Zvyky úspěšných lidí – dřina, aktivita, video

Více než 7 let v žurnalistice. Z toho polovina – jako redaktor. Mojí slabinou je provádět minivyšetřování na nová témata.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Jak se stát dříčem

V dnešní době je svět rychlý a multitasking, požadavky na produktivitu neuvěřitelně vzrostly. Tvrdá práce a motivace se stávají vůdčími vlastnostmi. Co ale dělat, když se nechcete ponořit do práce? V tomto článku se podíváme na strategie a tipy, které vám pomohou rozvíjet etiku tvrdé práce a nadšení pro práci, i když se vám vůbec nechce.

Proč nechceš pracovat?

Existuje mnoho důvodů, proč se můžeme zdráhat pracovat. Některé z nich zahrnují:

 • Únava. Fyzická nebo emocionální únava způsobuje, že se necítíme nabití energií a motivací k plnění úkolů.
 • Nedostatek zájmu. Pokud nás práce nevzrušuje nebo není v souladu s našimi hodnotami a vášněmi, ztrácíme motivaci a chuť ji dělat.
 • Pocit bezcennosti. Když v tom, co děláme, nevidíme konkrétní účel nebo smysl, snižuje to naši motivaci a chuť pracovat.
 • Monotónní. Rutinní a opakující se úkoly mohou vést k pocitům nudy a nedostatku inspirace.
 • Pocit přetížení. Pokud máme pocit, že máme příliš mnoho práce nebo příliš mnoho očekávání, může to vést k pocitům přepracování a nedostatku motivace.

Je důležité si uvědomit, že nechtít čas od času pracovat je přirozené a normální. Pokud se však tento stav stane dlouhodobým nebo začne ovlivňovat naši produktivitu a pohodu, může být užitečné hledat přístupy, které nám pomohou znovu získat motivaci a radost z práce.

Jak v sobě rozvinout tvrdou práci?

Pojďme se podívat na 10 způsobů, které vám pomohou efektivně a rychle rozvíjet vaši tvrdou práci:

 • Stanovte si jasné cíle. Stanovte si konkrétní a dosažitelné cíle. Rozdělte je na malé kroky a vytvořte akční plán. Vědět, čeho chcete dosáhnout, vytvoří větší motivaci k tomu, abyste toho dosáhli.
 • Najděte ve své práci smysl. Pokuste se pochopit, jak vaše práce souvisí s vašimi hodnotami, cíli a smyslem života. Zvažte, jaké výhody a výhody získáte z výkonu svých povinností. Pochopení významu vaší práce vám pomůže najít motivaci.
 • Rozvíjejte pozitivní myšlení. Změňte sebemluvu a začněte se věnovat pozitivním stránkám své práce. Soustřeďte se na to, co děláte dobře, a oslavujte své úspěchy. Pozitivní myšlení vám pomůže vytvořit pozitivní vztah k práci.
 • Naplánujte si čas. Vytvořte systém plánování a řízení času, abyste mohli efektivně rozdělovat úkoly a dosahovat cílů. Organizace času vám pomůže být produktivnější a vyhnout se prokrastinaci.
 • Rozvíjejte sebemotivační schopnosti. Naučte se a cvičte sebemotivační techniky, jako jsou odměny, vizualizace úspěchu, pozitivní afirmace nebo soustředění. Najděte metody, které vám nejlépe vyhovují, a použijte je k udržení motivace a produktivity.
 • Cvičte sebekázeň. Rozvíjejte sebekázeň, abyste se vypořádali s rozptýlením a drželi se svých plánů a závazků. Stanovte si priority, buďte konzistentní a naučte se odkládat uspokojení do budoucnosti, abyste dosáhli dlouhodobých cílů.
 • Diverzifikujte svou práci. Hledejte příležitosti, jak si zpestřit práci. Pokuste se rozšířit své dovednosti a znalosti, aby byla vaše práce zajímavější a vzrušující. Přijímání nových projektů nebo výzev vám může pomoci udržet si motivaci a nadšení.
 • Obklopte se podpůrným prostředím. Je důležité mít podporu a inspiraci od ostatních. Spojte se s kolegy, přáteli nebo mentory, kteří sdílejí vaši vášeň pro vaši práci nebo vás mohou podpořit v těžkých chvílích. Pozitivní a podporující prostředí je velkou motivací k tvrdé práci.
 • Postarejte se o své blaho. Nezapomínejte na svou fyzickou a emocionální pohodu. Udržujte zdravý životní styl cvičením, praktikováním meditace nebo hledáním relaxačních technik, které vám pomohou sladit práci a zábavu. Péče o sebe vám pomůže udržet si energii a motivaci přijímat nové výzvy.
READ
Sexy hlas: jak se naučit svádět svým hlasem

Každý člověk je jedinečný, takže neváhejte experimentovat s různými strategiemi a přístupy, abyste našli to, co vám nejlépe vyhovuje a motivuje vás.

Co přesně byste při rozvoji tvrdé práce neměli dělat?

Existuje několik věcí, které byste neměli dělat, pokud se snažíte stát tvrdším dříčem. Tady jsou některé z nich:

 • Vyhněte se prokrastinaci s úkoly. Prokrastinace a odkládání úkolů může vést k poklesu vaší produktivity a motivace. Snažte se problémy řešit včas a neodkládat je na později.
 • Nesrovnávejte se s ostatními. Srovnávání se s ostatními může vést k nespokojenosti a nespokojenosti s vašimi úspěchy. Každý člověk je jedinečný a každý má své schopnosti a tempo vývoje. Soustřeďte se na svůj vlastní pokrok a růst.
 • Nehledejte dokonalost. Touha po dokonalosti se může stát překážkou tvrdé práce. Stanovte si realistické cíle a očekávání a nebojte se dělat chyby nebo dělat kroky vpřed, byť v malých dávkách.
 • Nedovolte, aby vás ovládly negativní myšlenky. Nenechte se unést negativními myšlenkami nebo pochybnostmi o svých schopnostech. Vypěstujte si pozitivní myšlení a aktivně bojujte s negativními myšlenkami tím, že je nahrazujete pozitivními afirmacemi a perspektivami.
 • Neignorujte své potřeby. Naslouchejte svým potřebám a věnujte čas péči o sebe. Únava a vyčerpání mohou snížit vaši motivaci a energii. Uvolněte se, věnujte se koníčkům a dělejte věci, při kterých se cítíte radostně a omlazujete.
 • Nezapomeňte na rovnováhu. Snažte se najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Pracovní přetížení může vést k vyčerpání a špatnému výkonu. Věnujte pozornost a čas také svým osobním zájmům, vztahům a zdraví.
 • Nečekejte okamžité výsledky. Rozvoj etiky tvrdé práce je proces, který vyžaduje čas a neustálé úsilí. Nečekejte okamžité výsledky, že se z vás hned stane dříč. Postupné změny a důslednost v jednání vám pomohou dosáhnout trvalých výsledků.

Vyhněte se těmto negativním návykům a postojům, abyste vytvořili příznivé prostředí pro rozvoj etiky tvrdé práce. Zaměřte se na pozitivní a produktivní strategie, které vám pomohou stát se produktivnějšími a šťastnějšími.

Jak přelstít lenost?

Přechytračit lenost může být obtížné, ale zde je několik taktik, které vám mohou pomoci ji překonat:

 • Rozdělte úkol na malé kroky. Velké úkoly způsobují pocit přetížení a v důsledku toho lenost. Rozdělte je na menší, zvládnutelné kroky. Díky tomu bude úkol schůdnější a motivující.
 • Vytvořte akční plán. Vypracujte konkrétní akční plán s termíny a dílčími cíli. Mít jasný plán vám pomůže zorganizovat se a zabránit lenosti.
 • Použijte techniku ​​Pomodoro. Technika Pomodoro zahrnuje práci po určitou dobu (obvykle 25 minut) bez přerušení, po které následuje krátká přestávka (5 minut). To pomáhá udržet pozornost a snížit tendenci k lenosti.
 • Změňte své prostředí. Někdy může být lenost způsobena prostředím, které vás k práci vůbec nevybízí. Změňte prostředí, vytvořte si pohodlné pracoviště, zvolte pohodlné osvětlení nebo se jednoduše přesuňte do jiné místnosti za prací.
 • Najděte zdroj inspirace. Zkuste najít zdroj inspirace, který vám pomůže udržet si motivaci. Může to být inspirativní hudba, motivační citáty nebo příběhy o úspěchu jiných lidí. Poslech motivačních podcastů přináší dobré výsledky.
 • Odměňte se. Nastavte si systém odměn za dosažení svých cílů nebo plnění úkolů. Malé, příjemné odměny mohou být silným podnětem k překonání lenosti a dokončení práce.
 • Spolupracujte s ostatními. Někdy vám práce v týmu nebo s partnerem může pomoci cítit se zodpovědnější a motivovanější. Zvažte spolupráci s kolegou nebo někoho požádejte, aby vás podpořil při dosahování vašich cílů.
 • Používejte sebemotivační techniky. Před zahájením práce používejte sebemotivační techniky, jako je vizualizace úspěchu, pozitivní afirmace nebo vytváření inspirativní nálady.
 • Položte si otázku „Proč?“. Pochopte své osobní motivace a důvody, proč je pro vás důležité úkol splnit. Jasné pochopení účelu a přínosu vám pomůže odolat lenosti.
 • Řiďte svůj čas. Vytvořte plán nebo použijte aplikace pro správu času k distribuci úkolů a vyhněte se plýtvání zdroji.
READ
Krize 10 let rodinného života

Pamatujte, že lenost je přirozený pocit a někdy může naznačovat potřebu odpočinku. S těmito strategiemi a vytrvalostí však můžete překonat lenost a stát se ve své práci produktivnější a efektivnější.

Podle mnoha psychologů, finančníků a sociologů závisí bohatství a úspěch méně na vzdělání, tvrdé práci a štěstí než na zvycích. Jejich realizace zabere každému člověku 60 % času.

Pro každého, kdo chce radikálně změnit svůj život, bude užitečné vědět o zvycích bohatých a úspěšných lidí, které jsou typické pro dolarové milionáře, miliardáře a vůdce.

TOP 65 zvyků bohatých a úspěšných lidí

Cesta k úspěchu spočívá nejen ve znalostech užitečných vzorců chování, ale také v jejich implementaci. 65 nejlepších ranních, denních, dalších zdravých a finančních návyků, které zkoumali různí vědci i spisovatelé, pomůže zlepšit kvalitu života.

Ranní návyky

Většina bohatých a úspěšných lidí vstává brzy, zdravě snídá, cvičí, „jí žábu“, komunikuje s blízkými, věnuje čas seberozvoji, mlčení a
vydělávat peníze. Tyto návyky miliardářů výrazně zlepší kvalitu vašeho života:

 1. Časné probuzení. Vstávání ve 4–5 hodin ráno přináší několik výhod: dokončit více úkolů, zůstat před konkurencí a být jedním z prvních, kdo se dozví novinky.
 1. Zdravá snídaně. Úspěšní lidé se zřídka omezí na ranní šálek kávy nebo rychlou svačinu. Většina se vyznačuje pečlivou kontrolou výživy a zdravou snídaní. Mezi produkty, které se doporučují pro první jídlo: vejce, cereálie, ovoce, sýr, kefír a med.
 1. Ranní cvičení. Ranní cvičení je také velmi důležité pro dosažení úspěchu v životě, zlepšuje náladu, zvyšuje odolnost vůči stresu, posiluje sebevědomí a naplňuje nadšením. Svůj den byste proto měli začít běháním, procházkou, rozcvičkou, procházkou nebo cvičením.
 1. Provádění prioritních úkolů. Nejdůležitější a nejtěžší úkony je vhodné provádět v prvních hodinách po probuzení, kdy je mozek nejaktivnější, je energie, čas a klidné prostředí.
 1. Komunikace s blízkými. Večer jsou úspěšní jedinci příliš unavení a často se vracejí domů pozdě, takže nejsou schopni normálně komunikovat s drahými lidmi. Nejlepší čas na trávení času s partnerem, dětmi, přáteli a rodiči je ráno. To inspiruje pozitivitu a udržuje dobré vztahy.
 1. Seberozvoj. Bohaté a úspěšné lidi spojuje touha po sebezdokonalování, navštěvují zajímavé semináře, přednášky, čtou a poslouchají knihy. Nové znalosti vám pomohou vydělávat více a dosahovat lepších výsledků. Ráno je ideální čas na učení, protože mozek je oproštěný od úkolů a všech druhů informací.
 1. Užívat si ticho. V bláznivém závodě života je velmi důležité najít si 10-15 minut na zamyšlení, modlitbu, denní snění nebo mentální vděčnost v tichu. Takové praktiky jsou silnou motivací, která nastaví ten správný tón pro celý den.
 1. Vydělávat peníze. Milionáři a miliardáři se v ranních hodinách snaží o určitou částku zbohatnout. Můžete si vzít další zdroj příjmů, nějaký projekt nebo práci na své knize.

každodenní návyky

Mezi návyky, které milionáři den co den opakují, patří zdravé stravování, fyzická aktivita, stanovování a dosahování cílů, čtení, plánování a několik dalších užitečných životních triků:

 1. Zdravé stravování. Cvičení základů správné výživy ovlivňuje fyzické i duševní zdraví. Jak víte, jsme to, co jíme. Touha stát se úspěšným vyžaduje vzdát se nezdravého jídla.
 1. Fyzická aktivita. Další důležitou součástí dobrého zdraví. Návštěva posilovny nebo bazénu, procházky a běhání jsou důležité nejen ráno, ale také večer nebo během dne.
 1. Stanovení a dosažení cílů. Život bez cílů nikdy nepovede k úspěchu a bohatství. Bohatí lidé vědí, jak určit, čeho chtějí dosáhnout, a jednat správným směrem. 67 % těchto lidí si své cíle zapisuje.
 1. Čtení. Bohatí milují čtení, a tak mu věnují čas každý den. 88 % z nich si každý den najde půl hodiny na čtení odborné literatury, knih o sebezdokonalování nebo životopisů jiných úspěšných jedinců. Učí také své děti, že čtení je důležitý každodenní návyk.
 1. Plánování. Plánování každý den, týden, měsíc a rok je jednou z klíčových dovedností. Doporučuje se vést si deník a zaznamenávat si do něj všechny úkoly, nedokončené úkoly, vítězství, neúspěchy.
 1. Poslouchání sebe sama. Všichni úspěšní lidé si najdou čas naslouchat sobě, své intuici, analyzovat své kroky, odpovídat na otázky o aktuální životní fázi, pocitech a stavu věcí.
 1. Rozjímání. Je to užitečná praxe, která pomáhá zmírnit stres a únavu, uvolnit se, zlepšit náladu, objevit nové nápady a najít klid. Mnoho lidí praktikuje meditaci Oprah Winfrey.
 1. Péče o své zdraví. Péče o tělo, stejně jako celkové zdraví, je jedním ze znaků blahobytu.
 1. Vděčnost. Bohatí lidé vědí, jak být vděční za vše, co mají. Má smysl vypěstovat si zvyk zapisovat si věci, za které chcete poděkovat.
 1. Organizace času. Vědí, že čas je jedním z nejcennějších zdrojů a vědí, jak s ním správně hospodařit.
 1. Soulad s režimem. Dalším zvykem je dodržování určitého pořadí činností: práce, spánek, výživa, komunikace, čtení, plánování.
 1. Čas na koníčka. Garrett Gee věří, že si musíte najít 3 koníčky: kreativitu, příjem a zdraví. Slavné a úspěšné lidi vždy něco zajímá, jako je pletení (Meryl Streep) nebo hra na ukulele (Warren Buffett).
 1. Čas na přemýšlení. Je velmi důležité trénovat analýzu úspěchů a neúspěchů, abyste se stali lepšími. Především formou deníku. Je užitečné si o každém dni zapsat informace a o víkendu si je znovu přečíst.
READ
Nedostatek vzduchu, strach, zimnice – to je vegetativní krize!

Další dobré návyky

Mezi dobré návyky pro muže a ženy patří také uvědomění si svého účelu, dělání toho, co miluje, pochopení svých tužeb, diverzifikace vývoje, výběr sociálního okruhu, přinášení prospěchu světu a mnoho dalších:

 1. Realizace účelu. Každý má svůj účel a právě realizace přirozeného sklonu zaručuje úspěch a spokojenost z práce, stejně jako
  život obecně. Je nutné určit svůj typ činnosti a v tomto směru jednat.
 1. Oblíbený podnik. Klíčovým rysem úspěšných jedinců je láska ke své práci. To vám pomůže jít vpřed bez zastavení a získat potěšení a odměny za vaši aktivitu.
 1. Pochopení svých tužeb. Úspěch je nemožný bez toho, abyste věděli, co od života chcete, a realizovali své touhy v podobě dosahování cílů.
 1. Tvrdá práce. Vzory často pracují přesčas, a to i ve svém volném čase. Pracují pro sebe a efektivně využívají svůj čas.
 1. Diverzifikovaný vývoj. Zastavení vývoje je podobné smrti jedince.
 1. Věřte v sebe. Jeden z nejdůležitějších bodů, který je třeba nejprve rozvinout, aby se vytvořily všechny ostatní návyky.
 1. Široká škála zájmů. Vedoucí se komplexně rozvíjejí a využívají nabyté znalosti se zkušenostmi.
 1. Komunikační dovednosti. Mohou také úspěšní jednotlivci
  rádi komunikují a navazují kontakty. To pomáhá setkat se s partnery, klienty, investory a učiteli. Zvláště důležité je navazování kontaktů se slavnějšími, úspěšnějšími a bohatšími lidmi, pomáhá vám to posunout se na další úroveň a učit se ze zkušeností.
 1. Výběr vašeho sociálního okruhu. Známí, partneři a přátelé do značné míry určují osobnost člověka, stejně jako její život. K výběru sociálního okruhu je třeba přistupovat co nejzodpovědněji a upřednostňovat úspěšné, pozitivní a cílevědomé lidi. Milionáři navíc vytvářejí speciální kluby pro komunikaci a výměnu zkušeností.
 1. Harmonické vztahy s ostatními. Pouhý výběr partnera pro komunikaci nestačí. Neméně důležitá je schopnost budovat správné vztahy se členy rodiny, kolegy, podřízenými a přáteli.
 1. Investice do vztahů. Networking je jedním z tajemství milionářů. 79 % bohatých lidí tráví připojením alespoň 5 hodin měsíčně.
 1. Přinášet světu užitek. Vzdělaní, moudří, bohatí a úspěšní lidé vědí, jak nejen brát, ale i dávat. Konají dobro, prospívají světu, zemi, městu a dalším lidem, například charitativní činností.
 1. Pochopení smyslu života. Chytří lidé chápou, jak je důležité pochopit skutečný smysl života a podle toho si uspořádat život. Často se jejich jména zapíší do historie jako nejslavnější.
 1. Proaktivní životní styl. Tento zvyk je o přiměřené aktivitě, vytrvalosti, iniciativě a celkovém pozitivním přístupu. Proaktivní lidé jednají v souladu se svými cíli, baví je činnosti a život a vědí, jak ovlivňovat osud.
 1. Schopnost riskovat. Nejúspěšnější milionáři kdysi riskovali při vývoji strategie nebo unikátního produktu. Ale tato cesta je vhodná pouze pro ty, kteří mají mimořádnou inteligenci a štěstí.
 1. Dodržování pravidel etikety. Networking vyžaduje slušné vystupování, takt, přátelský přístup, zdvořilost a podporu.
 1. Omezení sledování televize. Bohatí jsou si podobní v tom, že svůj čas, i osobní čas, tráví produktivně. Zřídka se dívají na televizi a bezcílně používají internet a sociální sítě, přičemž tuto zábavu nahrazují knihami, komunikací, školením nebo procházkou.
 1. Soustředění na jeden úkol. Úspěšní jedinci se nerozhodují pro multitasking kvůli neefektivitě, ale snaží se soustředit na jednu věc najednou.
 1. Práce s mentorem. Může to být někdo, kdo bude dohlížet jak v profesi, tak po celý život. Kromě virtuózů ve svém oboru se do role učitele hodí respektovaní lidé, kteří umí sdílet znalosti nebo knihy a webináře.
 1. Vlastní styl. Mnoho lidí má svůj styl oblékání, kterého se drží dlouhá léta. Jedním z těchto miliardářů je Mark Zuckerberg.
 1. Schopnost učit se z chyb. Úspěch se skládá nejen z vítězství, ale také z neúspěchů.
 1. Rozumné využití rezerv. To zahrnuje všechny zdroje, které mohou pomoci dosáhnout cílů: čas, energii, zdraví, znalosti a dovednosti. Musíte si udělat jejich seznam a naučit se je racionálně spravovat.
 1. Obklopen odborníky. Lidé, kteří jsou poblíž, vám mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Pokud se chce někdo naučit například investovat peníze, může využít zkušeností přátel a kolegů.
 1. Kontrola nad emocemi. Mnoho bohatých lidí má ve zvyku udržovat sebekontrolu. Ztráta kontroly nad emocemi zhoršuje funkci mozku. Hněv je navíc drahý, lidé kvůli němu kazí vztahy a přicházejí o práci.
 1. Všechno nejlepší k narozeninám. Měli byste se naučit blahopřát přátelům, příbuzným, učitelům, kolegům a dalším důležitým lidem k tomuto, stejně jako k jiným svátkům.
 1. Stanovení priorit. Milionáři a miliardáři si správně nastavují priority a věnují čas různým oblastem života, od práce po osobní život a seberozvoj.
 1. Učte se ze zkušeností úspěšnějších lidí. Každý bohatý člověk má od dětství svůj idol. Napodobování vašeho ideálu je jedním z nezbytných návyků k dosažení úspěchu.
 1. Pohyb bez ohledu na to, co. Na cestě k úspěchu je mnoho obtíží, překážek a stresu. Ale bohatí a úspěšní lidé jsou si podobní v tom, že se nevzdávají.
 1. Dodělávat věci. Kdokoli může při zahájení projektu ztratit zájem a motivaci. Chudí, neúspěšní lidé opouštějí to, co dělají, na rozdíl od svých protikladů.
 1. Vaše cesta k úspěchu. Čekat na štěstí a pomoc je iracionální, tím méně hloupé. Úspěšní lidé si vytvářejí svou vlastní cestu k úspěchu hledáním příležitostí, konkrétních plánů a akcí.
 1. Pozitivní myšlení, optimismus. Optimismus se schopností vidět pozitiva a přínos v jakékoli životní lekci pomáhá zlepšit sociální postavení a finanční pohodu.
 1. Disciplína a sebeovládání. Nejideálnější plán je bez disciplíny k ničemu. Úspěšní lidé se drží svých plánů, i když jsou unavení a nechce se jim jít dál, a zachovávají si klid.
 1. Předpovídání budoucnosti. Milionáři hledí dopředu prostřednictvím pečlivé analýzy a plánování.
 1. Překonávání problémů. Jakýmkoli obtížím je třeba čelit čelem. Místo skrývání a hledání ochrany musíte nezávisle posoudit pravděpodobné kroky k nápravě situace a provést je.
 1. Rozšíření vaší komfortní zóny. Jsou to příjemná místa a aktivity. Čím větší komfortní zóna, tím více práce můžete udělat.
 1. Velkorysost. Tento bod není jen o penězích, ale také o zkušenostech a pomoci druhým, zejména při dosahování úspěchu. Když lidé něco sdílejí s ostatními, získávají potěšení a energii pro další růst.
 1. Egocentrismus. Bohatí lidé dávají sebe na první místo. Mluvíme samozřejmě o zdravém egocentrismu.
 1. Řeč těla. Milionáři vědí, jak si získat lidi a přesvědčit je o svém názoru pomocí řeči těla. Takové schopnosti a zvláštní charisma měl zejména Steve Jobs a takové schopnosti má i Elon Musk.
 1. Není potřeba schválení. Bohatí jedinci jsou nezávislí na názorech a chvále ostatních lidí, spoléhají na svou vlastní vizi.
READ
Sexy hlas: jak se naučit svádět svým hlasem

Finanční návyky

Zvláště je třeba zmínit finanční návyky úspěšných a bohatých lidí, které jsou užitečné pro každého:

 1. Schopnost vydělávat peníze. Abyste si vytvořili návyk, musíte se stát vysoce kvalifikovaným a vyhledávaným specialistou ve své činnosti, lídrem a naučit se finanční gramotnosti.
 1. Plánování rozpočtu. Milionáři vědí, jak hospodařit s penězi. Například 50 % je vynaloženo na nezbytné výdaje a 10 % na vzdělání, zábavu, investice, úspory a na deštivý den. Snaží se také nepůjčovat si nebo se podílet na pochybných podnicích.
 1. Schopnost šetřit. Většina milionářů ví, jak ušetřit, nakupovat kvalitní věci a nepřeplácet za služby.
 1. Ukládání. Více než 90 % bohatých si od mládí pravidelně spořilo alespoň 20 % svých příjmů, což jim pomohlo hromadit majetek. Můžete začít s menším procentem – 10 nebo 5. Hlavní je začít a nepřestat hromadit peníze.
 1. Žít v rámci svých možností. Extravagance může zruinovat i milionáře. Mít záchrannou síť, investovat peníze a vyhýbat se půjčkám.
 1. Více zdrojů příjmů. Většina milionářů
  není omezena na jeden zdroj příjmů. Kromě výplaty můžete podnikat, pronajímat nemovitosti, kupovat akcie, zpeněžovat koníček.

TOP 6 knih o zvycích milionářů a miliardářů

Nejlepší knihy o tajemstvích úspěchu:

 1. „Zvyky bohatých lidí“ od Thomase Corleyho.
 2. Milionové návyky, Briane Tracy.
 3. “Jak jsem vydělal 500 000 000. Memoáry miliardáře,” John Rockefeller.
 4. „Buďte tou nejlepší verzí sebe sama. Jak se obyčejní lidé stávají výjimečnými – Dan Waldschmidt.
 5. „Mysli a zbohatni“ od Napoleona Hilla.
 6. „Jak se stát mistrem komunikace a veřejného vystupování“ od Dale Carnegie.

Studie milionářů ukazují, že většina z nich má návyky v oblasti seberozvoje, vzdělávání, zdraví, práce, rekreace a vzdělávání. Pozitivní změny a velké výšky jsou možné díky jejich rozvoji, vytrvalosti a trpělivosti. Hlavní je začít, nevzdávat se, výsledek se určitě dostaví!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: