Arogance – co to je a jak se jí zbavit

Ve všech náboženstvích je arogance nebo její nejbližší „příbuzný“ tomuto konceptu – pýcha, považována za smrtelný hřích. V buddhismu se tomu říká jed mysli, znečišťující vědomí.

Dnes si povíme, co je arogance, jak ji na člověku poznat a jak komunikovat s lidmi s nadměrnou pýchou. Dotkneme se také otázky, jak se s touto kvalitou vyrovnat sami a stát se žádanějším partnerem.

Pojem

Arogance je pohrdavý přístup k ostatním a důvěra ve vlastní nadřazenost nad nimi.

Existuje další definice: jedná se o negativní morální vlastnost jedince, která vyjadřuje postoj k lidem z nižších sociálních vrstev, materiální schopnosti, intelektuální schopnosti az jiných důvodů.

Význam slova „arogance“ lze dešifrovat jako „vysoká míra“, tedy neustálá touha klást na druhé vysoké požadavky nebo se na ně dívat z výšky jejich velikosti.

Inteligentní člověk si nastavuje vysoké standardy, aby mohl růst a dosáhnout dokonalosti. A arogant se již považuje za dokonalého a očekává, že ostatní „dorostou“ na jeho úroveň.

Jednoduše řečeno, arogance je vlastnost, ve které se člověk staví nad ostatní, považuje se za lepšího a dokonalejšího než ostatní.

Synonyma pro aroganci jsou pýcha, arogance, arogance, arogance, ješitnost, egocentrismus.

Důkaz

Arogantního člověka není těžké poznat.

Pojďme zjistit, co to dává:

 1. neschopnost přiznat vinu a křivdu;
 2. znehodnocování zásluh druhých a zveličování vlastních;
 3. láska k cynickým vtipům;
 4. neschopnost empatie a soucitu;
 5. nadměrné nároky na své děti, manžele, partnery, rodiče;
 6. velitelský arogantní tón;
 7. narcismus;
 8. povzbuzující chválu, lichotky a obdiv vůči sobě samému;
 9. kategorický přístup k chybám a chybám jiných lidí;
 10. ignorování lidí, které hrdá osoba považuje za nižší ve společenském nebo profesním postavení, neschopnost je vidět jako jednotlivce;
 11. nerespektování cizích pohledů a názorů, vlastního pohledu na naprosto všechny věci;
 12. nadměrně emotivní vyjádření vlastní nespokojenosti;
 13. horká nálada, nezdravá reakce na kritiku, neochota slyšet něčí názor na sebe;
 14. neschopnost požádat o odpuštění;
 15. touha manipulovat s ostatními, abyste dosáhli toho, co chcete;
 16. arogantní lidé se jen zřídka někoho ptají, protože věří, že je to známka nevědomosti a ukázka potřeby pomoci někoho jiného, ​​a to si hrdý člověk nemůže dovolit;
 17. netrpělivost s výroky jiných lidí, neschopnost naslouchat, touha rychle přerušit nebo protestovat;
 18. nezdravé, vysoké sebevědomí.

Jako příklad arogantní osoby si lze vzpomenout na postavu z „Příběhu mrtvé princezny a sedmi rytířů“. Tam se královna pravidelně ptala zrcadla: “Jsem nejroztomilejší na světě?” Pamatujete si, jaká byla její reakce na odpověď zrcadla, že něčí rudá a bělost přesto zastínila královnin obličej? “Ach, ty hnusná sklenice!” – a kus nábytku byl rozbit na kusy.

READ
Jak zvýšit prodej v obchodě?

Takto hrdí, ješitní lidé reagují na kritiku, rozdílné názory a pochybnosti o své jedinečnosti a nadřazenosti.

Rčení „Vidět stéblo v oku někoho jiného, ​​ale nevšimnout si polena ve svém“ popisuje aroganci co nejpřesněji.

To znamená, že takový člověk dokáže na druhých rozeznat i ty nejmenší nedostatky, ale tvrdošíjně na sobě nevidí ani výrazné nedostatky.

Důvody rozvoje arogance

Lidé se arogantními nerodí, ale stávají se arogantními pod vlivem určitých faktorů.

Podívejme se na ty nejčastější:

 1. Vysoké společenské postavení. To zahrnuje narození do bohaté rodiny, získání dědictví, vysoké postavení rodičů nebo jejich „modrou krev“, výchovu a vyrůstání v prostředí spolehlivosti a povolnosti. Člověk se standardně považuje za nadřazeného ostatním, na které se štěstí neusmálo tak široce jako on.
 2. Chudoba, fyzické nedokonalosti. Opačná situace je, když se člověk snaží kompenzovat svou „méněcennost“ ponižováním druhých. Nejlepší obranou je útok, a proto se jakoby předem brání útokům ostatních, čímž si získává pověst člověka s obtížným charakterem.
 3. Chyby ve výchově. Přílišná rodičovská láska, stejně jako její nedostatek, může vyústit v rozvoj arogance. V prvním případě se člověk bude cítit jako střed vesmíru a ve druhém případě bude chtít od ostatních dostávat další lásku a péči.
 4. Úspěchy. Arogance je častým společníkem lidí, jejichž profese nebo znalosti v nich vyvolávají pocit významnosti než ostatních. Každý z nás, chtě nechtě, porovnává sebe a své úspěchy s pokroky ostatních. Pokud člověk vidí, že toho dosáhl mnohem víc, sebeúcta může přerůst v pýchu a aroganci. Patří sem také veřejní lidé, kterým reflektor zakrývá jejich rozum. Ty se také nazývají hvězdicové.
 5. Nízké sebevědomí. Další faktor, který se skrývá za předstíranou arogancí. Člověk se bojí odmítnutí, zesměšnění, a proto volí taktiku sebepotvrzení jakýmkoliv způsobem. Sám se sebou se bude nadále považovat za bezcenného a nehodného, ​​ale ve společnosti si raději nasadí masku.

Negativní účinky

Pro arogantního člověka je těžké vybudovat si s lidmi důvěryhodné vztahy založené na vzájemném respektu, čestnosti, empatii, možnosti být sám sebou a nebát se vyjádřit svůj názor, i když se liší od názoru partnera.

Problémy mohou nastat jak v osobním, tak v profesním životě. Přehnané reakce na komentáře nadřízených často vedou k neobjektivním postojům vedení.

READ
Kdo se hodí pro ženu Vodnáře a muže Vodnáře: kompatibilita znamení podle horoskopu

Pověst arogantního hrdého člověka komplikuje život a překáží navazování spojení a navazování nových známostí. Arogantní lidé si těžko budují kariéru, vyhýbají se jim kolegové, přátelé a příbuzní.

Problém je v tom, že arogance sama o sobě nejčastěji neumožňuje rozeznat v sobě negativní rys a přiznat, že na sobě musíte pracovat a převzít odpovědnost za své činy.

Pravidla pro jednání s arogantním člověkem

Pokud je ve vašem prostředí takový člověk, měli byste se naučit, jak s ním kompetentně budovat interakci. Arogance jde ruku v ruce s manipulací, a proto je důležité nenechat se ovládat.

Co doporučují psychologové v těchto případech:

 1. Vybudujte si osobní hranice. Člověk, který se rád prosazuje a pozvedá svou důstojnost tím, že snižuje ostatní, velmi často překračuje to, co je dovoleno. Nebojte se odmítnout a mluvit o tom, jak se váš protivník aktuálně chová. Často takoví lidé sami nechápou škodu, kterou způsobují ostatním.
 2. Nedovolte, abyste se cítili provinile nebo se vymlouvali. Manipulátoři často používají gaslighting, formu psychického týrání, jejímž cílem je přimět oběť pochybovat o své vlastní přiměřenosti prostřednictvím obvinění a znehodnocujících vtipů.
 3. Neměli byste být příliš tajnůstkářští a společně s takovým člověkem otřásat kostmi některého ze svých společných známých. Všechny tyto informace lze později snadno použít proti vám.
 4. Pamatujte, jak silně arogantní člověk reaguje na kritiku. Pokud mu potřebujete něco sdělit, použijte sendvičový princip: umístěte kritiku mezi dvě „vrstvy“ chvály nebo komplimentů. Pak budou mít vaše slova velkou šanci, že se dostanou do vědomí vašeho protivníka a budou v té či oné míře vzata v úvahu.
 5. Lidé s nadměrnou pýchou často provokují svého partnera, aby reagoval násilnými emocemi. Nepoddávejte se provokacím, zachovejte klid. Váš postoj zanechá očekávání manipulátora neuspokojená a zmírní jeho zápal.

Jak se sami zbavit arogance

Pokud jste po přečtení tohoto článku objevili nějaké známky arogance, které jsou vám vlastní, doporučujeme vám seznámit se s následujícími doporučeními, která vám pomohou vybudovat harmoničtější vztahy s ostatními lidmi. Nikdo totiž nemá rád, když se na něj kouká skrz prsty.

Jak zmírnit svou aroganci:

 1. Pokuste se zjistit důvod, který vás nutí izolovat se od lidí prostřednictvím pýchy a arogance. Co si myslíte, že se stane, když si sundáte masku a přiblížíte se lidem kolem vás?
 2. Pracujte na svém sebevědomí. Nízké nebo vysoké hodnocení sebe sama není normou. Pro ty, kteří si chtějí zvýšit sebevědomí, doporučujeme přečíst si náš článek.
 3. Pochopte, že nikdo nemá úhel pohledu, který je konečnou pravdou. Každý má právo myslet a uvažovat po svém.
 4. Pamatujte, že nikdo není dokonalý. Každý dělá chyby. A to je v pořádku.
 5. Nikdo nemá rád kritiku, ale možná jste od někoho slyšeli konstruktivní komentáře, jejichž poslechem byste mohli růst rychleji a snadněji.
 6. Pamatujte, kdo z vás udělal to, kým jste dnes. Se všemi svými statusy, úspěchy, vlastnostmi. Člověk neroste sám, vždy jsou vedle něj lidé, kteří tak či onak přispívají k jeho pohybu a rozvoji: rodiče, přátelé, známí. Možná byste jim měli poděkovat za jejich přínos pro váš život, alespoň psychicky.
READ
Jak dát dívce najevo, že o ni nemám zájem

Závěr

Diskutovali jsme o tom, kdo jsou arogantní lidé, jaké důvody mohou vést k rozvoji této nepříjemné vlastnosti a co s tím dělat.

Zkrátka arogance je, když si člověk „vypěstuje“ na hlavě korunu, začne bezdůvodně přeceňovat své vlastní zásluhy a schopnosti a přitom zlehčovat zásluhy druhých. Je hezké mít vedle sebe takového kamaráda nebo kolegu? Samozřejmě že ne. Sám časem pochopí, proč se mu najednou začali vyhýbat. Jen málokdo chce být upřímně sám.

Zakončeme tuto publikaci otřepanou a banální frází: „Buďte jednodušší a lidé vás budou přitahovat.“

Dáma s hrnkem

Pojďme se podívat na příčiny arogance a přijít na to, jak vypadá arogantní člověk. Pojďme si probrat, jak se k takovému člověku chovat, jak se tohoto povahového rysu zbavit, když se objeví.

co je to arogance?

Arogance je negativní vlastnost, která implikuje přítomnost nadměrné sebeúcty, důvěry pouze ve vlastní správnost a pohledu na lidi „shora“. S arogantním člověkem je téměř nemožné normálně komunikovat. Nechce poslouchat rady jiných lidí, ale sám dává rady a vnucuje svůj názor. Vůbec ho nezajímá, zda jeho pomoc potřebuje jiný člověk. Jeho cílem je ukázat, že ví lépe než ostatní.

Arogance znamená nedostatek sebekritiky. Arogantní člověk není schopen střízlivě analyzovat své jednání. On zveličuje své vlastní přednosti, podceňuje své vlastní nevýhody, nepřipouští chyby, snaží se ukázat se jen v příznivém světle. Arogantní člověk podceňuje schopnosti ostatních lidí a vysmívá se jejich chybám.

Arogantní člověk neuznává odpovědnost, může vypadat aktivně a obchodně, ale jen slovy. Nesplní náročný úkol a nepřizná svou vinu.

Pro takového člověka je téměř těžké vycházet v kolektivu. Důvodem je její arogance, sebevědomí vůči druhým lidem a nedostatek úcty k nim. Arogance se může vyvinout v hrubost a vychloubání. Arogantní člověk uznává pouze svůj vlastní názor. Pro něj jsou důležité pouze osobní potřeby.

Jak se projevuje arogance?

Existuje poměrně velké množství příkladů arogance, ale mezi nejčastější patří následující:

 • Kritický přístup k komentářům;
 • Neochota přiznat vinu;
 • Neustálá kritika druhých lidí, hledání jejich chyb;
 • Neustálé očekávání chvály;
 • Touha často mluvit o osobních úspěších;
 • Vytvoření obrazu příjemného člověka při prvním setkání;
 • Pokusy převzít roli „hlavního“ ve vztahu;
READ
Nejlepší sexuální polohy: nejoblíbenější, neobvyklé a nebezpečné

Arogance může být podobná charakterovému rysu posedlosti. Ale zároveň je nelze nazývat synonymy.

Důvody arogance

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit výskyt arogance:

 • Nadměrná péče rodičů. V tomto případě od dětství člověk vyrůstá v rodině, která ho neustále chválí a vychvaluje.
 • Špatná výchova. Například dítě má bohaté rodiče, kteří mu nepomohli správně vytvořit hodnoty rovné existence ve společnosti.
 • Nízké sebevědomí, nedostatek sebevědomí v sobě. Arogance v tomto případě funguje jako obranný mechanismus. Člověk se snaží ukazovat společnosti, povyšovat se nad ostatní lidi, které považuje za slabé, vystupovat z jejich pozadí.
 • Nedostatek pozornosti od dětství, vznik silné potřeby sebepotvrzení a schválení. Člověk trpící arogancí se rád vidí. Potřebuje dosáhnout maximální pozornosti a přijímat pochvalu.
 • Vážné úspěchy, což člověka velmi povýšilo, nadměrně zvýšilo jeho sebevědomí a pomohlo mu cítit se nadřazeně. V takové situaci nemusí jedinec v budoucnu dosáhnout většího úspěchu. Stále se však bude považovat za lepší než ostatní.

Má být arogantní nějaké výhody?

Arogance má malé výhody. Arogantní lidé jsou schopni analyzovat své „já“ a úspěchy, kterých dosáhli. Někteří jedinci jsou schopni správně posoudit své silné stránky a kvality. Jiní se raději chlubí a prezentují své úspěchy, které lze jen stěží nazvat vážnými. Arogantní lidé se bojí projevit slabost, aroganci a asertivitu raději používají jako masku, aby zakryli své komplexy a nedostatky, které někdy mohou pomoci k dosažení jejich cílů.

Arogance má však mnohem více nevýhod.

Nevýhody arogance

Člověk, který nedokáže rozlišit mezi sebeúctou a arogancí, není společností přijímán. Nemá rád a nerespektuje arogantní jedince. Toto jsou nevýhody arogantního člověka:

 • Má potíže s vytvářením spolehlivých, slušných obchodních a osobních vztahů;
 • Je nutné být neustále v napětí, abychom dokazovali vlastní výlučnost, vznik nespokojenosti se sebou samým, závist na úspěchy jiných lidí;
 • Používá aroganci jako zástěru, která nepomáhá získat sílu a odolnost. Arogantní člověk, když nastane tíživá životní situace, znejistí a snaží se před těžkostmi okamžitě utéct. Bojí se rozhodovat, nést odpovědnost za své činy;
 • Společnost se k arogantní osobě chová pohrdavě, nemá žádné přátele a prakticky žádný osobní život;
 • Nemůže ukázat své skutečné přednosti.
READ
Jak ignorovat člověka?

Jak komunikovat s arogantním člověkem?

Při komunikaci s arogantní osobou je třeba bránit osobní hranice. Nejlepší je omezit komunikaci s takovým člověkem na nulu. Pokud to však nelze provést, je lepší použít následující doporučení:

 • Buďte trpěliví, klidní, taktní;
 • Než se setkáte s arogantní osobou, vyberte si sebevědomou pozici. Je nutné, aby arogantní protivník okamžitě pochopil, že před ním stojí silná osobnost;
 • Nenechte se během rozhovoru ponižovat;
 • Neuznávat nadřazenost arogantního protivníka;
 • Zkuste změnit téma rozhovoru, jakmile se dotyčný začne chválit nebo se chovat obsesivně.

V některých případech bude správné taktně upozornit člověka na jeho vlastnosti, které se vám nelíbí, informovat ho o aroganci v chování.

Jak se rozloučit s arogancí?

Musíte pochopit, k čemu může vést přílišná arogance. Nikdo nechce zůstat sám. Pokud se ale takového výsledku nebojíte, myslíte pouze na svou kariéru, pak musíte pochopit, že arogance bude jen bránit vašemu postupu v práci. Proto je nutné se s arogancí rozloučit. Jak to udělat?

 • Začněte zkoušet vžít se do role jiného člověka. Zamyslete se, potěšil by vás takový přístup? Zkuste zažít pocity osoby, která je poblíž.
 • Naučte se žádat o odpuštění za způsobený přestupek. Ale není třeba se k tomu nutit. Tento čin musí být vědomý a vycházet ze srdce.
 • použití při argumentaci pouze odůvodněné argumenty a fakta, nesnažte se dokázat svou vlastní nadřazenost nebo používat fiktivní autoritu. A je lepší se obecně méně hádat, protože hádání je v 99 % případů jen ztráta času.
 • Naučte se nést zodpovědnost pro své vlastní činy, dělat svá vlastní rozhodnutí, analyzovat všechny potenciální důsledky a nebezpečí.
 • Najděte si přítele, který to bude moci okamžitě nahlásit, pokud se ve vašem chování objeví arogance a pomůže tento jev zpomalit.

Závěr

Pokud se s tímto negativním charakterovým rysem nedokážete vyrovnat sami, pak se doporučuje navštívit psychologa nebo psychoterapeuta. Kvalifikovaný odborník vám pomůže identifikovat skutečné příčiny arogance, vybere potřebnou terapii a pomůže vám na aroganci zapomenout.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: