Jak se naučit komunikovat s lidmi: tipy

Filolog, textař, internetový obchodník. Přečtu minimálně 2 knihy za měsíc, chci ještě víc.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

Jak se naučit komunikovat s lidmi

Dnes se ponoříme do fascinujícího světa komunikace a naučíme se, jak se stát opravdu zajímavými partnery. Ostatně, přiznejme si, komunikace je nejen nedílnou součástí našeho života, ale také neuvěřitelně důležitou dovedností, která nám pomůže na cestě k úspěchu a harmonickým vztahům.

Možná už máte pocit, že komunikace není vždy snadná a partner ne vždy vnímá vaše slova se zájmem a pozorností? Nebojte se, v tomto článku jsme pro vás připravili 20 cenných tipů, díky kterým budou vaše konverzace zábavnější a produktivnější.

Proč je těžké komunikovat s lidmi?

Komunikace s lidmi může být z mnoha důvodů obtížná a každý z nás může takové potíže v různé míře zažívat. Zde jsou některé z nejčastějších důvodů, proč může být obtížné komunikovat s ostatními:

 • Sociální úzkost: Někteří lidé zažívají v sociálních situacích úzkost a pochybnosti o sobě. Mohou se bát, že budou souzeni, odmítnuti nebo že se nevyjádří, což vede k napětí a neschopnosti užívat si socializaci.
 • Nedostatek komunikačních dovedností: Ne každý se narodil se skvělými komunikačními dovednostmi. Někteří lidé si mohou být jistí výběrem slov, nejsou schopni naslouchat partnerovi nebo mít potíže s vyjádřením svých myšlenek a pocitů.
 • Rozdíly v povahách a zájmech: Každý člověk je jedinečný a rozdíly v povahách, pohledu na život a zájmech mohou vytvářet překážky v komunikaci. Pokud účastníci rozhovoru nemají společná témata pro konverzaci, může to vést k tichu nebo neúplným dialogům.
 • Strach z nepochopení: Pocit, že můžeme být nepochopeni nebo že naše slova budou zkreslená, může bránit otevřenosti v komunikaci a vytvářet bariéry mezi lidmi.
 • Negativní minulé zkušenosti: Špatné komunikační zkušenosti nebo traumatické události v minulosti mohou způsobit strach z opakování negativních situací. To může vést k sociálnímu vyhýbání se nebo opatrnosti při interakci s ostatními.
 • Fyzické nebo duševní problémy: Některé fyzické nebo duševní problémy mohou ztěžovat komunikaci, jako jsou problémy se sluchem, řečí nebo pamětí.

Pamatujte, že komunikační potíže jsou normální a přirozené. Je důležité být tolerantní k sobě i ostatním a chtít rozvíjet své komunikační schopnosti. Komunikace je dovednost, kterou lze zlepšit praxí a sebeuvědoměním.

READ
Beran a Lev: kompatibilita znamení, klady a zápory vztahů

Jak být zajímavým konverzátorem?

Být zajímavým konverzátorem není těžké a určitě uspějete! Zde je několik tipů, které vám pomohou stát se atraktivními a zajímavými pro vaše partnery:

 • Zajímejte se o ostatní: Pamatujte, že komunikace je interakce. Ukažte upřímný zájem o život, koníčky a názor svého partnera. Ptejte se a pozorně poslouchejte jeho odpovědi.
 • Vyprávějte příběhy: Příběhy jsou mocným nástrojem, jak zaujmout lidi. Podělte se o své vzrušující nebo vtipné zážitky, vytvoří příjemnou atmosféru a vaši posluchači si to zapamatují.
 • Buďte emocionální: Nebojte se vyjádřit své pocity a emoce. Pozitivní přístup a nadšení jsou nakažlivé a pomohou vám stát se přitažlivějšími pro ostatní.
 • Rozvíjejte své zájmy: Zájmy a koníčky vás dělají jedinečnými. Řekněte nám, co vás zajímá a jak trávíte volný čas.
 • Zůstaňte naladěni: Budete-li mít aktuální informace, pomůže vám to účastnit se zajímavých diskuzí a diskuzí.
 • Zlepšete své komunikační dovednosti: Rozvíjejte dovednosti naslouchání, dotazování a dialogu. Čím lépe si tyto dovednosti osvojíte, tím snadněji se vám bude komunikovat.

Pamatujte, že být zajímavým konverzátorem je umění, které vyžaduje praxi a otevřenost novým zkušenostem. Ukažte upřímnost a úctu k ostatním a vaše komunikace se stane příjemnou a nezapomenutelnou pro všechny kolem!

Jak se naučit komunikovat s lidmi, co je k tomu potřeba?

Zde je 20 podrobných tipů, jak se naučit komunikovat s lidmi a získat komunikační dovednosti:

 • Buďte laskaví a přátelští: Usmívejte se, buďte přátelští a zdravíte lidi. Být otevřený a přátelský vytváří první dojem a usnadňuje zahájení konverzace.

Pamatujte, že komunikace je dovednost, která vyžaduje praxi. Buďte trpěliví sami se sebou a všechno bude fungovat!

Mluví dva kluci a dvě dívky

Co je to komunikace – proces výměny slov nebo komplexní aspekt života lidí? Je možné rozvíjet schopnost konverzace nebo je to vrozený talent? Zkušení psychologové Nikolai Kozlov a Svetlana Royz hovoří o důležitosti komunikace, jejích pravidlech a tajemstvích.

Proč je důležitá komunikace

Při komunikaci dochází mezi lidmi k navazování psychologického kontaktu, vyměňují si informace, myšlenky, nápady, emoce a také se navzájem ovlivňují. Jak se lidstvo vyvíjí, intenzita a význam komunikace roste. Roste množství dat, která je potřeba přenést, a počet příležitostí k tomu.

READ
Co dělat, když se ti líbí kluk a on má přítelkyni

Psychologie komunikace je založena na následujících důležitých aspektech:

 1. Účel, tedy důvod vzniku kontaktu a přenosu informací. Zvířata také komunikují mezi sebou, přenášejí různé signály beze slov, aby uspokojili biologické potřeby. Lidská komunikace je různorodá – kulturní, sociální, estetická, kreativní, kognitivní.
 2. Obsah – data přenášená při komunikaci, informace, dovednost nebo zkušenost, dokonce i pocity.
 3. Prostředky nebo způsob přenosu informací. Přenášíme jej jak slovy (ústně nebo písemně), tak neverbálně (mimika, gesta, zvuk a zabarvení hlasu).

Tedy „mluvení“ a „komunikace“ nejsou totéž. Komunikace je komplexní proces, který kombinuje verbální komunikaci (co říkáme) a neverbální komunikaci (jak to děláme). Podílejí se na něm naše myšlenky, pocity a podvědomé impulsy. Strach, odmítání, hněv nebo závist tak významně ovlivňují reakci partnera.

Dvě dívky v kavárně ukazují srdce rukama

Proč je komunikace důležitá: Volný výběr

Komunikace je nezbytná, aby osoba:

 • komunikovat s lidmi na různých úrovních – od individuální až po sociální;
 • rozumět předávaným informacím;
 • výměna dat;
 • vytvářet nová spojení a rozvíjet je;
 • vést a vykonávat různé role ve společnosti;
 • emocionální kontakt.

Tak široká škála funkcí potvrzuje důležitost komunikace, a tedy i potřebu rozvíjet tuto dovednost, kterou zdůrazňuje psycholožka Natalya Mikhailova.

V životě je to nesmírně užitečné, protože komunikace úzce souvisí s takovými vlastnostmi a schopnostmi, jako jsou:

 • Pozorování. Když si všimneme vlastností chování, vzhledu a výrazů obličeje partnera, vyvodíme závěry o tom, jaký druh člověka je před námi a jak s ním komunikovat. To vám pomůže vybrat různé styly komunikace.
 • Paměť. Čím více informací o osobě si pamatujeme, tím úspěšnější je komunikace. Komunikace trénuje paměť.
 • Široký rozhled. Zajímaví partneři se živě zajímají o vše, co se kolem nich děje, a vědí, jak vést rozhovory na jakékoli téma.
 • Citlivost. Pro každodenní komunikaci není nutné rozumět skutečným myšlenkám a pocitům ze sebemenšího stažení obličejových svalů. Ale znalost základů řeči těla a vyjadřování emocí přichází s rozvojem komunikačních dovedností.

Člověk je neoddělitelný od procesu komunikace. To znamená, že musíme kontaktovat celou řadu lidí, včetně těch, kteří jsou nám nepříjemní. Ale i taková komunikace se dá efektivně vybudovat, pokud si osvojíte pravidla komunikace.

READ
Manželka žárlí na dítě z prvního manželství. Co dělat?

Pravidla komunikace a jak se je naučit

Existují jednoduchá pravidla, která vám pomohou komunikovat s ostatními.

Jak správně komunikovat

Chcete-li najít kontakt v komunikaci s blízkými, přáteli a neznámými lidmi, rodinná psychoterapeutka Svetlana Roiz doporučuje řadu pravidel:

 • Připravte se na kontakt. Před zahájením komunikace se interně nalaďte. Jste-li nervózní: zaujměte stabilní polohu: posaďte se nebo stůjte tak, abyste cítili oporu a rovnováhu; uveďte fakta, kterými jste si jisti; Pamatujte na účel komunikace a sdělte to, co je pro vás důležité. Pokud váš partner vyvolává emoce, najděte bod v prostoru nebo kus oblečení, který se stane symbolem stability a rovnováhy.
 • Být otevřený. Během komunikace projevte upřímný zájem o partnera, usmívejte se, oslovujte osobu jménem. Duševně si pomozte následujícími frázemi: „Vidím a slyším tě“, „Vaše myšlenky a vaše přítomnost jsou pro mě důležité.“ Pamatujte, že ostatní mají právo nevěřit, nemilovat a nerozumět a nesouhlasit s partnerem. Reagujte klidně, buďte otevření v dialogu a zeptejte se znovu, pokud máte nějaké pochybnosti.
 • Ukažte respekt. Je důležité mít zpočátku respekt ke každému partnerovi. I když člověk udělá chybu nebo si trvá na svém, ačkoliv se mýlí, chce, aby mu bylo pozorně nasloucháno a bráno vážně. Při komunikaci se neosobujte a používejte častěji zájmeno „já“ místo „ty“.
 • Naučte se naslouchat. Ukázat pozornost je jedním z nejdůležitějších aspektů komunikace. Poslouchejte toho člověka, ptejte se, neskrývejte své emoce, když slyšíte něco nového nebo překvapivého. Až se znovu setkáte, vraťte se k tomu, o čem jste hovořili dříve. Váš partner bude potěšen, když si vzpomenete na důležité okamžiky jeho života.

Cvičení, která vám pomohou naučit se komunikovat

Doktor psychologických věd, profesor, rektor Univerzity praktické psychologie Nikolaj Kozlov připomíná, že komunikační dovednosti nejsou vrozené, mohou a měly by být trénovány:

 1. Čím více lidí komunikujete, tím snazší je najít s nimi společný jazyk. Hledejte příležitosti k hovoru s neznámými lidmi a místo psaní zpráv a e-mailů lidem volejte.
 2. Je důležité nejen to, co říkáte, ale také jak to říkáte. Podívejte se na svého partnera otevřeně a se zájmem, sledujte výrazy emocí v obličeji, používejte plynulá a klidná gesta, mějte dlaně otevřené. Pokud opakujete pozice a gesta partnera s mírným zpožděním (zrcadlíte je), pomůže to osobě otevřít se a důvěřovat vám.
READ
Jak se vypořádat se špatnou náladou - rady psychologů

Dvě dívky chatující u čaje

Pravidla komunikace: Volný výběr

Chcete-li rozvíjet komunikační dovednosti, použijte jednoduchá cvičení:

 • “Rozhovor s židlí.” Zkuste každý den mluvit nahlas s předměty: v duchu si vytvořte plán konverzace a držte se ho; Mluvte několik minut o konkrétním tématu. Začněte například tím, jak se vám daří. Toto cvičení vám pomůže koherentně vyjádřit své myšlenky.
 • “10 cizinců” Chcete-li překonat svůj strach začít konverzaci, dejte si za cíl zapojit se každý den do neformálního rozhovoru s deseti cizími lidmi. Můžete se tedy zeptat na názor prodejce na produkt, zeptat se prvního člověka, kterého potkáte, na cestu, popovídat si o počasí s recepcí, požádat souseda o sůl. Toto cvičení rozšíří váš společenský kruh.
 • “Pamatuji si všechno”. Chcete-li rozvíjet svou paměť, snažte se během dne vzpomenout na to, co lidé kolem vás nosí, co drží, jakou barvu mají oči a samozřejmě, co říkají. Večer si zkontrolujte, kolik detailů jste si dokázali zapamatovat.
 • “Chválím tě!” Zkuste dát kompliment každému, s kým budete během dne mluvit. Můžete pochválit vzhled nebo oblečení, osobní vlastnosti nebo dovednosti. Je důležité, aby komplimenty byly upřímné.

Komunikace je pro člověka nezbytná, a pokud je kvalitní, přinese nejen potěšení, ale i užitek. Zapracujte na svých komunikačních dovednostech a používejte je častěji. Čím více komunikace ve svém životě budete mít, tím rychleji jej zlepšíte.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: