Pokud žena ponižuje muže: objasňujeme otázku

Ve sféře vztahů mezi muži a ženami je vždy mnoho otázek, záhad a nesrovnalostí. Jedním z nejzáhadnějších aspektů této dynamiky je chování dívek, které mohou čas od času urážet své přítele. Proč se tohle děje? Co nutí dívky jednat tímto způsobem?

Proč dívka uráží chlapa: 20 možných důvodů

 • Rodinné nebo osobní problémy: Dívka může být ve stresu kvůli rodinným nebo osobním problémům, což může ovlivnit její chování a vést k týrání.
 • Nedorozumění: Někdy si páry nemusí rozumět kvůli rozdílům v pohledu, zájmech nebo komunikaci, což může způsobit podráždění a urážky.
 • Nespokojenost ve vztahu: Může mít pocit, že její potřeby a očekávání nejsou ve vztahu naplněny, a svou frustraci vyjadřuje urážkami.
 • Žárlivost: Chlap může přimět dívku žárlit a ona reaguje urážkami, aby dala najevo svůj zájem.
 • Strach ze ztráty: Pokud dívka zažívá strach ze ztráty partnera, může to vést k zneužívání jako způsobu, jak si ho udržet.
 • Zášť nebo nedočkavost: Někteří lidé mají tendenci být nedočkaví a rychle je mohou urazit maličkosti, i když to nebyl záměr jejich partnera.
 • Komunikační dovednosti: Špatné komunikační dovednosti mohou vést k nedorozuměním a konfliktům, které se mohou projevit ve formě zneužívání.
 • Fyzická nebo emocionální únava: Únava může způsobit, že lidé budou méně tolerantní a náchylnější k agresivnímu chování.
 • Minulá traumata nebo negativní zkušenosti: Může si nést emocionální traumata z minulosti nebo mít negativní zkušenosti ve vztazích, které mohou ovlivnit její chování.
 • Nedostatek respektu: Pokud má dívka pocit, že není respektována nebo oceňována, může reagovat urážkami, aby ochránila své sebevědomí.
 • Finanční potíže: Finanční problémy mohou vytvářet napětí ve vztazích a stát se zdrojem konfliktů a zneužívání.
 • Neúspěchy v práci nebo ve škole: Stres spojený s neúspěchy v kariéře nebo vzdělání může ovlivnit dívčin emoční stav a chování.
 • Osobní komplexy: Dívka může trpět osobními komplexy a své pocity dává najevo urážkami.
 • Kulturní nebo sociální rozdíly: Kulturní nebo sociální rozdíly mezi partnery mohou být zdrojem nedorozumění a konfliktů.
 • Alkohol nebo drogy: Užívání návykových látek může změnit chování lidí a vést k agresi a zneužívání.
 • Touha po kontrole: Dívka se může pokusit ovládat svého partnera a používat urážky jako prostředek manipulace.
 • Neúspěšné předchozí vztahy: Zkušenosti z neúspěšných předchozích vztahů mohou ovlivnit chování současného páru.
 • Nedostatek pozornosti: Dívka může mít pocit, že jí partner nevěnuje dostatečnou pozornost, a dává to najevo urážkami.
 • Spontánní emoce: Někdy mohou být urážky výsledkem spontánních emocí a nemusí nutně odrážet skutečné pocity.
 • Nevhodný humor nebo vtipy: Dívka může urazit svého přítele nevhodnými vtipy nebo humorem, který vnímá jako neškodný, ale který zraňuje jeho city.
READ
Rada psychologa: jak se správně hádat

Je důležité si uvědomit, že řešení násilných vztahů vyžaduje pozornost, komunikaci a vzájemný respekt. Každý případ je jedinečný a reakce na urážky musí být zdravá a konstruktivní.

Co dělat, když dívka urazí chlapa? jak reagovat?

Pokud vás dívka ve vztahu týrá, může to být způsobeno různými faktory a je důležité situaci řešit opatrně a s pochopením. Zde je několik pokynů, jak reagovat:

 • Zůstaňte v klidu: Prvním a nejdůležitějším pravidlem je zůstat v klidu. Nepouštějte se do hádek a nereagujte agresivně na urážky. To situaci jen zhorší.
 • Pokuste se pochopit důvod: Zeptejte se dívky, proč cítí potřebu urážet. Pokuste se zjistit, co se děje v jejím životě nebo vztahu, co může způsobovat toto chování.
 • Naslouchejte a projevte empatii: Dejte jí příležitost vyjádřit své pocity a myšlenky. Pozorně naslouchejte, projevte empatii a snažte se pochopit, co ji trápí.
 • Neignorujte, ale nepouštějte se do konfliktů: Neignorujte urážky, ale ani se nepouštějte do konfliktů. Ukažte, že jste ochotni diskutovat o situaci, ale ne agresivním způsobem.
 • Navrhněte rozhovor ve vhodnou dobu a na vhodném místě: Někdy je důležité vybrat si vhodný čas a místo k rozhovoru, aby oba mohli v klidu probrat situaci.
 • Používejte „zprávy I“: Místo obviňování používejte při vyjadřování svých pocitů a zážitků „zprávy I“. Například: “Cítím se uražen, když říkáš takové věci.”
 • Navrhněte řešení: Pokuste se nabídnout konstruktivní řešení problému. Zeptejte se, jak můžete zlepšit vztah, a nabídněte svou pomoc.
 • Vyhledejte pomoc: Pokud zneužívání přetrvává a přetrvává i po diskusi, zvažte, zda vyhledat pomoc profesionálního poradce nebo manželského poradce.
 • Postarejte se o sebe: Nezapomínejte na své vlastní blaho. Pokud vás zneužívání začne negativně ovlivňovat psychicky nebo fyzicky, myslete na své vlastní bezpečí a pohodu.
 • Zvažte budoucnost: Možná, že navzdory vašemu nejlepšímu úsilí se vztah stal toxickým a škodlivým pro oba. V tomto případě se zamyslete nad možností ukončit vztah ve prospěch obou.

Pamatujte, že komunikace a respekt jsou ve vztazích klíčové. Mluvit a snažit se porozumět si může pomoci vyřešit konflikty a vytvořit zdravější vztahy.

Co se stane, když dívka urazí chlapa?

Zneužívání ve vztahu, ať už pochází ze strany dívky nebo chlapa, může mít vážné důsledky pro oba partnery a dokonce i pro vztah samotný. Podívejme se, co se může stát, když dívka urazí svého přítele.

READ
Proč se mnou holky nechtějí mluvit?

Za prvé, urážky mohou značně poškodit sebevědomí chlapa. Slova mají obrovskou moc a i malé urážky mohou poškodit sebevědomí a sebevědomí. Neustále urážlivé chování může způsobit, že se partner bude cítit nedoceněný a bezmocný. V důsledku toho může začít pochybovat o svých vlastních schopnostech a hodnotě ve vztahu.

Za druhé, urážky mohou zničit důvěru mezi partnery. Důvěra je základem zdravého vztahu, a když jeden partner zneužívá druhého, podkopává to tuto důvěru. Partner může začít skrývat své pocity a myšlenky ze strachu z dalších urážek, což komplikuje komunikaci a prohlubuje vzdálenost mezi nimi.

Proč žena uráží chlapa?

Proč žena uráží chlapa?

Třetím výchozím faktorem je negativní dopad na emocionální stav obou partnerů. Zneužívání vytváří napětí a konflikty ve vztazích, které mohou vést k depresi, úzkosti a stresu. Každá nová urážka zvyšuje emoční napětí a zesiluje negativní emoce.

Urážky navíc mohou prohloubit rozkol mezi partnery a vést k faktickému konci vztahu. Pokud dívka systematicky uráží svého přítele, může dojít k závěru, že vztah již nelze zachránit. To může způsobit rozkol a možná vést k emočnímu traumatu pro obě strany.

Sečteno a podtrženo, zneužívání ve vztazích je vážný problém, který vyžaduje pozornost a řešení. Konverzace, empatie a vzájemné porozumění mohou pomoci zmírnit negativní dopady zneužívání. V některých případech může být k obnovení zdravého vztahu nutná odborná pomoc. Hlavním pravidlem v této situaci je nezůstávat ve vztahu, kde se urážky stávají normou.

Napadlo vás někdy, že my muži často standardně očekáváme od žen nějakou jemnost, laskavost, empatii a porozumění? Snad s výjimkou pokladních v supermarketech, kteří jsou vždy nespokojeni se životem, ale to je samostatná „kasta“. Vždyť nám od dětství říkali, že všechny dívky jsou čisté a nevinné.

A je pravda, že se někdy podíváte na dívku – vypadá tak skromně, jemně, zranitelně. Zdá se být adekvátní, oblečená vkusně, ne okázale. Jdeš si s ní promluvit a pozdravit. A tady se všechna vaše jasná očekávání a realita někdy radikálně neshodují. Když tato „hezká“ otevře ústa a začne na vás syčet jako had. “Rozprašování jedu” z odporných slov. Co byste tedy měli dělat dál? Jak se zachovat, když vás žena urazí? Budeme o tom mluvit dále.

Jaké jsou důvody ženské hrubosti?

Dívky často komunikují tak, že jejich slova mohou být pro chlapy urážlivá a ponižující. A jen zřídka přemýšlejí o tom, jaký vliv má takové chování na emocionální stav člověka. Z nějakého důvodu se to stalo součástí naší každodenní rutiny, něčím „normálním“. A viníky takového ženského chování jsou sami muži. A ani tady nejste výjimkou, protože neděláte nic pro změnu situace, že?

READ
Jak se u žen projevují pohlavně přenosné choroby?

Žena uráží, protože to má dovoleno!

Problém je v tom, že muži v naší společnosti jsou vychováváni „jako ženy“. A i když je chlapovi něco nepříjemné, měl by prý sklapnout a vydržet. Protože nám od dětství říkali, že dívky by se neměly urážet. Potřebují se podvolit. Dívka to zvládne, ale vy, budoucí muž, to budete muset vydržet. Pamatujete si tyto fráze? Všem klukům to řekly jejich maminky, tety, babičky a učitelky ze školky.

Co se v dětství říkalo většině dívek? Polární teze. Jsi holka, můžeš. A nikdo jim tehdy neřekl, jak se mají chovat ke klukům. A že to nejsou bezduchí cínoví vojáčci. Postupem času starší tety, kterým nevyšel osobní život, házejí do mladých prázdných hlav teze ze seriálu „všichni muži jsou kreténi“. A pokud v rodině nebyl normální otec, dívka to vše vnímá jako životní axiom.

A třešničkou na dortu jsou různí „psychologové“ ze sociálních sítí, kteří devalvují image milé, slušné a starostlivé ženy. Mluví o tom, že jsou „mrcha“. Jinak kolem vás budou jen narcisové melouny, které vás budou jen využívat.

Jste přece žena, ne myčka/kuchařka/myčka! Zasloužíš si víc! A „skutečný muž“ už jen tím, že existuje, jí něco dluží. Hned od začátku jakékoli interakce. To znamená, že tam není ani náznak nějaké základní úcty k muži. Existují pouze gradace „lze dát/nelze dát“.

A voila! Internet je plný silikonových instagramových dívek s velkými rty, které mají miliony odběratelů. Nemluví se o žádných morálních nebo rodinných hodnotách, ale z nějakého důvodu se staly „ikonami“, které je třeba následovat! Chápete rozsah šílenství? Navíc drtivá většina mužů slintající na obrazovce smartphonu lajkuje a do komentářů píše „chvály“ o odhalených odhalených zadcích, aby je každý viděl. Pouze podporují takové chování.

6 důvodů, proč je žena hrubá a uráží ostatní.

Nechci generalizovat. Ne všechny dívky se chovají jako rednecki. Je spousta normálních, adekvátních holek. To se ale bavíme v rámci hrubosti, proto se takové příklady používají. Nyní existuje několik typických důvodů, proč dívky „stříkají jed“:

 1. Nízké sebevědomí a komplexy:
  Takové ženy používají hrubost jako obranný mechanismus a způsob, jak zvýšit svou důležitost. Urážením a ponižováním druhých se snaží prosadit, alespoň nějakým způsobem zažít pocit své nadřazenosti.
 2. Beztrestnost:
  Naše společnost udržuje stereotypy, které podporují ženskou agresi. Věnujte pozornost tomu, jak se na veřejných místech zachází s hrubostí mezi muži a ženami. Pokud je muž hrubý, je to surovec a neotesaný surovec. Pokud je žena drzá, je s něčím nespokojená, tak ji musíte uklidnit a udělat to tak, jak chce. Je to trochu zvláštní, nemyslíte?
 3. Nedostatek komunikačních a emočních regulačních dovedností:
  Mnoho dívek tyto dovednosti opravdu nemá. Mají potíže vyjádřit své emoce a pocity. Zejména v období hormonálních výkyvů. Zde hrubost funguje jako způsob, jak se vyrovnat s negativními emocemi. Ale to je vnímáno jako „normální“. Proč se něco učit, že?
 4. Konkurence a závist:
  Jsou dívky, které se v různých oblastech života snaží navzájem překonávat. V kariéře, vzhledu, vztazích atd. V důsledku této soutěže vznikají pocity závisti a nespokojenosti, které vedou k hrubosti a urážkám. Pozoruhodným příkladem je „syndrom přítelkyně“, kdy se setkáte se skupinou dívek.
 5. Vliv prostředí a sociálních sítí:
  O tom už se trochu mluvilo. Toto jsou „vzory“ z internetu. Plus čas strávený obklopený přítelkyněmi, které se vyžívají v hrubosti, agresivitě a vysílají negativní postoje k chlapům.
 6. Nedostatek objektivní zpětné vazby od mužů.
  Kvůli rozšířené bezpáteřnosti, nedostatečným seznamovacím dovednostem a efektivní komunikaci s dívkami jsou kluci připraveni vydržet cokoli, jen aby je potěšili. Ať už je žena uráží, je hrubá nebo je plácá po hlavě – na tom nezáleží. Skáčou po zadních nohách před jakoukoli sukní, jen aby se „neodstrašili“. Na ženskou agresi proto nijak nereagují.
READ
Můj manžel se mnou nespí: psychické a fyziologické problémy

Co dělat, když žena uráží nebo je hrubá?

Chlapi si tuto otázku často kladou. Důležitá zde není fráze, kterou jste řekl v odpovědi. Hlavní věc je, že by ve vás mělo být upřímné rozhořčení nad chováním této dívky. A aby vaše reakce odrážela tento pocit. Z nějakého důvodu se někteří muži domnívají, že takové chování je pro ženy omluvitelné, ale já s tím nesouhlasím.

Koho to zajímá? Ať už je to dívka, dědeček nebo jiný muž, věřím, že pokud se k vám někdo chová hrubě a je hrubý, měl by být postaven na jeho místo! Zpočátku to můžete udělat taktně, slovy. Poté jednejte podle situace. Fyzická síla je samozřejmě proti ženám nepřijatelná. Považuji to za podřadný čin pro muže. Ale trvám na tom, že na hrubost je nutné reagovat!

Musíš to udělat. Především pro sebe! Jinak je to sebeklam – když vás urazí nebo udělají něco nepříjemného a vy prostě „jdete do toho“. To znamená, že mlčíte a nijak nereagujete. Toto chování vede k nízkému sebevědomí a ztrátě sebevědomí. Proto jsem vždy reagoval na hrubost na mě. To je zvláště důležité, když je žena hrubá nebo vás uráží.

“Dobrý den, paní! Spletli jste si něco? Promluvme si normálně.”

Dále dle situace. Pokud začala nějaká slovní přestřelka, prostě jsem si přál „spravedlivý vítr“. Protože hádat se s nějakou pitomou kachnou a něco jí dokazovat je zbytečné. A pokud jste postaveni před takovou situaci, musíte pochopit, že problém je v ní, ne ve vás.

 • O přítomnosti jakési neadekvátní „hvězdné horečky“ u dívky. A vinu za to mají VÝHRADNĚ muži, kteří kolem ní tančí a snaží se jí zalíbit. A kteří takové chování ignorují, aby ji nedej bože nějak naštvali. Koneckonců, nemůžete urazit dívky! A nemají na výběr z jiných žen. Proto ji nikdo nestaví na její místo. A „brzdy“ jsou beztrestně odepřeny komukoli.
 • Dívka na tom není s výchovou dobře. Je neuctivá k lidem obecně a k mužům zvláště.

S takovou ženou bych ani neměl sex. Protože si to nezaslouží. A dokud budete toto chování ignorovat, nic dobrého se ve vašem životě nestane! Protože tohle snesou jen idioti. A stejný bude i postoj k nim. Normální muž, který si váží sám sebe, ale tohle nikomu nedovolí!

READ
Jak milovat člověka, který miluje vás? 12 kroků

Proto je celý můj systém zaměřen na to, abych vás tohoto kompostu zbavil. Abyste se mohli naučit, jak snadno poznat nové dívky a bavit se na rande. Abyste od sebe na začátku odřízli taková „nelikvidní aktiva“. Vedení schůzek k sexu spíše než neustálé udržování přátelské zóny. Aby se ve vašem životě objevily normální cool ženy, mezi kterými SI VYBERETE tu pravou pro vás. Abyste s ní dále budovali vztah nebo rodinu, kde hlavou budete VY!

Věnoval jsem tomu 16 let. A všechny tyto zkušenosti jsem strukturoval a zabalil do 5 systémových modulů, které pokrývají celou řadu otázek týkajících se efektivní interakce s dívkami. Klikněte na odkaz, prostudujte a uplatněte v praxi! Začni jednat, člověče!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: