, aby problém vyřešil, ale žena bude velmi potěšena, když to udělá její muž.

26. Vzdání se špatných návyků, schopnost ovládat se

O tom, jak je tato vlastnost důležitá, nemá smysl diskutovat, protože nestřídmost příliš často vede k přerušení vztahů.

Každá žena chce vidět svého muže jako autoritativního a respektovaného ostatními lidmi.

To je vlastnost vlastní skutečným mužům. Jsou to právě oni, kteří vždy dokážou přejít od slov k činům. Takoví muži se nikdy nestanou „druhými houslemi“, protože jsou od přírody vůdci.

29. Schopnost porozumět lidem

Znalost lidské psychologie pomůže člověku realizovat se v životě a dosáhnout určitých úspěchů.

30. Schopnost naslouchat a dobře poradit

To je obdivuhodná vlastnost, kterou má málokdo. S takovým partnerem bude žena velmi pohodlná a klidná.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: