Kompatibilita ženy Lva a muže Kozoroha: v lásce, manželství, přátelství, sexu a práci.

Pro muže Kozoroha a ženu Lva je těžké se shodnout v mnoha oblastech života. Opačné pohledy na svět a nesmiřitelné temperamenty jim brání v pohodlném bytí ve stejném prostoru, což vysvětluje jejich nízkou kompatibilitu. Takoví lidé jsou vytrvalí, zásadoví a tvrdohlaví, takže i zavedené vztahy mezi nimi jsou plné konfliktů a sporů.

Kozoroh a Lev: kompatibilita v lásce

Zástupce elementu Země, zaštítěný Saturnem, není schopen překročit své vlastní principy. Je spolehlivý, zodpovědný, ale zavázaný dodržovat obecně uznávané standardy. Pokud dáma neodpovídá společenským standardům, buď si od takového chlapa nedostane pozornost, nebo bude každý den poslouchat přímočarou a drsnou kritiku.

Zrozena v živlu ohně, je sebevědomá osoba, má hrdý vzhled a inteligentní vzhled. Dívka tohoto typu smýšlení není proti tradici, ale nikdy nepřijme něco, s čím nesouhlasí. Na tomto základě vznikají kontrasty postav a konflikty i v již zavedených tandemech, jejichž kompatibilita je 37 %.

Pokud se muž Kozoroh a žena Lev ocitnou ve vztahu ne v dospělosti, rozumí si navzájem svým myšlenkám a touhám, ale odmítají s nimi souhlasit nebo je naplnit. Odbytištěm pro takové páry budou známí, ke kterým se účastníci vydají, když se naskytne příležitost, a dostanou rady ohledně rozchodu. Pokud na této cestě dojde k rozvoji milostných linií, jsou dny spojení sečteny.

Dceru Slunce rozzuří téměř všechny povahové rysy vyvolené: proměnlivost nálad, lakomost ve vyjadřování emocí, izolace, nejistota a nedůvěra k druhým. Ty „rohaté“ mají také dostatek kladných vlastností, ale naštvaná paní si jich raději nevšímá. V reakci na to dostává komentáře o touze strkat nos do záležitostí jiných lidí a sobectví.

Pozitivní aspekty párové lásky jsou podpora a finanční stabilita. I když mladí lidé ještě nemají razítka do pasů, vytvářejí společný rozpočet a úspěšně ho doplňují plánováním společných výdajů. V obtížných situacích každý z nich zapomíná na tvrdohlavost a snaží se svého společníka uklidnit a najít řešení jeho problému.

Pokud jde o podvádění, Kozoroh ctí loajalitu a rodinné hodnoty. Dokonce ani tlak a vůdčí ambice dívky nedonutí toto znamení zvěrokruhu ke zradě. Jakmile „rohatému“ dojde trpělivost a uvědomí si, že ho vztah trápí, prostě partnera o rozchodu informuje. Často chlapům v této věci chybí takt – vyjadřují vše, včetně milionu důvodů, proč se rozhodli odejít.

Lvi také nejsou nakloněni zradě. Znají svou hodnotu a milují svou vlastní osobu, takže spojení rozpouštějí, pokud se jim nedostává dostatečné pozornosti a tepla. Někdy může „kočka“ flirtovat s jiným mužem před vyvoleným, ale pouze za účelem prevence, aby se zamyslel nad svým chováním. „Predátor“ však nedosáhne očekávaného výsledku, ale dostane další skandál.

READ
Jak překonat strach z mužů

Kozoroh a Lev: Manželská kompatibilita

Zástupci živlů země a ohně přistupují k vytvoření legitimní rodiny s náležitou vážností. Muž musí zvážit všechny pozitivní a negativní aspekty, než půjde na matriční úřad. Paní chápe, že uzavřený svazek musí trvat celý život. Být rozvedenou ženou poškodí její hrdost a pověst, takže nemá smysl riskovat.

Často se takové páry nikdy nedostanou k formalizaci vztahu: oba se shodují, že nemohou tolerovat svého vyvoleného v manželství. Pokud se tato znamení odváží k rozhodnému kroku, další soužití předčí jejich očekávání. Každodenní život vyhlazuje charakterové nedostatky a manželé jsou mnohem starostlivější a zodpovědnější, než si možná mysleli. Jejich kompatibilita v rodinné sféře je 53 %.

Muž Kozoroh a žena Lev si rozdělují role netradičním způsobem. Navzdory skutečnosti, že „predátor“ se vyrovnává s povinnostmi manželky, její manžel se stará o domácí povinnosti. Kvůli vrozenému perfekcionismu se ten druhý domnívá, že dívka není schopna dělat nic na správné úrovni, a proto nestojí za to se snažit.

„Kočky“ se mohou postarat o kariéru a finanční podporu tandemu. Přestože mají „rohatí“ vytrvalost a tvrdou práci, dělají práci jen tolik, kolik je potřeba. S tímto přístupem není možné získat povýšení nebo bonus. Obě znamení se ale shodují i ​​ve schopnosti ušetřit peníze a ušetřit na běžných věcech.

Z dcery Slunce se stává přísná, ale starostlivá matka. Vidí v dítěti velký potenciál a nenechá ho promarnit. Děti dívky Lva jsou zapsány do milionu kroužků, aby nepřišly o kreativitu a včas se na ni soustředily. Kromě toho navštěvují mimoškolní aktivity – dáma si je jistá, že její dědic by měl být ve všem první.

Kozoroh v páru je zodpovědný za výchovu a vzdělávání potomků. Někdy zachází příliš daleko a bere jim volný čas, ale matka zuřivě hájí práva dědiců. Saturnův chráněnec je skoupý na projevování emocí při komunikaci s dětmi, ale kompenzuje to společnými výlety do přírody, sdílením koníčků s dítětem a dárky – levné, ale vybrané s ohledem na zájmy dítěte.

Kozoroh a Lev: sexuální kompatibilita

Pár se v posteli cítí skvěle. Vášeň dívky a temperament chlapa, spojené, ukazují skutečnou sílu. Zástupci znamení si navzájem užívají intimitu a jejich vlastnosti tento proces doplňují a činí jej co nejnaplňujícím. Moucha v sexu bude mít různé rytmy: zatímco jeden teprve začíná, druhý je již připraven začít to nejdůležitější, vynechat předehru.

READ
Lidský temperament a charakter – interakce a rozdíly

Lvi jsou iniciátory v otázkách sexuálního života. Kvalita toho, co se děje, závisí na jejich smyslnosti a vášni. Kromě toho „kočka“ opravuje proces, vede vyvoleného, ​​díky čemuž si oba užívají a necítí se znevýhodněni. K intimitě musíte přistupovat s inteligencí a jemností, protože nálada Kozoroha se může snadno zkazit.

Sexuální kompatibilita znamení je vysoká, v procentech je to 72, ale nebude možné se vyhnout nepříjemným okamžikům. Muž o nich může mluvit jen v náznacích – příliš tvrdá kritika v upřímných věcech ho přiměje stáhnout se. „Rohatý“ nebude ani tak chovat zášť, jako spíše si bude vyčítat méněcennost nebo neschopnost. To samozřejmě ovlivní váš sexuální život.

Kozoroh a Lev: Kompatibilita v přátelství

Mezi dětmi Saturna a Slunce vzniká silné společenství. Nestanou se blízkými přáteli, ale je snadné trávit čas ve stejné společnosti. Zrozenci v živlu Země mají rádi společnost silné a sebevědomé dámy, od ní dostává náboj živosti a motivace. Sama dívka z takových kontaktů čerpá energii a užitečné znalosti, a to jak finanční, tak kariérní.

Překážkou spojení dvou znamení je skutečnost, že muž Kozoroh a žena Lva mají opačné názory i na nezávaznou konverzaci. Představitelka živlu ohně je zvyklá přijímat komplimenty každou sekundu, i když před ní stojí neznámá osoba. „Artiodaktylové“ nerespektují lichotky a zbytečné projevy sympatií, takže nemohou pohladit ego svého partnera.

Kompatibilita takových tandemů v přátelství je 55%. Pravděpodobnost úzké komunikace mezi zástupci souhvězdí se zvyšuje, pokud mluvíme o příbuzných patřících ke zmíněným znamením nebo o lidech, kteří se znají již dlouhou dobu. V takových případech je důvěra obou stran zpočátku vyšší, což znamená, že k samotnému sblížení dochází s menší námahou.

„Dravci“ a „rohatí“ jsou připraveni se v případě potřeby vzájemně podporovat, ale ani v této oblasti mezi nimi není žádná rovnost. Chlap je připraven na první zavolání všeho nechat a spěchat a dívka souhlasí s tím, že pomůže, pouze pokud je v tuto chvíli volná a má dobrou náladu. Vlastní zájmy koček jsou vždy na prvním místě.

Kozoroh a Lev: kompatibilita v práci

Mezi Kozorohem a Lvem nefungují obchodní vztahy. Jako kolegové si spíše konkurují, než aby se pohybovali stejným směrem. Pokud jde o obchodní partnery, každý myslí na svůj prospěch na úkor toho druhého. Horoskop slibuje kolaps týmům, kde se tato znamení setkávají, kvůli pravidelným střetům a pokusům vybudovat proces v souladu s jejich chápáním.

READ
Jméno Marina: význam, původ, osud, charakter, astrologické charakteristiky

Šéf, který patří k elementu Ohně, neustále tlačí na svého „rohatého“ podřízeného. Nedostatek iniciativy v práci takových lidí je viditelný pouhým okem a oni sami plní úkoly podle dvou scénářů: rychle a špatně, nebo efektivně, ale pomalu. Muž zároveň dokáže být sarkastický a argumentovat s tím, že takové chování je způsobeno nelidskými pracovními podmínkami.

Vůdce narozený v pozemském živlu je přísný a spravedlivý, ale přehnaně agresivní. Jeho přímost a hrubost děsí všechny své zaměstnance, včetně dcer Slunce, které jsou citlivé na hodnocení jejich přínosu. V každém případě muž Kozoroh a žena Lev nenavážou kontakt, bez ohledu na jejich postavení. Jejich kompatibilita při práci se odhaduje na 19 %.

Spojení dvou živlů – Ohně a Země, přinese štěstí jejich zástupcům? Astrologická kompatibilita znamení Lva a Kozoroha není špatná, ale to neznamená, že ve vztahu nebudou žádné drsné hrany. V našem materiálu vám řekneme, jak mohou tato znamení najít vzájemnou harmonii.

Kompatibilita Leo a Kozoroh

Kompatibilita Lva a Kozoroha: zástupci těchto znamení jsou velmi nezávislí lidé, náchylní k přímočarosti. Milují svobodu a tato vlastnost je spojuje. Neshody začínají ve finanční sféře. Pro Kozoroha jsou peníze důležité k zajištění pohodlného života. I když Lev miluje materiální hodnoty, ještě více ho přitahuje moc, sláva a touha vládnout.

Energie a impulzivita Lva může neustále narážet na přízemní povahu Kozoroha. Odborní astrologové vám řeknou, jak najít společnou řeč a minimalizovat konflikty.

Tabulka kompatibility pro Lva a Kozoroha

Tabulka kompatibility Lva a Kozoroha obsahuje mnoho užitečných informací.

Kozoroh tíhne k pohodlí, domácímu prostředí a chutnému jídlu. Lev vyžaduje úplně jiné prostředí: estetiku, zábavu, hlučný dav. Aby bylo dosaženo konsensu, pár by měl jít do útulné restaurace nebo jít na výstavu umění a poté do pizzerie, aby každý partner získal zaručené potěšení.

Komentář odborníka

Vyhlídky vztahu přímo závisí na úsilí účastníků. Experti Anna Abramova a Pandit Somnath vám prozradí, jak se mohou Lev a Kozoroh vyhnout problémům a dosáhnout harmonie.

Klady a zápory vztahů

Odborník v oboru Védská numerologie a natální astrologie Anna Abramová provedl posouzení kompatibility Lva a Kozoroha.

Lev a Kozoroh jsou dvě silná znamení, která mohou vytvořit celkem stabilní pár. Mají však odlišné přístupy k životu, komunikaci a vztahům. Kompatibilita mezi Lvem a Kozorohem je obtížná kvůli jejich odlišným povahám a přístupu k životu. Jsou ale schopni vytvořit pevné a dlouhodobé partnerství, pokud se naučí jeden druhého přijímat a respektovat.

READ
30 fotografií nádherných dívek s velkými prsy a fakta o poprsí

Leo je silný, sebevědomý vůdce, který si váží pozornosti a respektu ostatních. Kozoroh je pragmatický, cílevědomý, zodpovědný a v životě si váží řádu a struktury. Zpočátku se může Leovi zdát jejich partner nudný a příliš vážný, zatímco Kozoroh se bude cítit vystrašený.

Anna Abramova Expertka v oblasti védské numerologie a natální astrologie

Kozoroh pomůže Lvu stát se organizovanějším a disciplinovanějším a Lev pomůže uvolnit tvůrčí potenciál jejich partnera. Pro úspěšnou kompatibilitu se zástupci znamení musí naučit respektovat a přijímat jeden druhého za to, kým jsou. Najděte kompromisy a způsoby, jak spojit své rozdíly.

Obě znamení si velmi cení síly a kontroly. Mohou sdílet své vůdčí schopnosti a vytvořit úspěšný tým. Leo bude těžit z odborných rad Kozoroha, s jejich pomocí se dostaví úspěch v práci. A Lev zase naučí Kozoroha užívat si života.

Zápory vztahu Lva a Kozoroha: Lev má sklony k dramatičnosti a silným emocím, zatímco Kozoroh je častěji zaměřen na pragmatismus a trpělivost. To vyvolává konflikty. Lev v Kozorohu vidí člověka bez emocí a citů, někoho, kdo nebude chápat jeho touhy a potřeby. Kozoroh bude mít pocit, že Lev zanedbává jeho potřeby a nerespektuje jeho pragmatický životní styl.

Čeho se ve vztahu bát

Expertka Anna Abramova sdílí svůj názor:

– Lev a Kozoroh by se měli bát nedorozumění a konfliktů, které mohou vzniknout kvůli rozdílům v životním stylu. Je důležité nezapomínat na své vlastní pocity, emoce a nezavěsit se na profesionální úspěchy a moc.

Na čem ve vztahu pracovat

Expert na védskou astrologii Pandit Somnath věří, že Lev a Kozoroh jsou úplné protiklady s odlišnými názory na život. Pokud chcete budovat vztah, snažte se najít společné zájmy a rozvíjet stejnou vizi. Kozorohové považují Lvy za velmi chytré a živé a Lvi mají rádi Kozorohovu trpělivost – demonstrujte si tyto vlastnosti navzájem.

Kozoroh může být poněkud sobecký, zatímco Lev může být liberální. Kozoroh proto také potřebuje být ke svému partnerovi shovívavější a Lev by měl více dbát na zájmy vyvolené.

Oblíbené otázky a odpovědi

Kombinace znamení zvěrokruhu Lva a Kozoroha se obvykle nepovažuje za ideální. Odborník na védskou astrologii Pandit Somnath pomůže čtenářům vyvinout správnou taktiku chování.

READ
Co byste měli vědět, než začnete cvičit BDSM? Vše, co potřebujete pro bezpečnost

Jak může žena Lev získat muže Kozoroha?

– Aby okouzlila muže Kozoroha, bude muset žena Lva zmírnit svou okázalou povahu a zaměřit se na to, co je pro jejího partnera důležité.

Kozorohové jsou známí svou praktičností, ambicemi a silnou disciplínou. Ženy ve znamení Lva jsou schopny podporovat cíle a ambice svého muže.

Muž Kozoroha se často obává budoucnosti a příliš se zaměřuje na možné negativní výsledky. Sebevědomá žena Lev v něm dokáže vštípit optimismus.

Jak může muž Lev získat ženu Kozoroha?

— Hrdý muž Lev dokáže svým úsměvem oslnit každou ženu. S ženou Kozoroha si ale často nerozumí ani na mentální, ani na emoční úrovni. Uvažování a postoj ženy Kozoroha k čemukoli vzbuzuje u jejího partnera mnoho otázek a neurčitý pocit odmítnutí – díky tomu se cítí nechráněný a zranitelný. Muž Lev se potřebuje intelektuálně rozvíjet, aby pochopil myšlení své milované.

A také musí své paní ukázat, že ji dokáže ochránit a představit jí nové pohledy na život a nevšední radovánky.

Jak může žena Kozoroha získat muže Lva?

– Muž Lev miluje žít jako král ve všech aspektech života. Společník musí tento životní styl přijmout a dodržovat ho. Leo zároveň přichází na pomoc potřebným a vždy chrání bezmocné. Podpořte ho v této snaze o milost.

Ženy Kozoroha jsou precizní myslitelky, velmi ambiciózní a sebedisciplinované. To oslovuje muže Lva. Takže otevřeně diskutujte o svých nejvyšších cílech se svým milencem.

Leo je emocionální a velmi romantický. Vydejte se s ním na romantická místa, divadla a emotivní filmy.

Jak může muž Kozoroh získat ženu Lva?

— Muž Kozoroh dokáže uchvátit ženu Lva příslibem nádherného a vzrušujícího života. Promluvte si s ní o budoucích úspěších. Žena Lev taková slova miluje.

Zároveň je silná, nezávislá, společenská a miluje být všude středem pozornosti. Partner by měl prokázat bystrou mysl, plnit přání své milované a krásně se o ni starat.

Mějte na paměti, že žena Lev vyjadřuje svou lásku a úctu svému milenci všemi možnými způsoby, ale na oplátku očekává stejné chování. To je třeba vzít v úvahu.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: