Jak jednat s narcistickým mužem?

Producent obsahu a neúnavný generátor nápadů. Umění slova je mým skutečným povoláním.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

mužský narcista

Pokud jste se někdy setkali s mužem, který se zdá být příliš zaujatý, pravděpodobně víte, jak těžké může být udržet si s ním vztah. Muži s narcistickými rysy v nás mohou vyvolat celou řadu emocí, od podráždění až po podceňování. Ale co kdybych vám řekl, že existuje způsob, jak s takovými lidmi komunikovat ve svůj prospěch?

V tomto článku jsme pro vás sesbírali TOP 20 tipů, které vám pomohou naučit se efektivně komunikovat s narcistickým mužem. Naučíte se, jak budovat zdravou komunikaci a zároveň si zachovat sebeúctu a emoční rovnováhu. Tyto tipy vám pomohou lépe porozumět sami sobě, posílí své hranice a naučíte se, jak těžit z komunikace s obtížnými lidmi.

Pamatujte, že naším cílem není změnit narcistického muže, ale naučit se vyrovnat se se situací tak, aby vám to přineslo užitek a radost. Pokud jste připraveni rozvíjet své komunikační dovednosti a získat jistotu v interakci s těmito lidmi, začněme!

Kdo jsou narcisté?

Lidé s narcistickými rysy projevují zvýšený zájem o sebe, o své úspěchy a jsou si jisti svou důležitostí. Termín „narcis“ pochází ze starověkého řeckého mýtu o Narcisovi, který byl tak zamilovaný do svého odrazu ve vodě, že se utopil, protože se nedokázal odtrhnout od svého vlastního obrazu.

Lidé s narcistickými rysy mohou vykazovat následující vlastnosti:

 • Silná touha po pozornosti a chvále.
 • Přeceňování vlastních zásluh a úspěchů.
 • Nedostatek empatie a porozumění pocitům druhých.
 • Použití druhých k dosažení svých cílů.
 • Citlivost a neúcta ke kritice nebo odmítnutí.
 • Touha ovládat a dominovat ve vztazích.

Je důležité pochopit, že narcistické rysy se mohou projevovat v různé míře u různých lidí. Někteří mohou mít mírné narcistické rysy, které nepředstavují problém v komunikaci, zatímco pro jiné mohou být silnější a vytvářet potíže v mezilidských vztazích.

Jednání s muži s narcistickými rysy může být náročné, ale se správnými dovednostmi a přístupem je možné navázat zdravý a produktivní vztah. Tím se omezí možné konflikty a zlepší se kvalita komunikace jak pro jednotlivce, tak pro ostatní.

READ
Enské návyky, které muže obtěžují

Známky toho, že muž je narcis

Známky toho, že muž může mít narcistické rysy, zahrnují následující chování:

 • Silný pocit vlastní důležitosti: Může se považovat za zvláštního a jedinečného, ​​neustále hledá pozornost a chválu a očekává zvláštní zacházení.
 • Touha po obdivu: Potřebuje neustálé potvrzování své velikosti a úspěchu a může zveličovat své úspěchy nebo vytvářet falešné představy o úspěchu.
 • Empatický deficit: Může mít potíže s porozuměním nebo vcítěním se do pocitů a zkušeností druhých, protože je primárně zaměřen na sebe.
 • Používání druhých: Může vidět lidi kolem sebe, včetně partnerů, spíše jako prostředek k dosažení svých cílů než jako rovnocenné partnery.
 • Zášť a agrese, když je kritizován: Často může reagovat agresivně nebo rozhořčeně, pokud je kritizován nebo jsou kritizovány jeho činy.
 • Impulzivita a nedostatek respektu k hranicím: Může jednat sobecky a nebrat v úvahu potřeby a práva jiných lidí.
 • Neschopnost přijmout své chyby: Může být neschopný přiznat své chyby nebo se chovat, jako by žádné neměl.
 • Připoutanost k materiálním věcem: Může usilovat o image úspěšného a bohatého člověka, kde materiální věci a postavení hrají důležitou roli.

Je důležité si uvědomit, že přítomnost těchto vlastností nemusí vždy znamenat, že je člověk plnohodnotným narcisem. Lidská osobnost je složitá a mnohostranná a narcistické rysy se mohou u různých lidí projevovat v různé míře.

Diagnostika narcistické poruchy vyžaduje komplexní přístup a odborný názor psychologů či psychiatrů. Pokud máte ve vztahu s takovým člověkem vážné problémy, vyhledejte pomoc odborníka.

Jak komunikovat s narcistickým mužem ve svůj prospěch

Pojďme se podívat na 20 tipů, jak komunikovat s narcistickým mužem ve svůj prospěch:

 • Poznejte sami sebe: Než se zapojíte s narcisem, pochopte své vlastní pocity a hranice. Posilujte své sebevědomí, abyste se lépe vyrovnali s manipulací.
 • Buďte si jisti sami sebou: Narcista často hledá slabiny u druhých, aby je využil. Ukažte svou sílu a sebevědomí, nenechte se jím posednout.
 • Nebuďte osobní: V konfliktních situacích se snažte vyhnout urážlivým urážkám nebo hodnotovým soudům, mohou situaci jen zhoršit.
 • Stanovte si hranice: Ujasněte si, co jste ochotni tolerovat a co ne. Držte se svých zásad a hranic, nedovolte, aby byl narušen váš prostor.
READ
Jak uklidnit malé novorozené miminko před spaním, když pláče?

Pamatujte, že jednání s narcistickým mužem vyžaduje trpělivost a harmonickou rovnováhu. Rozvíjejte své komunikační dovednosti a dovednosti zvládání emocí tak, aby vám komunikace přinášela výhody a spokojenost.

10 taktik, jak jednat s narcistickým mužem ve vztahu

Narcistický muž není někdo, s kým chcete být ve vztahu.

Narcistického muže není vždy snadné rozpoznat, protože ví, jak vytvořit požadovanou image šarmantního, galantního a charismatického člověka.

Jakmile si bude jistý, že jste zcela citově závislí, ukáže svou pravou povahu.

Kdo je narcis

Podle definice je narcistická porucha osobnosti porucha charakterizovaná neustálou potřebou obdivu a nedostatkem empatie k druhým lidem. Narcista se vyznačuje takovými rysy, jako je arogance, domýšlivost a závist.

Narcističtí muži mají tendenci cíleně bagatelizovat resp nerespektování žen ve vztazích, manželství nebo práci, což jim způsobuje nejistotu a vlastní bezmoc.

Často se snaží ovládat pomocí manipulace nebo emočních výkyvů.

Jednoduše řečeno, je to člověk, který se považuje za lepšího než ostatní.

Známky narcistického muže

známky narcistického muže

Hlavní charakteristiky narcistického muže jsou:

1. Nafouknutý pocit vlastní důležitosti

2. Nízké sebevědomí, ačkoli to nikdy nepřizná.

3. Časté používání manipulačních technik včetně gaslightingu.

4. Touha vždy ve všem dosáhnout toho nejlepšího.

5. Víra, že jejich názor je správný a všichni ostatní se mýlí.

6. Tendence odsuzovat ostatní, aby vypadali a cítili se lépe.

7. Neschopnost dlouhodobě udržovat přátelství a vztahy.

8. Neschopnost projevovat lásku obvyklým způsobem, například upřímnou náklonností.

9. Posedlost kontrolou.

Jak komunikovat s narcistickým mužem

Pokud se ocitnete ve vztahu s narcistickým mužem a chcete se ze vztahu osvobodit, budete potřebovat čas, trpělivost a podporu.

Existuje několik metod, které můžete použít k zastavení manipulace a dominance muže ve vašem životě.

1. Nebuďte emocionální

Nenechte agresi nebo toxické chování ovlivnit vaši reakci. S největší pravděpodobností budete obviněni z přílišné citlivosti a emocí.

Pokud se však dostanete do emocí, zachovej klid a nenech se jím zlobit. Ať se zlobí, jak chce.

Čím klidnější budete, tím podrážděnější bude narcista. Zůstaňte daleko a zachovejte klid.

2. Přestaňte se omlouvat

narcistický muž ve vztahu

Odstraňte ze své slovní zásoby slovo „promiň“. I když se muž může snažit hrát oběť, pamatujte, že jste to vy, kdo je vykořisťován, využíván a zneužíván.

READ
Báječný svátek - 14. února: překvapení pro vašeho milého

Jeho chování není vaše chyba. Vaše omluva jeho chování nezmění. Pokud se budete neustále omlouvat, abyste situaci rozptýlili, jen ho to povzbudilo, aby s vámi dále manipuloval.

Neomlouvejte se neustále za věci, které jste neudělali.

3. Trvejte na tom, abyste zůstali u tématu.

Narcisté mají tendenci během rozhovoru změnit téma, aby znovu získali pozornost. Dovedně používají slova, aby vám ublížili a udrželi si dominantní postavení. Neustále jim proto připomínejte, aby zůstali u tématu.

Nesnažte se reagovat nebo konfrontovat narcistu, protože je to chytrý manipulátor. Jakmile zareagujete, udělá z vás toho „špatného“ ve vztahu.

4. Zachovejte klid

Narcisté rádi šikanují ostatní a budou v tom pokračovat, pokud budete hrát podle jejich pravidel. Pokud se k vám muž chová neuctivě, nereagujte na něj.

Narcista potřebuje pozornost jako kyslík.. Pokud na něj budete i nadále reagovat, bude vás držet v pasti obvinění a urážek. Proto s ním odmítejte komunikovat, dokud nezačne projevovat respekt.

Takový muž se nejvíc bojí toho, že od vás nedostane souhlas a potvrzení.

5. V konverzaci používejte jeho jméno

Zavolání muže jménem vám může pomoci získat zpět kontrolu nad situací.

Během rozhovoru opakujte jeho jméno stále dokola a dívejte se mu do očí.

Toto chování může v narcistovi vyvolat pocit úzkosti a dá najevo, že se ho nebojíte.

6. Zaujměte postoj

Mluvte za sebe klidně a jemně. Řekněte svému muži, jak jeho slova a chování ovlivňují váš duševní a emocionální stav..

Stanovte jasné hranice, řekněte ne, když je to nutné, a dejte mu najevo, co je nepřijatelné a jaké chování od něj očekáváte.

Přestože narcista může zapomínat nebo ignorovat vaše osobní hranice, buďte silní a chraňte je za každou cenu, ale buďte na to chytří.

7. Vyhněte se pokusům získat nad ním lepší náladu.

psychologický portrét narcistického muže

Narcisté se vyznačují toxickým chováním a je těžké je přelstít ve vlastních manipulacích. Bez ohledu na to, jak naštvaní nebo naštvaní jste, nesnižujte se na jejich úroveň.

To pro vás situaci jen zhorší a pro ně zlepší.

Ovládejte své emoce a nedávejte narcistovi příležitost, aby je použil proti vám. Vyhněte se nutkání bránit se a nedávejte jim nad vámi žádnou moc.

READ
Stojí za to obnovit vztah, pokud pocity pominuly?

8. Chytněte ho při lži

I když je vhodné vyhnout se přímé konfrontaci s narcistickým mužem, nebojte se dát věci najevo, pokud se věci nesčítají. Vyjádřete své obavy a dejte mu vědět, že jste si vědomi jeho klamavé taktiky.

Klidně odolejte pokusům vás oklamat nebo způsobit, že budete vypadat psychicky labilní.

Promluvte si s mužem v přítomnosti jiných lidí, požádejte ho, aby zopakoval, co řekl, můžete předstírat, že mu nerozumíte, a požádejte ho, aby vám napsal. Můžete také pořizovat zvukové a obrazové záznamy vaší komunikace a zaznamenávat, co se děje.

Narcis se bude snažit překroutit pravdu, aby dosáhl svého, takže se ujistěte, že vaše komunikace je transparentní a ověřitelná.

9. Překonejte strach

Narcističtí zneužívající ve vás mohou vyvolat pocit úzkosti a strachu a využít tento strach k tomu, aby vás ovládal. Ale nemusíte se bát. Za okázalým zjevem narcistů se skrývá strach a pochybnosti o sobě samém.

Narcista je křehký člověk, který se bojí ponížení, odmítnutí a dokonce i těch nejmenších neúspěchů.

Místo toho, abyste se ho báli nebo toho, co by vám mohl udělat, uvědomte si, že muž se více bojí toho, že ho opustíte. Využij svou vnitřní sílu a překonej svůj strach z narcisty.

10. Soustřeďte se na sebe, ne na něj.

Lidé s narcistickou poruchou osobnosti rádi přitahují pozornost ostatních. Místo toho, abyste se obětovali, abyste uspokojili jeho potřeby, Zaměřte se na své vlastní psychické, fyzické a emocionální potřeby.

Nepřizpůsobujte svůj život jejich touze po pozornosti. Nenechte narcistu utvářet vaši sebehodnotu.

Pečujte o sebe a mějte se rádi. Zaměřte se na vztahy, kde si vás váží a milují, a zaměřte se na sebe, místo abyste se snažili muže napravit.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: