Jak z chlapce vychovat muže – psychologie

Zodpovědní rodiče si vždy kladli otázku: jak správně vychovat syna? A hlavně, jak ze syna vychovat skutečného muže? Tento problém je obzvláště akutní v moderní společnosti: neustálé zaměstnávání rodičů nechalo dítě samo.

Národy a kultury vždy nesdílely mír a blaho společnosti a rozvoj budoucí generace mužů.

otec boritsya s sunom - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Mezitím je tato otázka velmi vážná. Z neinteligentního miminka potřebujete vyrůst ochránce, živitele, milujícího otce a manžela. Jedním slovem spolehlivý člověk. Takový, se kterým je bezpečno, kdo se dívá na život pozitivně, stojí pevně na nohou a dokáže zajistit štěstí blízkým.

Tři kroky k muži

Provázet vychovávat chlapce správným směrem, aby byl zajištěn jeho komplexní a harmonický rozvoj, stojí za to vědět, že bez ohledu na čas a prostředí probíhá jeho růst ve třech fázích:

 • stádium něhy. Vydrží do šesti let věku. Dítě obou pohlaví si v této době zachovává velmi silné pouto s matkou. Z chlapce je nyní cizinec, i když otec je zapojen do procesu jeho výchovy.
 • Fáze cesty k mužnosti. Pokračuje až 14 let. Nyní se dítě blíže dívá na svého otce: co dělá, jak se chová v různých situacích, jaké jsou jeho koníčky. Pevné pouto s matkou se začíná postupně vytrácet. Nahrazují ho zájmy z okolního života.
 • Fáze utváření osobnosti. Pokračuje až do dospělosti. Zde je více než kdy jindy potřeba mužského příkladu zvenčí. Rodiče sednou na zadní sedadlo. Zralý syn nyní potřebuje komunikovat s důstojným dospělým. Vrstevníci se nepočítají, nemají životní zkušenosti.

Vědět rysy vývoje chlapce v určité fázi budou rodiče schopni vyvinout akční program, radit, pomáhat, učit, podporovat. Každý by to měl udělat pro své dítě.

otec podaet primer suny - Výchova syna - jak vychovat skutečného muže?

Kvality, které mají být postaveny

Chlapec sám nevyroste. Rodičovská péče, která se skládá z krmení a hygienické péče, z něj důstojného muže neudělá.

Jak dítě roste, je potřeba mu vštípit určité návyky, laické dovednosti a znalosti. Nejprve to musí udělat otec.

Chlapec v raném věku dostává od obou rodičů tolik potřebnou porci lásky a něhy, pocit bezpečí, pozitivní náboj do života.

Poté získává potřebné znalosti a rozvíjí schopnosti. V této době by v něm člověk měl pěstovat laskavost a vstřícnost, učit ho harmonickému rozvoji osobnosti.

Otec chlapci ve větší míře pomůže, aby se v dospělosti nezmátl, získal sebeúctu a zodpovědnost, protože pro syna je vzorem dospělého muže.

“Dělám to samé jako můj táta. “

Tato slova rád řekne každý kluk. A kdo, když ne otec, mu v tom pomůže. Existuje standardní mužský soubor vlastností, které je třeba v dítěti vychovávat od dětství. Táta může vysvětlit, ukázat příkladem, dosáhnout úspěchu ve vzdělávání, a pak syn vyroste sebevědomě a bude schopen se prokázat z té nejlepší stránky.

READ
Jak se chránit před závistivci v práci?

Role otce ve výchově syna je skvělá. Jako rodič s životními zkušenostmi musí chlapce naučit samostatnosti, zodpovědnosti a rozhodnosti. Netlačit a nutit, ale ukazovat. Otcův příklad je velmi důležitý. Dítě bude po něm opakovat. Čas uplyne a některé činnosti se stanou zvykem. To je jediný způsob, jak vychovat muže.

otec i sun delayut obshee delo - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Na rozdíl od matky, která umí s dítětem dělat kompromisy, otec by měl být pevný a vytrvalý, aniž by překračoval hranice. Pak se syn naučí dosahovat cílů.

A také je velmi důležité, aby otec vysvětlil a následně na vlastním příkladu ukázal, že ne o všem v životě rozhodují pěsti. Existuje mnoho způsobů, jak problém vyřešit mírovou cestou, a musíte se naučit vyjednávat. To jsou vlastnosti, které rodiče chtějí vidět u svého dospělého dítěte.

Pokud táta vždy dodrží slovo, pak ho syn bude poslouchat, respektovat ho a snažit se být jako on.

Přikázání pro rodiče chlapce

Vzdělávání je vážný a zdlouhavý proces.

To, co chcete u dítěte vidět, je vštěpováno postupně. Dobré skutky, myšlenky, touhy vyžadují více času a úsilí k jejich realizaci. Ale Úsilí rodičů nebude marné. Syn se stane důstojným mužem.

Všechna výchovná pravidla vedou k jedinému: děti jsou odrazem svých rodičů. Proto byste se na sebe měli častěji dívat zvenčí a při komunikaci se synem dodržovat následující přikázání:

 • Naučte chlapce činit vlastní rozhodnutí a převzít iniciativu do vlastních rukou. Dnes jsou tyto vlastnosti nepostradatelné.
 • Vytvořit v něm uctivý postoj k ženě – syn se musí naučit pomáhat své matce.
 • Chcete-li mu přidělit určité domácí práce, pomůže to, aby z něj vyrostl zodpovědný muž.
 • Nepomáhejte v maličkostech, nechte ho, ať si to udělá sám, chybujte zároveň, opravujte je, pak se stane skutečným pomocníkem pro blízké.
 • Vypěstovat u syna smysl pro laskavost je možné, když vidí lásku a náklonnost od obou rodičů.
 • Pochvala za jakýkoli úspěch učiní dítě silným a úspěšným.
 • Všimněte si akcí, při kterých se chlapec choval jako muž (chránil slabé, projevoval odvahu atd.).

Tyto jednoduché tipy vám pomohou vychovat skutečného muže.

papa i sun igrayut v futbol - Výchova syna - jak vychovat skutečného muže?

Zakázáno

Rodiče, kteří mají rostoucího syna, by měli pamatovat na věci, které nelze udělat. Jinak nemohou vychovat skutečného zodpovědného člověka. Na co si dát pozor?

V žádném případě nepřerušujte iniciativu dítěte, i když je jeho jednání nesprávné, chybné. Nemůžete nadávat a křičet – nechte ho, ať se sám přesvědčí, že je to špatné a někdy nebezpečné. Je lepší komentovat později a vše vysvětlit v jazyce, který je mu dostupný. A vždy tam musíte být, sledovat a pojistit se. Pak chlapec pochopí, že není vše tak jednoduché, jak se zdá, a naučí se myslet a předvídat důsledky.

READ
Typ temperamentu: flegmatik. Klid, jen klid!

Nekazte se příliš, jinak se může zvýšit riziko vychování vrtošivé povahy. Takový syn, v budoucnu manžel a otec, bude ke své rodině nevšímavý.

razgovor otca s sunom - Vychovávat syna - jak vychovat skutečného muže?

Velkou chybu dělají rodiče, kteří dodržují určitý systém výchovy. V tomto případě se život dítěte změní v peklo. Každá kniha na toto téma poskytuje pouze doporučení. Ve skutečnosti je třeba je přivést ke konkrétní osobnosti malého človíčka. V přísném režimu, od jehož pravidel se nelze odchýlit, vyroste v nenávisti k ženám.

Jediné, co rodič může a měl by vždy dělat, je milovat své dítě.

Praktické rady od psychologa

Rodičům může pomoci i kniha o psychologických charakteristikách výchovy dětí. Několik účinných triků ze strany dospělých pomůže chlapci vyrůst laskavého, zodpovědného, ​​starostlivého, jak má být budoucí rodinný muž.

Jedna z metod, jak můžete vštípit důležité vlastnosti: Pohádková terapie pro předškoláky

Pokud dítě rozbíjí hračky, barví oblečení, hádá se – neměli byste se pokaždé zlobit a tahat ho nahoru, stačí mu vysvětlit, jak je to špatné. Přijde čas a on sám pochopí, bez nátlaku na něj, že to nejde.

Každý rodič, zvláště otec, musí vědět, co se děje v životě dítěte. Můžete ho tak podpořit a ochránit před problémy.

Samostatným tématem je naučit budoucího muže prohrávat. Přece jen nebudete vždy první. Nemůžete se vzdát, být nervózní, panikařit, musíte klidně reagovat na ztrátu – to se musí chlapec naučit. Pak vyroste jako hodný člověk.

Video: dětská učitelka a psycholog bude vyprávět o výchově mužů – Tatyana Shishkova

Mužství dnes

Hlavní kvalitou zástupce silnějšího pohlaví je maskulinita. Odedávna je spojován s válečníkem, spolehlivým ochráncem.

Dnes není potřeba bránit domov a rodinu se zbraní v ruce. Ale mužnost silnějšího pohlaví má nyní jiné požadavky. Dospívající chlapec to musí pochopit, jinak neuspěje.

Klasická maskulinita postupně získává nové odstíny. Zástupce silnějšího pohlaví si dnes podmaní své okolí svou družností, schopností sympatizovat a zachytit náladu.

Chlapec musí umět počítat se samostatností ostatních lidí. Tvrdohlavost a dodržování zásad ve své povaze je žádoucí doplnit o schopnost manévrovat, být flexibilní a citlivý.

Pokud to rodiče s výchovou dítěte myslí vážně, pak vyroste zdravé a úspěšné.

Chlapci hrají přetahovanou

Rodiče chlapců usilují o to, aby jejich dítě bylo zdravé a šťastné. Stejně důležité je, aby syn projevil vůdčí schopnosti a vyrostl ve skutečného muže. Jak toho dosáhnout a vyhnout se chybám ve vzdělávání, řekli učitelé Alexandra Harris, Natalya Gerasimova a Dmitrij Karpachev.

READ
Co dělat, když máma pije každý den; Jak jí můžu zabránit v pití?

Vlastnosti výchovy synů

Chlapci a dívky se liší nejen fyziologicky, ale i psychologicky. Většina moderních metod výchovy dětí však tento rozdíl nezohledňuje. Pokud rodiče chtějí vidět svého syna jako skutečného muže a vůdce, psycholožka Natalya Gerasimová doporučuje vzít v úvahu skutečnost, že chlapci:

 • Energičtější. Vzhledem k fyziologickým vlastnostem mají chlapci naléhavou potřebu fyzické aktivity, hlučného šplouchání emocí a venkovních her. Ochotně mezi sebou soutěží, snaží se současně ovládnout okolní prostor a zaplnit ho. Třídy, které zahrnují statiku, jsou pro ně obtížnější.
 • Experimentátoři od přírody. Chlapci málokdy naslouchají zkušenostem jiných lidí. Je důležité, aby si všechno vyzkoušeli a udělali vlastní chyby. Tento způsob poznání světa je ostatními často vnímán jako hloupost nebo neúcta.
 • Hůře vnímat kritiku, poznámky a sáhodlouhé poznámky. Pro chlapce je těžké odolávat rostoucímu emočnímu stresu. Potřebují specifika: co přesně je v chování špatné a co s tím dělat.
 • Velmi citlivý na emocionální stav členů rodiny. Stejně jako lokátoři čtou i chlapci náladu svých rodičů beze slov a svým způsobem se snaží předvídat jejich budoucí činy vůči sobě. Pro chlapce je přitom těžké zvládat emoční stres. Jsou úzkostnější, projevují neposlušnost a agresivitu.

Kdo by měl chlapce vychovávat? Oba rodiče musí vychovávat syna. Je důležité, aby se tohoto procesu účastnili všichni dospělí členové rodiny. Navíc prarodiče, tety a strýcové, kteří mají tendenci dítě hýčkat a dopřávat mu, musí dodržovat linii chování rodičů. Nedůslednost v jednání dospělých povede k tomu, že dítě využije situace a bude usilovat o přízeň osoby s pro něj výhodnějším postavením.

Chlapec sedí v lotosové pozici v lese

Vlastnosti výchovy synů: Unsplash/Vitolda Klein

Gestalt terapeut, specialista v oblasti dětské vývojové psychologie Dmitrij Karpachev, že mnoho rodičů dělá chyby při výchově svých synů. Nejčastější z nich:

 • Pokusy potlačit energii. Pro mnoho dětí není hyperaktivita příznakem neurologického onemocnění, ale zvláštním povahovým rysem. Pokud si chlapec hraje a běží 10 hodin v kuse a není unavený, neutišujte ho ani se ho nesnažte zastavit. Chcete-li uklidnit přepracované dítě, zkuste změnit jeho pozornost.
 • Nadměrná ochrana. Pokusy rodičů chránit dítě před nebezpečím jsou zcela normální a pochopitelné. Ale někteří dospělí jsou na něm přehnaně závislí. Nedovolí dítěti udělat jediný krok, vše přehnaně chránit, zakazovat a tím mu brání naučit se žít plnohodnotný život, samostatně se rozhodovat. Psycholožka Alexandra Harrisová v komentářích pro časopis Marie Claire tvrdí, že takové rodičovské chování je často diktováno podvědomým strachem, že se dítě rychle osamostatní a vymkne se jejich kontrole. Přílišné opatrovnictví může u dítěte způsobit pocit bezmoci, vést k nezodpovědnosti a rozvoji komplexů.
 • presumpce viny. Mnoho lidí má tendenci věřit stereotypům, že chlapci jsou vznětliví, namyšlení a agresivnější. Do jisté míry je to pravda, protože mužský princip vyžaduje vyjádření. Chlapec umí být zlobivý, neposlouchat a dokonce protestovat. To však neznamená, že syn může být zodpovědný za vše, co se kolem něj děje, pouze kvůli pohlaví.
 • Nekonečné „nemůže“. Zakázat synovi něco dělat je mnohem snazší, než mu vysvětlovat, proč byste některé činy neměli dělat. Dítě je však člověk a každý zákaz je třeba vyargumentovat a motivovat ke správnému jednání.
READ
Proč milenec nedává dárky?

Ze svého syna můžete vychovat skutečného muže a vůdce tím, že mu dáte příležitost být nezávislý, rozhodovat se sám a učit se z chyb.

Blonďatý chlapec s konví zalévá rostliny

Sebevědomí vede k vedení: Unsplash/Filip Urban

Rady pro výchovu syna

Od narození je každé dítě prázdný list. Jeho charakter, způsoby, emoční vývoj, chování a jednání budou do značné míry záviset na jeho rodičích a systému výchovy, který používají. Abyste se vyvarovali chyb a vychovali ze svého syna skutečného muže, použijte níže uvedená doporučení.

Rady pro maminky

Jak správně vychovat syna pro matku? Aby nedošlo k chybám při výchově syna, je vhodné, aby matky dodržovaly několik doporučení:

 • Udržujte míru v lítosti. Přílišný soucit je pro chlapce destruktivní. Zabíjí sebevědomí a schopnost efektivně interagovat se světem kolem nás. Nespěchejte s lítostí a obejměte své miminko po každé modřině, dejte mu šanci naučit se zvládat obtíže samo. Syn přitom musí pochopit, že v případě vážných problémů mu maminka určitě pomůže a podpoří ho.
 • Objímejte svého syna častěji. Chlapci jsou velmi přítulní, potřebují fyzický kontakt. Matčina objetí jim dává najevo lásku, dává jim pocit ochrany a podporuje jejich sebevědomí.
 • Buď upřímný. Pokud se něco v životě nedaří, přiznejte si to. Být slabý, unavený, naštvaný. Když to budoucí skutečný muž uvidí, bude chtít pomáhat a snažit se být silný, starostlivý a důležitý.
 • Naučte se respektovat. Neměli byste sebe a svého syna považovat za jeden celek. Dítě je samostatný člověk s vlastním názorem, touhami a pohledem na svět. Má plné právo protestovat, nesplnit matčina očekávání a dělat chyby bez následných matčiných výčitek. Dejte mu šanci udělat vlastní chyby a poučit se ze života.

Jak vychovat syna bez otce? Matky vychovávající syny samy dnes nejsou nic neobvyklého. V této situaci je důležité nepokoušet se vžít do role otce. Aby syn nevyrůstal infantilně a slabomyslně, uvolněte kontrolu. Dejte svému dítěti příležitost vyjádřit se, samostatně se rozhodovat a poučit se ze svých chyb, i když se zdá, že na to není připravené.

Je důležité, aby měl váš syn ve svém životě mužský příklad. To je silný vzdělávací faktor. Příkladem nemusí být váš vlastní otec. Může ho nahradit příbuzný, starší bratr, učitel, sportovní trenér, psycholog. Důležitá zde není příbuzenství, ale zkušenosti, vlastnosti a chování, které si chlapec osvojuje při komunikaci s mužem.

READ
Tajemství kouzla. Psychologické triky pro každý den

Žena objímá a líbá malého chlapce na tvář

Jak vychovat ze syna matky skutečného muže: Unsplash/Omar Lopez

Rady pro tatínky

Při výchově chlapce má obrovský vliv chování otce. Táta svým příkladem demonstruje synovi, jak se má muž v dané situaci zachovat. Pokud je otec hlavou rodiny a vůdcem, dítě prokáže vůdčí vlastnosti v životě i v budoucích rodinných vztazích.

Jak by se měl otec chovat ke svému synovi? V první řadě by měl tatínek dítě milovat, ale také ho učit disciplíně. Je důležité držet se zlaté střední cesty, neměnit se v přísného tyrana a neprojevovat ve výchově přílišnou měkkost. Otec se nutně musí aktivně podílet na životě svého syna, držet slovo, prokázat vlastním příkladem ty vlastnosti a linii chování, které chce vidět u vlastního dítěte. Stejně důležité je, aby otec projevoval matce úctu a lásku, protože harmonické vztahy mezi rodiči jsou pro chlapce klíčem ke šťastnému rodinnému životu.

Chlapec si myje ruce pod kuchyňským kohoutkem

Rada pro otce při výchově syna: Unsplash/CDC

Jak vychovat ze syna otce? Chcete-li ze svého syna vychovat skutečného muže, použijte následující tipy:

 • Nekritizujte neúspěchy a nesoulad s obrazem ideálního muže, který jste si sami vymysleli. Chvalte svého syna, když se snaží dělat správnou věc, i když dělá chyby. To pomůže podpořit chlapcovo sebevědomí a povzbudí ho, aby se choval jako muž.
 • Chvalte své dítě i za malá vítězství. Je mylné si myslet, že chlapci jsou vůči chvále imunní. Potřebují souhlas rodičů a doprovodné emoce stejně jako dívky.
 • Nenuťte svého syna skrývat své emoce. Fráze „Buď muž“ se ve vztahu k chlapcům často používá jako zákaz slz a jiných projevů emocí. Vysvětlete svému synovi, že pláč je přirozená reakce a není na něm nic špatného. Nenuťte ho skrývat city a držet v sobě vše od raného dětství.

Mluvte také se svým dítětem, zvláště když děláte věci společně. Pomůže to vytvořit emocionální spojení se synem a vytvořit důvěryhodný vztah. Chlapec vyroste otevřenější a připravenější na dialog.

Mnoho rodičů se snaží vychovat ze svého syna skutečného muže a vůdce. Chcete-li dosáhnout tohoto výsledku, nechte dítě být nezávislé a jednat, chválit za nejmenší úspěchy a podporovat ve všech snahách.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: