Jak získat svou ženu zpět prostřednictvím modlitby

Život je plný překvapení – dobrých i ne tak dobrých. Jedním z těchto darů osudu je odchod jednoho z manželů od rodiny. Když domovník opustí jejich rodinu, milující manžel zažije zhroucení v jejich duši. Tato nekonečná bolest mi brání najít sám sebe a žít obyčejný život. Navzdory všem obtížím by víra neměla opustit lidské srdce, protože v tomto článku bude rychle popsáno, jak přesně vrátit manželku do rodiny modlitbami. Existuje mnoho platných modliteb za návrat paní srdce. Ale všechny budou fungovat, pokud svou ženu opravdu milujete, protože hlavní energií modlitby bude vaše láska.

 • Příprava na modlitbu
 • Modlitba za návrat mé ženy

Pokud manžela opustí jeho žena, jen velmi těžko najde smysl života a posune se dál.

Rozloučení s milovaným mužem jakéhokoli věku vede k různým problémům v oblastech života. Ale právě v tak těžké chvíli přijde pravoslavnému křesťanovi na pomoc nejedna silná modlitba za návrat jeho milované dívky, manželky.

Příprava na modlitbu

Před výběrem a zahájením modlitby byste se měli řídit několika pokyny. Posílí váš energetický tok k dosažení vašeho cíle.

 1. Nejprve musíte analyzovat váš vztah za posledních několik let manželství. Abychom pochopili, zda je tam skryta pravda o propasti. To je třeba udělat, abyste si vše znovu promysleli a zvážili a také se uklidnili.
 2. Pro větší účinek je vhodné, aby si pokřtěné přečetli některé modlitby, například pravoslavné. Kněží doporučují číst modlitby v chrámu, aby dosáhli většího účinku.
 3. Na požádání je vhodné postavit se poblíž ikony a zapálit svíčku.
 4. Modlitbu za návrat milované dívky je třeba číst zpaměti, aniž byste měnili slova nebo vymýšleli další řádky.
 5. Upřímnost je klíčem k úspěchu. Představte si svou milovanou, představte si, že je s vámi doma. Vládne harmonie a pohodlí.
 6. Neobviňujte svého manžela, že vás opustil. Musíte opustit všechny negativní emoce vůči ní. Odpusťte všechny chyby. Dejte jí svobodu.

Pokud se budete řídit těmito jednoduchými pravidly, síla vaší modlitby vám pomůže. Ještě jednou pochopte, že je to víra v zázrak, který vám pomůže vrátit vašeho milovaného manžela.

READ
Proč chlap nemá štěstí na dívky: všechny důvody neúspěchu

Matrona z Moskvy je jednou z nejznámějších a nejuctívanějších pravoslavných světic

Modlitba za návrat mé ženy

Čte se těmito slovy:

„Prosím tě, drahá Matrono, modli se za to, aby se mi vrátil služebník (služebník) Božího (Božího) jména služebníka (služebníka) Božího (Božího) jména. Nechte jeho (její) srdce a jeho (její) duši očistit od špatných myšlenek. Ať se jeho (její) srdce stane laskavějším a ať se mnou (ona) chce žít v míru. Ať jeho (její) duše sáhne ke mně a postrádá mě a to, co jsme měli, abychom žili v míru a harmonii. Ať věří, že ho (ji) miluji a že to pro něj (jí) bude dobré. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Amen. Amen”.

Přečtěte si to ráno, když se probudíte ze spánku. Poté, co se váš manžel vrátí domů, nezapomeňte poděkovat všem svatým a jít do kostela.

Je těžké říci, jak dlouho bude trvat čtení modliteb. Každý případ je individuální. Podle recenzí, pokud k oddělení došlo nedávno, proces modlitby bude trvat asi týden. Když důvod odloučení spočívá v magickém vlivu, pak se modlitby budou muset číst po dlouhou dobu. Můžete se také modlit k Vyšším silám, pokud nad vaší rodinou visí hrozba rozpadu. V tomto případě žádají o zachování pevných manželských vztahů.

Vážení návštěvníci našich stránek!

Naše webová stránka věnovaná svaté požehnané Matroně z Moskvy existuje na vašich darech, které potřebujeme. Budeme mít radost i ze skromných darů, ale z celého srdce ke slávě našeho Pána Spasitele, Přesvaté Bohorodice a Svaté Matronušky.

Upřímně děkujeme všem, kteří odpoví a pomohou! Pamatujte, že „ruka dárce neselhává“. Bůh ti žehnej!

Poznámka: Zadejte částku daru. Zvolit způsob platby. Pomocí tohoto formuláře můžete bezpečně převádět peníze z bankovní karty, elektronických peněz nebo ze zůstatku mobilního telefonu.

autor článku

Autorka článku: Taťána Nekrasová Šéfredaktorka webu

Zveme vás na biblický test. Test se skládá z 15 otázek. Tento online test Bible je vhodný pro dospělé i děti. Toto je jednoduchý test znalostí Bible. Své znalosti si můžete otestovat snadno a rychle!

Jak rychle vrátit svou ženu do rodiny modlitbami?

Žádný manželský pár není imunní vůči vztahovým neshodám. Situace se různí. Je to vzácné, ale ukázalo se, že žena přeruší vztah. Po vyzkoušení různých metod začíná muž přemýšlet o tom, jak rychle vrátit svou ženu do rodiny prostřednictvím modliteb. Skutečně milující manžel je schopen takových činů, schopný odpustit vyvolenému.

READ
Zákony a základní vlastnosti psychologie vůdce

Jak správně číst modlitby?

Chcete-li vrátit svou ženu a zachránit svou rodinu pomocí modlitby, musíte při přípravě a čtení dodržovat následující doporučení:

 • Aby muž mohl použít jakoukoli metodu k obnovení vztahů, musí pochopit, co se stalo. Je nutné najít důvod, který přiměl milovanou manželku k opuštění rodiny. K tomu byste měli analyzovat vše, co se stalo během vašeho společného života. Při přemýšlení o situaci se můžete také uklidnit. Když se muž skutečně rozhodne vrátit svou ženu do rodiny modlitbou, pak se potřebuje zbavit depresivních nálad;
 • Aby slova modlitby měla požadovaný účinek, je žádoucí, aby byl muž pokřtěn. Je lepší se modlit, když přijdete do chrámu, kde samotné zdi pomáhají vyřešit problém. Ale pokud není možné číst slova v kostele, můžete to udělat doma;
 • Je vhodné zapamatovat si modlitební slova, neskládat k nim samostatné řádky;
 • S pomocí modlitby bude možné vrátit vaši manželku pouze tehdy, pokud opravdu věříte, a drahocenná slova by měla být mluvena upřímně, s duší;
 • Při čtení si musíte představovat, jak budete se svou ženou žít dál. Je důležité předkládat pouze pozitivní obrazy budoucnosti.

Poté, co jste se rozhodli jít pro pomoc k Vyšším silám, musíte své ženě zcela odpustit a přestat ji obviňovat ze všeho, co se stalo. Je třeba se vyvarovat jakýchkoli negativních myšlenek a emocí a nedovolit jim, aby ovládly vaše vědomí.

Dodržováním výše uvedených doporučení bude muž schopen vrátit svou ženu modlitbou.

Modlitba za návrat mé ženy

Žena může opustit manžela z různých důvodů. Někdy jsou příčinou mizivé pocity. Pak byste měli použít modlitbu, abyste přivedli zpět svou milovanou ženu.

Hlavní podmínkou při čtení modliteb je upřímnost. Je nezbytně nutné věřit, že modlitební slova pomohou.

Jednou z nejsilnějších modliteb za návrat manželky do rodiny bude výzva ke svaté Matroně. Musíte říci následující: Prosím tě, drahá matko Matrono, modli se za návrat Božího služebníka (jméno) ke mně. Nechte její srdce a duši očistit od špatných myšlenek. Ať věří, že ji miluji a že to pro ni bude dobré. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Milovaná slova je třeba číst brzy, ihned po probuzení. Když se manželka vrátí, musíte poděkovat přímluvci umístěním svíček k ikonám s jejím obrazem. Po zapálení svíček byste se měli modlit za zdraví své ženy.

READ
Muž je blázen do ženy - studujeme v pořádku

Pokud používáte modlitby k oživení vztahů, musíte se úplně zbavit negativních myšlenek vůči svému manželovi, pokusit se jí odpustit a nedržet zášť nebo zášť. Pouze s jasnými myšlenkami můžete používat drahocenná slova. Je vhodné se přiznat, abyste si skutečně vyčistili mysl od plíživých negativních myšlenek. Hlavní je věřit, že plánovaná akce určitě přinese požadovaný efekt.

Před čtením je vhodné si vzpomenout, jak jste mohli svého manžela urazit, a v duchu za to požádat o odpuštění.

Existuje ještě jedna z nejsilnějších modliteb, která pomáhá získat vaši ženu zpět a obnovit ztracené vztahy. Musíte oslovit svatého Petra a Fevronii následujícími slovy: Pane, vyslyš mou modlitbu, spoj naše srdce s mou ženou a odpusť mi mé hříchy. Vlož mi odpuštění do jejího srdce, dej jí znamení, že miluji. Pokud jsi mi poslal mou ženu, neopouštěj mě bez ní. Vzkřísit mezi námi bývalou lásku. Přiveď mou milovanou ženu zpět k nám domů a nech nás žít dlouhý a spravedlivý život. Amen.

Tato účinná modlitba se čte po dobu 14 dnů bez přerušení. Modlitební slova můžete říkat ne v kostele, ale doma, poblíž ikon zobrazujících světce.

Muž musí pochopit, že po návratu své ženy bude muset znovu vybudovat vztah a změnit některé své zvyky. Vztahy se musí vyvíjet tak, aby k takovým situacím nedocházelo.

Spiknutí k návratu vaší ženy

Svou ženu můžete vrátit sami pomocí magie. Chcete-li to provést, musíte si vybrat možnost z různých spiknutí nebo milostných kouzel. Jsou kouzla, která se snadno implementují, a jsou složitější.

Zkuste svou ženu vrátit kouzlem na fotografii vašeho milovaného. To se provádí následovně:

 1. musíte najít obraz, kde je vaše milovaná žena sama;
 2. Musíte také sbírat svěcenou vodu. Nebo můžete jít na bohoslužbu a pak osvětlit vodu, kterou jste přinesli;
 3. obraz je umístěn na stole;
 4. Dále vypijte 3x vodu a 3x řekněte: Stejně jako člověk nemůže žít bez vody, tak služebník Boží (jméno) nemůže žít bez služebníka Božího (jméno). Amen;
 5. poté obrázek 3x nastříkejte;
 6. bezpečně skryjte potřísněný obrázek.

Po dokončení spiknutí byste měli očekávat, že se vaše žena brzy vrátí. Když se váš manžel vrátí, neměli byste jim říkat, co přispělo k jejímu návratu. Nedoporučuje se mluvit o spiknutí s přáteli a rodinou. Nechť to zůstane vaším tajemstvím. Děj pomůže nejen vrátit vašeho manžela, ale také oživit ochlazené pocity.

READ
Pravidla pro sex bez závazků: ​​nepřehánějte to

Svou ženu můžete vrátit kouzlem, pokud odešla za svým milencem, pomocí kouzla lásky:

 1. slova by se měla učit nazpaměť;
 2. čarodějnická akce pomůže vrátit ženu a zároveň uzavřít mír;
 3. budete potřebovat ptačí hnízdo, lze ho najít na ulici;
 4. musíte dát hnízdo, nakreslit zámek prsty a umístit je nahoru;
 5. Kouzelná slova se vyslovují nad sepjatýma rukama: Stejně jako se tento pták připojil k hnízdu, tak vy, služebník Boží (jméno), jste odmítli slavnosti. Bude to tak od nynějška a navždy a navždy a ne jinak. Amen.

Toto kouzlo lásky dává téměř okamžité výsledky. Chcete-li dosáhnout účinku, můžete slova kouzla lásky opakovat tři měsíce po návratu vaší ženy. Rituál stačí provést jednou za měsíc.

Kromě různých magických akcí budou dalšími okamžiky, kdy se manželka vrátí, skutečné mužské emoce a důvěra, že vše dopadne. Je důležité věřit, že věc bude mít pouze pozitivní výsledek. Jakmile se manželka vrátí, je třeba konsolidovat dosažené. Muž se musí snažit, aby žena zapomněla na minulé křivdy. Společně se svým partnerem musíte udržovat vřelou a útulnou domácí atmosféru. Přeci jen je lepší na vztazích neustále pracovat, nenechat je sklouznout do propasti, než následně hledat cesty k obnovení ztracených citů.

Tajně.

Pravděpodobně každá dívka čelí problému nadváhy? Koneckonců, někdy není snadné zhubnout, vypadat štíhle a krásně nebo upravit boky nebo břicho. Diety nepomáhají, nemáte sílu nebo chuť chodit do posilovny, nebo to nepřináší hmatatelné výsledky.

Proto doporučujeme číst příběhy o hubnutí, ve kterých se hrdinům podařilo zbavit se přebytečných kil rychle, efektivně a bez drahých procedur. Přečtěte si článek >>

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: