Dívka ve věku 20 let psychologie

Krize 45 let je velmi známá a dobře popsaná. Méně známá je krize 30-35 let a málokdo ví o krizi 20-25 let. Ale toto je velmi vážné období v životě každého člověka. Co je věková krize ve věku 20-25 let?

Jak se vyjadřuje věková krize 20-25 let?

Ve věku 20-25 let se člověk osamostatní a odloučí se od rodičů. V tomto období je důležité budování vztahů a profesních kontaktů. Všechno v životě se zdá dostupné a vzdálené. Pocit svobody a zároveň zodpovědnost za své volby a své činy – to vše těší i děsí.

Jak se tato věková krize projevuje? Zde jsou některé známky:

 • konflikty se starší generací;
 • nespokojenost s vaší volbou – povolání, zaměstnání, manžel/ka;
 • pocit prázdnoty, úzkosti, nevysvětlitelná melancholie;
 • strach z budoucích změn;
 • pocit nadměrné únavy, první známky stáří.

Proč v tomto věku nastává krize? Ve 20-25 už máte diplom z institutu nebo vysoké školy, nějaké sociální zkušenosti a mnoho dalších plánů a ambicí. A pokud nejprve cítíte radost a inspiraci, nával síly, pak se po nějaké době objeví nejistota, nespokojenost a strach. To je krize věku.

Člověk si může dělat starosti se svou volbou. Možná se pár let po promoci objeví myšlenka, že jste se měli stát učitelem, ne inženýrem. Nebo se možná starosti týkají vaší druhé poloviny. Věková krize vzniká tím, že se najednou objeví mnoho úkolů: musíte neustále bojovat o své místo na slunci, dokazovat svou profesionalitu, nezávislost a soběstačnost. V tomto případě existuje riziko, že uděláte chybu a pak budete muset odpovídat za svou volbu.

Obecně v tomto věku může být strach z toho, co je před námi. Sen mít vše najednou a užívat si života bortí realita, kde je potřeba tvrdě pracovat a čekat na úspěch. A to vede k přehodnocení vašich hodnot.

Jak pochopit, že tělu chybí kolagen: známky nedostatku glykoproteinu

25 let je skvělý věk pro začátky

25 let je skvělý věk pro začátky

Jak se vyrovnat s krizí? Jak to přežít? Nejprve pochopte, že hledání sebe sama v tomto období je nevyhnutelné. Ale k tomu je potřeba přistupovat bez starostí a starostí, bez depresí a stresu. Ano, je to velká psychická zátěž, ale věkovou krizí si tak či onak projde každý.

READ
Popis psychických příčin nemocí a způsobů léčby

V 25 letech máš ještě celý život před sebou. Tento věk je skvělý pro nové úspěchy a začátky. Proto byste se neměli obávat, že jste již něco zameškali nebo neudělali. Je lepší snažit se pochopit sám sebe. Ale stejně se dá všechno vynahradit.

K tomu je třeba uspořádat si myšlenky a určit další vektor pohybu. Můžete si udělat seznam – sepište si všechny své touhy, cíle, silné charakterové rysy, které vám pomohou dosáhnout úspěchu. Kromě toho je důležité přehodnotit své zvyky, koníčky a urovnat si vztahy (přátelství a láska).

Ano, budete muset strávit čas přehodnocením svých hodnot. Ale je to nutné. Dříve nebo později se budete muset rozhodnout pro změnu. Člověk se přece musí posunout dopředu a změnit. A jaké budou tyto změny, záleží jen na člověku samotném, na jeho aspiracích a práci na sobě.

Musíme si uvědomit, že život nekončí ve 20 nebo 25 letech. Tento věk je naopak stvořen pro pokusy a omyly. A pokud se vám vaše práce nelíbí, měli byste ji změnit. Pokud se vám nelíbí specialita, kterou jste dostali, měli byste se naučit novou (absolvovat kurz nebo se zapsat do vzdělávací instituce). Hlavní věcí je nesnažit se naplnit očekávání ostatních, nesnažit se zapadnout do obecně uznávaných rámců. Ale zároveň buďte zodpovědní za své činy: vydělávejte peníze na studium, najděte si sami novou práci, a pokud se vám nelíbí, jděte ji hledat znovu.

Pokud se vám v tomto věku podaří pochopit, co vlastně od života chcete, jakou cestou se musíte vydat, možná vás obejde známá krize 30 let do budoucna.

Láska ve 20-25 letech

Láska ve 20-25 letech

V tomto období jsou také velmi důležité osobní vztahy. Právě v tomto věku vznikají první vážnější souvislosti. Láska vám také pomáhá pochopit sami sebe.

A tady je důležité se včas oddělit od rodičů, mít svůj názor a umět nést zodpovědnost za své činy (jako ostatně i v jiných situacích). Pokud v tomto věku neexistují žádné osobní vztahy, znamená to, že člověk neprožil dospívání správně a nerozhodl se, koho chce vedle sebe vidět. Láska je v tomto období velmi důležitá, protože je také jakýmsi lakmusovým papírkem. co ten člověk udělá? Bude se chovat jako dospělý a bude zodpovědný za své činy. Nebo se bude spoléhat na rodiče, na jejich názor, vrátí se pod jejich křídla a nebude se moci oddělit.

READ
Ektomorf - kdo to je a jak to identifikovat

Chlapci i dívky v tomto věku přemýšlejí o svém vkusu a preferencích, ideálech a přemítají o své zkušenosti s komunikací s opačným pohlavím. To se obvykle týká dívek. Často přemýšlejí o výběru stálého partnera pro budoucí život a o tom, zda je stávající partner vhodný pro vážný vztah. Obavy mají zejména ty dívky, které ještě neměly vážný vztah.

Chlapi v 25 přemýšlí i o vztazích s opačným pohlavím. To se však málokdy týká vážných vztahů. Mladí lidé se prostě rozhodují, jakého životního partnera potřebují.

Ale děje se to i naopak. Kdyby se dívka vdala ve 20 a porodila dítě. To znamená, že několik let bylo věnováno rodině, lásce, vztahům. Ale v profesionální sféře to ještě neproběhlo. A i tady se projeví krize 25 let – vždyť v tomto období je důležité vyjít z hnízda do vnějšího světa, seberealizovat se, dokázat něco kromě lásky a rodiny.

Věková krize 20-25 let je vážným obdobím. Nehledě na to, že mládí je vždy radost, změna, nové objevy, láska. 20-25 let je také obdobím dospívání, odloučení od rodičů, definování vlastních cílů a tužeb. Proto byste v tomto období neměli jít s proudem, naopak se musíte rozhodně rozhodnout, čeho chcete opravdu dosáhnout a jít za svým cílem, a přitom si nezapomínat užívat života. Krize je nezbytná pro lidský rozvoj, růst a zlepšování. Jde o jakýsi skok vpřed a po něm přichází fáze stability a klidu, bez velkého trápení a úzkosti.

Krize 20 roky

Mnoho mladých lidí pociťuje při přechodu do dospělosti strach a zmatek. Otázka sebeurčení v počáteční fázi dospělosti se často mění v nepřekonatelnou krizi.

Co je to?

Mladí lidé mají idealistický pohled na svět. Jsou zahlceni energií, násilnými emocemi a četnými iluzemi. Krize 20 let nastává v důsledku střetu s dospělým životem. V této fázi se u dívek a chlapců dramaticky mění rytmus a styl života. Právě v tomto věku mladí lidé nečekaně zjišťují, že realita neodpovídá jejich představám o řádu, který ve společnosti panuje. Rostoucí jedinci začínají pociťovat určitou beznaděj.

Pro muže je krizový moment přímo spojen s volbou povolání. Mladý muž chápe, že jeho budoucí úspěch závisí na specializaci, kterou obdrží. Právě problémy, které vznikají v pracovní sféře, vedou dvacetiletého mladého muže k bolestivým myšlenkám a depresivnímu stavu. Krize může trvat 20 let.

READ
Labilita - nemoc nebo psychologický rys

Ženská psychologie se vyznačuje projevem rané dospělosti. Ve věku 20 let je již mnoho dívek psychicky připraveno vytvořit si rodinný dům. Jeho nepřítomnost mladou dámu znervózňuje. A některé vdané dámy v této době již mohou zažívat zklamání ve svém manželském životě. V této fázi ženy nejčastěji prožívají ani ne věkovou, ale osobní krizi. Obvykle trvá od 2 do 4 let.

Proč to vypadá?

Krize často nastává, když nastanou problémy ve vztazích s opačným pohlavím. Průběh zlomu mohou ovlivnit i konflikty se starší generací. Mladí lidé navíc poprvé čelí boji o své místo na slunci. Musí neustále prokazovat samostatnost, nezávislost a profesionalitu. Strach z chyb vede k rozvoji krize.

Mladické iluze a sny jsou rozbity krutou realitou. Někteří se bojí nadcházejících změn. Pravidelně se cítí unavení a začínají myslet na stáří a smrt. Někteří nejsou spokojeni se svými studijními nebo pracovními podmínkami, sociálním nebo rodinným postavením. Někdo je nervózní kvůli finančním potížím a finanční nestabilitě. Jiní zažívají osamělost v cizím městě. Člověk se potýká s obtížemi způsobenými organizováním svého osobního života nebo řešením problému s bydlením.

Důvody nástupu krizové fáze mezi zástupci slabšího a silnějšího pohlaví mohou mít určité rozdíly.

 • Narůstající krize u dívek ve věku 20 let nastává nejčastěji v důsledku vynucené změny obvyklého způsobu života. Daleko od otcova domova zažívá mladá dáma psychickou nepohodu. Někteří mladí lidé se trápí, protože si místo založení vlastní rodiny zvolili studium nebo kariéru. Stereotypy vnucené společností také někdy vedou k rozvoji krizové situace.
 • Zástupci silnějšího pohlaví obvykle cítí naléhavou potřebu sebeurčení. Bojí se udělat chybu při výběru speciality ze strachu, že nebudou moci vydělat hodně peněz. V tomto ohledu musí mladí muži pečlivě přemýšlet o tom, s kým je nejlepší komunikovat a co dělat. Jakékoli odchylky od správné cesty je velmi znepokojují. V důsledku toho začíná věková krize.

Takto probíhá přechod z dospívání do plné dospělosti. Krize středního věku vede člověka k přehodnocení svých hodnot, a tím má velký vliv na formování zralosti.

Jak se to projevuje?

Ve zlomových okamžicích pociťují mladí lidé vnitřní prázdnotu, nevysvětlitelné úzkosti a bolestivou melancholii. Najednou ztratí zájem o studium a další akce. Jasně vyjádřená apatie vám brání vůbec přemýšlet o jakýchkoli úspěších. V těchto chvílích se subjekt cítí zbytečný. I přes velké množství lidí kolem sebe trpí osamělostí.

READ
Co je zdravý životní styl: 8 složek

Mnoho mužů se stahuje do sebe. Kritizují obvyklý hodnotový systém. Mladí lidé mají pocit, že promarnili svá nejlepší léta. Těžké utrpení kvůli promarněným dnům vede mnohé k depresi. A úspěšní mladí muži zažívají zlom, kdy už necítí hranici mezi prací a osobním životem. Existuje strach z nesplnění očekávání ostatních lidí.

Mnoho dívek, které „vylétly“ z hnízda svých rodičů, se nedokáže vyrovnat se svými novými povinnostmi. Obvykle jsou nervózní ze špatného výběru. Někteří nejsou spokojeni se svým postavením nebo budoucí specializací. Jiní se ocitnou finančně závislí na svém vyvoleném. Dívka ztrácí důvěru v sebe sama, a tak se velmi rozzlobí. Zdá se jí, že život ztratil veškerý smysl.

Druhá kategorie dívek spěchá kolem, nechápou, co si vybrat: rodinu nebo kariéru. Tyto mladé dámy se rozhodly pro povolání. Vědí, kdo a kde bude pracovat. Slečnu však trápí pochybnosti, zda jedná správně. Dívka se bojí, že skončí bez rodiny.

Psychologové vás vyzývají, abyste věnovali pozornost následujícím příznakům blížící se krize:

 • pocit odříznutí od celého světa;
 • touha změnit styl oblečení, účes a chování;
 • popírání akceptovaných norem ve společnosti;
 • touha změnit partnera;
 • hledat idol k následování, ideál;
 • nedobrovolné srovnávání sebe sama s modelkami nebo jinými úspěšnými jedinci;
 • neustálé pochybnosti o správné volbě.

jak si poradit?

Krizové stadium v ​​tomto věku má pro rozvoj osobnosti nemalý význam. Pomáhá rozvíjet správný pohled na život, konečně se rozhodnout pro volbu povolání, naučit se dávat si konkrétní cíle a cítit soběstačnost. V této fázi je důležité zbavit se fobií, které často vznikají při budování vztahů s jedincem opačného pohlaví.

Zkuste si vypěstovat správný vkus a přístup k životu. Lidé velmi často dosahují svých hlavních cílů a velkých úspěchů až v dospělosti, takže byste se neměli porážet kvůli neúspěchům. Ve 20 letech můžete radikálně změnit svůj život, nasměrovat ho úplně jiným směrem.

Nejprve se musíte naučit, jak správně nastavit priority. Přijměte se se všemi svými chybami. Věnujte pozornost svému zdraví, dodržujte správný denní režim, zajistěte si dostatečnou výživu a spánek. Rozšiřte si okruh svých známých. Nezapomínejte na své koníčky. Navštěvujte sportovní akce, taneční studia, různé kluby a mistrovské kurzy.

READ
Psychologická pomoc: pokud je váš partner pasivní agresor, co s tím?

Psychologové dávají dívkám konkrétní doporučení, jak se dostat z krize:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: