Co je zdravý životní styl: 8 složek

Součásti zdravého životního stylu
Zdravý životní styl je kombinací několika základních prvků, mezi nimiž vynikají:
• vyvážená strava;
• fyzicky aktivní život;
• odmítání špatných návyků;
• emocionální pohodu;
• odpočinek atd.
Všechny tyto složky zdravého životního stylu jsou zásadní.

Je chybou si myslet, že ke změně života stačí změnit jednu věc. Nemůžete se vzdát některých špatných návyků a spokojit se s tím. Dramatické změny vždy vyžadují drastická opatření.
Každý člověk má jiný charakter, a tam, kde se někdo může rozhodným rozhodnutím okamžitě vzdát všeho zbytečného, ​​jiný by raději opustil myšlenku sebezdokonalování ve strachu z břemene budoucích starostí. Psychologové proto radí nespěchat s aplikací všech hlavních složek zdravého životního stylu najednou, ale postupně, abyste nejprve podvědomě přijali základy zdravého životního stylu a snáze snášeli změny.

Kde začít se zdravým životním stylem
Zdravý životní styl začíná tím, že si člověk uvědomí, že žije nesprávně. A to se u každého děje jinak: někdo si všimne příliš vysokého čísla na váze, někdo se cítí nespokojený, přetížený, unavený, někdo je neustále nemocný.
Někdy lidé stráví roky tím, že dojdou k závěru, že samotná dieta nebo prevence nachlazení k vyřešení jejich problémů nestačí. A zdá se jim, že vedou správný životní styl, protože se vzdali jedné složky minulosti: přestali pít nebo kouřit, začali chodit do posilovny nebo držet dietu.
Zdravý životní styl však není jeden malý ústupek, ale velký soubor opatření pro sebezdokonalování, a přestože byste měli začít v malém, musíte usilovat o více. Součásti zdravého životního stylu, jako je pravidelný pohyb a správná příprava jídla, nelze jednoduše zahodit nebo nahradit méně pracnými možnostmi.

Dobrá výživa
To je základní kámen, který podporuje ostatní složky zdravého životního stylu. Základním principem racionální výživy je umírněnost a pestrost , protože tělo musí přijímat všechny potřebné živiny a stopové prvky.
Základem výživy by měly být kaše, chléb a těstoviny z celozrnné mouky a brambory. Mnoho problémů vzniká kvůli tomu, že moderní lidé omezují konzumaci ovoce a zeleniny, které jsou bohaté na vlákninu, fytochemikálie, vitamíny a minerály.
Podle doporučení WHO by člověk měl denně zkonzumovat minimálně 200 g ovoce a 200 g zeleniny. Váš jídelníček by také měl obsahovat mléčné a kysané mléčné výrobky, vejce a luštěniny. Mnoho pyramid vyvážené výživy také doporučuje zařadit do svého denního menu ryby a libové maso, stejně jako ořechy a semena. Z tuků jsou preferovány rostlinné oleje, ale bonbóny, pečivo a další sladkosti by se měly konzumovat ve velmi omezeném množství, například o víkendech nebo svátcích.
Zdravá a vyvážená strava je základem prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, zácpy, hemoroidů, gastritidy, aterosklerózy, hypertenze, osteoporózy a mnoha dalších onemocnění.

READ
8 bombových tipů, jak se stát individualitou

Fyzicky aktivní život
Bez fyzické aktivity také nelze mluvit o sebezdokonalování. Nesportovní člověk je často melancholický a má tendenci si odpouštět drobné slabosti. Nemá ve zvyku zatěžovat svaly, překonávat se a snadno poruší základní zásady zdravého životního stylu z nedostatku sebekázně.
Sport nejen zlepšuje vaše zdraví, ale také přispívá k utváření krásného vzhledu a radost z kontemplování odrazu v zrcadle, hrdost a potěšení, které lidé získávají z pohledu na aktualizovanou verzi sebe sama, jen podporuje jejich touhu po udržovat správný životní styl. Sport jako základ zdravého životního stylu je prostě nenahraditelný: pohyb pomáhá zlepšit krevní oběh, funkci kloubů, stimuluje tvorbu některých hormonů a zlepšuje celkový stav lidského těla. Posilovny nabízejí obrovský výběr různých aktivit pro lidi všech věkových kategorií a fyzických schopností, takže ani pokročilý věk nemůže být překážkou, pokud chcete začít vést zdravý životní styl. Předpokládá se, že fyzická nečinnost má na cévy stejný škodlivý účinek jako dlouhodobé kouření.
Fyzické cvičení nejen zlepšuje metabolismus a krevní oběh v těle, ale také pomáhá posilovat imunitní systém, snižuje hladinu cholesterolu a normalizuje metabolismus. Pro dospělého musíte udělat alespoň 10 000 kroků denně. Užitečný bude i aerobik, běh, plavání nebo jiné sporty alespoň 30–40 minut 3x týdně.

rekreace
Člověk potřebuje denní, týdenní a roční odpočinek, který závisí na hlavním druhu činnosti. Například při těžké fyzické práci si odpočinout znamená trochu se vyspat, přečíst si zajímavou knihu nebo jen sedět ve svém oblíbeném křesle. Pokud je vaše zaměstnání sedavé, pak bude nejlepší relaxace návštěva posilovny a popovídání si s přáteli na čerstvém vzduchu.

Odmítání špatných návyků
Vyvážená strava a fyzicky aktivní životní styl neposkytnou plný účinek, pokud se člověk nezbaví špatných návyků, které patologicky ovlivňují celkový stav těla a destruktivně ovlivňují samotný zdravý životní styl a jeho složky. Kouření, užívání drog a velké dávky alkoholu lidskému zdraví rozhodně škodí. Pro zachování svého zdraví je proto lepší toto vše odmítnout.

Э emocionální pohodu
Podle studií, kterých se stoleté stařenky účastnili, je spojovala nejen vyvážená strava a dostatek pohybové aktivity, ale také pozitivní, optimistický přístup k životu a schopnost radovat se z každodenních maličkostí. Důležitou roli z hlediska udržení zdraví hraje duchovní víra člověka ve správnost jeho jednání.
Pokud je člověk ve vnitřním konfliktu sám se sebou nebo ztratil naději v důsledku zhroucení svého hodnotového systému, pak to způsobuje těžký chronický stres, který negativně ovlivňuje různé aspekty života člověka. Proto vést zdravý životní styl v duchovním smyslu znamená všímat si pozitivních věcí v každodenním životě, být častěji šťastný, být smířenější s problémy a být v míru sám se sebou.

Závěr Zdravý životní styl a jeho složky se neustále dostávají do naší reality: na internetu se vedou debaty o nejlepších dietách a cvičebních rutinách, v televizi se mluví o mnoha základech zdravého životního stylu a v obchodě je stále více bio produktů police.
Modernímu člověku prostě neunikne realita, která učí, co je to zdravý životní styl, protože každý jsme jedineční a zachovat si tuto jedinečnost, udržet ji co nejblíže ideálnímu stavu je vynikající životní cíl.
Pravidla zdravého životního stylu nejsou tak složitá, jak se na první pohled zdá, a někdy je prostě potřeba začít si uvědomovat, jak to bylo nutné.
A nakonec to nejdůležitější:
Tak jako dlouhá cesta začíná prvním krokem, tak dodržování zásad zdravého životního stylu začíná naší vědomou volbou, které čelí každý z nás dělat denně mezi chováním, které posiluje nebo ničí naše zdraví.

READ
Jak získat chlapa, který už má přítelkyni

Zdravý životní styl a jeho složky je image nebo životní styl zaměřený na zlepšení a posílení lidského těla, předcházení různým typům onemocnění a udržení zdraví na správné úrovni. Je známo, že 50–55 % našeho zdraví závisí na nás samotných – na našem životním stylu. Životní prostředí zajistilo svůj vliv na zdraví na 20 %. Naše zdraví závisí z 18–20 % na genetické predispozici a pouze z 8–10 % na státním zdravotnictví.

Životní styl je činnost, kterou člověk vědomě provádí a tvoří obvyklý vzorec jeho každodenního chování. Ve svém každodenním životě musí člověk vykonávat významnou část povinností a činností zaměřených na řešení řady problémů:

· Udržování životních funkcí, pro které je nutné dýchat, jíst, spát, udržovat tělesnou teplotu atp.

· Plnění profesních povinností vyžaduje dodržování řady podmínek v organizaci práce (studia), volného času, zdokonalování, fyzické a psychické rehabilitace atd.

· Udržování sociokulturního statusu, mnohočetné mezilidské kontakty, duchovní rozvoj atp.

· Plnění vašich rodinných a domácích funkcí pro zajištění života rodiny a výchovu dětí.

· Péče o své zdraví včetně nezbytné fyzické aktivity, dodržování hygienických požadavků, vzdání se špatných návyků atp.

Na základě potřeby řešení těchto problémů v běžném životě lze identifikovat následující hlavní složky životního stylu.

Fyzická aktivita. Pohyb je hlavní podmínkou zajištění života. Tělo je navrženo tak, že činnost všech jeho systémů podléhá motorické aktivitě. To platí nejen pro svalový systém (který se při pravidelném fyzickém cvičení ukazuje jako dobře vyvinutý a dodává člověku vnější přitažlivost se štíhlou postavou a atletikou), ale také pro kardiovaskulární, dýchací, zažívací, nervový a další systémy. Dostatečná fyzická aktivita navíc zajišťuje udržení imunity na vysoké úrovni, což člověku umožňuje úspěšně odolávat infekčním chorobám. Při vysoké fyzické zdatnosti, za jinak stejných okolností, má člověk vyšší nejen fyzickou, ale i duševní výkonnost, proto při výkonu intelektuální práce dochází později k únavě. Tělesná příprava přispívá k růstu funkčních rezerv těla, díky čemuž se lépe přizpůsobuje nadměrné svalové zátěži, kterou někdy musí vykonávat.

Poskytování duševního zdraví. Moderní člověk musí odolávat velké psychické zátěži. Jsou spojeny s mnoha okolnostmi: s výchovnou nebo průmyslovou prací, se vztahy k druhým lidem, s potřebou plnit určité povinnosti v rodině a ve společnosti, se stresovými okolnostmi, s potřebou reagovat na nepříjemné nebo neočekávané situace atd. Neschopnost chovat se v těchto situacích adekvátně narušuje duševní stav člověka. Takové poruchy často vedou k rozvoji mnoha nemocí, které trápí naše současníky. Proto je tak důležité ovládat ty techniky, které každému člověku pomáhají chovat se racionálně v situaci, která vyvolává duševní stres, a pokud k němu dojde, pak se z takových okolností dostat s co nejmenší újmou na psychice a zdraví.

READ
Zamilovala se do jiného muže

Vyvážená strava . Výživa umožňuje člověku získávat látky nezbytné pro stavbu buněk jeho těla, pro udržení životních funkcí a vykonávání každodenních činností. Aby však tyto funkce skutečně a plně plnila, musí výživa splňovat určité požadavky, z nichž hlavní jsou tyto podmínky: a) musí být co nejpřirozenější; b) odpovídat anatomickým a fyziologickým vlastnostem osoby a práce, kterou vykonává; c) neproměnit se v kult, ale zůstat především potřebou a teprve potom potěšením. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, dochází nejen k narušení trávicího systému, ale jsou ovlivněny téměř všechny tělesné funkce. V důsledku toho klesá úroveň zdraví, odolnost vůči infekci a výkonnost; Rozvíjí se mnoho nemocí, včetně obezity, cukrovky, poruch kardiovaskulárního systému a mnoha dalších.

Otužování a trénink imunitního systému. V současné době je většina absencí mezi školáky a případů onemocnění mezi lidmi v produktivním věku spojena s nachlazením a nachlazením. Bohužel tato situace není způsobena tím, že by člověk byl obecně od narození tak citlivý na nízké teploty, ale tím, že v průběhu života si odpor vůči nim netrénuje, ale naopak usiluje o tepelný komfort. Na druhou stranu je známo, že lidé, kteří se otužování systematicky věnují, trpí nachlazením a nachlazením infekčními chorobami mnohem méně často a samotná nemoc je pro ně jednodušší.

Jasná rutina života. Veškeré lidské chování, plnění jeho povinností, stejně jako volný čas a spánek se musí řídit určitým vzorem, který by splňoval požadavky:

· jakákoli zátěž (včetně svalové, mentální, mentální a dokonce i příjmu potravy) by se měla střídat s následnou dobou odpočinku zajišťující potřebnou obnovu tělesných zásob;

· režim člověka by měl odrážet všechny aspekty jeho života: studium (práce) a spánek, péče o zdraví a volný čas, plnění povinností v rodině a volném čase, čas na sebepřípravu (dělání domácích úkolů) a setkávání s přáteli atd.

Jen při splnění těchto podmínek bude život člověka plný zajímavých a důležitých věcí, bude v něm prostor pro pravidelnou péči o zdraví a nezažije neustálý pocit nedostatku času.

Psychosexuální život je nedílnou součástí lidského života. Význam tohoto faktoru životního stylu, jeho vnímání a postoj k němu se v různých věkových obdobích mění, nicméně ovlivňuje celý život. V tomto ohledu hraje důležitou roli při zajišťování lidského zdraví schopnost vést racionální psychosexuální život (a nemluvíme jen o pohlavním styku samotném, ale o celé rozmanitosti vztahů mezi ženami a muži).

READ
Human Alter Ego - co to je?

Odmítání špatných návyků, které zahrnují pravidelné používání látek a produktů, které jsou škodlivé pro lidské zdraví. Mezi takové látky patří alkohol, tabák, omamné látky, toxické látky atd. Každá z nich nejen při systematickém užívání, ale někdy i při jednorázovém užití, způsobuje vážné poruchy fungování organismu, a proto se jim říká „škodlivé “ a jejich neustálé používání se nazývá „špatné návyky“.

Nejčastěji je užívání škodlivých látek spojeno s jejich schopností inhibovat vědomí člověka, který si nyní myslí, že pro něj přestaly existovat některé životní problémy a nepříjemné okolnosti. Ale po ukončení účinku takových látek, které již způsobily újmu na zdraví, problémy stále přetrvávají, ztrácí se zdraví a čas, který by bylo možné využít k jejich vyřešení.

Dodržování hygienických požadavků. Aby si člověk zajistil dobré zdraví, potřebuje udržovat své tělo čisté. To se týká nejen kůže, ale i vlasů, úst, dýchacího ústrojí, genitálií, tedy všech těch částí těla, které jsou v přímém kontaktu s vnějším prostředím. Měli byste také zajistit určité požadavky na své životní podmínky: život, oblečení, vzdělání, výživu atd. Doporučení, jak udržovat čistotu svého těla a prostředí, které by neškodilo lidskému zdraví, dává nauka o hygieně.

Schopnost předcházet nebezpečným situacím a správně se chovat, když nastanou. Při neustálém kontaktu s okolím a s druhými lidmi se člověk občas dostává do situací, které ohrožují nejen jeho zdraví, ale i život. V každodenním životě, na ulici, v dopravě, v přírodě, ve vztazích s nebezpečnými lidmi a zvířaty zažíváme mnoho nepříznivých vlivů. Proto je velmi důležité, aby každý člověk věděl na jedné straně, jak jejich vzniku předcházet, a na druhé, pokud nastala nebezpečná situace, jak se v ní zachovat s co nejmenší újmou na zdraví.

Je třeba poznamenat, že každá z těchto devíti složek ve své každodenní realizaci skutečně ovlivňuje kterýkoli z oněch pěti aspektů lidského života jako sociálně-biologické bytosti, které byly zmíněny výše.

GBUZ „Centrum lékařské prevence“ Ministerstva zdravotnictví Krasnodarského území.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: