Býk mužský rok vola: popis znamení zvěrokruhu

Charakteristika muže Býka-Býka

Toto znamení zahrnuje muže, kteří se narodili od 21. dubna do 21. května. O tom, jaké rysy má postava Býka-Oxe, můžeme mluvit poměrně hodně. Toto znamení je nesmírně zajímavé, protože soubor vlastností, které jsou jeho představiteli vlastní, je zdvojnásoben a specifické rysy, které jsou charakteristické pro Buvola, lze často vidět u Býka. Proto při zvažování této kombinace zvěrokruhu musíte být velmi opatrní, abyste nic nepřehlédli. Takže, muž Býk – jaký je a co očekávat od komunikace s tímto člověkem?

Charakterizace

Navzdory skutečnosti, že znamení Býk a Buvol jsou zástupci různých horoskopů – východních a západních – jejich vliv má podobné rysy. Znamení navíc v různých projevech zvyšují vzájemný vliv, a to jak v pozitivních, tak v negativních aspektech. Hlavním rysem takových mužů je, že jsou nejen spolehliví, mají své vlastní odlišné postavení a stojí sebevědomě na nohou, ale zároveň mají měkké srdce. Takové rysy však mohou často komplikovat život, protože zástupci této kombinace zvěrokruhu postrádají flexibilitu, což platí jak pro konkrétní vztahy, tak pro vnímání světa jako celku.

Další důležitou vlastností je, že Býk, narozený v roce Buvola, je velmi odolný, má vynikající vytrvalost a obrovskou sílu vůle. Jeho pozornost, pozitivní přístup a laskavost pomáhají odhalit se a usnadňují vycházení s ostatními. Navzdory skutečnosti, že tvrdohlavost je jedním z nejvýraznějších charakteristických rysů, takoví muži zřídka používají sílu. Jsou klidní, sebraní, mají svůj pohled na různé problémy, přitom jim není cizí porozumění a empatie k druhým lidem. Vzhledem k tomu, že Býk má strukturální přístup k životu, nerozeznává problémy, ale zachází s nimi jako s úkoly, které vyžadují řešení.

Jako každý sebevědomý člověk, i muž této kombinace zvěrokruhu chápe důležitost a hodnotu peněz v životě, ale zároveň je raději vydělává sám, než aby jim šel přes hlavu. Taurus-Ox dosahuje svého cíle tvrdou prací. S přátelstvím zachází zodpovědně, váží si ho a je připraven překonat mnoho překážek kvůli lidem, kteří jsou mu drazí. Ambiciózní, může dosáhnout úspěchu v různých oblastech a zároveň potřebuje vyhlídky a příležitosti pro kariérní růst. Vyznačuje se vysokou mírou odpovědnosti, je schopen přebírat a plnit závazky, díky čemuž často dosahuje v životě obrovských úspěchů.

V práci jsou považováni za mimořádně slušné a čestné, snadno dosahují svých cílů v naprosto jakékoli oblasti. Úspěch jim leze na paty, hlavní věcí je vynaložit trochu úsilí. Nebude tolerovat podřízenost a nikdy nebude schopen přijmout ponížení.

Muž Býk, který se narodil v roce Buvola, je velmi klidný a neuspěchaný a zároveň má zasněnou a jemnou povahu. Málokdy dává průchod svým emocím, vizuálně si člověk možná ani nevšimne, že je napjatý nebo rozrušený, ale právě v této době jsou všechny emoce uvnitř intenzivně prožívány. V životě miluje specifika, neuznává dvojsmysly a narážky, je ukázněný a náročný nejen na druhé, ale i na sebe.

Často se může projevit jako autoritářský a tvrdý člověk, což nemá nejlepší vliv na jeho interakce s ostatními.

Vlastnosti

Zástupci kombinace Býk-Býk jsou společensky aktivní, nechtějí dlouho sedět a snaží se účastnit různých akcí. Bojovník za spravedlnost si velmi váží veřejného uznání a i když je v centru pozornosti, klidně sbírá vavříny a nestává se arogantním. Potřebuje ze sebe chrlit energii, přestože mu jeho aktivní životní poloha nedovoluje sedět. Také Býk je velmi dobře vychovaný, má vynikající způsoby a jeho jednání vždy zůstává v mezích slušnosti.

READ
Co je Foot Fetish? Pojďme se bavit o Foot Fetish technikách

Příbuzní, přátelé a kolegové si u Býka opravdu cení takové vlastnosti, jako je citlivost. Takový člověk je schopen kdykoliv přijít na pomoc, střízlivě posoudit situaci, zvážit pro a proti a následně nabídnout konstruktivní řešení problému. Tito muži jsou velmi zajímaví a silní, ale ke svým blízkým se chovají vřele a něžně. To jim nebrání být dobrými psychology a chápat lidi a také si je podmaňovat, a muž Býk to dělá systematicky a nepostřehnutelně – aby člověk nepochyboval, že jedná pouze podle svého vlastního přání.

Tito muži jsou velmi společenští, je pro ně snadné navazovat kontakt s ostatními a udržovat zájem o sebe. Okruh známých představitelů tohoto znamení zvěrokruhu je poměrně široký. Umí naslouchat a slyšet, což velmi oceňuje jejich okolí, které často sdílí svá tajemství a tajemství. Přátelé si Býka cení pro jeho loajalitu ve vztazích s nimi, stejně jako pro jeho schopnost obětovat své vlastní zájmy ve prospěch blízkých.

Toto znamení zvěrokruhu má však i řadu nevýhod. Dokáže být například sobecký a pomstychtivý, v nepříznivých situacích dokáže projevit temperament a agresivitu. Autoritářství a sebespravedlnost často vedou k tomu, že muž Býka otevřeně využívá své okolí. Obtížná povaha, láska k penězům hraničící s lakomostí a nadměrná žárlivost mohou komunikaci se zástupcem takového znamení docela ztížit.

Hlavní nevýhodou je však tvrdohlavost, zvláště když kombinace Buvola a Býka umožňuje, aby se tato vlastnost projevila dvojnásob.

Kompatibilita v lásce

Komunikace i společný život s mužem Býka se mohou stát vážnou zkouškou síly pro jeho vyvolenou. Nutno říci, že takový muž je značně konzervativní, pro svou slušnost a poctivost nepřipouští promiskuitu a snadné vztahy a zároveň je těžké sblížit se s představitelkou opačného pohlaví, která se mu líbí. Musíte být trpěliví a nespěchat na muže tohoto znamení zvěrokruhu – když Býk zváží všechna pro a proti, rozhodně se rozhodne. Zásadním faktorem je v tomto případě poctivost a upřímnost vyvoleného a také přijetí jeho životního stylu.

Hluboko v duši muž Býka doufá, že dívka, která vstoupila do jeho života, mu pomůže snáze se vžít do toho, co se děje. Jako správný vůdce chce získat svou milovanou a nikdy nelitovat své volby. Zároveň se muž stane starostlivým a láskyplným se svou vyvolenou, bude jí věnovat maximální pozornost a bude se zajímat o její záležitosti.

READ
Je možné odpustit podvádění dívce nebo je lepší okamžitě hledat novou?

Pohodlí hraje pro muže Býka důležitou roli, včetně vlastního domova. Je velmi hospodárný, s radostí řeší každodenní problémy a bez stresu dělá domácí práce. Je připoutaný ke své rodině, snaží se s ní trávit co nejvíce času, nesnáší hádky v rodině a hledá způsoby, jak se se svou spřízněnou duší usmířit.

Býkovi se budou hodit zástupci jeho znamení zvěrokruhu, ale i Ryby, Rak a Panna. Buvol se dobře kombinuje ve vztazích s buvolem, krysou, králíkem a hadem. Dívka narozená v roce kozy nebo prasete pro něj není vhodná.

V posteli

Toto téma je zvláště zajímavé, pokud jde o muže Býka. Zástupce tohoto znamení navenek působí dojmem zdrženlivého člověka, skoupého na emoce. V intimním slova smyslu však tato myšlenka není pravdivá.

Intimní vztahy hrají pro takové muže velmi důležitou roli. Jedná se o zapálené a vášnivé milence, kteří se ke své druhé polovině chovají s něhou, pozorností a péčí. Jako konzervativec je těžké experimentovat, je těžké souhlasit s novými zážitky v posteli, ale zároveň udělá vše pro to, aby se s ním dívka cítila dobře, často aniž by stavěl do popředí své vlastní touhy a preference .

Navíc Býk může být nedůvěřivý a jeho partnerka bude muset trávit spoustu času dokazováním, že k ní dokáže být zcela otevřený.

Manželství a rodina

Ke skutečnému štěstí potřebuje muž Býk někoho, kdo bude odpovídat jeho představám o ideálu. Taková dívka nebude muset dlouho čekat na nabídku k sňatku a v roli manželky se bude cítit sebejistě a spolehlivě. Muži tohoto znamení jsou však majetničtí a velmi žárliví, což se může projevit v různých fázích rodinného života.

Dívka, se kterou může muž Býk vybudovat silnou rodinu, musí být věrná a oddaná, nesmí na něj vyvíjet nátlak, netlačit ho k rozhodování. Tito muži se velmi obtížně otevírají milostným vztahům, takže hlavní věcí je nenutit věci. Na samém začátku Býk nebude moci své vyvolené věřit, potřebuje se ujistit o upřímnosti jejích citů. Když však dívka projde testem, dostane za odměnu spolehlivého a pozorného manžela, který je připraven vzít na sebe nejen finanční podporu rodiny, ale i pomoc v každodenních záležitostech.

Takoví muži mohou být veliteli a věří, že rodina by měla žít podle jejich pravidel. Zároveň se snaží svým příbuzným ukázat své nejlepší stránky. Pokud je partnerka měkká a poslušná a během sporů jasně argumentuje svým názorem, uvádí pouze fakta a nepoužívá zastřené fráze a hysterii, nikdy nebudou v rodině vážné hádky a neshody.

READ
Sugestivní psychoterapie – jak se pomocí sugesce můžete zbavit problémů

Bez ohledu na to, jak přísně a vážně může vypadat zástupce tohoto znamení, velmi potřebuje lásku a pozornost. Doma chce najít pohodlí a klid, v takovém případě se bude rád vracet do rodinného hnízda, které s láskou vybudovala jeho vyvolená. Své spřízněné duši se snaží být oddaný a věrný, noří se do jejích problémů a zkušeností, pomáhá a podporuje ze všech sil, ale zároveň je velmi žárlivý. Pokud vznikne pocit, že rodina a přátelé jsou v ohrožení, okamžitě se postaví na jejich obranu a zde se projeví jejich vnitřní agresivita, vztek a krutost. Svých příbuzných si velmi váží a pro jejich štěstí a klid dají vše.

Bez ohledu na to, jak složitý může být charakter takových mužů, ženy si jich váží, protože vztahy jsou pro Býka to nejdůležitější. Je to vynikající volba pro zástupce něžného pohlaví, který není kariérista a je připraven věnovat se celé rodině, která se pravděpodobně ukáže jako silná a spolehlivá. A dívka s takovým postavením v životě se může stát ideální životní partnerkou pro muže Býka.

Charakteristiky mužů Býka najdete v následujícím videu.

Lidé narození v kombinaci těchto dvou znamení jsou XNUMX% pragmatici, silní a odolní jedinci. Podle kteréhokoli z horoskopů je Buvol nebo Býk symbolem odhodlání, vytrvalosti a vytrvalosti. Jsou to vyrovnaní, klidní, spolehliví a silní lidé, zároveň emocionální a smyslní. V životě se řídí svými vlastními ideály stanovenými v dětství, od jehož správnosti je nikdo neodradí. Vše nové a neznámé je těmto lidem cizí, jsou to zkostnatělí konzervativci.

Ve východním horoskopu je rok Buvola obdobím zrození silných osobností. Stojí pevně na nohou, neohýbají se pod žádnými bouřemi nebo nepřízní osudu. V kombinaci Býk-Býk jsou tyto vlastnosti pouze umocněny. Tito lidé nikdy nikam nespěchají. Neznají paniku a zoufalství. Zbabělost je pro ně úplně jiný pojem. Pokud budete mít to štěstí, že takového přítele v životě potkáte, nenajdete spolehlivějšího, čestnějšího a loajálnějšího člověka.

Charakteristika mužů a žen Býka v roce Buvola

Býci nikdy nikam nespěchají. Neznají paniku a zoufalství

Býk může pracovat naprosto kdekoli, po takových odpovědných a cílevědomých lidech bude všude poptávka. Sám si však vybírá ty cesty, kde je reálná perspektiva kariérního postupu. Ví, jak se rychle přizpůsobit podmínkám prostředí, pokud je to skutečně potřeba.

Charakteristika muže Býka-Býka

Býk v roce Buvola je skála! Přesně ví, co od tohoto života chce, a vždy dosáhne svých cílů.. Jeho touhy vždy (nebo ve většině případů) souvisí s materiálním ziskem. Je spíše žroutem peněz a sběračem peněz než utrácejícím a utrácejícím. Muži tohoto znamení se vyznačují silným tělem, duchem a charakterem. Mohou pracovat nepřetržitě, pokud vědí, že za to dostanou dobře zaplaceno. Jsou však velmi závislí na lidech kolem sebe, bez uznání a uctívání se jen těžko posouvají dál.

S přáteli a rodinou jsou muži tohoto znamení mimořádně vnímaví, společenští a spravedliví. Jsou obdařeni soucitem a moudrostí

Od tohoto muže nikdy neuslyšíte urážku ve vzteku. Tato rozporuplná povaha mnohé překvapuje. Kombinuje zároveň tvrdost a měkkost, vytrvalost a touhu slyšet svého partnera.

READ
Oživení vztahů: jak vrátit bývalou lásku

Muži narození v této kombinaci znamení Velmi milují pořádek, jsou extrémně pedantští a organizovaní. Jsou nároční především na sebe a potom na všechny kolem. Pro milované jsou připraveni obětovat naprosto vše.

Nevýhody znamení

Hlavní slabinou mužů narozených ve znamení Býk-Býk je hromadění. Samozřejmě je těžké to nazvat nevýhodou, ale pro některé z nich se tato vlastnost jednoduše změní v mánii. V tomto případě musí žena vedle něj postupně a sebevědomě vysvětlit, že potřebuje vybrat peníze, ale může si dovolit malé výdaje. Pokud muž v tomto znamení uspěl ve své kariéře a už se rozhodl, že život je dobrý a nemusí pro něj dělat nic jiného, ​​může jít všechno jeho úsilí do prázdna. Může se například stát závislým na hrách, pití, cizoložství a stát se líným a nudným.

Charakteristika muže Býka-Býka

Hlavní slabinou mužů narozených ve znamení Býk-Býk je hromadění

Charakteristika žen Býka-Býka

Dívka Býk narozená v letech Buvola je ideální pro muže, kteří oceňují klidnou povahu a moudrost ženy. Ona tvrdohlavý, ale umírněný, uzavřený a nespolečenský, ale v otázkách kariérního růstu nemá obdoby. Velmi často se ženy tohoto znamení stávají podnikatelkami a vedoucími. Snadno je zvládají muži, kteří si cení vytrvalosti při dosahování svých cílů, mazanosti a praktické vynalézavosti u šéfa.

Je to vynikající umělkyně, respektovaná svými nadřízenými a vynikající hospodyňka. To jsou ty dámy, které nemohou sedět u televize, když doma nejsou čerstvé rohlíky.

Finanční stránka života je pro ni velmi důležitá, Proto se snaží vydělat peníze. Povaha dívek Býka-Býka je velmi silná. Absolutní důvěra ve vlastní správnost však neumožňuje navázat kontakt a vzájemné porozumění s mnoha lidmi. Když však dojde na jejího milého nebo její děti, tato žena se promění v starostlivou matku, která udělá vše pro blaho své rodiny.

nevýhody ženy býka býka

Povaha dívek Býka-Býka je velmi silná.

Nevýhody znamení

Slabinou žen s kombinací znamení Býk-Býk je, že poté, co nedosáhla požadovaného finančního blahobytu, stává se pro lidi kolem sebe naprosto nesnesitelnou.. Navíc se také rozhodne vstoupit do vážného milostného vztahu až poté, co cítí, že stojí finančně pevně na nohou. Pokud se v její kariéře vyskytnou problémy, blízcí lidé pocítí další nevýhodu její povahy – stane se despotická a nevyrovnaná, často ztrácí nervy a umí těžce ranit slovy.

READ
Taktika chování, která vám pomůže začlenit se do každého nového týmu

Milujte kompatibilitu pro Býka v roce Buvola

Muži narození v kombinaci znamení Býk-Býk – ne romantika! Vždy mají v hlavě vytvořený obraz ženy, kterou potřebuje. A pokud je dáma před ním velmi blízko ideálu, věnuje jí pozornost. Ale to jsou konkrétnější slova a činy než flirtování a dvojsmyslné narážky.

Partnerka tohoto muže by měla být pozitivní a veselá osoba, která se bude klidně chovat ke svému vždy zasmušilému manželovi

Žena po boku takového muže však získává mnohem víc – spolehlivého a oddaného spojence, vynikajícího milence a rodinného muže. Jedním z cílů každého muže Býka je udělat ženu, kterou miluje, naprosto šťastnou.

Žena Býka je majetnická a žárlivá. Nikdy jí neunikne jediný pohled, který její manžel vrhl na cizího člověka. Se svou milenkou ji dlouho oklamat nebude, protože na intuitivní úrovni a neustálém pozorování rychle pochopí podstatu situace. Zároveň, pokud žena Býka cítí upřímnost muže, bude velmi jemná, přítulná a pružná. Ve vztazích je vždy křišťálově čistá, a tak od partnera vyžaduje reciprocitu.

Milujte kompatibilitu pro Býka v roce Buvola

Muži Býci nejsou romantici, ale ženy jsou majetnické a žárlivé

Kompatibilita lásky podle východního horoskopu je možná:

  • Maximální kompatibilita pro Taurus-Oxen s Krysa, vůl, kočka, drak.
  • Možný vztah s Koza, pes, prase, had.
  • K otázce pokračování vztahu je třeba přistupovat opatrně. Kohout, Tygr, Kůň, Opice.

Podle západního horoskopu si můžete vybrat partnera pro sebe v souladu s následujícími doporučeními:

Úplná charakteristika dítěte Býka narozeného v roce Buvola

Dívka nebo chlapec Býk v roce Buvola je vyrovnaný a klidný, dokud se dospělí nerozhodnou přinutit dítě udělat něco, co nechce. Tvrdohlavost a tvrdohlavost těchto dětí může soutěžit se stejnými povahovými rysy dospělých. Tomuto dítěti je prostě nemožné vysvětlit svůj názor, natož ho donutit udělat něco proti jeho vůli.

Emočně stabilní, sebevědomý a absolutně neochvějný mužíček Býk-Býk působí dojmem, že zdaleka není tak malý, jak se zdá. Nikdy se nezlobí kvůli maličkostem, pokud mu dospělí nerozumí, snaží se co nejlépe vysvětlit své vlastní cíle a úhel pohledu.

Tyto děti jsou extrémně citlivé na hlasité zvuky, takže rodiče by si měli pamatovat, aby na děti nekřičeli a nepouštěli doma hlasitou hudbu.

Ve škole je dítě Býka velmi pilné, výkonné a pilné. Se studiem zpravidla problémy nejsou, maminky i tatínkové jsou na své potomky vždy hrdí.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: