Ideální věkový rozdíl pro manželství, ve kterém bude harmonie

Pravá láska nezná hranice ani překážky. Mávnutí Amorových křídel, šípy ve dvou srdcích a skutek je dokonán – muž a žena se milují. Nechme ale stranou romantické představy o lásce a podívejme se na podstatu problematiky z pohledu suché statistiky. Vášeň, láska, oheň v očích a malátné vzdechy – to vše časem přejde. A existují docela „všední“ faktory, které ovlivňují sílu vztahu – například věkový rozdíl mezi partnery. Se specialisty MedAboutMe zjistíme, zda vůbec existuje ideální věkový interval, který zaručí pevný, harmonický vztah mezi mužem a ženou.

Jak pochopit, že tělu chybí kolagen: známky nedostatku glykoproteinu

Na věku záleží

Na věku záleží

Ve většině rodin je muž o 3 roky starší než žena. Tento trend je pozorován ve všech zemích světa. A to je snadné vysvětlit – podvědomě člověk hledá své „rovné“ jak ve společenském postavení, tak v intelektuálním rozvoji. A zde hraje velkou roli věk – získávají se životní zkušenosti, přichází moudrost a mění se světonázor.

S každým dalším manželstvím muž hledá mladší ženu. „Šedina ve vlasech znamená ďábla ve vašich žebrech“ – přísloví jasně funguje. S věkem se objevuje touha vidět vedle sebe „čerstvější“ ženu.

Ale věřte, že ty svazky, kdy je jeden z partnerů mnohem starší nebo mladší než jeho vyvolená, nejsou dnes ničím neobvyklým. Co si pomyslíte, když uvidíte takový pár – přestárlého muže a mladou dívku? Samozřejmě, první věc, která mě napadne, je, že „nerovné“ manželství nemá žádné vyhlídky, protože je postaveno pouze na obchodních zájmech. A statistiky jsou neúprosné – svazky, kde je příliš velký věkový rozdíl, se rozcházejí mnohem častěji než ty, kde věk manželů není tak markantní. Ale láska je láska – existují příjemné výjimky!

Ideální vzorec: existuje optimální věkový rozdíl?

Psychologové se domnívají, že optimální věkový rozdíl mezi mužem a ženou pro vytvoření silné rodiny je 5-6 let. Za „klasické“ manželství je přitom považována situace, kdy je manžel starší.

Rozdíl 5-6 let je ideální z hlediska psycho-emocionálního vývoje manželů. Ukazuje se, že on a ona jsou na stejné úrovni – oba už nasbírali životní zkušenosti, vztahy za sebou, rozhodnutí založit rodinu mají dobře promyšlené a finanční prostředky mají. To vše je alespoň jakousi zárukou dlouhodobého vztahu. Sociologické studie ukazují, že takové páry mají více dětí.

Čínští mudrci vyvinuli svůj vzorec pro přijatelný věkový rozdíl mezi manželi. Bereme do ruky kalkulačku. Ideální nevěsta se vybírá pomocí následujících matematických výpočtů: věk muže se vydělí 2 a k výsledku se přičte 7. Pokud je například muži 30 let, pak by jeho vyvolená měla mít 22 let. Vezměte prosím na vědomí, že s těmito výpočty se ukazuje, že čím je muž starší, tím mladší je jeho „ideální“ žena. Východ je delikátní záležitost.

Když jsou manželé stejně staří

Když jsou manželé stejně staří

Sňatky mezi vrstevníky byly za sovětské éry klasikou. Není divu – v těch letech bylo považováno za „správné“, aby si všichni byli rovni, a sebemenší odchylky od „norem“ způsobily kritiku mezi ostatními. Výrazný rozdíl mezi mužem a ženou nebyl vítán – ani v osobním, ani ve společenském životě. Proto byli manželé přibližně stejně staří – to bylo zvykem.

READ
Dívka podvedla svého přítele: co dělat?

Manželství mezi vrstevníky jsou obvykle raná manželství. Častěji se mladí lidé setkávají na střední nebo vysoké škole a poté se rozhodnou založit rodinu. „Rovnoprávné“ svazky mají mnoho výhod: společné zájmy a přátele, podobný životní styl a životní hodnoty. Ukazuje se, že on a ona nesou zátěž rodinného života za stejných podmínek a stejnou rychlostí.

Ale stejně staří manželé se neobejdou bez problémů – mohou se rychle unavit. Pokud je svatba brzká, jistě nastanou problémy kvůli nedostatku financí. Pár nemá zkušenějšího partnera, který je připraven uklidnit bouře ve vztahu – a to hrozí unáhlenými akcemi, hádkami a zradami.

Statistiky ukazují, že v rodinách, kde jsou manželé stejného věku, dochází častěji k nevěře – zvláště pokud bylo manželství uzavřeno příliš brzy. Důvodů je několik – jeden z partnerů hledá oporu a útěchu na straně, stejně jako banální zvědavost kvůli nedostatečnému intimnímu prožitku.

Když je muž starší

Když je muž starší

Muž starší než jeho životní partnerka je klasický milostný vztah. Ale jedna věc je, když rozdíl není příliš patrný (3-5 let), a úplně jiná věc, když je neshoda nápadná.

Zralí muži hledající mladé manželky jsou celkem pochopitelné. Není zatížena dětmi, což snižuje „finanční investice“ do rodinného života. Nemá bohaté zkušenosti s intimními vztahy – můžete se vyzkoušet v roli „učitele“. A je příjemnější obejmout mladé tělo. Muži však ne vždy sledují „obchodní cíle“ – láska však často vítězí.

Na 10-15 let

Společnost je tolerantní ke sňatkům, kde je manžel o 10-15 let starší než jeho žena – stereotypy už nevládnou. A vztah může být docela silný!

Muž si již dokázal vybudovat kariéru a není závislý na názorech svých přátel a příbuzných ve vztahu k jeho osobnímu životu. K vytváření rodiny přistupuje zodpovědně – bez zbytečných emocí, s pochopením pro ženskou psychologii, bez hloupých chyb. V páru s takovým věkovým rozdílem je málo hádek – manžel má zkušenosti ve vztazích, je tolerantní k nedostatkům druhé poloviny a je schopen řešit vzniklé konflikty bez zbytečných ztrát. Žena v páru je také docela šťastná – vyvolený ji plně podporuje, existuje materiální základ pro seberozvoj a „zralé“ potěšení v posteli.

Na 20 a více let

Před několika staletími byla situace, kdy se dívky provdaly za někoho dost starého na to, aby se stal jejím otcem, normou. Nyní to způsobuje pouze odsouzení ze strany společnosti. Teprve při pohledu na takový pár se okamžitě vynoří myšlenka, že jde o kalkul. No, jak může žít mladá dáma se starším mužem? Jaký druh lásky existuje?

Ve skutečnosti může být takový svazek „pohodlný“ pro ni i pro něj – žena obdivuje zkušeného partnera, který zná život, a muž si užívá veselý smích a jakoby poháněn její energií si zkouší roli opatrovníka. .

Ale tady je důležité pochopit, že nějakých 10-15 let manželství – a muž se světle šedými vlasy v chrámech se změní ve starého muže. A manžel bude stále v plném květu – hrozí zrada. Dívka by se měla vzdát svých snů o 3-4 dětech v rodině – roky si vybírají svou daň a s životním stylem mnoha mužů se šance na početí snižují. A není to jen otázka fyziologie – ve věku 40 let má muž pravděpodobně již děti z předchozích manželství. Měl by na svá starší bedra položit ještě pár dětí?

READ
Pevný vztah mezi manželem a manželkou je základem šťastného manželství.

Vědci dospěli k závěru, že manželství s tak velkým věkovým rozdílem může zkrátit životy obou manželů. A to vše kvůli stresu, který muž a žena zažívají – vždyť žijí mezi pomluvami a pomluvami lidí, veřejným odsuzováním. A to negativně ovlivňuje vaše zdraví! Na druhou stranu muž žijící s mladou ženou najednou začne vypadat mladší – jako by „pil“ její mládí. Ale žena naopak rychle bledne – podvědomě se snaží odpovídat věku svého vyvoleného.

Když je žena starší

Když je žena starší

Vždy se věřilo, že mít starší ženu v páru je nenormální. I nyní, v dobách svobodných mravů, to často vyvolává odsouzení ze strany společnosti. A marně – statistiky ukazují, že taková manželství jsou docela silná.

Pokud je žena o 5-7 let starší než její vyvolený, je takový rozdíl téměř nepostřehnutelný – zvláště když jsou oba partneři starší 30 let. Pár lze nazvat ideální – manželé jdou ruku v ruce po cestě rodinného života. Žena je poněkud moudřejší, má zkušenosti – jemně vede svého muže k velkým úspěchům. Silná unie! Navíc, aby se žena vyrovnala svému mladému manželovi, „vypadá mladší“ – stará se o sebe a dodržuje pravidla zdravého životního stylu. Oba jsou šťastní.

A jaké výzvy musí dvojice překonat, pokud je žena mnohem starší než její vyvolený?

Už 10 let

Taková manželství jsou vzácná. A to se snadno vysvětluje – většina mužů v každém věku hledá partnerky mladší, než jsou oni sami. Nedá se nic dělat, taková je příroda – „samec“ dokazuje sobě osobně i celému světu, že je „wow“ a dokáže vyhrát i ty nejmladší a nejatraktivnější. Stárnoucí dámy samozřejmě mezi mladými kluky rozruch nedělají.

Mnoha párům, kde je žena o 10-15 let starší než muž, se daří budovat harmonické milostné vztahy. Někteří muži jsou s rolí následovníka v páru docela spokojeni – obdivují zralejší ženu a poslouchají její rady. A žena se cítí potřebná a milovaná.

Problémům se ale vyhnout nelze. Manžel se často stává přehnaně podezřívavým, žárlivým a podezíravým – kolem je mnoho mladých rivalů, kteří mohou sebrat vyvoleného. Není divu, že to vyvolává obavy. A s věkem je stále obtížnější zamaskovat vrásky – od přírody se nemůžete dostat. Buď se muž smíří s ženskými „nedostatky“ a nesmírně ji miluje, nebo se dříve či později vydá hledat mladší manželku.

Na 20 a více let

Každá žena se chce cítit atraktivní a žádaná. To je to, co dámu motivuje, když si najde partnera mnohem mladšího, než je ona sama. Takový pár je živým příkladem vztahu „matka-syn“. Žena se o mladého muže stará a často ho finančně zajišťuje.

Zralá, zajímavá dáma je docela schopná otočit hlavu mladého muže. Takový svazek však zjevně nebude trvat dlouho – muž, který získal zkušenosti (většinou v intimním životě), brzy odejde za ženou stejného věku. A pokud mladý gentleman setrvává v náručí stárnoucí madam, pak se s největší pravděpodobností jedná buď o oidipovský komplex, nebo o obchodní zájmy. Přirozeně, ani jedno, ani druhé nepřispěje ke šťastnému a silnému spojení.

READ
Kategorie mužské psychologie

Optimální věkový rozdíl mezi milenci je velmi subjektivní pojem. A v každém případě můžete najít výhody i nevýhody. Berte je jako varování před možnými problémy ve vztahu, a ne jako jasný návod k výběru partnera. Nezapomínejme na sílu lásky, které se podřizují všechny věky!

Věkový rozdíl má jinou váhu a význam ve velmi mladém věku a v dospělosti.

Téměř vždy jsou ale manželství různého věku silnější a stabilnější než manželství vrstevníků. Například vztahy mezi dvacetiletými jsou úžasné a emocionální, ale velmi konfliktní. Ve velmi mladém věku je hodně hormonů a málo komunikačních schopností a zkušeností. A starší partner dokonale vyřeší problémy ve vztazích způsobené přetahováním deky, kdy pár bojuje o vedení a nastolení vlastních pravidel.

Pokud dvacetiletí začnou chodit se staršími lidmi, pak se otázka, kdo je vůdce a kdo následovník, řeší snadněji, protože starší má zpravidla více životních a intimních zkušeností. On (ona) přebírá hlavní roli ve vztahu.

Další věc je, že vztah muže se starší ženou je podporován nevyřčenými mužskými zákony pouze do věku 23-25 ​​let. No, maximálně do 30 a to pak jen v případě, že partnerka není o moc starší a vypadá honosně nebo je stavovská.

Muž ve 25 letech přechází ke svým vrstevníkům a těm mladším. A později v životě usiluje o vztahy s mladšími a mladšími partnery. Ne každému se to podaří, ne každý si to uvědomuje, ale obecný mužský názor bude vždy pozitivní, když si muž začne románek s dívkou o 10-15 let mladší.

I kdyby se to nestalo a muž žil šťastně po mnoho let v manželství se ženou stejného věku nebo s někým, kdo je jen o něco mladší než on, pak ve věku 40-45 let mnoho mužských zástupců přetrhne vodítko , najděte novou lásku a budujte vztahy s někým, kdo je o 5-10-15 let mladší.

Některým se podaří rozejít se a vytvořit nové vztahy 2-3x. A zpravidla se stále mladší ženou.

A co samotné ženy? Žena má vždy velký výběr partnerů pro vztahy. Dívka může mít poměr s mužem jakéhokoli věku. Když je jí 20-25 let, tak se dívce otevírá maximum možností. A praxe ukazuje, že nejbouřlivější vztahy může mít s vrstevníky. S vášnivými akty intimity, hlučnými hádkami, zradami a rozchody.

Vztahy se staršími muži ale budou pravděpodobně stabilnější. Ale pouze za podmínky, že v tomto vztahu jsou skutečné city. Pak se partneři doplňují a rozvíjejí.

Pokud je ve vztahu rivalita, odhalí to rozpory, které jsou vlastní lidem různého věku.

Musíme ale vzít v úvahu, že pro intimitu a snadné vztahy je žena velmi žádaná od 18 do 35-40 let (podle toho, jak vypadá). Každým rokem je pak fanoušků méně a méně.

Ale oženit se po třicítce je obecně mnohem obtížnější. A tady je lepší nemyslet na někoho ve vašem věku, ale hledat manžela o 30 let staršího.

Vše je tedy individuální, ale růst párů různého věku roste a vztahy v nich jsou zpravidla stabilnější.

Pokud se blíže podíváte na své přátele, můžete vidět vzorec, že ​​manželství mezi vrstevníky nejsou populární. Častější je, že jeden z manželů je o 3–5 let starší než druhý.

READ
Nekontrolovatelné záchvaty agrese a výbuchy hněvu u mužů a žen: příčiny, způsoby boje

Ale každý slyší o docela úspěšných vztazích s rozdílem 10 let, které prokázaly, že věk není překážkou manželského štěstí. Pojďme se bavit o tom, jaký věkový rozdíl mezi chlapem a dívkou je považován za ideální.

Rozdíl mezi věkem dívky a chlapa, kde je dívka starší

Sebevědomá dívka, která vede aktivní životní styl, si takový vztah může dovolit. Pro ženy závislé na názorech společnosti je těžké udělat takový krok. Samozřejmě, pokud je rozdíl 1–2 roky, nebude to patrné.

  • Když se rozdíl mezi dívkou a chlapem pohybuje od 3 do 5 let.

V tomto případě je pro dívky těžké přijmout skutečnost, že vedení bude muset být svěřeno muži. Ale z velké části jsou takové vztahy úspěšné. Dívka, která je o 3–5 let starší než chlap, je moudřejší než on, váží si rodinného krbu a snaží se hrát roli strážce krbu.

Uhlazuje mnoho každodenních konfliktů a nebojí se experimentů v blízkých vztazích. Nejčastěji jsou taková manželství úspěšnější než s dívkami, které jsou mladší než muž. Takové ženy zpravidla vypadají skvěle, lépe než jejich vrstevnice. Snaží se vyrovnat své mladé vyvolené.

Takové manželství má všechny šance na dlouhověkost a štěstí, pokud muž souhlasí s tím, že bude veden. Ale vztahy se mohou zkazit z finančních důvodů.

  • Vztahy, kdy je žena o 6–10 let starší než muž.

Takové vztahy jsou méně časté. Je to dáno tím, že s takovým rozdílem je pro ženu těžké dát muži roli vůdce. A zástupci silnějšího pohlaví se raději setkávají s dívkami, které jsou mladší než oni.

Tento věkový rozdíl je znatelnější navenek. Rozhodují o tom odvážné ženy, které jdou proti veřejnému mínění a jsou na něm zcela nezávislé. Vždy myslí na své vlastní štěstí. Mají vysoké sebevědomí.

Muž takové vyvolené zpravidla zbožňuje. Protože tito přesně vědí, co jejich partner potřebuje. Jsou to úžasné hospodyňky. A v profesi jsou většinou úspěšní. Moudré ženy s takovým rozdílem snadno svěří vedoucí roli do rukou chlapa.

Pokud k takovému manželství dojde, pak je poměrně silné ve srovnání s těmi, kde do svazku vstupují vrstevníci nebo chlap starší než dívka. Žena je uvolněná v intimitě. Navíc její libido odpovídá mužskému.

Taková žena nesnese „mozek“ nad maličkostmi, jako mladé dívky. Jasně ví, co od života potřebuje.

Jaký je ideální věkový rozdíl mezi klukem a dívkou?

Jaký je ideální věkový rozdíl mezi klukem a dívkou?

Rozdíl mezi věkem dívky a chlapa, kde je chlap starší

Klasická verze vztahu mezi mužem a ženou, kde je starší. Už v pubertě si dívky nemají se svými vrstevníky o čem povídat. Přitahují je starší muži, kteří jsou zaneprázdněni vážnými věcmi.

Starší muži mohou poskytnout mladým dívkám jistotu a materiální výhody. Sami jim lichotí vztahy se ženami mladšími než oni. Věci, které jsou u stejně starých dívek běžné, jim způsobují radost.

  • Muž je o 3–5 let starší.

Jsou téměř stejně staré. Dívka i chlap patří ke stejné generaci a vyrůstali ve stejných podmínkách. Rozumějí si. Mají přibližně stejné koníčky. Jsou to lidé ze stejného desetiletí.

  • Muž je o 5–7 let starší.
READ
Těk z domova: jak získat své dítě zpět a proč utíká

To je nejpřijatelnější rozdíl pro založení rodiny. Takové vztahy mají mnoho výhod. Mají také společné zájmy, ale zároveň už mají stejná očekávání od rodiny. Muž přebírá vedení do svých rukou, zatímco žena je zcela chráněna.

Dívka v takovém svazku má právo vyjádřit svůj vlastní názor. Ten chlap ji nevnímá jako neinteligentní dítě. Blízké vztahy jsou na přibližně stejné úrovni aktivity.

  • Muž je o 8–10 let starší.

S takovým rozdílem muž stojí sebevědomě na nohou. Ve své kariéře už něco dokázal. Zpravidla se již vypracoval a má bohaté životní zkušenosti. V takovém svazku dívka získává manžela, který je ochráncem v rodině, jasným vůdcem.

V takovém vztahu dívka nepotřebuje řešit problémy. Muž je již dostatečně zralý a snáze se dívá na každodenní konflikty. Je připraven na plození, vášně v intimní oblasti už trochu opadly.

Jaký je ideální věkový rozdíl mezi klukem a dívkou?

Světová unie sociologů a psychologů přijala věkový rozdíl, který je považován za ideální: muž je o 3–5 let starší než žena. Důvody tohoto názoru:

  • Dívka i chlapec patří ke stejné generaci. Mají společný okruh zájmů. Na tomto základě nemají konflikty.
  • Do takového svazku vstupují jedinci se stejnou úrovní psychické zralosti. Dívky dospívají dříve než chlapci. Stejný trend pokračuje po celý život. Řekněme, že žena je psychicky připravena mít děti ve věku 22–25 let, zatímco muž dospívá až ve 30 letech. V tomto případě se rozdíl mezi mužem a ženou ve věku 3–5 let ukazuje jako kompenzace psychické zralosti. .
  • Obvykle je dívka pohodlnější s kluky, kteří jsou starší než oni. Jsou vnímáni jako zkušenější a spolehlivější. Nebojí se vzdát role vůdce a stát se následovníkem v rodině.

Uvažovaná kritéria jsou obecná. Je důležité si uvědomit, že každý vztah je jiný. Pokud se vám muž líbí, ale neodpovídá dokonale vašemu věku, pak za žádných okolností nevzdávejte rozvoj vztahu. Síla manželství není vždy závislá na věku, který je jen číslo.

Vzorec pro výpočet rozdílu mezi mužem a dívkou

Pro budování vztahů je věk druhotným faktorem. K vytvoření harmonického spojení jsou nezbytné vzájemné city, porozumění a respekt. Existuje však vzorec, který vám umožní vypočítat ideální věk partnerů pro manželství.

F=M/2+7, kde F je věk ženy, M je věk muže.

Ukazuje se, že pro muže, kterému je 28 let, bude ideální věk vyvoleného 21 let.

Při zohlednění vzorce pro výběr ideálního věkového rozdílu je třeba pamatovat na to, že navrhované údaje jsou relativní a nemohou být rozhodující pro založení rodiny. V tomto případě si žena, které je 21 let, nemusí ze všech přátel vybírat pouze 28leté muže.

Je důležité dát přednost takovým faktorům, jako jsou: pozornost, touha muže změnit se pro vás, vzájemné porozumění, vzájemný respekt, pocity.

Na otázku, jaký věkový rozdíl je nejideálnější, nelze jednoznačně odpovědět. Věk je často jen číslo. Při vytváření vztahu je důležité vzít v úvahu kromě věku i důležitější faktory, jako jsou pocity, schopnost mluvit a řešit konflikty.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: