Konflikty v rodině, příčiny a řešení rodinných konfliktů

Výchovná konzultace pro rodiče k vytváření podmínek v rodině k předcházení a předcházení rodinným konfliktům.

Stáhnutí:

Příloha velikost
semeynye_konflikty.docx 43.14 KB

Náhled:

obecní rozpočtová předškolní vzdělávací instituce

školka “Parus” Volgodonsk

PSYCHOLOGICKÁ A PEDAGOGICKÁ VÝCHOVA RODIČŮ

Na MBDOU DS “Parus” ve Volgodonsku

KONZULTACE PRO RODIČE

K PROBLÉMU „Rodinné konflikty: příčiny a způsoby prevence“

Rodinné konflikty: příčiny a způsoby, jak jim předcházet

Bohužel jsme velmi nedokonale strukturováni: na urážky a urážky reagujeme bolestně a projevujeme odvetnou agresi.

Rádi bychom se zkrotili, odpustili urážku a vyzývají k tomu všechna světová náboženství a etická učení, ale počet lidí, kteří chtějí „natočit druhou tvář“, nepřibývá.

Podívejme se na příčiny konfliktů.

Mnoho rodinných konfliktů je často prostředkem k demonstraci vnitřního stavu rodinných vztahů a při vzniku napětí „signálem“ problémů. Jakýkoli konflikt je generován nějakým specifickým rozporem.

Důvody konfliktu lze uvést takto:

Konfliktní situace + Incident + Konflikt

Příčiny konfliktu mizí až odstraněním konfliktní situace (rozpor), vyčerpáním incidentu. Bohužel se v praxi ve většině případů záležitost omezuje pouze na vyčerpání incidentu. Dovolte mi uvést jasnou analogii. Konflikt lze přirovnat k plevelu na zahradě. Konfliktní situace je kořenem plevele. Incident je část, která je na povrchu. Je jasné, že odříznutím vršků plevele, ale aniž bychom se dotkli kořene, jen posílíme jeho práci na čerpání živin z půdy. A když jsme našli kořen, ale po neodstranění konfliktní situace, vytváříme situaci pro prohloubení konfliktu.

Klíčovou roli při řešení konfliktů hraje:

správná formulace konfliktní situace

Pamatujte, že konfliktní situace je něco, co je třeba odstranit.

Konfliktní situace vždy nastává před konfliktem nebo incidentem.

Formulace konfliktní situace by měla naznačovat, co dělat.

Položte si otázky “proč?” dokud se nedostanete ke kořenové příčině, ze které plynou další příčiny.

Konfliktní situaci formulujte vlastními slovy, pokud možno bez opakování slov z popisu konfliktu.

Ve své formulaci použijte minimum slov, aby byla myšlenka konkrétní. Nebojte se říct: „To, co se stalo, je problém (konfliktní prohlášení) a chci, abyste mi pomohli ho vyřešit.“ Řekni to tak jak to je. Vyvarujte se obvinění, která vašeho partnera pouze donutí bránit se.

Dejte svému partnerovi najevo, že musíte spolupracovat, abyste našli řešení, kde nebude nikdo poškozen. Je důležité, aby věřil, že jeho pomoc upřímně chcete a respektujete jeho pocity a nápady.

Milí nadávají, nebo pravidla rodinné hádky

Neexistují žádná pravidla pro hádku, která by platila pro každou situaci. Existují však obecná doporučení, podle kterých budete schopni udržet váš svazek.

 Nediktujte druhému, jak se má chovat, nevyžadujte okamžitou nápravu, omluvu apod. Pokud si začnete vnucovat vlastní pravidla chování, konflikt se jen zhorší. Druhým extrémem je stáhnout se do svých pocitů, vyhnout se třídění věcí a nemluvit celé měsíce. Konflikt lze vyřešit pouze tehdy, jsou-li obě strany připraveny na dialog.

READ
Enské vyčerpání: jak se naplnit energií, 7 způsobů

 Neobviňujte druhého. Je lepší mluvit o svých pocitech.

 Dávejte si pozor na gesta. Bezděčné uchopení ruky, ukazování prstem, zaťaté pěsti vyvolávají agresi. Gesta by měla být co nejpřátelštější. Zkuste se uvolnit a uklidnit.

 Nezvyšujte hlas. Na začátku boje s největší pravděpodobností nebudete schopni ovládat své emoce. Zkuste si však vypěstovat návyk zklidnit se a mluvit bez zvyšování hlasu. Pamatujte, že osoba, na kterou křičíte, vás pouze slyší mluvit, ale nerozumí, co přesně se mu snažíte sdělit.

 V žádném případě se nehádejte v posteli nebo tam, kde jíte. Najděte si tedy místo, kde si můžete v klidu popovídat.

 Během hádky analyzujte její konkrétní důvod. Důvod hádky může být nepodstatný, ale zároveň vzniká situace, kdy se vše, co se nashromáždilo, vysype a může být extrémně obtížné to vyřešit, protože není možné vyřešit všechny problémy najednou!

 Nesrovnávejte svého partnera s jeho příbuznými. Obecně platí, že nejnebezpečnější taktikou je pokus o pomstu za každou cenu s využitím zranitelnosti jiné osoby. Poté vám váš partner již nebude moci důvěřovat, protože jeho upřímnost je použita proti němu.

 Neřešte věci před dítětem, traumatizujete tím jeho psychiku. Pamatujte, že dítě miluje oba rodiče, a když se pohádají, musí se postavit na stranu – vybrat si mezi dvěma blízkými lidmi. Ještě nebezpečnější je vědomě či nevědomě používat dítě jako argument v hádce.

 Neponižujte svého partnera. Nejen muži, ale ani ženy neodpouštějí urážky, které snižují jejich lidskou důstojnost.

 Konflikt bez druhých.

 Nesnažte se své příbuzné převychovat – vnímejte je takové, jací jsou. Hledejte společnou řeč, ne rozdíly.

 Definujte hranice, které byste vy ani vaši příbuzní neměli překročit. Komunikujte s nimi o problémech, ve kterých najdete společnou řeč.

 Nezatahujte do konfliktu další členy rodiny. To situaci jen zhorší a povede k vleklému konfliktu.

 Nesnažte se získat potvrzení, že máte v konfliktu pravdu, shromažďováním dalších informací od příbuzných.

 Pokud je na vás, abyste vyřešili nějaké materiální problémy, které by mohly v budoucnu vést k rodinnému konfliktu, snažte se okamžitě dospět ke kompromisu.

Bezpečná technika hádky

 Nemluvte s dospělým jako s dítětem, i když se chová jako dítě.

 Snažte se vyměňovat si poznámky spíše než ostny. Sarkasmus a ironie jsou horší než přímý, upřímný útok a působí na soupeře jako červený hadr na býka.

READ
Cvičení vztahu mezi mužem a ženou

 Pokud se to podaří, snažte se okamžitě zjistit, z čeho jste obviněni, ale v žádném případě nečiňte žádná kategorická obvinění.

 Nebojte se v takové situaci cokoliv přiznat. Hlavní je, abyste svému partnerovi naslouchali a brali ho vážně. Protože nevšímavost k argumentům opačné strany může způsobit bouři negativních emocí až agresi.

 Pokud to situace dovolí, zkuste říct: „Promluvíme si o tom, když na mě přestaneš křičet a nadávat.“

 Neotáčejte se zády k osobě, se kterou mluvíte.

 Nezasahujte do soupeřova osobního prostoru – nepřibližujte se příliš blízko.

 Snažte se vyhýbat hrozbám, zvláště když řešíte věci s osobou, která je pod vlivem alkoholu.

 A hlavně nezapomínejte, že humor zabíjí vztek! Zkuste se proto během hádky dívat na vše, co se děje, ironicky.

Konflikty mezi rodiči a dětmi

Ať už vstoupíme do jakýchkoli mezilidských vztahů, dříve nebo později čelíme skutečnosti, že naše touhy a hodnoty se neshodují s touhami jiných lidí – to se děje při komunikaci s kolegy, přáteli a romantickými partnery. Děti se učí navyklým strategiím chování při hádce a dovednosti dostat se z konfliktu již v prvních vztazích – v rodině. Vše, co dítě doma vidí a zažívá, ovlivňuje jeho představy o tom, co je láska, emoce a hranice přijatelného chování.

Někdy se to děje jinak – dítě si buduje svůj vlastní život podle principu opačného, ​​vyhýbá se všem zvykům svých rodičů. K tomu často dochází, pokud dítě doma zažilo traumatický zážitek (například v situaci domácího násilí). Člověk z rodiny, kde hádky zahrnovaly fyzickou nebo verbální agresi, urážky, křik nebo manipulaci, začíná mít problémy v kariéře a seberealizaci.

Takový člověk se bude těžko samostatně rozhodovat – pokud ho rodiče vždy do něčeho nutili, pak si zvykne, že za něj bude rozhodovat jiný člověk (po rodičích si začnou hrát jeho šéfové a partneři tuto roli).

Pokud je dítě často napomínáno, může v něm vyrůstat strach z odsouzení, který mu neumožňuje vypěstovat si adekvátní sebeúctu. Někdy v dospívání začnou takové děti z odmítání rodičovské kontroly nebo kvůli zvládání stresu kouřit, pít alkohol a drogy, což u některých z nich pak přechází v závislost nebo vede k rizikovému a sebedestruktivnímu chování. Hluboký důvod tohoto chování spočívá ve skutečnosti, že se dítě necítí skutečně svobodné a šťastné.

Není radno před dítětem nadávat zvýšeným hlasem, ale neměli byste před dětmi skrývat neshody mezi rodiči nebo se snažit ignorovat případné sužující se konflikty v rodině.

Jedním z klíčových bodů, který by měl rodič dítě naučit, je nekatastrofovat žádnou hádku, protože neexistují zcela bezkonfliktní vztahy.

READ
Jak pochopit, že váš manžel lže

Dítě, které vyrůstá v iluzi, že v rodině nikdy nedochází k hádkám, nebude schopno osvojit si dovednosti řešení konfliktů a v budoucnu se bude vyhýbat konfliktním situacím a sabotážním vztahům a připraví se na rozchod při první hádce. Ideální (byť těžko dosažitelný!) příklad hádky mezi rodiči by měl demonstrovat klidnou, upřímnou a konstruktivní konverzaci, diskusi o problému, pozornost k emocím obou partnerů, hledání konsensu a smíření. Dítě, které takový scénář alespoň občas pozoruje doma, si v budoucnu snáze najde kamarády, práci i lásku.

Příčiny konfliktů mezi rodiči a dětmi

Důvodů pro hádku mezi dítětem a rodičem je pravděpodobně tolik, kolik je na světě rodin. Rodiče často nadávají svému dítěti za neposlušnost, když nesplňuje jejich očekávání, když mu nedokážou vštípit některé důležité životní dovednosti a hodnoty. Někdy se dětská lež stává problémem – pokud v minulosti rodiče dítě trestali nebo mu nadávali za nějaké přečiny, dítě, které není schopné nebo ochotné změnit své chování, se naučí takové věci skrývat. Pokud například rodič systematicky napomíná dítě za špatné známky, které se mu nedaří zlepšit, je velká pravděpodobnost, že dítě nakonec prostě začne lhát nebo mlčet o svých výsledcích ve škole.

Ve vyšším věku je příčinou konfliktů nejen nespokojenost rodičů s dítětem, ale také kritika rodičů ze strany dětí a také boj za svobodu samostatného rozhodování. Touha chránit dítě před nebezpečím je často v rozporu s touhami a aspiracemi teenagerů. Pokud se navíc v určité chvíli stal zvyk nadávky, zvýšený hlas a nekonečné zákazy doma zvykem, dítě hromadí zášť, která může propuknout v podobě drsných frází nebo ignorování žádostí rodičů.

V podstatě k častým konfliktům v rodině dochází proto, že rodič ve výchově apeluje na svou autoritu a snaží se dítě k něčemu přinutit, místo aby hledal způsob, jak ho motivovat nebo se s ním dohodnout. Rodiče někdy nemají dostatek času a příležitostí porozumět základním příčinám problematického chování svého dítěte a společně dospět ke kompromisu.

. Jak řešit rodinné konflikty rodič-dítě

Jak se chovat při hádce s dítětem

Rodiče se často zaměřují na osobnost dítěte („jsi líný“, „jsi nezodpovědný“). Taková rétorika vede k utrpení dítěte v jeho sebevědomí, dítě se necítí milováno a místo nápravy svého chování pouze zatrpkne. Je lepší hodnotit pouze činy dítěte („dnes jste se chovali nezodpovědně“, „teď jste líní“), uznat jeho právo dělat chyby a napravit je.

Důležitý je také tón, jakým jsou vedeny rodinné rozhovory. Křičet je přijatelné pouze pokud existuje skutečné fyzické nebezpečí – například, když se dítě pokouší přejít silnici na červenou (pak je vyvinut reflex – zvýšený tón rodiče signalizuje extrémní situaci, kdy je naléhavá potřeba se soustředit). Všechny ostatní rozhovory musí být vedeny klidným hlasem, jinak budou neúčinné.

READ
Jak se chovat při rozchodu s klukem a jaká slova volit

Během jakékoli hádky musíte pochopit, co od svého dítěte chcete, co se ho snažíte naučit, co vás trápí. Měli byste se snažit tyto věci svému dítěti vysvětlit, aby vědělo, proč bojujete a co může udělat pro nápravu situace.

Pokud chcete své dítě naučit omlouvat se, musíte se také omluvit, když se mýlíte. Je třeba se vyvarovat přesouvání viny na dítě – nemůžete ho svést vinným v situacích, za které jste sami zodpovědní (např. obviňování dítěte z toho, že se kvůli němu opozdíte na nějakou událost, pokud to skutečně bylo vaše chyba, která způsobila zpoždění).špatné řízení času). Navíc v žádném případě nepožadujte od dětí omluvu. Z nucených, neupřímných omluv nebude mít žádný prospěch ani vy, ani dítě. V raném věku je úkolem rodiče naučit dítě žádat o odpuštění, a to i příkladem. Nedoporučuje se projevovat rodičovskou nadřazenost. Pokud se chcete vyhnout neustálým hádkám, zásadnějším cílem by mělo být vybudování rovnocenného a důvěryhodného vztahu se svými dětmi.

Škodlivým vzorem v rodinných konfliktech mezi rodiči a dětmi je ignorování a umlčování konfliktu.

Pokud po hádce rodič nějakou dobu mlčí a pak se vrátí ke komunikaci s dítětem, jako by se nic nestalo, skutečná příčina hádky není objasněna. Problém, který konflikt vyvolal, zůstává na svém místě a hromadí se negativní emoce, které oslabují vztah. Tento rodičovský návyk je obzvláště špatný pro citlivé děti, které se budou cítit odmítnuty, pokud rodič po hádce mlčí, urazí se nebo odstrčí dítě, které se snaží uzavřít mír.

Agresivita vůči dítěti, fyzické tresty, urážky a nadávky samozřejmě nejsou přijatelné v žádné situaci.

Jak mluvit se svým dítětem, pokud cítíte vztek a rozhořčení

Je normální, když se rodič během rodinného konfliktu trápí a dává dítěti najevo své emoce – může to být mrzutost, smutek nebo vztek. Nejlepší je si s dítětem upřímně promluvit o tom, jak se cítíte, aniž byste na něj svalovali vinu za to, co prožíváte, a aniž byste přešli k hodnocení jeho osobnosti. Můžete popsat svůj stav a pokusit se mluvit konkrétně o sobě – ​​”Jsem smutný”, “Jsem naštvaný,” místo “Pořád mě rozčiluješ.”

Pokud chápete, že nemůžete vést konstruktivní dialog o problému, který se právě teď objevil, vysvětlete to svému dítěti, i když stručně. Každý občas potřebuje čas o samotě, aby se uklidnil – být rodičem vás o toto právo nezbavuje. Aby se ale vaše dítě necítilo odmítnuté, připomeňte mu, že ho milujete, ať se děje, co se děje – i když se zlobíte nebo se hádáte, protože lidé si nepřestávají vážit jeden druhého, když se pohádají.

READ
Ponovoroční deprese nebo stres po dovolené

. Jak se smířit s dítětem po hádce

V útlém věku je pro dítě důležitý hmatový kontakt. Rodič by se měl po hádce přiblížit jako první a ukázat, že udělat první krok není ostuda, že objímání je příjemné. V případě konfliktu s teenagerem musíte pamatovat na to, že když něco zakazujete, je vhodné tuto deprivaci dítěti kompenzovat, aby nemělo žádnou zášť. Důvěrný zdravý vztah mezi rodiči a dětmi předpokládá, že rodič rozpozná význam zkušenosti, o kterou jeho dítě usiluje, a přijímá emoce a touhy. To neznamená, že by vašemu dítěti mělo být dovoleno vše, ale může být užitečné promluvit si a přijmout důležitost těch věcí, které ještě nejste připraveni svému dítěti dovolit (například jít v noci na párty nebo cestovat s přáteli do jiného města).

Nejlepším způsobem by bylo najít kompromis a alternativu – pokud se například bojíte nechat své dítě strávit noc s přáteli, které neznáte, můžete nabídnout, že děti pozvete k sobě. Bude také užitečné vysvětlit teenagerovi, co přesně způsobuje vaše obavy – rozhovor by měl probíhat v co nejklidnější atmosféře, bez předsudků a poučného tónu.

♀️ Co dělat, když se dítě po hádce stáhne do sebe já a nechce o ničem mluvit

V takovém případě by měl rodič projevit dobrou vůli a připravenost ke smíření. Neměli byste za svým dítětem utíkat a přesvědčovat ho, aby uzavřelo mír. Snažte se také nenadávat a nenechat se rozčilovat mlčením vašeho dítěte. Je lepší zůstat v klidu a počkat, až se dítě vzdálí od přestupku. Pokud se ale toto chování soustavně opakuje nebo dochází často ke konfliktům v rodině a vy se nedokážete dostat ze začarovaného kruhu hádek a výčitek, je to důvod kontaktovat psychologa. Je nebezpečné ignorovat dlouhodobé a časté mlčení dítěte, protože to může signalizovat různé problémy ve škole, s přáteli nebo s některým z členů rodiny.

Pokud rodič pochopí, že při hádkách udělal nějaké chyby nebo je nespokojený s chováním svého dítěte, je dobrým řešením rozhovor, abychom se dohodli, jak se dále chovat, abychom se navzájem neuráželi. Hlavní zásadou každé smlouvy s dítětem by měla být reciprocita: pokud očekáváte, že vaše dítě dodrží slovo, měli byste také dodržet své. Pro úspěšné řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi je obecně nejčastěji důležitá důvěra ve vztazích. Bez ohledu na věk dítěte budou vašimi nejlepšími spojenci klidný tón, trpělivost, zájem o jeho touhy a upřímná, otevřená komunikace.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: