Sociální status – pojem, druhy, příklady, jak jej zvýšit

Sociální status je pozice, kterou jedinec zaujímá v hierarchickém sociálním systému, jehož je součástí.

Každý člověk nemá jeden, ale celý soubor statusů, v souvislosti s nimiž v sociologii existuje pojem “stav nastaven” — tedy soubor statusů, které charakterizují konkrétní osobu. Zároveň jeden z nich vyniká jako klíčový, hlavní nebo integrální – podle něj je nejprve posuzován člověk jako celek: jeho hodnoty a názory, životní styl, chování atd. Sociální status lze určit např. podle povolání, národnosti, původu.

Pokud se pokusíte popsat sebe a to, co vás charakterizuje, skončíte s dlouhým řetězcem heterogenních sociálních statusů: jste mladý muž nebo mladá žena, student, věnujete se hudbě nebo sportu, jste syn nebo dcera, bratr nebo sestra, občan Ruska nebo jiného státu atd. To vše určuje váš „stavový stav“, podle kterého společnost klade zvláštní požadavky na vaše chování a názory.

Opatrně! Pokud učitel v práci odhalí plagiát, nelze se vyhnout velkým problémům (až vyloučení). Pokud nemůžete napsat sami, objednejte zde.

sociální role

Sociální role je očekávání, které na jedince společnost klade v souladu s jeho sociálním postavením.

Sociální status je určitý soubor práv a povinností, přičemž role je jednání realizované v rámci tohoto souboru, nebo funkce sociálního statusu jedince.

Zahrnuje dva hlavní směry:

 1. Očekávání je vzorec chování předepsaný jedinci společenskými principy.
 2. Výkon je samotné lidské chování. Zda si tuto stereotypní roli pro svou pozici uvědomuje nebo ji porušuje.

Prostřednictvím učení rolí se člověk seznámí s konkrétní kulturou. Například sociální role studenta implikuje asimilaci práv a povinností, stejně jako zvyků a norem charakteristických pro status studenta. Jinými slovy, jedním z nejdůležitějších aspektů zvládnutí roleového chování je socializace.

Socializace je proces integrace do systému pomocí společensky akceptovaných metod jednání a interakce.

Typy sociálních statusů

Sociální status je rozdělen do několika typů:

 1. Vrozený status je dán při narození: na základě rasy, národnosti nebo pohlaví.
 2. Předepsané – získal jedinec bez ohledu na jeho přání, tedy shodou okolností nebo náhodou. Může být vrozená nebo získaná (ale nedosažená): dcera, teenager, dítě z bohaté rodiny.
 3. Dosažitelný — člověk to přijímá vlastním úsilím. Často je určeno titulem, akademickým titulem nebo pozicí: veterán práce, kandidát věd, přední specialista. Dosažený stav umožňuje vyvodit závěry o člověku jako o jednotlivci: o jeho kvalitách, aspiracích, názorech atd.
READ
Myšlenky, které naplní život smyslem 10 způsobů, jak uniknout apatii

Vysoké společenské postavení

V rámci veřejného mínění se postupem času formuje a dodržuje určitá hierarchie statusů a skupin, ve které jsou jedni oceňováni a respektováni více než druzí, to znamená, že mají vysoké sociální postavení.

Vysoký úředník má vysoké společenské postavení ve společnosti, protože má významnou autoritu a dobře placené postavení. Status univerzitního profesora je také lidmi velmi ceněn a respektován, a proto je vysoký. Ale status jednoduchého čističe je naopak považován za nízký. To však neznamená, že takového člověka si okolí jako člověka (v souladu s jeho dalšími společenskými statusy) neváží.

Smíšené sociální postavení

Někdy může být problematické určit, ke kterému typu by měl být konkrétní stav klasifikován. Příčiny tohoto jevu spočívají ve faktorech, které nezávisí na vůli jednotlivce: ekonomické krize, hromadné propouštění ve firmě, zdravotní problémy, nehody atd. Takové stavy jsou považovány za smíšené.

Smíšený sociální status je status, který současně kombinuje charakteristiky různých typů sociálních statusů.

Smíšený sociální status tedy zahrnuje pozice, které nelze jednoznačně klasifikovat jako dosažené nebo předepsané. Lze uvažovat o následujících typech:

 • Celý život: Hrdina Sovětského svazu, olympijský vítěz.
 • Dosažené proti své vůli nebo takové, které člověk nemůže změnit: invalidní, odsouzení, nezaměstnaní.
 • Dosaženo shodou okolností: dítě akademika, který zdědí jeho profesi, nebo oligarcha, který zdědí jeho majetek.

Příklady sociálního postavení

Sociální statusy jsou vlastní každé osobě, ať už se jedná o skutečnou osobu nebo fiktivní postavu. Například pro širokou veřejnost měl Michael Jackson především status slavného hudebníka – tohoto statusu dosáhl. Užší okruh, který si je vědom jeho charitativních aktivit, si je vědom jeho společenského postavení jako filantrop. Jeho přirozený status je afroamerický chlapec z velké rodiny. A nakonec časem získal status manžela a otce.

Z beletrie lze uvést mnoho příkladů. Od dětství všichni známe pohádku od A.S. Puškin „O rybáři a rybě“. S pomocí zlaté rybky ulovené starým mužem změnila stařena své společenské postavení: nejprve dosáhla vyššího (z obyčejné chudé stařeny se stala šlechtičnou, pak svobodnou královnou atd.) a následně ztratil všechny získané stavy a vrátil se k původnímu .

READ
Jak rozzlobit chlapa

Živé ilustrace sociálních statusů přináší i báseň N.A. Nekrasov “Kdo žije dobře v Rusku.” Hlavní postavy díla odstartují spor o to, kdo žije nejšťastněji: statkář, úředník, kněz, kupec, šlechtický bojar, suverénní ministr nebo car. To vše jsou sociální statusy vlastní určité historické době, které svým nositelům diktovaly určité sociální role a vzorce chování.

Dobrý den, milí čtenáři blogu KtoNaNovenkogo.ru. Každý člověk je neoddělitelně spjat se společností, ve které žije. V interakci s jinými jedinci (kdo to je?) zaujímá určité místo ve vztahu k nim.

Pro analýzu této situace byl zaveden koncept sociálního postavení. Co to je a k čemu to je – čtěte níže.

Sociální status

Pojem sociální status – co to je?

Slovo „status“ se objevilo ve starověkém Římě: tehdy mělo právní význam – označovalo výklenek organizace v právní oblasti.

Dnes tento pojem znamená postavení člověka ve společnosti, souhrn jeho povinností a práv ve vztahu ke společnosti.

To je sociální status

Příklad. Jste něčí syn (dcera), matka (otec), vnuk, žák, dělník, student, sportovec, občan Ruska a jen člověk (kdo je to?). A to vše budou příklady různých stavů. Každý člověk má takových statusů spoustu a v různé době a na různých místech se bude jejich význam měnit. Na ústavu jsi především student a doma syn (dcera).

Tento mechanismus výrazně usnadňuje kontakt mezi lidmi, jelikož my víme, co očekávat od ostatních v závislosti na jejich sociálním postavení. Pokud jednotlivec neplní své statusové povinnosti, nese odpovědnost.

Pokud vám například krejčí ušil oblek, který vůbec nebyl podle vašich představ, a navíc porušil všechny dohodnuté podmínky, bude vám muset zaplatit penále a vrátit peníze za poškozený materiál. „Třešničkou“ na tomto dortu bude pošramocená pověst krejčího.

Sociální role a její odlišnost od postavení

Sociální status je neoddělitelný spojené se sociální rolí, i když se tyto pojmy liší. Vysvětlím na příkladu výše popsaného krejčího.

Status je činnost nebo profese osoby, role je očekávané chování od osoby.

sociální role

To znamená, že pokud přijdete ke krejčímu (stav), očekáváte, že bude poskytovat krejčovství a opravy oděvů (role) a nebude trvat na masáži nebo zubním ošetření.

READ
Jak otestovat mužské panenství

Pokud jedinec se specifickým sociálním statusem prokáže nevhodné rolové chování, pak na to společnost okamžitě reaguje rozhořčením.

Taková nedůslednost podkopává uspořádanost a předvídatelnost mezilidských vztahů.

A to je dobře – systém sociální interakce bude nedotčen. Nikdo například nebude chválit opilého kněze – služebníka Páně. To urazí masy věřících, vyvolá vlnu rozhořčení a povede k vyloučení ministranta z kostela.

Na druhou stranu společnost se stává rukojmím sociálních rámců. Jakmile jednou ukradnete, budete vždy známí jako zloděj. Pokud jste lékař, jste povinni pomáhat lidem 24 hodin denně a nemáte právo udělat profesionální chybu. Zaměstnanec McDonaldu by měl mít vždy dobrou náladu a usmívat se na zákazníka. To znamená, že lidé by měli dělat jen to, co se od nich očekává. Jinak budou čelit odsouzení ze strany společnosti.

Typy sociálních statusů

Všechny sociální statusy lze rozdělit do tří typů:

Dědeček s vnučkou

 1. Vrozený – zahrnuje dary, kterými je jedinec obdařen od narození. Patří sem pohlaví, národnost, rasa.
 2. Předepsané sociální postavení – to jsou danosti získané bez ohledu na preference člověka. Například dnes jste mladý muž a zítra starý muž: stanete se jím, i když opravdu nechcete zestárnout.
 3. Dosažitelný – toho dosahujeme vlastním úsilím. Včera jsem byl studentem a zítra, pokud se dostatečně snažím a úspěšně složím závěrečné zkoušky, bude ze mě ekonom.

Předepsané a dosažené stavy se mohou v průběhu času měnit. Vrozená se teoreticky nemění, i když v poslední době lidé takové pokusy dělají. Například operace změny pohlaví.

Co je stavová nekompatibilita?

Stavová nekompatibilita je jev charakterizovaný dvěma charakteristikami:

Nahý král

 1. v jedné skupině zaujímáte vysokou pozici (například jste generálním ředitelem velké poradenské společnosti) a ve druhé – nízkou pozici (ve fotbalovém klubu jste nejhorším hráčem);
 2. vaše práva a povinnosti související s jedním statusem jsou v rozporu s právy a povinnostmi jiného společenského postavení (v práci jste přísný a náročný šéf, ale v kruhu rodiny jste sladká duše, která všem vysává a myje nádobí).

Je možné zlepšit své sociální postavení?

Nejen možné, ale také nutné. Alespoň o to většina účastníků public relations usiluje. Například ve škole si můžete zlepšit známky a stát se vynikajícím studentem nebo se věnovat sportu a stát se sportovcem.

READ
Hodnoty a hodnotové orientace osobnosti adolescenta: Metodika M. Rokeacha

Všichni chceme v dospělosti obsadit vyšší odbornou pozici s odpovídajícím platem, mít prestižní auto a pohodlné bydlení. Odpočiňte si ne v letoviscích Krasnodarského kraje, ale v módních hotelech na pobřeží Středozemního moře.

Běh do nebes

Samozřejmě ne každý společenský status lze změnit – s věkem nikdo nic nenadělá, ale většinu z nich lze zlepšit. Na čem to závisí?

Lidé jsou různí: někteří jsou plní ambicí a mají rozvinutou motivační sféru, jiní budou spokojeni s alespoň nějakým finančním příjmem – alespoň 1 tisíc rublů měsíčně. Kdo má podle vás větší šanci dosáhnout vysokého postavení ve společnosti a žít plnohodnotný a radostný život?

Všichni máme přibližně stejné příležitosti a nástroje a to, jak je využijeme, je každého osobní věc. Proto může být zvláštní slyšet od lidí, kteří ležící na gauči rozhořčeně kladou otázku: „Proč někteří mají všechno a jiní nemají nic?

Kovalenko Liliya

Hodně štěstí! Brzy se uvidíme na stránkách blogu KtoNaNovenkogo.ru

Tento článek je zařazen do kategorie:

Komentáře a recenze (4)

Je nejvyšší čas zbavit se všech těchto naftových klišé, přestat lidi nálepkovat! Hodnocení druhých by nemělo určovat život člověka, to je podle mě špatně.

Krejčí není společenský status, ale profesní, společenské postavení je určeno rolí člověka ve společnosti, je-li člověk ženatý, jedná se o společenské postavení rodinného muže, je-li svobodný, je jeho statusem postavení jediné osoby.

Lidé stejného sociálního postavení se mohou sdružovat do skupin, např. do skupin bachařů, a pokud si z takových lidí někdo dělá legraci, ponižuje jejich důstojnost, tak to bude interpretováno jako ponižování sociální skupiny.

Společenský status je často náhradníkem, náhražkou skutečné povahy osobnosti. Člověk neví, kým je, má-li se abstrahovat od své profese a rodinného jmění.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: