Ena Vodnář a muž Váhy: kompatibilita páru v lásce, sexu, manželství, přátelství a podnikání.

Žena Vodnář a muž Váhy tvoří harmonický pár. Takoví lidé se dobře kombinují ve všech oblastech života. Podobné názory na svět a temperamenty zástupců těchto znamení zvěrokruhu jim umožňují získat vzájemné porozumění. Baví je spolu komunikovat. Neshody a hádky mezi nimi netrvají dlouho. Partneři se jeden druhému poddávají a nesnaží se tu druhou polovinu změnit.

Kompatibilita v lásce a manželství 98 %

Žena Vodnář a muž ve znamení Vah jsou velmi kompatibilní v lásce a manželství. Jsou spolu šťastní. Rodina takových lidí je vzorem a závistí ostatních.

Partneři se navzájem vnímají jako spřízněnou duši, podporu a podporu. Společně odhalují skryté schopnosti a realizují tvůrčí potenciál. Oba milují svobodu. Oceňují lehkost a osobní prostor druhé poloviny ve vztazích.

Zástupci těchto znamení zvěrokruhu nemají rádi konflikty. Neshody a hádky řeší pokojně. Oba nezvyšují hlas ani nemluví rozkazovacím tónem. Partneři klidně probírají vznikající stížnosti a nespokojenost. V rozhovoru si problém vyjasní a vzájemně ho řeší.

Žena Vodnář a muž Váhy se nesoustředí na každodenní život. Dělí se o domácí práce nebo je dělají společně. Manželé neomezují rodinný život na každodenní život. Aby nebyli ponořeni do jednotvárnosti a fádnosti dnů, cestují a seberealizují.

Mít dítě posiluje vztahy. Pár nachází štěstí ve výchově dětí. Spojují se a přispívají k jejich intelektuálnímu a všestrannému rozvoji.

Sexuální kompatibilita

Žena Vodnář a muž Váhy mají vysokou sexuální kompatibilitu. Zástupci těchto znamení zvěrokruhu snadno najdou společný jazyk v posteli. Jejich intimní vztah je plný romantiky a smyslnosti. Takoví lidé nemají sklon projevovat silné emoce a vášeň.

Děti těchto lidí se koupou v lásce a péči. Žena se stává vzornou matkou. Vkládá svou duši do svého dítěte v naději, že z něj vychová úspěšnou a všestrannou osobnost. Jeho neúspěchy mohou být pro jeho matku ranou. Muž věnuje veškerý svůj volný čas dětem. Rád jim čte knihy, vypráví jim naučné příběhy, bere je do muzeí a sdílí s nimi vzpomínky z dětství. Stejně jako jeho žena je hrdý na úspěchy svých dědiců.

Jak zlepšit kompatibilitu v lásce a manželství

Usilujte o prosperitu, finanční nezávislost a pohodlí. Zrekonstruujte si byt, aktualizujte nábytek, otevřete si rodinnou firmu nebo zkuste ušetřit část prostředků na větší nákup. Nedostatek pevného materiálního základu a nevyhovující životní podmínky povedou k neshodám.

Žena by měla převzít většinu povinností v domácnosti. Osvoboďte svého manžela od jejich provádění, aby se mohl projevit jako hlavní živitel v rodině. Muž potřebuje naplnit vztahy romantikou. Dejte svému partnerovi květiny, řekněte milá slova a darujte bezdrátové dárky, aby oheň vaší lásky nikdy nevyhasl.

Kompatibilita v přátelství 79%

Žena Vodnář a muž Váhy jsou v přátelství kompatibilní. Mají podobné povahové rysy a životní názory. Jsou pohodlní a mají zájem spolu mluvit. Přátelé rádi navštěvují zábavné akce, baví se ve společnosti, navštěvují se a cestují. Vzájemný respekt k osobnímu prostoru činí vztah mezi nimi snadným a uvolněným. Takoví přátelé se jen zřídka střetávají nebo si navzájem něco vyčítají.

READ
Ekání na zázrak: jak by se měl manžel chovat ke své těhotné ženě

Jak zlepšit kompatibilitu v přátelství

Neoznačujte svého přítele jen proto, že jste byli kdysi zrazeni. Srovnávání s jinými lidmi zničí vaše přátelství.

Pracovní kompatibilita 85 %

Žena Vodnář a muž Váhy tvoří silnou obchodní alianci. Partneři snadno najdou společný jazyk a vycházejí spolu. Mají podobné metody a přístupy k práci. Oba jsou inteligentní, kreativní a schopní myslet mimo rámec. Hlavní nevýhodou tohoto pracujícího páru je nepraktičnost a lenost. Takový svaz je nejúspěšnější v intelektuální sféře nebo v oblasti kultury.

Jak zlepšit kompatibilitu v práci

Pracujte naplno. Zvyk přesouvat povinnosti na partnera nebo nechávat věci nedokončené podkope vzájemné porozumění ve vašem tandemu.

Za vysokou kompatibilitu v lásce, manželství, sexu a přátelství by muž Váhy a žena Vodnář měli být vděční jedinému prvku Vzduchu, ke kterému patří. Je to díky ní, že zástupci těchto znamení zvěrokruhu cítí k sobě nevysvětlitelnou přitažlivost od prvního setkání, snadno začínají komunikaci a nacházejí témata pro konverzaci – zatímco zřídka mají neshody a neshody. On i ona, protože si uvědomují, že našli, co hledali, neotálejí s vytvořením páru. Svazky jsou obvykle dlouhodobé, harmonické a pevné. Partnery spojují společné životní principy a cíle a také to, že oba neusilují o vedoucí postavení ve vztahu, prosazující rovnost.

Milenci se spolu nikdy nenudí – i po mnoha letech se jim daří udržovat vzájemný zájem, zůstávají schopni romantických akcí a respektují osobní prostor své druhé poloviny. V intimním smyslu jsou „symbol spravedlnosti“ a jeho vyvolená osvobozeni, rádi experimentují a snaží se dosáhnout a poskytnout maximální potěšení.

Budoucí manželé se rozhodují, že se stanou manželi, pečlivě po zvážení pro a proti a věnují pozornost mnoha malým detailům. Rodiny jsou proto prosperující a k rozvodům téměř nikdy nedochází. Úspěšně se rozvíjí i úzké partnerství – bez nároků, výčitek, kritiky, konfliktů, vnucování vlastního názoru a snahy dostat se do duše.

Váhy a Vodnář: kompatibilita v lásce

Hvězdy doporučují, aby muž Vah a žena Vodnář budovali milostné vztahy beze strachu a spěchali do propasti vášní – jejich kompatibilita je přesvědčivá a rovná se 82 procentům. Přes noc vzplane silná přitažlivost a vážné city, bleskovou rychlostí se rozvine závratná romance, která smete vše, co jí stojí v cestě. Milenci se ve vzájemné přítomnosti nikdy nenudí – spojují je společné koníčky a družnost, pohyb ke všemu novému, rozmanitému a vznešenému. Partnerům se daří udržovat vzájemné emoce a zájem po dlouhou dobu, protože nepřipouštějí omezení svobody druhé poloviny, respektují její názor a osobní prostor.

READ
Je možné změnit svůj osud a co pro to udělat?

Dívka a chlap si užívají komunikaci s ostatními lidmi, takže na tomto základě nedochází k žádným hádkám nebo scénám žárlivosti. V hlučných přátelských společnostech se cítí jako ryba na suchu, ale zároveň nikam nespěchají s praním špinavého prádla na veřejnosti a nahromaděné osobní problémy raději řeší pouze společně, nevítajíce zásahy zvenčí.

Podle pozorování astrologů dochází ke sblížení podle klasického vzoru: je to gentleman, kdo dělá první kroky. Dáma, zvyklá žít ve snech a snění, má hlavu v oblacích a netuší, že je zamilovaná. Brutální složka duetu dvorí trpělivě a krásně – jeho múza inspiruje ke kompozici básnických i hudebních děl, vyvolává originální pozornost i nestandardní velkorysá gesta.

Váhy a Vodnář: Manželská kompatibilita

Muž Váhy a žena Vodnář často oficiálně zpečetí svazek, a je to tak správně – k plné kompatibilitě v manželství jim chybělo 8 procent. Rozhodnutí žít spolu šťastně až do smrti však nevzniká z ničeho nic. Nevěsta a ženich před odchodem do matriky pečlivě promyslete svůj budoucí rodinný život, neztrácejí ze zřetele maličkosti a zvažují klady a zápory. Je důležité, aby věděli a cítili, že se ve vlastní volbě nemýlili.

Chování manželů je považováno za příkladné – v domě vládne příznivá, důvěřivá a přátelská atmosféra. Není zde místo pro konflikty a hádky kvůli maličkostem, protože manželé před sebou nic neskrývají, v klidu diskutují o každodenních problémech a společně hledají východiska z obtížných a matoucích situací. A to je překvapivé, protože žádná z hlavních postav neviděla svůj účel pouze v tomto. Vzhledem k tomu, že domácí práce pár nezajímají, on i ona je raději dělají intuitivně, aniž by dodržovali jasné rozdělení povinností.

Jediné, co v takovém páru vytváří určité napětí, je určitá nedbalost „symbolu spravedlnosti“ a přirozená láska ke svobodě obou partnerů. Vyvolená se ale časem naučí svou polovičku tiše a bez nátlaku ovlivňovat a budou spolu moci být nezávislí.

Hlava rodiny se s rolí otce vyrovnává s ofinou. Vynakládá veškeré úsilí, aby obklopil děti péčí, něhou a náklonností, nespoléhá se přitom na klasické vzdělání, ale na vznik důvěryhodných vztahů. Dědicové vědí, že hlavního pomocníka a rádce vždy najdou v rodiči. Pokud jde o matku, ta narozená mezi 21. lednem a 19. únorem neprojevuje vůči dítěti na veřejnosti silné emoce, ale zároveň přesně určuje jeho vnitřní stav a je na něj silně vázána. Pro dámu je hlavní věcí dát svým synům a dcerám jasné pochopení dobra a zla, vzbudit úctu k druhým a ukázat vlastním příkladem, jak projevit shovívavost vůči jejich slabostem. „Nalévač vody“ kategoricky popírá fyzické tresty a snaží se neomezovat činy svého milovaného dítěte.

READ
Lék na záchvaty paniky: seznam, vlastnosti

Váhy a Vodnář: sexuální kompatibilita

Sexuální kompatibilita páru je také velmi působivá ve svých ukazatelích a rovná se 81%. I zde milence spojují společné cíle: dodat a zažít spoustu potěšení, relaxovat, naplnit se pozitivními emocemi a vyzkoušet něco nového. Zástupci těchto znamení zvěrokruhu se v posteli chovají volně a uvolněně a ochotně souhlasí se všemi druhy experimentů.

Cítí se navzájem na intuitivní úrovni a vytvářejí romantickou náladu, doplňují intimní proces upřímnými rozhovory o lásce. Ale bohužel mezi klady je také mínus. Muž Váhy i žena Vodnář jsou od přírody následovníci, takže je možné, že v určitém okamžiku pocítí potřebu vytrvalého a vášnivého partnera, který je unese. Tento problém však lze snadno vyřešit, pokud prokážete dostatek trpělivosti a prodiskutujete nuance.

Poznámka pro hostitelku: v intimitě miluje brutální polovina dua dlouhé předehry, popírající jakoukoli hrubost a vulgárnost. A jeho společník se honí za čerstvými dojmy a snaží se porozumět neznámému.

Váhy a Vodnář: Kompatibilita v přátelství

Silné přátelství mezi zástupci živlu vzduchu je možné, pokud mezi nimi zpočátku nebyla žádná jiskra, která zažehla plamen vášní. Blízké a trvalé přátelství usnadňují společné koníčky, podobnost povah a schopnost povídat si celé hodiny o kině, hudbě, malování a literatuře.

Takoví soudruzi se navzájem cítí na dálku, neusilují o každodenní setkání; nepokoušejí se vnucovat svůj vlastní názor a nenarušují osobní prostor. Proto jsou zde rozhovory od srdce k srdci vzácné, což je plus i mínus.

Když muž Vah cítí, že přichází blues, zavolá příteli, který ví, jak zahnat melancholii nezávaznou konverzací. Žena Vodnář, reprezentovaná „symbolem spravedlnosti“, má zase svého psychologa, který nešetří praktickými radami.

Váhy a Vodnář: kompatibilita v práci

Úspěšný podnikatelský svaz může vyrůst na základě přátelských vztahů. Zástupci těchto znamení zvěrokruhu mají stejný přístup k výrobnímu procesu, což jim umožňuje plnit zadané úkoly efektivně a v krátkém čase. Kolegové se nebojí překvapení, jsou připraveni na vyšší moc a vždy najdou způsob, jak se dostat z obtížných situací, aniž by urazili sebe nebo své konkurenty.

Partneři se navzájem doplňují: ti, kteří se narodili v zimě, se nebojí obtíží: naopak překážky motivují dámu. A její hlavní asistent se plně věnuje tomu, co miluje, nešetří čas ani námahu. Pokud to okolnosti vyžadují, bude snadno věnovat své vlastní víkendy otázkám rozvoje podnikání, aniž by potřeboval povzbuzení.

READ
Nesnáším svou práci – co dělat, tipy, jak ji milovat

Pro muže Vah a ženu Vodnáře horoskopy předpovídají vysokou kompatibilitu a dobré výsledky v tvůrčí práci: budou moci vydávat časopisy a noviny, být spoluautorem literárního díla a dosáhnout uznání v umění. Obrovskou výhodou v takovém tandemu je, že nikdo nespěchá, aby zaujal pozici lídra a řekl druhému, co a jak má dělat. Vládne zde rovnost a ve výsledku harmonie.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: