Jak vyhrát a udržet muže Štíra

Muž Štír je silný, mimořádný, sebevědomý, zajímavý a atraktivní člověk. Pro něžné pohlaví je žádanou kořistí.

Jak vyhrát muže Štíra

Žena, která se rozhodla získat srdce muže Štíra, musí pochopit: ve vztazích se zástupcem tohoto znamení zvěrokruhu mu vždy patří vedení. Sám si vybírá „oběť“ pro lov a dělá vše, aby ji dobyl. Hlavním úkolem fanouška je upoutat jeho pozornost a probudit v něm skutečnou vášeň.

Muž Štír neztratí ze zřetele atraktivní mladou dámu. Ocení její upravený vzhled a přirozená sexualita, které se snoubí s přirozeným šarmem, šarmem a dobrými mravy. Nepotěší ho však vyzývavé líčení a odhalující outfity.

Schopnost udržet konverzaci výrazně zvyšuje šance ženy na vítězství nad tímto sebevědomým lovcem. Na dámě ocení inteligenci a erudici. Živé a zajímavé diskuse ho vytáčí. Navíc v jakémkoli sporu je pro něj vítězství důležité.

Muž Štír se nudí tajnůstkářskými ženami. V potenciálním fanouškovi musí rozeznat bohatý vnitřní svět. Jsou podporovány různé zájmy, koníčky a nezávislost. Takový muž má rád, když jeho vyvolená aktivně pracuje a sama si vydělává.

Žena se slabou a pomalou energií nebude schopna vyhrát zástupce tohoto znamení zvěrokruhu. Silná a navenek nepřístupná dáma má všechny šance. Neměli byste otevřeně demonstrovat své pocity před mužem Štíra. Musí zcela věřit, že on sám získává ženu, která se mu líbí.

Jak si udržet muže Štíra

Muž Štír je silná povaha. Chce vedle sebe vidět stejně silnou ženu. Pro vyvolenou je lepší mlčet o jejích nedostatcích a slabostech.

Intuice pomůže dámě udržet si zástupce tohoto znamení zvěrokruhu. Bude muset odhadnout nálady svého partnera. Neměli byste mu otevřeně odporovat, ale někdy ho musíte postavit na jeho místo. Jedině tak mu žena ukáže, že zná cenu sebe sama a svého názoru. Nemůžete se zcela a neodvolatelně podřídit silnému a temperamentnímu vyvolenému.

Muž Štír potřebuje dobrého milence. Musí se mu zcela odevzdat a být v posteli maximálně uvolněná. Takový muž přitom hledá ve své partnerce spolehlivého přítele, na kterého se může spolehnout.

Žena, která si chce udržet muže Štíra, bude muset žít podle jeho pravidel. Má své vlastní chápání rodinného života, což výrazně omezuje práva dámy oproti jeho vlastním. Ve vztazích s ním nebude možné dosáhnout rovnosti. Někdy se musíte obětovat a překročit sami sebe.

READ
Jak se stát atraktivnějším pro muže

Muž Štír nebude tolerovat tajemství. Pokusy vyvolat žárlivost nebo omezit svobodu partnera také nepovedou k dobrým věcem. Pouze tím, že pochopíte povahu představitele tohoto znamení zvěrokruhu a naučíte se žít podle jeho pravidel, můžete v něm získat věrného a spolehlivého životního partnera.

Jak získat zpět muže Štíra

Pro temperamentního muže Štíra nebude těžké najít dobrý důvod k rozchodu. Nejčastěji je odloučení spojeno se složitou povahou tohoto „predátora“ a neochotou partnera zcela se podřídit jeho podrobení.

Muž Štír je ve svých rozhodnutích kategorický. Pokud se rozhodne rozejít se ženou, pak bude těžké ho získat zpět. Zde nepomohou typické ženské triky: špatně přizpůsobené omluvy, vyloženě lichotky nebo banální koketování. S takovým mužem může provokace fungovat. Lhostejnost a nezájem dámy o vztah s ním pomůže probudit skutečnou loveckou vášeň. Sebeláska a pýcha ho popoženou ke smíření. Při snaze zjistit, kdo má pravdu a kdo ne, zástupce tohoto znamení zvěrokruhu vždy přijde s jednou odpovědí. Muž Štír jen zřídka bere vinu na sebe.

Žena, která chce uzavřít mír s mocným a silným mužem, nebude vhodná do role oběti. Je zbytečné říkat svému vyvolenému o tom, jak těžké je s ním žít a tlačit se na lítost. Přehnaná agresivita nebo vyznání věčné lásky ho však také nepomohou vrátit zpět. Chování dámy by mělo být jemné, diplomatické a přemýšlivé a každé slovo by mělo být vyvážené.

Nenahraditelnými pomocníky ženy budou její dokonalý vzhled, sebevědomí, vyrovnanost, soběstačnost a hrdost.

Jak vyhrát muže Štíra

Jak vyhrát muže Štíra – to je otázka, kterou si kladou snad všechny ženy, které propadly krutému kouzlu představitele tohoto znamení zvěrokruhu. Štíři jsou chladní, ale smyslní, nezávislí, ale závislí na ostatních, manipulativní a pozorní milenci. Vyjmenovat rysy tohoto znamení by bylo na dlouho. Je docela snadné upoutat pozornost tohoto muže, ale jak si ji udržet, to je něco, co je třeba zkoumat pečlivěji.

Vlastnosti znamení

Štír je nejnejednoznačnějším znamením zvěrokruhu. Má mnoho nevýhod a výhod, které se organicky doplňují. Snad lze nedostatky Štírů odpustit, protože je prezentují tak nepopsatelným kouzlem, že se na skutečný stav věcí rychle zapomene. Štíři jsou schopni způsobit potěšení, upřímný obdiv a dokonce i poslušnost, kterou bezostyšně používají v každodenním životě.

Takový muž je skutečný lovec a zůstává jím až do stáří. Štíři musí dosáhnout všeho sami, ať už jde o další rekord v počítačové hře nebo o pozornost ženy, která se jim líbí. Rozdíl mezi cíli však nevnímají, veškerou svou sílu a pozornost věnují nerozděleně naprosto každému úkolu, bez ohledu na jeho důležitost. Muž Štír tak může se stejným výrazem tváře rozhodovat o osudu lidí (jestli je šéfem nebo politikem) a měnit těsnění v netěsném kohoutku. Někdy to pobaví a rozčiluje, ale musím přiznat, že Štír dosahuje úspěchu v jakémkoli úsilí, i když zpočátku pochybuje o svých vlastních schopnostech a schopnostech.

READ
Jak napovídat chlapovi o vztahu: efektivní metody skutečný příběh

Měli byste vědět, že Štíři jsou vynikající manipulátoři. Snadno a přirozeně nutí své okolí k tanci na jejich melodii, a to natolik, že je okolí rádi poslechne. Tajemstvím Štírů je vynikající intuice, která vám umožní najít klíč k naprosto každé lidské duši.

Tento muž na první pohled působí dojmem inteligentního a klidného člověka. Štíři působí rozumně a dokonce i trochu chladně, ale taková maska ​​skrývá pořádnou smršť vášní, se kterou si ne každá žena poradí.

Vlastnosti muže Štíra

Muži Štír jsou často sečtělí a erudovaní

Cokoli Štír dělá, dělá s neuvěřitelnou vášní, ať už je to přátelství nebo láska. Pozitivní charakterové vlastnosti Štírů:

 • oddanost svým ideálům;
 • rozvinutá intuice;
 • schopnost cítit partnera;
 • přívětivost;
 • poctivost;
 • silná vůle;
 • mimořádná mysl;
 • schopnost ovládat své vlastní emoce;
 • opatrnost.

Jak vidíte, toto znamení má spoustu dobrých charakterových vlastností. Zároveň jsou Štíři opravdu vynikající přátelé a manželé. Vždy se postaví na stranu „svého“ člověka a snaží se mu ze všech sil pomoci. Štíři jsou skvělí v udržování tajemství a nikdy se nesníží k pokrytectví a lžím.

Muži Štír přesně vědí, co žena chce. Pokud to Štír neví, vždy může ženu inspirovat jinými touhami.

Navzdory negativním aspektům jejich charakteru zůstává Štír vždy upřímný k sobě i k ostatním a stejnou upřímnost očekává i od ostatních. Podezřívá-li někoho z pokrytectví, přestane Štír okamžitě komunikovat a jakékoli pokusy znovu získat jeho přízeň nebudou úspěšné. Tento charakterový rys by měl být rozhodně vzat v úvahu, než pochopíte otázku, jak můžete získat muže Štíra.

Negativní vlastnosti mužů Štíra

Muži Štír jsou extrémně žárliví

Nejsou žádní hloupí Štíři. Muži tohoto znamení jsou velmi chytří, vždy dosahují svých cílů, zejména v profesionální sféře. Důležitou roli zde hraje skutečnost, že zástupce tohoto znamení vždy zná svou hodnotu, a proto se neřídí konkurenty a závistivci.

 • žárlivost;
 • zaujatost;
 • tvrdohlavost;
 • pomstychtivost;
 • fixace na minulost.

Štíři jsou velmi žárliví a dokážou své milované otrávit žárlivostí. Je pravda, že sami Štíři také velmi trpí kvůli svým vlastním emocím, ale tato skutečnost může ženu jen stěží utěšit.

Muž tohoto znamení je vždy hlavou rodiny. Projevuje naprostý nedostatek schopnosti najít kompromis. Se Štírem je téměř nemožné se na něčem dohodnout, přesvědčit muže tohoto znamení je nemožný úkol. Mnoho Štírů, objektivně hodnotících své duševní schopnosti, je zaujatých vůči ostatním. Zvláště jasně se to projevuje v komunikaci se ženami, které muži Štíra zpočátku nepovažují za dostatečně chytré.

READ
Jak stojí BDSM a jaký je význam kultury bolesti a sexu?

Při komunikaci se Štírem byste si měli pamatovat, že zástupci tohoto znamení nikdy nikomu nic neodpustí. Uražený Štír se pachateli mstí a jeho pomsta je skutečně strašná. Zároveň zástupci tohoto znamení nejsou selektivní a nevypočítají svou sílu, proto jsou muži i ženy předurčeni ke stejné pomstě.

Je třeba si uvědomit, že Štír je docela schopný zasáhnout ženu, ale pouze tehdy, když zasáhne první.

Jak se Štíři zamilují?

Zamilovaný muž - Štír

Zamilovaný muž – Štír obklopí objekt svého zbožňování romantickými vymoženostmi

Abyste pochopili, jak můžete přimět Štíra, aby se do vás zamiloval, měli byste podrobněji porozumět jeho preferencím. Pro muže tohoto znamení není vzhled ženy tak důležitý jako skutečnost, že existuje hádanka. Štíři jsou zvědaví, takže je vždy přitahují ženy, které mají tajemství.

Štíři jsou také velmi zamilovaní, takže při upoutání jeho pozornosti nejsou žádné zvláštní potíže.

Štíři se rychle, téměř na první pohled, zamilují a okamžitě začnou jednat. O lásce Štíra nemusíte hádat, protože muž tohoto znamení okamžitě objasní své záměry. Pro ženu je přitom často těžké přijít na to, co cítí Štír: sympatie, vášeň nebo něžná láska. Tito muži zřídka mluví o pocitech, raději jednají. Štíři nejraději demonstrují své city sexem, smyslná stránka lásky hraje v jejich životě hlavní roli.

Zamilovaný Štír svede a podmaní si ženu, pronásleduje kořist jako lovec, a pak může muž začít přemýšlet o tom, zda měl přimět dívku, aby se do něj zamilovala a co s ní dál dělat. Faktem je, že pro tyto muže je proces svádění důležitý, ale další vztahy mohou být děsivé. Štíři se přitom vdávají celkem snadno, stejně jako rozvod.

Ve vztazích jsou tito muži věrní, pokud jejich partnerka plně uspokojuje jejich sexuální potřeby. Pokud Štír nemá dostatek sexu, takový muž si často bere milenku. Zároveň Štír neodpouští svému partnerovi zradu, takže byste neměli hrát podle jeho vlastních pravidel.

Jak získat jeho pozornost?

Jak můžete přimět muže Štíra, aby se do vás zamiloval a jak ho k vám připoutat – to závisí pouze na hereckém talentu samotné ženy. Je docela snadné podmanit si Štíra, mladé i starší muže, protože po celý život zůstávají zvědaví a chtiví po tajemství.

READ
Jak přimět manžela, aby přestal pít alkohol: 5 způsobů, jak své ženě pomoci

Na první pohled se zdá, že srdce Štíra je vyrobeno ze žuly, ale ve skutečnosti je to podvod a není vůbec těžké ho dobýt. K tomu stačí dát mu najevo, že o něj žena nemá zájem jako o potenciálního partnera a už vůbec ne náladu na flirt a vztahy. Toto chování vždy svádí Štíra a pomáhá rychle získat jeho srdce. Zde je důležité nepřehánět – „šedé myšky“ a asexuální ženy muži tohoto znamení nepřitahují. Doporučuje se používat neverbální signály, které Štíři dobře rozpoznávají. Úspěch je zaručen, pokud chování ženy naznačuje nedostatek zájmu o muže Štíra a její tělo ukazuje opak, ale pouze s náznaky.

Efektivní strategie k dobytí Štíra

Jak vyhrát muže Štíra

Muži Štír milují temperamentní ženy

Následující tipy pomohou jak okouzlit muže Štíra, tak ho donutí neustále myslet na ženu, bez ohledu na to, kde se nachází.

 1. Promyšlený obraz. Štír nemá rád přístupné ženy, proto je lepší příliš sexy outfity odkládat do zadního šuplíku. Příliš formální oblek také nepřitáhne jeho pozornost. Doporučuje se vytvořit nezapomenutelný a ženský obraz, který ponechává prostor pro představivost. Šaty ze splývavé látky, „pánský“ oblek, který zdůrazňuje křehkost ženy, jsou dokonalé. Zde je důležité, aby obraz nebyl vulgární.
 2. Upřímný obdiv. Muži tohoto znamení nesnesou lichotky, ale upřímné komplimenty přijímají vždy s radostí. Žena by ho měla chválit, protože v takových mužích je vždy něco, co způsobuje potěšení.
 3. Inteligence a nezávislost. Při komunikaci se Štírem byste se měli projevovat jako soběstačný člověk, který má kontrolu nad svým vlastním životem. Štíři milují silné ženy.
 4. Povaha ženy je pro Štíry nesmírně důležitá. Měli byste naznačit svou vášnivou povahu a tato skutečnost určitě zůstane v myšlenkách muže na dlouhou dobu.
 5. Tajemství tyto vášnivé muže vždy přitahuje, takže žena by neměla hned vyložit všechny karty. Mírný dotek podcenění jen učiní ženu v očích Štíra zajímavější, takže na prvních setkáních není třeba se snažit vyprávět celou svou biografii do nejmenších detailů.

Vědět, jak okouzlit muže Štíra, se doporučuje dát volný průchod jeho fantazii. Pokud žena nenaváže kontakt jako první a po každém setkání začne na několik dní mizet, muž tohoto znamení přijde na to, proč je pro něj tak zajímavá. Štíři prostě fyzicky těžko snášejí neposlušnost ostatních lidí, takže muž rozhodně vynaloží veškeré úsilí, aby ženu získal. Rada pro dívky: Štír by za žádných okolností neměl tušit, že lov není pro něj, ale pro něj.

READ
Rlivost na minulost manželky

Štír je fascinován inteligencí, originalitou a nezávislostí. Zároveň by se měl cítit silnější. Aby žena okouzlila Štíra, měla by najít hranici mezi úplnou nezávislostí a potřebou silného muže. Když to Štír cítí, okamžitě vloží své srdce do dívčiných rukou, stejně jako plány na společnou budoucnost (která bude postavena výhradně vlastníma rukama) a bankovní kartu (neřekne jí však kód).

Špatná strategie aneb jak se nechovat

Poté, co jste přišli na to, jak vypadá zamilovaný Štír a jak přimět muže tohoto znamení, aby se do vás zamiloval, měli byste pochopit nuance, které mohou vztah poškodit.

 1. Štíři netolerují lži a pokrytectví, zatímco jejich dobře vyvinutá intuice jim umožňuje přesně určit nepoctivost svého partnera.
 2. Neměli byste se snažit vzbudit žárlivost flirtováním s jinými muži, protože to povede k nevyhnutelnému rozchodu, protože Štíři jsou velcí majitelé.
 3. Není třeba se na něj snažit vyvíjet nátlak nebo s ním manipulovat slzami a hysterií.
 4. Muži tohoto znamení nesnesou kritiku a posměch, takže pokus vysmát se mu mezi přáteli se může změnit ve skandál.

Je důležité si uvědomit, že Štíři jsou hrozní, když se zlobí. V hádce často „ztrácejí tvář“ a zosobňují se.

Rady astrologů pro ženy různých znamení

Tipy, jak získat muže Štíra

Žena Štír a muž Štír se často pohádají, pokud se ani trochu nepodvolí

Jak získat srdce muže Štíra do značné míry závisí na znamení zvěrokruhu ženy. Astrologové shromáždili tipy na všech 12 znamení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: