Chybí mi a čekám na dopis mé milované

Pokud nemáte odhodlání říci svému milovanému muži příjemná slova osobně, proč nepošlete svému vyvolenému SMS „Chybíte mi“ svými vlastními slovy a krásně nevyjádřete to, co se ve vašem srdci dlouho nashromáždilo.

I když próza není tak zvučná jako poezie, ale příjemná SMS pro milovaného muže, napsaná vašimi vlastními slovy, není horší než rýmovaný dopis Eugena Oněgina Taťáně Larině.

Miláčku, tolik mi chybíš, že s tebou můžu být každou minutu! Jsem připravena udělat cokoliv, abych tě viděla a byla ti nablízku co nejčastěji, moc tě miluji a chybíš mi. Žiju v očekávání našeho setkání.

Drahý, milovaný a jediný! Moc mi chybíš a chci si rychle užít minuty našeho dlouho očekávaného setkání, chci se utopit ve tvém silném objetí a nepustit tě ani na okamžik.

Má drahá, drahá, moc mi chybíš, chci se s tebou co nejdříve setkat a nikdy se ani na vteřinu neoddělit. Dny bez tebe jsou šedé a nudné, žiju jen myšlenkami na tebe a naše setkání. Chybí mi.

Má drahá, nemůžu se dočkat, až tě poznám, tak moc mi chybíš, že se nemůžu dočkat dne, kdy tě budu moci obejmout a políbit, přinášíš mi štěstí do života, přijď za mnou co nejdříve.

Můj milovaný, drahý človíčku. Asi pro mě není nic cennějšího než čas, který spolu máme! Není nic krásnějšího než tvůj dotek, není vřelejšího a milejšího objetí než tvoje, moc mi chybíš, drahá.

Miláčku, moc mi chybíš, nedokážu si bez tebe představit svůj život. Každý den od sebe se stává nesnesitelným, moc tě miluji, takže se na naše setkání těším každou vteřinou víc a víc.

Miláčku, jakmile se rozejdeme, už mi chybíš. Když nejsi nablízku, sním o tobě každou noc a večer sním, že když se ráno probudím, můžu tě pevněji obejmout a užít si tvou pozornost.

Má drahá, opravdu se chci dotknout, obejmout a užít si vaši společnost co nejdříve. Chybíš mi. Slova nedokážou popsat pocity, které mě teď přemáhají. Miluji tě a chybíš mi.

Moc ráda se dívám do tvých očí. Jejich pohled je tak něžný, tak nebezpečný. Někdy je veselý, někdy v rozpacích, někdy je najednou přísný, ale tak krásný.

S tebou můžeš být svobodný, být svůj. Můžete být bez zábran, zatímco budete uchváceni.

Miláčku, chybíš mi, i když jsme na chvíli od sebe. Každý den bez tebe je pro mě temnější než temná noc a všichni kolem mě jsou zasmušilí a nezajímaví lidé. Těším se na setkání s vámi, stejně jako Země čeká na jaro – trpělivě a jistě.

Moc mi chybíš, proč jsi tak daleko? Tato SMS letí, aby vám sdělila mé teplo.

  • Potřebuji tvé ruce, rty, oči. Potřebuji vaši náklonnost a vaši něhu. Chci s tebou být ve dne v noci. Chci najít místo ve tvém srdci!

Moje sluníčko, jsi mi nejdražší osobou. Moc tě miluji a chci s tebou strávit celý svůj život. Líbám tě na tvé sladké rty!

Bez tebe se cítím jako květina, na kterou déšť nepřichází, protože jen v tobě čerpám sílu a z horkého slunce lásky mi chybíš jen víc.

Říká se: láska sílí na dálku. Nevím, je to pro mě bez tebe velmi těžké, moc mi chybíš. Neumím si představit svůj život bez tebe!

Moje láska, zrozená v odlehlých koutech mé duše a skrytá před zvědavýma očima, rozkvetla jako podivuhodný „šarlatový květ“.

Vím, že mi zítra budeš chybět víc než dnes, protože dnes mi chybíš ještě víc než včera!

Vzpomeňte si někdy, pokud chcete vždy. Ale já vím: není to vždy možné. Nechte pro mě koutek ve svém srdci, pokud je to možné

Nechť je všechna má láska k tobě soustředěna v této SMS a chrání tě před všemi neštěstími, dává ti radost a úsměv. Sním o setkání, chybíš mi, má milovaná.

READ
Je možné pokusit se získat zpět lásku muže Kozoroha - Tipy

Chybíš mi, můj milovaný, jako bych byl odříznut od světa a radostí, protože v tobě je moje štěstí a láska! Čekám na tebe, stejně jako po dlouhé zimě v duši čekám na jaro!

Moc mi chybíš a těším se na setkání. Je to opravdová výzva nevidět se tak dlouho. I pár dní se teď zdá jako věčnost. Miluji tě a objímám tě.

  • Moc mi chybíš. Bez tebe mi ztuhla celá duše i tělo. Pojď mě zahřát. Chci, aby ve mně všechno z našeho setkání vřelo!

Jak uvažovat o kráse lidské duše. Jak porozumět jejím myšlenkám? Najděte oči a podívejte se do nich. A ve vašich očích je taková hloubka, že se můžete utopit.

Jak chci tě obejmout, pevněji si tě přitisknout na hruď, tiše tě políbit a nikdy tě nepustit.

Můj nejžádanější a nejdražší, milovaný, dobrý a nejdražší, velmi mi chybíš. Chci tě tak rychle obejmout a cítit tvé teplo a něhu, dotknout se tě a dýchat doušek štěstí.

Všechny věci, které jsem dříve považoval za důležité, se bez vás zdají bezvýznamné, ba co víc, zcela zbytečné. Zoufale mi chybíš, zlato, a toto mé odhalení se rovná vyznání lásky.

Zlatíčko moje! Jsi moje odměna, moje radost! Můj sen, naděje, osud! Chybíš mi, moc mi chybíš, jako by se mi utrhl kus duše, nejnutnější, nejdůležitější, drahá a milovaná!

Listí potřebuje vítr, moře potřebuje vlny, květiny chtějí sluneční světlo, ale já se bez tebe neobejdu, má lásko! Strašně mi chybíš, těším se na setkání s neuvěřitelnou netrpělivostí!

Bez tebe, má lásko, žiji ve světě chladných a ponurých dnů, obklopený myšlenkami bez citů. A jen vy můžete tuto neproniknutelnou temnotu a prázdnotu rozptýlit jasným paprskem. Žiju v myšlenkách na tebe, chybíš mi.

Bez tebe jsem smutný, jako včely bez květin, les bez hub, moře bez vln, potok bez břehů a ptáci bez nebe! Buď blízko, moc, moc mi chybíš!

Miláčku, tolik mi chybíš, že s tebou můžu být každou minutu! Jsem připraven proměnit se v racka, abych mohl neustále kroužit kolem vln tvé duše a nikdy tě neopustit!

Miláčku, víš, je mi bez tebe nějak smutno, v srdci se mi usadila nuda a vůbec se mi nechce smát. Pojď rychle, vytrhni mě z tohoto šíleného zajetí a dej mi svou lásku.

Den není příjemný a noc není radost. Víš, je to smutné a osamělé bez tebe. Zavřu oči a jsi nablízku. Okamžitě se stává teplejším, zábavnějším, pohodlnějším. Moc mi chybíš! Jak je dobře, miláčku, že jsi moje!

Miláčku, mám jednu touhu: být mrakem, být vedle tebe, dotýkat se tvé tváře malými kapkami deště a líbat tvé rty! Chybíš mi a sním o tom, že se mé přání brzy splní.

Drahý, milovaný a jediný! Moc mi chybíš a chci si rychle užít minuty našeho dlouho očekávaného setkání, chci se utopit v kaluži tvých bezedných a krásných očí.

Zlato, už jsem začal mluvit se židlí a snídat s rychlovarnou konvicí. Pokud se mi neozveš, dostanu se do vážného vztahu s vysavačem.

Strašně rád bych tě viděl na polštáři vedle sebe a pevně tě políbil!

Jsi starostlivý a jemný,
Milý a ohleduplný
Můj králíčku, jsi nejlepší!
nejúžasnější!

Jak chci tě obejmout, pevněji si tě přitisknout na hruď, tiše tě líbat a nikdy tě nepustit.

Rybám bych přál jen tři přání: být s tebou, být s tebou teď, být pořád s tebou.

Opravdu chci, aby bylo s tebou všechno v pořádku – ale ještě víc si přeji, abychom se co nejdříve zase viděli!

Jak těžké je, když nejsi nablízku, jak ti chybí teplo. Všechny dny odloučení se ukázaly jako peklo, ale věz, že na tebe ještě počkám.

READ
Velké množství partnerů - škoda nebo přínos pro vztahy

Ležím ve své postýlce a chybíš mi, moc tě chci, chci tě obejmout, políbit, držet u sebe. Rozpusťte se v náručí a zůstaňte tam celý den a vždy v nich usněte!

Nejsi tady a já jsem uražen, mé srdce je znuděné a melancholické. Nevím, jestli ti chybíš tak moc jako mně.

Musím se ti k něčemu přiznat, už to před tebou nemůžu skrývat, nechci ti ublížit, ale musíš vědět, že mi chybíš!

Můj rozpustilý jazýček si s tebou chce hrát, chce ti vstoupit do úst a trochu tě rozpálit!

Čekám na tvůj dotek, čekám na teplo z tvých rukou, vždy na tebe čekám, má drahá, i když jsi ode mě daleko!

Tuto noc mi moc chybíš, bohužel nejsi se mnou. A jediná myšlenka, která mě napadá, je setkat se s vámi co nejdříve!

Nemohu bez tebe žít, nechci bez tebe žít, je nemožné a nemožné, abych byl bez tebe, protože mi tolik chybíš!

Malý slunný zajíček
Posadil se mi na rameno
Víš, můj milý chlapče,
Že tě miluji sám!

Miluji tě můj anděli!
Věz, že ve svých snech jsem jen s tebou.
Mé sny jsou jen o tobě,
A v mém srdci jsi jen ty.

moc mi chybíš,
Jsi moje druhá polovina
Jsi ten, koho vždy potřebuji
Neexistuji bez tebe.
Víš, že jsem ti věrný,
Moc potřebuji tvou lásku.
Chybíš mi, má drahá, drahá,
Zavolej mi, miláčku. Miluji tě.

Romové, vězte! I když ti neřeknu, že tě miluji,
Ale v srdci tě miluji,
Tvá slova držím v sobě,
Protože tě opravdu potřebuji.

Dnes je mi smutno
Nebojím se jí, ale nech ji
V mém domě nehnízdí
Nevolal jsem jí, vzpomínám si.

Dnes se nudím
Celý den i noc mlčela,
A teď už to není žádná legrace
Vrať se brzy!

Můj milovaný, drahý manžele,
Jak těžké je být sám!
Cítím se znuděný, smutný, vzdychám,
Nemám sílu. Unavený z čekání!

Mohu k tobě být jen upřímný,
Jsem chráněn jen s tebou.
Mohu k tobě být něžný,
Koneckonců, jsem zamilovaný jen do tebe.

Když jsem byla malá,
Bylo mi to řečeno ve světě
Není nic sladšího než med
Ale teď už to vím
Tvé polibky jsou sladší než med.

Jsi velmi spolehlivá, klidná a citlivá a těším se na počítání minut, než se setkáme, až budeme od sebe, moji nejmilovanější a nejdražší!

Zveme vás, abyste si přečetli tyto krásné milostné dopisy v próze muži od dívky nebo ženy, mluvené vašimi vlastními slovy. Jsou o ženských citech, které se přenášejí na chlapa, muže, aby se nechal inspirovat, plakat a oplácet, protože vzájemnost je přitahování dvou srdcí k sobě pro silnou a velkou Lásku.

Krásný dopis svému milému s vašimi pocity (na dálku)

Píši vám tento dopis, protože se s vámi chci podělit o své pocity. Vím, že si ne vždy říkáme, co si myslíme a co cítíme, ale opravdu chci vyjádřit, co mám na srdci.

Od samého začátku našeho seznámení jsem mezi námi cítil zvláštní spojení. Nedokážu to vysvětlit slovy, ale něco na vaší osobnosti mě rozesmívá a cítím se šťastný. Pokaždé, když na tebe myslím, mám takové vřelé a příjemné emoce.

Jste jedním z mála lidí, kterým opravdu věřím a kterých si vážím. Vím, že za mnou vždy stojíš a podporuješ mě v těžkých chvílích. Děláte můj život lepším a zajímavějším a já jsem vám za to všechno vděčný.

Chci, abys věděl, že děláš můj život smysluplným. Každý den jsem vděčná, že jsme se potkali a že spolu můžeme trávit čas. Nejsi jen můj přítel, ale také člověk, ke kterému něco cítím.

Když jsme spolu, mám pocit, že nás nikdo nemůže zastavit. Úplně se ti otevřu a cítím se opravdově. Nutíš mě věřit v sebe a své schopnosti.

READ
Proč ženy při sexu křičí nebo jak zvýšit hlasitost

Ale co je nejdůležitější, díky tobě se cítím milován. Vím, že to může znít trochu hloupě, ale já prostě nedokážu skrýt své pocity. Pokaždé, když na tebe myslím, mé srdce začne bít rychleji a mé oči se naplní slzami radosti.

Pokaždé, když pomyslím na náš společný čas, moje srdce začne bít rychleji. Sním o tom, že každý náš den bude naplněn štěstím a láskou. Neumím si představit lepšího společníka na této cestě, než jsi ty.

Ať už se rozhodnete reagovat na má slova jakkoli, chci jen, abyste věděli, že si vás vážím a vážím si vás víc, než dokážu vyjádřit slovy. Jsem připraven vás vždy podpořit a být tu pro vás v každém okamžiku života.

Chci jen říct, že jsi pro mě velmi důležitý. Nedokážu si představit svůj život bez tebe a vždy ti budu vděčný, že jsi v mém životě.

Jsem připraven to risknout a říct, že tě miluji. Chápu, že by to mohlo změnit celý náš vztah, ale už nemůžu žít ve stínu svých pocitů.

Pokud ke mně cítíte nějaké pocity, pak chci, abyste mi o nich otevřeně a svobodně řekli. Jsem připraven naslouchat a pochopit, jak se cítíte.

Upřímné přiznání v dopise muži, aby ho rozplakal

Nemohu již skrývat své pocity a rozhodl jsem se napsat tento dopis, abych vám vyjádřil svou lásku. Vím, že se známe už dlouho, ale každý den se pro mě stal díky vaší přítomnosti výjimečným.

Pokaždé, když se potkáme, cítím nepopsatelné štěstí. Zdá se mi, že moje srdce začíná bít rychleji a svět kolem mě přestává existovat. Díky tvému ​​úsměvu, hlasu a gestům se cítím jako nejšťastnější žena na Zemi.

Myslím, že jsi jedinečný člověk a chci s tebou strávit zbytek života. Opravdu tě miluji a miluji na tobě všechno: tvůj humor, inteligenci, laskavost, styl a šarm. Pokaždé, když tě vidím, cítím, že nic nemůže zastavit naši lásku.

Vím, že se možná necítíte stejně, ale doufám, že vám můj dopis pomůže uvědomit si, jak moc miluji. Chci být vždy po tvém boku a sdílet všechny tvé radosti i strasti.

Nežádám tě o nic na oplátku kromě tvé lásky a péče. Slibuji, že budu věrný a oddaný a udělám vše pro to, aby byla naše láska ještě silnější.

Rád bych dodal, že se nepovažuji za ideálního ani bezchybného. Mám své chyby a slabiny, ale slibuji, že na sobě budu pracovat a budu se snažit být tou nejlepší verzí sebe sama. Jsem připraven vás ve všem podpořit a pomoci vám v těžkých chvílích.

Chápu, že láska je velká zodpovědnost, ale jsem připraven ji vzít na sebe. Nebojím se obtíží ani výzev, protože vím, že naše láska dokáže překonat cokoliv.

Budu ráda, když spolu budeme moci trávit čas a dělat si navzájem radost. Věřím, že vše zvládneme, když se budeme vzájemně podporovat a spolupracovat na našem vztahu.

Děkuji, že jsi v mém životě a za všechno, co pro mě děláš. Vážím si každé chvíle strávené s vámi a opravdu doufám, že budeme moci pokračovat v našem poznávání a vytvořit pevné a dlouhodobé spojení.

Děkuji za váš čas a pozornost. Doufám ve vaše pochopení a těším se na vaši odpověď.

Píšu ti svá slova se slzami, „po rozchodu s tebou“

Vím, že je to pár dní, co jsme se rozešli, ale pořád se cítím zraněná a zklamaná. Byl jsem připraven udělat cokoliv, aby naše spojení bylo vzájemné, ale zdá se, že to nebyla vzájemná touha.

Nechci tě obviňovat z našeho rozchodu, protože chápu, že každý z nás má pro toto rozhodnutí své vlastní důvody. Ale chci, abys věděl, že tě moc miluji a vždy si budu vážit našich společných chvil.

READ
Mluvíme od srdce. Jak někoho uklidnit slovy

Když myslím na náš společný čas, vzpomínám jen na to dobré. Zažili jsme tolik krásných okamžiků, které mi navždy zůstanou v paměti. Jsem ti vděčný za všechno, co jsi mi dal, za každý malý okamžik štěstí, který jsme s tebou sdíleli.

Chápu, že věci jsou teď velmi těžké a cítím bolest a smutek, ale nechci, aby mě tyto emoce ovládly. Vím, že v budoucnu najdu někoho, kdo mě bude milovat stejně jako ty a kdo se mnou bude chtít strávit celý život, beze stopy.

Ale také vím, že tě v mém srdci nikdo nenahradí. Byla jsi moje první opravdová láska a nikdy nezapomenu, kdo jsi a co pro mě znamenáš.

Věřím, že naše odloučení je jen překážkou na naší cestě a doufám, že se jednoho dne znovu setkáme a obnovíme naše spojení. Ale pokud se tak nestane, pak budu vděčný za vše, co jsme spolu zažili, a tyto vzpomínky si navždy uchovám v srdci.

Vždy pro mě budeš výjimečný člověk a jsem vděčný za vše, co jsi mi dal. Budu na tebe vzpomínat jako na člověka, který mě naučil milovat a být milován a který mi pomohl stát se tím, kým jsem dnes.

Vím, že náš rozchod pro mě bude těžký, ale doufám, že časem budu umět odpustit a zapomenout. Přeji vám vše nejlepší a doufám, že zůstaneme přáteli, i když náš vztah opravdu skončí.

Chci vám říci, že vám nepřeji nic jiného než štěstí a úspěch ve všech vašich snahách. Vím, že si zasloužíš jen to nejlepší, a doufám, že se ti podaří najít přesně to, co v tomto životě potřebuješ.

Zatím se budu věnovat seberozvoji, budu se více věnovat přátelům a rodině a naučím se být šťastný sám. Doufám, že i vy najdete cestu ke štěstí a naplnění svých tužeb.

Jsme od sebe, chybíš mi, ale moje city vědí, že jsi blízko!

Nedokážu slovy popsat, jak moc mi chybíš. Každý den strávený odděleně se zdá nekonečný. Moje myšlenky a srdce jsou vždy s tebou a nemůžu přestat myslet na to, jak úžasné bylo trávit čas s tebou.

Chci, abys věděl, že pro mě znamenáš všechno na tomto světě. Dáváš mi sílu a podporu, jsi věrný přítel a milující člověk. Jsem vděčná za každou chvíli, kterou spolu strávíme a těším se na den, kdy budu zase po tvém boku.

Když jsme od sebe daleko, budu si pamatovat každý okamžik, který jsme spolu strávili, a každý tvůj úsměv. A i když může být odloučení těžké a dlouhé, vím, že naše láska je díky tomu jen silnější.

Když na tebe myslím, mé srdce se naplní radostí a teplem. Děláte můj život plným a bohatým a jsem vděčný, že mám vedle sebe tak úžasného člověka.

Chci, abys věděl, že tvá láska mi dává sílu přežít všechny těžkosti tohoto života. Jsem hrdý na to, kdo jste, a vždy vás budu podporovat ve všech vašich snahách.

Často myslím na naši společnou budoucnost a sním o tom, jak budeme trávit čas, až budeme zase spolu. Věřím, že naše láska nám dá sílu překonat jakékoli těžkosti a dovede nás ke štěstí a úspěchu.

Moje láska k tobě nikdy nevyhasne. Vždy bude hořet jasně a silně, jako hvězda na nebi. Počkám na tebe a nebudu ničeho litovat, protože jsi moje láska, můj milovaný, můj nejlepší přítel.

Vím, že naše okolnosti nám nedovolují být teď spolu, ale je to jen dočasné. Věřím v naši lásku a vím, že překonáme všechny obtíže, abychom byli blízko sebe.

Jsi můj anděl strážný, který mě chrání před všemi životními katastrofami a vede mě správným směrem. Jsem tak vděčný, že tě mám po svém boku a cítím, jak mě podporuješ na každém kroku mého života.

READ
Jak udělat erotickou masáž pro dívku?

Chci, abyste věděli, že vždy budu vaší oporou, vaším přítelem a největším fanouškem. Nikdy nepochybujte o mé lásce a oddanosti k vám, protože jsou naprosto upřímné a nekonečné.

Tak moc mi chybíš, že mám někdy pocit, že se mi srdce rozpadne na kusy. Vím ale, že všechny těžkosti společně překonáme a budeme si moci ještě více užít každou chvíli strávenou spolu.

Pokaždé, když na tebe myslím, objeví se mi úsměv na rtech a v srdci se mi rozzáří oheň lásky. Jsi můj zdroj inspirace, který mi dává sílu jít dál a bojovat za své sny.

Má drahá, miluji tě víc než cokoli na světě a nikdy tě milovat nepřestanu.

Těším se na den, kdy tě zase uvidím.

Nezapomeňte na tyto milostné citáty, které ozdobí váš dopis.

“Jsem vděčný všem bohům, že tě přivedli do mého života.”

“Jsi moje naděje, moje radost, moje slunce v pochmurném dni.”

“Děláš mé srdce šťastným každý den jen tím, že existuješ.”

“Jsi ta nejlepší část mého života a nedokážu si svůj život bez tebe představit.”

“Jsi můj anděl strážný, který je tu vždy a podporuje mě v těžkých chvílích.”

“Nejsi jen láska mého života, jsi můj svět a vše, co je v něm.”

“Děkuji, že jsi tak úžasný muž: moudrý, laskavý, silný a chytrý.”

“Vážím si každé minuty, kterou s tebou strávím, a budu tě milovat po zbytek svého života.”

“Jsi moje naděje a podpora, bez tebe bych byl ztracen.”

“Vaše láska je můj největší poklad.”

“Jsi chytrý, vášnivý a úžasný člověk a já jsem tak vděčný, že tě mám jako svého muže.”

“Každým dnem mi děláš život lepším a já si svůj život bez tebe nedokážu představit.”

“Jsi můj hlavní optimista, který vždy věří v to nejlepší a inspiruješ mě, abych dělal totéž.”

“Jsi můj klid a moje pohodlí, náš dům je díky tobě vždy teplý a útulný.”

“Jsi můj nejlepší přítel, můj partner a můj kolega a nedokážu si bez tebe představit svůj život.”

“Vaše láska a péče je mou nejhlubší touhou a jsem vděčný, že vás mám.”

“Jsi můj život, můj vzduch a moje všechno a jsem připraven s tebou sdílet každou minutu svého života.”

“Jsi můj hrdina, který mě zachraňuje před všemi životními těžkostmi a problémy.”

“Jsem tak šťastný, že se naše cesty mohly protnout, protože si svůj život bez tebe nedokážu představit.”

“Jsi moje naděje v těžkých časech a moje oáza v horkém dni.”

“Vaše romantika, péče a láska mě nutí cítit se jako nejšťastnější žena na světě.”

“Jsi můj nejlepší přítel a moje druhá polovina, která dělá můj život smysluplným a smysluplným.”

“Nikdy mě nepřestane udivovat, jak se díky vám můžu každý den cítit výjimečný a milovaný.”

“Jsi moje slunce, které pro mě vždy svítí, i v těch nejšedších dnech.”

“Jsi můj silný dub, který odolá všem bouřím a protivenstvím života, a jsem tak vděčný, že tě mám.”

“Jsi můj anděl, který mě dovedl do nebe na Zemi.”

“Jsi můj kompas, který mi vždy ukazuje správnou cestu.”

“S tebou se cítím v bezpečí a chráněn, jako by nás nic nemohlo oddělit.”

“Děláš můj život tak plným a zajímavým a jsem vděčný za každou chvíli strávenou s tebou.”

“Jsi můj hlavní učitel, který mě učí být nejlepší verzí sebe sama.”

“Jsem vděčný, že můžeme růst a rozvíjet se společně a vzájemně se ve všem podporovat.”

“Ty jsi můj poklad, který jsem našel a budu si ho vážit až do konce svých dnů.”

“Jsi moje oáza, která mi dává sílu a energii vypořádat se se všemi výzvami života.”

“Vaše láska je moje největší bohatství, kterého si vážím nade všechna požehnání života.”

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: