Krásný rituál aneb jak si naklonit dívku

Dohazování je téměř zapomenutý starodávný zvyk požádat nevěstu o ruku od jejích rodičů. Předtím žádná svatba se bez tohoto obřadu neobešel, mu bylo přiděleno snad nejdůležitější místo v celé organizaci svatby.

Kdy se můžeš vdát? V Rus na to byly určité dny, věřilo se, že se nemá chodit žádat o ruku dívku v postní den, v sudé dny, 13. Nyní si můžete vybrat vhodný den pro každého, například volný den.

Nehledě na to, že v současné době je dohazování výhradně symbolická tradice, mnohé páry ji oživují, protože na takové seznámení s ženichem se rozhodně hned tak nezapomene.

Co je dohazování a kdo jsou dohazovači?

Matchmaking je návrh k sňatku od ženicha adresovaný rodičům nevěsty, doslova ji žádá o ruku a rodičovské požehnání.

jak udělat dohazování ze strany ženicha

Dohazovači jsou zástupci ženicha, kteří přicházejí do domu dívky namlouvat. Za starých časů se snažili vybrat si blízké příbuzné ženicha, jeho otce nebo kmotry, případně byli pro tuto roli povoláni specializovaní dohazovači. Jejich úkolem bylo nejen naklonit vybranou dívku, ale také zjistit o její rodině, věno, osobní vlastnosti. Někdy si dohazovači sami vybrali vhodného kandidáta pro svého svěřence.

Jak dohazovači dělají dohazování ze strany ženicha? Navštěvovali se dárkové předměty dívce doma a požádal příbuzné o povolení ke sňatku. A po souhlasu rodičů začaly přípravy na samotnou svatbu.

Jak to jde v současnosti?

Dnes se dohazování jednoduše nazývá návštěva ženicha u rodičů nevěsty, aby ji požádal o ruku.

Samozřejmě o tom nerozhodují rodiče, ale sami mladí, ale dobrý tón zavazuje být oficiálně zastoupen milovaná rodina. Dohazovač a dohazovač nemusí být přítomni. Poté přijdou rodiče nevěsty do domu ženicha, aby se seznámili s rodinou mladého muže.

Jak probíhá matchmaking podle tradice?

Dříve v Rusku byla velká pozornost věnována dohazování, tento aspekt byl považován za nejdůležitější ze všech fází manželství.

Často obřad dohazování pořádal ženich, i když se vyskytly případy, kdy dívky poslaly dohazovačky k ženichům. Pravidla a zvyky v Rusku byly takové, že mladý muž prohlásil, že se chce oženit, nebo se jeho rodiče rozhodli, že je čas založit vlastní rodinu. Pokud se mladému muži líbila dívka, pak rodiče a kmotři sbírali informace o budoucí snaše, jaké je její věno, z jaké rodiny pochází a podobně.

READ
Jak se chovat k muži Štíra?

jak jste se předtím vzali

Dohazování v Rusku

V případě, že byla volba schválena, dohazovači byli posláni do domu nevěsty. Pokud byla dívka považována za nevhodný pár pro jejího syna nebo neexistoval vhodný kandidát, pak se rodiče obrátili na dohazovače s prosbou o radu. Dohazovač byl obvykle zkušený v uspořádání manželství žena, která měla vždy na mysli několik neprovdaných dívek.

Jak probíhalo samotné manželství? Dohazovači se snažili přijít do domu po západu slunce, aniž by se cestou setkali nebo s někým mluvili, aby se vyhnuli zlému oku – to říkali znamení. Také se věřilo, že dohazovač by se měl před vstupem do domu opřít o rám dveří. Podle ruských zvyklostí chodí jen dohazovači ve stanovené dny.

Věřilo se, že se nelze oženit během půstu a 13

Poté, co hosté vstoupili do domu, rozhovor o svatbě přišel z dálky. Dohazovači měli říct určitou frázi, což znamenalo pravý účel jejich návštěvy: „Vy máte zboží, my máme obchodníka“, „Ovečka se ztratila, zabloudila k vám“ atd.

Nevěsta se rozhovoru neúčastnila, měla sedět potichu a jen čas od času převléknout oblečení a obléci si to nejlepší. Někdy se mohou dohazovači ptát předvést dívčí dovednosti, například dovednost šití nebo tkaní krajek. Pak vzala svou práci pryč.

Během rozhovoru se obě strany podle zvyklostí snažily ze všech sil je výhodnější představit nevěstu a ženicha. Dohazovači popisovali materiální bohatství budoucího manžela, rodičů dcery, jak byla dívka hezká, chytrá a pilná. Přibližně tak dochází k dohazování dcery.

Odpovědět při první návštěvě dohazovačů se považovalo za špatnou formu, ale pokud dívka pocházela z chudé rodiny nebo byla již dostatečně stará na to, aby ji bylo možné považovat za starou pannu, její rodiče mohli dát souhlas okamžitě, protože podruhé dohazovači se nemusí objevit.

Bohaté kupecké rodiny zvážil několik kandidátů, mohlo do jejich domu přijít několik delegací od různých nápadníků.

Dohazovači byli několikrát posláni k bohaté nevěstě s dobrým věnem

Pokud po dohazování souhlasí se sňatkem, musí se rodiče nevěsty vrátit: takto se příbuzní dívky seznámili se ženichem, prohlédli si dům, kam jejich dcera po svatbě odešla, a pak přímo svatbu. O oslavě se již mluvilo. Lidé tomu říkali jít „obhlédnout“, tedy jít prohlédnout majetek ženicha.

READ
Miluji někoho jiného, ​​jak opustit manžela: zvažte podstatu

pravidla a zvyky dohazování v Rusku

Ruské zvyky dohazování

Souhlas se sňatkem se vyjadřoval různými způsoby: pokud dohazovači přišli s bochníkem, kladnou odezvu přineslo přijetí chleba. Podle jiné tradice přinesla matka nevěsty při dohazování skleničku dohazovači nebo ženichovi. Pokud ho vypil do dna, znamenalo to ano, pokud jen trochu usrkl a vrátil, tak ne.

Odmítnutí dívčiných příbuzných bylo vyjádřeno tím, že dohazovači dostali meloun nebo dýni nebo je prostě uhasili. Poté za rodinou nevěsty může kvůli odmítnutí získat špatnou pověst.

Zasnoubená nevěsta v krásných šatech byla oficiálně považována za zasnoubenou, její status nevěsty byl pevně zafixován až do okamžiku svatby. Už nebylo možné naklonit si vdanou, ale stále neprovdanou dívku. Historie však zná mnoho případů, kdy již zadaná dívka utekla se svým pravým milencem od nechtěného ženicha.

Jak si naklonit nevěstu a co k tomu potřebuje ženich a jeho rodiče?

Moderní matchmaking probíhá s menším dodržováním tradic, spíše je zdvořilostní poctanež povinný atribut svatby. Mladí lidé si vybírají den, kdy ženich přijde k rodičům nevěsty s nabídkou k sňatku.

Někdy je datum kombinováno s nějakou rodinnou dovolenou nebo nezapomenutelným datem.

Ve stanovený den by se měl mladý člověk vhodně obléknout, do obleku nebo něčeho podobného. Abyste určitě potěšili rodiče milovaného, ​​je lepší koordinovat výběr kostýmu s dívkou. Koupit před návštěvou dvě kytice květin – jeden pro budoucí tchyni, druhý pro nevěstu. Má s sebou vzít i symbolické dárky pro rodičovský pár. Na jejich výběru se lze dohodnout i s budoucí manželkou.

Jak si naklonit nevěstu a co k tomu potřebuje ženich a jeho rodiče

Dvě kytice květin před dohazováním

Kolik lidí je na svatbě přítomno? Ženich může přijít s rodiči, budou působit jako dohazovači, ale není to podmínkou. Kromě rodičů, na dohazování může navštěvovat další příbuzné, ale toto rozhodnutí zůstává čistě na mladých. Seznámení s rodiči dívky obvykle zahrnuje přítomnost pouze samotných mladých lidí a příbuzných dívky.

Co říkají, když přijdou nalákat? V této věci neexistují žádné jasné pokyny. Pokud jsou rodiče nevěsty lidé se smyslem pro humor, můžete si vzpomenout na známé rčení „vy máte produkt, my máme obchodníka“, ale musíte pochopit, že někteří takovému prohlášení nemusí rozumět. Zpravidla se v naší době berou bez zbytečných oficialit – rodiče se seznámí s ženichem, ptají se ho na jeho rodinu, rodiče, zaměstnání, koníčky, koníčky. Pokud je přítomen rodiče na obou stranách, pak je rozhovor o organizaci svatby, finančních záležitostech a tak dále.

READ
Těžká deprese: příznaky a příznaky, léčba

Po odsouhlasení předá ženich prsten nevěstě na znamení oficiálního zasnoubení.

Scénář pro dohazování nevěstou s humorem

Nyní jsou oblíbené komiksové variace dohazování, kdy ženich přichází do domu nevěsty s rodiči, dohazovačem a hudebníky. Považuje se za zásadní přijít s chlebem a solí.

povinný atribut pro manželství

Bochník se solí pro dohazování

Dohazovačka klade otázky rodičům dívky, je třeba na ně určitým způsobem odpovědět. Pak se objeví nevěsta, oblečená v krásných šatech. dohazovač utrácí testy pro mladéaby se ujistil, že je dívka slušná. Poté následuje zkouška pro ženicha. Včas

Během rituálu dostávají hosté a rodiče symbolické dárky, zazní přípitky, zpívají písně a písně. Pak můžete pořádat soutěže pro hosty, které jsou podobné těm, které se konají na svatbách. Poté, co dohazovač všechny pozve ke slavnostnímu stolu, začíná hostina.

co nosit svatební nevěstě

Fotografie šatů na dohazování

Mnoho podrobných informací najdete na webu. scénáře takové akce, s replikami všech pozvaných, z nichž si mladí lidé mohou vybrat nejlepší scénář dohazování.

Moderní scénář dohazování ženichem v roce 2022

Nyní mnoho párů oživuje starou tradici a přetváří ji novým způsobem. Jak se letos vdát moderně?

Zvyky můžete podpořit provedením zajímavého scénáře v ruském lidovém stylu. K tomu jsou ženich a dohazovači vyzváni, aby se oblékli do ruských lidových krojů, pozvali profesionálního dohazovače. V tomto případě se seznamování skládá z přísloví, vtipů, vtipů. Stejně jako v každém jiném postupu klade dohazovač otázky nevěstě, jejím rodičům, představuje ženicha v příznivém světle, zařizuje dívce komické testy, například zamete koštětem mince rozházené po podlaze, pak zkouší ženicha a ptá se ho na hádanky. Skvělý scénář může zahrnovat soutěže pro hosty, hlasitý zpěv písní.

Pokud chcete, můžete se naučit všechno. repliky ve verších. Může se to zdát složité, ale ve skutečnosti to nevyžaduje mnoho úsilí a bude to opravdu zajímavé a neobvyklé.

Co uvařit rodičům nevěsty?

Co je obvyklé připravovat se na manželství? Dohazování se neobejde bez hostiny, úkolem matky nevěsty i samotné dívky je projevit veškerou srdečnost a pohostinnost hostitele.

Pro tuto příležitost bude vhodné připravit podpisové pokrmy

Nevěsta také potřebuje předvést své kulinářské umění. Jídla lze podávat jak je zvykem u bufetových stolů – studené předkrmy, saláty, teplé předkrmy, teplé předkrmy, dezert. Samozřejmě nezapomeňte na nápoje. Alkohol na stole je vítán, ale neměl by se zneužívat.

READ
Co je to láska mezi mužem a ženou, jak vzniká?

Hlavní věc je, že atmosféra je teplá a uvolněná. Během hostiny měl chválit dívku, její dovednosti jako hostitelka.

Krémový dortík je docela vhodný, zvláště pokud se návštěva bude konat v zimě. V létě je lepší zvolit lehčí, ovocný popř bobule dezert.

Co uvařit rodičům nevěsty

Fotografie svatebního dortu

Důležité je také nastavení stolu. Stůl by měl být prostřen pečlivě, slavnostně. Čajový set, ubrousky, vázy na kytice – vše, co potřebujete myslet dopředu. I když tato tradice není nyní tak silná jako dříve, je lepší udělat dobrý dojem. Nevěsta by měla mít na starosti výměnu nádobí a jeho podávání na stůl. Mimochodem, nové nádobí lze vyndat pomocí táců. Pohodlné a působí slavnostně.

Výroba svatebních košíčků

Je zvykem dávat do svatebních košíčků dárky pro nevěstu a její rodiče. Tato tradice je nyní zvláště podporována na arménských svatbách.

Košíky se zdobí různými způsoby, ale co se týče barevnosti, na prvním místě je vždy barva nevěsty – bílá. Pro ozdobu můžete použít bílou látku, stuhu, kamínky. Někdy se jako dekorace používají sladké figurky.

Svatební proces nevěsty v islámu

Muslimská tradice dohazování se od té ruské příliš neliší. Stejně jako v případě slovanského zvyku jsou dohazovači posláni do domu zamýšlené nevěsty, často je to sám otec ženicha. Dohazovačka žádá o povolení ke sňatku a vyjednává s rodiči nevěsty, dívka se rozhovoru neúčastní. Měla by nosit uzavřené oblečeníaby byl vidět pouze obličej a ruce.

jak se dělá manželství v islámu

Dohazování v islámu

Nyní je dovoleno namlouvat nevěstu ženichovi samotnému, ale v každém případě bude muset vše probrat s rodiči dívky a ne se jí ptát. Rituál dohazování nutně zahrnuje kalym – nabídku příbuzným nevěsty, jakési výkupné. Obvykle se jedná o drahé dárky ukazující výši příjmu ženicha. Dříve se jako cena nevěsty mohlo prezentovat tele nebo jiný dobytek.

Jak ale dohazování probíhá, se můžete podívat na videu z dohazování nevěsty ze strany ženicha:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: