Kompatibilita horoskopu Ryby a Vodnáře

Žena Vodnář a muž Ryby jsou nepředvídatelný svazek. Hlavním problémem takového páru je neschopnost postarat se o materiální blaho rodiny. Zástupci těchto znamení zvěrokruhu nevědí, jak vydělávat a hromadit peníze. Oba partneři jsou zasněné a kreativní povahy. Společné tvůrčí úsilí může takové spojení posílit.

Kompatibilita v lásce a manželství 52 %

Žena Vodnář a muž Ryby se dobře snoubí v citové sféře. Oba potřebují vzájemné porozumění, milují romantiku a nesnesou nudu. Pociťují vysokou potřebu intelektuálního seberozvoje a rozvoje tvůrčího potenciálu.

Ale citová vazba nezaručuje tomuto páru úspěšný a dlouhodobý vztah. Oba partneři mají tendenci žít v iluzích a dělat si nereálné plány do budoucna. Nezajímá je finanční situace rodiny a neumí kompetentně hospodařit s rozpočtem.

Žena Vodnář chce mít vedle sebe silného partnera. Muž Ryba není schopen převzít odpovědnost a vyhýbá se vážným rozhodnutím. Tato situace se postupem času zhoršuje a stává se příčinou nespokojenosti obou partnerů. Vzájemné obviňování, neshody a konflikty ochlazují city a vedou k rozchodu.

Pokud se žena Vodnář a muž Ryba nebojí běžných potíží a chtějí vybudovat dlouhodobý vztah nebo založit rodinu, pak by měli být trpěliví. Horoskop kompatibility doporučuje, aby partneři nepřehazovali zodpovědnost na druhou polovinu a naučili se samostatnosti.

Sexuální kompatibilita

Zástupci těchto znamení zvěrokruhu mají dobrou sexuální kompatibilitu. Oba partneři oceňují emocionální intimitu a citlivost před fyzickou přitažlivostí. V posteli se cítí svobodní a připraveni experimentovat.

Žena Vodnář má neustálou žízeň po změně a rozmanitosti. Muž Ryby preferuje stabilitu v intimní sféře. Přílišná aktivita partnera může v páru způsobit nespokojenost a emoční nepohodlí.

Děti ne vždy drží tento pár pohromadě. Problémy, které rodiče potkávají v souvislosti s jejich narozením, se stávají nepřekonatelnou překážkou rodinného štěstí. Žena se řídí módními metodami vzdělávání, jejichž realizace vyžaduje čas a peníze. V jejich nepřítomnosti vypukne v rodině další skandál. Pokud se manželství rozpadne, využívá dítě k manipulaci s bývalým manželem. Muž nepovažuje děti za svou hlavní investici. Nedostatek otcovské podpory v životě je nutí rychle dospět.

Jak zlepšit kompatibilitu v lásce a manželství

Vyrůst a sestup na zem. Nezapomínejte, že vztahy nejsou jen o upřímných rozhovorech a romantických setkáních za svitu měsíce, ale také o usilovné práci na sobě a zodpovědnosti za osud druhého člověka. Dokud to každý z vás nepochopí, konflikty v páru neustanou.

Žena by se měla stát oporou pro svého vyvoleného. Řekněte mu o svých pocitech, poděkujte mu za pomoc, chvalte ho za jeho činy a inspirujte ho k velkým věcem. Pokud v páru vytvoříte to správné citové zázemí, váš partner splní vaše naděje. Muž se před svatbou potřebuje postavit na vlastní nohy. Vyřešte svůj problém s bydlením, najděte si dobře placenou práci nebo realizujte svůj potenciál ve své oblíbené profesi. Absence materiálních problémů bude klíčem k dlouhému a šťastnému životu s vaším vyvoleným.

Kompatibilita v přátelství 91%

Žena Vodnář a muž Ryby mají vysokou přátelskou kompatibilitu. Zástupci obou znamení zvěrokruhu mají podobné zájmy a zajímají se o sociální a kulturní problémy. Dokážou dlouhodobě komunikovat o obecných tématech souvisejících s filozofií a uměním.

READ
10 známek, že si není jistý sám sebou

V přátelství je pro Ryby důležitější citová vazba. S Vodnářem nemusí cítit duchovní blízkost, a proto se rozhodnou přestat komunikovat.

Jak zlepšit kompatibilitu v přátelství

Konverzujte častěji od srdce k srdci. Upřímné rozhovory pomohou navázat blízký emocionální kontakt, který zachrání vaše přátelství před zničením.

Pracovní kompatibilita 38 %

Profesní spojení ženy Vodnáře a muže Ryby nepřináší partnerům kýžený výsledek. Zástupci těchto znamení zvěrokruhu zavedli metody práce, které se od sebe radikálně liší. Oba jsou ve svých úsudcích daleko od reality. Málokdy dokončí, co začnou. Společné aktivity takových lidí mohou být úspěšné v oblasti kultury nebo umění.

Jak zlepšit kompatibilitu v práci

Nebuďte líní. Pokud nepracujete na plný výkon, svého obchodního partnera rychle zklamete.

Znamení zvěrokruhu Ryby a Vodnář stojí vedle sebe a dotvářejí kruh zvěrokruhu. Ale navzdory skutečnosti, že znamení jsou poblíž, existuje mezi nimi mnoho rozdílů a rozporů, které ne vždy mají příznivý vliv na vztah. Znamení patří k různým živlům a lidé narození v těchto konstelacích mají různé temperamenty a každý má svůj vlastní způsob pohledu na život. Horoskop nazývá dvojici Muž Ryb a Vodnář „nejlepší přítel“ a „nejlepší nepřítel“. Procento kompatibility lidí těchto znamení je poměrně vysoké, ale jejich spojení má nuance, které by partneři měli vzít v úvahu při budování lásky, přátelství a obchodních vztahů.

Ryby a Vodnář: kompatibilita v lásce

Při setkání s mužem Ryb vidí v dámě sousedního znamení něco blízkého duchem i myslí. Žena nestojí stranou a také se zájmem naslouchá svému intelektuálně vyvinutému partnerovi. Vzájemné milostné city nevznikají v páru hned, ale každým setkáním se zintenzivňují. Lidé jsou k sobě na podvědomé úrovni přitahováni a ve svých postavách vidí mnoho společného.

Zamilovaný chlap Ryb je připraven zcela se věnovat své vyvolené a dívce zase takové sebeobětování lichotí a s obdivem se dívá na svého společníka. Žena se pro svého vyvoleného stává skutečnou múzou v každém smyslu, zvláště pokud je kreativní člověk, pak zasvětí svá mistrovská díla jedinému a jedinému.

V úspěšném vztahu žena Vodnář oceňuje podporu a péči, která obklopuje jejího partnera. Muž učí svou milovanou hlubokému vnímání světa kolem sebe, pomáhá odhalovat přirozené intuitivní schopnosti a otevírá bohatý a pulzující svět emocí. Na znamení vděčnosti žena naplňuje svého vyvoleného zájmem o život, pozitivním přístupem a dává pocit klidu a duchovní útěchy.

READ
Knihy o výchově dětí - psychologie od 0 do 3 let

Někdy si chlap a dívka po chvíli uvědomí, že jejich „podobnost“ je povrchní, ale ve skutečnosti mají dost rozdílů a může být pro ně těžké dospět k porozumění. Kompatibilita lidí těchto konstelací klesá kvůli neshodám a rozporům v milostných vztazích a dosahuje 50-55%. Pokud se partnerům nepodaří najít kompromis, pár se brzy rozejde, iniciátorem se stane muž, který má lépe vyvinutou intuici.

Ryby a Vodnář: Manželská kompatibilita

Muž Ryb a žena Vodnář se po pečlivém zvažování a dlouhém zvažování všech pro a proti rozhodnou založit rodinu. Když je ve vztahu na prvním místě důvěra a vzájemné porozumění, milenci si uvědomí, že jsou vedle sebe šťastní a vezmou se. Kompatibilita v tomto případě bude vysoká – 70-80%. Manželé se zavazují, že nebudou v rozumných mezích omezovat svobodu každého člověka a že mu poskytnou potřebnou podporu.

V běžných záležitostech také manžel a manželka snadno najdou kompromis a dohodnou se na rozdělení povinností. Finanční stránka společného života Ryb a Vodnáře ale postrádá stabilitu. Manžel od přírody není nejlepším příkladem živitele a živitele rodiny, takže žena provdaná za Rybu nemusí počítat s rolí ženy v domácnosti. Žena v tomto tandemu pracuje rovnocenně s mužem, nebo se dokonce v tomto ohledu stává hlavní v manželství. Ryba se však s rolí „hospodáře“ vůbec nestydí, s radostí se ujme zodpovědnosti za zlepšení bydlení a výchovu dětí.

Klidně laděnému manželovi nevyhovuje rušnější životní styl manželky. Na tomto základě pak často vznikají neshody a hádky. Žena Vodnář však dokáže najít ta správná slova a vysvětlit své milované, že je to její přirozená potřeba a je pro ni velmi důležitá. K vážným hádkám a konfliktům v rodině zástupců těchto znamení zvěrokruhu dochází jen zřídka. Postupem času se manžel a manželka naučí společně překonávat obtíže a stanou se „jedním organismem“.

Ryby a Vodnář: sexuální kompatibilita

V intimních vztazích je kompatibilita zástupců těchto konstelací 80-85%. Partneři preferují klasické rozdělení rolí v sexu: muž se stává vůdcem a dáma se mu podřizuje. Rybám a Vodnáři nejsou v ložnici cizí experimenty a inovace. Milenci se snaží nejen uspokojit fyziologické potřeby, ale také intimitu v posteli považují za způsob, jak se duchovně sblížit, dosáhnout harmonie a úplného vzájemného porozumění.

READ
Jak zkontrolovat mobilní telefon vaší ženy

Smyslové a emocionální potěšení pro partnery je mnohem důležitější než fyzické vjemy. Muž a žena těchto znamení zvěrokruhu jsou jednotní v názoru, že příprava na proces a dlouhá předehra jsou nesmírně důležité. Romantické prostředí, hudba, svíčky a dlouhé rozhovory na intimní témata s vášnivými vyznáními jsou nedílnou součástí intimity mezi Rybami a Vodnářem.

Muž Ryb a žena Vodnář jsou uvolnění a připraveni diskutovat o citlivých tématech v soukromí, takže jejich sexuální kompatibilita dosahuje vysoké úrovně – 90–95 %. Navzdory tomu, že dáma v takovém svazku věnuje méně pozornosti intimitě, je připravena se pro vzájemné potěšení naučit něco nového a otevřít neznámé obzory v lásce. Partner se k ženě chová něžně a taktně, vždy naslouchá jejím přáním a snaží se jí poskytnout nejvyšší míru potěšení.

Ryby a Vodnář: kompatibilita v přátelství

Přátelská komunikace mezi zástupci těchto konstelací je příznivá. Muž Ryba a žena Vodnář snadno najdou společná témata a vzájemné porozumění, navzdory rozdílným povahám a životním zásadám. Přátelství těchto znamení je založeno na dobré vůli a vzájemném respektu. Kompatibilita je zde také nadprůměrná a dosahuje 70-80%.

V přátelství se muž a žena organicky doplňují, nabíjejí se optimismem a pozitivními emocemi. Paní Vodnářka přátelsky naladí svou kamarádku, naučí ji nahlížet pozitivně na těžkosti a životní okolnosti. Chlápek Ryby se zase dělí o své životní zkušenosti, pomáhá své společnici rozvíjet intuici a poznávat její vnitřní svět.

Cenným okamžikem pro dva lidi v přátelství je příležitost promluvit si, oba vždy pozorně vyslechnou svého přítele a navrhnou správné řešení v obtížné situaci. Zároveň se soudruzi raději vyhýbají příliš osobním a upřímným tématům. Je pozoruhodné, že ke konfliktům a neshodám v tandemu dochází jen zřídka, protože přátelé se navzájem respektují a v rozhovorech a prohlášeních nepoužívají slova, která by vyvolala urážku.

Jediným důvodem, proč se komunikace mezi Rybami a Vodnářem může zastavit, je výskyt druhé poloviny v životě muže, který začne žárlit na přítelkyni svého partnera. A on sám se raději rozhodne ve prospěch jedné ženy a dívka Vodnář bohužel tuto bitvu prohraje.

Ryby a Vodnář: kompatibilita v práci

V obchodních vztazích tato znamení nevykazují tak dobrou kompatibilitu jako v lásce a přátelství. Vše závisí na oblasti, ve které náhodou spolupracují, na rozdělení statusů a rolí a také na dalších okolnostech. Nejčastěji jim v příznivé spolupráci brání ambice a neshody mezi kolegy. Dosažení idyly a vzájemného porozumění v práci bude stát Ryby a Vodnáře neuvěřitelné úsilí a tento cíl zřejmě zůstane nedosažen.

READ
Pohledný úspěšný muž. O jakou ženu by měl zájem?

Neshody a rozpory, které ovlivňují úspěch společné věci, jsou způsobeny odlišným přístupem k plnění úkolů a pracovních povinností. Faktem je, že muž Ryb nejraději pracuje sám a přítomnost asistentů a pozorovatelů ho dráždí a rozptyluje. Ryby samy dosáhnou úspěchu v nejtěžším projektu. Paní Vodnář se naopak snaží získat užitečné kontakty a známé, a pokud se objeví potíže, neváhá požádat o pomoc své kolegy.

Pokud se dívka Vodnář musí podřídit muži Ryb, jejich spolupráce nebude mít dlouhého trvání. Šéf nebude spokojen s přístupem podřízeného k práci, což bude vyvolávat neustálé zúčtování. V opačném případě nebude interakce plodná. Tady se už šéf zlobí na svěřence pro nejistotu a pomalost.

Pokud muž Ryb a žena Vodnář pracují ve stejném týmu, ale jejich kontakty a interakce jsou omezeny na minimum, pak kompatibilita stoupá nad průměr a dosahuje 60–70 %. Taková spolupráce přinese příznivé výsledky každému ze znamení a umožní vám plnit zadané úkoly jasně a včas.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: