Co dělat, když nechcete žít

Mnozí jistě slyšeli frázi „nechci žít“ od přátel, známých nebo příbuzných. Nejčastěji je nechuť žít spojena se stresem způsobeným ztrátou blízkého člověka, zradou, konflikty v práci nebo nemocí. Často lidé, kteří nechtějí žít, mají psychické poruchy – deprese, fobie nebo neurózy. Může se projevit v krizových obdobích života, například v dospívání nebo po 30-40 letech. Neochota žít často navštěvuje starší lidi, kteří se cítí osamělí a opuštění.

Jak pochopit, že tělu chybí kolagen: známky nedostatku glykoproteinu

Důvody, proč nechci žít: důsledek stresu nebo duševního traumatu

Každodenní stres má negativní dopad na všechny oblasti lidského života – práci, rodinné vztahy, přátelství. Většina lidí dává přednost komunikaci s přáteli nebo známými, když vyjadřují pozitivní emoce. Ale jejich vnější přítomnost nenaznačuje vnitřní pohodu člověka.

U některých lidí se nechuť k životu projevuje v důsledku uvědomění si nesmyslnosti života kolem sebe – marnivosti, nekonečného závodu o kariéru, finančních výhod nebo technických inovací. Přitom navenek může mít člověk zcela blahobytnou životní situaci. V jiné kategorii se vyskytuje jako reakce na stres. V obou případech je nechuť žít důkazem duševní poruchy, jejíž léčba může vyžadovat psychoterapii.

Negativní emoce prožívají i příbuzní člověka, který nechce žít, i když se snaží poskytnout podporu a vyjádřit sympatie. Aby se někteří vrátili do normálního psychického stavu, najdou si nový obchod, nový vztah nebo jdou do práce. Jiní mohou potřebovat pomoc od terapeuta.

Emoce člověka, který nechce žít

Emoce člověka, který nechce žít

Princip „co nás nezabije, to nás posílí“ nefunguje u každého a ne vždy. Člověk, který si dokáže, že je silný a dokáže se snadno vyrovnat se stresem, se může nakonec zhroutit a rozvinout vážné psychické i fyzické zdravotní problémy. Nechuť k životu se při komunikaci s druhými lidmi nemusí nijak projevit. Přitom sám se sebou se člověk oddává negativním emocím – pocitu osamělosti, prázdnoty, melancholie a apatie.

Uvědomění si, že život je bolest, je výsledkem vážné poruchy v psychice. Člověk, kterého navštěvují myšlenky na to, že nechce žít, se nemusí dočkat pochopení, nebo dokonce kritiky svého stavu nebo devalvujících výroků o hladovějících dětech či strádání předků během válek a společenských katastrof. Všechny tyto výroky člověka vůbec neposilují, pouze znehodnocují konkrétní problém člověka a kazí vztahy s blízkými.

READ
Jak se zbavit ostychu a plachosti

Závažnost stresu závisí na závažnosti ztráty. Čím důležitější byla osoba nebo hodnota, tím hlubší byly pocity člověka a tím silnější byl pocit, že se v budoucnu nic pozitivního nestane. Navzdory tomu, že výzvy „být silnější“ nefungují, je důležité, aby člověk našel důvod své nechuti žít a našel v životě novou oporu. Pro někoho se takovou podporou stává potřeba péče o rodiče či děti, pro jiného seberozvoj nebo nový koníček. Mnoho lidí nalézá pozitivní momenty po nějaké době po odchodu ze zaměstnání nebo po rozvodu. Ale nejprve člověk, který nechce žít, potřebuje vážnou morální podporu.

Psychoterapie je jedním z nejlepších způsobů, jak bojovat s neochotou žít

Psychoterapie je jedním z nejlepších způsobů, jak bojovat s neochotou žít

Neochota žít se nevyvine okamžitě. V mnoha případech je to důsledek více stresorů, jako je rozvod, úmrtí příbuzného a finanční potíže. Navzdory poptávce po psychoterapii se dnes málokdo odváží důvěřovat specialistovi a brát léky kvůli předsudkům, které profesi psychoterapeuta stále halí.

Psychoterapie není registrace s následnými problémy ve společenském životě a kariéře, jak si mnozí příslušníci starší generace myslí. Ve zvlášť těžkých případech je člověk umístěn do nemocnice. Mnohým stačí pár sezení s psychoterapeutem – specialistou s lékařským vzděláním. Úkolem specialisty je léčit duševní poruchy pomocí kognitivně behaviorální terapie v kombinaci s léky.

Během psychoterapeutických sezení je člověk požádán, aby pomocí analýzy problému zjistil důvod své nechuti žít. V některých případech je nalezení řešení docela jednoduché. V závislosti na složitosti problému psychoterapeut předepisuje léčbu a dává doporučení týkající se životního stylu.

Jako doplněk terapie se často doporučuje sport, cizí jazyky nebo cestování. Lidé tak nacházejí nové koníčky a nové body podpory v životě. Některým lidem pomáhá změnit image nebo radikálně změnit svůj životní styl. Životní krize se často stává výchozím bodem pro nový a lepší život.

Hledání pozitivních aspektů v negativních situacích se zdá být pro mnohé obtížným úkolem. Je známo, že člověk potřebuje projít všemi fázemi problému: popírání, hněv, smlouvání, deprese a přijímání. Někteří lidé uvíznou v jedné fázi na několik měsíců nebo dokonce let, například nejsou schopni na dlouhou dobu uvěřit, že zemřel někdo blízký. Jakmile však člověk projde všemi fázemi smutku, znovu najde sílu žít.

READ
Staňte se dobrým posluchačem a umět vést pouze produktivní dialogy

Dobrovolná smrt je důsledkem vážné duševní poruchy způsobené vnějšími nebo vnitřními příčinami. V důsledku toho trpí blízcí toho člověka, pro které je ztráta obrovským zármutkem. Mnohým tragédiím se dalo předejít, kdyby v těžkých časech vedle člověka byli lidé, kteří byli připraveni podpořit slovem, skutkem nebo radou. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se ze situace dostat, je včasné vyhledání pomoci, včetně pomoci psychoterapeutické. Změna místa bydliště, zaměstnání nebo sociálního okruhu může mít vážný pozitivní dopad. To a mnohem více přispívá k návratu touhy žít.

Rány osudu, zdrcující neúspěchy a bolestivé ztráty mohou člověka provázet v jakékoli fázi životní cesty. Někdy se stává, že svět ztrácí barvy, mizí naděje, mizí smysl bytí. Právě v takových chvílích mizí touha bojovat a dál existovat. A mnozí se začnou ptát, co dělat, když vůbec nechcete žít? Tyto druhy těžkých okamžiků je třeba překonat navzdory všem předpokladům, i když to chcete vzdát. Nezáleží na tom, s jakými depresivními a bolestivými situacemi se člověk v určitém segmentu životní etapy setkal. Je důležité nepodléhat jejich vlivu. Každý další den s sebou totiž přináší něco nového, dříve neznámého, zajímavého. Dnes je obloha černá a bouřka a zítra se obloha bude třpytit různými barvami odrážejícími se v teplém slunci.

Totéž se děje v lidském životě. Jako by dnes nebylo východiska ze zástupu problémů, které se nahromadily, ale zítra se stane něco, co vyřeší všechny problémy jedním šmahem. Všechno se dá přece napravit nebo napravit, jen smrt je nevratná. Dokud tedy člověk existuje tělesně, musí v něm vždy zářit naděje.

Co dělat, když se vám nechce žít – rada od psychologa

Za prvé, jednotlivci, který položil tuto otázku, se doporučuje, aby se pokusil porozumět událostem, které se odehrávají. Analýza situace vám pomůže učinit správné rozhodnutí, naplánovat konkrétní strategické akce a pomůže vám trochu odvrátit pozornost od depresivních myšlenek.

Navíc je třeba odlišit depresivní nálady nebo banální melancholii, která zapadá do hranic normálnosti, od skutečné deprese. Sklíčenost a melancholie lze překonat sami a depresivní stav potřebuje odbornou korekci.

Pokud se před člověkem objevila otázka: „co dělat, když už nechcete žít“, neměli byste takové myšlenky od sebe odhánět a považovat je za hanebné nebo nepřijatelné. Problém nepřestává existovat a má škodlivý účinek, pokud člověk předstírá, že neexistuje. Právě ve fázi, kdy jedinec začíná uvažovat o potřebě další existence, tak nutně potřebuje pomoc.

READ
Podvádějí milující dívky?

Často se stává, že téma depresivní nálady je tak ostudné a zakázané, že jedinec musí existovat roky v depresivním stavu. Někteří nezvládají závažnost problémů a nacházejí útěchu na dně láhve, jiní připisují svou skleslost a apatii pracovní únavě, nedostatek aspirací skrývají za povinnostmi a ospravedlňují nedostatek normálního intimního života s každodenním životem. problémy. Taková triviální existence může pokračovat po dlouhou dobu, dokud si jednotlivec jednoho dne neuvědomí, že už dávno přestal cítit štěstí. Lidé za každodenní hromadou problémů, intenzivním životním rytmem, nekonečnou honbou za pomyslnými hodnotami ztrácejí hodnotové orientace, ztrácejí své cíle a chápání smyslu existence. Promění se v roboty, kteří existují podle někým nastaveného programu.

Chyba většiny lidských subjektů spočívá ve stereotypním myšlení. Mnozí jdou životem nikoli svou vlastní cestou, ale vnucenou společností, sociálním prostředím nebo příbuznými. Práce proto nepřináší potěšení, manžel byl dlouho znechucen, děti začaly otravovat.

Proto je v první řadě nutné přehodnotit životní cíle, vlastní zábavu, pochopit, co skutečně přináší potěšení, dává radost a svítí štěstím. Když jedinec úplně ztratí zájem o vlastní existenci, ztratí společenskou aktivitu a stane se apatickým ke všemu, je třeba okamžitě navštívit psychologa.

Pokud se jedinec po určité životní situaci vrhl do víru zážitků, je třeba se pokusit z tohoto stavu dostat vlastními silami. Protože nečinnost povede k fixaci na potíže, což může subjekt uvrhnout do depresivní propasti.

Nejčastějším faktorem, který způsobuje melancholii, je fixace na určitou nepříjemnou událost. Hlavou běží neustálý kolotoč problémů, tichý vnitřní rozhovor s přízračným protivníkem, představování si možného průběhu událostí, kdyby nenastala konkrétní negativní situace. S takovými myšlenkami se jedinec samostatně žene hlouběji a hlouběji do melancholie. Neschopnost napravit to, co se stalo, spolu s vášnivou touhou změnit to, co se děje, dožene každého k šílenství. Zastavit to nyní je hlavním cílem zdravé psychiky.

Když je všechno, co se děje, tak špatné a jediná otázka, která vás strašidelně pronásleduje, je „co dělat, když už nechcete žít“, musíte si vzpomenout na kreativitu. A nepotřebujete omezovat vlastní osobu v kreativní seberealizaci. Kreativita je prospěšná díky své rozmanitosti směrů: hraní hudby, kreslení, modelování, vyšívání, tanec, pletení. Každý druh kreativního umění přináší mír. Můžete si vybrat ten nejzákladnější směr, i když je považován za dětinský. Hlavní podmínkou je, že koníček dává radost a potěšení.

READ
Proč dítě pláče?

Arteterapie přispívá nejen k zbavení se depresivní nálady, ale může odhalit i sklon k určitému směru, o kterém jedinec sám dříve tušil. Kreativní proces vám umožní relaxovat, zapomenout na smutky, naučit se nové věci. Obrovskou výhodou popsané metody je možnost potěšit blízké suvenýrem vlastní výroby. Ale štěstí milého malého muže nenechá nikoho lhostejným.

Pokud to rytmus života dovolí, doporučuje se udělat si oddechový čas. Můžete jet na dovolenou nebo si vzít pár dní volna, jet do své vlasti, na hory, vyloučit všechny hlučné večírky, věnovat tento čas výhradně své osobě a nenechat se zatěžovat problémy.

Co dělat, když nechcete žít, ale mít dítě?

Někdy i mezi zarytými veselými chlapíky končí optimismus a mizí zájem být. Životní cesta lidských subjektů se nemůže skládat pouze z radostí a pozitivních okamžiků. Často se člověk v určitých životních úsecích setkává s nepřekonatelnými překážkami, smutky, ztrátami, neúspěchy. Z této ruky mizí touha po novosti, zájem o to, co se děje, a chuť žít. Člověk začne usilovat o jedinou myšlenku: “co dělat, když vůbec nechcete žít, ale máte zodpovědnost vůči příbuzným, manželovi, dítěti.”

Tváří v tvář nedostatku potřeby žít poprvé, neměli byste vhánět obsedantní myšlenku, předstírat, že neexistuje, musíte si uvědomit, že existuje určitý problém a začít hledat jeho kořeny. Můžete se pokusit zjistit příčinu sami, ale spolehlivější je to udělat ve společnosti blízkého přítele nebo psychologa.

Nejprve musíte jasně uvést situaci, která vás uvrhla do propasti sklíčenosti. Dále musíte pochopit, co vedlo k tomuto problému. Mnohdy je v smutku dost těžké myslet střízlivě a odtažitě. Zde můžete potřebovat blízkého přítele, kterého současná situace neovlivňuje.

Když uvažujete o svých vlastních problémech, které ovlivňují váš životní zájem, bylo by hezké přemýšlet o smutcích a problémech, které jsou ve světě přítomny. Koneckonců, mnozí mohou být mnohem horší. Koneckonců, jakékoli finanční problémy jsou řešitelné, zrada je zapomenuta, neúspěšná láska bude jednou nahrazena šťastnou. Smrt jen tak nenapravíš. Neschopnost splácet půjčku je ve vztahu k nevyléčitelné nemoci miminka zanedbatelná.

Pokud touha žít zmizela, ale je tu dítě, musíte si dát příležitost relaxovat. Můžete odejít na krátkou dobu. To vám umožní vzdálit se od každodenního života, slyšet sami sebe a pomůže vám najít to, co přesně ničí zájem o bytí. Když je totiž známá příčina, je mnohem snazší ji vymýtit, než se pokoušet něco změnit, nevědět, co způsobilo pokles vitální energie a apatie. Navíc musíte pochopit, že malé miminko potřebuje rodiče. A když alespoň jedna živá duše potřebuje člověka, to už je smysl existence.

READ
Analýza vztahů mezi muži a ženami

Nejčastěji je zdrojem ztráty vitálního zájmu nedostatek cíle, nějakého postoje, snu-nápadu, pro jehož realizaci se člověk pohybuje, vyvíjí, pracuje, překonává překážky. Takový postoj může být kariéra, děti, sen o bezmračném štěstí vedle milovaného člověka, děti, materiální zabezpečení, cestování.

Zdá se, že většina jedinců žije život někoho jiného. Studují ve specializacích uložených jejich rodiči, pracují pouze pro materiální uspokojení, zapomínají na duchovní věci, žijí s nemilovanými partnery, aby si zachovali vzhled rodiny, proměňují svůj vlastní život v sérii zážitků, honbu za materiálním bohatstvím, pokusí se utrhnout alespoň kapku štěstí.

Smysl existence lze nalézt ve službě lidem, dobročinnosti, kreativitě. Hlavním úkolem každého lidského subjektu je štěstí. Člověk musí být šťastný. Musíte se naučit vidět štěstí v malých věcech, užít si první jarní paprsky slunce nebo zimní sněhové vločky, úsměv dítěte nebo polibek od milence, velký plat nebo dělat svou oblíbenou věc, setkat se s přítelem nebo číst knihu. fascinující thriller.

Pokud má subjekt, který ztratil zájem o bytí, děti, pak jsou nejlepším lékem na depresivní nálady. Právě děti jsou schopny pomoci vyrovnat se s nejtěžší ztrátou a nenapravitelným zármutkem. Čistí v duši, laskaví a uvolnění ve svém vlastním chování, malí drobci potřebují dospělé. Jakékoli společné podnikání s dítětem vás na dlouhou dobu ušetří od smutných myšlenek. Touha žít se vždy probouzí, když se podíváte na své vlastní dítě, cítíte jeho nezištnou lásku a laskavost.

Autor: Praktický psycholog Vedmesh N.A.

Mluvčí Lékařského a psychologického centra “PsychoMed”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: