Psychologie – psychologie dívky, psychologie chlapa, psychologie rodiny

Věřím, že není žádným tajemstvím, že psychologie mužů a žen je odlišná. A i když tento rozdíl není tak výrazný, aby se dalo hovořit o nějakém vážném psychologickém rozdílu mezi pohlavími, muži a ženy kvůli tomu často nemohou najít společnou řeč a nerozumí si. To je vede ke zbytečným konfliktům, hádkám, výčitkám a dalším negativním důsledkům. A abyste se vyhnuli těmto negativním důsledkům, musíte pochopit, jak a proč se od sebe muž a žena liší, abyste to mohli vzít v úvahu ve svých vztazích s opačným pohlavím. Je jasné, že k pochopení druhého člověka je nutná touha, protože pokud tam není, pak žádné porozumění nikdy nepřijde. Takže pokud máte tuto touhu, pak vám tento článek pomůže pochopit zvláštnosti psychologie každého pohlaví.

Nejprve se zamysleme nad tím, proč se obecně mužská psychologie liší od ženské a ženská psychologie od mužské. Musíme pochopit, proč jsou muži a ženy tak odlišní. Ne příliš odlišné, ale stále jiné. A celá podstata je v účelu obou. Muž a žena jsou stvořeni pro různé účely, proto jim příroda dala různé pohledy na život. Jaký je účel člověka? Abyste tomu porozuměli, nemusíte ani studovat psychologii, stačí se podívat na to, o co muži v dějinách lidstva usilovali a co dělali. K tomu byl a je muž veden svými instinkty – to je jeho účel. Muži jsou dobyvatelé, dobyvatelé, průzkumníci a šiřitelé svých genů. Snaží se předat své geny maximálnímu počtu žen, aby bylo zaručeno pokračování jejich rodové linie. Vidíme to všechno, ne? Mužské přirození máme před očima.

Co ženy dělají, k čemu je nutí jejich instinkty? K narození dětí, k péči o potomky, k zařizování domácí pohody a dokonce i ke schopnosti muže řídit a někdy i manipulovat, nastavit ho na správnou cestu a pomoci mu odhalit jeho potenciál. Ženy také potřebují soutěžit a soutěžit a také zkoumat svět kolem sebe, ale ne stejným způsobem jako muži. To ženy vždy dělaly. Nedíváte se na moderní kulturu, kvůli které mnoho mužů dělá ženské věci a ženy mužské. Podívejte se na povahu muže a ženy, která je vždy stejná. Je pro nás důležité pochopit, jak funguje mužská a ženská psychologie a proč to tak funguje, a ne jak to kultura mění.

I prostřednictvím těch nejobyčejnějších pozorování tedy vidíme, že muži a ženy mají v životě různé úkoly a pro jejich dosažení je příroda obdařila odpovídající mentalitou. Muž myslí více globálně a holisticky. A žena je detailnější a dokonce, dalo by se říci, flexibilní. Ženy se často musí přizpůsobovat mužům, a tak musí být flexibilní. Kvůli rozdílnosti myšlení si muži a ženy často nemohou rozumět, ačkoli se ve skutečnosti doplňují. Mužské myšlení doplňuje ženské myšlení a ženské myšlení doplňuje mužské myšlení. A pokud muž a žena žijí v míru a harmonii, pak jejich spojení dává každému z nich velkou sílu. Potíž je ale v tom, že se muži a ženy často mezi sebou hádají a dokonce bojují, čímž se o tuto moc připravují. To vše má na svědomí nezdravý egoismus, se kterým se lidé jen velmi těžko vyrovnávají. Člověk, ať už je to muž nebo žena, chce, aby ostatní dělali to, co on potřebuje. Nebere ohled na jejich touhy a zájmy – myslí jen na sebe. Lidé se proto často navzájem manipulují, potlačují, klamou, urážejí, aby dostali, co chtějí, bez ohledu na ostatní. Dokud se tedy nevyrovnají se svým sobectvím, těžko se mezi sebou dohodnou.

READ
Verbální agrese, násilí nebo ponižování – co to je?

Přemýšlejte o tom, je tak důležité pochopit rozdíl mezi mužskou a ženskou psychologií, pokud je hlavním důvodem neshod mezi pohlavími jejich sobectví? Muži se totiž ne vždy mezi sebou domluví, a tak rozpoutají války a ženy se mezi sebou také často z různých důvodů hádají. Na jednu stranu se samozřejmě v tomto životě neobejde bez boje a soutěžení, ale na druhou rozdílnost v názorech na život a obecně jakákoliv odlišnost mezi lidmi z mého pohledu není důvodem , ale důvod k tomu, aby vyjádřili svou agresi.

Ale vraťme se k hlavnímu tématu. V mužské a ženské psychologii můžeme najít mnoho různých rozdílů. Jsou ale tak významné, aby jim dávaly smysl? Vezměme si například logiku. Kdo je podle vás lépe rozvinutý – muži nebo ženy? Ani nepřemýšlejte o odpovědi na tuto otázku, položil jsem ji špatně. Udělal jsem to schválně, abych vám ukázal klam takového uvažování. Logika se lépe rozvíjí u lidí, kteří ji rozvíjejí, pohlaví s ní nemá absolutně nic společného. Pokud jste mluvili s chytrými ženami, měli byste vědět, že jejich logika není o nic horší než logika mužů. Další věcí jsou emoce. Předpokládá se, že ženy jsou emocionálnější než muži. V mnoha případech tomu tak skutečně je, lze to pozorovat takříkajíc pouhým okem. Otázka je ale jiná: jaký z toho lze vyvodit závěr? Můžeme říci, že všechny ženy jsou vždy emocionálnější než všichni muži? Zcela evidentně ne. Existují velmi emotivní muži a jsou ženy, které jsou ve svých myšlenkách docela chladné a velmi rozumné. To znamená, že vše opět závisí na vlastnostech každého jednotlivého člověka. Bez rozboru člověka jako jednotlivce o něm nic nezjistíte.

Psychologie mužů a žen je základem, na kterém osobnost roste. Žena se vlivem životních okolností může stát mužnou a muži naopak zženštilí. Zejména se věří, že činy jsou pro muže důležitější, proto se zaměřuje na objektivní vnější ukazatele, zatímco pro ženy jsou hlavním vodítkem pocity. Obraťme ale svou pozornost na takovou věc, jako je reklama, která ovlivňuje především pocity lidí. Kolik mužů si to předtím, než si něco koupí, prostuduje a vyhodnotí podle objektivních externích ukazatelů? Nezáleží jim na značce auta, pokud je kvalitní a spolehlivé? Vybírají si vždy oblečení, ve kterém se pohodlně chodí, než oblečení, které vypadá dobře? Nakupují muži vždy sami až poté, co si vše důkladně promyslí a porovnají mezi sebou různé možnosti? A reklama rozhodně neovlivňuje jejich rozhodování? Vy i já chápeme, že tomu tak zdaleka není. Muži se poměrně často řídí svými pocity. A to není špatné, protože pocity nám pomáhají harmonicky na sebe vzájemně působit. Nejsme stroje, takže se vždy řídíme chladnými výpočty a rozhodujeme se zcela racionálně.

READ
11 tipů - jak najít svou předurčenou spřízněnou duši

To vše vám, milí čtenáři, píšu, abyste nedělali příliš velké rozdíly mezi muži a ženami – to škodí vztahům mezi pohlavími. Nevidím smysl vyjmenovávat všechny rozdíly v mužské a ženské psychologii, protože tímto způsobem nechci lidi odcizovat. Koneckonců, jakékoli rozdíly mezi lidmi, pokud se na ně zaměříte, odcizují je jeden druhému a brání jim, aby se cítili jako jeden celek. Navíc všechny ženy nelze stříhat stejným kartáčem, stejně jako muže – to je velmi hrubé hodnocení obou. Ano, mezi muži a ženami existují určité psychologické rozdíly a na některé z nich jsem vás upozornil. Ale neměli bychom z nich dělat dalekosáhlé závěry. Osobnost člověka závisí na jeho výchově mnohem více než na jeho pohlaví. Jemu by tedy měla být věnována lví část pozornosti. Například si nemyslím, že je správné, aby žena dělala mužské věci a muž ženské. Život nás ale někdy nutí dělat vše, co k životu potřebujeme. Takže někdy musíte jít proti přírodě. A viděl jsem ve svém životě docela dost žen, které při péči o rodinu projevily ty nejlepší mužské vlastnosti. Viděl jsem také muže, kteří úspěšně dělali ženskou práci, protože to bylo potřeba. V životě se tedy může stát cokoliv – lidé se mohou velmi lišit od vzorců, podle kterých jsou ostatní zvyklí je posuzovat.

Proto se domnívám, že je důležité zdůraznit podobnosti mezi mužskou a ženskou psychologií, aby se obě pohlaví sblížila. Patříme ke stejnému druhu a máme obecně stejné cíle – plození, seberealizaci našeho potenciálu. A naše potřeby jsou obecně stejné. Jen je role muže trochu jiná než role ženy, takže muž a žena přemýšlí o jiných věcech. Na co nemůže myslet žena, na to bude myslet muž a na co nemůže myslet muž, na to bude myslet žena. Jedna hlava je dobrá, ale dvě lepší. Všechny rozdíly, které mezi muži a ženami existují, jsou důvodem k tomu, aby se vzájemně doplňovali. K tomu vás vyzývám, milí čtenáři. Máme toho více společného než rozdílného, ​​zaměřme na to svou pozornost, abychom si byli blíž a lépe si rozuměli.

Ženy a muži jsou odlišní. Vždy se snažíme být spolu (evoluci nelze jen tak vymazat), ale často si nerozumíme. Není divu, že říkají, že „muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“. V tomto článku budeme hovořit o rysech ženské psychologie, proč se ženy chovají tak či onak a na čem závisí stabilita ve vztazích se „slabším pohlavím“.

READ
Jak se zbavit spoluzávislosti?

Psychologie ženy. Funkce a základy.

Obsah článku

 1. Potřeba vztahu
 2. Vlastnosti ženské psychologie
 3. Sebevědomí žen
 4. Jak porozumět ženám
 5. Rozdíly mezi pohlavími
 6. Často kladené dotazy
 7. Názor odborníka

Proč žena buduje vztahy?

Člověk je od přírody bytostí sociální, nemůžeme žít bez komunikace, bez prostředí, bez komunikace. Existuje dokonce něco jako „mučení osamělosti“. Pokud člověk může žít bez jídla několik měsíců, ale komunikace se rovná základní potřebě vody – v samotě bude člověk nejprve smutný, pak touží a pak se může zbláznit nebo dokonce zemřít.

Pokud mluvíme o komunikaci a komunikaci, nezáleží na tom, kdo je před vámi – muž nebo žena. Můžeme komunikovat s jakýmkoliv pohlavím. Vezmeme-li ale „historickou“ a evoluční funkci ženy – plození, pak přítomnost muže vedle ní zvyšuje šance na potomky.

Potřeba lásky je základem pro plození. Ale láskou si obě pohlaví rozumí jinak. Pro někoho je láska péče, výchova dětí, udržování domova, pro jiného je to podpora v každém smyslu, absence zákazů a pomoc při realizaci snu.

Psychologie lásky je založena na upřímné touze a zájmu o život druhého člověka, na sexu, který pár uspokojuje.

Každý člověk potřebuje lásku od dětství – matka tuto lásku dává prostřednictvím doteku. Ale například muž, který vyrůstá, „ztrácí“ potřebu náklonnosti, doteku a hmatu. Žena naopak pro ni znamená projevovat lásku, tento pocit pochází z dětství. Pokud rodiče potřebu lásky „neuzavřeli“, bude dospělá dívka (žena) intenzivně hledat někoho, kdo jí tuto potřebu dá.

Vlastnosti ženské psychologie

Jak jsme již řekli, ženská psychologie ve vztazích je postavena na primitivním instinktu „zanechat potomstvo“, a k tomu musí žena najít vhodného kandidáta, který bude silnější, vyšší, úspěšnější atd. (v době kamenné to byl samec, který byl „chladnější“ než ostatní, kdo mohl počítat s pářením se samicí, protože silný samec poskytoval životaschopné potomstvo). Ženy se proto dívají na chování a postavení moderních mužů – ten nejúspěšnější se může stát vhodným manželem.

Také ženská psychika je založena na emocích. Jsou to emoce, které jsou zodpovědné za pocity ženy, za její touhy, za možné konflikty a dramata. Emoce „přebíjejí“ logiku a dokonce ani ženy samy někdy nechápou, proč jednaly tak a ne jinak.

Mezi vlastnosti ženské psychiky patří citlivost a empatie. Dívky nemohou projít kolem znevýhodněných, opuštěných, vyzvedávají a zachraňují zvířata. Ženy proto často „zachraňují“ nejrůznější ztroskotance, aby uspokojily svou potřebu soucitu, aby se cítily „potřebné“ a aby z poraženého udělaly „normálního člověka“.

Velmi často se můžete setkat s příběhy o tom, jak úspěšné, krásné a nezávislé dívky na své cestě potkávají „mama’s boys“, alkoholiky, narkomany, beznadějné a neperspektivní muže. Pak se jejich „spasitelský“ režim zapne a oni se snaží tyto „kádry“ převychovat a veškerou svou energii směřují ke změně těch, kteří jsou již se vším spokojeni. Dívka si dříve nebo později uvědomí, že ji nelze převychovat, to znamená, že je nějak jiná, její sebevědomí klesá, začíná deprese a objevuje se strach, nachází potvrzení, že všichni muži jsou stejní.

READ
Jaký účes u ženy je prvním příznakem schizofrenie?

Musíte pochopit, co je to „záchrana“ – to je psychologie dívek, které mají určitý vzorec chování pocházející z dětství. Pokud matka například zachránila otce před alkoholismem, pak je dcera „zafixovaná“ takovým modelem chování, že aby byla plně šťastná a vybudovala rodinu, potřebuje najít „vyvlastněného“ a zachránit ho, protože neznala model budování rodiny. Následně vám pomůže dostat se ze „záchrany“ pouze psycholog.

Na čem závisí sebevědomí ženy?

Psychologie chování ženy je založena na sebeúctě. Navíc tento vnitřní pocit „dokonalosti“ nemusí záviset na externích datech. Můžete mít vytesanou postavu a andělský vzhled, ale zároveň mít nízké sebevědomí a být hluboce nešťastným člověkem. Nebo můžete mít nestandardní vzhled, ale zároveň být sebevědomý a šířit tuto důvěru kolem sebe – takovou dívku si nelze nevšimnout. Muže přitahuje sebevědomí i s průměrnými externími údaji.

Sebevědomí moderních dívek podle psychologie závisí na obdivu ostatních. Pokud muž neustále komplimentuje svou ženu, vyzdvihuje její pozitivní vlastnosti, všímá si její postavy, chování, dovedností, to znamená, že je s ní v emocionálním kontaktu, pak se sebevědomí takové dámy zvýší.

Na čem dalším závisí sebevědomí? Zde je několik faktorů, které ovlivňují sebevědomí dívky:

 • přítomnost komplexů (nejčastěji ve vzhledu)
 • vyvinutý model chování
 • rodičovství a příklad
 • vliv prostředí, přátel, blízkých a rodiny
 • strach, sobectví
 • případy zrady, šikany, agrese
 • minulé spoluzávislé vztahy

Psychologické charakteristiky některých žen s nízkým sebevědomím jsou takové, že se prostřednictvím projevů nezralosti snaží získat souhlas a očekávají pochvalu a potvrzení své vlastní jedinečnosti. To znamená, že je to nízké sebevědomí, které jim dává „druhotné výhody“ ve formě pozornosti zvenčí, včetně opačného pohlaví.

Důležité! Výchovný a rodinný model, ve kterém je dívka vychovávána, ovlivňuje její emocionální, duševní, psychický a dokonce i hormonální vývoj. Vztahy s rodiči stanoví „srozumitelné“ vzorce chování v dospělosti, tvoří se nevědomé chování – to prokázala psychologie.

Jak porozumět psychologii ženského chování

Pojďme dát pár rad těm, kteří chtějí porozumět základům ženské psychologie. Pamatuj si to:

 1. Význam slov může být různý. Dívky mohou říct jednu věc, ale dát těmto slovům jiný význam. Nikdy vám neřeknou, že chtějí objetí, péči, chutnou večeři, držení v náručí, společnost milované osoby, vřelou společnost nebo sledování ufňukaného melodramatu s popcornem. Řeknou, oh, jsem tak unavený. A muži, když říkají, že jsou unavení, pak zpravidla chtějí ticho a osamělost.
 2. Všichni chtějí pozornost. Dívky jakéhokoli věku chtějí pozornost od svého manžela/přítele. Aby její přítel porozuměl jejím pocitům, podělil se s ní o její zážitky, uklidnil ji, a proto aby mluvil o situaci, která je trápí, používají spoustu srovnávacích dat, některé body zveličují, říkají spoustu detailů, které muži nechci poslouchat.
 3. Milují překvapení. Nezapomínejte na pozornosti a komplimenty – i ten nejmenší dárek věnovaný od srdce udělá vaší milované radost. Nezapomeňte bezdůvodně darovat květiny a darovat překvapení nebo milé věci. Přidejte pár komplimentů a slov lásky a sledujte, jak kvete.
 4. Poradí si s multitaskingem. Žena může dělat několik věcí současně – to není pro nikoho tajemstvím. Mužský mozek funguje jinak, soustředíte se jen na jednu věc a vše, co se řekne nebo udělá pro vyřešení jiné situace, bude ignorováno. Z tohoto důvodu mohou vznikat konflikty a hádky.
READ
Lidé, kterým je třeba se vyhnout

Neobviňujte se z toho, že je pro vás těžké budovat vztahy s opačným pohlavím, že máte často konflikty a že nemůžete dosáhnout vzájemného porozumění. Dva lidé vždy investují do vztahu; je to práce. Psycholog vám pomůže vytvořit dlouhodobé a pevné vztahy.

Osobní balíček pro nepřetržitou komunikaci s ruskými lékaři po telefonu

Rodinný balíček pro nepřetržitou komunikaci s ruskými lékaři po telefonu

Maximální balíček neomezené nepřetržité komunikace s ruskými lékaři po telefonu

Zajímavá fakta k pochopení žen

Pokud pochopíte rozdíly mezi muži a ženami, budete schopni vybudovat efektivnější komunikaci, vytvořit silnou rodinu a naučit své děti správnému modelu chování.

Jak se dívky chovají. Psychologie ženy

Jak se chovají muži. Mužská psychologie

Ženy jsou emotivnější, jejich nálada se může změnit i z „maličkosti“

Muži zůstávají klidní i ve stresových situacích

Všechny dívky věnují pozornost maličkostem a detailům.

Vidí obraz jako celek, nehledí na detaily, ale na situaci jako celek.

Ženy nemají rády lhostejnost, potřebují pozornost, komplimenty, péči

Dokážou žít samy, přehnaná péče a pozornost je dokonce děsí

Dívka se stará o pocity

Pro muže jsou věci důležité

Často kladené dotazy

Nejčastěji se takové dámy setkávají s těmi, kteří jsou považováni za „manželství“ se sebevědomými dívkami – sukničkáři, násilníci, alkoholici, drogově závislí, závislí na hazardních hrách, narkomani, nezodpovědní.

Ano mám. A je přímá. Psychologie prokázala, že úspěšné ženy, které jsou zpravidla úspěšné v kariéře, jsou úspěšné i v rodině – mají dobrý vztah s manželem, mají děti, vše je v bezpečí a klidu.

Nesnažte se najít logiku v emocionálním jednání dívek. Někdy dívky samy svým činům nerozumí a nedokážou vysvětlit, co je motivovalo. A psychologie to potvrzuje.

Názor odborníka

Ženské vnímání světa a psychologie opačného pohlaví pro muže je nepochopitelná věda a nevysvětlitelný jev. Mnoho filmů, knih, děl a divadelních inscenací je založeno na rozdílu mezi mužským a ženským myšlením. Kolem chování dívek koluje mnoho mýtů a klišé. Muž ale nemusí hledat logiku a vysvětlovat si chování žen – důležité je prostě znát vlastnosti charakteru a psychologie a brát je v úvahu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: