Hysterie: příznaky, nervové onemocnění, záchvaty

dětská neuróza

Hysterická neuróza nejčastěji znamená jeden z nejčastějších typů neurózy, který může vzniknout vlivem faktoru, který do té či oné míry traumatizuje psychiku.

Existuje několik druhů této nemoci, ale všechny mají v té či oné míře silný účinek na nervový systém.

Neuróza v pokročilém stavu může vyvolat hysterickou psychopatii, která je plná úplné asocializace pacienta.

Hysterická neuróza vyvolává demonstrativní chování pacienta, snaží se manipulovat s druhými a věří, že na sebe chce jen upoutat pozornost.

Příznaky jsou jasně vyjádřeny, v některých případech se pacient dokonce snaží vymyslet příznaky nějaké nemoci. Všichni pacienti s neurózou obvykle trpí zvýšenou sugestibilitou.

Co je hlavní příčinou?

Hlavním důvodem vzniku takového onemocnění by měl být silný stres, který vedl k poruše některých mechanismů nervového systému.

Příliš velké nervové napětí může být způsobeno intrapersonálním konfliktem nebo vnějšími problémy. V některých případech může záchvat hysterie způsobit menší hádka nebo dokonce jen špatná nálada.

Častěji neuróza se objevuje po těžkém psychotraumatu, a také pokud je člověk dlouhodobě v těžké psychické situaci.

Příčiny poruchy u žen

Nejčastěji se hysterická neuróza vyskytuje u žen, muži jsou k tomuto onemocnění mnohem méně náchylní. Zástupci něžného pohlaví snášejí extrémní a obtížné situace mnohem akutněji a v některých případech začínají být nervózní i kvůli maličkostem.

To je vysvětleno strukturálními rysy ženského centrálního nervového systému, proto je při studiu příčin neurózy u žen nutné pečlivě porozumět situaci.

Podle psychologů jsou příčinami neurózy u žen nejčastěji pocit úzkosti, který zažívají při pomyšlení na své blízké.

dívčí hysterie

Některé ženy, které mají pocit přehnané odpovědnosti, vyvíjejí tlak na své okolí a nedovolují jim udělat ani krok.

Děti, které se samostatnosti prostě nenaučí, v tomto případě obzvláště trpí a zůstávají svým rodičům „na krku“ po celý život.

Nesmíme však zapomínat ani na stresové situace, ve kterých se dnes každý člověk tak či onak v kontaktu se společností nachází. Každý je vnímá jinak a je důležité naučit se na vše, co se děje, reagovat klidněji.

Dětská hysterie má své důvody

Podle statistik výzkumu je hysterická neuróza u dětí a dospívajících velmi častá a může jí trpět naprosto každé dítě.

READ
Průvodce panenské blány: vše, co potřebujete vědět o panenství

Příčiny neurózy jsou velmi rozmanité, ale na prvním místě jsou nepřesnosti během vzdělávacího procesu.

Projevuje se to ve frázích, kterými dospělí potlačují vůli teenagera, například pokud mu každý den říkají, že nedosáhne žádného úspěchu, začne tomu věřit.

Dítě se může snažit vyvrátit přijatý názor na něj, a zde je velmi důležité, aby do toho rodiče nezasahovali a rozeznali ve svém dítěti skutečně samostatnou a dospělou osobnost.

Nejčastěji se dítě trápí, pokud jsou na něj kladeny příliš vysoké nároky a nemůže dosáhnout svých cílů.

Ve většině případů teenageři trpící neurózou přesouvají svou vinu na úplně jiné lidi, protože nejsou schopni adekvátně posoudit své vlastní síly.

V této situaci jediné rozumné východisko – vytvořit dítěti klidné prostředí, pak se situace změní.

Charakteristický obraz nemoci

Velké množství příznaků naznačuje hysterickou neurózu:

  1. Za prvé, zahrnují problémy s výslovností slov.
  2. V některých případech, snižuje se hlasitost hlasu, objevuje se koktání, mutismus, objevuje se hysterická výslovnost slova po slabikách, k čemuž dochází demonstrativně hlasitě.
  3. V některých případech, jsou zaznamenány poruchy sluchu a zraku. Osoba trpící hysterií může dočasně oslepnout na jedno nebo dokonce obě oči. Pokud jde o hluchotu, obvykle se vyskytuje pouze na jedno ucho, druhý slyší perfektně.
  4. To by také mělo zahrnovat smyslové poruchy, stejně jako problémy s fungováním pohybového aparátu.
  5. S neurózou poměrně často existují přerušení fungování různých vnitřních orgánů, obvykle mluvíme o ztrátě chuti k jídlu, bolesti u srdce, změnách srdeční frekvence atp. Pokud mluvíme o této konkrétní fázi neurózy, pak je již nutný zásah kompetentního specialisty.
  6. Když o tom mluvíme duševní poruchy, pak bude vše záviset na psychotypu konkrétního člověka. Někdo bude projevovat přílišnou teatrálnost, někdo dramatizuje odehrávající se události, pro jiného bude důležité být ve středu světa atp.

Známky hysterické neurózy u mladých matek

Matčina neuróza

Mladé matky jsou velmi náchylné k neuróze a hlavním důvodem je úzkost o jejich dítě.

Většina žen s kojenci čte časopisy pro maminky, ve kterých lze najít hromadu různých (někdy až protichůdných) pravidel pro výchovu miminka.

Některé dívky berou tyto rady vážně a zvládnou vstát 7-8krát za noc, jen aby se ujistily, že jejich dítě klidně spí.

READ
Přátelství v práci - pro a proti

V některých případech se neuróza vyvine v neurastenii, k tomu dochází v případech, kdy je rodina neustále ve stavu zvýšené podrážděnosti.

Pokud mladá matka nenajde způsob, jak si odpočinout, riskuje, že onemocní astenií, a pak prostě nebude schopna splnit všechny své povinnosti.

Projev u dětí

Teenageři trpící tímto nervovým onemocněním si nejčastěji stěžují na bolesti hlavy a nespavost. Takové děti jsou často v depresi, očekávají, že se stane něco špatného, ​​a někdy se chovají odtažitě.

V některých případech existuje několik myšlenek současně, což někdy vede ke schizofrenii.

Za zmínku také stojí, že se děti seznamují s velkým množstvím literatury, dostávají nové informace a promítají si je na sebe a připisují si symptomy druhých.

Nelze říci, že mluvíme o fantazii dítěte, protože si tento model chování vybírá nevědomě.

Příznaky se mohou neustále měnit, což ztěžuje práci s tímto typem neurózy. Vše záleží na situaci, ve které se dítě nachází.

Menší děti neustále vztekají, teenageři se stahují do sebe a rodiče se stydí obrátit se na odborníky v naději, že vše odezní samo.

asynergie babinského

Při poškození cerebellum lze často pozorovat Babinského asynergii – více podrobností o syndromu v našem článku.

Obsedantně-kompulzivní neuróza a její moderní metody léčby: hypnóza, biologické metody a další techniky.

Diagnostický přístup

Jak zjistit, zda milovaný člověk trpí hysterickou neurózou? Na život člověka je třeba nahlížet ze tří hledisek: na specifika jeho osobnosti, celkový obraz a roli pacienta v konfliktní situaci.

Neexistují žádná jednotná kritéria pro určení, zda hysterická neuróza skutečně existuje.

Kvůli obtížnosti diagnostiky psychologové příznaky poruchy nejčastěji redukují na bolestivé fyziologické projevy.

Hovoříme o vegetativních, smyslových, motorických a duševních poruchách, které se projevují tak či onak v přítomnosti tohoto onemocnění.

Podle psychologů můžete pomocí hysterie sledovat všechny aktuální změny ve společnosti.

Vzhledem k tomu, že neuróza je nejčastěji pozorována u něžného pohlaví, lze pomocí klinického obrazu sledovat, jak se v současné době změnilo postavení žen ve společnosti.

Jak poruchu léčit?

Při léčbě hysterické neurózy je velmi důležité zajistit, aby se člověk za současných okolností cítil co nejpohodlněji.

READ
10 tipů, jak se zbavit dluhů

Než se psychoterapeut rozhodne, jak léčit hysterickou neurózu, je nutné vypočítat „kořen zla“, kvůli kterému je pacient neustále nervózní, jinak může být vážně poškozen.

Lékař předepisující léčebný plán musí být extrémně opatrný.

Techniky a přístupy

na domluvě s psychoterapeutem

Nejdůležitější věc, kterou musí pacient udělat, aby se vyléčil, je přestat hrát davu. Psychoterapeut je povinen zjistit, o jaký traumatický faktor jde, a poté se ho pokusit společně s pacientem zbavit.

Kromě toho je důležité dosáhnout úlevy od všech projevů hysterie, pokud existují, zejména u žen.

Ve zvlášť obtížných případech využívají psychoterapeuti k řešení situace různé druhy terapií včetně hypnoterapie.

Souběžně se sezeními musí pacient podstoupit léčbu, která může zahrnovat léky. Podle některých psychologů lze hysterii vyléčit ergoterapií.

Rodina bude hrát velkou roli v léčbě pacienta.. Pokud příbuzní pacienta neustále věnují pozornost jeho nemoci, veškerá léčba bude marná.

Tento bod musí psychoterapeut předem propracovat při sestavování plánu práce s konkrétním pacientem.

Prevence

Prevencí neuróz je podle odborníků celá řada opatření, která ne všichni pacienti dokážou.

Nejprve se musíte naučit být racionální ve svém vlastním životě, ovládat své emoce a nevšímat si malých problémů.

Pokud si pacient zapamatuje, že každý problém má řešení, dokáže se své nemoci zbavit.

Jako shrnutí

Podle statistik trpí hysterickou neurózou asi 10 % světové populace. Pacientem psychoterapeuta s podobnou diagnózou se však může stát každý, protože důvodů ke stresu je pro každého dost.

Pokud náhle objevíte příznaky neurózy, nepropadejte panice, mnohem více užitku sobě i svým blízkým přinesete, když se uklidníte a pokusíte se změnit svůj život.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: