Hlavní důvody rozchodu

Více než 7 let v žurnalistice. Z toho polovina – jako redaktor. Mojí slabinou je provádět minivyšetřování na nová témata.

Rozhodčí – Margarita Lopukhova

Rodinný psycholog. 8 let zachraňuji “rodinné buňky” před rozpadem. Pomáhám párům znovu získat lásku a porozumění.

důvody k rozchodu

Pojďme se dotknout vážného tématu – proč se lidé rozcházejí. Všichni víme, že vztahy mohou být těžké a někdy i ty nejsilnější páry čelí problémům. Důvodů, proč k tomu dochází, je mnoho. Mohou vést k tomu, že se lidé rozhodnou rozejít a hledat své štěstí jinde. Podívejme se na tuto problematiku a pokusme se pochopit, co se stane, když páry jdou svou vlastní cestou.

Proč se lidé rozcházejí?

Každý pár a situace jsou jedinečné. Důvody k rozchodu proto mohou být nejrůznější. Ale můžeme identifikovat několik hlavních důvodů pro rozchod, které jsou častější než jiné.

Ztráta důvěry

Ztráta důvěry je jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozcházejí. Důvěra hraje ve vztahu klíčovou roli a její porušení může způsobit vážné problémy, které může být obtížné nebo dokonce nemožné překonat. Některé aspekty související se ztrátou důvěry, které mohou vést k rozpadu vztahu:

  Podvádění: Jedním z nejčastějších způsobů, jak ztratit důvěru, je nevěra nebo podvádění. Když jeden z partnerů zjistí, že ten druhý vede dvojí život, může to zničit důvěru a způsobit vážné trhliny ve vztahu.

 • Lhaní a skrývání: Neustálé lhaní, skrývání nebo zatajování důležitých informací může také zničit důvěru mezi partnery. Když má člověk pocit, že je podváděn nebo se mu něco důležitého skrývá, vytváří to nepochopení a nervozitu.
 • Nedodržení slibů: Pokud jeden z partnerů nedodrží své sliby nebo poruší svěřenecké závazky, může to zničit důvěru v něj.
 • Minulé bolesti: Některé události z minulosti, které způsobily vážnou bolest nebo odpor, se mohou stále vracet a ztěžovat obnovení důvěry ve vztah.
 • Znechucení nebo kritika: Přílišná kritika nebo negativní postoje vůči partnerovi mohou podkopat důvěru a sebeúctu ve vztahu.

Když dojde ke ztrátě důvěry, může to způsobit hlubokou emocionální bolest a zranitelnost, což vede k dlouhodobým konfliktům a nespokojenosti. Některé páry se mohou pokusit obnovit důvěru pomocí terapie nebo upřímných rozhovorů, zatímco jiné se mohou rozhodnout vztah ukončit, protože obnovení důvěry se zdá nemožné.

READ
Na počest Valentýna, aneb překvapení pro vašeho blízkého 14. února

Různé cíle v životě

Když mají partneři různé plány a aspirace do budoucna, může to způsobit konflikty a neshody, které znesnadňují udržení zdravého vztahu.

 • Kariéra a práce: Pokud je jeden z partnerů vysoce orientovaný na kariéru a je ochoten obětovat ve vztahu čas a pozornost, aby dosáhl svých kariérních cílů, zatímco druhý partner usiluje o větší vzájemné porozumění a společné úsilí při zakládání rodiny, může to způsobit neshody a oddělení.
 • Místo pobytu: Různé preference při výběru místa pobytu – město nebo země, země nebo zahraničí – mohou způsobit spory a nedorozumění ve vztazích.
 • Rodina a děti: Když mají partneři různá přání týkající se rodinného života a rozhodování o dětech, může to způsobit podráždění a nedorozumění.
 • Finanční plány: Rozdílné přístupy ke správě financí, investování a utrácení mohou také způsobit nesouhlas a nespokojenost.
 • Osobní cíle a záliby: Pokud mají partneři různé zájmy a koníčky, může to vést k vzájemnému vzdalování a vytvoření trhliny ve vztahu.

Ztráta spojení

Další důvod, který může být doprovázen:

  Vzdálenost: Ve vztahu se mohou partneři z různých důvodů postupně vzdalovat. Mohou nastat změny v životním stylu, zájmech, sociálním prostředí nebo rodinných povinnostech, které mají za následek méně času stráveného spolu a méně citového spojení mezi partnery. Tato vzdálenost může vést ke ztrátě intimity a vášně ve vztahu, což může v konečném důsledku způsobit rozchod.

násilí

Násilí je extrémně vážný a nebezpečný důvod, proč se lidé rozcházejí. Může zahrnovat fyzické, emocionální, psychické nebo sexuální zneužívání, stejně jako kontrolu a hrozby. Vztahové násilí vytváří nebezpečné a traumatické prostředí, které může mít pro oběť vážné následky.

Násilí může vést ke zničení důvěry a bezpečí ve vztahu. Oběti násilí mohou pociťovat strach, nedůvěru a pocit bezmoci. Mohou se cítit neschopni najít podporu a ochranu od svého partnera, což vede k rozchodu ve snaze uniknout nebezpečné situaci.

Rozchod může být pokusem oběti zneužívání ochránit sebe a své blízké před další újmou. Může to být nezbytný krok k zahájení procesu léčení a zotavení z traumatického zážitku. Nalezení bezpečného a podpůrného prostředí, kde může oběť násilí vyhledat pomoc, osamostatnit se a začít nový život.

Závislosti

Když jeden z partnerů bojuje se závislostí, může to mít významný dopad na vztah a vytvářet náročné problémy. Některé aspekty související se závislostmi, které mohou vést k rozpadu vztahu:

READ
Estý smysl člověka

důvody k rozchodu

 • Drogy a alkohol: Závislost na drogách nebo alkoholu může vést k vážným změnám chování, změnám osobnosti a problémům ve vztazích. Partner, který trpí závislostí, se může stát nepředvídatelným a nedostupným, což ve vztahu vytváří napětí.
 • Závislost na hrách nebo internetu: Zapojení do her nebo internetu může vést k vzdalování se reálnému světu a vztahům s partnerem. Závislost na hrách nebo sociálních sítích může vést k nedorozuměním a pocitům izolace ve vztazích.
 • Sexuální závislosti: Když jeden z partnerů trpí závislostí na sexu nebo problémy s ovládáním sexuálních tužeb, může to vést k nespokojenosti a rozpadu vztahu.
 • Finanční závislosti: Pokud má jeden z partnerů problémy se správou financí nebo trpí návyky na utrácení, může to způsobit stres a nespokojenost ve vztahu.

Jak se vyrovnat s rozchodem

Prožít rozchod je náročný a emocionálně nabitý proces, ale existují způsoby, které vám mohou pomoci toto období zvládnout.

 • Buďme upřímní k našim emocím: Rozchod může vyvolat spoustu pocitů, takže je nepotlačujte. Dovolte si cítit smutek, bolest nebo vztek. To je normální a přirozené.
 • Můžete sdílet své pocity: Pokud máte přátele nebo blízké, nebojte se s nimi sdílet své emoce. Podpora a pochopení ostatních vám pomůže lépe se vyrovnat.
 • Definujte své hranice: Pokud nejste připraveni komunikovat se svým bývalým, nevyčítejte si to. Je důležité stanovit si jasné hranice a dát si čas na uzdravení.
 • Rozptýlit se: Zkuste jiné aktivity a koníčky. To vám pomůže odpoutat mysl od smutných myšlenek a cítit se lépe.

Pamatujte, že každý prožívá rozchod jinak a je to v pořádku. Dejte si čas a prostor na uzdravení. Postupem času najdete sílu jít vpřed a otevřít se novým příležitostem a štěstí.

Hlavní důvody rozchodu

Destrukce stávajících vztahů je velmi obtížný proces. Ve chvíli, kdy potřebujete pustit svého milého, musíte se vzdát společných plánů a snů. Budoucnost není tak jasná jako před pár dny. Z vnějšího pohledu je často nemožné vysvětlit, proč se ten či onen pár najednou rozešel. Ale co si budeme povídat, někdy si bývalí partneři sami hned a ne úplně uvědomí důvody svého rozchodu.

Jednou a navždy?

Rozejít se můžete různými způsoby. Ne příliš často, ale jsou chvíle, kdy se milenci po dočasné přestávce znovu sejdou. Někdy tato epizoda ve vztahu dokonce posiluje další vzájemnou náklonnost. Ale ne všechny scénáře separace jsou pozitivní.

 • Některé páry udržují přátelská nebo vřelá přátelství i po skončení romantického vztahu. To je samozřejmě možné, pokud se oba lidé dokázali vyrovnat s emocemi a odvrátit pozornost od bolestivých pocitů. Stává se, že z bývalých párů se nakonec stanou velmi dobří a blízcí přátelé na celý život.

Nejčastěji rozchod končí úplným rozpadem komunikace. Pokud city jednoho z partnerů nevyprchaly, pak mu jakákoliv připomínka a kontakt působí psychickou bolest. Rozchod často zanechává hlubokou zášť a lidé v tomto případě záměrně přeruší veškerou vzájemnou komunikaci.

 • Páry, které prožívají vztahovou krizi, se často vzájemně rozhodnou dát si dočasnou pauzu. Je to dobré psychologické otřesy, příležitost k zamyšlení a kontrole svých pocitů. Upřímná láska po shledání vzplane jen silněji. Ale neměli byste se uchýlit k této metodě v případě jakýchkoli problémů ve vztahu.
 • Rozchody jsou velmi těžké, když si jeden nebo oba partneři zachovávají upřímné city. Bez ohledu na důvody rozchodu je člověk nucen bolestně spěchat mezi touhou být se svou milovanou osobou a nemožností pokračovat ve vztahu. Pocity mohou přetrvávat a nezmizet po mnoho měsíců a dokonce let. Odejít láskyplně vyžaduje obrovskou sílu vůle. To často vede k dlouhodobé depresi.
READ
Ivotní styl člověka - co to je, definice

Důvody mezery

Proč se lidé, kteří se kdysi milovali, stále rozcházejí? Z jakých důvodů má jeden nebo oba partneři tendenci vztah ukončit? Jaké faktory a životní situace vedou k rozpadu párů a rodinných svazků?

 • Důvodem rozchodu může být zklamání ve vašem partnerovi. Mnoho lidí, zejména v mladém věku, má tendenci obdarovat svého milovaného spoustou vlastností, které nemá, a představit si pro sebe ideální a požadovaný obraz. Zvláště často dochází k rychlému zklamání po začátku společného života. Obecný každodenní život odhaluje dříve nezjištěné nebo dovedně maskované nedostatky a charakteristiky osobnosti člověka. Často testem soužití neprojdou ani páry, které spolu předtím úspěšně chodily několik let.
 • Silný rozdíl v zájmech a nekompatibilita postav. Je velmi těžké být s někým, kdo nesdílí vaše koníčky a životní názory. Ve vztahu je důležitá vzájemná podpora a přijetí partnera. Ale s radikálně opačným pohledem na svět je nepravděpodobné, že bude možné budovat a udržovat důvěryhodné vztahy naplněné porozuměním a vzájemným respektem.
 • Rozchod s klukem nebo dívkou se může stát z důvodu ztráty zájmu ze strany společníka. Na začátku vztahu, ve snaze vytvořit ten nejlepší dojem a získat srdce milovaného člověka, se milenci navzájem zasypávají dárky, příjemnými slovy, hovory a dalšími známkami pozornosti. Poté je pro některé těžké smířit se s tím, že veškerá romantika je minulostí. Pro ženy i muže je velmi důležité cítit pozornost ze strany partnera v jakékoli fázi, a to i v dlouhodobých vztazích. Nedostatek péče a známky lásky jsou nejčastěji interpretovány jako vyblednutí citů.
 • Lži může zničit jak přátelství, tak milostné vztahy. Pokud se podvod opakovaně a záměrně opakuje, zanechává hlubokou ránu a může zkazit životní postoj k člověku náchylnému k takové neřesti. Bez otevřenosti a vzájemné důvěry se vztahy napínají, protože jeden z partnerů musí být stále ve střehu.
 • Přílišná žárlivost a majetnictví jednoho z partnerů také mění vztah v čiré mučení. Žárlivý člověk chce mít pod kontrolou každý krok své milované a často zařizuje agresivní výslechy, scény nedůvěry a skandály. Společný život se promění ve skutečné bojiště. Jeden z partnerů se snaží udržet si svobodu a právo na osobní prostor a zájmy. Druhý ho chce co nejvíce potlačit, podřídit jeho kontrole.
 • Závislosti nebo závislosti blízkého člověka. Alkoholismus, závislost na drogách nebo hrách je velmi vážný problém, který způsobuje bolest a úzkost všem blízkým závislého. Těžké formy alkoholismu a drogové závislosti jsou často doprovázeny poruchami chování. Udržování normálních vztahů se proto stává nemožným a společné soužití je prostě nesnesitelné.
 • Do vztahu mohou zasahovat příbuzní a blízcí lidé jednoho z páru. Rodiče často horlivě brání spojení, protože vyvolený nebo vyvolený podle jejich názoru není vhodný pro jejich milované dítě. Kvůli finanční závislosti nebo přílišné připoutanosti se mladí lidé často nutí řídit vůlí svých rodičů. Starší rodiče však dokážou manipulovat i s docela dospělými dětmi, které dokonce dosáhly středního věku.
 • Psychické nebo fyzické násilí, vydírání, manipulace jsou velmi pádné a ospravedlnitelné důvody k rozchodu. Člověk, který k tomu má sklony a systematicky vypouští na partnera příval negativních emocí a urážek, se pravděpodobně nevzdá svého vzorce chování. Ale kdo se zatnutím zubů tohle všechno vydrží, riskuje nervové zhroucení, chronické nervové vyčerpání a na dlouhou dobu se rozloučí s přiměřeným sebevědomím.

Důvodem odloučení může být tak banální věc, jako jsou peníze. Finanční problémy mohou náhle nastat i u velmi úspěšného člověka. Pohoda a důvěra v budoucnost jsou pro manželský pár velmi důležité. Zjevná vyhlídka na vegetaci v chudobě se svým milencem udělá šťastným jen málokoho.

 • Zrada bolí a odhání toho, kdo se k takovému kroku rozhodl, a přitom má trvalý vztah. Mnoho kluků a holek dokáže odpustit hodně, ale tohle ne. A když po mnoha letech prosperujícího rodinného života dojde ke zradě, je to prostě matoucí. Velmi malému procentu párů se podaří přežít zradu a udržet vztah na stejné úrovni.
 • Problémy v sexuálním životě páru může vás přimět k ukončení vztahu. Je velmi špatné, když pár není připraven adekvátně diskutovat o svém sexuálním životě nebo vyjádřit svá přání nebo komentáře svému partnerovi. V důsledku toho se dvojice postupně od sebe vzdaluje.
 • Monotónnost společného života Nedostatek nových zajímavých zkušeností nepomáhá utužovat vztahy. U párů, které spolu žijí již delší dobu, v určitém okamžiku nastává „krize zvyku“. Stávající způsob života se stává nudným a objevuje se touha po změně. Pokud ani jeden z partnerů nevycítí blížící se hrozbu a nepokusí se včas do vztahu zavést něco nového, může se pár rozejít.
 • Vážným testem pro dlouhodobý vztah je věkové krize. Každý člověk za svůj život prožije několik těžkých a kritických období. V takových chvílích je často ohroženo manželství nebo vztahy. Krize mladého věku se vyznačují impulzivitou a prudkou touhou po radikálních změnách. V takových obdobích má chlap nebo dívka tendenci „řezat z ramene“, přitahuje je vše nové, neznámé, touha po změně k lepšímu a připravenost k aktivní akci. Krize středního věku jsou často doprovázeny apatií, depresemi a pocitem zklamání ze života. V takových situacích je důležité rozpoznat kořen problému a poskytnout partnerovi adekvátní podporu.

U těžkých forem krizí souvisejících s věkem je lepší poradit se s psychoterapeutem.

Informace o tom, kdy se s mužem rozejít, najdete v následujícím videu.

READ
15 příznaků, že jste maniak

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: