Proč se muž snaží ublížit ženě?

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

muž volá ženu

Určitě jste se nejednou setkali se situací, kdy muž oslovuje ženu. Možná se to stalo ve vašem okolí nebo dokonce vám osobně. Často taková slova zanechávají nepříjemnou pachuť a vyvolávají otázky: proč se to děje?

Proč muži oslovují ženy urážlivým jazykem? Koneckonců společnost usiluje o rovnost a respekt, a přesto takové situace stále vznikají. Pojďme se danou problematikou zabývat společně s psychology.

Proč muž nazývá ženu: 20 psychologických důvodů

 • Negativní zkušenosti: Muž si může do svého současného vztahu přenést negativní zkušenosti z minulosti se ženami, které mohou vést ke zraňujícím poznámkám.
 • Emoční nezralost: Nekontrolované emoce a nezralost mohou vést k používání urážlivých slov namísto adekvátního vyjádření pocitů.
 • Ponížení sebevědomí: Muž možná používá nadávky, aby si zvýšil sebevědomí tím, že poníží jinou osobu.
 • Sexismus a machismus: Kulturní faktory mohou přispívat k vnímání žen jako méně hodnotných, což vede ke zneužívání.
 • Sociální tlak: V určitých sociálních skupinách může tlak vrstevníků motivovat muže k agresivnímu chování.
 • Strach z intimity: Muž, který se bojí intimity, může používat urážky jako způsob, jak udržet ženy v odstupu.
 • Projekce: Někdy může muž promítnout své vlastní nedostatky a negativní vlastnosti na ženu a nazvat ji těmito vlastnostmi.
 • Konkurence: V konkurenčním prostředí může muž použít urážky k diskreditaci ženy jako konkurentky.
 • Negativní vzorce chování: Muž může napodobovat své rodiče nebo vzory, kteří také používali urážky.
 • Neschopnost komunikace: Nezkušenost v komunikaci a řešení konfliktů lze vyjádřit hrubými slovy.
 • Internetová agrese: Anonymita na internetu umožňuje některým lidem být agresivnější a útočnější.
 • Potřeba kontroly: Použití urážek může být způsob, jak získat kontrolu nad ženou.
 • Vyhledání pozornosti: Pro některé muže může být negativní chování způsobem, jak získat pozornost.
 • Nedostatek empatie: Nedostatek porozumění a empatie může vést k tomu, že si muž neuvědomuje, jak škodí svými slovy.
 • Prožívání stresu: Dočasné prožívání stresu může vést k nekontrolovaným projevům.
 • Zvyk: Pokud se urážky vyskytují v mužském prostředí již delší dobu, může je vnímat jako normu.
 • Popírání vlastních problémů: Muž může používat urážky, aby odvedl pozornost od svých vlastních nedostatků.
 • Stereotypy o ženách: Muži mohou používat urážky založené na běžných stereotypech o ženách.
 • Reakce na provokaci: Muž může na ženinu provokaci nebo agresi reagovat urážkami.
 • Hledání vnitřní sebedůvěry: Někteří muži mohou věřit, že používáním urážek jsou mužnější nebo sebevědomější.
READ
Jak dlouho se může muž a žena zastavit?

Jak se chovat k ženě, kterou muž pojmenovává?

pojďme si probrat, jak se zachovat v takové nepříjemné situaci, když vás muž vytočí. Nejprve se podívejme na chování a poté diskutujte, které z nich může být z psychologického hlediska nejúčinnější.

Představte si, že jste v této situaci. Najednou čelíte urážlivým slovům namířeným proti vám. Zpočátku se můžete cítit překvapeni, zklamáni a možná i naštvaní. Tyto emoce jsou zcela přirozené. Je důležité pochopit, že způsob, jakým vás muž oslovuje, vypovídá více o něm než o vás.

Prvním krokem je zachovat klid. To může být složité, zvláště pokud jste rozrušení, ale pamatujte, že reagovat něčím urážlivým na něco urážlivého může situaci jen zhoršit. Sebeovládání je prvním krokem k efektivnímu řešení konfliktů.

Dále můžete ukázat emoční inteligenci. Místo abyste reagovali stejným způsobem jako muž, snažte se k situaci přistupovat konstruktivnějším způsobem. Zeptejte se ho: “Proč jste se rozhodl použít taková slova?” To ho může přimět přemýšlet o svém chování a dát mu příležitost vyjádřit své myšlenky.

Pamatujte na svou vlastní hodnotu. Urážky nedefinují vaši osobnost. Jste jedinečný člověk a žádná slova nemohou poškodit vaši podstatu, pokud jim to nedovolíte.

Důležité je také stanovit si hranice. Pokud bude urážlivé chování pokračovat, můžete říci: „Nejsem připraven poslouchat urážky. Pokud máme o čem diskutovat, dělejme to s respektem.“

Proč muž nazývá ženu: psychologie

V neposlední řadě se nebojte požádat o podporu. Řekněte svým blízkým o tom, co se stalo, získejte jejich názor a radu. Někdy vám vnější perspektiva pomůže podívat se na situaci objektivněji.

Jak se ovládat, když existuje touha zavolat ženě?

Jak si zachovat klid, když jste v pokušení nadávat ženě jména nebo používat hrubý jazyk. To je důležitá dovednost, která vám pomůže udržovat zdravé vztahy a předcházet negativním důsledkům pro vás i ostatní.

První věc, kterou je třeba pochopit, jsou zdroje vašich emocí a reakcí. Často je naše chování určováno emočními stavy, které v danou chvíli prožíváme. Všimněte si, kdy přesně tato touha zavolat ženě vzniká – po stresujícím dni, po konfliktu nebo kvůli něčemu jinému? Identifikace emocionálních „spouštěčů“ vám pomůže začít se seberegulací.

READ
Vegeta-vaskulární dystonie u adolescentů: příčiny, příznaky, léčba

Druhým krokem je uvědomění si myšlenek. Často, než řeknete urážlivé slovo, se vám v hlavě vyrojí myšlenky, které vás k tomu donutí. Pokuste se tyto myšlenky identifikovat. Můžete si například myslet: „Ona mě svým chováním obtěžuje“ nebo „Chci ukázat, že jsem silnější.“ Když se budete těmito myšlenkami zabývat, můžete lépe ovládat své reakce.

Dalším krokem je nahrazení negativního chování alternativními strategiemi. Místo toho, abyste ženu nazývali jmény, vyzkoušejte jiné způsoby, jak vyjádřit své emoce. Můžete například říci: „To mě hodně trápí“ nebo „Cítím se uražen kvůli tomuto chování.“ Tyto fráze vám pomohou vyjádřit vaše pocity, aniž byste porušili úctu k druhé osobě.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost vaší reakci na stresové situace. Pravidelné praktikování relaxace, meditace nebo cvičení může pomoci zvládat stres a předcházet negativnímu chování.

A pamatujte, že zevšeobecňování a stereotypizace mohou posilovat negativní emoce. Místo toho, abyste viděli ženu jako „problém“, snažte se pochopit její úhel pohledu a okolnosti.

Nakonec, udržet se pohromadě vyžaduje úsilí, ale je to proces, který vám pomůže stát se emocionálně zralejšími a sebevědomějšími. Pamatujte, že vždy se můžete rozhodnout komunikovat uctivým a konstruktivním způsobem, a to i tehdy, když vaše emoce překypují.

Rodinná agresivita je u nás bohužel velmi častá. Mnoho žen trpí domácím násilím. Ale ne každý spěchá, aby „sbalil kufry“ a opustil tyrana. Proč se to děje, co se skrývá za urážkami a proč muž ženu ponižuje a zlehčuje? Pojďme to zjistit v tomto článku.

Proč muž uráží ženu?

Obsah článku

 1. Agresivní chování
 2. Příčiny
 3. Má cenu to vydržet?
 4. Jak se chovat
 5. Často kladené dotazy
 6. Názor odborníka

Psychologie vztahů. Agresivní akce

Dámy zvenčí často ospravedlňují nevhodné a nebezpečné chování cizího muže slovy „to znamená, že je to její vlastní chyba“, ale pokud jde o jejich rodinu, situace se obvykle změní.

Jakékoli psychické násilí (častěji je to muž, kdo ženu nazývá), ukazuje, že pachatel znehodnocuje svou partnerku, chce kompenzovat „důležitost“, prosadit se na úkor druhého, stát se vůdcem a mít „větší váhu“.

Mužská agrese (zesměšňováním, útoky, ponižováním, osočováním) jsou nevhodné činy, které časem nejen ničí vztahy, ale škodí i zdraví (na psychické i fyzické úrovni).

Různé psychické tlaky způsobují oběť:

 • snížení sebevědomí
 • pokles morálky a morální síly
 • strach o budoucí život
 • psychické nepohodlí (které vyvolává exacerbaci nemocí)
 • negativní emoce (panika, lítost, úzkost, strnulost atd.)
 • pocit ztráty jistoty
READ
Co dělat, když manžel ztratil zájem o svou ženu a ztratil zájem: 5 pracovních tipů

Pokud se muž pokusí urazit ženu, pak může být nazýván agresorem, protože jeho hlavním cílem je získat převahu, vysekat jí půdu pod nohama, podrobit si ji a způsobit škodu.

Adekvátní muž svou milovanou ženu ochrání a ochrání, nepotřebuje urážet „slabé“ (ženy a děti), aby cítil sílu, umí ovládat emoce a vysvětlit situaci slovy.

Pokud se výbuchy agrese stanou systematickými (manžel svou ženu nejen urazí, ale také proti ní zvedne ruku), není třeba to tolerovat, musíte okamžitě vyhledat pomoc.

Důvody, proč muž ponižuje ženu

Než začnete analyzovat inkontinenci vašeho partnera a zjistit důvody takového chování, stojí za to posoudit jeho obvyklé jednání – projevuje hrubost vůči jiným ženám, umí mluvit tvrdě na kolemjdoucího, přítele, šéfa? Chová se tak ošklivě jen kolem vás nebo umí mluvit i před cizími lidmi?

Psychologové říkají, že muži urážejí ženy (slovy i činy), když je narušen jejich vzor chování. Hlavní důvod pochází z dětství a nesprávné výchovy.

Popis a charakteristika

Patří sem osobní nespokojenost, špatná nálada, konfliktní situace. Muž vylévá na milovanou ženu vše, co se „uvařilo“.

Strach (ztráta, odmítnutí, osamělost, zrada)

Strach je poměrně závažným argumentem, který muže tlačí k takovému dovádění (manipulace, ponižování).

Osobní vlastnosti (temperament, psychotyp)

Zvýšená vzrušivost a impulzivita vás někdy nutí k unáhleným akcím. Nemohou vyřešit případný konflikt mírovými prostředky a volí „obvyklou“ možnost – sklonit se k urážkám.

Psychologické patologie, různé nemoci

Vyhoření, dlouhodobé vystavení silnému stresu, chronická únava, deprese a ataky chronických nemocí se mohou stát příčinou bezdůvodné agrese.

Stává se, že chlap oslovuje dívku, protože na ni žárlí. Tento pocit je poměrně častou příčinou špatného chování a ponižování.

Také skandály v rodině mohou vzniknout kvůli finančním potížím, různým druhům závislostí (alkohol, tabák, hraní her atd.), protichůdným hodnotám a každodenním problémům.

Důležité! Statistiky potvrzují, že pokud měl muž problémy v rodině (otec bil matku, týral, podváděl, byl závislý na alkoholu, nestaral se o dítě), pak bude syn takové jednání s největší pravděpodobností vnímat jako normu, a proto se v budoucnu bude chovat stejně k ženám.

READ
Láska introverta - znamení, že vás miluje

Má cenu to vydržet?

Jak jsme řekli výše, žena nebo mladá dívka, která trpí ponížením, tím nejen trpí, ale kazí si svůj vlastní život. Morální tlak ovlivňuje psycho-emocionální stav, zvyšuje stres a vede k hormonální nerovnováze.

Navíc i neškodné poznámky (avšak vyslovené výhružným nebo výsměšným tónem) negativně ovlivňují sebevědomí oběti a její další chování. Proto, pokud čelíte neustálým urážkám, zamyslete se dvakrát, proč takový život potřebujete a jaké sekundární výhody z takové situace máte?

Pamatujte, že to není vaše chyba. Jste člověk se svými výhodami a nevýhodami a máte právo, aby se s vámi zacházelo adekvátně, bez útoků a urážek.

Pokud je pro vás v řadě neustálých konfliktů a zúčtování těžké porozumět sami sobě, chcete si urovnat vztahy nebo zachránit rodinu, pak musíte vyhledat pomoc odborníka. Psychologové pracující s páry vám pomohou dostat se ze stavu oběti a obnovit vaše duševní zdraví.

Osobní balíček pro nepřetržitou komunikaci s ruskými lékaři po telefonu

Rodinný balíček pro nepřetržitou komunikaci s ruskými lékaři po telefonu

Maximální balíček neomezené nepřetržité komunikace s ruskými lékaři po telefonu

Jak jednat s agresorem

Bez ohledu na to, kdy týrání začalo, žena by měla mít možnost stanovit si vlastní osobní hranice. S partnerem musíte rozhodně mluvit, v klidu mu naslouchat a v reakci na něj neútočit, urážet či ponižovat.

Pokud jste nebyli schopni zjistit adekvátní příčinu toho, co se stalo, pak máte 2 možnosti vývoje událostí:

 1. Dejte pachateli další šanci, ale jasně uveďte svůj postoj k tomu, co uděláte, pokud se něco podobného bude opakovat. V případě opakování určitě dodržte svůj slib.
 2. Zhodnoťte všechna rizika, analyzujte situaci a ukončete nezdravý vztah, aniž byste čekali na vážnější poškození.

Pokud se rozhodnete ve vztahu pokračovat, je lepší se naučit „obejít drsné hrany“, pokud se schyluje ke konfliktu, je lepší se vzdálit.

Nikdy se neobviňujte. Za nic nenesete vinu a konfliktní chování není vaší „zásluhou“.

Netolerujte ponižování a urážky. Pěstujte si svou vnitřní podporu a nebojte se být sama než s násilným mužem.

Přečtěte si také Agresivita v rodině

Často kladené dotazy

Ano, nejčastěji je ponižování namířeno na někoho, kdo je slabší a na jehož úkor se lze snáze prosadit. Člověk se zdravou psychikou si prostě nedovolí chovat se surově.

READ
Práce na dálku: výhody a nevýhody

Pokud mluvíme o konstruktivní kritice, neobsahuje prvky nátlaku, to znamená, že člověk správně vyjadřuje svůj názor, nevnucuje se, nevyvolává konflikty ani nenadává. Urážky zraňují city a mažou osobní hranice.

Praxe ukazuje, že nevhodné jednání je častější u žen, které prožily podobnou situaci se svým otcem (v dětství). Tento vzorec chování se jim zdá správný a vědomě k sobě takový postoj hledají.

Názor odborníka

Některé ženy věří, že „je lepší být méněcenná, ale jedna z nich“, jiné jsou přesvědčeny, že když „udeří, znamená to, že miluje“. Oba tyto rozsudky jsou ale zásadně špatné. Neměli byste se chytit žádného vztahu, devalvovat se nebo se snažit napravit někoho jiného na úkor svých vlastních zdrojů. Oceňujte, milujte a respektujte sami sebe. A pokud se potýkáte s nedostatečností, urážkami a ponižováním, vyberte si sami sebe a opusťte toho, kdo si vás neváží. Kromě toho nezapomeňte, že spolupráce s psychologem vám poskytne více příležitostí a pochopení určitých akcí.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: