Krevní tlak během záchvatů paniky: proč stoupá, nebezpečí

Rychlé životní tempo, povinnosti a starosti, se kterými se musíte každý den potýkat, mohou způsobit spoustu stresu. Život pod tlak, chronický stres může způsobit úzkost. Zpočátku nevýznamné, časem se zvýší. Nakonec byste v extrémních případech měli vyhledat pomoc od psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr. První pomoc si však poskytnout můžete. Pokud existují panický záchvat, co je třeba udělat? Jsou nebezpečné? panický záchvat?

Co jsou stavy úzkosti a kdy k nim dochází?

Termín „stavy úzkosti“ zavedl do vědecké nomenklatury Skot William Cullen lékař, který se pokusil popsat somatické stavy a komplexy symptomů, které nemají organický základ. Toto téma později rozvinul Sigmund Freud, který jej označil za znepokojivé neuróza. V psychologii a psychiatrii se ale často mluví o takzvaných úzkostných poruchách. V ruské literatuře se však stále vyskytuje archaický termín „neuróza“. Což bohužel nevystihuje celou složitost problémů spojených s úzkostnými poruchami.

Úzkost patří mezi úzkostné poruchy. Jeho příčiny jsou vysvětleny vnitřní situací pacienta. Mohou být hluboce zakořeněné, přičemž příčiny začínají v raném dětství. Úzkostné stavy však mohou mít příčinu v přítomnosti.

Mezi nejčastější příčiny úzkosti patří:

  • trauma z dětství
  • strach ze změny
  • chronický stres
  • fobie
  • traumatický zážitek
  • úmrtí
  • špatná finanční situace

Úzkost může mít mnoho podob, např. fobie, panická porucha, posttraumatická stresová porucha, obsedantně-kompulzivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha. Mnoho lidí se ptá, jestli panický záchvat? Ano, vylepšená forma může dokonce vést ke smrti.

Záchvaty paniky: co jsou a jak se s nimi vyrovnat

Záchvat paniky je nevyhnutelnou součástí úzkosti a stresujícího života. Projevuje se jako zrychlený tep, vysoká krev tlak, neschopnost dýchat vzduch, paralýza, pocit tlak в Prsíčka. Může mít i nezjevné formy, jako jsou poruchy vědomí, problémy s koncentrací. To se děje proto, že člověk s úzkostnou poruchou je neustále v režimu „bojuj nebo uteč“, což znamená, že je neustále nervózní a ustaraný. Tělo především mozek, nemůže neustále fungovat pod takovým stresem, takže dochází k „vyhoření“ a pak k akutním záchvatům paniky.

Situaci zhoršuje to, že neexistuje jediný okamžik, kdy k takovým útokům dojde, a také nemusí záviset na situaci. Pokud člověk trpí panický záchvat, mohou mu pomoci volně prodejné léky, které lze koupit v každé lékárně, mají pacienta uklidnit. Takové léky jsou relativně bezpečné a obvykle mají rostlinné složení. Nejedná se však o nouzovou léčbu, protože v takové situaci je nezbytná konzultace psycholog. Útoky na paniku a život s úzkostí je nebezpečný a může vést k řadě nemocí a nakonec dokonce k infarktu a smrti.

Co dělat, když k tomu dojde panický záchvat? V první řadě musíte být na otevřeném místě, s přístupem na čerstvý vzduch a v bezpečí, abyste se při pádu nezranili. Poté se opřete o zeď a pomalu se spusťte na podlahu. Nejdůležitější je dýchání, na to je potřeba se jen soustředit, zhluboka se nadechnout nos a vydechnout pusa. Nemusíte myslet na nic jiného než na vlastní dýchání. Jedná se však o nouzové opatření. Abyste se s úzkostí efektivně vyrovnali, musíte kontaktovat psychologa/psychoterapeuta, který vás následně odešle psychiatr. To je způsobeno tím, že psychoterapie v kombinaci s farmakoterapií dává nejlepší výsledky a umožňuje vést normální život.

READ
Eisenhower Matrix: jak upřednostnit svou práci?

Příznaky záchvatů paniky jsou velmi rozmanité a bolestivé. Příznaky se projevují náhle, zakrývají je vlnou, ohlušují, vytvářejí trvalý strach. Jak se toho zbavit? S tím mohou pomoci speciální metody restorativní terapie.

Specialisté z kliniky pomohou, pokud máte příznaky panického záchvatu. Terapie se provádí šetrnými a bezpečnými metodami. Pomáháme v nejtěžších situacích.

Útoky na paniku

Příznaky panického záchvatu

První věc, kterou bych rád řekl lidem trpícím příznaky panického záchvatu, je, že na tyto záchvaty nikdy nikdo nezemřel. Pamatujte, že to nezpůsobí infarkt nebo mrtvici, ani se u vás nerozvine žádný život ohrožující stav nebo nemoc. Naopak neurotici mají silnější kardiovaskulární systém a lidé, kteří trpí nebo dříve trpěli záchvaty paniky, jsou více chráněni před možným výskytem patologií kardiovaskulárního původu.

Specialisté Brain Clinic mají bohaté zkušenosti s léčbou nemocí s různými variantami příznaků panického záchvatu a vědí, jak správně a bezpečně obnovit fungování nervového systému bez jakýchkoli negativních vedlejších účinků na organismus.

Prvotní konzultace
a vyšetření
2 500
Léčba a rehabilitace
neurometabolická terapie
od 5000

Pamatujte si, že pokud se opravdu rozhodnete zcela zbavit těchto těžkých příznaků panických ataků, které do života přinášejí spoustu trápení a problémů, pokud chcete opravdu vrátit do svého života pocit štěstí a plnosti života, tak nic moc je k tomu potřeba. Je potřeba splnit pouze dvě podmínky. Ale musí být splněny s plnou odpovědností:

1. Najděte kompetentního, zkušeného psychoterapeuta spolupracujícího s lékařem rehabilitační medicíny v neurologii a kontaktujte je osobně s žádostí o pomoc.

2. Berte léčbu velmi zodpovědně a přísně dodržujte všechny pokyny svého lékaře. Neporušujte stanovené dočasné zákazy, ať už chcete, ať nastanou jakékoli situace. Pamatujte, že míra, do jaké zodpovědně zacházíte s léčbou, určuje výsledky, které z léčby získáte.

Volejte +7 495 135-44-02 Pomůžeme Vám i s nejtěžšími formami PA!

My, lékaři, vynakládáme maximální úsilí ve vaší léčbě a můžeme vám zaručit výsledky, ale pouze pokud nám, naši milí pacienti, pomůžete, pokud jste s námi na stejné straně barikády, která vzdoruje nemoci. Teprve pak se nemoc podvolí a bude zcela poražena.

Stížnosti na příznaky panického záchvatu

Příznaky panického záchvatu

Nejčastější příznaky PA, které indikují přítomnost duševní poruchy, jsou spojeny s přítomností různých variant úzkostného nebo úzkostně-depresivního psychického stavu.

Rád bych zdůraznil, že pod pojmem panická ataka není myšlena nemoc nebo diagnóza, ale symptomový komplex (syndrom), který ukazuje na přítomnost jakéhosi narušení vyšší nervové činnosti a lze jej zařadit do poměrně velkého počtu různé duševní poruchy. Mluvit o příznacích záchvatů paniky jako o samostatné nemoci je zásadně špatné. Protože například někteří neurologové často definují takové stavy jako vegetativně-vaskulární dystonie, hovoří psychologové o příznacích panických ataků jako o žilně-osobních problémech nebo nesrovnalostech. Přestože jsou příznaky panického záchvatu zcela odstraněny, rád bych ukázal hlavní chyby v diagnostice stavu člověka ve vztahu k projevům příznaků panického záchvatu z různých úhlů pohledu.

Špatný postoj k příznakům záchvatu paniky

READ
Dívka ve věku 20 let psychologie

Nejprve bych chtěl upozornit na názor mnoha psychologů, kteří jsou v rozporu s vědeckými údaji, a to i v rozporu s vědou o psychologii. Snaží se potvrdit některá nevědecká a zásadně nesprávná tvrzení údajně přijímaná psychology a psychoterapeuty. Zde je jen několik z mnoha mylných představ vyplývajících z nedostatku základních znalostí a zkušeností.

Hodnocení příznaků záchvatu paniky psychology

„Nejtěžší bývá první záchvat paniky, kdy člověk poprvé pocítí příznaky panického záchvatu, který je doprovázen výrazným afektem, vzestupem krevního tlaku a panikou. Možná ztráta vědomí. Následné záchvaty paniky jsou zpravidla méně výrazné, ale jsou vždy doprovázeny pocity strachu a paniky. Odborníci zjistili, že pacienti s PA mají obvykle zvýšený krevní tlak během dne – v hodinách největší společenské a fyzické aktivity. Ačkoli puls a krevní tlak u takových pacientů jsou obecně velmi labilní.“

„Nejčastěji se příznaky záchvatů paniky objevují u lidí se zvláštní duševní konstitucí: tzv. úzkostně-podezřelý typ osobnosti. Zástupci této skupiny mají zpravidla zvýšené hladiny „hormonů úzkosti“ v krvi (katecholaminy). Léčba strachů u takových pacientů by měla začít co nejdříve! Jak panická porucha postupuje v „klasických případech“, je charakteristická následující dynamika: jednotlivé záchvaty – častější záchvaty s výskytem nových příznaků – neustálý strach o zdraví – vytváření vyhýbavých rituálů (pacienti přestávají chodit ven, jezdit v MHD, výkonnost prudce klesá) – přidání příznaků deprese (stabilní špatná nálada, poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu).

Psychologická léčba nemocí obsahujících příznaky záchvatů paniky je přirozeně nejen zbytečná, ale často se stává nebezpečnou, protože psychologové jakékoli úrovně nemají právo samostatně léčit žádné nemoci, protože za to nemají vyšší lékařské vzdělání.

Příznaky záchvatu paniky

Ano, první akutní záchvat duševní poruchy, doprovázený projevy příznaků panického záchvatu, se pro člověka vždy stane nečekaným a děsivým, ale tento záchvat je svou silou nejslabší a člověk mu někdy nevěnuje pozornost , a časem se nemoc rozvíjí a je přirozené, že sila projevů příznaků panické ataky je s každým dalším projevem výrazně vyšší. Jako každá nemoc, i duševní poruchy mají jak dynamický vývoj, tak vývoj, zesílení příznaků. Například rýma začíná mírným svěděním v nose a poté zesílí. Je to stejné se všemi ostatními nemocemi a duševní poruchy se v tomto ohledu neliší.
Kteří odborníci zjistili, že pacienti s takzvaným panickým záchvatem mají zvýšený krevní tlak během bdělosti nebo v aktivním období života? Nástup příznaků panického záchvatu zpravidla náhle zmizí, člověk je nejčastěji neočekává. Puls i krevní tlak člověka před záchvaty jsou přitom normální (údaje ze studie nepřetržitého sledování srdeční činnosti).

Příznaky záchvatů paniky se objevují náhle

Lékařské posouzení příznaků záchvatu paniky

Za prvé, v tomto případě je obrácená samotná sekvence vzniku poruchy. Jak se říká „nohy běží před hlavou“, tzn. příznaky záchvatů paniky nemohou tvořit onemocnění, ale jsou pouze důkazem jejich přítomnosti. Nemoc vytváří příznaky, ne naopak. Duševní konstituce může být predisponujícím faktorem pro vznik duševní poruchy, ale není v žádném případě určujícím indikátorem toho, že se u takových lidí nutně rozvine duševní porucha s projevy panických záchvatů. Naopak nejčastěji se příznaky záchvatů paniky objevují u zcela zdravých lidí, kteří dříve problémy neměli.
Za druhé, takový přístup je velmi povrchní a nenese informační zátěž o skutečném stavu lidského nervového systému, což svědčí o velmi povrchním přístupu k problému, a tedy i navrhované povrchové léčbě. A to je důvod, proč mnoho lidí tráví roky bezvýsledným léčením příznaků záchvatů paniky. A aby bylo dosaženo významných a konkrétních výsledků v léčbě příznaků záchvatů paniky, je nutné nejprve zjistit skutečné příčiny rozvoje konkrétního onemocnění nervového systému, v jehož kontextu jsou tyto příznaky zahrnuty. A není zde žádné poukazování na „úzkost a podezřívavost“, charakteristické rysy, stabilní pokles nálady, poruchy spánku, ztrátu chuti k jídlu atd., což není ani vzorec v projevech příznaků panických záchvatů, jako hlavní definující znaky onemocnění a indikující přítomnost konkrétních onemocnění. Je také nesprávné považovat příznaky záchvatů paniky za nemoc a snažit se je léčit jako samostatné, nezávislé onemocnění.

READ
Co dělat, když muž Střelec odejde

Těchto nebo podobných tvrzení a mylných představ ohledně hodnocení příznaků panických ataků lze na internetu najít velmi, velmi mnoho, ale pokud máte byť jen minimální znalosti o biologických procesech v těle a o základních psychických funkcích centrálního nervového systému , pak se všechny tyto výroky mění v obyčejnou frašku a vypovídají o nepochopení těchto biologických procesů mezi těmi, kteří léčbu takovými metodami nabízejí.

Příznaky záchvatů paniky

Příznaky panického záchvatu

Záchvaty paniky, často definované mnoha psychoterapeuty jako panická porucha, nejsou maskovány jako jiná onemocnění, ale jsou zahrnuty do kontextu specifických onemocnění nervového systému, které vyžadují pečlivé studium pro stanovení úplné a přesné diagnózy. Člověk, který nedávno prodělal záchvat paniky, o tom neví, a tak často volá záchranku a začíná navštěvovat různé lékaře. Je nutné odlišit definici příznaků panického záchvatu od řady dalších onemocnění:
Příznaky záchvatů paniky se mohou projevit jako pocity akutních záchvatů úzkosti se strachem ze smrti, „zešílením“, strachem ze ztráty vědomí atd. a mohou být doprovázeny: bušením srdce, třesem v těle, dušností, pocením a dalšími projevy. Nejčastěji se záchvat špatného zdravotního stavu, doprovázený strachem nebo úzkostí v kombinaci s různými autonomními poruchami, stává pro pacienta nevysvětlitelným a bolestivým. Člověk to vnímá jako přítomnost závažných somatických onemocnění, která ve skutečnosti taková nejsou.

Pro uklidnění čtenáře – hned bych řekl, že příznaky panického záchvatu jsou docela léčitelné a nikdo na něj nikdy nezemřel. Ale kvalita života se dá dost výrazně snížit.

Příznaky záchvatů paniky se mohou objevit buď spontánně, nebo v místech či situacích, kde se již dříve vyskytly. Obvykle trvá několik minut. To je v kontrastu s úzkostí, kterou mohou zažívat zdraví lidé v situacích ohrožení nebo jiného stresu. Úzkost během manifestace příznaků panického záchvatu mohou pacienti jen stěží ovládat. Nemají možnost se uvolnit a přestat se bát, nedají se rozptýlit. Zde se však musíme zastavit a říci si, že tréninkem lze příznaky panického záchvatu mírně zmírnit, což v žádném případě nenasvědčuje žádné léčbě. Nemoc může naopak změnit příznaky a začít se projevovat v jiných formách. A to je již nebezpečnější a podněcuje vznik komplikací. Léčba v takových případech je výrazně obtížnější.

READ
Známky ženatého muže: jak se nestát věčnou milenkou

Charakteristické projevy záchvatu paniky

Mezi příznaky panického záchvatu patří svalové napětí, třes (nebo pocit chvění), neklid a neklid. Když se objeví příznaky záchvatu paniky, autonomní nervový systém je vzrušený a je odhalena široká škála autonomních příznaků. Chlad a pocení rukou a nohou, sucho v ústech, bolest svalů, bušení srdce a pocity přerušení v oblasti srdce. Závratě, potíže a zrychlené dýchání, pocit knedlíku v krku a tíha na hrudi nejsou neobvyklé. Často pociťujete nevolnost (často zvracení, které nemusí přinést úlevu), bolesti břicha, nestabilní pohyby střev a časté močení a mnoho dalšího.

Příznaky záchvatů paniky

Během záchvatu je vědomí pacienta obsazeno obavami ze ztráty sebekontroly, strachem ze zbláznění, strachem z vážné nemoci nebo smrti. Při těžkých záchvatech paniky lze pozorovat jevy derealizace (pocity změny okolní reality, „prostředí je vidět přes závoj“) a depersonalizace (pocit změny vlastního těla nebo jeho částí).

To jsou hlavní příznaky záchvatů paniky. Někdy mezi záchvaty přetrvává úzkost (třes, vnitřní chvění). Záchvat paniky není život ohrožující, ale značně snižuje kvalitu života. Pacienti, kteří zažili příznaky panických ataků, jsou nuceni se mnoha způsoby omezovat. Vyhýbejte se místům, kde se to dříve projevovalo, nechoďte ven, nebuďte sami (sama) atp. Příznaky záchvatů paniky mohou narušit způsob života a narušit vztahy s ostatními lidmi. Výjimkou nejsou ani příbuzní, kteří mohou projevy poruchy zesílit.

diagnostika

Záchvaty paniky neexistují jako nezávislá porucha nebo nemoc. Ve 100% případů příznaky záchvatů paniky naznačují přítomnost onemocnění nervového systému.

Proto je pro úplné a kvalitní určení skutečného onemocnění nutná správná a úplná diagnóza. Realizovat jej mohou pouze dva specialisté ve spolupráci při konzultaci. Nezbytná je účast jak psychoterapeuta, tak lékaře rehabilitační terapie na neurologii nebo neurologa.

Často pozorujeme, že neurózy nebo deprese jsou doprovázeny příznaky panických záchvatů. To může často změnit příznaky záchvatů paniky. Navíc asi v polovině případů, kdy se objeví příznaky záchvatů paniky, je detekována deprese. V těchto případech lékaři hovoří o smíšeném úzkostně-depresivním syndromu. Podle moderních údajů neurofyziologů dochází při rozvoji deprese, neuróz a dalších stavů doprovázených úzkostí k podobným změnám ve výměně neurotransmiterů (serotonin, dopamin, norepinefrin atd.) v centrálním nervovém systému.
V případech, kdy není poskytována léčba, se úzkost může stát chronickou. Ke zmírnění příznaků záchvatů paniky se pacienti začnou uchylovat ke zneužívání alkoholu a (nebo) trankvilizérů. Podle moderních statistik asi třetina pacientů s příznaky záchvatů paniky trpí závislostí na alkoholu.

Příznaky panického záchvatu často zaměňována s jinými bolestivými stavy: angina pectoris v důsledku ischemické choroby srdeční, arytmie, epilepsie, hypertyreóza, feochromocytom atd. Pro úplnou diagnostiku takových stavů je proto zapotřebí lékař – psychoterapeut a neurolog, nikoli psycholog .

Pocit příznaků záchvatu paniky

Nejčastěji lidé popisují své první setkání s příznaky panického záchvatu nějak takto.

„Když se to stalo poprvé, myslel jsem, že se zblázním. Křičela jsem, nemohla jsem plakat, začala jsem se dusit, úzkost, strach, panika. Z nějakého důvodu jsem si vzpomněl na svého strýce, který trpí schizofrenií, a cítil jsem se ještě hůř. Myslel jsem, že to přešlo i na mě. Tři dny ležela sehnutá a nic nejedla. Zhubla jsem 3 kg. Přidána deprese. Je to pocit, jako by někdo zemřel. Našla jsem v sobě sílu a šla k psychologovi, řekl, že jsem unavená atp. atd.. Pak jsem byla u neurologa, předepsal mi Grandaxin a Phenazepam tablety. Začal jsem pomalu vylézat ven. Objevila se hrozná apatie. Jsem zvyklý na příznaky VSD, bušení srdce, bolesti hlavy, bolesti srdce, tlakové skoky a pak je tu hrozný strach. Někdy se úzkost opakuje. Léčba nepomáhá na dlouho. Bojím se.”.

READ
Jak na dálku otestovat věrnost chlapa: 3 účinné způsoby

Léčba duševních stavů s projevem příznaků záchvatu paniky se provádí ve dvou směrech: psychoterapie a farmakoterapie.

Psychoterapie pro příznaky panického záchvatu

Příznaky záchvatů paniky

Psychoterapeutické techniky pro duševní stavy s příznaky záchvatů paniky zahrnují rozvoj dovedností zvládat emoce a pracovat se strachem. Samostatným směrem v psychoterapii je práce s prožitými psychotraumatickými situacemi (narušení vnitrorodinných vztahů, minulé násilí, chronický stres). Při práci s psychoterapeutem se řeší narušený vztah rodiče a dítěte. Nadměrná ochrana rodičů často vede k narušení utváření psychické kontroly nad událostmi. Pokud existují indikace pro práci s příznaky panického záchvatu, používají se techniky transu a hypnóza. Psychoterapie probíhá formou individuálních sezení (tréninků) nebo skupinových sezení. Na začátku léčby, kdy je ještě možnost recidivy záchvatů, je pacient naučen psychologické kontrole: využívá se autogenní trénink, speciální dechová cvičení atd.

Léčivá úleva od příznaků panického záchvatu

Farmakologický účinek na příznaky záchvatů paniky spočívá v přísně dávkovaném užívání léků k obnovení narušené výměny neurotransmiterů v mozku, navrácení rovnováhy mezi procesy inhibice a excitace v centrálním nervovém systému. K obnovení metabolismu serotoninu se používají léky ze skupiny antidepresiv. Ke stabilizaci dalších neurotransmiterových systémů – antipsychotik a stabilizátorů nálady. Nejúčinnější je neurometabolická terapie manifestace příznaků panických ataků. Umožňuje zlepšením metabolismu v neuronech zkrátit dobu léčby a zlepšit kognitivní funkce mozku (paměť, pozornost, inteligence).

Možnosti pro zmírnění příznaků záchvatu paniky

Existují dvě možnosti farmakologického účinku na příznaky panického záchvatu:

  • intenzivní (léky se podávají pomocí „kapaček“) a
  • rozsáhlé (léky ve formě tablet užívá pacient samostatně podle režimu předepsaného lékařem).

Intenzivní léčebná cesta umožňuje dosáhnout stabilizace stavu v krátké době (několik dní). U extenzivních metod se stejného efektu dosáhne mnohem později – zhruba po několika měsících.

Nejčastěji se ke zmírnění příznaků záchvatů paniky používá kombinace psychoterapeutických a farmakologických technik. Na Brain Clinic lze léčbu duševních stavů s příznaky panických ataků provádět v prostředí denní nemocnice. To vám umožní rychle a bezpečně dosáhnout terapeutického účinku. Panickou poruchu je možné léčit i doma. Jednou za pár dní (od týdne do měsíce) na konzultaci a psychoterapii.

Na naší klinice můžete podstoupit všechna potřebná vyšetření. Budete moci získat rychlou, moderní a nejúčinnější pomoc a psychickou podporu nejen při léčbě psychických stavů s projevy panické ataky. Pamatujte, že nejste sami a někdo se o vás může postarat.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: