Klasické rozložení rolí – kompatibilita muže Štíra a ženy Býka

Znamení zvěrokruhu Štír a Býk jsou na opačných stranách kruhu zvěrokruhu. Lidé narození v těchto konstelacích mají různé postavy a životní názory. Jejich komunikace nebude kvůli rozporům jednoduchá a klidná. Na první pohled astrologická kompatibilita chlapa a dívky v tomto případě nebude dosahovat velkých procentuálních hodnot. Toto tvrzení však není zcela pravdivé. Platí zde známé pravidlo: „Protiklady se přitahují.

Horoskop dokazuje, že muž Štír a žena Býk tvoří díky jednotícím faktorům silné tandemy v lásce, manželství, přátelství a práci. Podívejme se blíže na to, jak se budou vztahy mezi těmito znameními vyvíjet v různých oblastech života.

Štír a Býk: kompatibilita v lásce

Zamilovaný Štír připomíná tank pohybující se k danému cíli. Je těžké ho na této cestě zastavit. Spaluje sám sebe a je schopen spálit vše v okruhu několika metrů v jeho blízkosti. Sžít se s ním dokáže jen málokdo, ale tato existence rozhodně nebude nudná. Vztahy s mužem této konstelace připomínají horskou dráhu: vzestupy střídají pády a pocit štěstí střídá strach.

„Pozemská“ dívka Býk je příkladem ženskosti, krásy a moudrosti. Pojmy cit a rozum jsou od sebe jasně odděleny, dáma má rozvinutou intuici a rozlišuje lež od pravdy. V milostných vztazích je představitel tohoto znamení zvěrokruhu schopen změnit svůj charakter a přizpůsobit se muži. Prokazuje neuvěřitelnou toleranci a výdrž, přitom jemně ovlivňuje svého vyvoleného a pomáhá mu napravovat jeho nedostatky.

Kompatibilita lidí z opačných konstelací závisí na tom, jak jsou partneři zralí na vážný vztah v době, kdy se setkají, a je 70–80 procent. Pokud jsou satelity připraveny na sobě pracovat a společně mírovou cestou překonávat neshody, pak mají všechny šance na vytvoření harmonického spojení.

Hlavní překážkou příznivého soužití v lásce je Štírova žárlivost na svou vyvolenou. Sám sice nelze nazvat vzorem věrnosti, ale v životě své družky nesnese ani náznak přítomnosti dalších obdivovatelů. Partneři by se měli naučit stavět románek na oddanosti a důvěře. Bez toho pocity vychladnou a spojení se přeruší, jakmile začne.

Štír a Býk: Manželská kompatibilita

Rodina, kterou tvoří muž Štír a žena Býk, je poměrně vzácný jev. To se vysvětluje nízkou kompatibilitou lidí těchto konstelací ve vztazích tohoto typu (40–45 %). Neshody, které mezi partnery těchto znaků vznikají v počátečních fázích komunikace, se stávají překážkou rozhodnutí legitimizovat svazek. Pokud se ale vyvolení k tomuto kroku přesto odváží, jejich pár bude silný a harmonický.

V manželství kladou Štír a Býk důvěru na první místo. Oba manželé si váží loajality a oddanosti a nebudou tolerovat zradu a lži. Každý z nich sní o silné rodině, dětech a útulném domově. A vzájemné city, které se stávají základem všeho, umožňují partnerům pochopit, že našli právě tu spřízněnou duši.

Společný život lidí z opačných znamení nelze nazvat hladkým a bez mráčku. Konflikty a neshody jsou zde nevyhnutelné. Ale přesto si manželé navzájem váží a oceňují pocit jednoty a stability. Snaží se proto spory řešit pokojně, s ohledem na zájmy všech a bez porušování něčích práv.

Zde se také oprávněná žárlivost jednoho ze společníků stává důvodem ke zvýšenému napětí a brzkému rozchodu, pokud se na obzoru objeví třetí osoba. Žena Býk neodpouští zradu svého milovaného muže, i když prožívá silné pocity. Její vyvolený, Štír, je ještě větším majitelem, a proto se o svou ženu s nikým dělit nebude. To však není v pravidlech dámy Býka – toto si nedovolí. Když je společník ženatý, neodváží se zradit.

Štír a Býk: sexuální kompatibilita

V posteli se kompatibilita zástupců těchto znamení blíží 100%. Muž Štír a žena Býk spojují své nevyčerpatelné zásoby vášně a energie ve společné ložnici, užívají si jeden druhého a celý proces, zapomínají na čas a všechno na světě. Intimní spojení začíná u lidí z těchto konstelací ihned po setkání a zaujímá vedoucí místo v jejich komunikaci. Ideální sexuální kompatibilita se však ne vždy stává důvodem k rozhodnutí žít spolu a založit rodinu. Partneři často zůstávají jen milenci a nikam nespěchají s přechodem do další fáze vztahu.

READ
Muž, který vyrůstal bez otce - psychologie

Spojení dvou polovin jednoho celku v sexu je naplněno vášní vlastní Štírovi a smyslností Býka. Vyvolení malují svůj intimní život jasnými a pozitivními emocemi a nedokážou si představit, jak bez sebe žít ani noc nebo den. Své spojení přitom před svým okolím tají: jen nejbližší lidé si uvědomují, že tyto dva lidi spojuje pocit lásky.

Muž Štír ve svém společníkovi vidí ztělesnění ženské sexuality, krásy a půvabu, což vzbuzuje jeho zájem a zapaluje oheň vášně. Náročný a vybíravý chlap nejen předvádí brilantní techniku ​​v intimním procesu, ale také dovedně vzbuzuje v dívce emocionální zážitky, což pro ni hraje důležitou roli.

Štír a Býk: Kompatibilita v přátelství

Zástupci těchto znamení zvěrokruhu vykazují vysokou přátelskou kompatibilitu. V procentech je to 70–80. Pokud mezi mužem a ženou nevznikla sexuální přitažlivost nebo láska v prvních dnech známosti, pak jsou v budoucnu s vysokou pravděpodobností schopni vytvořit silný přátelský tandem.

Ne všichni kolem něj dokážou vycházet a najít společnou řeč s despotickým a přímočarým Štírem. Ale mírumilovné a trpělivé dámy Býka, které vyzařují teplo a podporují blízkou komunikaci, se pro vodní znamení stávají spolehlivými a věrnými přáteli. Dívka oceňuje názor svého přítele, což Štírovi lichotí. Ten zase kamarádovi poděkuje podporou a pomocí v těžkých situacích, dá cenné rady a vyjádří pravdivý názor.

V přátelství se muž Štír a žena Býk vyrovnávají a doplňují. Chlapovu přirozenou tvrdost a pevnost charakteru kompenzuje inteligence a zdrženlivost jeho přítele. U svého spolubojovníka si váží vlivu ve společnosti, rozhodnosti a asertivity, on si jí váží pro její rozvážnost a trpělivost. Tito lidé se spolu nenudí, snadno najdou společnou řeč a témata ke konverzaci. Co soudruhy ještě více spojuje, je jejich společný koníček, sport a podobné hudební choutky.

Štír a Býk: kompatibilita v práci

Přátelské vztahy mezi zástupci odlišných znamení zvěrokruhu mají pozitivní vliv na jejich kompatibilitu v práci. Štír a Býk najdou vzájemné porozumění v oblastech souvisejících s uměním a kreativitou: hudba, televizní profese a filmový průmysl. Společný byznys lidí těchto konstelací v oblasti bankovnictví, managementu, účetnictví a auditu bude úspěšný.

Dívka Býk raději pracuje svým vlastním tempem a netoleruje zasahování do tohoto procesu. Dodržování těchto podmínek je zárukou, že plody její práce budou pro společnost přínosem. Štír se také zaměřuje na vynikající výsledky, ale volí různé přístupy. Muž tohoto znamení zvěrokruhu je milovníkem nestandardních a originálních postupů, neotřelých nápadů a aktuálních trendů. Když kolegové pracují paralelně a omezí překrývání na minimum, jejich společné projekty potěší management. Pokud se však mezi nimi objeví konkurence, neměli byste očekávat vynikající výsledky a přátelskou atmosféru v týmu.

Když jsou role mezi Býkem a Štírem rozděleny tak, že muž je podřízen ženě, bude spolupráce plodná. Co však může kolegům bránit v úspěchu, je touha podřízeného vše zlepšovat a vylepšovat, což manažera unavuje a dráždí. Když zástupce vodního živlu zaštítí dámu Býka, jde podnikání společnosti nahoru díky pečlivému výběru členů týmu šéfem a rozumnému hodnocení výsledků činností.

Kompatibilita muže Štíra a ženy Býka v podnikání do značné míry závisí na úspěšném rozdělení profesních rolí a odpovědností. Důležitý je také zájem partnerů o rozvoj projektu a vynaložené úsilí. Překážkou efektivního procesu a smysluplných výsledků jsou názorové rozdíly při řešení výrobních problémů.

Muž Štír se od ostatních znamení odlišuje třemi hlavními extrémními vášněmi: odhodláním, láskou a pomstou. Pokud si Štír stanoví cíl, žádný tank na cestě k němu ho nezastaví. Pokud se zamiluje, spálí se a spálí partnera do poslední jiskry. Pokud nenávidí, jeho pomsta bude nemilosrdná. Není snadné vyjít s takovým mužem, ale není to nuda. Vztahy s ním jsou jako na horské dráze: přenese vás od okouzlujícího štěstí ke smrtelnému strachu. Muži Štír mají velmi silné vnitřní jádro. Jsou zvyklí žít jen s vlastní hlavou, nenásledovat „stádo“ a brát si ze života to nejlepší.

Někteří jí budou říkat železná dáma. A někdo v ní uvidí poddajnou a měkkou dámu. Ne, není to chameleon v sukni, je to jen všestranná osobnost (a také kráska). Hvězdy poskytly stručný popis ženy narozené v souhvězdí Býka. Venušina svěřenkyně je velmi sympatická osoba, pomáhá lidem a nevyžaduje na oplátku laskavost. Co? Jste milovníkem kumštu zdarma a chcete pozemskou dámu využít pro své účely? Jděte do toho, ale nenechte se urazit, pokud se ocitnete na černé listině. Instinkty ženy Býka jsou vždy na vrcholu – bude číst vaše špinavé myšlenky a jednoduše přestane komunikovat. Vnitřní kruh zahrnuje pouze slušné, spolehlivé a čestné chlapy.

READ
Vztahy bez závazků. Jak svést ženu na jednu noc?

Vztah Štíra a Býka může být věčným svátkem

Jak může žena Býk získat muže Štíra?

Muži Štír jsou nejtvrdšími představiteli zvěrokruhu a jen málokomu se podaří je přivést do matriky. Jsou jako kočky, které většinou chodí samy, a tak hledají společníka se stejnými životními postoji. Získat přízeň takové postavy je nesmírně obtížné a ten, kdo hodlá dosáhnout pozitivních výsledků, musí být sám svéhlavá, svobodu milující kočka. Chcete-li potěšit Štíra, musíte být silná, nezávislá, mimořádná, atypická dáma se sotva znatelným ďábelským pruhem. A samozřejmě, stejně jako královna, je výhodné vyniknout na pozadí zbytku Štíra. A nezáleží na tom, jaká je scenérie – čekárna u lékaře, fronta nebo hlučná párty: hlavním úkolem je vyčnívat z davu.

Žena Býk, která se rozhodne omezit Štírovu svobodu milující povahu, to musí nejen vědět, ale také důkladně pochopit, že by ji muž neměl podezírat z aktivity a iniciativy. Musíte svádět tak jemně a mazaně, aby si muž Štír byl jistý, že je to on, kdo rozhoduje a ženu si podmaní, a ne naopak. Zástupci Býka mají každou šanci dovedně vytvořit úspěšné podmínky, aby je Štír z vlastní svobodné vůle dobyl a pokoušel. Žena Býk má spoustu síly charakteru, ohleduplnosti a moudré opatrnosti.

Jak může muž Štír získat ženu Býka?

Samotný muž Štír je hotový „gentleman’s set“. Přirozené vlastnosti, které má, jsou to, co žena Býk oceňuje na mužích nejvíce. Štír nepotřebuje ke svému obrazu nic vymýšlet ani to prokazatelně demonstrovat. Naopak, některé zvláště vynikající vlastnosti je třeba poněkud utlumit, nebo dokonce skrýt.

Hovoříme o sklonu Štíra k rigiditě, který se někdy samozřejmě projevuje v tvůrčí síle, ale často přechází v bezcitnost. Muž Štír by si také měl pamatovat, že žena Býk nemá zájem o krátkodobé románky nebo nezávazné aféry. Teprve když se přesvědčí, že muž má vážné úmysly, bude mít šanci dosáhnout jejího upřímného zájmu.

Žena Býk nemá zájem o krátkodobé románky

Důležité k tomu bude i materiální bohatství muže Štíra. Býk je zemské znamení. Ženy tohoto znamení nutně potřebují půdu pod nohama a stabilitu. V chápání ženy Býka to musí zajistit muž. Proto bude mít Štír s „věnem“ více šancí než „nežoldák“.

I když, upřímně řečeno, chudák Štír prakticky žádné nemá. Muž ženy Býka by měl být, když ne bohatý, tak bohatý, vzít ji do drahých restaurací a dalších vysoce postavených zařízení. Žena Býk může mladému Štírovi odpustit pouze nedostatek peněz, ale pouze v případě, že má zjevné vyhlídky v podobě záviděníhodných podnikatelských talentů nebo bohatých rodičů.

Výhody unie

Astrologové z uznayvse.ru věří, že spojení Štíra a Býka je zásadní. Přes četné rozpory je mezi nimi cítit přirozený magnetismus. Rozumí si nejen na pohled, ale i na pohled.

Muž Štír je plný záhad. Nikam nespěchá, aby ukázal své karty a staví Býka před nové a nové výzvy. Býk hned tak nezjistí, že hluboko uvnitř je její vyvolený zranitelný a citlivý člověk.

Býk ví, jak být vděčný. Štír to vidí a snaží se potěšit svou milovanou překvapením a ona mu to oplácí.

Mají podobné životní rytmy: oba by dali přednost domácímu večeru před tou nejlepší párty, nemají rádi hlučné společnosti, i když se snadno přizpůsobí davu. Býci a Štír si užívají vzájemnou společnost, prozkoumávají intimní zákoutí partnerčina těla.

Nevýhody Unie

Žárlivost se může stát vážnou překážkou štěstí – obě znamení jsou hrozní majitelé. Když jsou odloučeni na delší dobu, nedůvěra má přednost před hlasem rozumu, což vede ke skandálům.

READ
Pravidla podřízenosti v práci – studujeme obecně

Štír je zdrženlivý člověk a moc nemluví o tom, co má na srdci. Ve vztazích s empaty Rakem nebo Rybami by to nebyl velký problém, ale Býk není čtenář myšlenek. Příliš doslovně si vykládá chmurnost svého milovaného – zdá se jí, že je to všechno o ní.

Vnitřní svět Štíra by mohl tvořit základ monumentálního románu, zatímco Býk, zvláště v mladém věku, žije přítomností a není náchylný k sebezkoumání. Tento přístup k životu může Štíra přimět pochybovat o správnosti jejich volby.

Intimní život

Z intimního hlediska je spojení Býka a Štíra označováno astrology za jedno z nejúspěšnějších. Jejich kompatibilita začíná v ložnici na hedvábném povlečení, jak to miluje žena Býk, a v bláznivé vášni, jak zbožňuje muž Štír. V posteli se skvěle doplňují, odhadují ty nejneskromnější touhy a umějí je převést do reality tak citlivě, že se smysl života této dvojice v prvních fázích vztahu přenese do ložnice. I když v dospělosti žena Býk a muž Štír často pokračují v experimentování ve smyslových požitcích a ponechávají je jako významnou součást svého rodinného života až do stáří.

Intimní život Býka a Štíra je plný vášně a potěšení

Žena Býk se pro muže Štíra často stává ztělesněním ženskosti, vášně, emancipace právě do té míry, která obrátí v lásce náročného a náročného Štíra. Ten zase ví, jak naplnit intimní vztahy nejen kvalitními technikami pro plnění „manželské povinnosti“, ale také pobavit ženskou hrdost ženy Býka, vzrušit její duši, což je její hlavní priorita v posteli.

Žárlivost, ke které mají obě znamení sklony, v případě této dvojice jen přiživuje jejich vášeň, a i když se mimo ložnici navzájem obtěžují tvrzeními a hádkami až na nože, v ložnici se snaží jeden druhému dokázat že lepšího partnera nelze najít. Zpravidla se to dá prokázat.

Jací to budou rodiče?

Otcové Štír jsou přísní, přísní, ale spravedliví. Jsou velmi nároční, protože zastávají filozofii, že pokud se děti naučí překonávat obtíže v dětství, vyrostou samostatně a soběstačné, v dospělosti je žádné trable nezlomí. Muži Štíři nevychovávají své děti teorií, ale vlastním příkladem. Právě od nich se děti učí statečnosti, vytrvalosti, odhodlání a vůli vítězit.

Matka Býk je konzervativní a aplikuje na své děti výchovné metody, se kterými byla vychována, i když se nakonec ukázaly jako nepříliš účinné. Žena Býk věří, že když z ní rodiče takto udělali člověka, znamená to, že její děti nebudou o nic horší. Štěstí dětí často brání materialistický postoj jejich matky: „Láska je láska, ale vztahy je třeba budovat s bohatými lidmi. Má však úplně stejný přístup k přátelství a učí děti navazovat vztahy, ne kamarády.

Jaké budou jejich děti?

Ve dvojici muže Štíra a ženy Býka se rodí děti s charakterem a velkými plány do života. Od dětství projevují otcovy a matčiny sklony a vyrůstají s důvěrou, že budou úspěšní, cílevědomí, chytří jako táta a krásní, úspěšní a moudří jako máma. A i když rodiče nejsou vždy tak ideální, jak se v rodině propaguje, pro děti jsou nepopiratelnými autoritami a vzory nejen v nevědomém dětství, ale i v dospělosti.

Dospělé děti Štíra a Býka často uctívají své rodiče a milují je více než své rodiny.

Pokud najednou matka a otec spolu nežijí nebo se rozvedou, děti to velmi silně prožívají v každém věku. Jako děti mohou opustit domov nebo vydírat své rodiče a usilovat o sloučení rodiny za každou cenu.

Je žena Býk náchylná k podvádění?

Žena Býk nebude podvádět jen kvůli zvědavosti, náhodnému dobrodružství nebo sebepotvrzení. Povahou je velmi loajální a vybíravá. Pokud má tato žena intimní vztah s jedním mužem, nebude ho mít zároveň s jiným. Teprve poté, co vysvětlí věci tomu prvnímu, tečkuje všechna já ve vztahu, vážně přejde na to druhé.

Žena Býk je od přírody velmi loajální a vybíravá.

Žena Býk vyžaduje totéž od svého muže. V jejím chápání, pokud není láska nebo je potřeba vztah s jinou ženou, je třeba o tom upřímně mluvit a neměnit to. Pokud se nenajde kompromis a řešení problému, musíte se upřímně rozejít.

READ
Jak komunikovat s obtížným teenagerem a jak ho vychovávat: co by měli rodiče dělat?

Býk se jako každá normální žena může změnit, ale pouze v případě, že je ženská hrdost vážně zraněna nebo ji muž otevřeně ignoruje, vyhýbá se jí a žádá o zradu. Žena Býk zřídka dokáže skrýt svůj „hřích“. Její emoce ji prozrazují. Pokud se zamiluje do jiného muže, nemůže skrýt své štěstí. Žena doslova září a světlo lásky, které vyzařuje, nelze zaměnit s ničím jiným než se zamilovaností.

Stav zamilovanosti je základem, na kterém spočívá rovnováha ženy Býka. Pokud jí její muž nemůže dát lásku, dříve nebo později ji bude hledat.

Je muž Štír náchylný k podvádění?

Bez ohledu na to, jaké legendy existují kolem mužů Štírů, ve svém jádru jsou dobrými rodinnými muži. Štíři však zaujímají přední místo v seznamu sukničkářů mezi znameními zvěrokruhu.

Důvodem zrady většiny Štírů je jejich nezkrotná žárlivost, nespokojenost v intimních vztazích nebo pocit pomsty.

Nešťastná je žena, pro kterou má muž Štír všechny tři důvody. Dokáže ji téměř doslova zničit. Muži Štír jsou velmi pomstychtiví, a pokud se rozhodnou prohlásit někoho za nepřítele, pak nebude slitování ani pro kdysi milovanou ženu.

Někdy muži Štír podvádějí ze zvědavosti. Říkají tomu „získávání zkušeností“. Zástupci tohoto znamení si ve svém lehkomyslném mládí často dopřávají všemožné špatné věci, a i když se stihnou oženit, nemusí své milostné avantýry na dlouhou dobu zastavit. Je to tak, že pokud Štír miluje svou ženu, pak nikdy nebude hádat, že její manžel sbírá intimní vítězství. Svědomí muže Štíra přitom vůbec netrápí. Zradu nepovažuje za zradu, i když se chce ještě vrátit domů a svou ženu považuje za svou milovanou. Tato „filosofie“ se však nevztahuje na manželku. Nepochopí její zradu pod žádnou záminkou a neodpustí jí.

Proč se muž Štír a žena Býk hádají?

Spojení muže Štíra a ženy Býka slibuje mnoho jasných emocí a výbušných hádek. Mají různé temperamenty a pohledy na svět, a proto často nedokážou dojít k vzájemnému porozumění.

Muž Štír, který je vášnivý a žárlivý, nemůže vždy vysvětlit své pocity ženě Býk, která usiluje o harmonii a mír. Možná nechápe jeho potřebu tvrdého sexu a neustálé manipulace, což u muže Štíra způsobuje podráždění.

Jak se v této situaci zachovat? Stojí za to připomenout, že muž Štír je citlivý na partnerskou oddanost, takže byste neměli dovolit podezření a falešná obvinění. Žena Býk se musí naučit naslouchat svému partnerovi a naučit se empatii. Muž Štír se zase musí naučit ovládat zvířecí instinkty a nacházet kompromisy.

Navzdory skutečnosti, že hádky mezi mužem Štíra a ženou Býk mohou být velmi hlasité a emocionální, mají všechny šance vytvořit silný a stabilní pár. Hlavní je naučit se rozumět a přijímat se takové, jací jsou, a nezapomínat na projevy lásky a důvěry.

Čeho se ve vztahu bojí?

Každé znamení má své vlastní obavy, které narušují budování harmonických vztahů. Žena Býk se bojí, že ji Štír nebude brát vážně. Je sběratelem dojmů a sběratelem ženských srdcí. Býk potřebuje opravdovou lásku, stabilitu a společnou budoucnost. Muž Štír není vždy připraven to dát, zvláště když je mladý a přelétavý. Před ním je celý svět a jen zřídka souhlasí s výměnou za jedinou ženu.

Muž Štír se bojí svého hlavního vnitřního nepřítele – žárlivosti. Ví, že pokud jde o lásku, dokáže být horký, nespoutaný a kategorický. Zároveň není nutné dávat ženě důvod k žárlivosti. Stačí být krásná, žádaná a vnitřně svobodná. A to je celý rozpor muže Štíra. Chce vedle sebe vidět právě takovou ženu – poutavou, sebevědomou, pevnou vůli, aby ji měl každý rád a každý by mu záviděl. Zároveň ho ale rozzuří myšlenka, že by se na jeho ženu mohli ostatní muži dívat chtíčem.

READ
Jak rozdělit děti při rozvodu: běžné otázky týkající se péče

Muž Štír může být velmi žárlivý

Na čem pracovat

  • nesoulad mezi hlavními životními cíli a prioritami,
  • protichůdné hodnoty
  • různé pohledy na rodinný život, odpovědnost a rozdělení rolí,
  • neschopnost sjednocovat zájmy a hledat kompromisy,
  • neschopnost zpestřit vztahy, které trvají roky,
  • devalvace partnery a vztahy obecně, pokud je opustila horoucí láska,
  • neochota přijmout pozici partnera a umožnit mu nedostatky a možnost zůstat sám sebou,
  • bezuzdná žárlivost ze strany obou znamení.

Jak se chová muž Štír při rozchodu?

Pokud se muž Štír rozhodne opustit vztah, ve kterém byl smrtelně uražen (zrada, zrada nebo prostě lhostejnost), dokáže proměnit život kdysi milované ženy ve skutečné peklo, kde bude hlavním trýznitelem on sám. , ďábel. Štírova zákeřná pomstychtivost stačí ke zničení poloviny planety, takže je dokonce děsivé si představit, co dokáže udělat se životem jedné ženy.

Muž Štír se může stát trýznitelem pro ex.

Když muž Štír opustí svou ženu kvůli jiné nebo je prostě unavený rodinným životem a chce svobodu, zapne režim lhostejnosti a může navždy zmizet ze života své bývalé, aniž by za sebou zanechal žádné stopy ani vzpomínky. Muži Štíři se málokdy velmi připoutá, i když jsou zamilovaní. Pokud bývalý vztah „bolí“, pomstí se, a pokud je to už jedno, odejdou v angličtině. V nejlepším případě mohou se ženou zůstat přátelsky.

Jak se chová žena Býk při rozchodu?

Je možné se s ní rozloučit? Je to možné, samozřejmě, fyzicky, prostřednictvím soudu a let vyřazených. Žena Býk muže jen tak nepustí. Nezáleží na tom, zda je opuštěná nebo má pocit, že se její život v tomto vztahu stal nesnesitelným, tohoto muže v sobě ponese až do konce věků a ve svém srdci mu postaví pomník, nebo náhrobek. , ke kterému každý den položí dvě květiny. Světlá vzpomínka od ženy Býka se dostane k muži, který ji miloval, ale ona ho sama opustila. A náhrobek je pro toho bastarda, který ji bez ostychu opustil se zlomeným srdcem.

Žena Býk nenechá muže jen tak odejít

Žena Býk může mnoho let prožívat hořkou ztrátu svého milovaného muže, ospravedlňovat jeho odchod svým přátelům nejrůznějšími bajkami a ospravedlňovat se tím, že si prostě nedokázal vážit pokladu, který dostala. Pokud žena Býk sama dobrovolně opustí muže, stále na něj vzpomíná, i když o to nestojí, a pokud možno s ním neukončí alespoň formální vztah, aby byla nostalgická po minulosti, kterou Býk vždy začíná oceňovat a nacházet kouzlo v. když už je daleko pozadu.

Je mezi nimi možné přátelství?

Žena Býk a muž Štír se nebudou nudit v žádném vztahu. V přátelství si mohou dát mnohem víc než v lásce. Jde o to, že hlavní nepřítel a „Achillova pata“ obou znamení – žárlivost – do přátelských vztahů nezasahuje. Ne, samozřejmě, mohou trochu „žárlit“ na ostatní přátele, ale to je odpustitelné a řešitelné.

Opravdoví přátelé Býk a Štír se dokážou dohodnout a najít kompromis. Jsou spojeni mnohem silnějšími vlákny, kvůli nimž jsou připraveni odpustit si navzájem nedostatky.

Všichni Štíři opravdu potřebují ty správné „kotvy“, které je uzemní a stabilizují, takže často intuitivně hledají přátele mezi praktickými zemskými znameními. Navíc z nich mohou čerpat potřebnou upřímnost, vřelost a upřímnost. Štír zase může dát ženě Býk šmrnc, nadhled, nadhled a otevřenou mysl, která jí chybí. Spojením svých schopností ve jménu přátelství mohou muž Štír a žena Býk společně přenášet hory.

Kompatibilita v práci

Úspěch v práci rovnocenných kolegů Býka a Štíra závisí na tom, jak je každý z nich zaujatý konečným výsledkem a zaměřen na týmovou práci. Vždy mají šanci se dohodnout.

Mohou být i dobrými kolegy

Pokud pracovní proces vede žena Býk, je obtížné předvídat reakci Štíra na její „výšku“. Vedení na něj nelze uplatňovat s arogancí. Neměl by cítit pevné hranice, ale skrytou kontrolovanou svobodu.

V pracovním svazu, kde má na starosti Štír a podřízený Býk, je mnohem větší smysl než v jakémkoli jiném obchodním vztahu. Muž Štír je rozený vůdce a dokáže ocenit obětavost v práci zodpovědné ženy Býka.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: