Co vám pomůže abstrahovat se od člověka a nebrat si vše osobně?

Citliví lidé velmi emotivně vnímají problémy a potíže, se kterými se setkávají v každodenním životě. To platí nejen pro události, které se jich osobně nebo blízkých dotýkají. I negativní zprávy o úplně cizích lidech s nimi rezonují a vyvolávají silný pocit empatie.

Všichni lidé tak či onak reagují na negativní události, se kterými se setkávají. Jde jen o to, že jedna kategorie lidí tomu nevěnuje zvláštní pozornost a druhá kategorie se bezhlavě vrhá do problémů a přivádí se do stavu stresu a deprese. Tato přecitlivělost narušuje normální kvalitu života. Člověk neustále zažívá pocit útlaku, bolestně vnímá kritiku adresovanou jemu a je uražen i drobnými poznámkami.

Psychologie vysvětluje, jak si přestat brát všechno k srdci a naučit se žít plnohodnotný život. Tento problém totiž zasahuje do budování vztahů jak v rodinném životě, tak v práci. Těžko se buduje kariéra, pokud šéf ve svém podřízeném nevidí silný charakter a vůli.

Jak si nevzít vše k srdci – rada od psychologa

Jak si přestat brát všechno k srdci: 20 nejlepších tipů od psychologa

Vždy se můžete naučit žít život bez stresu dodržováním jednoduchých pravidel, která vám umožní nereagovat tak ostře a bolestivě na okolní realitu.

Jak se tedy naučit nebrat si vše k srdci: psychologové radí:

 1. Musíte se pokusit pochopit, že všechny potíže jsou etapou života, na kterou musíte jen počkat. Dříve nebo později se vše vrátí do normálu. Každý člověk v životě občas zažije negativní situace, je třeba jim vytrvale odolávat, aniž bychom se propadali do stavu chronické melancholie.
 2. Je důležité si uvědomit, že přílišná emocionalita při řešení problémů příliš nepomáhá. Musíte najít sílu najít východiska ze současné situace a neschovávat se před problémy a doufat, že někdo jiný učiní důležité rozhodnutí.
 3. Snahy člověka být ideální pro každého vedou k tomu, že se stahuje do sebe, zažívá akutní zklamání a nespokojenost sám se sebou. Každý člověk je individualita s kladnými i zápornými charakterovými rysy.
 4. Pasivní chování v kritické situaci nikdy nepovede k pozitivnímu výsledku. Člověk se nesmí bát převzít iniciativu, aby později nelitoval nedostatku vůle.
 5. Nepleťte si iniciativu s náročností. Přílišná náročnost nepomůže obrátit situaci ve váš prospěch, je důležité pochopit a střízlivě posoudit míru vlivu na ostatní.
 6. Musíte žít v odměřeném rytmu. Snažit se udělat co nejvíce vytváří napětí. Někdy si můžete dovolit relaxovat a nic nedělat.
 7. Je potřeba naslouchat požadavkům těla. Dobrý spánek, správná výživa a denní režim pomohou udržet psycho-emocionální rovnováhu.
 8. Když čelíte negativitě, neměli byste propadat zoufalství a upadnout do depresivního stavu a věřit, že je to normální reakce na potíže. Negativní situace je nutné přijímat jako výzvu k životní zkušenosti.
 9. Dobrá nálada vám pomůže přežít všechna zklamání, kterým musí každý člověk čelit. Musíte trávit více času s přáteli a blízkými. Pozitivní emoce jsou skvělým způsobem, jak bojovat proti stresu a depresi.
 10. Neměli byste v sobě hromadit pocity a zkušenosti. Emoce musí mít výstup, ať už jsou pozitivní nebo negativní.
 11. Důležité je umět si plánovat život, a nežít jen dneškem. Dosažení předem stanovených cílů je vždy motivující. Nenastavujte laťku příliš vysoko a nepřeceňujte své schopnosti, jinak bude zklamání nevyhnutelné a bolestivé.
 12. Uvědomte si a pochopte, že vztahy je třeba budovat a často je to těžká práce. Týká se to vztahů v rodině, ale i s přáteli či kolegy.
 13. Je potřeba si jasně naplánovat čas. Kromě času na práci a rodinu by se pár hodin týdně mělo věnovat společenskému životu s přáteli nebo koníčkům.
 14. Touha najít alternativu výrazně usnadňuje život. Koneckonců, z každé situace existuje vždy několik cest a musíte je umět najít. To vám dá pocit kontroly nad situací, což přináší pocit klidu.
 15. I nepříliš příjemnou situaci je třeba vnímat jako získávání nových životních zkušeností a snažit se z nich těžit.
 16. Je důležité vždy usilovat o rozvoj intelektuálních schopností. Se zajímavým partnerem budou ostatní hledat komunikaci, což zvyšuje sebevědomí.
 17. Stanovte si určitá kritéria morálního chování a morálky – jejich dodržování dá člověku pocit sebevědomí.
 18. Měli byste se rozvíjet nejen intelektuálně, ale také duchovně. Aniž bychom zacházeli do extrémů, stačí se však naučit vidět krásy okolní přírody, nechat se unášet hudbou nebo malováním.
 19. Na neúspěchy reagujte klidně a dokonce s humorem a uvědomte si, že jsou nevyhnutelné. Neobviňujte se, protože jste věřili, že zpočátku bylo učiněno špatné rozhodnutí, stav věcí se prostě ukázal nepředvídatelným způsobem. Musíme vyvodit závěry a pokračovat v cestě k cíli.
 20. Hlavním pravidlem je milovat sám sebe. Chvalte se, hýčkejte se, aniž byste čekali na milost od ostatních. Člověk, který je k sobě příliš kritický, se nikdy nedočká lásky a uznání od společnosti.
READ
Chytré ženy ve vztazích s různými typy mužů

Dodržováním těchto pravidel můžete minimalizovat všechna negativa situace, což zaručuje klid.

Jak si mohou vysoce citliví lidé usnadnit život?

Vysoce citliví lidé často zastávají vedoucí pozice. Jejich mírná emocionální vzrušivost jim může bránit, pokud projeví slabost charakteru, proto je důležité vždy zůstat silnou osobou a silnou vůlí.

Aby si takoví lidé usnadnili život, potřebují pevně znát své cíle a udržovat přísnou sebekázeň. Jejich nemírná vášeň, touha dosáhnout cíle jakýmikoli prostředky musí být omezena chladnou vypočítavostí a střízlivým posouzením situace. Psychologové takovým lidem radí, aby si neúspěch nebrali k srdci, ale snažili se najít jiný přístup k řešení problému. Citliví lidé jsou totiž většinou kreativně vyvinutí jedinci a jsou schopni najít řešení problému, kterého si ostatní prostě nevšimnou.

Jak dostat člověka z deprese: rady psychologa

Jakmile jsou pozorovány první příznaky deprese, musíte začít jednat. Čím dříve je totiž poskytnuta pomoc, tím snáze a rychleji se člověk z tohoto stavu dostane. Obvykle tento úkol padá na bedra milovaného člověka, který je schopen si všimnout netypického chování člověka ve stresu.

Prvním krokem je identifikovat problém, který vedl k depresi a smutku. To se objasňuje ve správně postaveném dialogu, ve kterém se člověk dokáže otevřít.

Po zjištění důvodu je důležité poskytnout veškerou možnou podporu a stát se upřímným spojencem. Empatie a podpora dávají člověku trpícímu depresí pocit, že nezůstává se svým problémem sám. Více se otevírá a začíná se cítit sebevědomě a ochotně problém řešit.

Tyto metody však pomáhají v případech mírné nervové poruchy. Těžká, dlouhotrvající forma deprese pacienta by měla být diagnostikována a léčena kompetentním psychologem za použití různých psychologických technik. Často je tento proces poměrně dlouhý a obtížný. Měli byste kontaktovat zkušeného odborníka, například psychologa-hypnologa Nikitu Valerijeviče Baturina.

Jak správně reagovat na hrubost?

Psychologové se domnívají, že kanci jsou nespokojení lidé, kteří jsou pod neustálým tlakem v rodině nebo v práci. A hrubost je způsob, jak nahromaděné napětí nějak shodit. Hrubost je také banální špatné vychování a oplatit bouře znamená uznat se jako stejný. Neodpovídat však znamená ukázat slabost a následně si vyčítat, že se nedokážete postavit za sebe. Podezřelí lidé se mohou po hádce dostat do stavu stresu, trpět duševními muky.

READ
Kompatibilita muže Ryby, Opičí ženy

Jak si nevzít vše k srdci – rada od psychologa:

 • uvědomte si svou důstojnost a mravní převahu, nenásledujte vedení hrubého člověka a nepodléhejte provokacím;
 • pochopte, že kancova slova nemají žádný osobní význam. Nejsou negativním postojem ke konkrétnímu člověku, ale vyjadřují jeho postoj k životu obecně;
 • pokud je člověk hrubý, vypovídá to o bezmoci a komplexech. Odpovědět mu hrubě znamená přiznat vlastní slabost;
 • v konverzaci s bouřem musíte použít neverbální signály, abyste dali najevo, že není o nic lepší než ostatní, to ho přiměje ustoupit.

Citliví lidé, zvláště ti, kteří byli v dětství často kritizováni, však po konfrontaci cítí vnitřní prázdnotu. Takoví lidé mají otřesenou psychiku a pro nalezení duševního klidu psychologové radí netrápit se vším v sobě, ale vyhledat pomoc odborníka.

Jak se naučit chránit se před negativitou v každodenním životě?

Abyste se naučili nevnímat negativitu od lidí kolem vás, musíte pochopit, co způsobuje silné pocity, a chránit se před nimi. Často se jedná o nucenou komunikaci s nepříjemnými lidmi, kterou člověk nemůže z řady důvodů omezit. Rady od psychologa, jak si vybudovat psychickou obranu a přestat si brát vše k srdci při jednání s nepříjemným člověkem v práci:

 • vybudovat jasné hranice komunikace bez překračování obchodních vztahů;
 • nepodléhejte provokaci a neztrácejte nervy, protože toho se snaží dosáhnout;
 • abstrahujte se od názoru nepříjemného člověka;
 • nesnažte se změnit negativní osobnost, to situaci jen zhorší;
 • Po donucení komunikovat s nepříjemným člověkem je důležité uvolnit psychický stres. Každý má své vlastní metody – sníst výborný dort, podívat se na dobrý film, jít na ryby. Je důležité mít dobrý odpočinek a rozptýlení.

Někteří lidé jsou však navrženi tak, že negativita leží v nich samotných. Sebekritika přináší více problémů než komunikace s emocionálně obtížnými lidmi. Je důležité porozumět sami sobě, analyzovat své chování a postoj k životu a ukáže se, že ve vašem nejbližším okolí není mnoho nepříjemných osobností.

„Když jsme mladí, nesnášíme to, co si myslíme, že si o nás ostatní myslí. Když dosáhneme středního věku, naučíme se nestarat se o to, kdo si co myslí. V dospělosti si uvědomíme, že na nás stejně nikdo nemyslel.“

READ
Jak nebezpečná je spánková paralýza a proč k ní dochází?

“Zvyk brát si vše osobně je nejvyšším stupněm sobectví, protože předpokládáte, že vše na tomto světě dopadá na vás osobně.”
Miguel Ruiz.

Psychologicky začínáme růst, když přijmeme fakt, že máme na výběr. Sami se rozhodujeme, že nebudeme obětí vlastního myšlení. Udělat takovou transformaci není snadné. Výsledky však vynahrazují nepohodlí více, než si dokážete představit.

Uzdravení začíná, když se zbavíme potřeby vždy se snažit mít ve všem pravdu.

„Když jsme mladí, nesnášíme to, co si myslíme, že si o nás ostatní myslí. Když dosáhneme středního věku, naučíme se nestarat se o to, kdo si co myslí. V dospělosti si uvědomíme, že na nás stejně nikdo nemyslel,“ neznámý autor.

Zvyk brát si všechno k srdci, bez ohledu na to, jak přirozené to může vypadat, v žádném případě takový není. Rozhodnutí brát si věci osobně vytváří stres a vede ke konfliktům. Začnete vnímat svět prizmatem strachu. A hned tomu ani nerozumíte. Realizace přijde později.

Tvrdá pravda č. 1: Na této planetě je více než 7 miliard lidí. Každý z nich věří, že jeho zásady a názory jsou správné. Nevěříš mi? Zeptejte se sami sebe.

V dnešním světě neuděláte ani krok, než někdo začne vyjadřovat nesouhlas s tím, co říkáte. Tato osoba se stává agresivní, začíná hájit své zásady a snaží se změnit vaše názory.

Nejúspěšnější jedinci si uvědomují obrovský dopad, který má jejich komunikační styl na ostatní a jejich psychické zdraví. Zvládli a nadále zdokonalují techniku ​​„psychologického štítu“, která jim umožňuje zůstat v klidu a soustředění. Umožňuje jim to také nebrat vše příliš vážně.

Tvrdá pravda č. 2: Není to to, co se děje kolem vás, co vás emocionálně ovlivňuje, ale to, jak interpretujete události, které se dějí.

Vaše vize okolní reality je založena na vašich vlastních předchozích zkušenostech a naprogramovaných přesvědčeních.

řešení: Zpochybněním platnosti vlastního názoru na konkrétní problém můžete změnit svůj pohled na svět. Zkuste si položit následující otázky:

“Co ve mně vyvolává pocit ponížení?”

“Pokud někdo nezavolá zpět/neodpoví na dopis nebo nijak nereaguje na gratulaci, budu se cítit ponížený?”

“Opravdu se cítím hoden něčího respektu?”

“Pokud si někteří lidé myslí, že nejsem hoden respektu, jsem opravdu bezcenný?”

Zahoďte všechny odpovědi, které se nezakládají na objektivní realitě. Můžete se naučit vidět svět takový, jaký je, ne takový, jaký ho chcete mít.

Tvrdá pravda č. 3: Emoce nemusí řídit vaše jednání.

I když zažíváte negativní emoce (hněv, strach, odcizení atd.), neznamená to, že musíte následovat jejich vedení a jednat pod jejich vlivem.

Většina lidí o svých emocích nikdy nepřemýšlí, neanalyzuje je ani se z nich nic nenaučí. Ani si neuvědomují, že právě ty emoce vytváří jejich způsob myšlení. Protože se nikdy nepokoušeli porozumět své podstatě, mylně dovolují těmto emocím, aby určovaly sebe a své chování. Tato volba často vede k ničivým následkům.

„Musíme se zbavit nesprávného a zastaralého přesvědčení, že naše pocity určují naše činy. Vůbec to tak není. Vyvrácením tohoto mýtu pochopíme, že nepříjemné pocity jsou nejen nepříjemné, ale také informativní.“ – David K. Reynolds.

Negativní pocity a emoce jsou často známkou toho, že se potřebujete něco naučit a vyřešit staré problémy nebo konflikty.

READ
Co je dobrého na rychlém spontánním sexu, jak ho zorganizovat?

Emoce a pocity založené na strachu by nikdy neměly určovat vaše činy. Oni sami nejsou příčinou problému, ale spíše jeho důsledkem.

Učte se prostřednictvím svých pocitů a emocí. Použijte je a nenechte se jimi ovládat. Bez ohledu na to, jak se cítíte, vždy se můžete rozhodnout, co byste měli dělat a co ne.

řešení: naučit se rozpoznávat a přijímat své emoce a pocity. Využijte je jako zdroj informací, které vám umožní růst.

Tvrdá pravda č. 4: Když si něco berete osobně, nevědomky souhlasíte s tím, co se říká.

Vháníte se do pasti a věříte, že všechno vždycky dopadne na vás. Dovolíte egu, aby ovládalo vaši mysl.

řešení: činy a slova lidí kolem nich se týkají pouze jich samých, jejich programů, přesvědčení a názorů. Uvědomte si to.

Každý z nás žije ve své vlastní realitě. Když si něco berete příliš osobně, mylně předpokládáte, že ten člověk žije ve vašem světě a dodržuje vaše zásady. Přemáhá vás touha mít vždy pravdu a dokázat, že se váš partner mýlí.

Otázka pro vás: chceš být správný člověk nebo šťastný člověk? Jakékoli utrpení nebo pocit viny, který cítíte, protože se bojíte něčího názoru, je produktem vašeho ega. Vždy máte na výběr. Odpočinout si.

“Budeš milován i nenáviděn.” V obou případech to s vámi nebude mít nic společného,“ Abraham Hicks.

Tvrdá pravda č. 5: Zpochybnit pravdivost svých vlastních přesvědčení vyžaduje skutečnou odvahu.

Berete si věci osobně, protože do určité míry souhlasíte s tím, co bylo řečeno. Jakmile souhlasíte, toxický jed této dohody se rozšíří vašimi žilami. Začnete žít v iluzi své vlastní důležitosti a sobectví. Pravdou je, že svět se netočí kolem vás.

Staňte se tvůrcem ve světě možností. Přestaňte se smířit s určitým stavem věcí. Zažehněte svou touhu vykročit ze své komfortní zóny. Uvědomte si a zbavte se svého strachu. Představte si mnoho možností pro vaši budoucnost.

řešení: Zjistěte si vše podrobně, než uděláte ukvapené závěry. Přisuzovat někomu postranní úmysly je snadné. Nedělejte ukvapené závěry. Hledejte další informace, aniž byste někoho předem odsuzovali.

Brutální pravda č. 6: Jakmile upadnete do pasti brát si věci osobně, ztratíte kontrolu.

Tím, že dovolíte lidem kolem vás, aby vás rozčilovali, jim umožňujete diktovat, jak se máte cítit. Doslova pijete jed, který vám dávají.

řešení: prostě to přestaň dělat!

Tím, že budete jednat z lásky (nikoli ze strachu) a přijmete sami sebe, přitáhnete do svého života lidi, kteří vás budou přijímat a milovat takového, jaký jste.

Tvrdá pravda č. 7: Koexistovat s nepohodlím.

Každý z nás se brání vnějším či vnitřním změnám, které nás nutí překračovat svou komfortní zónu. Ale je nezbytnou součástí růstu ve všech oblastech života.

READ
Jak neplést Rettův syndrom u dětí s něčím jiným, co zní podobně?

Jak vysvětlují neurovědci, náš mozek, aby přežil od pradávna, byl navržen tak, abychom si nejdříve všimli toho špatného a teprve potom toho dobrého.

Mnoho z těch, kteří chtějí změnit svůj život, si často nedokáže nebo nechce připustit věci, které změnit nelze. Snažit se tyto věci změnit je ztráta času a vede ke stresu a vyčerpání.

řešení: můžete se této pasti vyhnout. K tomu se musíte naučit určovat, co lze změnit a co ne. Co nelze změnit, musíte okamžitě nechat jít.

Bojte se, ale přesto konejte.

“Nikdo mi nemůže ublížit bez mého svolení,” Mahátma Gándhí.

Brutální pravda č. 8: Pokud máte čas neustále přemýšlet a starat se o to, co říkají ostatní, pak máte příliš mnoho volného času.

Zdá se, že tím, že se poddáte tomuto zvyku, v sobě vytváříte prázdnotu. Prázdnota, kterou by bylo lepší vyplnit něčím skutečně důležitým. Trávit svůj volný čas s přáteli a rodinou. Zapojte se do činností, které vám přinášejí radost a vyžadují soustředění. Může to být čtení knih, kreslení, návštěva muzeí, tenis, psaní, zahradničení atd.

Tvrdá pravda č. 9: Pokud si nepomůžete sami, nepomůže vám nikdo.

1. Nádech a výdech!

Negativní reakce způsobené tím, že si něco vezmete osobně, vás zavedou do pasti strachu. Pamatujte si to. Strach vám nedovolí dýchat klidně a neklidné dýchání jen zvyšuje právě tento strach.

S ohledem na tento důsledek se nezapomeňte několikrát zhluboka nadechnout, než odpovíte. Zklidníte tak své tělo i mysl a nebudete jednat pod vlivem momentálních emocí.

2. Nedělejte ukvapené závěry.

Jinak dovolíte, aby se vás zmocnil hněv. Přestaň to dělat. Pokud je to možné, pokládejte otázky, které vám pomohou lépe porozumět úsudku druhé osoby. Neobviňujte, ale zkuste vysvětlit, jak se cítíte.

3. Přestaňte si stěžovat.

Stěžovat si je jako vylévat kýbl emocionálního žvástu na svého partnera. Navíc si znovu prožijete, co vám způsobilo utrpení.

4. Neberte to snadnou cestou.

Může být lákavé na někoho prásknout, ale nakonec za to zaplatíte vysokou cenu.

5. Pamatujte, že nemůžete vyhovět všem.

Ať se vám to líbí nebo ne, vždy se najdou lidé, kteří vás nebudou mít rádi a kteří vás budou kritizovat. Smiř se s tím.

6. Přestaňte komunikovat s negativními lidmi.

Dejte určitý odstup mezi sebe a ty, kteří (podle vašeho názoru) otravují váš život. Chcete si vyčítat, že jste těmto lidem dovolili odejít z vašeho života? Chcete se kvůli tomu bát? Vaše podnikání. Ale nestěžujte si, je to vaše volba.

7. Uvědomte si, že vše, co se na tomto světě děje, nepřichází jen na vás! Myslím, že zde je vše jasné.

„Když dovolíte, aby vás něco osobně ovlivnilo, cena, kterou zaplatíte, se také stane osobní. Otvíráš své srdce. Jste si jistý, že to chcete? – Michael Marshall Smith.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: