Lev muž Panna žena kompatibilita v lásce

Vztah, kde se muž Lev a žena Panna vzájemně ovlivňují, je jako horská dráha. Manželé se při každé příležitosti buď hádají, nebo jdou ostatním příkladem, jak žít v idyle a vzájemném porozumění. K poruchám zpravidla dochází vinou dívky, která podceňuje svého milence. Kompatibilita v alianci je kontroverzní: v některých momentech partneři dosáhnou úspěchu, ale v jiných si navzájem škodí. Přesný a podrobný horoskop je v materiálu 24SMI.

Lev a Panna: kompatibilita v lásce

Spojení dámy a gentlemana nebude odměřené a tiché. Tandem bude čelit mnoha potížím, které by mohly zničit už tak otřesený vztah. To je způsobeno tím, že Lev a Panna mají různé názory. Ten chlap se nebojí akce. Kavalír otevřeně mluví o problémech a jak je napravit. Nebude chovat zášť. Dívka je v tomto ohledu zdrženlivý člověk, je to pracovitý a skromný člověk.

Leova přílišná přímost jí není příliš jasná. Zpočátku takové vlastnosti lidi spojí: protichůdné názory se pro partnery stanou záhadou. V budoucnu to však román negativně ovlivní. Dáma a pán pochopí, že uvažují různými způsoby a to narušuje racionální rozhodování.

Samozřejmě to nejsou jen různé pohledy, které se projevují. Leo miluje být chválen za své činy. Ve vztahu s dámou v Panně to pán neuvidí: žena se snaží nepřikládat důležitost maličkostem a svého vyvoleného nechválí přes maličkosti. Chlap si zpravidla získá uznání dívky pouze tehdy, když udělá něco, co stojí za to.

V lásce bude Leo působit jako vůdce. Muž se bude snažit vše zorganizovat tak, aby jeho vášeň neomrzela a nesmutnila. To by se však v tak láskyplném vztahu dělat nemělo. Dívka nemá ráda, když se ji lidé snaží rozveselit, když má špatnou náladu. Dáma chce, aby jí někdo naslouchal a radil jí, a ne se ji snažil rozptylovat.

Nakonec „ohnivý“ chlap pochopí, že jeho úsilí není ani odměněno pozorností. V tomto ohledu se Leo stává uzavřeným člověkem a přestává se svou ženou sdílet své zážitky. V budoucnu se muž rozhodne odejít úplně, protože v unii nevidí žádné vyhlídky. V tomto případě dívka ani nepochopí, co mohlo vést k rozchodu.

Lev a Panna: Manželská kompatibilita

Svatba mezi zástupci těchto prvků je vzácným jevem. Odbory zpravidla nepřežijí období bonbónů a rozpadají se. Jsou však i páry, které dokázaly překonat potíže v milostných vztazích a rozhodly se uvázat. Rodina Lva a Panny se při splnění všech podmínek stane úspěšným tandemem.

V manželství bude Madame vzornou ženou v domácnosti. Nebude zírat na příslušníky opačného pohlaví, protože ví, že existuje milující manžel. Panna bude známá jako vzorná manželka, která svého manžela po náročném a stresujícím dni vždy srdečně pozdraví.

Ani takové vlastnosti dívky však nejsou schopny zcela uspokojit chlapa. Muž si uvědomuje, že vyvolená se snaží potěšit, ale to mu nestačí. Leo potřebuje, aby jeho žena dělala věci, kterými se později bude chlubit svým přátelům. V tomto ohledu bude „ohnivý“ gentleman smutný.

Dívka si nespokojenosti své polovičky všimne, jakmile se projeví. Madame zůstane zmatená, proč se to stalo, protože je příkladnou ženou v domácnosti a milující manželkou. V pozadí se rozhoří skandály, které vám nedovolí žít pokojně v manželství s vybranou osobou.

Astrologové radí: aby byl svazek silný, musí partneři dosáhnout vzájemného respektu. Pouze pochopením toho, co vaše druhá polovina potřebuje, je možné dosáhnout harmonie. Pokud má o zachování rodiny zájem pouze jeden z jejích představitelů, pak to ani titánské úsilí nedokáže.

Lev a Panna: sexuální kompatibilita

V posteli se pár, ve kterém se stýkají muž Lev a žena Panna, setká se spoustou nedorozumění. Je to dáno tím, že milenci k intimitě přistupují jinak. Ten chlap dává přednost horkému a vášnivému a dívka dává přednost odměřenému a oduševnělému. Procento sexuální kompatibility dosahuje 52.

Muž v sexu je zvyklý dostat vše, co chce. Pán bude otevřeně mluvit o různých tématech a nabízet hry na hraní rolí. Ten chlap má kladný vztah k experimentům v posteli. Lev staví sex jako fyzické potěšení. V tandemu s vyvolenou Pannou to bude nesmírně těžké cítit.

Je to dáno tím, že dívka je v sexu konzervativnější než její partner. Madame nemá ráda, když je nucena dělat něco, co nechce. K experimentům má extrémně negativní vztah. Čím víc se jí ten pán otevírá, tím je to pro ni horší. V tomto případě se vášeň snaží uzavřít sama sebe.

READ
Mužská antikoncepce pomocí injekcí: názor vědců

V sexu mohou milenci společným úsilím dosáhnout dobrých výsledků. Chlap by neměl na dívku tlačit. Vyžaduje se od něj mírný vliv. Pokud se „ohnivý“ muž pokusí rychle podniknout kroky, zhorší situaci, kterou bude později obtížné napravit. Měl by si pamatovat, že sex s dámou by se neměl uspěchat.

Dívka potřebuje změnit svůj postoj k experimentům. Madame by měla postupně dát svému partnerovi příležitost plnit si fantazie. Pokud budete dodržovat tato pravidla, brzy si sama Panna začne užívat novosti sexu. Dáma by měla dát svému vyvolenému přímo najevo, že není připravena na razantní změny.

Lev a Panna: Kompatibilita v přátelství

Kamarádství mezi zástupci těchto konstelací se ukáže jako kontroverzní. Muž Lev a žena Panna se mohou stýkat pouze tehdy, když přátelství začalo v dětství. V tomto případě budou mít pár společná témata konverzace. Pokud partnerství začíná v pubertě, pak to dopadne mnohem hůř než v předchozím případě.

Tento výsledek je způsoben tím, že pro Lva a Panny je obtížné najít společný jazyk. Zájmy zástupců těchto konstelací jsou opačné. Ten chlap je zvyklý trávit čas aktivně v hlučných společnostech. Dívka je rezervovaná osoba. Paní se snaží nezapojovat do velkých akcí a dává přednost klidné dovolené.

Leo bude svou přítelkyni neustále povzbuzovat, aby se šla bavit. Spolubojovnice takové nápady začne odmítat, protože se jí taková atmosféra nelíbí. Dáma začne kamarádku přemlouvat, aby udělala, co by chtěla. V tomto případě pár nedosáhne vzájemného porozumění, protože každý chce své vlastní.

Kvůli neustálému odmítání dívky Panny si její přítel začne myslet, že je jako přítel nudný. Postupně se muž bude vzdalovat od svého přítele, který se ani nebude snažit proces zastavit. Madame není zvyklá držet lidi proti jejich vůli, a tak nechává přátelství volný průběh, což se hrubě mýlí.

Astrologové radí: k posílení přátelství musí být zástupci těchto znamení připraveni udělat ústupky. Žena by si měla být vědoma toho, že chlap nebude vždy následovat její vedení. Někdy musí svému příteli ustoupit a strávit den tak, jak chce on. Musíte pochopit, že pokud omezíte Leovy činy, bude uražen.

Pro chlapa je důležité vědět, že v takových obdobích je lepší netahat svou přítelkyni do hlučných společností. Dívka potřebuje pozornost a pomoc. Pokud si muž všimne, že se nálada Panny prudce zhoršila, měl by odložit všechny úkoly a trávit čas s přítelem. K vyřešení problému je nutné vést upřímný rozhovor.

Lev a Panna: kompatibilita v práci

Obchodní vztahy, kde se muž Lev a žena Panna vzájemně ovlivňují, budou produktivní a finančně ziskové, ale budou podléhat pravidlům. Znamení zvěrokruhu, ke kterému Madame patří, dodává sebevědomí a odhodlání. „Ohnivý“ chlap naopak rozhazuje energii na několik úkolů současně, což mu brání v dosažení úspěchu.

Zástupci těchto prvků se vzájemně doplňují. Žena navádí svého kolegu na správnou cestu, ve které si je jistá. Dáma se stane v očích pána vzorem: naučí ho správně rozkládat čas a energii, aby dosahoval výsledků. Zaměstnanec vždy pomůže Leovi s jeho prací, pokud o to požádá.

Muž musí poslouchat rady kolegy. Pokud „ohnivý“ chlap zanedbá možnosti, které nabízí Panna, spojení bude zničeno. Pán by měl pochopit, že madam má ve své práci zkušenosti, a podle toho dá doporučení, které přispěje k výborným výsledkům její práce.

Ideální svazek by byl takový, kdy žena vystupuje jako šéf a její kolega jako podřízený. V tomto případě dáma ukáže pravou cestu a gentleman neodolá vůli vůdce. Pokud se muž stane šéfem, bude dívka čelit skandálům kvůli nedorozuměním.

Astrologové radí: aby spolupráce v práci přinášela radost a pohodu, měl by se chlap chovat ke svému kolegovi s respektem. Pokud je to nutné, první věc, kterou byste měli udělat, je požádat o pomoc a nesnažit se problém vyřešit sami. Pokud se budete držet těchto doporučení, pak spojení, kde muž Lev a žena Panna interagují, bude silné a plodné. Vysoká kompatibilita v práci bude přínosem pro oba partnery.

Muž Lev je soběstačný a sebevědomý. Je bolestivé snášet kritiku a zpochybňování vlastního vedení. Okouzlující, velkorysá, smyslná, ví, jak se o ni krásně starat.

READ
Jak dát muži emoce

Žena Panna spojuje inteligenci, půvab, krásu, oddanost a romantiku. Praktická od dětství, střízlivě hodnotí sebe i své okolí.

Muž Lev je ztělesněním ideálu a žena Panna je dokonalost sama. Jejich spojení je proto odsouzeno k úspěchu, ale někdy Panna na vyvoleného reptá a Lev trpí nedoceněním jeho zásluh. Vztah tohoto páru připomíná jízdu na horské dráze – buď se koupou v lásce a porozumění, připravují se na slib, nebo se pohádají, sbalí kufry a navždy se rozloučí.

Jak může žena Panna získat muže Lva

Astrologové v redakci uznayvse.ru říkají, že muž Leo je extrémně citlivý a zdráhá se přijmout jakoukoli kritiku, která je mu adresována. Zároveň vůbec nezáleží na tom, co přesně je kritizováno – jeho vzhled nebo osobní vlastnosti, reakce bude stejná: negativní. Žena Panna je jednou z těch, které se neustále snaží zlepšovat, doplňuje svou znalostní základnu, takže je zcela běžné, že ostatní mírně „tlačí“ k sebezdokonalování, protože sama tato slečna nikdy neposedí.

Při setkání s Pannou pociťuje Lev od prvních minut neuvěřitelnou přitažlivost, se kterou se jen stěží vyrovnává, ale zároveň se mu těžce dýchá kvůli kritice, která na něj neustále létá a dokáže zničit i nejjasnější poryvy duší. Proto by měly být Panny trochu trpělivější a místo toho, aby věnovaly pozornost rysům, které by rády napravily, ve své vyvolené by se měly poohlédnout po něčem, co mohou donekonečna obdivovat.

Panna musí být pozorná, snažit se vyhýbat otevřeným konfliktům a nevyvíjet na Lva nátlak.

Iniciativy se ujme sám Leo a úkolem ženy je ukázat své přednosti. Po získání zájmu by žena Panna měla dovolit Lvu, aby ji dobyl.

Jak může muž Lev získat ženu v Panně?

Abyste si podmanili Pannu, musíte být slušný, atraktivní a dobře upravený muž. Dokonce i nápadníkovy špinavé boty ji mohou znechutit. Leo se umí prezentovat, je odvážný a sebevědomý, což ženu uchvátí. Může mít pochybnosti a neopětuje okamžitě Leovy pokroky, ale na druhý nebo třetí pokus bude muž schopen nejen upoutat pozornost, ale také dobýt ženskou Pannu.

Žena Panna se na začátku známosti chová zdrženlivě, objetí a polibky jsou pro ni nepřijatelné, proto by Lev neměl spěchat. Pannu může odpuzovat neupravenost, hrubost a obscénní jazyk, což je u Lvů obvykle neobvyklé. Chybou muže může být nadměrný luxus při námluvách – drahé dárky, restaurace. Panna to může považovat za marnotratnost, navíc je pro ni důležitější člověk sám a jeho osobní vlastnosti.

Výhody unie

Mohou se hádat, rozcházet, ale táhne je to k sobě. Ze vztahů se stanou muka, pokud se Panna a Lev místo práce na sobě pokusí partnera změnit. Věrnost, respekt a láska pomohou, protože toto spojení má mnoho výhod:

 • Vzájemné doplňování. V mnoha ohledech jsou protikladné, například: Panna umí šetřit a Lev raději utrácí, žena umí dávat, vcítit se a muž raději bere. Každý má ve svazku svou roli, ale dokud Panna zůstane pravou ženou a nebude se snažit ohýbat Lva tak, aby vyhovoval sobě a svým potřebám, bude ve vztahu panovat harmonie.
 • Vzájemný respekt. Lev je ke své partnerce citlivý, je připraven jí hodit k nohám celý svět. Láska Panny je stejně nezištná a silná – přestěhuje se se svým milovaným do jiného města nebo země a odmítne dobrou práci. Postavení ženy působí v muži potěšení a je mu vděčná za jeho ochranu a péči.
 • Finanční stabilita. Tento pár jen zřídka zažívá vážné finanční potíže. Pokud se tak stane, Panna najde způsob, jak dostat rodinný rozpočet z krize, a Lev nešetří úsilím, aby dosáhl úspěchu v práci nebo ve svém vlastním podnikání. Oba jsou chytří, pragmatičtí, a pokud svou energii a sílu nasměrují na společnou věc, a ne proti sobě, pak jsou vítězství zaručena.
 • Neustálé zlepšování. Lev je pevné znamení a pokud chce, dokáže přenášet hory, ale chybí mu disciplína. Panna mu pomůže tuto vlastnost pěstovat, naučit se přijímat úkoly, i když nikdo nezaručí stoprocentní úspěch.Lev má také co naučit ženu, kterou miluje. Díky němu se naučí žít okamžikem a odvážněji využívat výhod, které jí život dává.
READ
Schizofrenie: příznaky a příznaky, jak poznat schizofrenika

Nevýhody Unie

Problémy se vztahem vznikají u všech párů Panna-Lev. Příliš odlišné postavy, životní pozice, ale silné city a kompromisy pomáhají budovat alianci, která má mnoho nedostatků:

 • Zbytečná kritika. Bez ohledu na to, jak dokonalý je Lev, Panna na něm najde nedostatky a pokusí se ho udělat ještě lepším. Neustále na sobě pracuje a upřímně věří, že vyjádřením svého názoru svému vyvolenému pomáhá. To vyvolává hádky. Lev o svých nedostatcích ví a pracuje na nich, ale je důležité, aby se v očích své milované cítil jako ten nejlepší a ideál – z toho pramení jeho síla. Kromě toho jsou obvykle ženskými vyvolenými zástupci Lva, kteří svou lehkovážností, chvástavostí a sklonem neustále s každým flirtovat, dráždí Panny.
 • Různé postoje k financím. Oba vědí, jak vydělat peníze a mít úspěšnou kariéru. Ale Leo se snadno rozejde se svou kořistí, miluje žít krásně a ve velkém. A Panna je spořivá, raději by své úspory investovala do vlastního podnikání, než aby je plýtvala na večírcích.
 • Nedorozumění. Vzniká kvůli rozdílnosti postav. Panny jsou společenské, ale nespěchají, aby se otevřely každému, jsou opatrné při výběru přátel a mohou být dokonce rezervované. Lev ve společnosti vždy září. Může to být okruh stejně smýšlejících lidí, kolegů, ve kterých má muž nepopiratelnou autoritu.

Intimní život

Lev netuší, kolik vášně a žízně po experimentování se skrývá ve skromné ​​a rezervované Panně. Když si muž dokáže získat náklonnost své milované, přesvědčíte ji, že je to pravý muž, stane se uvolněnou a něžnou.

Když Leo zvítězil nad Pannou, bude překvapen vášní svého partnera

Intimní život pro Pannu je nerozlučně spjat s jejím postojem k muži. Pokud má pochybnosti, výčitky nebo nedůvěru, pak v posteli bude pasivní a chladná. Žena má mnoho komplexů, ale Leo ji dokáže přesvědčit, že je pro něj ta nejžádanější. Panna bolestně snáší hádky a flirtování muže s jinými ženami. A kvůli tomu se odstěhuje. Lev, který necítí obdiv ze strany své partnerky, začíná pochybovat o správnosti své volby a může začít hledat pozornost jinde. Na začátku vztahu je často hodně vášně, která časem opadne. Pokud existují city, pak se Lev a Panna naučí žít v harmonii a spolu s harmonií se vrátí vzájemná přitažlivost.

Jací to budou rodiče?

Panna je paní domu a její postavení při výchově dětí bude dominantní. Je připravena vzdát se vedení ve všech ostatních otázkách, ale děti a domácí pořádek jsou pouze oblastí její odpovědnosti a vlivu. Oba milují dítě. Leo, rozmazlování, zmírňuje přísnost a kritiku matky a Panna se snaží zajistit, aby děti byly šťastné a slušné.

Panenská maminka a lev táta milují dítě

Matka Panny je na dítě náročná, snaží se zajistit, aby si od dětství zvykalo na pořádek, úhledný vzhled a bylo pozorné k detailu. Věnuje spoustu času a úsilí tomu, aby zajistila, že životní podmínky dítěte jsou ideální.

Lev táta bezvýhradně přijímá své dítě se všemi jeho nedostatky, z nichž většinu ani nevnímá. Je pro něj těžké adekvátně ohodnotit své děti – jsou nejlepší, nejchytřejší, talentované a milované.

Jaké budou jejich děti?

V touze po pořádku by Panna neměla dospět k fanatismu a vyvíjet na dítě nátlak, nejlepší motivací je její osobní příklad. V opačném případě si dítě vypěstuje odpor k pořádku a při odchodu z domu si bude schválně kazit vlasy nebo si rozepínat knoflíky. Během dospívání se poznámky o přátelích nebo zálibách dítěte mohou stát důvodem k vážným konfliktům.

Otcova záštita pomůže dětem tohoto páru vzít si od svých rodičů ty nejlepší vlastnosti.

Lev nešetří náklady a čas na raném vývoji dětí a Panna ví, jak najít k dítěti přístup, pochopit důvody jeho smutku a pomoci mu naučit se, co dělá špatně.

Je žena v Panně náchylná k podvádění?

Panna má filozofický postoj k fyzické intimitě – raději bude sama než jen s kýmkoli. Zřídka se mění. Miluje nejprve svou myslí, pak srdcem, takže pokud dojde ke zradě, není to kvůli záchvatu vášně, ale v důsledku vědomého rozhodnutí. Svého milence bude skrývat – protože pravda o zradě zničí její image rozumné a slušné ženy.

Ve vztahu se Lvem může být důvodem jeho zrada, flirtování nebo nedostatek pozornosti. Ke zradě může dojít při dalším rozchodu s mužem. Panna pohrdne nezávaznými vztahy, jejím novým partnerem bude známá osoba, která o její přízeň dlouho usilovala.

READ
Jak přestat být líný a začít něco dělat

Je muž Lev náchylný k podvádění?

Leo má mnoho fanoušků, umí flirtovat, ale k podvádění se rozhodne, pouze pokud se jeho osobní vztah s Pannou stane nesnesitelným, tvrdí astrologové na uznayvse.ru. Žena kritizuje, zraňuje pýchu, je chladná, má přehnané požadavky – v takových podmínkách se Leo nemůže cítit jako vůdce a začíná hledat místo, kde bude velet. Málokdy opouští rodinu kvůli své milence, svůj vztah s jinou bude tajit.

Vzájemná věrnost je jednou ze silných stránek a podmínek šťastného manželství zástupců těchto znamení zvěrokruhu.

Proč se muž Lev a žena Panna hádají?

Muž Lev a žena Panna se často hádají kvůli svým silným povahám. Lvi se snaží mít situaci pod kontrolou, ale Panny nejsou vůči nim podřadné a nutno říci, že se jim to většinou daří lépe než Lvům díky jejich vrozené tendenci pečlivě analyzovat a činit promyšlená rozhodnutí. Konflikty mezi nimi mohou vznikat kvůli různým přístupům k řešení problémů nebo kvůli Lvově touze být středem pozornosti.

Pokud se pár dostane do takové situace, je nejlepší se nejprve zamyslet, co je potřeba říct a jak to udělat co nejefektivněji, a teprve potom mluvit. Pro Pannu jsou důležité pádné argumenty a pro Lva je důležitý přesvědčivý způsob řeči.

Neignorujte pocity svého partnera. Pokud se jim budete věnovat, bude otevřenější diskuzi o problému. Pokuste se pochopit, co způsobuje, že se váš partner cítí nepříjemně, a pokuste se najít způsoby, jak mu pomoci tuto situaci překonat.

Nakonec se navzájem nesuďte příliš přísně. Muž Lev a žena Panna mohou být velmi nároční na sebe i na ostatní. Ale pamatujte, že každý má své vlastní slabosti a nedostatky, a snažte se pro ně mít pochopení. Zkuste na problému pracovat společně a možná najdete řešení, které bude vyhovovat vám oběma.

Čeho se ve vztahu bojí?

I ve svých obavách jsou Lev a Panna protiklady – nebojí se ničeho, nepozná fobie a Panna má mnoho komplexů a strachů, se kterými neustále bojuje:

 • Změna vašeho obvyklého životního stylu. Leo nebude moci žít bez vzrušujících cest, hlučných společností – ženská žárlivost a nároky mohou mít vliv, ale jen na chvíli. Panna je zděšena chaosem, který jí Leo přináší do domova a života – rozházené věci, nepořádek po odchodu přátel. Každý z nich má svůj svět, proto je důležité nenarušovat hranice a nevnucovat si doma svou vizi ideální relaxace či pořádku.
 • Finanční insolvence. Utiskuje Lva a stává se důvodem nespokojenosti Panny. Oba věnují mnoho úsilí a času vytváření pohodlí v domě. Pro muže je důležité, aby jeho rodina nic nepotřebovala, ale pro ženu je žádoucí, aby měla i bankovní účet.
 • Partnerská zrada. Tento strach brání Pannám budovat nové vztahy, zvláště pokud ty předchozí skončily neúspěšně. Jejich chlad a neopodstatněná kritika jsou obrannou reakcí, způsobem, jak se chránit před novými chybami. Leo neodpustí zradu – bude to bolet jeho hrdost. Oba mají negativní postoj ke zradě milovaného člověka, ale sami nejsou proti tomu, aby měli poměr na straně, pokud jsou problémy v trvalém vztahu.

Na čem pracovat

Leo má mnoho fanoušků, aktivně pracuje a relaxuje, ale domácí život ho deprimuje. Raději by ležel v posteli nebo se díval na film, než aby uklízel byt, dokud se nesvítí. Panna je pedantská, organizuje vše, na co sáhne. Dráždí ji zpoždění a mužovo porušené slovo. Oba na sobě potřebují pracovat, aby si zachovali magické pocity a důvěru v pár:

 • Méně kritiky. Neexistují žádní ideální lidé a pokusy Panny předělat hrdého Lva nepomáhají páru se rozvíjet, ale pouze ho ničí. Muž miluje komplimenty a uznání svých úspěchů, zvláště když je vděčnost vyjádřena na veřejnosti. Splní všechny rozmary Panny, pokud ho povzbudí a nebude ho otravovat. Lvi také rádi učí život, což Pannu dráždí, protože se neustále vyvíjí.
 • Přijetí partnera jako zralé osobnosti. Panna bude moci manipulovat a ovlivňovat mladého Lva. Nějakou dobu bude v její moci, ale brzy budou následovat hádky a pokusy muže znovu získat jeho vedení. Zralého, etablovaného Lva nelze řídit pod jeho palcem, pokud má žena zájem o spojenectví, pak musí udělat ústupky.
 • Respekt. To je základ úspěšného spojení mezi Lvem a Pannou. Oba jsou citliví na hrubost a urážky. Slova vyslovená v hádce nebudou odpuštěna ani vám, ani vašemu milému. Panna je pomstychtivá a příležitostně bude Lvu vyčítat špatný skutek nebo tvrdá prohlášení.
READ
Nejrychlejší způsob, jak dostat svého bývalého přítele z hlavy

Jak se muž Lev chová při rozchodu?

Vztah Lva s Pannou je často nevyrovnaný – je tam pocit útěku a nadpozemské lásky a následuje zklamání a touha se rozejít. Lev často iniciuje rozchod s Pannou, neschopný odolat její kritice, chladu a četnému naléhání. Pro svou milovanou dělá nemožné, ale ona stále vyžaduje víc. Pak se muž rozhodne rozejít, ale pokud oba mají city, tak se po krátké době pokusí být zase spolu.

Vybíravost Panny může odstartovat rozchod se Lvem

Důvodem skutečného rozchodu může být zrada Panny nebo její zanedbávání jejího muže. Co je pro hrdého Lva horší, se zatím neví. Pokud Panna neuvede důvod k rozchodu, ale city muže vyprchaly, může to jednoduše vzít a odejít a předložit Panně hotovou věc.

S Leou jsem chodil rok. Jednoho dne prostě zmizel. Žádné vysvětlení. Prostě zmizel. O měsíc později se vrátil: “Je mi líto, ale stalo se to takhle, můžu za to já, ale ty taky.” Předtím to bylo velmi bolestivé, ale pak se to prostě přerušilo. Už žádní lvi. Daria, 25 let.

Jak se chová žena Panna při rozchodu?

Panna bolestně snáší hádky a rozchody. Hledá příčinu v sobě, snaží se situaci rozebrat. Po usmíření se neuklidní, dokud se Lvem neprobere důvody jejich problémů. Upozorní na ni i na jeho nedostatky, které se muži opravdu nebudou líbit. Znovu získat důvěru Panny je obtížné – Lev musí prokázat trpělivost a vytrvalost, aby se vztah obnovil. Žena na urážky nezapomíná a umí se pomstít.

Pokud si Panna uvědomí marnost spojení, bude schopna uklidnit své city a rozloučit se se Lvem. Dráždí ji mužova nezodpovědnost, komunikace s jinými ženami a jeho vysoké sebevědomí. Ve svém vyvoleném se snadno zklame, ale na nový vztah brzy připravená nebude. Po každém rozchodu s mužem se stává podezřívavější a nepřístupnější. Proto čím jsou Panny starší, tím je pro ně obtížnější najít svého ideálního muže.

Je mezi nimi možné přátelství?

Panna a Lev se mohou stát skutečnými přáteli. Nevadí jim, že jejich přítel je opačného pohlaví. Pro muže je to další důvod, proč se cítit atraktivní, a žena oceňuje osobní vlastnosti člověka. V přátelském vztahu pomáhá Panna Lvu pochopit sám sebe a vyrovnat se s obtížemi a muž najde spřízněnou duši. Mají společné zájmy a mohou mít stejné oblíbené filmy a koníčky.

Panna a Lev se mohou stát skutečnými přáteli

Utváření přátelských vztahů je usnadněno vzájemným respektem mezi Pannou a Lvem. Oba jsou chytří, rozumní, slušní. Baví je být ve společnosti toho druhého, s jistotou vědí, že jeden druhého nezradí ani nespikle za jejich zády. Spojuje je stejné chápání morálky, zásad a cti.

Kompatibilita v práci

Jednou z nejúspěšnějších kombinací ve spolupráci je Panna a Lev. Skvěle si rozumí a doplňují se, umějí myslet ve velkém a stanovovat si dlouhodobé cíle, kterých snadno dosahují. Jejich tandem je vždy úspěšný, jsou chytří, cílevědomí a rychle řeší zadané problémy.

Jejich tandem je vždy úspěšný

Žena Panna a muž Lev jsou kolegové

Baví je spolupracovat a zvládnou ty nejobtížnější a nejrizikovější projekty. Panna je pozorná k detailům a Lev ví, jak dosáhnout cílů a je zodpovědný za svou práci. Oba jsou kariéristé, ale jejich rivalita je přátelštější a vždy férová. Romance mezi nesvobodným Lvem a Pannou jsou vzácné, oba si váží svého partnera a rodiny.

Žena Panna a muž Lev jsou šéfové

Panna je náročná a Lev miluje lichotky – to je jediná věc, která mezi nimi může způsobit nedorozumění. Jinak spolu vycházejí a spolupracují dobře. Jejich projekty jsou slibné a problémy jsou dočasné a rychle vyřešené.

Žena Panna a muž Lev – podřízený a šéf

Vedoucí žena Panny oceňuje svého zaměstnance Lva. Uznává její vedení, ale chová se důstojně. Při velkém množství práce může muž ztratit ze zřetele drobné detaily, což jeho pečlivého šéfa rozčiluje.

Mužský vůdce Lva dobře vychází s podřízenou Pannou – je výkonná, chytrá a vůdce vždy podrží.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: