Jak pochopit, že milujete člověka: pochopte své pocity

Jak poznáte, že milujete osobu, na kterou neustále myslíte a chcete s ní být? Láska je mnohostranný pocit. Kdo ji ještě nezažil, může její definici formulovat zcela jednoznačně. Ale bude to vypadat spíše jako seznam požadavků jako „být nošen v náručí a dostávat květiny“.

Skutečná láska se velmi těžko popisuje. A to je u každého člověka jiné. Pro někoho je spojena s vůní milované osoby, pro jiného s hlasem, další dokáže dlouho a s extází mluvit o tom, kdy přesně si uvědomil, že je to ona. A přesto se můžete pokusit zhodnotit své pocity a pochopit, zda milujete. A náš návod vám s tím pomůže.

S čím se dá zaměnit láska?

Od počátku stvoření světa lidé přemýšleli, co je to láska. Ale dodnes vám ani jeden filozof nebo profesor nepodá jasnou a konkrétní definici tohoto pocitu. Pokud provedete sociologický průzkum, můžete si být jisti, že každý má svou vlastní osobní formulaci.

Jde jen o to, že psychoanalytici a mudrci mají jediný závěr, o kterém lidské smyslové projevy vytvářejí pouze dojem lásky. Ale ve skutečnosti jde o různé aspekty projevu narcismu, ukázku traumatizované psychiky, následky šoku z dětství nebo výraz boje mezi vědomím a podvědomím.

S čím se dá zaměnit láska?

Pocit zamilovanosti má uklidňující účinek, který působí na celé tělo, pomáhá stimulovat nervový systém, blahodárně působí na myšlenkové pochody a paměť.

S čím lze zaměnit lásku:

Turbo kohoutek 3 kroky

S vášní

Naše vyvolená nás nekontrolovatelně přitahuje. Touha je tak velká, že se začíná zdát, že bez přítomnosti předmětu zbožňování se žádný vzduch do plic nedostane. Ve skutečnosti je vášeň výsledkem fyzické přitažlivosti, jinými slovy sexuální touhy. Když je člověk „otráven chtíčem“, nevšímá si partnerových nedostatků a přisuzuje mu spoustu neexistujících výhod. A když agónie vášně odezní, čeká ho hluboké zklamání, protože se z gentlemana vyklube nevšední každý.

Se soucitem

Vyskytuje se na pozadí emoční predispozice vůči osobě. Když existuje duchovní blízkost a snadná komunikace, jistě se objeví sympatie. Jsou chvíle, kdy se to změní v pravou lásku, ale ne nutně. Charakteristické je, že neopětovaná sympatie, stejně jako láska, neexistuje. Vždy je to vzájemné.

S láskou

Poměrně vášnivý emocionální pocit, ve kterém se prolínají vášeň, smyslná intimita a závislost. Zamilovanost přináší dramatickou emocionální revoluci, ale může přinést smutek a melancholii, pokud vyvolená nesdílí vaše impulsy. Ve skutečnosti je tak hluboký neklid spojen s návalem hormonů, které útočí na zamilované tělo.

S chemií

Obvykle veškerá tato „chemie“ krátkodobě ovlivňuje psychofyzický stav člověka. Když dojde k poklesu, s překvapením si všimneme partnerových nedostatků, všeho, co bylo skryto „zakalenou myslí“. V této fázi dochází v páru ke konfliktům a nedorozuměním, která většinou vedou k úplnému rozpadu. Pokud nemůžete najít kompromis, znamená to, že ve vztahu nebyl ani pach lásky. Je to tak, že tělo, „otrávené chemickými reakcemi“, hrálo s člověkem krutý vtip.

READ
Jaké jsou příznaky prostatitidy u mužů?

Se závislostí

Když máte pocit, že se život bez přítomnosti předmětu vašeho zbožňování zastavil, jedná se o poměrně vážný psychický problém. Jeho kořeny většinou pocházejí z dětství. Například matka svým opatrovnictvím a péčí nedává dítěti sebemenší nezávislost. Žena vysvětluje své činy s absolutní láskou, ale ve skutečnosti jde o strach ze samoty a zbytečnosti.

Dítě vyrůstá jako nevyzrálá, infantilní osobnost, neschopná budovat harmonické vztahy. Podvědomě se stává závislým, nyní na partnerovi, jako by modeloval známou atmosféru.

S čím se dá zaměnit láska?

Se zvykem

Když jsou lidé delší dobu v úzkém kontaktu, vytvářejí společnou komfortní zónu (kolegové, spolužáci, členové zájmového klubu), a pokud jeden z nich potřebuje přestat trávit čas spolu, pak pocit prázdnoty, smutku a melancholie objeví se. V lidském vnímání dochází k záměně pojmů. Zvyk přítomnosti vytvořený díky společnému prostředí je vnímán jako láska.

Tyto okolnosti mají své výhody: během společného času si lidé na sebe nejen zvykli, ale také se dobře naučili jejich charakteru, možná jejich vztah bude pokračovat, pouze v nové funkci – při vytváření manželského páru.

Se žárlivostí

S láskou to nemá nic společného. Žárlivci za touto kvalitou skrývají své komplexy a křivdy z minulých vztahů nebo traumat z dětství. Psychologicky formovaný, zralý člověk nebude dělat žárlivé scény. To je úděl notorických, nerozhodných majitelů.

7 znamení pravé lásky

Jak poznáte, že milujete muže? Nejprve analyzujte své pocity a ujistěte se, že nejste obětí výše uvedených emocí. Předpoklad: neklamte sami sebe, upřímně určete, jaké pocity zažíváte. Existuje mnoho závěrů o zralé pravé lásce, které učinili profesionální psychologové.

Z pohledu odborníků jsou indikátory skutečných smyslových vztahů:

Sebedarování, ne konzum. Pokud milujete upřímně, pak je touha dávat a rozdávat potěšení poměrně silná. To vše se navíc děje bez jakéhokoli sobectví nebo prospěchu, ze srdce.

Oběť. Absolutní láska může mít obětní aspekt. Pro potvrzení pravosti pocitů není třeba řezat si zápěstí nebo skákat z útesu. Ale buďte připraveni vzdát se svých osobních potřeb a tužeb v zájmu svého milovaného.

Sdílená potřeba zlepšit se. Dva lidé pracují na plnohodnotném vztahu. Je to spousta práce, která spočívá ve vzájemném porozumění, podpoře a pečujícím přístupu k sobě navzájem. Milující lidé nezmění postoj vyvoleného, ​​přizpůsobí jej sobě, ale pokusí se dosáhnout jednomyslnosti a souhlasit se vzájemnými ústupky.

Plné bezpodmínečné přijetí. Tím, že respektujete svou spřízněnou duši, přijímáte ho se všemi jeho nedostatky, aniž byste se ho snažili zlomit nebo změnit, zdůrazňujete svou pravou lásku bez podmínek a požadavků.

READ
Kulturní šok - příčiny, příznaky, faktory, způsoby překonání

Přátelství Partneři závislí na sexu a divokých emocích nezůstávají ve vztazích dlouho. Pokud mají lidé pravou lásku, stanou se z nich také opravdoví přátelé. Rádi spolu tráví čas, povídají si a diskutují o společných tématech. Takový pár je připraven sdílet důvěrné informace, diskutovat o stížnostech a obtížných situacích.

Důvěra. Manželé žijí v atmosféře vzájemné důvěry. Nevyvolávají konflikty, nevyhledávají triky a vylučují myšlenky na lži a zradu.

Konzistence. Když je láska skutečná, nebojí se vzdálenosti a času. V průběhu let jako dobré víno sílí.

Emoce, které vám pomohou pochopit, zda někoho opravdu milujete

V kaleidoskopu koníčků, klamné vášně a falešných citů je pro nezkušeného člověka těžké rozpoznat pravou lásku. Jak můžete zjistit, zda milujete chlapa, aniž byste se podívali na zjevná znamení? Lidé s láskou v duši cítí za zády rostoucí křídla. Tento pocit je charakterizován následujícím:

Radost z každého rande.

Touha překvapit „druhou polovinu“, dávat dárky a dělat překvapení.

Touha změnit se, stát se lepším, vymýtit špatné návyky.

Touha po milovaném člověku, očekávání setkání.

Plné zapojení do záležitostí partnera, předvídání zájmů a tužeb vyvoleného.

Neschopnost přivést vztahy do bodu konfliktu, i když je láska neopětovaná.

Pocit klidu, pohody, pohody v přítomnosti milované osoby.

Ochota sdílet svou euforii s celou planetou.

Záměr konat dobré skutky.

Impuls inspirovat a probouzet inspiraci v objektu lásky.

Widget plného turbo kola

Pokud vás navštíví následující emoce a pocity, pak je přítomnost lásky ve vaší duši na pochybách:

Nespokojenost s povahovými rysy vyvoleného a touha „ohnout ho pod sebe“.

Omezení svobody volby a pohybu partnera. Pocit majetnictví vás neopouští.

Pravidelné podezírání, kontrola telefonů a sociálních sítí, nedůvěra a žárlivost.

Využití předmětu lásky ve svůj prospěch.

Emoce, které vám pomohou pochopit, zda někoho opravdu milujete

Neustálé vnitřní negativní myšlenky spojené s vaším milovaným.

Pochybnosti o správné volbě nebo budoucím životě.

Obavy, že vztah zastíní nevěra, hádky a zrada.

4 způsoby, jak odhalit pravdu o svých pocitech

Jak pochopit, zda někoho opravdu milujete nebo ne? Co přesně k němu cítíte: zájem, vášeň, závislost nebo čistá láska? K tomu je nutné analyzovat hlavní aspekty. Použijte navrhované postupy k usnadnění výzkumu.

Odpovězte na následující otázky. Spočítejte počet odpovědí „ano“ a „ne“ a zaznamenejte je na kus papíru:

Vzpomenete si před spaním na předmět své lásky, chcete se ho dotknout, říct hodně vřelých slov?

Chcete ho neustále překvapovat a dávat mu příjemná překvapení?

Cítíte se v jeho blízkosti dobře a pohodlně?

Při přemýšlení o něm zažíváš duchovní chvění, sladkou malátnost, tvůj obličej zrudne a tvé srdce bije v chvějícím se úderu?

Při čekání na rande se psychicky řítíte časem, sníte o urychlení pracovního dne, abyste si schůzku přiblížili?

Myslíte si, že je to nejúžasnější člověk kolem vás?

READ
Psychologie štěstí: co vám pomáhá stát se šťastným?

Uvědomujete si nevýhody jeho povahy a zlozvyků, znepokojují vás tyto skutečnosti?

Dáváte si pozor na jeho dlouhé nepřítomnosti související s prací?

Pokud pozitivní ohlasy převažují nad negativními, pak prožíváte pravou lásku. Stojí za to vědět, že musíte být testováni v uvolněném stavu mysli a odpovídat na otázky co nejupřímněji.

Vložený turbo top 3

Výhody a nevýhody

4 způsoby, jak odhalit pravdu o svých pocitech

Další možnost skutečného výzkumu k zajištění pravosti vašich pocitů. Vezměte si psací papír a pero. Do prvního sloupce zapište všechny pozitivní vlastnosti vybraného a do druhého – negativní. Čeho si konkrétně všímáš na muži? Hlavní výhodou je váš jasný vzhled a starostlivý přístup k vám a zbytek vašich povahových rysů je negativní?

Nebo jiná verze – váš blízký tráví veškerý volný čas na internetu? Je to workoholik, lenoch, flákač nebo jemný a pozorný přítel? nelži sám sobě. Spolehlivé informace vám usnadní pochopení. Číselná převaha „+“ je dalším potvrzením vaší lásky.

“Už tam není”

Použijte svou představivost (jen to nepřehánějte, abyste se nezpůsobili nervovému zhroucení), že tento muž není ve vašem životě. Nikdy jste se nepotkali, vaše cesty se rozešly, odešel žít do jiného města. Jak se cítíte s touto informací? Máte rádi svobodu a nezávislost? Máte konečně čas na seberealizaci a provozování svého oblíbeného koníčka? Nebo nepřítomnost vašeho vyvoleného vám dává bolest, melancholii a duchovní prázdnotu.

Říká se, že abyste cítili, jak je vám člověk drahý, musíte ho ztratit. Abyste objektivně porozuměli pocitům, musíte si představit svůj život bez konkrétní osoby. Věřte mi, můžete najít odpověď na velké množství otázek.

Meditace

Existuje psychotechnika, abyste pochopili, zda svého manžela milujete nebo ne. Toto je duševní autohypnóza. Musíte zaujmout pohodlnou polohu pomocí pohovky, židle nebo koberce. Odstraňte všechny dráždivé faktory a soustřeďte se na svůj dech. Když se co nejvíce uvolníte, představte si svého vyvoleného. Vnímejte vůni jeho parfému, šustění oblečení.

Zaměřte se na pocity – chcete ho obejmout, splynout v polibku. Pokud vás navštívily jiné dojmy – nepřátelství a touha odvrátit se, odejít, pak tyto činy ztělesněte ve skutečnosti – to není vaše osoba.

Netrapte se otázkou, zda opravdu milujete. Láska je jasný, živý pocit. Své emoce rozhodně dáte najevo, nedají se skrýt, zvláště pokud existují vzájemné sympatie. Když vás zahalí tento jasný pocit, změní se celý váš život. Zamilovaný člověk je z dálky vidět, vyzařuje štěstí. Pokud cítíte euforii, chcete vzlétnout do nebes, úsměv z vaší tváře nemizí, pak přijměte naše blahopřání! Jste v první fázi zamilovanosti, hřejivý a něžný pocit.

4 způsoby, jak odhalit pravdu o svých pocitech

Když člověk zažije pravou lásku, nevyžaduje potvrzení dary, kyticemi nebo předváděním. Celý jeho vzhled ukazuje, že je uchvácen skvělým citem. Lásku nelze napodobovat ani zobrazovat, protože s jejím vzhledem se mění nejen stav duše, ale i fyzické zdraví.

READ
Dopis armádě vašemu milovanému muži: vzorový dopis

Muž vás může zasypat dárky a komplimenty, ale vy necítíte žádné emoce? Neměli byste být potěšeni těmito známkami pozornosti, protože pokud není láska, nic ji nenahradí ani ji uměle nevyvolá. Lidé s láskou v srdci se nedají zaměnit s nikým jiným, jsou poznamenáni Bohem.

Jak poznám, že miluji svého přítele? Pochopení svých citů k milované osobě

Ženщины mají sklon pochybovat, protože život vždy nabízí volbu a někdy může být velmi obtížné ji udělat. Pokud jsou zástupci silnějšího pohlaví rozhodnější při budování strategií a metod k dosažení svých cílů, pak dámy často jednoduše spěchají z jednoho pokušení do druhého. Pokud se můžete alespoň nějak rozhodnout o nákupu nové sukně nebo vrácení produktu zpět do obchodu, pak to s výběrem životního partnera není možné.

Šťastní jsou ti, kteří věří ve své pocity a každý den chápou, že jejich milovaný muž je ten jediný. Co ale dělat, když pochybnosti rostou jako sněhová koule každým dnem a nedají vám pokoj? Jak porozumět svým pocitům nebo jejich úplné absenci? Je to vlastně velmi těžké. Žena, která chodí s milovanou osobou, musí být zodpovědná za své myšlenky, slova a činy. Dnes na internetu existuje spousta testů, které vám pomohou zjistit váš skutečný postoj k vašemu milovanému muži, ale podívejme se na problém zevnitř.

láska k chlapovi

Jak můžete porozumět svým citům ke svému milovanému?

1. Dobře analyzujte situaci. Zamilovanost v mnoha ohledech závisí na období vztahu. Pokud jste právě začali chodit, váš milovaný dává dárky a píše básně pod měsícem, pak je pravděpodobné, že ztratíte hlavu a budete to považovat za pravou lásku. Ale po takovém období začíná šedá každodennost, která není nasycena romantikou a bezmračnými svátky lásky. Proto stojí za to zvážit váš postoj k chlapovi několik měsíců po začátku vztahu. Pokud k němu máte opravdu respekt, pochopení a důvěru, i bez každodenních kytic a chození do kina. Tohle je pravá láska. Pokud vám to všechno najednou začne chybět a každý den se objeví další a další nedostatky u vašeho milovaného, ​​pak byste neměli ničit život ani sobě, ani jemu.

2. Podívejte se blíže na to, jak se cítí vaše ego. Bez ohledu na to, jak hloupě to může znít, ale pokud cítíte morální nepohodlí a touhu rychle zmizet v rozhovoru s milovanou osobou, je velmi pravděpodobné, že vás narušuje nebo potlačuje vaše ego. Každý člověk má právo na svůj vlastní názor a neochota ke kompromisu nemůže v žádném případě naznačovat upřímnost pocitů. To znamená, že vaše pýcha a stálost zásad a postavení jsou absolutním opakem čisté, upřímné lásky. Pokud milujete člověka, pak na maličkostech nebude záležet – naučíte se dělat ústupky a respektovat volbu svého milovaného.

READ
Referenční skupina je v psychologii, druhy, specifika

3. Na samostatný list papíru zapište jeho kladné a záporné charakterové vlastnosti.. Zapište si všechny rysy chování vašeho milovaného chlapa, které vás napadnou, do dvou sloupců; pokud existuje více pozitivních, pak se šance, že toho člověka milujete, několikrát zvýší. Ale nebojte se, pokud najdete spoustu nedostatků a výhody jsou v menšině, protože v této fázi můžete přerušit vztahy s touto osobou a nebýt zklamán, když jste ženatý a vychovávat od něj děti.

láska k chlapovi

4. Pokuste se co nejobjektivněji posoudit svůj postoj k milované osobě.. Posaďte se, uvolněte se a zeptejte se sami sebe: děláte si starosti, když váš přítel není nablízku, potřebujete jeho časté telefonáty a zprávy, mohla byste na něm strávit ještě pár let svého života? Takové otázky vám umožňují nezávisle zhodnotit své vlastní názory a pocity, protože dialogy sami se sebou jsou nejupřímnější a nejupřímnější.

5. Pochopte své touhy a cíle. Dívky se často ztrácejí ve svých pocitech kvůli tomu, že nemohou najít společný jazyk se sebou. Pokud v této fázi svého života sníte o otevřeném vztahu a zábavných nocích v klubu, pak je pošetilé očekávat, že roztomilý domácí kluk, který chce ve 20 letech založit rodinu, vám na dlouho spadne do duše. čas. Pokuste se pochopit: jste připraveni na vážný vztah, kolik rozhodných kroků potřebujete z mužské strany ke štěstí atd. Dívky a ženy, které si kladou otázku, zda milují konkrétního muže, se často nedokážou pochopit. Možná je pro vás v této fázi života lepší věnovat se práci a neztrácet roky pochybami a dohady.

6. Nakonec se zeptejte na jeho názor. Sami muži často pochybují o upřímnosti citů své milované, ale bojí se to přiznat sobě i jí. Pokud sami převezmete iniciativu a zeptáte se ho, zda cítí vaši lásku, pak je pravděpodobné, že se vám dostane velmi objektivního pohledu zvenčí. Naučte se komunikovat se svým blízkým, protože to je pro dobrý vzájemný důvěryhodný vztah opravdu důležité. Pokud se k takovému kroku nemůžete rozhodnout nebo očekáváte negativní odpověď, pak je pravděpodobné, že sami pochybujete o svých pocitech. Muž vám vždy řekne, zda cítí vaši lásku, pozornost a péči, nebo ne.

– Doporučujeme navštívit naši sekci se zajímavými materiály na podobná témata “Psychologie vztahů”

Informace na stránce jsou předmětem konzultace ošetřujícího lékaře a nenahrazují osobní konzultaci s ním.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské smlouvě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: