Známky toho, že muž je egoista ve vztahu se ženou

Vzděláním lingvista-překladatel. V oblasti reklamní žurnalistiky se pohybuji přes 9 let.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Narcistický muž je egoista

Narcistický, egoistický muž může své povahové rysy jasně prokázat právě během rodinného života. Sklon k sobectví je vlastní mužům i ženám. To není překvapivé, protože přítomnost rysů sobectví u jednotlivců je zcela oprávněná, protože podle interpretace v sociální psychologii je sobectví touhou člověka klást své cíle a touhy nad ostatní.

Sobecké chování lidí se zpravidla nejsilněji projevuje, když jsou sami, mimo pár. Když je člověk ve vztahu, sobectví ustupuje do pozadí, protože vztahy v páru nebo rodině jsou především partnerstvím. Ženy se nevyznačují projevy sobectví v rodině, což se o mužích říci nedá.

Co je to mužský egoismus?

Sobectví je dosahování stanovených cílů a uspokojování vlastních potřeb na úkor druhých lidí. Sobectví často úzce souvisí s narcismem – tato psychologická nemoc se svými vlastními vlastnostmi a rysy je dovedně vetkána do charakteru člověka.

Bohužel klinický obraz nemoci je takový, že se nedá léčit, a tak se žena chycená do pasti narcistického egoisty musí se svou volbou buď smířit, nebo tohoto muže navždy opustit a zapomenout na něj jako na zlý sen.

Narcističtí muži zpravidla po rozchodu s předchozí vášní dlouho netruchlí. Jediné, o co se mohou starat, je rychlé nebo dokonce okamžité hledání dalšího prosťáčka, který by uspokojil jejich potřeby a touhy.

Výrazné povahové rysy narcistického, egoistického muže

Je těžké rozpoznat egoistického muže. Neukazují svou pravou povahu, dokud vztah nezíská na síle, aby „oběť“ neodstrašil. Pokud jsou pro dívku „kouzla“ vztahu s narcistickým, egoistickým mužem stále záhadou, bude se zajímat o známky jeho obtížného charakteru:

 • Narcistický, egoistický muž ve všem usiluje o ideály – vždy je oblečený „do bodky“, nemá vousy a nosí drahé parfémy. Zároveň všichni vydělávají dobré peníze, protože věří, že materiální bohatství je nedílnou vlastností úspěšného, ​​a tedy ideálního muže.
 • Za krásným okolím se skrývá člověk, který je lhostejný ke své vyvolené, které je úplně jedno, že měla nedávno narozeniny nebo výročí setkání s ní nebo jinou pro ni významnou událost, kterou její přítel nechal bez dozoru.
 • Není třeba se mýlit, že muž na dovolenou prostě zapomněl, i když to může dobře prezentovat jako amnézii. Ve skutečnosti nechápe význam gratulací nebo projevování náležité pozornosti svému partnerovi, protože je středem vesmíru, což znamená, že dívka by měla vnímat i komunikaci s ním jako dar bohů nebo mannu z nebes.
 • Egoistické muže názory ostatních nezajímají, stejně jako názory jejich partnerek. Tato vlastnost funguje jako stop-kohout ve vztahu, když je třeba učinit některá rozhodnutí společně.
 • Za zmínku také stojí, že další funkcí je bod, kdy vás váš milovaný muž použil k uspokojení svých potřeb nebo zájmů.
READ
Efektivní hry pro rozvoj inteligence

Pokud chování muže splňuje většinu kritérií ze seznamu, lze ho s největší pravděpodobností považovat za egoistu. Budování vztahu s ním je těžké, ale stále možné. Při vstupu do tohoto obtížného vztahu musí žena pochopit, že to bude těžké především pro ni. Proto byste se možná neměli zapojovat do sebebičování?

Taktika přežití s ​​egoistou

Žena potřebuje v první řadě odstranit všechny iluze, že dokáže převychovat narcistického, sobeckého muže. Nepochybně to stojí za vyzkoušení, ale měli byste vědět, že to není odměňování a ne vždy může být korunováno úspěchem.

Při jednání s egoistou psychologové nedoporučují používat taktiku urážek nebo vyhrožování. Za prvé takové chování muže naštvat a pak se vztah úplně rozpadne a za druhé se žena ve výsledku může proměnit ve vystrašenou, utlačovanou bytost, kterou manipuluje sadistický egoista. Mimochodem, muži s takovými psychickými odchylkami se často mění v domácí tyrany.

Navíc ani narození dítěte nemůže situaci změnit k lepšímu, ba možná i zhoršit – sobečtí muži se dokážou chovat ke svým dětem něžně a přitom opomíjet ženu, která je jejich matkou.

který je narcistický muž

Psychologové doporučují při komunikaci s egoistou používat několik technik, které by měly takříkajíc vyrovnat „potíže s překladem“:

 • Při sebemenších neshodách nebo kontroverzních situacích se doporučuje vést otevřený dialog s mužem. Konverzace by se neměla odehrávat se všemi náležitostmi zúčtování. Ženské argumenty by měly být vyjádřeny jasně a jasně, bez náznaků a klidným tónem. Je také velmi důležité pamatovat na to, že narcističtí muži špatně snášejí kritiku a hrozí, že dialog zůstane nezahájen.
 • Hrajte podle jeho pravidel. Narcističtí sobečtí muži mají rádi chválu, milují, když žena nezištně zachytí každé jeho slovo, gesto nebo pohled. Ženy by měly projevovat zájem o jeho zájmy, koníčky a aktivity.
 • Vývoj a vzhled ženy. Komunikace nebo život s narcisem může ženu dohnat k sebezdokonalování, sportování a případně i změně image, protože se s radostí chlubí dívčinými úspěchy nebo jejím vzhledem před svými známými a přáteli a vychvaluje především sám sebe – říkají, že je to čistě jeho zásluha.
 • Ideální ve všech směrech. Přesně taková musí být žena, když je ve společnosti svého „ideálního“ manžela nebo přítele. Egoističtí muži si stále častěji vybírají ideální ženy v domácnosti a matky než kariéristky, takže první obrázek se spíše podřídí vůli manžela a nepochybně splní všechny jeho rozmary.
READ
Bojujte a hledejte! Jak najít lásku

Narcistický, egoistický muž se nedá vycvičit ani převychovat, takže nejdůležitější věcí při komunikaci s ním je naučit se vydávat své touhy za jeho. Ženy, využívající svou měkkost, flexibilitu a přirozený vkus, toho mohou snadno dosáhnout.

A jak pochopit, zda vás muž miluje nebo využívá, se dozvíte z našeho dalšího článku na následujícím odkazu.

Všichni se snažíme najít partnera, se kterým bychom mohli budovat harmonický vztah. Někdy však na cestě k této harmonii vznikají potíže kvůli sobectví jedné ze stran. Ano, mluvíme o mužském egoismu ve vztazích. Doporučujeme, abyste se na toto téma podívali podrobněji.

Co je sobectví

muž na skateboardu

Sobectví je psychologický koncept, který popisuje individuální tendenci soustředit se na vlastní zájmy, potřeby a touhy, a to i na úkor nebo na úkor zájmů druhých. Tento termín pochází z latinského slova „ego“, což znamená „já“, a představuje individuální sebezáchovnou tendenci v lidském chování.

Sobectví se může projevovat v různých situacích a podobách. V některých případech může být docela subtilní, zatímco v jiných může být dominantní a destruktivní.

Je však důležité pochopit, že určitá míra sobectví je přirozenou součástí lidské povahy. Koneckonců, péče o sebe, uspokojování vašich potřeb a sebezáchovu jsou důležité aspekty přežití a pohody.

Problémy však začínají, když se sobectví stane nadměrným nebo když začne ovlivňovat interakce s ostatními. To může zahrnovat nedostatek porozumění a empatie pro potřeby druhých, přehlížení pocitů druhých, hledání zisku bez ohledu na dopad na ostatní a narušování hranic a osobních prostorů jiných lidí.

Psychologický aspekt sobectví zahrnuje řadu faktorů, jako jsou osobní hodnoty, míra sebeuvědomění, emoční inteligence a míra citlivosti k potřebám a prožívání druhých lidí. Někteří lidé mohou projevovat sobecké chování kvůli nízkému sebevědomí, nejistotě nebo určitým životním okolnostem.

Při práci s egoismem v psychologii je důležité usilovat o rovnováhu mezi naplňováním vlastních potřeb a respektováním potřeb druhých. To může zahrnovat rozvoj dovedností empatie, přemýšlení o důsledcích svých činů na ostatní a práci na zvýšení úrovně sebeuvědomění a pochopení svých motivací.

V konečném důsledku je sobectví komplexní fenomén, který lze analyzovat a chápat z různých úhlů pohledu. Je důležité si uvědomit, že diskuse o sobectví není vždy o obviňování nebo odsuzování, ale spíše o pokusu pochopit motivaci a dopad této vlastnosti na interakce a vztahy.

READ
Sexuální přitažlivost k bývalé přítelkyni - co dělat?

20 známek, že muž je ve vztahu sobecký

 • Zaměření na vaše potřeby: Pokud se váš partner neustále soustředí pouze na své vlastní přání a potřeby, aniž by věnoval pozornost vašim, mohlo by to být známkou sobectví.
 • Ignorování vašich pocitů: Pokud neprojevuje zájem o vaše emoce a nevěnuje pozornost tomu, jak se cítíte v různých situacích, může to znamenat, že je sobecký.
 • Přerušování konverzace: Pokud vás partner neustále přerušuje nebo vás nenechá domluvit, může to naznačovat, že chce vyniknout a být středem pozornosti.
 • Dělat důležitá rozhodnutí bez konzultace: Pokud často dělá důležitá rozhodnutí, která se týkají vás obou, aniž by zvážil váš názor, může to být projev jeho sebestřednosti.
 • Projevuje malý zájem o váš život: Pokud se neptá na váš den, zájmy nebo plány, může to znamenat, že jeho pozornost je zaměřena hlavně na něj.
 • Neustále se chválit: Pokud neustále mluví o svých úspěších, ale projevuje malý zájem o ty vaše, může to znamenat, že chce zdůraznit svou důležitost.
 • Nedostatek kompromisu: Pokud musíte často dělat ústupky a on není ochoten udělat totéž, může to naznačovat jeho neochotu zvážit vaše potřeby.
 • Osobní použití: Pokud se na vás váš partner často obrací, jen když něco potřebuje, může to znamenat, že je sebestředný.
 • Neschopnost se omluvit: Pokud není schopen přiznat své chyby a omluvit se, i když je to jasně oprávněné, může to znamenat vysokou úroveň ega.
 • Projevování agrese, když je kritizováno: Pokud na kritiku často reaguje agresivně nebo citlivě, může to být způsobeno jeho touhou zachovat si svůj „ideální“ obraz.
 • Má malou podporu pro vaše aspirace: Pokud neprojevuje zájem nebo podporu ve vašich cílech a snech, může to být známkou toho, že se zaměřuje na sebe.
 • Dominantní v konverzacích: Pokud chce být v konverzacích vždy středem pozornosti, klade málo otázek a monopolizuje konverzaci, může to být známka jeho sebestřednosti.
 • Ignorování vašich přání: Pokud záměrně ignoruje, co se vám líbí nebo co byste chtěli dělat, může to naznačovat jeho neschopnost vzít v úvahu vaše zájmy.
 • Upřednostňování svých potěšení: Pokud si vždy vybírá, co se mu líbí, aniž by věnoval pozornost vašim preferencím, může to naznačovat jeho neochotu dělat kompromisy.
 • Manipulace k dosažení svých cílů: Pokud používá manipulaci nebo klam, aby získal to, co chce, může to být projev jeho sobectví.
READ
Jak může syn ovlivnit manipulující matku?

Dá se žít s egoistou?

Dá se žít s egoistou?

 • Nevěnuje pozornost vašim úspěchům: Pokud vám zřídka nebo neblahopřeje k vašim úspěchům nebo vám nedává komplimenty, může to znamenat, že se soustředí na sebe.
 • Nezájem o vaše přátele a rodinu: Pokud nejeví zájem o seznámení se s vašimi blízkými, může to být známka jeho neochoty pouštět se mimo vlastní sféru.
 • Nepodílí se na řešení konfliktů: Pokud se vyhýbá diskusi o problémech a nechce v konfliktech hledat kompromisy, může to naznačovat jeho touhu udržet si svou pozici.
 • Nedostatek starostí v těžkých časech: Pokud neprojevuje péči a podporu, když máte těžké časy, může to znamenat, že se soustředí na sebe.
 • Neochota spolupracovat: Pokud není ochoten pracovat na řešení problémů a neprojevuje ochotu spolupracovat na zlepšení vztahu, může to znamenat, že je sebestředný.

Jak budovat vztah s egoistickým mužem?

Pojďme diskutovat o tom, jak vybudovat vztah s mužem, který projevuje sobecké chování. Není to snadný úkol, ale správným přístupem a porozuměním můžete mezi vámi vytvořit zdravější a harmoničtější dynamiku.

Nejprve je důležité pochopit motivy: proč váš partner projevuje sobecké chování. Často je toto chování spojeno s osobními obavami, nízkým sebevědomím nebo určitými životními okolnostmi. Zkuste s ním mluvit otevřeně a bez posuzování. Pokuste se pochopit, co mohlo formovat jeho postoj ke vztahům.

muž v černých brýlích

Důležité je také stanovení hranic: ve vztahu s egoistou hraje obrovskou roli udržování osobních prostorových a emocionálních hranic. Buďte ochotni vyjádřit své potřeby a stanovit hranice uctivým a klidným způsobem. Pamatujte, že hranice pomáhají udržovat rovnováhu ve vztazích.

Komunikace je klíčová. Zkuste o svých pocitech a potřebách mluvit otevřeně a upřímně, ale bez napadání. Použijte „zprávy I“ k vyjádření svých emocí a zážitků. Například místo „Vždy myslíš na sebe“ řekněte „Cítím se trochu opuštěný, když mám pocit, že mé potřeby jsou ignorovány.“

Snažte se být empatičtí: snažte se pochopit, co ho motivuje, i když se jeho sobectví zdá neopodstatněné. Využijte svou schopnost pozorně naslouchat a vžijte se do jeho kůže.

Podporujte pozitivní chování: Když si všimnete, že je starostlivý, pozorný k vašim potřebám nebo dělá něco, co vás oba těší, věnujte tomu pozornost. To mu může pomoci uvědomit si, jak důležité je pozitivní chování pro posílení vztahů.

READ
Rozvoj kognitivních funkcí mozku

Seberozvoj je důležitý: Místo toho, abyste se to snažili změnit, pamatujte, že každý člověk se sám rozhoduje o změně svého chování. Místo toho, abyste se soustředili na to, co potřebuje změnit, přemýšlejte o tom, jak se můžete vnitřně rozvíjet a stát se silnějším a sebevědomějším člověkem.

V neposlední řadě nezapomínejte na sebe: neztrácejte se ve vztahu se sobcem. Pamatujte na své zájmy, přátele, koníčky a seberozvoj. Budování vztahů je důležité, ale velký význam má také vaše osobnost.

Je těžké, ale možné, změnit dynamiku vztahu s egoistou. Je důležité si uvědomit, že změna může nějakou dobu trvat a výsledky nebudou vždy okamžité. Tím, že na sobě a na svém vztahu budete pracovat, můžete udělat pozitivní změny ve vašem společném životě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: