Jak se hláskuje seznamte se

Nyní si definujme pravidla, podle kterých budeme správně psát osobní koncovky sloves 2. osoby s přízvukem a bez přízvuku. K tomu však budeme muset v nejobtížnějších případech určit konjugace sloves.

Krok 1. Určete, kde je kladen důraz

Pro začátek stojí za to určit přízvučnou nebo nepřízvučnou koncovku sloves. Pomocí níže uvedených příkladů přesně označte přízvučnou slabiku.

  • Zdůrazněné koncovky se nacházejí ve slovech: křičet, mlčet, dělat hluk, čichat, bučet, klepat, hořet, reptat.
  • Nepřízvučné koncovky slov: vertish, stylesh, see, want, can, blind.

Pokud má slovo předponu ty-, při určování přízvuku jej odstraňujeme a kontrolujeme přízvučnou slabiku bez něj. Například ve slovech „klepeš“, „rosteš“ (od slova „zvednout“) je kladen důraz na předponu ty-, a to nás odvádí od správného použití slova. Měli byste odstranit předponu a zkontrolovat přízvuk ve slově bez ní: „klepat“, „růst“. Někdy předpona ty- neoddělitelné od slova, v tomto případě je koncovka nepřízvučná, například: rosteš (od slova „růst“).

Poté, co jsme správně identifikovali přízvučné a nepřízvučné konce, přejdeme k dalšímu kroku.

Krok 2. Zapamatujte si konjugace sloves

Připomeňme, že v ruském jazyce existují 2 konjugace sloves: první a druhá. V běžném jazyce jsou to pravidla, podle kterých se slovesa mění v závislosti na osobách, čísle, čase a rodu, podobně jako v případech podstatných jmen.

Pokud slovo odkazuje k první (já) konjugaci, pak jeho tvary (osobní koncovky) budou -у, -yu, -eat, -et, -eat, -ete, -ut(-yut). Zde je příklad:

ležel -> já ležel -> ty ležel -> on ležel -> my ležel -> ty ležel -> leželi.

Pokud slovo odkazuje ke druhé (II) konjugaci, pak jeho tvary (osobní koncovky) budou -у (-у), -ish, -it, -im, -ite, -at (-yat). Zde je příklad:

nosím -> nosím -> nosíš -> nosí -> nosíme -> nosíš -> nosí

Existují také výjimky, které nejsou konjugovány podle standardních pravidel. Taková slovesa se nazývají různě konjugované (stojí za zapamatování):

CHTĚJ -> já chci -> ty chceš -> on chce -> my chceme -> ty chceš -> oni chtějí

READ
Znechucení pro psychologii mužů

běh -> běžím -> běžíš -> běží -> běžíme -> běžíš -> běží

čest -> já ctím -> ty ctíš -> on ctí -> my ctíme -> ty ctíš -> oni ctí

jíst -> já jím -> ty jíš -> on jí -> jíme -> ty jíš -> oni jedí

dej -> já dávám -> ty dáš -> on dá -> my dáme -> ty dáš -> oni dají

Zbývá jen správně určit konjugaci. Pokračuj…

Krok 3. Určete správnou konjugaci sloves

Pokud v kroku 1 máme nepřízvučný konec pak určíme počáteční tvar slovesa (infinitiv). Připomeňme, že toto bude sloveso, ze kterého je toto slovo odvozeno, a odpovídá na otázky: „Co dělat?“, „Co dělat?“. Příklad: píšeš – píšeš (co dělat?). Pokuste se sami určit infinitiv a pro kontrolu viz odstavec „Morfologická analýza“ níže.

Koncovku sloves určujeme v počátečním tvaru (infinitivu). A v závislosti na koncovce přiřadíme náš příklad první nebo druhé deklinaci a použijeme -eat nebo -ish.

První konjugace zahrnuje všechna slovesa kromě sloves druhé konjugace a heterokonjugovaných.

Slovesa druhé konjugace zahrnují:

  • všechno, co končí – hej (výjimky: oholení, základ a položení).
  • 4 výjimečná slova na -at: slyšet, dýchat, držet, řídit;
  • 7 výjimek pro –et: dívat se, vidět, nenávidět, urážet, snášet, záviset, kroutit.

Pro konce ve stresu (kromě výše popsaných výjimek) pro kontrolu se vyplatí použít tvar 3. osoby množného čísla tohoto (они co dělají?).

  • Pokud koncovka odpovídá druhé konjugaci, totiž -at nebo -yat, bude sloveso 2. osoby jednotného čísla končit na -ish.

klepání – klepání, šňupání – šňupání, křičení – křik.

  • Pokud koncovka odpovídá první konjugaci, konkrétně: -ut nebo -yut, bude sloveso 2. osoby jednotného čísla končit na -eat.

lámat – lámat, lít – lít, pálit – pálit.

Morfologický rozbor slova seznámit se

1. Slovní druhy – sloveso
2. Morfologické vlastnosti:
Počáteční tvar: seznámit se (infinitiv);
Konstantní znaky: 2. konjugace, nesklonná, dokonavá;
Nestálé rysy: indikativní nálada, jednotné číslo, budoucí čas, 2. osoba.
3. Syntaktická role: Může to být jiný člen věty, viz kontext.

READ
Jak se nebát při pohovoru, 5 nejlepších způsobů

Příklady použití a uvozovky

A bude jezdit potkat tě, možná uvidíš, že je to dobrý člověk. Koneckonců, vaše helipady jsou jen mistři konverzace a k čemu jsou dobré – jen špatná pověst. Dobrotvorský. Je to pravda, madam. Umlčet.

“Ubohá nevěsta” – Alexander Ostrovsky

Určitě ho budete milovat, když s ním budete potkat tě! Runevskij nevěděl, jestli má věřit svým očím, nebo ne. Ale Dáša stála před ním, slyšel její hlas, poprvé mu řekla tebe.

“Ghoul” – Tolstoj Alexej Konstantinovič

Tady jsi potkat tě s nimi na to přijdete sami. Zvláště vám doporučuji Nikolaje Stepanoviče Vjazmitinova. Úžasný člověk!

Všechny slovníky ruského jazyka: Výkladový slovník, Slovník synonym, Slovník antonym, Encyklopedický slovník, Akademický slovník, Slovník podstatných jmen, Rčení, Slovník ruského slangu, Pravopisný slovník, Slovník přízvuků, Potíže s výslovností a přízvukem, Formy slova, Synonyma, Tezaurus ruské obchodní slovní zásoby, Morfemicko-pravopisný slovník, Etymologie, Etymologický slovník, Gramatický slovník, Ideografie, Přísloví a rčení, Etymologický slovník ruského jazyka.

Vážený uživateli, stránka je vyvíjena a existuje pouze z příjmů z reklamy – vypněte si prosím blokování reklam.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: