Jak rozšířit slovní zásobu: tipy pro dospělé a děti

Krásná, kompetentní řeč vždy přitahovala pozornost a charakterizovala člověka jako rozvinutou osobnost. Schopnost volit správná slova nejen pomáhá přesněji vyjádřit vaše myšlenky, ale také vytváří názor na naše intelektuální schopnosti.

Bohatá slovní zásoba také zlepší kvalitu vašeho života a bude mít pozitivní dopad na vaše sebevědomí. Níže uvádíme několik tipů, které vám pomohou „napumpovat“ mozek a rozšířit slovní zásobu.

1. Definujte slova paraziti, která používáte ve své řeči

Každý den používáme mnoho výplňových slov a tato akce je tak automatická, že si někdy ani nevšimneme, jak moc se naše řeč zhoršuje. Parazitní slova přitom nejenže nenesou žádnou sémantickou zátěž, ale také kazí vnímání naší řeči ostatními.

Přítomnost výplňových slov v řeči je spojena nejen s malou slovní zásobou, ale také s psychologickými bariérami. Psychologové se domnívají, že lidé, kteří nemají sebevědomí, používají ve své řeči sprostá slova mnohem častěji. Je to způsobeno skrytou touhou distancovat se od partnera a vybudovat ochrannou bariéru, stejně jako nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti.

Abyste svou řeč vyčistili od parazitních slov, musíte nejprve začít pozorně naslouchat sami sobě. Analyzujte, které „parazity“ používáte nejčastěji, a zjistěte, zda frekvence jejich používání souvisí s tím, jak pohodlně a sebevědomě se cítíte.

Identifikujte svá výplňová slova a zapište je na kus papíru. Vizualizace vám pomůže pochopit, která připojení používáte častěji. Zkuste pro každý odkaz vybrat několik synonym a vytvořte věty bez použití nevyžádaných slov.

Další možností, jak se zbavit parazitních slov ve svém projevu, je motivační systém. Každá neúspěšně složená věta může být například potrestána zákazem vaší oblíbené čokoládové tyčinky nebo kávy.

Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, zvykněte si analyzovat svůj projev. Čím dříve přiznáte problém a začnete s ním pracovat, tím dříve bude vaše řeč jasná a smysluplná.

2. Přečtěte si další literaturu

Zvyk číst knihy má na člověka vždy pozitivní vliv. Mezi nepozorným čtením v MHD a přemýšlivým čtením textu je však velký rozdíl.

Chcete-li si rozšířit slovní zásobu, věnujte alespoň jednou týdně několik minut hlasitému čtení. Faktem je, že když čteme sami sobě, ignorujeme mnoho slov a termínů, kterým nerozumíme, protože to nezasahuje do obecného vnímání informací.

READ
Jakou komunikaci může mít otec s dítětem po rozvodu?

Protože čteme nahlas pomaleji a promyšleněji, je potřeba přijít na pravidlo výslovnosti a význam neznámého výrazu.

Dalším způsobem, jak zlepšit svou slovní zásobu, je převyprávět to, co čtete, svému příteli. Převyprávěním textu získáte nejen možnost procvičit si ústní projev, ale také si mnohem lépe zapamatujete obsah knihy či článku.

3. Naučte se nová slova

Rychlý rozvoj a digitalizace světa vedly k tomu, že se každý den v literatuře a dalších písemných i ústních materiálech objevují nové složité termíny a slova. Globalizace byla impulsem pro vytvoření termínů na průsečíku několika jazyků.

Abyste si nová slova co nejrychleji zapamatovali, doporučujeme vám je zapsat na kartičky ručně nebo do poznámek ve smartphonu a snažit se je ve své řeči používat častěji.

Nejen v médiích můžete hledat nová slova. Pravidelně sledujte projevy politiků, influencerů a dalších osobností veřejného života – často se uchylují k používání nových termínů.

4. Naučte se poezii a prózu nazpaměť

Pamatování básní je užitečná činnost v každém věku. To nejen trénuje vaši paměť, ale také pomáhá strukturovat informace ve vaší hlavě.

Memorování prozaických děl také umožňuje rozšířit hranice chápání světa. Kromě toho se zvyšuje schopnost zapamatovat si a analyzovat nové informace a trénuje se smysl pro rytmus.

V procesu zapamatování textů se v mozku vytvářejí nová nervová spojení. Posilují se pokaždé, když následně opakujeme dříve naučenou látku. Takže zapamatování poezie a prózy je vynikajícím cvičením pro mozek.

5. Rozšiřte svůj sociální okruh

Psychologové se domnívají, že široký okruh přátel může být nesmírně užitečný: známí vám pomohou překonat stres, najít si novou práci nebo vás seznámí s vaším budoucím manželem nebo nejlepším přítelem.

Široký okruh kontaktů vám navíc umožňuje rozvíjet sociální dovednosti a rozšiřovat si obzory. To se odráží i ve slovní zásobě společenského člověka.

Když komunikujeme s jinými lidmi, nakonec převezmeme některé jejich zvyky a fráze. Proto je důležité obklopit se nejen davem náhodných lidí, ale také příjemnými a kompetentními partnery.

6. Učte se cizí jazyky

Učení se cizího jazyka bez ohledu na jeho složitost je považováno za jedno z nejlepších cvičení pro mozek a způsob, jak si rozšířit slovní zásobu. V procesu učení nejen zlepšujeme naši schopnost zkoumat, ale také vytváříme nové asociativní sítě v mozku.

READ
Existuje mezi mužem a ženou jiná intimita než v posteli?

Kromě toho, že učení cizího jazyka pomáhá rozšiřovat slovní zásobu, je známo, že taková mozková aktivita dokáže zpomalit proces stárnutí a nástup demence.

Mimochodem, abyste se naučili cizí jazyky, nemusíte navštěvovat drahé jazykové kurzy a trávit nad nimi drahocenný čas. Sledování oblíbeného televizního seriálu s titulky a mentální překládání skladeb z cizího jazyka do rodného také pomáhá trénovat váš mozek a rozšiřovat slovní zásobu.

7. Poslouchejte audioknihy

Elektronické a zvukové knihy samozřejmě pravděpodobně nenahradí tištěné materiály, ale jsou také dobrým způsobem seberozvoje a umožňují posluchači rozšířit si slovní zásobu.

Poslech audioknih rozvíjí vaši představivost a umožňuje získat zajímavé informace při procházce nebo vaření večeře. Posloucháním audioknihy se navíc učíme soustředit a zapamatovat si fráze postav v dílech. Tím si zase rozšíříte slovní zásobu a v hlavě se vám uloží krásně a kompetentně postavené větné modely.

8. Vyřešte scanwords a křížovky

Kromě toho, že luštění křížovek zlepšuje paměť a zlepšuje výkon mozku, je tento proces také výborným pomocníkem při zvyšování slovní zásoby.

Každodenní luštění skenovacích slov, křížovek a hlavolamů snižuje hladinu stresu a riziko rozvoje demence.

Mentální trénink navíc rozvíjí logické myšlení a zvyšuje rychlost reakce.

Můžete nahrávat na hlasový záznamník nebo nahrávat video z telefonu či notebooku, obraz zde není tak důležitý jako samotný projev. Vyprávějte příběh ze svého života na záznam, převyprávějte obsah své oblíbené knihy nebo filmu. Zároveň mluvte jako obvykle, nesnažte se svůj projev speciálně přikrášlovat nebo vylepšovat.

Hlavním úkolem v této fázi je identifikovat hlavní nedostatky ve vaší řeči: špatná slovní zásoba, váhání, pauzy, nesprávně umístěné přízvuky, problémy s dikcí, výplňová slova, příliš rychlé nebo příliš pomalé tempo řeči. Analyzujte nahrávku a určete, na čem budete pracovat.

Jak zlepšit svou slovní zásobu

 • Začněte číst tlustý román, nejlépe některý z ruských klasiků XNUMX.-XNUMX. století, ale hodí se i zahraniční autoři. Klasická díla se vyznačují bohatou slovní zásobou. To je mimochodem dobrý důvod připomenout si školní četbu na léto, určitě se tam něco hodí.
 • Nainstalujte si do telefonu aplikaci Russian Explanatory Dictionary a zjistěte význam všech slov, která neznáte.
 • Každý den uveďte do aktivního oběhu jedno nové slovo. Přidělte si slovo ráno a zkuste je použít alespoň 10krát během dne. Samozřejmě, použití slova musí být přesné a vhodné.
 • Hrajte slovní hry. Například pište příběhy pouze pomocí sloves nebo pouze podstatných jmen. Můžete začít tím, že budete pokračovat v klasice: „Noc, ulice, lucerna, lékárna“ a pak přejít k originálním příběhům.
 • Každý den vymýšlejte synonyma pro jakákoli tři slova. Snažte se vymyslet co nejvíce možností.
READ
Je egocentrický člověk stejný egoista nebo je v tom rozdíl?

Jak se zbavit parazitních slov

 • Napište si seznam svých „oblíbených“ výplňových slov a začněte sledovat jejich použití. Zachyťte co nejvíce řečového odpadu.
 • Přiřaďte systém trestných bodů: vyslovil parazitní slovo – obdržel jeden trestný bod. Pokud za den získáte více než 10 bodů, děláte něco kolem domu, například myjete nádobí, vaříte večeři, uklidíte si pokoj nebo jen o hodinu méně hrajete hry na telefonu nebo surfujete na sociálních sítích.
 • Požádejte své přátele a rodiče, aby věnovali pozornost výplňovým slovům ve vaší řeči: „to všechno“, „jakoby“, „uh-uh“, „zkrátka“, „no“.

Jak zlepšit svůj projev

 • Jednou denně provádějte dechová cvičení k procvičení bránice: dlouze se zhluboka nadechněte na 8–10 počtů, poté na stejnou dobu zadržte dech a poté dlouze a zhluboka vydechněte. Cvičení opakujte alespoň pět minut, raději déle. Když bránice funguje správně, řeč je hladká a hlas klidný a hluboký.
 • Zpívejte nahlas. Za prvé zpěv také posiluje bránici a za druhé pomáhá zbavit se váhavosti a koktání. Pokud se stydíte zpívat, čtěte nahlas dlouhé básně.
 • Naučte se jeden jazykolam denně. Čím je to pro vás obtížnější, tím užitečnější je opakovat to znovu a znovu. Tongue twisters pomáhají zlepšit dikci.
 • Stáhněte si aplikaci, abyste se naučili slovní stres a zapamatovali si správnou výslovnost alespoň 3 slov během dne. Znalost akcentů nejen pomůže zlepšit vaši řeč, ale bude také užitečná při jednotné státní zkoušce v ruském jazyce.

Proč je to nutné

Bez problémů budete moci odpovídat na tabuli. Sníží se počet zaváhání a zbytečných pauz, odpovědi se stanou pro posluchače ucelenými a srozumitelnými – samozřejmě za předpokladu, že látku znáte.

Bude pro vás snazší obhajovat ročníkové práce, vytvářet ústní zprávy a prezentace.

Naučíte se vhodně používat složitá slova a nedělat řečové chyby.

Přestanete se bát mluvit na veřejnosti. Nejčastěji strach vzniká kvůli špatné technice mluvení, nedostatku slovní zásoby a neschopnosti se souvisle vyjadřovat.

Máte každou šanci stát se nejlepším řečníkem ve třídě. To znamená, že budete ochotnější být zváni na všechny školní a okresní akce a je to výborná příležitost se ukázat a získat dobré jméno mezi učiteli.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: