Destruktivní vztahy mezi mužem a ženou

Destruktivní vztah je spojení založené nikoli na tvůrčím pocitu, ale na destruktivních emocích. V dnešní psychologii neexistuje přesná definice zvažovaného jevu, protože jeho hranice jsou poměrně rozsáhlé a lidští jedinci jsou tak všestranní, že je obtížné kombinovat všechny projevy destrukce. Nejen psychopatičtí jedinci, ale i zcela zdraví jedinci jsou schopni padnout do pasti destruktivních vztahů. Obecně se popsaná variace komunikace vyznačuje emocionálními výbuchy, kde vládne strach, ovládá hněv, trýzní pochyby, zoufalství a další destruktivní pocity.

Známky destruktivního vztahu

Téměř každý dospělý jedinec alespoň jednou zažil plnou tíhu destruktivních vztahů. Přitom se většině stále daří z takových vztahů vyváznout s minimálními ztrátami pro sebe. Zůstávají však jedinci, kteří si neuvědomují, že nadešel čas prolomit okovy začarovaného kruhu vztahů postaveného na ponižování, nepochopení, utrpení, zášti a bolesti.

Destruktivní láska je nekontemplativní vztah. Takové spojení se nikdy nevyvine. V něm se všechny klíčové události neustále cyklicky opakují. V destruktivních vztazích se jedinec jako člověk nemůže rozvíjet, naopak se postupně „ztrácí“, zapomíná na své vlastní touhy a potřeby. Postupně mu docházejí síly na transformaci své existence.

Destruktivní mezilidské vztahy vedou ke snížení sebevědomí. Zvláštnost takového vztahu spočívá v utrpení dvou účastníků vztahu. Žádný z nich přitom není připraven podniknout konkrétní kroky, které mohou situaci skutečně změnit k lepšímu.

U lidí, kteří dlouhodobě zůstávají v destruktivních vztazích, se často rozvinou psychosomatické nemoci. Neustálé vystavování se stresorům a napjatému prostředí má negativní dopad na psychofyzické zdraví partnerů, negativně ovlivňuje i vývoj dětí.

Mezi známky destruktivního spojení patří:

– neustále přítomná zášť vůči partnerovi;

– odmítnutí uznat existenci problému;

– pocit zbytečnosti, lhostejnosti;

– nedostatek vzájemného porozumění, respektu;

– úzkost a strach;

– pocit, že nežijete svůj život;

– nedostatek společných světonázorů, názorů, koníčků, plánů.

V konstruktivním vztahu mohou manželé otevřeně diskutovat o situacích, které je znepokojují, o problémech, které se objevily, a o svých vlastních pocitech. Uvědomují si osobní odpovědnost za psychické klima panující v rodině.

Proč lidi přitahují destruktivní vztahy?

Neexistují žádné absolutně bezoblačné vazby. V každém vztahu je prostor pro hádky a neshody, nedorozumění a výčitky. Vztahy jsou především obrovskou prací dvou, kde každý z manželů přispívá k budování zdravého a šťastného svazku.

READ
Taktika chování, která vám pomůže začlenit se do každého nového týmu

Destruktivní vztahy mezi mužem a ženou se vyznačují dvěma podstatnými rozdíly, a to: osoba neustále zažívá nepohodlí a nezaslouží si takové zacházení ze strany násilníka (jedince, který se dopouští jakéhokoli druhu násilí na závislém partnerovi).

Co je tedy destruktivní vztah? Tehdy jsou běžné hádky mezi manžely, například kvůli špinavému nádobí. Ve zdravém vztahu manžel vysvětlí, že nemohl umýt špinavé nádobí, protože spěchal, a že se večer určitě polepší, protože tu ženu miluje, váží si ji a stará se o ni. Na druhé straně, manželka, která poslouchala svou drahou polovičku, může umýt nádobí sama, protože chápe, že její milovaný přijde pozdě a bude unavený. V toxickém vztahu manžel odpoví, že povinnosti ženy zahrnují všechny domácí práce. A manželka bude muset buď tiše umýt nádobí, nebo zaujmout obrannou pozici, která hrozí skandálem.

Obecně se uznává, že násilníkem je obvykle muž. Ve skutečnosti se agresivní akce mohou objevit u obou pohlaví. I když jsou lépe známé situace, kdy trpící stranou je žena a tyranem muž.

Násilník i jeho oběť mají shodně potíže se seberealizací ve vnějším světě as projevy vlastní agrese. Zároveň jsou lidé, kteří hrají popsané role, velmi zranitelní a mohou se snadno přeměnit jeden v druhého. Proto se z jedinců, kteří byli dříve v pozici oběti, často stávají agresoři.

Existuje několik variant toxických vztahů. V první řadě se jedná o závislost jednoho partnera, například alkoholismus, hraní her nebo workoholismus. S příliš pohlceným člověkem je poměrně těžké vybudovat zdravý vztah. Často takové páry vznikají na principu přidání spoluzávislého (jedince, pro kterého se partner stává „drogou“) k závislému. V takových vztazích je ve skutečnosti jeden, zatížený mánií, plnohodnotná osobnost a druhý s dost bolestivým sebevědomím. Spoluzávislý přitom v takových vazbách hraje roli zachránce a jeho mánií je spojení s partnerem založené na závislosti. Prosazuje se kvůli pocitu vlastní důležitosti v životě svého společníka, protože se bojí převzít odpovědnost za vlastní existenci. Fráze: „Nemůže beze mě žít“ charakterizuje spoluzávislý vztah.

Další variantou toxického vztahu je vztah, kde jeden z manželů dohání a druhý je emocionálně nedostupný. Zde pozorujeme situaci, kdy jeden partner neustále dohání a druhý jakoby utíká. Psychologové tu druhou označují jako kontrazávislou. Je to člověk, který se jakýmkoli způsobem vyhýbá připoutání, obvykle kvůli traumatickému zážitku z minulosti. Pokud jedinec nebyl schopen vyřešit své staré problémy, pak je pro něj nesmírně obtížné vytvořit blízké a hluboké vztahy. S takovými jedinci mohou dlouhodobě koexistovat pouze „dobíhající“ jedinci, kteří svého partnera někdy i pronásledují. Lidé, kteří zastávají pozici „dohánějícího“, si neumějí vážit sami sebe a mají také nízké sebevědomí. Přitom protizávislý, stejně jako „dohánějící“ člověk, není schopen zdravých vztahů. Pokud náhle objekt vášně „dohánějícího“ vzplane láskou k němu, pak změní svou vlastní roli a začne utíkat sám.

READ
Jak zajistit, aby se vaše přítelkyně cítila dobře s vašimi prsty a rukama

Mnoho lidí se bojí převzít zodpovědnost za svůj život a rozhodovat se na vlastní pěst, ale jsou jedinci, kteří preferují, aby jejich životy vedl někdo jiný. Tento typ vztahu vytváří následovník a manipulátor. Navíc při takovém spojení se do manipulace zapojují oba partneři, jen jeden to dělá otevřeně a druhý tak, že se nechá ovládat. Musíme však pochopit, že manipulátoři často nejsou neškodní. Jsou schopni partnera zcela zotročit a v podstatě parazitovat na vině otroka, držet ho v zajetí. Mají moc donutit svého partnera, aby přestal komunikovat s přáteli a ukončil práci. V takovém vztahu jsou oba účastníci velmi nejistými jedinci. Manipulátor cítí svou vlastní důležitost jen díky pocitu moci a otrok se prostě bojí bránit, stejně jako znovu získat kontrolu nad svou vlastní existencí.

Kromě výše uvedených důvodů mohou mít lidé v rodině destruktivní vztahy z důvodu potřeby cítit se potřební. Každý chce být potřebný, ale někteří lidé, zvláště ti, kteří v dětství nedostali dostatek rodičovské lásky, mají zvýšenou potřebu cítit se potřební. Často se takoví jedinci dostávají do rukou domácích tyranů, kteří je zcela zotročí. Pokud se jim podaří vytvořit spojenectví s adekvátní osobou, budou se snažit rozpustit ve svém spolubydlící a ztratit svou individualitu.

Jak se dostat z destruktivního vztahu

Lidé upadají do destruktivních vztahů kvůli dvěma kauzálním faktorům: slučují své vlastní hranice a ztrácejí svou důstojnost. Sloučení hranic je neschopnost říci „ne“. Lidé se cítí nepříjemně z toho, jak se k nim jejich partner chová. Zastavit partnera je pro ně nepohodlné, doufají, že sám násilník vše pochopí. Oběti destruktivních vztahů se stydí prozradit, co vlastně chtějí. A ztrácejí důstojnost, když se sebou nechají ubohé zacházet, ponižovat se, obviňovat, kritizovat bez důvodu.

V souvislosti s výše uvedeným opuštění destruktivního vztahu především znamená uznání existence takového vztahu. Pokud milostné vazby neumožňují člověku cítit se svobodně, aby se mohl projevit, být sám sebou, cítit se jako plnohodnotný člověk, pak je třeba si uvědomit, že vztah má na jedince destruktivní vliv a dostat se z to. Pokusy ignorovat současnou situaci, myšlenka, že se vše vyřeší samo, povedou jen k prohloubení závislosti na tyranovi a ztrátě sebe sama.

READ
Tajemství sítě aneb proč je muž na seznamce?

Proto je v první řadě třeba poznamenat důležitost vůle při rozbití toxického vztahu. Poté, co si uvědomíte, že jste v nefunkčním vztahu, musíte zmobilizovat veškerou svou dostupnou vůli a nepodléhat tak lákavým myšlenkám, které nikam nevedou a nechat vše tak, jak to je. Také byste neměli věřit slibům násilníka, že se všechno změní. Samozřejmě se bude chvíli chovat jinak, ale pak se léčba ještě zhorší, protože pochopí, že oběť je zcela pod jeho kontrolou.

Takže například pro férovou polovičku by se destruktivní vztahy s muži měly přerušit především fyzicky, tedy odstěhováním se od manžela. V této fázi je velmi důležité úplně zastavit jakoukoli interakci s partnerem. To znamená ignorovat hovory, zprávy na sociálních sítích, SMS a další druhy komunikace. Také byste se neměli snažit sledovat, jak tráví čas. Kromě toho se doporučuje schovat všechny společné fotografie, dárky a další nezapomenutelné věci.

Nyní můžete přejít k další fázi – přezkoumání vašich vlastních priorit. Pokud se jedinec ocitne v destruktivním vztahu, pak je v jeho životě oblast, které není věnována dostatečná pozornost. Proto by měl veškerou svou pozornost směřovat k rozvoji zdrojů, kterým byla věnována malá pozornost. Například jděte do posilovny, abyste shodili pět kilo navíc, abyste změnili svůj vlastní vzhled. Zdrojem zde bude obrázek. Můžete se naučit něco nového, například cizí jazyk. Pak budou znalosti zdrojem. Jednoduše řečeno, musíte svou energii nasměrovat k sebezdokonalování své vlastní osobnosti.

Jakékoli i nepatrné vítězství nad sebou samým zvyšuje sebeúctu, a tedy i důstojnost.

V poslední fázi byste měli násilníkovi poděkovat, protože díky němu se člověk stal lepším a začal se rozvíjet. Vždyť to byl domácí tyran, kdo nechtěně poukázal na jeho nejslabší stránky a donutil ho pracovat na zlepšení sebe sama a kvality svého bytí.

Autor: Praktický psycholog Vedmesh N.A.

Mluvčí Lékařského a psychologického centra “PsychoMed”

Destruktivní vztah je destruktivní vztah, ve kterém jeden nebo oba partneři trpí a jsou nešťastní. To se může projevovat různě, nedostatkem lásky a pozornosti, nedostatkem citové intimity a respektu, lhostejností a zanedbáváním ze strany partnera. To vše vede k tomu, že se ve vztahu cítíte špatně. Je tak snadné přerušit destruktivní vztah a co dělat, když se vám zdá, že jste v jednom? Pojďme na to společně přijít.

READ
Terapie orientovaná na tělo: co to je, techniky, cvičení

Destruktivní vztahy: příznaky „rodinné nemoci“

Destruktivní vztahoví duchové

Je chybou se domnívat, že destruktivní vztahy jsou prostě časté skandály, napjatá rodinná atmosféra nebo vzájemná lhostejnost.

Uvedené okolnosti mohou být přirozená krizová stádia, která se vyskytují u 90 % všech párů. Ale destruktivní nebo destruktivní vztah je něco úplně jiného. Do této kategorie patříte, pokud souhlasíte se dvěma nebo více výroky z následujícího seznamu:

 • Cítíte neustálé zanedbávání svých tužeb a potřeb a váš názor je považován za nesmyslný, rodina ho nikdy neposlouchá.
 • Téměř po každé rodinné hádce nebo skandálu vás pronásleduje pocit viny, i když k tomu nejsou žádné objektivní důvody.
 • Vaše zájmy jsou brány v úvahu jako poslední. Zájmy manžela jsou vždy na prvním místě.
 • Váš manžel záměrně vyvolává výbuch emocí, takže se cítíte žárlit nebo provinile.
 • Manžel, tak či onak, neustále odmítá diskutovat o vašem vztahu: odkazuje na nedostatek času, obviňuje vás, že chcete „znovu na něčem najít chybu“, poukazuje na vaši neschopnost mu porozumět atd.

Ale pokud se vyjmenované faktory mohou vyskytovat v té či oné podobě u jakéhokoli páru, pak má destruktivní vztah mezi mužem a ženou jeden charakteristický rys. Život jednoho z manželů je utlumen. Nemá již možnost udržovat vztahy s přáteli, plnohodnotně budovat kariéru, celý život je podřízen manipulátorovi – spřízněné duši, která se realizuje na úkor ostatních a není nijak zvlášť vybíravá při volbě metod.

Důsledky destruktivních vztahů

Destruktivní vztahy mezi mužem a ženou

Destruktivní vztahy jsou bohužel rozsudkem smrti pro jedince, který v rodině zaujímá psychicky zranitelnější postavení.

To se projevuje ve formě silnějšího poklesu sebevědomí, ztráty vlastních zájmů a potřeb, pochybností o správnosti svých činů a ochoty přiznat vinu za jakékoli problémy, které se vyskytnou v životě manžela.

Čím déle takový vztah trvá, tím více člověk ztrácí schopnost vytvořit si vlastní názor. I v těch nejjednodušších otázkách mluví výhradně s ohledem na názor svého partnera.

Následky navíc dříve či později překročí hranice psychických poruch a zasadí ránu lidskému zdraví. Mezi nejčastější problémy patří následující:

 • časté a nevysvětlitelné exacerbace chronických onemocnění;
 • poruchy spánku: potíže s usínáním, časté probouzení, apnoe, syndrom neklidných nohou atd.;
 • zvýšená náchylnost k akutním respiračním virovým infekcím a akutním respiračním infekcím;
 • alergické reakce, které byly dříve pro člověka neobvyklé;
 • narušení chuti k jídlu – od úplného nedostatku hladu po nekontrolovatelné přejídání;
 • prudký pokles libida nebo úplný nedostatek sexuální touhy.
READ
Kompatibilita jmen zamilovaných mužů a žen

Uvedené znaky jasně naznačují potřebu přehodnotit svou roli v rodině a kontaktovat psychoterapeuta, do jehož specializace patří mezilidské vztahy a problémy v nich.

Jak se dostat z destruktivního vztahu

Destruktivní vztahy, jak se dostat ven

V otázce, zda stojí za to udržovat destruktivní vztahy, jsou psychologové jednomyslní: ne. Přinejmenším v podobě, v jaké takový vztah v současnosti existuje, není životaschopný a může způsobit újmu manželovi, který je v podřízeném postavení.

Pokud tedy ve vztahu zažíváte pouze utrpení a psychické nepohodlí doprovázejí zdravotní problémy, musíte se poradit s lékařem.

Partner, který neustále přiživuje komplex méněcennosti a pocit viny manžela, může snížit účinnost psychoterapie na nulu.

Pokud přemýšlíte, jak z takového vztahu ven, měli byste ho budovat jinak. Je důležité nejen zbavit se utlačujícího partnera nebo manipulativního partnera, ale vyjít z takového vztahu sebevědomý a připravený budovat zdravé vztahy založené na vzájemném porozumění a respektu k sobě navzájem.

Cílem terapie je najít důvod, proč držíte toxického partnera. Kromě toho musíte upravit svůj postoj k sobě: vytvořit základ pro sebeúctu.

Záchrana rodiny a zdravé vztahy mezi manželi je bohužel možné jen v ojedinělých případech. Jde o rodiny, ve kterých oba partneři vědomě a upřímně přijímají problém a jsou připraveni pracovat na jeho řešení.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: